Cestujte s Českou televizí

Doc. MUDr. Jan Měšťák, PhD. — Lidé — Česká televize

plastický chirurg

narozen 26. srpna 1944

Doc. MUDr. Jan Měšťák, PhD. pracuje jako špičkový lékař, který se specializuje na plastickou chirurgii, zejména na plastiku nosu a rekonstrukce prsů po mastektomii. Po atestaci ze všeobecné chirurgie pracoval více než dvacet let na Klinice plastické chirurgie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kterou založil a kde také habilitoval. Kromě svých lékařských postů je členem mnohých odborných spolků u nás i v zahraničí, vysokoškolským pedagogem a předsedou či členem redakčních rad mnohých periodik, publikoval více než stovku odborných prací a spolupodílel se na učebních textech pro posluchače lékařských fakult. Založil Centrum komplexní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsu v nemocnici Na Bulovce a od roku 2004 se stal jeho přednostou. Provedl tisíce operací.

Odkazy

Fotografie