iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
25. 6. 2000
10:35 na ČT2

1 2 3 4 5

41 hlasů
53955
zhlédnutí

Případ Dr. Horáková

Připomeňme si 70. výročí smrti Milady Horákové celovečerním dokumentem, který poprvé na obrazovkách objektivně posoudil život a poslední měsíce ženy odcházející s vědomím neprohraného boje.

80 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Případ Dr. Horáková

 • 00:00:28 Padám, padám.
  Tento boj jsem prohrála.
 • 00:00:33 Odcházím čestně,
  miluji tuto zemi.
 • 00:00:37 Miluji tento lid
  a vy mu budujte blahobyt.
 • 00:00:41 Odcházím bez nenávisti k vám,
  přeji vám to.
 • 00:00:46 Přeji vám to.
 • 00:01:09 Nelitujte mne,
  žila jsem krásný život.
 • 00:01:13 Svůj trest nesu odevzdaně
  a pokorně se mu podrobuji.
 • 00:01:19 Před soudem svého svědomí
  jsem obstála.
 • 00:01:23 Doufám, věřím a modlím se,
 • 00:01:25 abych obstála i před soudem
  nejvyšším, před Bohem.
 • 00:01:33 Žila jsem plný, opravdový život,
  který nestál, nezahníval.
 • 00:01:39 Můj život prudce vířil.
 • 00:01:44 Někdy mě otloukal
  a poznala jsem jeho tvrdost.
 • 00:01:49 Jindy zase hladil
  a smál se sluncem.
 • 00:01:53 Byl to skutečný život
  a jsem za něj Bohu velmi vděčná.
 • 00:02:30 -Paní obžalovaná, vaše jméno.
  -Milada Horáková.
 • 00:02:35 -Vaše jméno ze svobodna?
  -Králová.
 • 00:02:39 -Váš otec žije? -Ano.
  -Jaké má zaměstnání?
 • 00:02:44 -Penzista, obchodní zaměstnanec.
  -Jméno vaší matky?
 • 00:02:49 -Zemřela, rozená Velíšková.
  -Kdy jste se narodila?
 • 00:02:54 -25. prosince roku 1901.
  -Vaše poslední bydliště?
 • 00:03:00 -Praha 16, Zappova 3.
  -Jste vdaná? -Ano.
 • 00:03:05 Vaše poslední zaměstnání?
 • 00:03:07 Úřednice
  Ústředního národního výboru.
 • 00:03:11 Změnila jste v posledních letech
  vaše povolání?
 • 00:03:17 Byla jsem poslankyní
  národně socialistické strany.
 • 00:03:22 Bylo to od roku 1945 do roku 1948,
  nevykonávala jsem své povolání...
 • 00:03:29 Jde mi o to,
  jaké jste měla zaměstnání.
 • 00:03:33 Měla jsem dovolenou
  k výkonu poslaneckého mandátu.
 • 00:03:38 -Máte maturitu na reálném gymnáziu.
  -Ano. -A právnickou fakultu.
 • 00:03:45 Ano, s doktorátem.
 • 00:03:47 -Slyšela jste obžalobu?
  -Ano.
 • 00:03:51 -Víte, z čeho jste obviněna?
  -Ano.
 • 00:03:55 Cítíte se vina těmi skutky,
  které jsou v obžalobě uvedeny?
 • 00:04:01 Cítím se vinna činy,
  které jsem doznala
 • 00:04:05 a které podle zákonů zakládají
  skutkovou podstatu.
 • 00:04:10 Činy, které Státní prokuratura
  vidí jako zločin velezrady?
 • 00:04:15 Ano, k některým vývodům bych však
  ještě měla své poznámky.
 • 00:04:22 K tomu ještě dojdeme.
 • 00:04:24 Odpovězte jasně,
  nemluvte v právnických formulacích.
 • 00:04:29 Řekněte, jestli se cítíte vinna,
 • 00:04:32 že jste protistátně pracovala proti
  Lidově demokratické republice
 • 00:04:39 -Ano, tím se cítím vinna.
  -Jasná řeč.
 • 00:04:44 Jakmile chráníme zájmy buržoazie,
  musíme si představit,
 • 00:04:49 že v určité etapě je to
  průlom do socialistické linie.
 • 00:04:55 Byl to protilidový program?
 • 00:04:58 Byl to program
  v rámci socializující demokracie...
 • 00:05:03 Nechejte socializující demokracii.
  Byl to program proti lidu nebo ne?
 • 00:05:10 Byl proti přísnému uplatnění
  socialistické linie.
 • 00:05:18 Co myslíte, s jakým nadšením
  by přijali dělníci v továrně,
 • 00:05:26 která byla znárodněna,
  svého dřívějšího továrníka?
 • 00:05:32 S vědomím, že bude
  dále vykořisťovat jejich práci.
 • 00:05:43 Přijali by to s nadšením?
  Co myslíte?
 • 00:05:48 Na tuto věc mám jiný názor,
 • 00:05:52 proto jsem se dostala
  do této činnosti.
 • 00:05:56 Kdybych měla zodpovídat své názory,
  myslím,
 • 00:06:01 že v některých továrnách
  tvůrčí schopnost majitele...
 • 00:06:09 Doktorka Milada Horáková měla
  odlišný politický postoj,
 • 00:06:15 za který byla odsouzena
  k trestu smrti.
 • 00:06:19 Dne 27. června 1950 se v tisku
  objevila nenápadná zpráva o tom,
 • 00:06:25 že rozsudek nad velezrádci
  byl vykonán.
 • 00:06:38 Kdo byla doktorka Milada Horáková?
 • 00:06:42 Po čtyřiceti letech jsme hledali
  svědectví ukrytá v archívech,
 • 00:06:48 ve vzpomínkách lidí.
 • 00:06:51 Je to tu úplně jiné.
 • 00:06:53 Byla tu zahrádka,
  stály tu dvě šibenice.
 • 00:06:57 Jedna pod mužským oddělením,
  jedna tady.
 • 00:07:01 Byly tu dva parky,
  tady se chodilo na procházky.
 • 00:07:06 Maminky si tady u šibenic sedaly
  a kojily děti.
 • 00:07:11 O popravách se na Pankráci
  předem vědělo,
 • 00:07:16 protože brzy ráno začali výt psi.
 • 00:07:22 To celá Pankrác věděla,
  že se bude věšet.
 • 00:07:27 Chodbař přišel a povídá:
 • 00:07:30 "Víte, že kat odmítl popravit
  doktorku Horákovou?"
 • 00:07:35 To jsme nevěděli.
 • 00:07:37 Přišel prý k ní a řekl,
  ať se nebojí, že ji nepopraví.
 • 00:07:43 Nikdy prý nepopravil ženu.
 • 00:07:46 Když popravovali paní doktorku,
  bylo to tady pod oknem.
 • 00:07:52 Všichni jsme to slyšeli.
 • 00:07:55 Já jsem stenografovala
  její poslední slova.
 • 00:08:03 Zavolala si mě vrchní,
  také Horáková,
 • 00:08:09 a řekla mi,
  abych zabalila nějaké věci.
 • 00:08:14 Zabalila jsem to
  a dotýkala se při tom věcí,
 • 00:08:20 které měla Milada Horáková na sobě.
 • 00:08:24 Byly to tmavě modré šaty
  s bílým límečkem,
 • 00:08:29 růžové prádlo, tmavé lodičky
  a nějaké punčochy.
 • 00:08:35 Padla na mě veliká úcta,
 • 00:08:40 protože Milada Horáková
  byla už pojem.
 • 00:08:47 Už vlastně nežila.
 • 00:09:00 Pro staletí porobený národ
  byl rok 1918 rokem velikého štěstí.
 • 00:09:07 Česká srdce hořela nadějí.
  Svobodný život.
 • 00:09:12 Masarykova republika
  s ideálem demokracie a humanity.
 • 00:09:17 Oktavánka Milada Horáková prožívá
  v té době nejkrásnější čas mládí.
 • 00:09:24 Po rodinné tragédii,
  smrti dvou dětí,
 • 00:09:27 se narodí Věrka,
  o čtrnáct let mladší sestra Milady.
