Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Alžběta Pomořanská — Lidé — Česká televize

česká královna a římská císařovna

* 1346

† 14. února 1393

čtvrtá manželka Karla IV.

Alžběta Pomořanská byla čtvrtá a poslední manželka Karla IV., česká královna a římská císařovna, dcera pomořanského vévody Bogislava V. a Alžběty Polské, dcery polského krále Kazimíra III. Velikého. I k sňatku s Alžbětou vedly Karla IV. diplomatické důvody a snaha zbavit se opozice. Svatba se konala necelý rok po smrti Karlovy třetí manželky. Císaři bylo čtyřicet sedm let, Alžbětě šestnáct. Alžběta, nebo také Eliška, jak ji Karel často říkal, byla urostlá, silná, kypěla zdravím a sebevědomím, byla rázná a cílevědomá. Jak praví dávné pověsti, lámala dokonce meče. Co však prolomit nedokázala, byla zatvrzelost vůči Karlovým dětem z předchozích manželství, především proti prvorozenému synu Václavovi.

V počtu dětí ale Alžběta všechny své předchůdkyně jednoznačně překonala. Karlovi porodila celkem šest potomků – dceru Annu (pozdější anglická královna), syna Zikmunda (pozdější uherský, římský, český, lombardský král a římský císař), syna Jana, jenž dostal jméno po Janu Lucemburském, syna Karla, který záhy zemřel, dceru Markétu, jež dostala jméno na památku Karlovy babičky, a konečně rok před smrtí císaře ještě syna Jindřicha.

Svého milovaného manžela přežila Alžběta o patnáct let. Zemřela v ústraní na svém sídle ve věnném městě českých královen Hradci Králové. Je pochována v královské hrobce v katedrále sv. Víta v Praze po boku císaře Karla IV.

Odkazy