iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
16. 2. 2014
22:55 na ČT art

1 2 3 4 5

6 hlasů
25211
zhlédnutí

Don Juan

Televizní adaptace klasické Moliérovy hry

63 min | další Filmy »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Don Juan

 • 00:01:07 Vážení obyvatelé, dámy a pánové!
  Předneseme vám nejnovější píseň,
 • 00:01:11 kterou jsme sem přivezli
  bez ohledu na výdaje.
 • 00:01:14 Jmenuje se Hrůzostrašné učení
  a mínění
 • 00:01:17 pana dvorního fyzika
  Galilea Galileiho,
 • 00:01:20 neboli o tom, co nás čeká
  a co nás nemine.
 • 00:01:23 Pohleďte lidičky!
 • 00:01:24 Fenomenální objev pana
  Galilea Galileiho,
 • 00:01:28 Země krouží kolem Slunce!
 • 00:01:46 Ne, lidičky ne, Bůh Všemohoucí
  pravil: Budiž světlo!
 • 00:01:49 a povolal pak k sobě Slunce hned
  a velel,
 • 00:01:52 aby s lampou nad Zem slétlo
  a hledělo ji řádně obletět,
 • 00:01:55 aby se každý vždycky otáčel
  jen kolem lepšího, to přání měl.
 • 00:02:01 To je lidičky onen velký pořádek,
  pravidlo pravidel,
 • 00:02:05 a tak to navždy ve světě musí být.
 • 00:02:08 Ale co se lidé drazí nestalo?
 • 00:02:13 I povstal doktor Galilei
  a pravil Slunci stát,
 • 00:02:20 teď musí se (latinsky)
  zas jinou cestou brát.
 • 00:02:28 Teď ať se točí Země zas,
  kol Slunce napořád.
 • 00:02:36 Ne lidičky ne, s biblí si nehrajme,
  najednou špás zlomí ti vaz.
 • 00:02:40 V ten ráz jsi ztracen,
  už je to tak, vytřel nám zrak.
 • 00:02:44 Kdo řekl by ne, když mohl by
  jak pán si žít a vládce?
 • 00:02:48 Ne, ne, ne a třikrát ne, ne, ne,
  dost Galilei, dost!
 • 00:02:56 Vem šelmě náhubek
  a zakousne tě hladce.
 • 00:02:59 Vytřel nám zrak a marná zlost.
 • 00:03:03 Kdo z lidí nechtěl by,
  jak pán si žít,
 • 00:03:07 jak pán si žít a vládce?
 • 00:03:11 Galileo Galilei, prostý verš
  z bible!
 • 00:03:21 Dobře poslouchej, milý Gusmane,
 • 00:03:23 ať vidíš, jak hrozná věc
  je kacířství.
 • 00:03:26 To je zrovna jako s mým pánem,
 • 00:03:28 který nevěří ani v nebe,
  ani v peklo.
 • 00:03:31 Ale povídej radši, jak je to
  s tvou paní, Donou Elvírou?
 • 00:03:34 Byla tak překvapena vaším odjezdem,
  že se vydala za vámi.
 • 00:03:38 Její srdce, kterého se tvůj pán
  tuze dotkl,
 • 00:03:41 se nemohlo bez něho obejít
  a šlo ho hledat.
 • 00:03:49 Dovolíš, abych ti mezi čtyřma očima
  řekl, co si o tom myslím?
 • 00:03:55 Mám strach, že její cesta
  jí přinese pramálo užitku
 • 00:03:58 a kdybyste zůstali doma,
  dosáhli byste stejného výsledku.
 • 00:04:03 A proč myslíš? Otevřel ti snad
  tvůj pán srdce
 • 00:04:06 a ráčil ti říct,
  co ho přimělo k tomu, aby odjel?
 • 00:04:09 Ne, ještě mi nic nepověděl,
 • 00:04:11 ale vsadil bych se,
  že vím jak to je.
 • 00:04:14 Ne že bych se nemohl mýlit,
 • 00:04:16 ale zkušenost mi přece jen
  v tom ohledu
 • 00:04:17 poskytla drobet světla.