 • 00:09:33 Jako studentka se Milada
  potkává se senátorkou Plamínkovou,
 • 00:09:39 předsedkyní nepolitické
  Ženské národní rady.
 • 00:09:43 Vzniká pevné přátelství.
  jejich cílem je rovnoprávnost žen.
 • 00:09:49 Potom přišla promoce a svatba
  s milovaným Slávkem Horákem,
 • 00:09:55 místo v Sociálním úřadu
  hlavního města Prahy.
 • 00:10:03 V časopisech Eva a Rada žen dává
  mladá právnička ženám právní rady.
 • 00:10:13 Díky Alici Masarykové se Milada
  osobně setkává s Masarykem.
 • 00:10:19 Je to nezapomenutelná chvíle.
  Masaryk podporuje sociální péči,
 • 00:10:25 vyprávění bystré právničky
  ho zaujme.
 • 00:10:29 Zakladatelem Masarykových domovů
  je doktor Zenkl, pozdější primátor.
 • 00:10:36 Milada s ním v domovech nachází
  realizaci v pomoci sociálně slabým.
 • 00:10:43 Svůj čas brzy věnuje novému životu,
  malé Janě.
 • 00:10:47 Milada je pověřena vedením
  referátu péče o dítě.
 • 00:10:52 Žádná opatření v pomoci chudým
  nejsou komunistickému tisku dobrá.
 • 00:11:04 Stroj doby se valí na plné obrátky.
 • 00:11:12 Když jsme přijely do Edinburghu,
  byla velmi napjatá doba.
 • 00:11:18 To už se chystal Mnichov.
  Byl červen roku 1938.
 • 00:11:23 Byl tam mezinárodní kongres žen.
 • 00:11:26 Vedoucí československé delegace
  byla senátorka Plamínková.
 • 00:11:32 Zároveň byla předsedkyní
  Ženské národní rady.
 • 00:11:37 Jako právnička tam byla
  doktorka Horáková.
 • 00:11:41 S Plamínkovou byly
  nejvýznamnější osobnosti delegace.
 • 00:11:47 V této těžké době Plamínková
  s Horákovou ten kongres probouzely.
 • 00:11:55 Upozorňovaly, co se tu děje,
  co dělá Hitler.
 • 00:12:00 Upozorňovaly,
  že nestojíme stranou.
 • 00:12:05 Už tehdy burcovaly ženy,
  které byly spíš pacifistické.
 • 00:12:14 Pacifismus - všechno obětovat,
  jen ať není válka.
 • 00:12:19 Tenkrát už se uvažovalo,
  že by mohla být válka,
 • 00:12:24 kdyby Československo neustoupilo.
 • 00:12:28 Ony v té době zachraňovaly,
  co se dalo.
 • 00:12:47 Převratné otřesy přivádějí Miladu
  k aktivní politické činnosti.
 • 00:12:54 Jaké neštěstí znamená
  ztráta národní svobody!
 • 00:13:00 Osobní lidské štěstí musí ustoupit.
 • 00:13:04 Moje sestra šla vždy
  za ideálem pravdy,
 • 00:13:09 a proto věděla,
  že toto je hrozné.
 • 00:13:13 Vznikla ilegální skupina,
  bylo v ní mnoho vlastenců.
 • 00:13:20 Jmenovala se
  Petiční výbor Věrni zůstaneme.
 • 00:13:25 Milada do ní vstoupila.
 • 00:13:27 Kromě odbojové činnosti
  skupina právníků vypracuje koncepci
 • 00:13:33 a znění kapitol nové ústavy.
  Scházejí se u Horáků.
 • 00:13:39 Doktorka Horáková se podílí také
  na programu Za svobodu.
 • 00:13:45 Je to dokument
  o smýšlení českého antifašismu.
 • 00:13:50 Měl modelovat novou republiku
  jako stát všestranně demokratický.
 • 00:13:57 Bohužel to netrvalo dlouho.
 • 00:14:01 V roce 1940 byla Milada zatčena
  ve svém bytě na Letné.
 • 00:14:09 Janu naštěstí odvezli
  k rodičům švagra.
 • 00:14:17 Ti mě brzy kontaktovali
  a dali jsme se dohromady.
 • 00:14:23 Oba je odvezli do Prahy,
  kde byly dlouho výslechy.
 • 00:14:29 Jana žila dlouho
  u babičky a dědečka.
 • 00:14:35 Byla jsem tehdy svobodná
  a můj muž řekl,
 • 00:14:39 že se musíme brzy vzít,
  abychom se o Janu mohli starat.
 • 00:14:45 Myslím, že to dělal celý život.
 • 00:15:03 Je to hra osudu,
 • 00:15:05 když se Milada v Terezíně potkává
  s blízkými lidmi.
 • 00:15:10 Se senátorkou Plamínkovou
  a se svým mužem,
 • 00:15:15 který jí do vězení propašuje
  moták se svou básničkou.
 • 00:15:23 Mnoho vzpomínek vězňů se váže
  k lékařské pomoci i morální posile,
 • 00:15:29 kterou Milada předávala lidem.
  Blíží se soud v Drážďanech.
 • 00:15:36 Návrh na trest smrti je změněn
  na osm let káznice.
 • 00:16:05 V červnu roku 1942 je Plamínková
  popravena v pražských Kobylisech.
 • 00:16:14 PÍSEŇ.
 • 00:16:16 Až budu muset jít
  přes údolí stínu smrti,
 • 00:16:21 nebudu se bát zlého,
  protože jsi se mnou.
 • 00:16:27 A tvůj duch, vůle tvá,
  to mě občerstvuje.
 • 00:16:36 To je žalm "Hospodin je můj pastýř,
  nebudu mít nedostatku".
 • 00:16:43 Je to z evangelia.
  Ten jsme s ní v Terezíně zpívaly.
 • 00:16:49 Miladu jsem poznala jako jedinečnou
  ženu, později jako vlastenku.
 • 00:16:59 Největší pouto mezi námi nastalo
  asi proto,
 • 00:17:06 že mi bylo osmnáct
  a ona ve mně viděla svou dceru.
 • 00:17:12 Vždycky říkala, že nemá strach
  o sebe, ale o Janu, co s ní bude.
 • 00:17:19 Když jsem zjistila,
  že se jmenuje Jana,
 • 00:17:24 zpívala jsem jí vždycky večer
  jednu hezkou písničku o Janě.
 • 00:17:31 Většinou jsme usínaly,
  držely se v náručí a obě plakaly.
 • 00:17:38 PÍSEŇ.
 • 00:17:41 Má malá dcera dýchá svůj sen,
  mám tolik ráda ten tichý dech.
 • 00:17:48 Když má člověk rád, vždy se bojí.
  Mám tolik ráda svoji malou.
 • 00:17:56 Po válce se rodina šťastně schází.
 • 00:18:00 Milada se hned angažuje
  v politických organizacích.
 • 00:18:06 Za odbojovou práci dostává
  vojenská vyznamenání,
 • 00:18:11 Válečný kříž
  a medaili za zásluhy první třídy.
 • 00:18:29 Stává se místopředsedkyní
  Svazu politických vězňů.
 • 00:18:34 Vstupuje do nového Parlamentu.
 • 00:18:38 Všechen svůj čas věnuje práci
  ve svobodné republice.
 • 00:18:43 Měl jsem to štěstí,
 • 00:18:45 že jsem s doktorkou Horákovou seděl
  v Prozatímním národním shromáždění.
 • 00:18:52 Seděli jsme v jedné lavici.
 • 00:18:55 Na levé straně byl
  profesor Václav Hlavatý,
 • 00:18:59 spolupracovník profesora Einsteina.
 • 00:19:03 Po pravém boku byla
  doktorka Milada Horáková.
 • 00:19:08 Byla naprosto oddaná
  Masarykovým myšlenkám,
 • 00:19:12 věřila hlavně v českou tradici
  a duchovní a mravní hodnoty.
 • 00:19:18 Na tom záleží,
 • 00:19:20 jestli bude národ žít ve svobodě,
  nebo jestli bude opět poražen.
 • 00:19:26 Považuji za osobní štěstí,
  že jsem doktorku Horákovou poznal.
