Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Ing. Alena Hapalová — Lidé — Česká televize

koordinátor vysílání

narozena 1983

e-mail: alena.hapalova@ceskatelevize.cz

Zaměstnání

2009–dosud Televizní studio Ostrava, Útvar koordinace vysílání a komunikace

  •  koordinace vysílání za TS Ostrava 
  •  koordinace festivalů za TS Ostrava

2007–2009 Televizní studio Ostrava, Útvar koordinace vysílání a komunikace

  •  editor skrytých titulků

Vzdělání

  • 2002–2007 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, obor Marketing a obchod
  • 1998–2002 Obchodní akademie Valašské Meziříčí

Zájmy

  • literatura, divadlo, cestování