 • 00:04:20 Že by ten jeho nečekaný odjezd
  byl známkou nevěrnosti?
 • 00:04:23 Mohl by čistou lásku Dony Elvíry
  tak urazit?
 • 00:04:27 Ty chudáku, ty ještě nevíš,
  jaký je Don Juan člověk!
 • 00:04:32 Jaký je člověk to opravdu nevím,
 • 00:04:34 když se mohl dopustit
  tak hanebné zrady.
 • 00:04:39 Já vůbec nechápu, jak by mohl
  po tak velké lásce,
 • 00:04:44 po tolikerých vášnivých vyznáních
  a opětovaných přísahách,
 • 00:04:49 po veškerém tom zápalu a nadšení,
  které dával tak dalece najevo,
 • 00:04:53 že se nakonec odvážil ve své vášni
 • 00:04:55 vniknout do posvátné klauzury
  kláštera,
 • 00:04:58 aby se Dony Elvíry zmocnil
  a oženil se s ní,
 • 00:05:02 já nechápu, jak by po tom všem
  mohl mít to srdce,
 • 00:05:05 aby nedržel slovo.
 • 00:05:08 Kdybys ho líp znal, shledával bys
  to u něho celkem přirozené.
 • 00:05:14 Říkáš, že se s tvou paní oženil?
 • 00:05:17 Ten by kvůli své vášni
  udělal ještě víc.
 • 00:05:20 Oženil by se třeba s jejím psem,
  nebo s jejím kocourem.
 • 00:05:24 Kdybych ti měl vyjmenovat všechny,
 • 00:05:26 se kterými se na různých místech
  oženil,
 • 00:05:28 byla by to kapitola až do večera.
 • 00:05:31 Jo, velký pán a k tomu zlý člověk,
  to je hrozná věc,
 • 00:05:38 ale musím mu být chtěj nechtěj
  věrný.
 • 00:05:40 Ale mé srdce k němu cítí
  místo horlivosti strach.
 • 00:05:44 To drží moje city na uzdě
 • 00:05:46 a nutí mě souhlasit s tím,
  co se mi z duše protiví.
 • 00:05:50 Zmiz ode mě, zmiz!
 • 00:05:57 (pozpěvuje si)
 • 00:05:59 Kdo to s tebou mluvil?
  Vypadal jako sluha Dony Elvíry.
 • 00:06:05 -Aha, neměl k němu daleko.
  -Co ho sem přivedlo?
 • 00:06:11 -To uhodnete, myslím, sám.
  -Náš odjezd?
 • 00:06:15 Strašně ho chudáka dojal,
  tak se mne ptal na jeho důvody.
 • 00:06:20 -Cos mu na to řekl?
  -Že jste mi žádné neřekl.
 • 00:06:26 A co si o tom myslíš ty?
 • 00:06:31 Pane, nechci vám křivdit,
 • 00:06:33 ale myslím, že máte v hlavě
  zase nějakou novou lásku.
 • 00:06:38 -Myslíš?
  -Myslím.
 • 00:06:42 Robin mě má, Robin mě má,
  Robin mě chtěl, však budu tvá.
 • 00:06:48 Sukničku hezkou, hezkou mi dal.
  Kasaječku daroval.
 • 00:06:56 Lalalalaláálá lalalalaláálá.
 • 00:07:03 Robin mě má, Robin mě má,
  Robin mě chtěl, však budu tvá.
 • 00:07:13 Musím se ti přiznat,
 • 00:07:14 že mi Elvíru vypudila ze srdce
  jiná kráska.
 • 00:07:19 Pane, vaše srdce je největší
  záletník na světě.
 • 00:07:23 Rádo přelétá z místa na místo,
  ale nerado zůstává sedět.
 • 00:07:27 -Tobě se zdá, že to není správné?
  -Jo, pane.
 • 00:07:31 Dovoluju ti, abys mi řekl
  své mínění.
 • 00:07:34 V tom případě vám, pane,
  tedy povím,
 • 00:07:36 že s těmi vašimi způsoby
  ani drobet nesouhlasím.