 • 00:19:34 Jezdívali jsme spolu
  na veřejné projevy,
 • 00:19:38 zúčastňovali jsme se školení
  mladých chlapců a děvčat.
 • 00:19:43 Mluvili jsme o všem,
  o jejím pobytu v koncentráku.
 • 00:19:48 Kladla nám stále na srdce,
  ať si vážíme toho,
 • 00:19:53 že žijeme v míru.
  Doslova hořela pro mír.
 • 00:19:58 Byla ochotna komukoli pomáhat.
 • 00:20:03 U ní neexistovala stranická
  legitimace,
 • 00:20:07 která by ji omezovala v činnosti.
 • 00:20:10 Měla tak krásné srdce
  a tak hořela láskou ke své zemi.
 • 00:20:16 Kolikrát nám vstoupily slzy do očí,
  když mluvila o krásách této země,
 • 00:20:24 o povinnosti bránit si to hezké,
  co může mír člověku dát.
 • 00:20:40 Doktorka Horáková je předsedkyní
  obnovené Rady československých žen.
 • 00:20:47 Odjíždí s delegací
  na mezinárodní kongres do Paříže.
 • 00:20:54 Její práce byla náročná,
  ležela na ní celá legislativa.
 • 00:21:00 Bylo náročné dovést vše k cíli tak,
  aby splnila slib,
 • 00:21:08 který dala senátorce Plamínkové.
 • 00:21:15 V roce 1947 organizuje Rada žen,
  na návrh doktorky Horákové,
 • 00:21:21 mezinárodní kongres v Praze.
 • 00:21:25 Od voleb v roce 1946 jsou sledováni
  přední nekomunističtí funkcionáři.
 • 00:21:32 Sledují je pracovníci
  Evidenčního odboru výboru KSČ.
 • 00:21:39 Za dva roky,
  když se začaly objevovat potíže,
 • 00:21:44 na ni doléhala tesknota.
 • 00:21:47 Že prý neví, jestli to dělá dobře,
  že má moc překážek.
 • 00:21:53 Vedlo to k tomu,
  že si začala nedůvěřovat.
 • 00:21:59 Vzpomínala na koncentrák,
  když byla odsouzená k smrti.
 • 00:22:06 Jednou si posteskla,
  že má tušení,
 • 00:22:11 že jí trest smrti nebyl prominut,
  ale jen odložen.
 • 00:22:16 Únor pohřbil naděje Čechů a Slováků
  na život v demokracii.
 • 00:22:24 Komunisté nastolili monopol moci
  a začali ho používat.
 • 00:22:35 Rada československých žen
  měla poslední schůzi.
 • 00:22:40 Vznikl na ní Akční výbor.
 • 00:22:42 Vyslovil nedůvěru těm ženám,
 • 00:22:45 které nesouhlasily
  s průběhem schůze.
 • 00:22:49 Mezi nimi byla i doktorka Horáková.
  Nesla to jako osobní porážku.
 • 00:22:56 Svobodné nepolitické hnutí žen
  skončilo.
 • 00:23:00 Pražskými ulicemi začaly pochodovat
  oddíly komunistické milice a SNB.
 • 00:23:09 10. března roku 1948 se Horáková
  vzdala poslaneckého mandátu.
 • 00:23:16 Učinila tak po záhadné smrti
  Jana Masaryka.
 • 00:23:20 Její rezignace byla ihned přijata.
 • 00:23:28 Domlouvali jsme jí,
  aby už nechala politiky.
 • 00:23:36 Chtěli jsme, aby už toho nechala,
  vždyť už si v Terezíně užila dost.
 • 00:23:45 V Bartolomějské ulici měla úřad,
  naproti je stále policie.
 • 00:23:54 Řekla mi, že se dozvídá,
  že jsou členové partaje vyslýcháni,
 • 00:24:02 že je tam tlučou,
  až leží na zemi.
 • 00:24:08 Přitom oni z té partaje nic neměli,
  jen práci.
 • 00:24:16 Prý tedy nemůže té práce nechat,
  jak by vypadala.
 • 00:24:25 Když nepřátelé lidu
  provedli útok proti vládě,
 • 00:24:32 jsme poznali,
 • 00:24:34 jak dosud soudy málo střežily
  bezpečnost republiky.
 • 00:24:40 Právě soudy se postavily
  na ochranu zrady a rozvratu.
 • 00:24:46 Aby byla obnovena důvěra lidu
  ve spravedlnost a právo,
 • 00:24:53 bude třeba dokončit očistu
  veřejného života od reakčních sil.
 • 00:25:02 Když se poměry vyhrocovaly
  a kolem nás začínalo být horko,
 • 00:25:09 šel jsem za doktorkou Horákovou.
 • 00:25:14 Ptal jsem se jí,
  jestli si je vědoma,
 • 00:25:19 že už jsme u konce, že nás zavřou.
 • 00:25:24 Říkala, že se toho velmi bojí.
 • 00:25:28 Prošla totiž několik věznic
  za protektorátu,
 • 00:25:34 byla odsouzena k smrti.
  Nebyla sice popravena,
 • 00:25:39 ale poslední roky byla v Terezíně
  a tam zkusila dost.
 • 00:25:46 Řekla mi něco,
  co si budu pamatovat do smrti:
 • 00:25:53 "Možná, že sis nevšiml,
  že nosím jen dlouhé rukávy."
 • 00:25:59 Vyhrnula rukáv,
  na zápěstí měla tři jizvy.
 • 00:26:04 Strčil byste do nich tužku.
  Chápu, že se tam bála.
 • 00:26:11 PÍSEŇ.
  ...Spokojeně dýchá klidným dechem.
 • 00:26:16 Po tmě život nijak neutíká...
 • 00:26:19 Po dvaceti letech přiletěla
  z Ameriky Jana Horáková - Kánská,
 • 00:26:25 dcera Milady Horákové.
 • 00:26:28 PÍSEŇ.
  Moje dcera, mé malé dítě.
 • 00:26:31 Noc nás hladí jemnou rukou,
  miluji vás, mé tiché stíny.
 • 00:26:40 Přišla jsem dopoledne ze školy,
  měli jsme střídavé vyučování.
 • 00:26:46 Doma jsem našla tátu a Marušku,
  ta vedla naši domácnost.
 • 00:26:53 Máma totiž neměla dostatek času.
  Také tam byli dva pánové.
 • 00:27:01 Možná přišli až po mně,
  to si nejsem jistá.
 • 00:27:06 Maruška je zřejmě předvídavě
  posadila do předsíně.
 • 00:27:15 Nařídili nám,
  že každý musí být v jiném pokoji.
 • 00:27:21 Marušce vyhradili kuchyni,
 • 00:27:24 já jsem byla vzadu v pokoji,
  kde jsem se učila.
 • 00:27:29 Otec seděl v obývacím pokoji
  s terasou.
 • 00:27:34 Pánové si zřejmě neuvědomili,
  že z terasy jdou schody do zahrady.
 • 00:27:41 Otec předstíral,
  že si tam dělá svoje věci.
 • 00:27:45 Za chvíli jsem viděla,
  že Maruška s pány zajímavě mluví.
 • 00:27:53 Byla to velmi zajímavá žena,
  věnovali jí tedy velkou pozornost.
 • 00:28:01 Všiml si toho zřejmě i otec,
  protože za chvíli přišel za mnou.
 • 00:28:09 Zvláštním způsobem
  se se mnou rozloučil.
 • 00:28:14 Nic mi neřekl,
  ale bylo to něco zvláštního,
 • 00:28:19 normálně jsme spolu takto
  nekomunikovali. Potom odešel.
 • 00:28:26 Zřejmě ho napadlo,
  že máma ještě zatčená nebude.
 • 00:28:32 Měli schůzku u známých,
  asi ji tam chtěl jít varovat.
 • 00:28:39 Když přišli sestru zatknout,
  zrovna jsem s ní telefonovala.
 • 00:28:47 Samozřejmě jsem to netušila.
 • 00:28:50 Šla jsem do školy a řekla jsem jí,
  že večer přijdu.
 • 00:28:55 Souhlasila a řekla,
 • 00:28:58 že jí přichází návštěva
  a že jsme domluvené.
