iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
5. 8. 2018
20:00 na ČT1

1 2 3 4 5

25 hlasů
14262
zhlédnutí

GEN - Galerie elity národa

Martin Hilský

Český profesor anglické literatury, shakespearolog

15 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

GEN - Galerie elity národa - Martin Hilský

 • 00:00:38 Já jsem se hrozně těžko hledal.
  Já jsem pomalý ve vývoji.
 • 00:00:43 Všechno mně dlouho trvá.
  A já jsem hledal sám sebe.
 • 00:00:47 Já jsem věděl jedinou věc,
 • 00:00:50 že chci být něčím,
  co souvisí s řečí.
 • 00:00:54 Tohle mě vždycky vezme,
 • 00:00:56 i když jsem to viděl tisíckrát
  nebo kolikrát.
 • 00:01:00 Tak to je nádhera.
  A ještě k tomu do toho zvony.
 • 00:01:05 Můj otec byl architekt.
  Vždycky říkal:
 • 00:01:08 "Ono je jedno, co člověk dělá,
  důležitý je tvůrčí princip.
 • 00:01:13 Býti tvůrčím člověkem."
 • 00:01:18 Moje máma byla japanoložka
 • 00:01:21 a vlastně zakládala japonská studia
  v Praze.
 • 00:01:27 To mi řekl jeden historik,
  že bere studenty sem podívat se.
 • 00:01:33 A zeptá se jich:
  "Ukažte mi domy parlamentu."
 • 00:01:35 A oni je nevidí.
  A vidí Národní divadlo!
 • 00:01:38 A ono na tom něco je,
  protože my jsme
 • 00:01:41 dlouhá léta neměli politiku
  a měli jsme dřív divadlo.
 • 00:01:44 A to divadlo zastupovalo
  vlastně tu politiku.
 • 00:01:48 No a támhle je!
  A je to tak! Je to tak.
 • 00:01:52 To samozřejmě souvisí se
  Shakespearem.
 • 00:01:59 Ten, kdo se pustí
  do uměleckého překladu,
 • 00:02:02 pouští se do umění nemožného.
 • 00:02:05 A doslova začne zápasit
  s hranicemi a možnostmi řeči.
 • 00:02:11 Tadyhle, to je ta kniha.
  To je faximile
 • 00:02:16 knihy, která vyšla v roce 1623.
  Tady je jeho portrét,
 • 00:02:20 kde vypadá jako řezník nebo kupec,
  že jo.
 • 00:02:23 Vůbec ne jako umělec.
  Důležitý je ten vnitřní obsah.
 • 00:02:28 A ten najdete v této knize,
 • 00:02:32 kde je 36 Shakespearových her,
  které se dodnes hrají.
 • 00:02:37 A vlastně od toho roku 1623
  to všechno začalo
 • 00:02:41 a ještě to neskončilo.
 • 00:02:43 To jsou jména hlavních herců.
  První je William Shakespeare.
 • 00:02:48 Pro všechny časy byl,
 • 00:02:50 ne pro jednu dobu,
  to založilo jeho slávu.
 • 00:02:54 Tragická historie Hamleta,
  dánského prince.
 • 00:02:58 Napsal William Shakespeare.
  Tohle je hrozně důležité.
 • 00:03:02 To je vlastně jeden z hlavních
  dokumentů,
 • 00:03:04 že Shakespeare napsal Shakespeara.
  Tohle!
 • 00:03:08 On musel soutěžit
  s tou medvědí arénou.
 • 00:03:11 Protože to byla nejpopulárnější
  zábava té doby.
 • 00:03:15 Tohle je až hrozné,
  protože to byla krutá zábava.
 • 00:03:19 Tam vběhl medvěd
  a do něj se pustili psi.
 • 00:03:21 A buďto roztrhal pes toho medvěda,
  nebo medvěd ty psy.
 • 00:03:26 A alžbětinští diváci,
  od královny počínaje,
 • 00:03:29 jemnou a vzdělanou Alžbětou
  a jejími nejvyššími dvořany,
 • 00:03:35 a konče tím posledním londýnským
  tovaryšem to milovali.
 • 00:03:39 Vstupné bylo stejné
  jako na toho Hamleta.
 • 00:03:43 No a on v té konkurenci uspěl,