 • 00:07:41 No, takhle se všude milovat,
  to je přece náramně ohavné.
 • 00:07:47 Ty bys chtěl, aby se člověk
  připoutal k první ženě,
 • 00:07:49 která ho zláká a neměl už oči
  pro žádnou jinou?
 • 00:07:56 Ne, ne, stálost je jen pro hlupáky.
 • 00:08:01 Právo okouzlovat nás
  mají všechny ženy
 • 00:08:04 a výhoda prvního setkání
 • 00:08:05 nesmí oloupit ostatní o spravedlivý
  nárok, který mají na naše srdce.
 • 00:08:10 Mě krása uchvacuje všude,
  kde ji potkám.
 • 00:08:13 Láska, kterou chovám k jedné ženě,
 • 00:08:15 nezavazuje mé srdce k tomu,
  abych byl nespravedlivý k ostatním.
 • 00:08:19 Mám oči, abych viděl přednosti
  všech
 • 00:08:22 a jestliže mě některá líbezná
  tvářička požádá o mé srdce,
 • 00:08:24 neváhám a kdybych měl třeba
  milion srdcí,
 • 00:08:29 všechna bych je rozdal.
 • 00:08:36 Veškerá slast lásky se zakládá
  na změně.
 • 00:08:40 Člověk zakouší nejvyšší rozkoš,
 • 00:08:41 když zmáhá přísahami, slzami
  a vzdechy čistý stud srdce,
 • 00:08:45 kterému je těžko složit zbraně.
 • 00:08:47 Když krůček za krůčkem zmáhá
  poslední zbytky odporu,
 • 00:08:52 když přemáhá výčitky jejího svědomí
 • 00:08:54 a pomalu ji dostává tam,
  kde ji chce mít.
 • 00:09:01 Ale jakmile je jednou králem
  jejího srdce,
 • 00:09:03 nemá najednou, co by si přál.
 • 00:09:07 Veškerá krása vášně zmizí
 • 00:09:09 a kdyby neprobudila naše touhy
  nějaká nová kráska,
 • 00:09:12 která ukáže našemu srdci
  vábné vděky nového výboje,
 • 00:09:17 jistě bychom z nudy usnuli.
 • 00:09:23 Není nic sladšího než zdolat
  odpor ženy
 • 00:09:26 a já mám ctižádost dobyvatelů,
 • 00:09:28 kteří kráčejí od vítězství
  k vítězství.
 • 00:09:30 Mám v těle srdce,
  které může milovat celou zemi
 • 00:09:32 a jako Alexandr Veliký bych si
  přál, aby tu byly ještě jiné světy,
 • 00:09:35 abych své milostné výboje
  mohl rozšířit i tam.
 • 00:09:39 Vy jste ale řečník, pane!
 • 00:09:42 Vsadil bych se, že to umíte
  nazpaměť. Mluvíte jako kniha.
 • 00:09:45 A co mi na to můžeš namítnout?
 • 00:09:47 Ale můžu, můžu, ale nevím co.
 • 00:09:52 Vy to totiž točíte tak všechno
  dohromady,
 • 00:09:54 že to vypadá, jako byste měl
  doopravdy pravdu,
 • 00:09:57 ale přitom pravda je to,
  že pravdu doopravdy nemáte.
 • 00:10:01 Já jsem měl báječné nápady,
 • 00:10:02 ale ty vaše řeči mi to všechno
  pomátly.
 • 00:10:04 Já si to jednou sepíšu
  a potom se budu s vámi hádat.
 • 00:10:07 To uděláš dobře.
 • 00:10:13 Robine zlatý, holečku,
  ne však abys vyváděl!
 • 00:10:18 Vidíš toho nekňubu?
 • 00:10:20 To je její manžel.
 • 00:10:23 Chtěl jsem s ním jít
  do zdejšího města.
 • 00:10:25 Jakživ jsem neviděl dva lidi,
  kteří by překypovali větší láskou
 • 00:10:31 a cítili k sobě větší oddanost.