 • 00:29:11 Když doktor Horák
  v roce 1949 utekl,
 • 00:29:14 dva měsíce se ukrýval
  u Evangelických bratří a u přátel.
 • 00:29:20 StB po něm marně pátrala.
 • 00:29:23 Situace byla příliš nebezpečná
  pro celou rodinu i přátele.
 • 00:29:29 Doktor Horák musel opustit
  Československo.
 • 00:29:34 Usadil se v USA.
  Dcera za ním odjela v roce 1968.
 • 00:29:40 Osud rozhodl jinak a já,
 • 00:29:43 má milovaná sestřičko a Pepíčku,
  stojím před vámi a prosím vás:
 • 00:29:49 Vezměte na sebe ten těžký úkol
  a dělejte rodiče mé Janě.
 • 00:29:55 Veďte ji k tomu,
  aby byla kladný člověk.
 • 00:30:01 Bude-li v sobě mít čestnost,
 • 00:30:04 poradí si také jednou s problémem,
  který pro ni znamenala její máma.
 • 00:30:12 Její cíl a ideál bylo
  udržet tuto zemi v demokracii.
 • 00:30:22 Po svých zkušenostech z války
  se bála hlavně toho,
 • 00:30:30 aby byla pro tuto zemi
  zachována svoboda,
 • 00:30:37 aby byla země zařazena k ostatním,
  které si udržovaly demokracii.
 • 00:30:47 Viděla, jak se všechno hroutí
  a samozřejmě se proti tomu ozývala.
 • 00:30:54 -Jaký měla názor na komunisty?
  -Samozřejmě velmi kritický.
 • 00:31:00 Co si pamatuji,
  měla z jejich vlády obavy.
 • 00:31:07 Věděla, že celá Komunistická strana
  je dirigovaná z Moskvy.
 • 00:31:17 Má cesta je daleká,
  vzdálený soumrak.
 • 00:31:21 Vedu tě za ruku lučinami,
  po boku nám spěchá rozkošné dítě.
 • 00:31:28 Štěstí jde tiše spolu s námi.
  Tvůj Slávek.
 • 00:31:47 Já jsem s únorem
  a jeho provedením nesouhlasila.
 • 00:31:52 Postavila jsem se proti němu
  záporně.
 • 00:32:01 Situace byla taková:
  Část lidí emigrovala,
 • 00:32:06 jinak to nešlo,
  byli vystaveni velkému nebezpečí.
 • 00:32:12 Část strany zůstala doma.
 • 00:32:15 Bylo tu dvě stě tisíc členů,
  nemohli je opustit.
 • 00:32:21 S těmi jsme byli ve styku.
 • 00:32:25 Dalo by se to asi nazvat
  jako neoprávněné sdružování.
 • 00:32:31 To se jim potom hodí jako případ
  protistátní činnosti.
 • 00:32:39 Bylo to tedy úplně přirozené,
  že byla vybrána Milada?
 • 00:32:44 Bylo to téměř zákonité.
 • 00:32:46 Hlavně proto,
  že se mezi funkcionáři tvrdilo,
 • 00:32:51 že Zenkl při svém odchodu řekl,
 • 00:32:54 že ona a doktor Nestával
  se mají postarat o vedení strany.
 • 00:33:02 V jakém směru se mělo jednat,
  dal vám nějaké pokyny?
 • 00:33:07 Pro tuto věc mi pokyny nedal.
  Dal mi pokyny pro ilegalitu,
 • 00:33:13 směřovanou do tábora
  národních socialistů.
 • 00:33:18 V jakém směru?
 • 00:33:21 Doktor Zenkl mě osobně nepověřil
  vedením ilegality socialistů.
 • 00:33:28 V dopise výslovně napsal,
  že nikoho nepověřuje.
 • 00:33:37 Ani mi žádným způsobem nenaznačil,
 • 00:33:46 že bych měla mít právo
  být představitelem.
 • 00:33:52 Ale pokyny, které mi dal,
  jsem považovala za závazné.
 • 00:33:58 Realizovala jsem je tím,
  že jsem na podzim roku 1948...
 • 00:34:06 K tomu se dostaneme.
  Stále chci slyšet ty pokyny.
 • 00:34:13 Jsou obsaženy v mé výpovědi,
  ale mohu je přesně formulovat.
 • 00:34:20 Vycházely z těchto otázek:
  Obraceli se na nás členové strany.
 • 00:34:27 -Chtěli vědět o pokynech.
  -To by bylo příliš podrobné.
 • 00:34:36 Dal nějaké pokyny,
 • 00:34:39 co mají dělat členové
  národně socialistické strany?
 • 00:34:46 A jak mají postupovat?
 • 00:34:51 Lidé z našich řad chtěli hlavně
  vědět,
 • 00:34:55 zda mají vstupovat
  do Komunistické strany.
 • 00:34:59 Odpovědí bylo,
 • 00:35:02 že pokud hrozí ztráta zaměstnání,
  mají vstoupit.
 • 00:35:09 -Jen kvůli zaměstnání?
  -Nebo jsou-li na pozičních místech.
 • 00:35:16 Na pozičních místech,
 • 00:35:19 které by pro nás měly význam
  pro budoucí ilegální činnost.
 • 00:35:28 Nebylo to také proto,
  aby z těchto míst rozvraceli režim?
 • 00:35:39 Bojím se o demokracii,
 • 00:35:42 mám strach,
  že budou pošlapána lidská práva.
 • 00:35:47 Nejsem proti socialismu,
  ale jsem pro jednotu lidu.
 • 00:35:52 To přísahám.
 • 00:35:56 8. listopadu 1949 ve čtyři hodiny
  zazvonily zvonky u 380 funkcionářů.
 • 00:36:04 Svezli nás do Ruzyně.
  Začal tam kolotoč přípravy procesu.
 • 00:36:10 Proces měl být veřejný,
  původně jen s naší partají.
 • 00:36:16 Stalin vytkl našim soudruhům,
  že nepokračují dost ostře.
 • 00:36:24 V té době v Maďarsku byly popravy
  a u nás nic.
 • 00:36:30 Přijeli tedy sovětští odborníci,
  Makarov a Lichačov.
 • 00:36:36 Ti rozvířili situaci natolik,
 • 00:36:40 že se roztrhaly protokoly,
  že je to prý jen žvanění.
 • 00:36:49 Teď se prý budou protokoly
  dělat jinak.
 • 00:36:58 Totalitní moci KSČ šlo o jediné:
  Zlikvidovat jakoukoli opozici.
 • 00:37:05 Nekonečné a hrubé výslechy,
  tisíckrát opakované otázky.
 • 00:37:11 Tisíckrát vynucovaná doznání.
  Tak vznikla takzvaná Režijní kniha,
 • 00:37:18 scénář otázek a odpovědí,
  který musel být u soudu dodržen.
 • 00:37:24 Kdo se odchýlí, dostane provaz.
 • 00:37:28 -Já o tom nic nevím.
  -Ten dokument vám mohu ukázat.
 • 00:37:34 Věřím vám,
  ale nemohu se k tomu vyjádřit.
 • 00:37:38 Mluvili jsme o evropské federaci.
 • 00:37:42 Počítali jsme s tím,
 • 00:37:44 že to určitě nebude Československo,
  kdo bude určovat formu Evropy.
 • 00:37:52 Ale že tu budou mocnosti,
  které budou mít větší vliv.
 • 00:37:59 To by znamenalo
  rozmělnění Československa v útvaru,
 • 00:38:05 který by neodpovídal
  našim požadavkům.
 • 00:38:09 To bychom nepřipustili,
  kdybychom do toho mohli mluvit.
 • 00:38:15 Ukažte mi síly,
  které by za vámi stály
 • 00:38:19 a které by Američanům držely ruce,
  aby sem neposlali SSA.
 • 00:38:29 Uvědomte si, že vždy,
 • 00:38:34 když se odchýlila
  od předepsaného textu,
 • 00:38:39 ten prokurátor jí do toho
  začal křičet.
 • 00:38:45 On jí vlastně vůbec
  nenechal vypovědět.