  což myslím něco znamená.
 • 00:03:48 -Neboť - kdo vydržel by kopance
  a výsměch doby,
 • 00:03:53 aroganci mocných, průtahy soudů,
  znesvěcenou lásku...
 • 00:03:59 -No a vidět Hamleta,
  to není jenom hra
 • 00:04:03 senzačního královského mordu,
  i když také je to tohle,
 • 00:04:07 ale pak jsou tam i další patra.
 • 00:04:10 A ti lidé všichni,
  ať ti vzdělanci nebo ti negramotní
 • 00:04:15 divadelní návštěvníci se dozvěděli
  o životě úžasné věci.
 • 00:04:21 Čili to byla vlastně divadelní
  laboratoř,
 • 00:04:24 v níž se nezkoumala věda,
  ale lidský život.
 • 00:04:28 A paradoxy lidského života.
 • 00:04:31 -Myslíš, že král Alexander
  vypadal v zemi taky takhle?
 • 00:04:35 -Přesně tak!
 • 00:04:37 -Excellent conceited Tragedie
  of Romeo a Juliet...
 • 00:04:40 Tak, jak byla často hrána
  s velikým potleskem...
 • 00:04:46 Víte, pro mě je hrozně důležité,
  že to bylo komerční divadlo,
 • 00:04:49 ale zároveň ne jenom komerční
  divadlo.
 • 00:04:52 Ale ten největší vklad Shakespeara
  vůbec spočívá v té řeči,
 • 00:04:57 protože v té je naprosto
  nenapodobitelný.
 • 00:05:01 A teď nemám na mysli jenom ty
  úžasné gejzíry slovních hříček,
 • 00:05:06 což je velké umění,
  ale mám na mysli obraznost té řeči,
 • 00:05:12 hudebnost té řeči
  a samozřejmě především významy.
 • 00:05:19 To je náhoda.
  -Jdu na poštu.
 • 00:05:21 -Na poštu. Cha cha cha.
 • 00:05:25 Se to tady nějak hemží Hilskejma,
  že jo.
 • 00:05:29 My jsme měli svatbu v roce 1970,
  kdy z určitého hlediska začínala,
 • 00:05:37 aspoň z mého hlediska, temná doba.
  Ale my jsme měli svatbu.
 • 00:05:44 4. července, což je
  svátek Nezávislosti
 • 00:05:48 Spojených států amerických.
 • 00:05:50 A americká ambasáda nás zvala.
  A my jsme to chápali tak,
 • 00:05:54 že kromě té své nezávislosti
 • 00:05:56 také slaví naši vzájemnou
  závislost.
 • 00:06:02 -Oba dva překládáme.
  Rozdíl je tedy v tom,
 • 00:06:05 že já nepřekládám Shakespeara,
 • 00:06:08 ale takovou větší škálu,
  spíš romány.
 • 00:06:11 Je to, řekla bych,
  trochu klasika až moderní klasika.
 • 00:06:16 -Káťa také překládá do angličtiny,
  což já nedělám.
 • 00:06:19 Především kunsthistorické texty,
  takže je velmi vzdělaná.
 • 00:06:24 A velmi ji to taky baví,
  tak máme hodně uměnovědných knih.
 • 00:06:29 Mně Shakespeare přinesl dvě
  velká poznání.
 • 00:06:34 To první bylo poznání Shakespearovy
  řeči, což je úžasná věc.
 • 00:06:38 A to druhé bylo poznání češtiny
  a jejích možností.
 • 00:06:41 Ale mně opravdu jde o to,
  aby český překladce
 • 00:06:45 na to měl stejnou energii,
  myslím tu významovou,
 • 00:06:50 jako má ten originál.
 • 00:06:52 A jedině nepřímé, to znamená
  volný překlad,
 • 00:06:56 který se vzdaluje liteře,
  aby se přiblížil významu a smyslu,
 • 00:07:02 tak to je jediná cesta,
  jak se vypořádat s tím,
 • 00:07:06 že překlad je nemožný.
 • 00:07:10 Jedna postava v jedné komedii,
  nemusí být vůbec jmenovaná,
 • 00:07:14 přijde k jiné a říká mu:
 • 00:07:17 "Prosím vás, támhle ta slečna,
  jestli je provdaná,
 • 00:07:21 vy věděl byste?"
