iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
24. 4. 2018
22:05 na ČT2

1 2 3 4 5

0 hlasů
2560
zhlédnutí

Svědectví o smrti Pavla Wonky

Dokument o životě politického aktivisty a obhájce lidských práv, od jehož tragického úmrtí uplyne tento týden právě 30 let.

44 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Svědectví o smrti Pavla Wonky

 • 00:00:08 "Učiňte slovo opět slovem,
  zákon opět zákonem,
 • 00:00:13 právo opět právem,
  svobodu znovu svobodou."
 • 00:00:30 -V úterý zemřel ve vězení
  v Hradci Králové
 • 00:00:32 občanský aktivista Pavel Wonka.
 • 00:00:35 O jeho případu jsme vás
  již mnohokrát informovali.
 • 00:00:38 Wonkovi bylo teprve 35 let
  a byl v posledních letech
 • 00:00:42 už třikrát odsouzen v politických
  procesech k trestům odnětí svobody.
 • 00:00:47 Podmínky věznění podkopaly
  jeho zdraví natolik,
 • 00:00:49 že 5 dní po svém posledním
  odsouzení
 • 00:00:52 k 5 měsícům odnětí svobody
  zemřel.
 • 00:01:04 -Přišel ten pošťák, co roznáší
  telegramy,
 • 00:01:12 a říkal tam té slečně:
  "Tak jak se ten jmenuje?"
 • 00:01:17 "Jo, Wonka? Wonka, Pavel Wonka."
  "Jo, to jsem... Ten stejně
 • 00:01:23 už pořád jenom ho vlekli
  kriminálem,
 • 00:01:26 tak aspoň se mu ulevilo."
  Tak nějak to řek.
 • 00:01:33 A teď: "A jak se ta máma jmenuje?"
  A on říkal mý jméno.
 • 00:01:42 Teď jsem úplně, jako kdybych
  byla ochrnutá najednou, že,
 • 00:01:46 tak jsem říkala: "Pane Čáp,
  co to tady říkáte?"
 • 00:01:52 A on říkal: "Jo to jste vy,
  paní Wonková?"
 • 00:01:55 No, tak zrovna na tom stolku
  jsem podepsala
 • 00:01:58 ten příjem toho telegramu,
  že můj syn zemřel ve vězení.
 • 00:02:30 *Smrt Pavla Wonky jeho věznitele
  zaskočila.
 • 00:02:34 Měla tak velký hlavně
  zahraniční ohlas,
 • 00:02:37 že se neodvážili zabránit
  veřejnému pohřbu,
 • 00:02:40 jenom znemožnili, aby na něm
  promluvil Václav Havel.*
 • 00:02:55 -Ty jsi způsobil, že se nám
  rozměr smrti jako nejvyšší oběti
 • 00:02:59 stává znovu měřítkem hodnot.
 • 00:03:02 Pomohli jste nám k tomu,
  že budeme jednat beze strachu.
 • 00:03:08 Ochraňujme svá srdce
  před nenávistí.
 • 00:03:11 Ti, kteří tě nenáviděli,
  přispěli k tomu,
 • 00:03:14 že se stáváš historickou osobností
  v našich dějinách.
 • 00:03:19 Tvůj život leží na misce vah,
 • 00:03:22 která vyvažuje mravní bídu
  naší společnosti.
 • 00:03:26 Za to jsme ti, Pavle,
  hluboce vděčni.
 • 00:03:31 -Když přišla takzvaná
  Sametová revoluce,
 • 00:03:34 tak si nejen já, ale mnoho lidí
  myslelo prostě,
 • 00:03:36 že pachatelé zločinu proti
  lidskosti budou potrestáni.
 • 00:03:40 Zrovna tak, jako se dneska honí
  dejme tomu devadesátiletý nacista
 • 00:03:45 za zločiny, dle mého názoru
  to je správný,
 • 00:03:48 tak jsem toho názoru,
 • 00:03:50 že komunističtí zločinci za ty
  své zločiny
 • 00:03:53 musí být popohnáni k potrestání.
  A co nevidím kolem sebe?
 • 00:03:59 Prostě to vidím ohledně vyšetřování
  mého bratra. Nikdo nic neví.
 • 00:04:03 Dodneška například není
  nikdo schopnej zjistit,
 • 00:04:06 kdo dal příkaz, aby byl zatčený
 • 00:04:09 na okresní vojenský správě
  v Turnově.
 • 00:04:15 *Otec Pavlovi zemřel,
  když mu byly 3 měsíce.
 • 00:04:17 Se starším bratrem Jiřím
  ho vychovávala maminka.
 • 00:04:21 Narodil se ve smíšené
  česko-německé rodině,
 • 00:04:24 to taky ovlivnilo jeho osud.
 • 00:04:27 Vyučil se automechanikem,
  při práci vystudoval průmyslovku.
 • 00:04:31 Chtěl studovat práva,
  ale na vysokou školu se nedostal.*
 • 00:04:39 -Bratr se velmi zajímal o ta práva.
 • 00:04:41 Když ho nepustili studovat,
 • 00:04:42 tak si skutečně, on na to měl
  nesmírný talent,
 • 00:04:46 tak začal studovat sám.
 • 00:04:47 Opatřoval si různou literaturu,
  odebíral Sbírky zákonů,
 • 00:04:53 ty si dával svazovat, tady vidíte,
 • 00:04:57 je to tam napsáno pozlaceným
  písmem.
 • 00:05:02 No, a tak to začalo.
  A začínal se hodně učit,
 • 00:05:05 poskytoval lidem právní pomoc,
  hlavně v občansko-právních sporech,
 • 00:05:09 a v těchto sporech dá se říct,
  že byl skutečně odborník.
 • 00:05:13 A to vzbuzovalo velkou nenávist
  místních činitelů,
 • 00:05:17 hlavně na závodech,
  protože mnozí lidé dostali
 • 00:05:21 neoprávněnou výpověď z pracovního
  poměru,
 • 00:05:23 jenže bratr je jako obecní
  zmocněnec mohl zastupovat u soudů.
 • 00:05:31 A hodně lidem takto pomohl,
  že tento soud vyhráli
 • 00:05:34 a závody musely platit.
 • 00:05:37 Někdy se jednalo o desetitisícové
  částky.
 • 00:05:42 -Sám teda se snažil obhajovat
  kohokoliv, jo?
 • 00:05:46 Jestli to byl komunista,
  nebo to byl cikán, jo,
 • 00:05:49 nebo prostě jakejkoliv člověk.
 • 00:05:50 Já jsem mu to teda vytýkal,
  protože se zastával i teda lidí,
 • 00:05:53 který opravdu měli třeba
  tu špatnou pověst
 • 00:05:58 a dělal si s tím zase zle
  mezi ostatníma lidma.