 • 00:10:34 Ta něha jejich citů mě tak silně
  rozechvívá, že mě až bodá u srdce
 • 00:10:38 a moje láska se začíná žárlivostí.
 • 00:10:42 Mou žádost rozechvívá zloba
 • 00:10:45 a v duchu si představuji
  veškerou rozkoš.
 • 00:10:47 Kdybych tak mohl tu její oddanost
  porušit!
 • 00:10:50 Ráno odplouvají do dalšího města.
 • 00:10:53 Najal jsem malou bárku a lidi
  a s jejich pomocí tu krásku unesu.
 • 00:10:57 -Hm, to pane...
  -Co?
 • 00:11:02 Vy se v tom vyznáte.
  Umíte v tom chodit.
 • 00:11:07 Na tom světě není nic lepšího,
  než hovět svým choutkám.
 • 00:11:12 Pane, nebylo by to proti dovolení,
  které jste mi prve dal,
 • 00:11:17 kdybych vám řekl, že mě ten život,
  kterým žijete tak,
 • 00:11:21 tak drobet pohoršuje?
 • 00:11:24 Přiznávám, že je to náramně
  příjemné, dokonce zábavné
 • 00:11:28 a já nebýt v tom nic špatného
  bych se do toho taky vpravil,
 • 00:11:31 ale takhle si zahrávat se svátostí?
 • 00:11:33 Di, di, di!
 • 00:11:35 Ta záležitost se týká nebe a mne
  a my už si to spolu srovnáme.
 • 00:11:41 Jistě, ale já jsem právě slýchával,
  že žerty s nebem se nevyplácí!
 • 00:11:44 Už jednou jsem ti řekl,
  že nemám mravokárce rád.
 • 00:11:47 Ale já to taky neříkám vám.
  Chraň Bůh! Jistě víte, co děláte.
 • 00:11:53 Jestli v nic nevěříte,
  tak proto máte jistě svoje důvody.
 • 00:11:57 Ale oni jsou na tom světě tací,
  kteří si dělají co chtějí,
 • 00:12:01 protože si myslí, že jim to pasuje.
 • 00:12:05 Já kdybych měl takového pána,
  já bych mu řekl rovnou:
 • 00:12:09 Pane, vy si myslíte, že když jste
  šlechtic, máte za klouboukem péro,
 • 00:12:15 že, ale to neříkám vám,
  to říkám tomu druhému,
 • 00:12:17 tak vy si myslíte,
  že je vám všechno dovoleno
 • 00:12:20 a že se nikdo neodváží
  vám říct pravdu do očí?
 • 00:12:24 Já jako váš sluha vám tedy
  otevřeně říkám,
 • 00:12:27 že nehodný život přináší
  nehodnou smrt.
 • 00:12:33 Tak dost! Já mám jiné starosti.
 • 00:12:35 Pro ni jsem přijel
  do zdejšího města.
 • 00:12:39 Pane, vy se tu ani drobet nebojíte?
 • 00:12:42 Myslím pro smrt toho komtura,
  co jste ho zabil před půl rokem?
 • 00:12:45 V té věci se mi dostalo milosti,
 • 00:12:47 ale nemysleme na zlé věci,
  které nás mohou potkat.
 • 00:12:51 Mysleme pouze na to,
  co nám může způsobit rozkoš.
 • 00:13:09 Prokážete mi tu milost, pane,
  a promluvíte se mnou?
 • 00:13:13 Upřímně se vám přiznám, paní,
  že jsem překvapen.
 • 00:13:16 Vás jsem se nenadál.
 • 00:13:18 Ano, vidím, jste překvapen,
 • 00:13:19 ale poněkud jinak,
  než jsem doufala.
 • 00:13:22 Způsob, jak dáváte své překvapení
  najevo,
 • 00:13:24 mne přesvědčuje o všem,
  čemu jsem až dosud nechtěla věřit.
 • 00:13:27 Divím se své prostotě
  a slabosti svého srdce,
 • 00:13:29 že o vaší zradě stále pochybovalo.
