Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Daniela Tunklová — Lidé — Česká televize

redaktorka

telefon: 724 522 109

e-mail: daniela.tunklova@ceskatelevize.cz