 • 00:06:02 No, ale on prostě na to nekoukal.
 • 00:06:06 -On prakticky se nedá říct,
 • 00:06:09 že by třeba dělal něco
  proti režimu.
 • 00:06:11 On poukazoval na ty chyby,
 • 00:06:13 který ten režim má
  v rámci jejich zákonů.
 • 00:06:15 On ty zákony tak ovládal,
  že to bylo až na škodu pro ně,
 • 00:06:20 tak on je na základě jejich
  vlastních zákonů
 • 00:06:23 dokázal přivést do takových
  situací,
 • 00:06:25 že potřebovali snad,
  aby opravdu umřel.
 • 00:06:28 No tak k tomu nakonec muselo
  i dojít, no.
 • 00:06:31 -Musel být pro ně dost takovým
  dráždivým typem, že jo.
 • 00:06:36 Musel být člověkem, který nenechává
  některé věci spát, které ostatní...
 • 00:06:39 Takhle, on sám mi to vlastně řekl,
  že: "Já jsem takový typ člověka,
 • 00:06:45 kdy ostatní se stáhnou,
  tak já jdu proti.
 • 00:06:49 Já to chci řešit, já to chci
  nějak potlačit,
 • 00:06:52 já to chci změnit, jo?"
 • 00:06:54 -Byli jsme třeba v Praze v Koruně,
 • 00:06:57 no a dali jsme si tam nějaký
  jídlo s knedlíkem.
 • 00:07:03 No, teď Pavel, že jo,
  ukrojil ty knedlíky
 • 00:07:05 a prostě úplně tvrdý kusy
  v tom byly, že jo.
 • 00:07:08 Říkal: "No to se vůbec nedá jíst.
  Já to jdu vrátit."
 • 00:07:11 No, tak to šel vrátit, jo,
  a teď zavolali vedoucího, že jo,
 • 00:07:15 tak všichni z toho tam vyvedený,
  že jo, že si někdo stěžuje.
 • 00:07:18 Přišel vedoucí, uznal to teda,
  vrátili mu peníze,
 • 00:07:21 no a Pavel přišel za mnou a říká:
  "Ty, nechceš to taky vrátit?
 • 00:07:25 Podívej, jak to vypadá!
  To není k jídlu."
 • 00:07:28 No, tak já už jsem to měl
  teda skoro snědený, že jo,
 • 00:07:32 tak mně to jako bylo blbý, že jo.
 • 00:07:33 No a tak jsem to šel taky vrátit,
 • 00:07:36 no, ale potom teda spousty lidí,
  když nás viděli,
 • 00:07:40 tak se taky přidávali,
 • 00:07:41 protože opravdu to jídlo
  nestálo za nic.
 • 00:07:43 Takže tam z toho pak měli problémy.
 • 00:07:46 On teda než někdo začne,
  tak to vždycky trvá, že jo,
 • 00:07:49 protože lidi nemají odvahu
  si na něco stěžovat, že jo.
 • 00:07:54 *Pro své tvrdošíjné prosazování
  správnosti a spravedlnosti
 • 00:07:57 měl Pavel Wonka první velký
  konflikt s mocí
 • 00:08:00 v závodě Mileta ve Vrchlabí.
 • 00:08:03 Pracoval tu jako vedoucí
  dopravního provozu.
 • 00:08:05 Jeho nesmlouvavost k nepořádkům
 • 00:08:07 vyvolávala protichůdné reakce
  a názory.*
 • 00:08:21 -To právě byly velké nepořádky.
 • 00:08:23 Tam se jezdilo, že jo, spousta
  přesčasových hodin.
 • 00:08:26 Ten řidič, který jezdil,
 • 00:08:28 ten třeba vykazoval 70 hodin
  za měsíc přesčas,
 • 00:08:32 což nebylo pravda.
  Pavel o tom věděl.
 • 00:08:34 On ty hodiny škrtal, jenže ředitel
  na druhé straně zase mu je přiznal,
 • 00:08:39 přiznal je normálně šoférovi, jo,
  a ty se zaplatily.
 • 00:08:45 -On byl, jak bych vám to řek?
  Chtivej peněz, velmi.
 • 00:08:51 A pro tuhletu vlastnost dělal
  všecko možný, co šlo prostě.
 • 00:08:56 Krad a terorizoval, a tak dále, no.
 • 00:09:00 -Vím, že tady byl zaměstnanej,
 • 00:09:02 a že chtěl tady udělat
  jinej pořádek a nedařilo se mu to.
 • 00:09:06 -A proč myslíte,
  že se mu to nedařilo?
 • 00:09:09 -No protože tady byli takový lidi,
 • 00:09:12 který s tím nesouhlasili,
  co on chtěl.
 • 00:09:16 -Údržbáři a prostě takovýhle ty,
  kterým šlapal na paty.
 • 00:09:21 A jako komunisti to i ve všech
  jako těch schůzích po městě,
 • 00:09:26 který byly komunistický,
  všude se to projednávalo.
 • 00:09:29 Můj manžel byl taky komunista.
 • 00:09:31 Přišel domů, taky vždycky nadával,
  tak jsme se ještě u něj pohádali.
 • 00:09:37 -Teda v životě většího lempla
  jsem neviděl.
 • 00:09:40 Vždyť on byl normálně udavač!
  Vždyť na mě psal na podnik, že jo,
 • 00:09:42 že posloucháme Svobodnou Evropu.
 • 00:09:44 -To snad není pravda!
  -Jo! Že nadáváme na prezidenta...
 • 00:09:46 Vždyť ty doklady tam jsou všecky.
 • 00:09:48 Já jsem řek právničce,
  ať to tam zajistí.
 • 00:09:50 -Na závodě tam u mýho stroje
 • 00:09:53 na takovým celkem nepřístupným
  místě začalo týct topení.
 • 00:09:57 A tak jsem přivolala údržbáře
  a oni říkali:
 • 00:10:03 "S tím nejde nic dělat,
  to musí vystydnout, to je horký."
 • 00:10:08 Ono to ale teklo a já jsem tu vodu
  musela vynášet.
 • 00:10:12 No a Pavel to viděl, tak se s nikým
  nedohadoval, přivez káru,
 • 00:10:19 na tom tu aparaturu svářecí,
  leh si pod topení
 • 00:10:23 a během pár minut to spravil.
 • 00:10:26 Ještě mě upozornil,
 • 00:10:29 že ty od těch okujů se může tam
  něco vznítit,
 • 00:10:33 abych si tam nechala kbelík vody,
  že ještě upozorní vrátnýho,
 • 00:10:39 aby se tam šel v noci podívat
  víckrát, aby se jako něco nestalo.
 • 00:10:45 No, a bylo to. Nikdo to jako neměl
  zájem hned udělat,
 • 00:10:50 on to udělal okamžitě.
