David Miřejovský

zahraniční zpravodaj ČT

e-mail: david.mirejovsky@ceskatelevize.cz

Vystudoval FSV UK, obor žurnalistika (2002) a FMK UTB Zlín, obor Marketingové a sociální komunikace (2005). V zahraniční redakci ČT od roku 2002. Od roku 2012 je zpravodajem ČT na Slovensku.

Odkazy

Fotografie