 • 00:13:33 Byla jsem tak bláhová,
  nebo spíše hloupá,
 • 00:13:36 že jsem se snažila nedávat víry
  svému zdání a svým očím,
 • 00:13:39 abych vás ospravedlnila ze zločinu,
  ze kterého vás vinil můj rozum.
 • 00:13:44 Vymýšlela jsem pro ten odjezd
  sta omluv.
 • 00:13:46 Mé podezření denně marně šeptalo,
  stále jsem odmítala jeho hlas.
 • 00:13:50 S radostí jsem naslouchala
  tisícerým smyšlenkám,
 • 00:13:53 které vás mému srdci líčily
  jako nevinného,
 • 00:13:57 ale pohled, který mne přivítal,
 • 00:13:59 mi prozradil mnohem víc,
  než si přeji vědět.
 • 00:14:03 Přesto bych ráda slyšela
  z vašich úst, proč jste odejel?
 • 00:14:07 Proč jsem odejel, paní,
  ví tady Sganarel.
 • 00:14:10 -Já pane, já o tom nic nevím!
  -Jen mluv, Sganarele!
 • 00:14:13 Mně je to jedno, z kterých úst
  ty důvody uslyším.
 • 00:14:16 -Promluv s paní.
  -Co chcete, abych jí řekl?
 • 00:14:19 Pojď blíž, Sganarele,
 • 00:14:22 a vysvětli mi,
  proč jste tak náhle odjeli?
 • 00:14:25 -Já paní, hmm. Pane!
  -Odpověz!
 • 00:14:33 Příčinou našeho odjezdu
  byli dobyvatelé,
 • 00:14:36 jako Alexandr Veliký a jiné světy.
  To je všechno, co vám mohu říct.
 • 00:14:41 Neráčíte mi, Done Juane,
  tu záhadu vysvětlit sám?
 • 00:14:45 Abych vám pravdu řekl, paní...
 • 00:14:49 Když vidím vaše rozpaky,
  je mi vás skoro líto.
 • 00:14:52 Proč se neobrníte
  nějakou vznešenou lží?
 • 00:14:55 Proč nepřísaháte, že vaše city
  ke mně jsou stále stejné,
 • 00:14:59 že mne stále milujete
  vášnivou láskou,
 • 00:15:00 která nemá na světě rovné,
 • 00:15:02 a že vás nic ode mne nemůže
  odloučit, leda smrt?
 • 00:15:05 Proč mi neřeknete,
  že vás přinutili odejet,
 • 00:15:09 abyste měl čas mne o tom uvědomit,
 • 00:15:11 náhle, v nějaké neodkladné
  záležitosti,
 • 00:15:14 ale že prahnete touhou
  vrátit se ke mně?
 • 00:15:20 Že nevýslovně trpíte
  vzdálen ode mne?
 • 00:15:30 Já se paní nedovedu přetvařovat.
 • 00:15:34 Nemohu vám přísahat, že moje city
  k vám jsou stále stejné
 • 00:15:37 a že prahnu touhou se k vám vrátit,
 • 00:15:39 když je jasné, že jsem odjel
  jedině proto, abych zmizel.
 • 00:15:45 Přepadly mě výčitky svědomí.
 • 00:15:48 Já jsem otevřel oči své duši
  a uviděl jsem,
 • 00:15:50 že jsem vás unesl z klášterní
  klauzury jenom proto,
 • 00:15:53 abych se s vámi mohl oženit,
 • 00:15:56 že jste kvůli mně porušila slib,
  který vás vázal jinde.
 • 00:16:01 Pojala mě lítost a já se upřímně
  bojím božího trestu.
 • 00:16:07 Pochopil jsem, že na vás musím
  zapomenout,
 • 00:16:10 abyste se mohla vrátit k tomu,
  kterému jste zaslíbila svůj život,
 • 00:16:14 totiž k Bohu.
 • 00:16:21 Poznávám tě naneštěstí pozdě.
 • 00:16:24 Teď mi to poznání už nemůže být
  k ničemu, leda k zoufalství,
 • 00:16:30 ale tvůj zločin neujde trestu!