 • 00:10:55 *Z kritika se stal obviněný.
 • 00:10:59 Wonkovi se za záhadných okolností
  ztratily poukázky na benzín.
 • 00:11:04 V jeho bytě udělala bezpečnost
  domovní prohlídku.
 • 00:11:07 Byl obviněn z rozkrádání.*
 • 00:11:20 -Byl vykonstruován případ Mileta.
 • 00:11:23 Na tom se velmi podílel pan Nosek,
  jeho podřízený.
 • 00:11:29 Bratr odhalil jeho rozsáhlé
  podvody,
 • 00:11:32 včetně natáčení tachometrů.
  Bratr to oznámil a co se nestalo?
 • 00:11:42 Bratr tenkrát mně řekl,
  že zjistil od svých známých,
 • 00:11:46 že údajně za příslib beztrestnosti
 • 00:11:49 svědek Nosek byl přizván
  jako hlavní svědek.
 • 00:11:57 *Před soudem se Wonka úporně hájil.
 • 00:12:00 Byl odsouzen ke 14 měsícům vězení.
  Byl to pro něj šok.*
 • 00:12:10 -Je nanejvýše pravděpodobné,
 • 00:12:14 že Pavla Wonku na počátku 80. let
  několikrát příslušníci StB,
 • 00:12:18 a to dokonce pravděpodobně
  v jeho bytě, navštívili,
 • 00:12:22 že se ho snažili nějakým způsobem
  získat pro spolupráci,
 • 00:12:25 protože Pavel Wonka díky
  až tý svý fanatičnosti,
 • 00:12:29 kterou tíhnul k právu
 • 00:12:31 a k nějaké dost abstraktní
  spravedlnosti,
 • 00:12:35 čestnosti a nesmlouvavosti,
 • 00:12:37 v tomto ohledu byl jistým vhodným
  objektem,
 • 00:12:41 který by jistě pánové od StB
  vhodně dokázali zužitkovat.
 • 00:12:46 Ale veškeré informace, které z této
  oblasti existují, jasně naznačují,
 • 00:12:51 že Pavel Wonka na jakoukoliv
  formu spolupráce s StB nepřistoupil
 • 00:12:56 a dokonce existují pro to
  i další důkazy, či snad hypotézy,
 • 00:13:02 že případ Mileta, kdy byl Pavel
  Wonka odsouzen poprvé,
 • 00:13:06 v podstatě za kriminální delikt,
  za rozkrádání,
 • 00:13:10 byl uměle vykonstruován v důsledku
  právě jeho velmi rázného odmítnutí
 • 00:13:15 spolupráce s StB.
 • 00:13:21 *Wonka se odvolal,
  žádal obnovu řízení.
 • 00:13:25 Soud ani prokuratura mu nevyhověly.
  Trest si odpykal na Borech.
 • 00:13:31 Byla to tvrdá zkušenost
  pro jeho vůli po spravedlnosti.
 • 00:13:34 Proti rozsudku v případě Mileta
 • 00:13:36 se Pavel Wonka bránil až do konce
  svých dnů.*
 • 00:13:44 -Na ÚV KSČ psal stížnost
  na práci aparátu ÚV KSČ.
 • 00:13:49 Úvodem: "Stěžuji si, že aparát
  ÚV KSČ
 • 00:13:52 řádně v praxi neuplatňuje
  vedoucí úlohu KSČ
 • 00:13:55 při ochraně socialistické
  zákonnosti,
 • 00:13:58 což lze právem kvalifikovat
 • 00:13:59 jako přinejmenším konkudentní
  podporu
 • 00:14:02 organizovaným a zločinným akcím
  veřejných činitelů.
 • 00:14:05 Stěžuji si dále, že aparát strany
 • 00:14:07 nepovolává ke stranické
  odpovědnosti ty komunisty,
 • 00:14:10 kteří jako pracovníci justice
  vědomě a bona fide
 • 00:14:15 porušují zákony."
 • 00:14:18 -Psal spousta dopisů na určitý
  místa,
 • 00:14:22 ať to bylo Federální shromáždění
  nebo jakákoliv jiná instituce,
 • 00:14:24 i prezidentovi Husákovi psal.
 • 00:14:28 Za to potom postupem zase schytával
  problémy.
 • 00:14:33 Když se třeba ta stížnost týkala
  nějakýho bachaře,
 • 00:14:40 tak to bylo úplně jednoduchý,
 • 00:14:41 tak, jak se to dělá ve věznici,
  že jo.
 • 00:14:44 Bachař si zavolal určitého vězně
  a prohlásil mu:
 • 00:14:47 "Wonka na vás donáší
  a já už to nechci poslouchat,
 • 00:14:51 tak s tím něco udělejte, nebo vás
  budu muset za to potrestat."
 • 00:14:55 No, a následek byl úplně
  jednoduchej, že jo.
 • 00:15:00 Jak se řekne, muklové měli velkej
  strach, že se jich to bude týkat,
 • 00:15:04 tak když pan Wonka,
  řeknu PAN Wonka,
 • 00:15:09 se odvážil psát nějakou stížnost,
 • 00:15:12 která by měla zlepšit prostředí
  vůbec pro všechny vězně,
 • 00:15:16 tak vězňové v tom domnění,
  že se to týká toho,
 • 00:15:20 že na ně chce někam donášet,
  jak se řekne bonzovat,
 • 00:15:24 tak ho terorizovali, mlátili
 • 00:15:27 a byl trnem v oku všech
  vlastně gaunerů.
 • 00:15:33 Pavel Wonka měl velice málo
  dobrejch přátel ve vězení.
 • 00:15:37 Taky ve vězení je strašně
  málo dobrejch lidí.
 • 00:15:44 -Pavel si stěžoval i pokud něco
  nedodrželi z řádu výkonů na vazbě,
 • 00:15:49 z řádu výkonu jako vazebního,
 • 00:15:51 pokud něco nedodrželi, tak se hned
  ohradil podle práva,
 • 00:15:55 že chtěl, aby tady byla nějaká
  náprava,
 • 00:15:58 že poslal tomu náčelníkovi
  nebo dozorové prokurátorce hned.
 • 00:16:01 To znamená, že tedy si proti sobě
  postavil i ty příslušníky,
 • 00:16:07 ty bachaře, že jo,
 • 00:16:09 tímhletím, že na nich vyžadoval,
 • 00:16:11 aby se chovali podle toho,
  jak se mají chovat, jo,
 • 00:16:15 aby dodržovali i oni právo,
 • 00:16:16 ne jenom my, co jsme byli na tý
  cele,
 • 00:16:18 ale i oni aby dodržovali právo.
