iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
22. 6. 2008
10:15 na ČT2

1 2 3 4 5

60 hlasů
9100
zhlédnutí

Hledání ztraceného času

Filmy z Václaváku

Filmový historik Karel Čáslavský bádá o dobách dávno minulých.

17 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Hledání ztraceného času - Filmy z Václaváku (10)

 • 00:00:19 V této sérii pořadů
  o Václavském náměstí,
 • 00:00:22 o slavných i méně slavných událostech,
  které se tady
 • 00:00:26 odehrály během 1. poloviny
  20. století,
 • 00:00:29 dospěli jsme už minule
  k těm nejméně slavným,
 • 00:00:32 či dokonce ostudným.
 • 00:00:34 Ocitli jsme se v tzv. protektorátu
  Čechy a Morava,
 • 00:00:37 kdy nejen toto náměstí,
  ale i celá země byly trvale
 • 00:00:41 znesvěcovány přítomností
  německých okupantů,
 • 00:00:44 kdy na náměstí vlály prapory
  s hákovým křížem,
 • 00:00:48 zněly bubny a píšťaly
  a rachotily pásy tanků.
 • 00:00:51 Je to nepříjemné, i mně osobně,
  ale je to také naše historie
 • 00:00:56 a těch 6 roků a něco
  nemůžeme jen tak přeskočit.
 • 00:01:00 Na druhé straně je to dobrá
  příležitost uvidět
 • 00:01:03 Václavské náměstí ve filmech,
  které běžně k vidění nejsou.
 • 00:01:07 Například hned ten první.
 • 00:01:09 Je na něm zachyceno uvítání
  Hitlerovy tělesné standarty SS,
 • 00:01:14 kterého se zúčastnil
  říšský protektor von Neurath.
 • 00:01:18 Jeho manželka předvedla
  1 z mnoha svých kožichů.
 • 00:01:26 Příslušníky leibstandarty byli pečlivě
  vybraní fanatikové,
 • 00:01:30 kteří by za Vůdce a Říši bojovali
  do posledního dechu.
 • 00:01:34 Ostatně, nedávno se vyznamenali
  při vpádu do Polska,
 • 00:01:38 odkud se právě vracejí.
 • 00:01:41 Neurath jim poděkoval za to,
  jak rázně a rychle
 • 00:01:45 si při tomto nasazení počínali.
 • 00:01:51 Náměstí bylo tentokrát jen seřadištěm
  motorizovaných oddílů,
 • 00:01:56 vlastní demonstrace síly proběhla
  kolem tribuny Na můstku
 • 00:02:00 a v ulici Na příkopě.
 • 00:02:31 Teď by v časové posloupnosti
  měly následovat záběry
 • 00:02:36 z velké protiněmecké demonstrace
  28. října 1939,
 • 00:02:42 kdyby ovšem existovaly.
 • 00:02:46 Namísto nich se můžeme podívat,
  jak si okupanti poprvé,
 • 00:02:51 ale nikoliv naposledy,
  udělali z Václaváku kantýnu.
 • 00:02:57 Nacionálně-socialistická
  Lidová péče podávala poprvé
 • 00:03:01 ve velkém měřítku oběd z 1 hrnce
  na Václavském náměstí.
 • 00:03:05 Výtěžek oběda byl věnován
  na Lidovou péči.
 • 00:03:08 Akce se zúčastnili vedoucí hodnostáři
  protektorátních úřadů
 • 00:03:13 v čele se státním tajemníkem,
  skupinovým vedoucím SS,
 • 00:03:16 K. H. Frankem.
 • 00:03:19 Skupinový vedoucí znamená
  gruppenführer
 • 00:03:22 a oběd z 1 hrnce,
  to je obyčejný eintopf.
 • 00:03:39 V rámci Dne ochranných oddílů
  se konala na Václavském náměstí
 • 00:03:43 přehlídka oddílů SS.
 • 00:03:45 Defilé přijal vyšší SS
  a policejní vedoucí SS,
 • 00:03:49 gruppenführer, státní tajemník
  Karel Herman Frank.
 • 00:04:43 Vojenská přehlídka v den 1. výročí
  zřízení Protektorátu.
 • 00:04:49 Snímek z týdeníku se sice
  nedochoval,ale můžeme se podívat,
 • 00:04:53 jak přehlídka byla zachycena
  v reportáži, určené pro potřeby
 • 00:04:58 wehrmachtu.
 • 00:05:00 Po uvítání státního prezidenta
  Emila Háchy,
 • 00:05:05 přijel protektor von Neurath.
  Jeho šlechtický titul freiherr
 • 00:05:10 se u nás překládal
  jako "svobodný pán?.