  A on mu česky odpoví:
 • 00:07:25 "Jestli je pro, to nevím,
  vdaná není jistě."
 • 00:07:28 Tak tohle to je nádhera,
 • 00:07:31 kdy v originále je slovní hříčka,
  ale jiná.
 • 00:07:34 Anglicky to nelze říct.
 • 00:07:36 Myslím si, že Shakespeare
  by z tohohle měl radost,
 • 00:07:38 protože to je přesně
  v jeho duchu.
 • 00:07:41 Není to podle litery,
  ale přesně to postihuje ten švih!
 • 00:07:46 To byl začátek 70. let
  a to byl začátek nejhorší doby,
 • 00:07:51 kterou já jsem zažil -
  začátek normalizace.
 • 00:07:56 Já jsem zůstal na anglistice,
  ale neměl jsem ten
 • 00:08:01 běžný akademický postup,
 • 00:08:04 protože prostě jsem neměl
  tu politickou kvalifikaci.
 • 00:08:09 Ale z té nouze se nakonec
  stalo životní povolání, doslova.
 • 00:08:14 Já jsem začal překládat Shakespeara
  z velmi prozaického důvodu.
 • 00:08:18 Byla to divadelní objednávka.
 • 00:08:21 Tu objednávku učinil režisér
  Karel Kříž.
 • 00:08:24 A zněla velmi jednoduše:
 • 00:08:26 "Porosím tě, přelož mi
  Sen noci svatojánské.
 • 00:08:29 Já bych to rád hrál v moderním
  překladu,
 • 00:08:32 který by byl zcela renesanční
  a shakespearovský."
 • 00:08:35 Tak tohle to je moje pracovna.
  A tady, jak vidíte,
 • 00:08:40 nějak nevím co s knihami,
  takže nakonec se stalo,
 • 00:08:44 že je mám všude kolem sebe.
 • 00:08:47 Někdy to působí jako nepořádek,
  ale v tom nepořádku já se vyznám.
 • 00:08:50 Kdežto když si tady uklidím,
  tak je zle.
 • 00:08:53 Já myslím, že to je velký rozdíl
  překládat třeba román,
 • 00:08:57 kdy nevidíte čtenáře,
 • 00:08:59 protože to je privátní záležitost,
  četba.
 • 00:09:02 Kdežto divadlo je záležitost
  komunitní.
 • 00:09:06 No a já i při té první hře,
  při tom Snu například,
 • 00:09:10 jsem měl až exaltovaný pocit
  nesmírné odpovědnosti za to,
 • 00:09:16 co se děje na jevišti,
  protože jeviště všechno zveličuje.
 • 00:09:21 Zveličuje slovo,
  zvýznamňuje slovo.
 • 00:09:25 A teď já jsem si uvědomil,
  jak důležité je to slovo
 • 00:09:29 i v těch nejjemnějších odstínech,
  jak na tom jevišti to je,
 • 00:09:33 jako když nasvítíte naostro každé
  slovo.
 • 00:09:38 -Královnu když teď potká v lese
  král,
 • 00:09:40 je z toho hnedle
  kravál na kravál.
 • 00:09:43 Elfové strachy se...
 • 00:09:46 Líčit to nebudu.
 • 00:09:49 -To byla téměř shakespearovská
  situace,
 • 00:09:51 protože Shakespeare psal hry
  hercům na tělo.
 • 00:09:55 Jemu, když odešel komediální herec,
  tak začal psát jiné šašky.
 • 00:10:00 -Stačí však zvolat:
  Skřítku, milý Puku!
 • 00:10:07 A hned vám podá pomocnou ruku...
 • 00:10:14 -A já, když jsem překládal
  Puka,
 • 00:10:17 tak jsem to překládal
  pro Borise Rösnera.
 • 00:10:19 Ale s tím, aby to byl Puk!
 • 00:10:21 To znamená, že to může dostat
  jiný herec,
 • 00:10:24 který už není Boris Rösner,
  ale už to zůstalo.
 • 00:10:27 Ta inspirace vlastně přišla
  od Borise Rösnera,
 • 00:10:31 protože on byl herec,
 • 00:10:32 který dokázal být
  i velmi uštěpačný a ironický.
 • 00:10:36 Já jsem strávil půl roku čtením
  kolem Snu noci svatojánské.