 • 00:16:23 *"Vy všichni, kteří soudíte
  a vládnete,
 • 00:16:26 aniž byste si byli jasně vědomi,
  že tak činíte pouze za svůj lid,
 • 00:16:31 vy všichni nesete odpovědnost
  za velké a těžké zlo,
 • 00:16:36 které se do naší společnosti
  dostalo."*
 • 00:16:44 -Když nastoupil k moci Gorbačov,
  tak to uvítal velmi můj bratr
 • 00:16:52 a zvýšila se jeho písemná činnost
 • 00:16:58 na úřady, kde hlavně kritizoval
  ten právní nihilismus,
 • 00:17:03 nedodržování právních řádů
  a různé další nezákonnosti,
 • 00:17:11 které byly v naší justici.
 • 00:17:12 Speciálně se zaměřil
  na naši justici.
 • 00:17:17 No a když začalo být před volbami,
  to bylo v roce 1986,
 • 00:17:24 tak bratr dostal nápad,
 • 00:17:26 že začne kandidovat jako nezávislý
  poslanec.
 • 00:17:30 -To byl ohromnej risk od něho,
 • 00:17:34 ale myslím si, že on počítal
  s úspěchem, že on si věřil,
 • 00:17:37 že on si fandil, že on je natolik
  silný, že prorazí,
 • 00:17:39 a že ten Gorbačov ho prostě...
 • 00:17:41 Že to nejde, jo, aby to nějak,
  aby na to zařval, že to nejde.
 • 00:17:48 -Těsně před volbami
  jsme s Pavlem byli v Praze.
 • 00:17:49 Jeli jsme kolem Federálního
  shromáždění
 • 00:17:52 a Pavel s takovým klidem a úsměvem
  říkal:
 • 00:17:54 "Tak, přátelé, tady v této budově
  budu zasedat.
 • 00:17:57 A až v této budově budu zasedat,
 • 00:17:58 tak vy dostanete pasy
  a budete jezdit ven."
 • 00:18:02 Tak nám to přišlo docela až jako
  k smíchu a posléze absurdní.
 • 00:18:09 *Pavel Wonka sáhl totalitní moci
  na citlivý nerv,
 • 00:18:13 byla jím formálnost voleb.
 • 00:18:15 Byl zatčen velmi pohotově. Na něj
  a jeho bratra byla uvalena vazba.
 • 00:18:21 Soud se konal v Praze
  v květnu 1987.
 • 00:18:24 Oba bratři byli odsouzeni,
 • 00:18:26 Pavel na 21 měsíců a 3 roky
  ochranného dohledu,
 • 00:18:31 nikoli za zamýšlenou kandidaturu
  ve volbách, to nebylo trestné,
 • 00:18:34 ale za dodatečně opatřená
  svědectví.*
 • 00:18:47 -Když tady nebylo nikde dovolání,
 • 00:18:50 tak jsem už psala Gorbačovovi
  dopisy,
 • 00:18:53 dva nebo dokonce tři, ani už nevím.
 • 00:18:57 1.3., tady dokonce 22.8.1986
  jsem psala,
 • 00:19:01 1.3., to jsem psala česky,
  pak jsem si nechala další...
 • 00:19:07 No, vlastně třikrát jsem psala.
 • 00:19:09 Pak jsem si to nechala přeložit
  a psala jsem mu v ruštině.
 • 00:19:16 -A co jste mu psala?
 • 00:19:18 -No aby ti mí synové pustili
  z vazby, aby se přimluvil.
 • 00:19:25 "Přimluvte se, prosím,
  u představitelů státu ČSSR,
 • 00:19:29 aby mé syny Jiřího a Pavla Wonkovi
  pustili z vězení."
 • 00:19:38 *V Pavlu Wonkovi, ctiteli práva,
  dochází ke zlomu,
 • 00:19:41 odmítne se vykonstruovanému
  rozsudku podrobit.
 • 00:19:44 Neuzná jej, trest nepřijme.
 • 00:19:48 Začíná jeho tvrdá pouť vězeními,
  kde odmítá pracovat,
 • 00:19:51 je bit, týrán a také souzen.
 • 00:19:54 Prudce se zhorší jeho zdravotní
  stav.
 • 00:19:56 Matka píše na všechny strany
  zoufalé dopisy.
 • 00:19:59 Po Minkovicích následuje
  pankrácká vězeňská nemocnice,
 • 00:20:02 po Borech vězeňská psychiatrie
  v Bohnicích.*
 • 00:20:14 -Potom jsme slyšeli,
 • 00:20:17 že je v Praze v Bohnicích,
  v blázinci,
 • 00:20:20 a to jsem začala mít strach, jo?
 • 00:20:22 Jako říkala jsem si:
  "No, tak on to nevydržel."
 • 00:20:26 A když se potom vrátil,
 • 00:20:28 tak jsem teda skutečně byla
  připravená na všechno jiný,
 • 00:20:31 než na to, že ho uvidím naprosto
  duševně fit, že to na něm...
 • 00:20:40 To bylo neuvěřitelný!
 • 00:20:42 Skutečně on byl neobyčejně nejenom
  inteligentní a schopnej
 • 00:20:48 a nadanej jako politicky,
  ale prostě on měl tu duševní sílu,
 • 00:20:53 že on to všechno vydržel,
 • 00:20:55 žít ten nekonformní život
  sám proti všem vlastně, že jo.
 • 00:21:00 A teď se vrátil z vězení,
  kde ho trápili jakoby na samotce,
 • 00:21:04 kde byl dlouho, a on skutečně
  psychicky byl fit.
 • 00:21:07 On dokázal druhý den začít psát
  na stroji,
 • 00:21:09 on nám dokázal začít vysvětlovat
  souvislosti politický.
 • 00:21:13 -Když jsem mu říkal: "No, Pavle,
  stojí ti to za to?
 • 00:21:17 Ty tady za něco bojuješ,
  podívej se na ty lidi kolem,
 • 00:21:19 to je samej šlendrián!
  Každej si dělá, co chce,
 • 00:21:22 kradou lidi, dělaj všecko možný,
  žijou si z toho, jo?
 • 00:21:25 Podívej se na ty komunisty,
  jak se maj a všecko." Jo?
 • 00:21:28 No, a on mi říkal: "Dušane,
  podívej se, já co je za mnou,
 • 00:21:33 na to se já nedívám,
  já jdu pořád dopředu.
 • 00:21:36 Já ničeho nelituju."
 • 00:21:38 -Říkala jsem: "No jo, ale teď je
  tady před vámi ten ochrannej dohled
 • 00:21:42 a, Pavle, oni prostě budou si
  vynucovat ten dohled,
 • 00:21:48 oni prostě si ho vynutěj.