 • 00:38:51 Nepodařilo se jim zadržet ji
  v úvodní větě,
 • 00:38:55 ve které řekla svůj postoj
  ke své "vině".
 • 00:39:01 Potom tuto větu museli vyvrátit
  svými drzými otázkami.
 • 00:39:09 Později už vždy,
  když řekla třeba "ale",
 • 00:39:16 jí do toho prokurátor křiknul,
  aby se to nedostalo do záznamu.
 • 00:39:23 To nebyl proces,
  to bylo divadlo.
 • 00:39:31 Proč nové volby?
  Volby v roce 1948 byly svobodné.
 • 00:39:41 To by musela být domluva
  se Sovětským svazem.
 • 00:39:46 Myslíte, že by Sovětský svaz
  paktoval s panem Lockhartem?
 • 00:39:54 Představovali jsme si to podobně
  jako je to například v Rakousku.
 • 00:40:03 Rakousko je poražený stát!
  Tvořilo součást německé říše.
 • 00:40:10 Myslel jsem,
  že by se použila obdoba...
 • 00:40:16 Snad možná i řecko české?
  Tam byly také nějaké volby.
 • 00:40:21 -Ujišťuji vás, že ne.
  -A jak jste si volby představoval?
 • 00:40:27 Anebo americká a sovětská vojska
  obsadí Československo,
 • 00:40:33 aby jste mohl svobodně volit?
 • 00:40:36 Byla by tu kontrola čtyř velmocí.
 • 00:40:42 Nepotřebujeme kontrolu velmocí
  A nejsme na to zvyklí.
 • 00:40:48 Že vy jste po tom toužili,
  to je něco jiného.
 • 00:40:52 Největší tragédie je,
  že se nás lidé ptají,
 • 00:40:57 jak jsme mohli takto mluvit.
  To byl zlom jednoho dne.
 • 00:41:02 My jsme tam byli několik měsíců.
 • 00:41:06 Bylo nás tam hodně
  u toho hlavního procesu,
 • 00:41:14 potom další lidé
  u desítek vedlejších procesů.
 • 00:41:21 Když jste u referenta,
  sedíte tam a domlouváte se s ním.
 • 00:41:30 Když se ale dostanete na celu,
  tak už si sednout nesmíte.
 • 00:41:37 Byla to docela hezky velká cela,
  ale okna byla zatemněná.
 • 00:41:47 Bylo to ponížení člověka
  v těch nejzákladnějších věcech.
 • 00:41:55 Neměli jsme kartáček na zuby,
  lžíci, slamník.
 • 00:42:00 Nebylo tam vůbec nic.
 • 00:42:03 Když jste chtěl smrkat,
 • 00:42:05 půjčili vám váš kapesník
  a zas jste ho musel vrátit.
 • 00:42:11 Třeba byste se
  na tom kapesníku mohl pověsit.
 • 00:42:18 To vše je násobeno tím,
  že si nesmíte sednout ani na zem.
 • 00:42:24 Musíte stále chodit.
  Jakmile se zamyslíte a zastavíte,
 • 00:42:30 začnou vám kopat do dveří,
  abyste pochodovali.
 • 00:42:34 V noci ležíte na holé zemi,
  to by mi ani nevadilo.
 • 00:42:41 Ale zlé je to,
  že celou noc svítí světlo do očí.
 • 00:42:49 Každých dvacet minut
  se tluče do dveří,
 • 00:42:53 musíte vstát a hlásit se
  jako vyšetřovanec číslo X.
 • 00:43:00 Potom si můžete zas lehnout.
 • 00:43:03 Brali nás na výslech i jinam,
  jeli jsme nějakými výtahy.
 • 00:43:09 Byla jsem v nějaké místnosti
  a nikdo tam nebyl,
 • 00:43:16 tak jsem si sundala pásku z očí.
  A to mě chytla hrůza.
 • 00:43:24 Byla tam všude na zdech krev
  a zlámaná ukazovátka,
 • 00:43:32 bylo jasné,
  že jsou zlámaná o někoho.
 • 00:43:37 Asi tam někdo dostal "nakládačku".
 • 00:43:44 Lidé, kteří se vraceli z výslechů,
  byli úplně zničení.
 • 00:43:51 My jsme si vždy sedly do kruhu,
  to jsme mohly.
 • 00:44:00 Těly jsme zakrývaly tu,
  kterou přivedli z výslechu,
 • 00:44:08 aby si mohla alespoň na chvíli
  lehnout a odpočinout si.
 • 00:44:17 Metody Státní bezpečnosti
  byly hrůzné jako ty nacistické.
 • 00:44:23 Vráželi špendlíky pod nehty,
  mužům vytloukali zuby.
 • 00:44:28 Hlavně muži na tom byli
  velmi špatně.
 • 00:44:32 Nás také mlátili a kopali,
 • 00:44:35 dostávaly jsme pendrekem
  přes bosá chodidla.
 • 00:44:40 To normální,
  kultivovaný člověk nedělá.
 • 00:44:45 Z toho je vidět,
  že to nebyli normální lidi.
 • 00:44:52 Chovat se takto brutálně k lidem,
  natož k ženám!
 • 00:45:06 Byl tu taková komůrka,
 • 00:45:12 na podlaze byly trubky
  a na nich jsem musel stát.
 • 00:45:18 Zespod to do mě sálalo.
  Probudil jsem se až na cele.
 • 00:45:24 Byla to taková komůrka,
  kde jsem pak nějakou dobu byl.
 • 00:45:34 Ty cely odpovídají skutečnosti,
  tady někde jsme byli,
 • 00:45:40 Milada, Nestával, Hejda
  a další chlapi.
 • 00:45:45 Nedivte se,
 • 00:45:47 že mi to po čtyřiceti letech
  trochu špatně mluví.
 • 00:45:53 Také si špatně vzpomínám,
  vodili nás se zavázanýma očima.
 • 00:46:00 Jen matně si uvědomuji,
 • 00:46:06 že jsem chodil po těch schodech
  do vyšetřovatelen.
 • 00:46:11 Tam byly i ty nepříjemné situace,
  byli tam referenti hodní a bicí.
 • 00:46:18 Ten hodný říkal:
 • 00:46:21 "Co jste to vyváděl,
  vždyť jste samá krev.
 • 00:46:25 Ještě mi to tu zašpiníte."
  Tak se to tam potom vytíralo.
 • 00:46:31 Nechejme to snad být,
  je to za námi, ne?
 • 00:46:37 -Sama jste ji napsala?
  -Zprávu pro Zenkla jsem sama psala.
 • 00:46:45 -Kdo ji odeslal?
  -Pomohl mi doktor Kašpárek.
 • 00:46:50 Je to bývalý úředník
  Ministerstva zahraničí.
 • 00:46:55 -Dostala jste odpověď?
  -Ano, po delší době.
 • 00:47:00 -Od koho a co v ní bylo?
  -Byl to Zenklův dopis.
 • 00:47:06 Byl přepsaný na stroji,
  ale forma mi byla známá.
 • 00:47:16 -Dostala jste také dopis od Ripky?
  -Ano, na podzim roku 1949.
 • 00:47:25 -Co v něm bylo? -Byl obsáhlý.
  -Prosím, pan prokurátor.
 • 00:47:32 -Je to tento dopis?
  -Snad že byste něco odcitoval?
 • 00:47:42 "Amerika ještě potřebuje určitý čas
  k výzbroji,
 • 00:47:46 aby definitivně vytlačila Sověty
  z Evropy.
 • 00:47:50 Mezitím bude využívat satelit
  hospodářské nesnáze Sovětů.
 • 00:47:56 V názoru západních politiků,
  že lze Sověty vytlačit bez války,
 • 00:48:02 je více přání než reality."
 • 00:48:05 Je to zkreslený obsah,
  ale je to obsah.
 • 00:48:09 Je to nějaký výpis z toho dopisu,
  který byl rozsáhlý.
 • 00:48:14 Byla to zahraniční situační zpráva
  a zpráva o cestě Ripky do Itálie.
 • 00:48:21 Končilo to instrukčním závěrem.
 • 00:48:25 Ale na tyto věty si pamatujete?