 • 00:16:32 Paní...
 • 00:16:35 Moje zloba se nevybíjí
  marnými slovy.
 • 00:16:38 Všechnu její vášnivost si uchovám
  pro pomstu.
 • 00:16:42 Když se nebojíš, že tě potrestá
  nebe za urážku,
 • 00:16:44 kterou mi vmetáš do tváře,
 • 00:16:47 tak se boj hněvu a pomsty
  zneuctěné ženy.
 • 00:17:02 Kdyby on tak mohl mít výčitky
  svědomí!
 • 00:17:12 Je čas myslet na provedení
  našeho milostného podniku.
 • 00:17:20 Jak ohavnému pánovi
  já musím sloužit,
 • 00:17:24 jak ohavnému pánovi já musím
  sloužit!
 • 00:17:27 Jé...!
 • 00:18:01 Panečku, Petříku, to si se tam
  nachomejt akorát, viď?
 • 00:18:04 Stačila chvilička a voba dva
  se udronili.
 • 00:18:07 Tak von je teda vyklopil do moře
  vítr?
 • 00:18:10 Karličko, já ti teda povím,
  jak se to všechno semlelo.
 • 00:18:13 Tak my jsme s tlustým Lukášem
  stáli na břehu
 • 00:18:15 a z dlouhý chvíle jsme po sobě
  házeli hroudama.
 • 00:18:17 A jak tak děláme legraci,
 • 00:18:18 tak já jsem ti najednou v dálce
  něco uviděl.
 • 00:18:21 Hej Lukáši, povídám,
 • 00:18:22 se mi zdá, že támhle v moři
  plavou nějaký dva lidi.
 • 00:18:26 To sis včera večer moc přihnul,
  von na to, a máš ještě kalný voči.
 • 00:18:30 Krucifix, povídám já,
 • 00:18:32 přeci nemám voči kalný,
  to jsou lidi!
 • 00:18:34 I ba ne, von na to, máš vlčí mhu.
 • 00:18:38 Chceš se vsadit, povídám já,
  že nemám žádnou vlčí mhu?
 • 00:18:41 Jsou to dva mužský
  a plavou rovnou k nám.
 • 00:18:44 Morcec dudy, von na to,
  vsadím se, že ne.
 • 00:18:48 Tak dobrá, povídám.
 • 00:18:50 Chceš se vsadit vo deset grošů,
  že to sou dva mužský?
 • 00:18:54 Chci, von na to, a tady sou.
 • 00:18:56 A tak jsme se teda vsadili
 • 00:18:58 ale já už jsem ty dva mužský
  viděl úplně,
 • 00:19:00 jak nám dávaj znamení,
  abysme jako pluli pro ně.
 • 00:19:03 Tak jsem shráb sázku
  a povídám Lukášovi,
 • 00:19:05 abysme jim teda pluli na pomoc.
 • 00:19:08 I ne, von na to.
  Voni mi, neřádi, prohráli sázku!
 • 00:19:12 Ale nakonec jsme sedli do loďky
  a vylovili jsme je.
 • 00:19:16 Vodvlíkli jsme je k nám k vohni,
  voni se ti svlíkli do naha,
 • 00:19:21 aby se mohli vosušit,
 • 00:19:22 a potom tam přišla Káča
 • 00:19:24 a ten jeden z nich na ni dělal
  ty náramně zamilovaný voči.
 • 00:19:29 A to já se tam, Petříku,
  jdu trošku kouknout!
 • 00:19:31 Počkej, Karličko, počkej, počkej,
  počkej, počkej!
 • 00:19:33 Já ti musím něco
  moc důležitýho říct!
 • 00:19:36 Tak mi to teda řekni.
 • 00:19:37 Víš, Karličko, já ti musím vyjevit
  svý srdce.
 • 00:19:41 Mám tě rád a chci,
  abysme byli brzo sví,
 • 00:19:44 ale nejsem s tebou spokojenej.
 • 00:19:46 -A copak se stalo?
  -Á, moc mě trápíš!