 • 00:21:50 -A on mně říkal: "Já v žádným
  případě na to nepřistoupím,
 • 00:21:53 protože já jsem naprosto
  nespravedlivě byl odsouzenej,
 • 00:21:58 naprosto nespravedlivě vězněnej
 • 00:22:01 a nespravedlivě byl taky vynesenej
  ještě ten rozsudek k tomu dohledu.
 • 00:22:07 Já to prostě nebudu jako plnit."
 • 00:22:11 A já jsem říkala: "Tak, prosím vás,
  Pavle, aspoň si vytvořte tu ochranu
 • 00:22:16 v podobě nějakýho toho lékařskýho
  potvrzení,
 • 00:22:20 protože zdravej určitě nejste
 • 00:22:23 a aspoň na nějakou dobu,
  než prostě se ty věci vyřeší,
 • 00:22:27 my budeme samozřejmě proti tomu
  protestovat..."
 • 00:22:31 A on říkal: "Ne, já už prostě se
  s nima nebudu vůbec bavit!"
 • 00:22:35 A já jsem říkala: "Pavle, ale vy
  půjdete do toho vězení znova!"
 • 00:22:42 A on mně řek: "Paní Šilhánová,
  já už jsem se rozhod.
 • 00:22:46 Já už prostě s touhle mocí
  nechci mít nic společnýho
 • 00:22:53 a já jsem se rozhod jít vabank."
 • 00:22:59 *Schylovalo se ke střetu
  poslednímu.
 • 00:23:01 Těžko říci, čím začal,
 • 00:23:02 možná dopisem prezidentu Husákovi,
  aby abdikoval,
 • 00:23:05 když připouští ve státě
  nezákonnost.*
 • 00:23:08 -Tvrdil, že tedy jako jediný
  ten možný systém,
 • 00:23:13 ve kterým můžeme žít,
  nebo za který on bojuje
 • 00:23:15 a proč taky kandidoval do toho
  Federálního shromáždění je,
 • 00:23:19 zavést u nás opravdový socialismus.
 • 00:23:22 A že lidé, kteří jsou na vedoucích
  místech,
 • 00:23:25 nebo byli v té době na vedoucích
  místech,
 • 00:23:28 jak vůbec ve státě, ve správě,
  tak i v té oblasti právní,
 • 00:23:33 že tedy toho nejsou schopni,
 • 00:23:34 že ty je potřeba tedy smést
  nebo se jich zbavit
 • 00:23:37 a realizovat to tedy podle
  těch jeho ideí.
 • 00:23:44 *Právníci nazývají Wonku
  diletantem.
 • 00:23:47 Jeho pojetí práva je přímočaře
  naivní,
 • 00:23:49 ale přece jenom jeho teze
  a dokumenty,
 • 00:23:51 právnické rozklady jeho případů
 • 00:23:54 i obecných poměrů v zemi,
  psané ve vězení,
 • 00:23:56 by stály za rozbor jako svědectví
  nedávné minulosti.*
 • 00:24:04 -Pavel Wonka, když zjistil,
 • 00:24:09 že se nemůže nikde domoct nějaké
  spravedlnosti,
 • 00:24:13 tak zažaloval generálního
  prokurátora
 • 00:24:18 JUDr. Jaroslava Krupauera
 • 00:24:23 a žaloval ho o splnění povinnosti
  plynoucí ze zákona.
 • 00:24:29 Žaloval to v roce 1985
 • 00:24:34 a nakonec to, aby se to vůbec
  dostalo k soudu,
 • 00:24:37 tak to dal překvalifikovat na to,
  že ho žaloval, prokurátora,
 • 00:24:40 o 1000 korun.
 • 00:24:42 Jednání mělo bejt 8.4.1988.
 • 00:24:46 Bratr se na tento soud velmi dobře
  připravoval, velmi se na něj těšil,
 • 00:24:49 dokonce na tento soud byl přizván
  Jolyon Negele z Hlasu Ameriky.
 • 00:24:56 Jenže co se nestalo?
  5.4. byl bratr sebrán
 • 00:25:04 a nikdo jsme už žádnou zprávu
  o něm neslyšeli, až o jeho úmrtí.
 • 00:25:13 -Měl nařízenej ten soud s tím
  generálním prokurátorem Krupauerem.
 • 00:25:18 No, u nás byl v neděli na kafi
  a v pátek měl mít ten soud.
 • 00:25:26 V úterý byl pozvanej
  na tu vojenskou správu,
 • 00:25:28 já jsem mu ještě půjčoval auto,
 • 00:25:29 dával jsem mu klíčky od auta
  a říkám:
 • 00:25:32 "Pavle, hele, seš na tom špatně.
  Zkus to jet autem."
 • 00:25:35 A on říkal: "Já už jsem se trošku
  rozchodil.
 • 00:25:37 Já to zkusím tam dojet vlakem."
 • 00:25:39 No, a já mu říkám: "Pavle,
  mně se to teda nějak nezdá,
 • 00:25:44 ale ty se z toho kriminálu
  jednou nevrátíš."
 • 00:25:47 No a on mně říkal:
 • 00:25:49 "Dušane, podívej se, teď už si to
  nikdo nedovolí.
 • 00:25:51 Teď už tam je Gorbačov, jo,
  a dneska se to už nemůže stát."
 • 00:25:56 -U soudu to probíhalo tak,
  že se ptali, kde je Pavel Wonka.
 • 00:26:00 Když jsme řekli, že vůbec o něm
  nevíme, tak soud konstatoval:
 • 00:26:04 "Pavel Wonka se neomluvil"
  a řízení probíhalo dál.
 • 00:26:10 Samozřejmě všechno bylo
  v náš neprospěch.
 • 00:26:18 *Pavel Wonka se rozhodl emigrovat.
 • 00:26:21 Byl vylákán na vojenskou správu
  do Trutnova
 • 00:26:24 a zde 5. dubna 1988 zatčen.*
 • 00:26:30 -Měl odřeniny a po útoku nateklý
  chodidla měl,
 • 00:26:35 protože jak přišel z Trutnova,
  tak nám vykládal,
 • 00:26:36 že jako trutnovský příslušníci
  ho mlátili,
 • 00:26:39 a že ho tahali za vousy a tak.
 • 00:26:41 On přišel domlácenej.
 • 00:26:42 Záda měl domlácený a chodidla,
  nohy.
 • 00:26:44 On nám to ukazoval, že, to vím.
  Jak přišel, tak přišel
 • 00:26:48 a takhle se opíral, takhle se držel
  u stěny, že jo,
 • 00:26:52 že nemoh ani chodit.
 • 00:26:56 *"Výpis ze zdravotnické
  dokumentace:
 • 00:26:58 6. dubna - obviněný odmítá
  spolupráci,
 • 00:27:01 předveden po použití obušku.
 • 00:27:03 7. dubna - nad levou lopatkou
  tři podélné hematomy.