 • 00:48:30 V obsahu ano, stylizací jsou jiné.
 • 00:48:35 Proč myslíte, že Ripka a Zenkl...
 • 00:48:46 Někdy jsem si o sobě myslel,
  že jsem slaboch,
 • 00:48:50 že tomu nedokážu odporovat.
  Ale ono to nejde.
 • 00:48:56 Člověk se propadne do beznaděje
  a říká si,
 • 00:49:01 že už to nemá smysl,
  že to vzdá.
 • 00:49:10 I v této situaci
  jsem si třeba zacvičil,
 • 00:49:17 ale když nás konfrontovali,
  tak to začalo být zlé.
 • 00:49:23 To byl březen nebo duben.
  Už jsme se nepoznávali.
 • 00:49:29 Měli jsme totiž na sobě ty hadry.
 • 00:49:33 Zemínová na mě dlouho zírala,
  než mě poznala.
 • 00:49:38 S Miladou jsem se také setkal,
 • 00:49:41 to bylo hladké,
  brala si na sebe víc, než chtěla.
 • 00:49:48 Setkali jsme se i při přelíčení,
  to bylo podobné.
 • 00:49:55 U Milady jsem měl jeden pocit,
 • 00:50:02 později jsem si to
  z nějakých poznámek téměř potvrdil.
 • 00:50:08 Ona měla přesvědčení,
  že ji nemohou pověsit.
 • 00:50:13 A chtěla ty chlapy z toho dostat.
  Tak na sebe brala víc viny.
 • 00:50:19 Večer se otevřely dveře a ptal se,
  jak jsem tam dlouho.
 • 00:50:25 Vykal mi, to nebylo zvykem.
  Řekla jsem, že už asi velmi dlouho.
 • 00:50:31 Prý, že vypadám hrozně a ptal se,
  jestli jsem už byla venku.
 • 00:50:38 Řekla jsem, že nevím,
  kdy je noc a den.
 • 00:50:42 Vzal mě docela slušně za rameno
  a vedl mě chodbou.
 • 00:50:47 Byla jsem zesláblá,
  přidržovala jsem se mříží.
 • 00:50:54 Najednou se otevřely velké dveře
  a vyšla jsem ven.
 • 00:50:59 Cítila jsem vzduch
  a zhluboka jsem dýchala.
 • 00:51:04 Řekl mi,
  ať si sundám tu pásku.
 • 00:51:07 Podívala jsem se nahoru,
  nebe bylo poseté hvězdami.
 • 00:51:12 Byla jsem tak dojatá,
  že zas vidím nebe.
 • 00:51:16 Sepjala jsem ruce a říkám si,
  že ho snad zas uvidím na svobodě.
 • 00:51:24 Potom mě vzal zas zpátky do cely
  a za chvíli slyším Miladu:
 • 00:51:31 "Kde jsi byla?"
  Řekla jsem, že jsem byla venku,
 • 00:51:38 že jsem viděla nebe a hvězdy.
  Ale byla tam zima, asi hodně mrzlo.
 • 00:51:47 Ale bylo to tak krásné.
 • 00:51:54 A Milada řekla:
  "Jestlipak to já ještě uvidím."
 • 00:52:05 Slyšela jsem ze soudních
  a policejních kruhů,
 • 00:52:09 že ji nakonec vyslýchali
  pověšenou za nohy ke stropu.
 • 00:52:18 Pouštěli ji nahoru a dolů,
  dávali jí různé drogy.
 • 00:52:26 Ona už to znala,
  a tak říkala, co chtěli.
 • 00:52:33 Ale když byl její proces,
 • 00:52:37 připravila se a říkala,
  co chtěla.
 • 00:52:42 Museli to tedy přerušit.
 • 00:52:45 Měla už zkušenosti z protektorátu
  od nacistů.
 • 00:52:50 Nevěděli si s ní rady.
 • 00:52:54 Západní imperialisté
  zde nepřipustí samostatný stát.
 • 00:52:59 Musel by tu být federativní útvar,
  je to tak?
 • 00:53:03 -O této federaci jsme hovořili.
  -Jako o nezbytném důsledku války?
 • 00:53:10 Ne, mluvili jsme o tom
  jako o jedné myšlence.
 • 00:53:17 Museli jsme se tímto problémem
  také zabývat.
 • 00:53:26 Západní koncepce vám byla známá,
  také že s tím počítá emigrace?
 • 00:53:34 Bylo mi to známo i z našeho tisku,
 • 00:53:38 protože se tím zabývali
  i naši veřejní činitelé.
 • 00:53:44 Toto stanovisko bylo jako mluvčímu
  přičítáno Ripkovi.
 • 00:53:49 -Ještě jednu otázku.
  -Bude obsáhlá? -Ne.
 • 00:53:56 Slyšela jste tady
  o doktoru Eduardu Táborském,
 • 00:54:05 svého času byl vynikající diplomat.
 • 00:54:12 Označuje stav,
  kdy by nedošlo k válce, za Mnichov.
 • 00:54:19 -Vy jste sama zažila Mnichov.
  -Ano, velmi citelně.
 • 00:54:25 A co říkáte tomu,
  že se stav,
 • 00:54:28 kdy dojde k dorozumění
  mezi Západem a Sovětským svazem,
 • 00:54:33 nazývá Mnichovem?
 • 00:54:36 Seděli jsme ve dvou řadách,
  seděl jsem přímo za ní.
 • 00:54:42 Jednou jsem s ní byl konfrontován.
 • 00:54:45 Šlo o nějaké spisy,
  jestli jsem jí je dal nebo ne.
 • 00:54:50 Přesvědčoval jsem ji, že jsem
  jí je dal a ona zas, že nedal.
 • 00:54:56 Že je ona dávala mně.
  O to nejde.
 • 00:54:59 Jde o to,
  že když jsem se jí podíval do očí,
 • 00:55:04 nebyly to její oči.
 • 00:55:07 Jsou to oči,
  které už mě asi do smrti neopustí.
 • 00:55:11 Asi navždy je budu vidět.
 • 00:55:20 Tento proces ať je
  velkou školou bdělosti.
 • 00:55:25 Ať je současně i školou nenávisti
  k těm,
 • 00:55:32 kteří nemají sílu náš svět zvrátit,
  ale mají sílu nám škodit.
 • 00:55:41 Mají sílu ničit to,
  co sami nevytvořili.
 • 00:55:50 Přišlo nám více než dva tisíce
  rozhodnutí od pracujících.
 • 00:55:57 Žádají přísné potrestání zrádců.
 • 00:56:04 Stovky z nich spojují své protesty
  se závazky při výstavbě republiky.
 • 00:56:14 Takto se tento tribunál stává
  tribunálem boje proti záškodníkům,
 • 00:56:23 ale také projevem síly našeho lidu
  k práci pro republiku.
 • 00:56:33 Pracující volají
  po přísném potrestání zrádců.
 • 00:56:43 Já vyzývám pracující
  ke stálé bdělosti.
 • 00:56:53 Střežte si své fabriky, úrodu,
  republiku.
 • 00:57:03 Učte se z tohoto případu.
 • 00:57:09 Učte se poznávat nepřátele
  a připravovatele nové války.
 • 00:57:21 Končím s vědomím,
 • 00:57:24 že lid této republiky
  tu nejen vybuduje ráj na zemi,
 • 00:57:32 ale také tento ráj ubrání
  proti všem silám dvacátého století.
 • 00:57:42 Váš rozsudek, soudci
  Lidově demokratické republiky,
 • 00:57:48 bude příspěvkem této výstavby
  i obrany.
 • 00:57:56 Zmanipulovaná komunistická justice,
  vykonstruovaná obžaloba,
 • 00:58:02 kterou obžalovaní nikdy nečetli.
 • 00:58:05 Štvavá kampaň
  prokomunistických novinářů.
 • 00:58:10 To bylo právo té doby.
  Noviny psaly:
 • 00:58:13 "Ta nemluví jako člověk, jako žena.
  Ta vystupuje jako Hitler."
 • 00:58:24 U procesu jsme nebyli,
  bylo to zakázané.
 • 00:58:28 Bylo tam ale mnoho lidí přivezeno
  autobusy z různých továren.
