Cestujte s Českou televizí

doc. PhDr. Alena Svobodová, CSc. — Lidé — Česká televize

učitelka

narozena 4. ledna 1948

v Liberci

telefon: 736 531 021

V letech 1955–1963 absolvovala základní devítiletou školu, v letech 1963–1966 Gymnázium v Turnově. V období let 1967–1972 vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk–ruský jazyk, v letech 1972–1975 si na stejné fakultě doplnila aprobaci o předmět občanská nauka. Ve školním roce 1969–1970 absolvovala roční stáž v oboru ruský jazyk na Filozofické fakultě Leningradské státní univerzity.

Od roku 1972 působila jako středoškolská učitelka na Středním odborném učilišti v Turnově a na Střední umělecko-průmyslové škole tamtéž. V letech 1971–1973 spolupracovala s Československým rozhlasem v oblasti vysílání pro děti a mládež (překlady a dramatizace povídek pro děti). V roce 1976 nastoupila na Vysokou školu strojní a textilní v Liberci, kde pracovala jako odborná asistentka a později docentka, až do roku 1990. V průběhu této doby si zvýšila kvalifikaci studiem vědecké externí aspirantury na Filozofické fakultě Moskevské státní univerzity.

V letech 1990–1994 působila na Středním odborném učilišti obchodním a společného stravování v Turnově a od roku 1994 do roku 1996 na Integrované střední škole v Turnově.

V letech 1990–1994 byla zvolena za KSČM do Městského zastupitelstva v Turnově a věnovala se především oblasti školství a mládeže. Spolupracovala například se Střediskem pro volný čas dětí a mládeže v Turnově.

V parlamentních volbách v roce 1996 a 1998 byla zvolena poslankyní Parlamentu České republiky za Komunistickou stranu Čech a Moravy. Pracovala ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a v jeho podvýborech pro mládež, školství a mediální politiku. Byla členkou stálé parlamentní komise pro sdělovací prostředky a členkou stálé zahraniční delegace do Meziparlamentní unie. Aktivně se účastnila projednávání zákonů i dalších dokumentů z oblasti mediální politiky.

Od roku 2002 do současné doby pracuje jako středoškolská učitelka na Obchodní akademii, Hotelové škole a Střední odborné škole v Turnově.

Od listopadu 2002 je členkou Zastupitelstva Města Turnov.
Od března 2003 je členkou Rady České televize.