 • 00:27:07 9. dubna - odmítá stravu,
 • 00:27:09 třes rukou i prstů,
  váha 66 kilogramů.
 • 00:27:14 -To tady, jak odmítl to jídlo,
  ta hladovka jo, takzvaná, jo?
 • 00:27:17 Jakmile to odmítnete, tak oni musí
  o tom vědět tady, jo?
 • 00:27:21 Zaprvé tam musí být cedulka
  za dveřmi,
 • 00:27:24 to se podívejte nebo se zeptejte
  na to, jo, na tu hladovku,
 • 00:27:28 že o tom musí každej vědět
  příslušník,
 • 00:27:30 že kdyby se něco stalo
  s tím člověkem,
 • 00:27:32 tak to maj oni na svědomí, jo?
  Takže oni o tom musej vědět.
 • 00:27:36 -A ta cedulka tam byla?
  -Právě že ta cedulka tam nebyla.
 • 00:27:41 -Hrálo tam velikou roli to,
 • 00:27:46 že lékař se domníval stále,
  že on simuluje.
 • 00:27:50 To tam hrálo velikou roli.
 • 00:27:52 A tuhletu zprávu, tuhle fámu,
  on šířil všude po té věznici,
 • 00:27:57 takže Pavel Wonka dlouho byl brán
  jako simulant, jo?
 • 00:28:04 Ovšem podstatná,
  velmi podstatná věc je,
 • 00:28:06 že z Bohnic šla poměrně podrobná
  zpráva do Hradce,
 • 00:28:13 že je třeba hlídat v případě,
  kdyby on zahájil hladovku,
 • 00:28:20 tak že jeho organismus
  už je natolik oslabenej,
 • 00:28:23 že je třeba dát pozor,
  aby nedošlo k rozkladu metabolismu.
 • 00:28:30 To bylo ve zprávě z interního
  vyšetření z psychiatrické léčebny.
 • 00:28:36 A to jako kdyby pan doktor
  hradecký, teda pan doktor Pek,
 • 00:28:41 jako kdyby nečetl vůbec, jo?
 • 00:28:43 -A když jste ho potom krmili,
  tak co on dělal?
 • 00:28:47 On to už neudržel?
  -Ne, neudržel.
 • 00:28:49 On to pouštěl z pusy zpátky.
 • 00:28:51 -Vyzvracel to?
  -No, vyzvracel to, no.
 • 00:28:53 Pak ho ještě krmili ty dva,
  jak nosej jídlo, jo,
 • 00:28:56 ty chodbaři ho krmili,
 • 00:28:57 a velitel u toho stál
  a on to vyzvracel.
 • 00:29:01 -Čili velitel viděl,
  že ten Wonka to vyzvracel?
 • 00:29:03 -No. Věděl o tom. A viděl to taky.
 • 00:29:07 -Ač jsem Pavla Wonku neznal,
 • 00:29:09 ale znal jsem jeho fotografii,
  tak jsem vlastně zjistil...
 • 00:29:13 To jsem ho poprvé viděl tak nějak
  blíže, na vlastní oči,
 • 00:29:16 jak ho tahali po zemi.
 • 00:29:18 Nebyl v bezvědomí, jo,
  normálně to vnímal,
 • 00:29:20 měl prostě takový zvláštní pohled.
 • 00:29:23 Jak ho táhli, nadávali mu,
  že to je martyrium s těma nohama.
 • 00:29:27 Prostě měl nějaký potíže s nohama,
  jakoby nemoh jít,
 • 00:29:30 nebo něco s tím měl.
 • 00:29:32 Tak ho za vlasy, za ruce
  ho prostě otočili,
 • 00:29:36 protože předtím ho celou dobu
  tahali za nohy,
 • 00:29:39 tak ho prostě otočili,
  ale nám už dali příkaz,
 • 00:29:41 protože za náma ho potáhli,
  nám dali příkaz jít dovnitř.
 • 00:29:45 Tak ještě než jsem vešel
  do tý čekárny tý ordinace,
 • 00:29:48 tam je takovej katr,
  ještě jsem se bleskově podíval.
 • 00:29:51 Ale to už ho táhli v podpaží, jo,
 • 00:29:53 po zádech jako po těch
  schodech nahoru.
 • 00:29:56 -Tak oni ho za to dali
  jako do tý samotky, tam do tý díry.
 • 00:29:59 Ještě my jsme ho tam s tím
  kamarádem, jak tady byl s náma,
 • 00:30:02 ten třetí, tak jsme ho tam brali.
 • 00:30:06 Jako to byl příkaz od příslušníků,
 • 00:30:08 abysme mu jako pomohli
  ho tam donést, na tu díru.
 • 00:30:11 No a pak jsme pro něj přišli
  druhej den
 • 00:30:14 a on tam ležel na betoně, jo,
  pod ním kaluž vody a nevíme.
 • 00:30:18 A křičel. Nakonec jsme slyšeli
  z okna, jak tam někdo křičí, že.
 • 00:30:21 Jeho hlas jsem poznal, že jo,
 • 00:30:23 ale jestli ho mlátili, to nevím,
  to jsem neviděl.
 • 00:30:29 *Najednou se hodiny mění v sekundy.
  20. dubna 1988 se má konat soud.
 • 00:30:41 Zdravotnická dokumentace říká:
 • 00:30:44 "15. dubna - na cele pomočen,
  pozvracen, pokálen.
 • 00:30:47 Odmítá spolupracovat.
 • 00:30:50 Volat Prahu ohledně eventuálního
  přijetí ještě dnes",
 • 00:30:54 tato poznámka je škrtnuta.
 • 00:31:02 "18. dubna - obviněný přinesen,
 • 00:31:05 objektivní nález na plicích,
  srdci a břiše.
 • 00:31:13 19. dubna - ze zdravotního hlediska
 • 00:31:16 je Pavel Wonka schopen soudního
  líčení 20. dubna 1988. Dr. Pek"*
 • 00:31:28 -Říkalo se to, jo, že když měl být
  předvedený k soudu na vozejčku,
 • 00:31:36 že mu předtím dávali nějaký
  injekce, a potom nějak taky, ale...
 • 00:31:46 Protože on nějak odmítal,
 • 00:31:48 ne odmítal, ale nemohl pozřít
  stravu v důsledku nějakýho zranění,
 • 00:31:53 no tak že prý do něho napíchávali
  hodně těch injekcí,
 • 00:31:57 protože nejenom já, ale prostě
  všichni se tam z okna bavili,
 • 00:32:01 prostě jižní, nahoře svrchu,
  poněvadž tam se o tom hovořilo,
 • 00:32:04 tak nějak řeč na tohleto padla,
  na ty injekce.