 • 00:58:36 Bylo tam mnoho členů vlády,
  nosili jim tam občerstvení.
 • 00:58:44 Byla jsem v davu
  před Pankráckou věznicí.
 • 00:58:53 Když tam nosili to jídlo,
 • 00:58:57 lidé byli tak zfanatizovaní,
  že říkali:
 • 00:59:02 "Doufáme,
  že to není pro tu Horákovou."
 • 00:59:07 Nejen dav, zfanatizováno bylo
  mnoho inteligentních lidí.
 • 00:59:15 Někteří i velmi vzdělaní lidé
  sbírali podpisy pro to,
 • 00:59:22 aby byla má matka popravena.
 • 00:59:28 V Rudém právu jsme četli
  rozhodnutí,
 • 00:59:32 že lidé žádají
  ty nejpřísnější tresty.
 • 00:59:36 Uvědomili jsme si,
 • 00:59:40 že se tu bojuje
  o životy našich nejdražších.
 • 00:59:45 Když jsme s maminkou byli
  u advokáta Neumanna,
 • 00:59:50 říkal nám,
  že tam budou tresty smrti.
 • 00:59:54 Komunistům se podařilo,
  že se lidé začali bát.
 • 00:59:59 To byl také důvod toho procesu,
  aby se lidé báli.
 • 01:00:04 Musíte počítat s dobrými
  i špatnými lidskými vlastnostmi.
 • 01:00:10 Ty se začaly projevovat.
  I řada intelektuálů šla proti.
 • 01:00:15 V té době jsem byla na škole
  a vím,
 • 01:00:19 že byli i lidé velmi stateční
  a hodní.
 • 01:00:23 Moje ředitelka si přede mnou
  nedovolila tu akci vyvolat.
 • 01:00:29 Ale jeli na výlet
  a kolegyně mi pak vyprávěly,
 • 01:00:34 že je svolala,
  že musí podepsat akci proti Miladě.
 • 01:00:39 Úplně všichni řekli, že ne,
 • 01:00:42 protože jí život nedali
  a tak jí ho nebudou brát.
 • 01:00:49 Doktor Martin byl
  Miladě přidělen soudem.
 • 01:00:55 Byl to člověk
  vysokých morálních hodnot.
 • 01:01:04 Cítil povinnost Miladě pomoci
  a dostat ji z toho.
 • 01:01:11 Byl to on, kdo zaznamenal,
  že se změnila atmosféra procesu.
 • 01:01:20 Stále doufal,
  ale od určitého momentu přestal.
 • 01:01:26 Říkal: "To je strašné,
  ona se mi přestala hájit."
 • 01:01:33 Bylo nutné vypracovat...
 • 01:01:36 To je jako by jste za zabili
  pro kůži medvěda,
 • 01:01:40 který byl zdravý a rostl.
  To je předčasné, ne?
 • 01:01:45 Proč to nechcete nazývat...
 • 01:01:50 Cítila, že to nemá smysl.
  Že může něco říci a něco udělat,
 • 01:01:56 čím bude demonstrovat
  boj za své přesvědčení.
 • 01:02:02 V trestních spisech se ten moment
  přesvědčení stále objevuje.
 • 01:02:09 Na jedné straně je tu
  nějaká trestná činnost,
 • 01:02:16 na druhé straně je pro ni silnější
  její vlastní přesvědčení.
 • 01:02:22 A za něj bojuje.
  Jsou to myšlenky a stanoviska,
 • 01:02:28 které zaujímali dva lidé,
  kterých si nejvíce vážila:
 • 01:02:33 Tomáš Garrigue Masaryk
  a Edvard Beneš.
 • 01:02:37 Slavný státní soude,
 • 01:02:42 je mi těžko nalézt důvody
  na svou obhajobu.
 • 01:02:49 Děkuji proto
  svému právnímu zástupci,
 • 01:02:53 že některé nalezl
  a uplatnil je v můj prospěch.
 • 01:02:58 Své činy jsem dělala vědomě,
  chci za ně nést plnou odpovědnost.
 • 01:03:09 Odevzdaně přijmu trest,
  který pro mě bude nalezen.
 • 01:03:16 Necítím se oprávněna dělat
  prohlášení,
 • 01:03:23 ale byla bych ráda,
  aby všichni slyšeli toto:
 • 01:03:31 Jako žena a matka
  si opravdu nepřeji válku.
 • 01:03:38 Když všechno promýšlím,
  udělala jsem si cíle,
 • 01:03:44 za kterými jsem šla,
  odvisle od války.
 • 01:03:48 Jako sociální pracovnice,
  přesvědčená,
 • 01:03:52 že lepší budoucnost společnosti
  je v socialismu,
 • 01:03:58 jsem se dostala
  na cestu ke kapitalismu.
 • 01:04:03 Velice miluji tento národ
  a v době okupace jsem prokázala,
 • 01:04:12 že za něj dovedu i položit život.
  Ocitla jsem se v nebezpečí,
 • 01:04:20 že jednoho dne mohu stát
  na stejné straně stěny,
 • 01:04:26 proti které jsem bojovala na život
  a na smrt s nacistickými Němci.
 • 01:04:32 Jak jsem se dostala sem,
  jaké byly pohnutky mého jednání?
 • 01:04:44 Slavný státní soude,
 • 01:04:47 už během vyšetřování
  u Státní bezpečnosti vyšlo najevo,
 • 01:04:52 že jedno je jisté:
  Nebyly nízké a nečestné.
 • 01:05:00 Dlouho jsme diskutovali o tom,
  čemu se říká přesvědčení.
 • 01:05:07 Tak jsem totiž odůvodňovala
  pohnutky svých činů.
 • 01:05:13 Lhala bych, kdybych řekla,
  že jsem se změnila úplně,
 • 01:05:21 že jsem změnila své přesvědčení
  a jsem jiná.
 • 01:05:26 To by nebylo pravdivé.
 • 01:05:30 Na mnohé věci teď mám jiný názor,
  k mnohým věcem jsem byla přivedena,
 • 01:05:38 abych o nich mohla přemýšlet.
 • 01:05:43 Ale orgánům Státní bezpečnosti
  jsem prohlásila,
 • 01:05:50 že setrvávám ve svém přesvědčení.
  Také proto,
 • 01:05:59 že se mé přesvědčení opíralo
  o názory a stanoviska osob,
 • 01:06:06 které jsou pro mě autoritou.
  Počítám mezi ně dvě nejvzácnější,
 • 01:06:15 Tomáše Masaryka a Edvarda Beneše,
  kteří na mě působili celý život.
 • 01:06:26 Slavný státní soude,
  je mi opravdu těžko říci něco více.
 • 01:06:39 Mám jen jednu prosbu:
 • 01:06:45 Aby byli mírně posuzováni ti,
 • 01:06:52 jejichž trestná činnost
  by se mohla odvozovat ode mě,
 • 01:07:02 ať už přímo nebo mravním působením.
 • 01:07:07 Pokud jde o mě,
 • 01:07:09 věřím ve spravedlnost vašeho
  uvážení.
 • 01:07:22 Před soudem svého svědomí
  jsem obstála.
 • 01:07:26 Věřím a modlím se,
 • 01:07:30 abych obstála
  i před soudem nejvyšším,
 • 01:07:34 před Bohem.
 • 01:07:52 Jménem republiky,
 • 01:07:55 Státní soud uznal
  takto právem po hlavním přelíčení,
 • 01:08:00 konaném od 31. května do 8. června
  roku 1950:
 • 01:08:05 Obžalovaní:
  Doktorka Horáková,
 • 01:08:08 narozena 25. prosince roku 1901,
  bývalá úřednice a poslankyně.
 • 01:08:17 Doktor Josef Nestával,
  narozen 14. prosince roku 1900...
 • 01:08:26 A přeci vím,
  cítím a jsem přesvědčena,
 • 01:08:31 že kdybychom měli znovu příležitost
  a svobodu konání,
 • 01:08:36 nejednali bychom jinak,
  než jak jsme činili celý život.
 • 01:08:42 Věrně bychom sloužili
  těm vznešeným ideálům svobody,
 • 01:08:47 demokracie
  a sociálního pokroku lidství.