 • 00:10:42 To jsem nemusel dělat,
 • 00:10:44 když jsem překládal toho amerického
  humoristu.
 • 00:10:47 To nemusíte!
  A mě to strašně bavilo.
 • 00:10:50 Já tady vlastně hledám takovou tu
  živnou půdu,
 • 00:10:56 ze které ta shakespearovská
  imaginace
 • 00:10:59 a anglická renesanční imaginace
  vlastně vyrůstala.
 • 00:11:07 -A proto marně namáhal se vítr
  hrát
 • 00:11:10 a natruc vysál z moře
  jedovaté páry!
 • 00:11:13 Sotva spadlý na zem, každá říčka,
  i ta nejskromnější
 • 00:11:17 tak nedmula se,
  že její vody vylily se z břehů!
 • 00:11:22 -Ten verš musí být přirozenou
  divadelní řečí, jinak není dobrý.
 • 00:11:27 Blankvers je desetislabičný verš,
  to je přesně to,
 • 00:11:31 co řeknete na jeden nádech.
 • 00:11:34 Vzniklo to v Anglii,
  čili mluvili anglicky,
 • 00:11:37 ale to je jedno,
  jakou řečí mluvíte.
 • 00:11:40 Je to přesně na jeden nádech,
  jinými slovy.
 • 00:11:43 A tohle to...
  Já bych to formuloval takhle:
 • 00:11:46 Blankvers je formován lidským
  dechem.
 • 00:11:51 A teď si představte tu věc,
  ta je náhodná,
 • 00:11:55 že anglicky dýchat se řekne
  breathe.
 • 00:11:59 Ale v shakespearovské angličtině
  "to breathe" bylo taky mluvit.
 • 00:12:03 A breath byl dech a také řeč.
 • 00:12:13 Já jsem měl svůj pracovní život
  spjat především
 • 00:12:17 k Karlovou univerzitou,
 • 00:12:19 to znamená s anglistikou
  pražské filosofické fakulty.
 • 00:12:23 A jsem tomu velmi rád.
  Já jsem nesmírně rád učil.
 • 00:12:28 Já jsem to bral jako tvůrčí činnost
  a měli jsme vždycky,
 • 00:12:33 i v dobách těžkých,
  dobré studenty.
 • 00:12:36 Já pokládám za svůj první úkol
 • 00:12:39 neuzavřít se do univerzitního
  kabinetu.
 • 00:12:42 Myslím, že univerzita
  je veřejná instituce,
 • 00:12:45 která kromě studentů by měla
  sloužit celému společenství.
 • 00:12:50 O ty přednášky je poměrně
  velký zájem.
 • 00:12:53 Ať už to je v Praze v Městské
  knihovně nebo kdekoliv jinde...
 • 00:12:57 Já jezdím opravdu hodně.
  Já mám naprostou svobodu
 • 00:13:02 si tu přednášku postavit
  podle sebe.
 • 00:13:05 Ten zájem širšího publika
  je pro mě zároveň velkou odměnou.
 • 00:13:11 Že je to něco velmi,
  velmi cenného.
 • 00:13:14 Kdybych měl shrnout své osobní
  pracovní krédo,
 • 00:13:17 tak je to být užitečný lidem
  a případně jim udělat radost.
 • 00:13:23 A když se tohle podaří,
  být užitečný jiným
 • 00:13:26 a dokonce jim udělat i radost
  tím,
 • 00:13:29 že jste jim užitečný,
  a nebo jinak...
 • 00:13:32 Prostě potěšit tou prací,
  že oni z toho mají
 • 00:13:35 radostný zážitek,
  tak to je pro mě smyslem všeho.
 • 00:13:39 To je pro mě ta alfa a omega.
 • 00:13:42 Anlgičani tomu říkají:
  "The end all and be all."
 • 00:13:47 Nebo "be all and the end all".
 • 00:13:49 To znamená smysl všeho.
 • 00:14:04 A já vám chci říct,
  že jako vždy i tato hra
 • 00:14:07 je pozvánka k svobodné
  interpretaci.
 • 00:14:10 A bude na vás zjistit,
  zda dobrý konec
 • 00:14:14 skutečně spravil všechno
  v té komedii.
 • 00:14:48 Skryté titulky: Alena Fenclová
  2018

Související