 • 00:05:14 Svobodný ale nebyl,
  jeho manželka "svobodná paní?
 • 00:05:18 von Neurathová,
  ho doprovázela skoro všude.
 • 00:05:22 Přesně v 11 hodin přijal protektor
  hlášení velitele přehlídky
 • 00:05:27 plukovníka von Briesena
  a defilé mohlo začít.
 • 00:05:34 Nejprve nad náměstím
  přeletělo 18 bombardérů
 • 00:05:39 a pak už kolem tribuny pod kavárnou
  Luxor defilovalo 111 důstojníků
 • 00:05:45 a 3 600 poddůstojníků
  a vojínů wehrmachtu,
 • 00:05:49 letecké zbraně, policie a SS.
 • 00:05:53 Byla to nejkratší přehlídka
  ze všech, trvala pouhých 25 minut.
 • 00:06:12 Tomu, kdo natáčel tento film,
  zřejmě více než pěchota
 • 00:06:17 učarovali hudebníci.
 • 00:06:28 Rok se s rokem sešel
  a je tu další vojenská přehlídka.
 • 00:06:33 Nic se nezměnilo - stejná hodina,
  stejná tribuna na stejném místě,
 • 00:06:38 stejné uniformy, stejné figury -
  Henlein, Friderici, Burgsdorff.
 • 00:06:45 Z Berlína se přijel podívat
  obrnacista Alfred Rosenberg.
 • 00:06:50 Opět se díváme na neoficiální snímky,
  natočené pro německou
 • 00:06:55 armádu.
 • 00:06:57 K.H.Frank vzal sebou tentokrát
  manželku Karolu.
 • 00:07:01 Je to zvláštní, ale i ti největší
  zločinci seženou ženskou,
 • 00:07:06 které to nevadí.
  Anebo to nevidí.
 • 00:07:13 Další pravidelný účastník.
 • 00:07:22 Těsně před 11 hodinou přijeli
  Neurathovi.
 • 00:07:27 Paní musela mít doma
  hotové kožešnictví.
 • 00:07:46 Jediný Hácha a paní Neurathová
  dostali místa k sezení.
 • 00:07:56 Velitel přehlídky generálporučík
  von Waldow podává hlášení.
 • 00:08:24 Postupně se předvedly oddíly pěchoty,
  jezdectvo, cyklisti,
 • 00:08:29 dělostřelectvo, pancéřové stíhače,
  lehké a těžké tanky.
 • 00:08:35 Přehlídka trvala něco přes hodinu.
 • 00:08:39 Byla to poslední přehlídka
  v této podobě a v tomto rozsahu.
 • 00:08:44 Německo si podrobilo
  už celou Evropu a za 3 měsíce,
 • 00:08:49 22. června 1941,
  se vydá na dobrodružnou výpravu
 • 00:08:54 do Sovětského svazu.
 • 00:08:56 Pak samozřejmě každý muž, kůň,
  motocykl, dělo a tank budou
 • 00:09:02 daleko potřebnější na bojišti
  než tady na Václavském náměstí.
 • 00:10:14 Možná stejně důležité jako vojenské
  přehlídky byly pro německé okupanty
 • 00:10:19 jejich husté polévky, zvané eintopf,
  které za drobný příspěvek
 • 00:10:24 na sociální, zimní či jinou pomoc
  vytrvale podávali na různých
 • 00:10:29 místech Prahy.
 • 00:10:32 Nejčastěji na Staroměstském náměstí,
  ale na Václavák
 • 00:10:36 také několikrát došlo.
 • 00:10:38 Je otázka, zda vývařovna
  pro německé soukmenovce
 • 00:10:43 nebyla pro naše národní náměstí
  stejná potupa, jako když po něm
 • 00:10:48 jel nějaký kus německého železa.
 • 00:11:06 Velkým milovníkem těchto obědů
  z 1 hrnce byl státní podtajemník
 • 00:11:11 Curt von Burgsdorff.
 • 00:11:15 Velkolepá akce,
  docela velkolepě natočená.
 • 00:11:19 Jste ale první, kdo ji vidí,
  protože na plátnech našich kin
 • 00:11:23 se, bůhvíproč, nikdy neobjevila.
 • 00:11:29 Reinhardt Heydrich, zástupce,
  ale ve skutečnosti nástupce
 • 00:11:34 protektora von Neuratha,
  na Václavském náměstí nikdy
 • 00:11:38 nafilmován nebyl,
  nepočítáme-li tu necelou minutu,
 • 00:11:42 kdy coby nebožtík byl převážen
  z Pražského hradu na Wilsonovo,
 • 00:11:48 tehdy Hlavní nádraží.
 • 00:11:50 V tomto úseku byl přerušen
  veškerý pouliční provoz.
 • 00:11:54 Ta pompézní událost byla výhradně
  německou záležitostí,