 • 00:19:48 -A pročpak?
  -Nemáš mě ráda.
 • 00:19:50 -Ale jdi. A to je všechno?
  -No všechno. To je, myslím, akorát.
 • 00:19:55 A prosím tě, dyť ty mi říkáš
  pořád jedno a to samý!
 • 00:19:57 Já ti říkám pořád jedno a to samý,
 • 00:19:59 protože to je pořád jedno
  a to samý.
 • 00:20:01 Kdyby to pořád nebylo jedno
  a to samý,
 • 00:20:04 tak bych ti pořád jedno a to samý
  přece neříkal!
 • 00:20:06 -A co jako chceš?
  -Abys mě měla ráda.
 • 00:20:08 -A copak tě nemám?
  -Nemáš. A já přece dělám co můžu.
 • 00:20:14 Kupuju ti u kdejakého kramáře
  pentle,
 • 00:20:16 vo pouti ti nechávám zahrát
  vod kolovratkáře,
 • 00:20:20 a ne že bych ti to vyčítal,
 • 00:20:22 ale když vono to všechno je,
  jako kdybych mlátil hlavou vo zeď.
 • 00:20:26 Víš, Karličko, nemít někoho,
  kdo nás má rád,
 • 00:20:29 sami aspoň trochu rádi,
  to není ani hezký, ani slušný.
 • 00:20:33 Se podívej na, na sousedovic Báru.
  Jak je pěkně zblázněná do Bertíka.
 • 00:20:39 Pořád se kolem něj motá
 • 00:20:41 a v jednom kuse s ním dělá
  ňákou legraci,
 • 00:20:44 a nebo mu aspoň vlepí pohlavek.
 • 00:20:46 A vonehdá, když sedal na stoličku,
  tak mu ji podtrhla,
 • 00:20:50 že se natáh jak dlouhej,
  tak širokej.
 • 00:20:52 To je hnedka vidět, že se maj rádi.
 • 00:20:55 Ale ty jsi jako pařez, ty,
 • 00:20:57 a kdybych šel kolem tebe
  třeba stokrát,
 • 00:20:59 tak mě nikdy ani neďoubneš,
 • 00:21:02 ani mi neřekneš nějaký to
  něžný slovíčko.
 • 00:21:05 To není vod tebe hezký,
  že seš taková chladná.
 • 00:21:08 A jaká chceš, abych byla?
 • 00:21:10 To je moje nátura,
  tu já nemůžu přejinačit.
 • 00:21:12 Já tě mám ráda jak umím
 • 00:21:14 a když se ti to nelíbí,
  tak si najdi nějakou jinou.
 • 00:21:18 Jé, Karličko, Karličko, Karličko!
 • 00:21:35 Tahle vesničanka mě dostatečně
  odškodňuje za to,
 • 00:21:37 že se zároveň s naší bárkou
  zvrátil i můj plán.
 • 00:21:41 Má půvaby, které tu mrzutost
  dokonale zaplašují.
 • 00:21:45 To srdíčko mi nesmí uniknout!
 • 00:21:48 Já se vám, pane, divím.
 • 00:21:49 Místo abyste vzdával k nebi díky,
  že jsme vyvázli z nebezpečí smrti,
 • 00:21:53 přičiňujete se,
 • 00:21:54 abyste si je zase rozhněval
  svými milostnými zločiny.
 • 00:21:58 Ty taškáři jeden,
  ty nevíš, co říkáš!
 • 00:22:01 Můj pán přece nejlíp ví, co dělá!
 • 00:22:06 Kde se tu bere tahle děvenka?
 • 00:22:09 Zas nová kůstka...
 • 00:22:17 Čemu mohu děkovat za tak příjemné
  setkání?
 • 00:22:20 Je možné, že se tady potkávám
  s někým tak půvabným, jako jste vy?
 • 00:22:25 Jak ráčíte vidět, milostpane.
 • 00:22:26 -A vy jste odtud?
  -Jo.
 • 00:22:28 Jo? A jmenujete se?
 • 00:22:29 -Karlička, prosím.