 • 01:08:51 a to i kdyby tato věrnost
  v novém pojetí zločinem velezrady.
 • 01:08:57 ...odsuzuje se podle zákona 231
  z roku 1948 Sbírky:
 • 01:09:03 Doktorka Horáková k trestu smrti,
  Jan Buchal k trestu smrti,...
 • 01:09:10 Pokud si uvědomuji,
 • 01:09:12 v té chvíli jsem přemýšlel,
  co udělám, když ten provaz dostanu.
 • 01:09:21 Promýšlel jsem,
  co bych napsal domů,
 • 01:09:26 co bych vzkázal dětem.
  Co by asi od táty chtěli slyšet,
 • 01:09:34 kdybych je směl vidět.
  Takto jsem se na to připravoval.
 • 01:09:42 Vypadá to sobecky,
 • 01:09:47 ale když jsem nakonec dostal
  je doživotí,
 • 01:09:52 byl to pocit úlevy.
 • 01:09:59 A protože člověk nebyl
  v normálním stavu,
 • 01:10:03 nemohu posoudit,
  jak to prožívali ostatní.
 • 01:10:08 Stáli jsme tam jako přikovaní
  a já jsem měl jednu myšlenku,
 • 01:10:15 to se vám svěřím.
  Chtěl jsem začít zpívat hymnu.
 • 01:10:21 Ale už jsem nenašel sílu,
  abych to dokázal.
 • 01:10:26 Ti, co stáli za námi,
  by asi vyváděli.
 • 01:10:30 Byly tam totiž výkřiky souhlasu,
 • 01:10:34 výkřiky,
  proč prý neodsoudili všechny.
 • 01:10:38 Bylo tam neobyčejně tvrdé napětí.
 • 01:10:42 Když jsme doma poslouchali rozsudek
  a zjistili jsme,
 • 01:10:48 že táta dostal doživotí,
  radovali jsme se, že žije.
 • 01:10:53 Dodnes mám pocit,
 • 01:10:56 že kdyby nepopravili Horákovou,
  popravili by tátu.
 • 01:11:08 Nejvyšší soud zamítl odvolání
  proti rozsudku na čtyřech listech.
 • 01:11:15 Prezident Gottwald dostával denně
  telegramy z celého světa.
 • 01:11:22 Sešly se podpisy proti rozsudku
  od světových osobností.
 • 01:11:27 Einstein, Bernal,
  ale i mezinárodní organizace.
 • 01:11:32 Harvardští profesoři,
  Sdružení panamerických žen.
 • 01:11:37 Mezi telegramy
  jsou i dva z Československa.
 • 01:11:45 Doktorka Horáková odmítla podat
  žádost o milost.
 • 01:11:51 Podala ji rodina, otec a dcera.
 • 01:11:57 O milost pro doktorku Horákovou
  požádal i advokát Martin.
 • 01:12:11 Ministr spravedlnosti
  však doporučuje milost neudělit.
 • 01:12:16 Prezident jediný mohl rozhodnout.
 • 01:12:20 Gottwald dobře znal
  doktorku Horákovou jako poslankyni.
 • 01:12:26 Říká se, že nad touto žádostí
  o milost zaváhal.
 • 01:12:33 Přestože byl požádán o milost,
  nebyla udělena.
 • 01:12:38 Rodině bylo oznámeno,
 • 01:12:40 že poslední návštěva bude povolena
  večer v devět hodin na Pankráci,
 • 01:12:47 v takové sklepní chodbě.
 • 01:12:54 Byla to dlouhá chodba,
  na konci byl napříč postaven stůl.
 • 01:13:02 Za ním byl ještě prostor,
  kam ústily dveře z levé strany.
 • 01:13:10 Mě, tetu a strýce přivedli
  k jedné straně stolu.
 • 01:13:19 Za námi a kolem nás stáli
  strážci věznice.
 • 01:13:28 Potom byla z těch dveří
  přivedena máma.
 • 01:13:36 Celá návštěva probíhala ve stoje,
  nesměli jsme si sednout.
 • 01:13:42 Má matka mluvila velmi statečně
  téměř celých dvacet minut,
 • 01:13:51 které nám byly k návštěvě povoleny.
  Její hlas byl velmi pevný.
 • 01:13:57 Neplakala, zatímco my jsme byli
  stále téměř v slzách.
 • 01:14:05 Mluvila ke každému jednotlivě.
  Mluvila také o svém otci,
 • 01:14:13 zřejmě ho ze šetrnosti
  nechtěla pozvat,
 • 01:14:19 byl už velmi starý.
 • 01:14:23 Ptala se hlavně na to,
  co se stalo s tátou.
 • 01:14:27 Bylo to už devět měsíců
  od jejího zatčení,
 • 01:14:32 ale stále nevěděla,
  jestli se dostal živý za hranice.
 • 01:14:37 Nakonec jsme jí to nějak naznačili.
 • 01:14:42 Můj muž ji měl velmi rád
  a chtěl jí říci více.
 • 01:14:47 Začal tedy vykládat,
  ale ona se bála.
 • 01:14:51 Seděl tam náměstek ministra vnitra
  a to snad ani nebyl člověk.
 • 01:14:59 Věděla, že co řekneme,
  z toho se budeme zodpovídat.
 • 01:15:07 A to ona nechtěla,
  tak ho zarazila.
 • 01:15:11 Ale jeden z nás jí řekl,
  že její muž žije.
 • 01:15:17 Řekla jsem,
  že jsem od někoho nezajímavého
 • 01:15:23 pro Státní bezpečnost slyšela,
  že odešel.
 • 01:15:28 Tím se uklidnila.
 • 01:15:31 Jana jí potom řekla,
  že jsem těhotná.
 • 01:15:36 Sama by to asi nepoznala,
  byla jsem na tom špatně.
 • 01:15:43 Ale Jana jí to řekla
  a ona z toho měla velikou radost.
 • 01:15:50 Potom už sama chtěla
  návštěvu ukončit,
 • 01:15:54 věděla,
  že by se to nervově nezvládlo.
 • 01:15:58 Chtěla Janu políbit,
  což je přirozené.
 • 01:16:02 Ale ten náměstek to nedovolil.
 • 01:16:05 Přesto řekla,
  že ji líbá a objímá.
 • 01:16:09 Tím ta návštěva skončila.
 • 01:16:12 Můj muž s Janou už odcházeli,
  já jsem stále zůstávala.
 • 01:16:18 Milada mi stále říkala:
  "Běž, jsem s tebou."
 • 01:16:23 Bylo to pro ni těžké.
  Napsala potom ještě dopis.
 • 01:16:30 Je to velmi obdivuhodné,
 • 01:16:35 protože ho psala
  asi hodinu a půl před popravou.
 • 01:16:40 Přesto je psaný velmi pevnou rukou,
  je krásný a není sentimentální.
 • 01:16:47 Až se jednou uveřejní,
  každý pozná,
 • 01:16:53 jaká to byla statečná osoba.
 • 01:17:53 Jsem pokorná a odevzdaná
  do vůle boží.
 • 01:17:57 Tuto zkoušku mi určil
  a procházím jí s jediným přáním:
 • 01:18:03 Abych splnila zákony boží
  a zachovala si čestné lidské jméno.
 • 01:18:09 Neplačte, neteskněte moc.
 • 01:18:12 Je mi to takto lepší,
  než pozvolna umírat.
 • 01:18:17 Dlouhou nesvobodu už by mé srdce
  nevydrželo.
 • 01:18:21 Ptáci se už probouzejí,
  začíná svítat.
 • 01:18:26 Jděte na louky a do lesů,
  žijte!
 • 01:18:32 Jděte do polí, dívejte se na krásné
  a všude budeme spolu.
 • 01:18:38 Dívejte se na lidi kolem,
  v každém se něčím odrazím.
 • 01:18:44 Nejsem bezradná a zoufalá.
 • 01:18:46 Je to ve mně tak klidné,
  protože mám klid ve svém svědomí.
 • 01:18:54 Vaše, jen vaše Milada.
 • 01:18:59 Skryté titulky vyrobilo
  Studio "V", s. r. o.

Související