 • 00:11:59 kterou našinci snad ani zblízka
  sledovat nemohli.
 • 00:12:03 Až na kameramany z týdeníku Aktualita.
 • 00:12:10 To manifestace, která měla být
  závěrečnou tečkou za tím,
 • 00:12:14 čemu říkáme "heydrichiáda?,
  byla naopak záležitostí
 • 00:12:18 výhradně českou, i když adresovanou
  především Němcům.
 • 00:12:24 Už od 17 hodin začalo se náměstí
  zaplňovat stovkami a tisícovkami
 • 00:12:29 lidí, z nichž většina přicházela
  rovnou z továren a kanceláří.
 • 00:12:36 Začali přijíždět i tehdejší nejvyšší
  představitelé protektorátu
 • 00:12:41 předseda vlády a ministr spravedlnosti
  v 1 osobě
 • 00:12:45 Jaroslav Krejčí,
 • 00:12:46 ministr lidové osvěty
  a snad největší kolaborant
 • 00:12:50 v zemi, Emanuel Moravec
 • 00:12:54 a nakonec státní prezident
  dr. Emil Hácha.
 • 00:13:00 Pak se kolem pomníku sv. Václava
  odehrálo něco do té doby
 • 00:13:05 nevídaného a neslýchaného.
 • 00:13:10 Dne 3. července 1942 v 19 hodin
  konal se na Václavském náměstí
 • 00:13:16 dosud největší a nejmohutnější
  sraz českého lidu.
 • 00:13:20 Na 200 000 lidí z Prahy i venkova
  vyslechlo s napětím slova
 • 00:13:25 členů své vlády a slavnostním způsobem
  složili slib věrnosti
 • 00:13:30 Říši a národu
  před pomníkem svatého Václava
 • 00:13:33 a v přítomnosti státního prezidenta
  dr. Háchy a všech členů vlády.
 • 00:13:41 Předseda vlády dr. Krejčí uvítal
  státního prezidenta a jménem vlády
 • 00:13:46 a celého národa prohlásil,
  že se jednotně známe
 • 00:13:50 k Velkoněmecké říši a že svorně
  zatracujeme její nepřátele.
 • 00:14:00 Ministr Lidové osvěty
  Emanuel Moravec upozornil
 • 00:14:04 v začátku své řeči na to,
  že právě před několika minutami
 • 00:14:08 byl rozhodnutím zastupujícího
  říšského protektora zrušen
 • 00:14:11 výjimečný stav,
  takže země Čech a Moravy
 • 00:14:15 se vrátily opět k svému klidnému
  životu.
 • 00:14:18 Důkazem toho, že český národ stojí
  pevně za svou vládou,
 • 00:14:22 řekl ministr Moravec,
  je toto shromáždění 200 000 lidí.
 • 00:14:27 Státní prezident a vláda stojí zde
  bezprostředně před českým lidem,
 • 00:14:31 který je srdečně přijal.
 • 00:14:34 Ministr dále zdůraznil,
  že on i celá vláda má důvěru
 • 00:14:38 ve zdravý rozum národa
  a proto se za něj Vůdci zaručila.
 • 00:14:42 Povinností vlády však nyní je
  zajistit zdárný vývoj národa.
 • 00:14:47 Musíme se zbavit nejen všech zrádců,
  ale také všech lidí,
 • 00:14:51 v nichž stále dříme vzpomínka
  na minulost.
 • 00:14:54 V první řadě to bude naše mládež,
  která v nejbližší době vyrazí
 • 00:14:59 ke startu za novou Evropu.
 • 00:15:02 Vystříhejte se podezřelých lidí,
  hleďte zvýšenou výkonností
 • 00:15:06 pomoci naší Velkoněmecké říši
  v jejím velkém boji za Němce,
 • 00:15:11 za Čechy a za ostatní Evropu.
 • 00:15:23 Ministr Moravec skončil provoláním:
  Do nového zítřku,
 • 00:15:28 který je českému národu zaručen
  jedině věrností Říši,
 • 00:15:32 můžeme vstupovat plni důvěry.
 • 00:15:35 Německý voják vítězí
  na všech bojištích.
 • 00:15:38 Každým dnem,
  který přináší nepříteli porážku,
 • 00:15:42 rostou současně možnosti
  našemu národu.
 • 00:15:45 Zítřek je náš!
  Zítřek patří nové Evropě!
 • 00:15:49 Zítřek pochoduje svorně pod prapory
  národně socialistické revoluce.
 • 00:16:02 ZPĚV HYMNY
 • 00:16:23 I takové dějiny kráčely
  po tomto náměstí.
 • 00:16:28 Skryté titulky: Lucie Zrnová,
  Česká televize, 2008

Související