 • 00:32:11 *K soudu byl Pavel Wonka přivezen
  na invalidním vozíku
 • 00:32:14 a odsouzen k 5 měsícům nepodmíněně
  za nedodržování povinného dohledu.*
 • 00:32:30 -Ten zdravotní stav, podle mýho
  názoru i podle jeho názoru,
 • 00:32:33 nebyl takový, aby se mohl teda
  plnohodnotně zúčastnit
 • 00:32:35 toho posledního hlavního líčení,
 • 00:32:37 na druhou stranu ale konání
  toho hlavního líčení
 • 00:32:39 pro nás bylo zásadní,
  protože jsem očekával,
 • 00:32:41 že s ohledem na ten zdravotní stav,
  a oba dva jsme se na tom shodli,
 • 00:32:44 že prostě bude naděje,
  že dostane trest,
 • 00:32:48 který nebude spojen s výkonem
  trestu odnětí svobody,
 • 00:32:52 a že se prostě dostane ven,
 • 00:32:53 aby se mohl upravit
  jeho zdravotní stav.
 • 00:32:57 *Svůj poslední dopis,
  adresovaný obhájci,
 • 00:32:59 diktoval Pavel Wonka spoluvězni.
 • 00:33:02 "Několik dní jsem o sobě nevěděl.
  Všechno se se mnou točí.
 • 00:33:05 Jídlo jsem měl naposled
  před zatčením.
 • 00:33:07 Nevím, jak dlouho vydržím.
  Žádám o lékaře."
 • 00:33:12 Tento dopis dostal obhájce
  až u soudu.*
 • 00:33:18 -Jako obhájce jsem mohl vyzvat
  náčelníka té vazební věznice,
 • 00:33:20 aby zajistil nějaký druh stravy
  a zachování pitného režimu,
 • 00:33:24 mohl jsem se obrátit na dozorového
  prokurátora v té věci.
 • 00:33:27 Říkám, pokud by tam byl dostatek
  času k tomu,
 • 00:33:29 protože pak už uběhla
  velice krátká doba,
 • 00:33:31 mohl jsem učinit ještě
  řadu takovýchto opatření,
 • 00:33:34 v podstatě sdělení, výzev
  nebo upozornění,
 • 00:33:36 ale pak byla otázka, jaký to mělo
  výsledek, že jo.
 • 00:33:39 Ta omezenost toho, co mohl
  obhájce udělat,
 • 00:33:42 nebyla v tom, že tohleto nemohl
  udělat, že to nemohl napsat,
 • 00:33:45 ale v tom, jaký to mělo výsledek,
 • 00:33:46 že zpravidla to nemělo výsledný
  efekt žádný.
 • 00:33:50 Někdy ano, a někdy ne.
 • 00:33:53 *"Našli se tací, kteří mě dokázali
  bít pendrekem do dlaní
 • 00:33:56 a zmrzlých prstů u nohou
  i při přenášení k lékaři.
 • 00:33:59 Ve věci jsem podal stížnost:
 • 00:34:01 Vazba uvalena v bezvědomí
  a bez výslechu strany.
 • 00:34:04 Po nadiktování jsem zcela vyčerpán.
  Nevím, zda situaci přežiji.
 • 00:34:10 Věznice mě nemá ani čím krmit,
  co bych mohl jíst.
 • 00:34:14 Žádám mléko, vodu zvracím.
 • 00:34:16 Dostávám ji do sebe tak,
 • 00:34:18 že vyplachují ústa,
  nemohu ji polknout.
 • 00:34:20 Doufám, že se vaší návštěvy dožiji.
  Pavel Wonka"*
 • 00:34:28 -Pan doktor Jelínek mě zklamal
  teda v tom smyslu,
 • 00:34:34 prostě jako obhájce,
 • 00:34:36 že dle mého názoru prostě
  ho řádně neobhajoval,
 • 00:34:39 a v tom jako ho neobhajoval,
 • 00:34:42 že prostě neuvědomil včas rodinu
  o jeho špatném stavu.
 • 00:34:49 A mimo to prostě pan Jelínek
  celou dobu
 • 00:34:52 měl u sebe dva roky
  poslední dopis Pavla Wonky,
 • 00:34:58 který mu psal ještě před
  posledním soudem,
 • 00:35:02 kde upozorňoval na svůj špatný
  zdravotní stav a žádal ho,
 • 00:35:07 aby zaujal aktivní obhajobu,
 • 00:35:10 a to takovou, aby se spojil
  s naší rodinou.
 • 00:35:14 -Chtěl doktora, taky to neudělali,
  protože oni nechtěli, aby...
 • 00:35:18 Víte, on měl ty záda domlácený,
 • 00:35:21 tak asi tady nechtěli
  ho nějak léčit,
 • 00:35:23 tak ho nechali tak,
  aby to nikdo neviděl,
 • 00:35:28 že je domlácenej těma
  příslušníkama,
 • 00:35:31 tak ani ho nevzali na Pankrác
  pod tu kapačku,
 • 00:35:34 že byl domlácenej od nich.
 • 00:35:37 -Koukněte se, tam byly skutečně
  poměry strašné.
 • 00:35:40 Já můžu jmenovat konkrétně
  příslušníka SNB Pavla Vaňka,
 • 00:35:46 který měl poslední den,
  když bratr umíral, službu.
 • 00:35:53 Jeho spoluvězni volali o pomoc
 • 00:35:56 a reakce dle výpovědi spoluvězňů
  od pana Vaňka byla takováto:
 • 00:36:01 "My to chceme slyšet od Pavla
  Wonky, že chce doktora,
 • 00:36:04 a ne od vás."
 • 00:36:06 A bratr už skutečně umíral
  a nemohl mluvit.
 • 00:36:08 A co se stalo? Pan Pavel Vaněk,
 • 00:36:10 to by se skutečně nemohlo stát
  v žádném právním státě,
 • 00:36:15 aby mohl takovýto příslušník SNB
  studovat medicínu.
 • 00:36:20 Ano, opakuji to!
 • 00:36:21 On studuje na Lékařské fakultě
  v Hradci Králové,
 • 00:36:23 jestli se nemýlím 2. nebo 3. ročník
  medicínu.
 • 00:36:29 -Zjišťování té pravdy s odstupem
  těch let je velice složité
 • 00:36:34 a měli jsme takový pocit,
 • 00:36:37 že vina by byla ráda shozena
  na příslušníky,
 • 00:36:41 který jsou vlastně nejníže
  postavení, na strážný,
 • 00:36:45 anebo ty, co jsou v přímém výkonu,
 • 00:36:47 ale já se domnívám, že ta vina
  je asi někde jinde.
 • 00:36:54 *S tehdejším vězeňským lékařem,
  doktorem Pekem,
 • 00:36:56 jsme rozhovor nenatočili.
  Nedoporučil mu to jeho obhájce.
 • 00:37:10 Jak je život ironický!
