Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Antonín Bruštík — Lidé — Česká televize

redaktor

telefon: 736 531 249

e-mail: antonin.brustik@ceskatelevize.cz