 • 00:37:14 Z okna své dnešní civilní ordinace
 • 00:37:16 hledí doktor Pek přímo na věznici,
  kde Pavel Wonka zemřel.*
 • 00:37:31 -My prostě nějak jsme si ho nejdřív
  nevšímali,
 • 00:37:35 my jsme si mysleli, že odpočívá,
  jo, že mu nebylo dost dobře, že.
 • 00:37:40 Tak jsme ho nechali v klidu
 • 00:37:42 a já jsem se nějak bavil
  s tím druhým, jak byl se mnou, jo?
 • 00:37:46 No, a potom říkal jako, že chce
  volat doktora nebo co,
 • 00:37:50 tak jsme zabouchali a přišel
  velitel
 • 00:37:53 a nezavolal toho doktora, jo?
 • 00:37:56 -Proč si myslíte, že ho nezavolal?
  -To nevím, proč. To nevím.
 • 00:38:02 -A co bylo dál?
 • 00:38:04 -No, a pak teda jsme se toto,
  s tím druhým jsem se bavil
 • 00:38:07 a mysleli jsme, že Wonka odpočívá
  a on už byl...
 • 00:38:12 Totok. Umřel, no.
 • 00:38:34 -Tou bezprostřední příčinou smrti
 • 00:38:38 bylo skutečně ucpání těch plicních
  žil těmi krevními vmetky
 • 00:38:40 a proč se ty žíly ucpávaly
  kolem předstojné žlázy,
 • 00:38:46 k tomu přispěl jednak ten zánět,
  který tam byl,
 • 00:38:49 a za druhé taky skutečnost,
 • 00:38:51 že ten organismus byl vyčerpán
  hladověním.
 • 00:38:58 *Podle znaleckého posudku
  profesora Skaunice
 • 00:39:00 Pavel Wonka zemřít nemusel.
 • 00:39:02 Ještě v poslední fázi metabolického
  rozkladu byla naděje.
 • 00:39:07 Paní Jerry Lapers
 • 00:39:08 z organizace Helsinki Watch
  v New Yorku zařídila,
 • 00:39:11 že američtí lékaři se souhlasem
  úřadů provedli opakovanou pitvu.
 • 00:39:15 Vcelku potvrdili nález českých
  lékařů,
 • 00:39:18 podle kterého Pavel Wonka zemřel
  na následky hladovky.*
 • 00:39:25 -Oni v něm správně viděli jednoho
  z nejsilnějších protivníků.
 • 00:39:32 To byl teda skutečně protivník,
 • 00:39:33 se kterým měli co do činění
  už dlouho, že jo.
 • 00:39:35 On jim tam pěkně zatápěl,
  v tý vyšetřovací vazbě,
 • 00:39:37 on jim nedal nic zadarmo.
 • 00:39:39 Oni ho tam skutečně museli
  strašně nenávidět, si myslím,
 • 00:39:42 a že na to on umřel,
  na to, jak ho oni nenáviděli.
 • 00:39:46 Já nevím. To si nikdo už...
 • 00:39:47 Nikomu se nepodaří přesně dokázat,
  co tam s ním dělali, že jo,
 • 00:39:50 nebo jak a co bylo, ale že teda
  umřel na to, že jak ho nenáviděli.
 • 00:39:59 -Je nepochybné, že tedy ke smrti
  pana Wonky došlo,
 • 00:40:02 a je nepochybné, že jaksi to
  někdo zavinil.
 • 00:40:08 Je jenom otázka míry,
  míry zavinění,
 • 00:40:11 druhu zavinění jednotlivých osob.
 • 00:40:18 My v tomto směru jsme jednoznačně
  přesvědčeni,
 • 00:40:21 že kdyby nebylo amnestie,
 • 00:40:25 tak bychom zahájili trestní stíhání
  a vznesli obvinění tomu šéflékaři,
 • 00:40:32 který nepochybně svým postupem
  jaksi přispěl k tomu,
 • 00:40:38 že došlo k tomu těžkému
  neodstranitelnému následku.
 • 00:40:46 -Chtěl bych vás upozornit na to,
 • 00:40:49 že v případě vyšetřování
  Pavla Wonky
 • 00:40:52 už probíhaly podle mýho názoru
  čtyři vlny skartací.
 • 00:40:55 A to první, když Pavel Wonka
  zemřel,
 • 00:40:58 tak se začalo skartovat,
  některé materiály.
 • 00:41:02 Druhá když sem přijeli američtí
  lékaři,
 • 00:41:05 protože to se to rozjelo
  po mezinárodní linii.
 • 00:41:10 Třetí byla známá skartace
  věc materiálů Státní bezpečnosti,
 • 00:41:16 a já bych řek, že ještě byla
  čtvrtá skartace,
 • 00:41:18 a to ve chvíli, kdy byla zřízena
  komise České národní rady
 • 00:41:22 pro objasnění úmrtí Pavla Wonky.
 • 00:41:24 -Rozhodně je to poselství,
 • 00:41:30 že každej člověk vlastně má být
  vlastním obhájcem svých práv.
 • 00:41:34 To je nesporný.
 • 00:41:38 Hrozný bylo prostě, že tohleto
  úsilí u Pavla Wonky
 • 00:41:45 narazilo na zeď totalitní moci
  a zřejmě on vlastně nemohl vyhrát.
 • 00:42:00 *"Každý se musí ve svém životě
  rozhodnout, komu bude sloužit.
 • 00:42:03 Těm mocným nebo těm bezmocným,
  lži nebo pravdě,
 • 00:42:07 násilí nebo lásce,
  zlu nebo dobru.
 • 00:42:12 A nemylte se, prosím, soud dějin
  je citlivý
 • 00:42:16 na tento zápas dobra se zlem."*
 • 00:42:22 -S Pavlem žiju pořád vlastně.
 • 00:42:26 Není ani snad hodina,
  abych s ním nežila.
 • 00:42:31 Já s ním mluvím, tady ho mám,
  jako fotku jeho,
 • 00:42:35 a tak všechno mu vypravuju.
 • 00:42:38 Teď mu někdy říkám: "Pavle,
  teď by se ti to nelíbilo.
 • 00:42:44 Víš, jak se zase hádaj?",
  třeba v parlamentě.
 • 00:42:49 "No, tak jo."
  No, pořád s ním jsem, spolu, pořád.
 • 00:43:01 Zase... Zase sice není tady
  jako jeho tělo,
 • 00:43:10 ale jeho duch, to mám v sobě, víte?
 • 00:43:13 Zase vešel, ta jeho duše,
  bych řekla, do mýho srdce
 • 00:43:19 a tam ho uchovám jako předtím,
  než se narodil, víte? Tak nějak.
 • 00:43:29 Skryté titulky: Vlasta Malíková
  Česká televize 2018

Související