  -Kárlička!
 • 00:22:31 Jak jste krásná a jaké máte oči!
 • 00:22:34 A už dost, milostpane,
  nebo se budu stydět!
 • 00:22:36 Proč byste se styděla za to,
  poslouchat pravdu?
 • 00:22:38 Sganarele, je možné vidět
  něco půvabnějšího?
 • 00:22:40 Jak jste pěkně rostlá,
  jakou máte půvabnou tvářičku,
 • 00:22:44 jak krásné máte oči,
  a ty rtíky!
 • 00:22:48 Já jsem ještě nikdy neviděl
  tak líbeznou děvenku, jako jste vy.
 • 00:22:52 Vy si ze mne děláte blázny,
  milostpane!
 • 00:22:54 Já? A dělat si z vás blázny?
  Chraň Bůh!
 • 00:22:58 Na to vás až příliš miluji!
 • 00:23:01 Jestli je to pravda,
 • 00:23:01 tak vám za to mockrát děkuju,
  milostpane.
 • 00:23:03 Za to, co vám říkám,
  neděkujte mně, ale své kráse.
 • 00:23:06 Sganarele, podívej se
  na ty ručičky!
 • 00:23:10 -No...
  -Ale ty má každá, milostpane!
 • 00:23:12 Jen neříkejte. Máte nejlíbeznější
  ručičky na světě.
 • 00:23:15 Dovolte, abych vám je políbil.
 • 00:23:17 Vědět to dřívějc milostpane,
 • 00:23:19 tak bych si je byla umyla
  v syrovátce!
 • 00:23:20 Poslyšte, Karličko,
  a nejste vy už vdaná?
 • 00:23:23 Ne, ale mám se co nevidět vdávat.
 • 00:23:25 Za Petříka, syna kmotry Šimonky.
 • 00:23:27 Vy? Ženou sedláka? Ne!
 • 00:23:31 Vy jste se nenarodila,
  abyste zůstala na vsi!
 • 00:23:34 Dobré nebe vedlo mé kroky,
  abych zabránil tomu sňatku
 • 00:23:37 a pozvedl vás do stavu,
  kterého vy jste hodna, Karličko!
 • 00:23:40 Vy jste tak krásná,
 • 00:23:41 vy jste tak krásná, že si vás
  člověk musí za chvíli zamilovat,
 • 00:23:44 jako jinou za dlouhé měsíce.
  Karličko, já vás mám ze srdce rád!
 • 00:23:49 Vy když, milostpane, spustíte,
  já nevím co mám dělat.
 • 00:23:52 Mně se všecko, co říkáte,
  náramně líbí
 • 00:23:55 a mám tisíc chutí vám věřit,
  ale když doma říkaj,
 • 00:23:58 že páni vode dvora jsou filutové
  a nemaj nic jinýho na práci,
 • 00:24:01 než svádění poctivejch holek!
 • 00:24:04 Víte, milostpane, vona to není
  žádná legrace, dát se svýst!
 • 00:24:09 Jsem jenom venkovská holka,
 • 00:24:10 ale radši bych se viděla v hrobě,
  než bejt zneuctěná.
 • 00:24:13 Vy si myslíte, že já bych měl
  to svědomí, připravit vás o čest?
 • 00:24:16 Já vás miluji, Karličko.
  Miluji vás ve vší počestnosti.
 • 00:24:20 Abych vám dokázal, že mluvím pravdu,
  Karličko,
 • 00:24:25 já se chci s vámi oženit.
 • 00:24:28 Prokristánka, a když já nevím,
  jestli mluvíte pravdu nebo ne!
 • 00:24:32 Říkáte to všecko tak,
  že vám člověk musí věřit.
 • 00:24:34 -Tak svolíte a budete mou ženou?
  -Budu.
 • 00:24:38 Tak mi jako závdavek svého slova
  dejte hubičku.
 • 00:24:41 Ale jen jednu, milostpane!
 • 00:24:43 Až budeme sví, tak vám jich dám
  kolik budete chtít!
 • 00:24:46 -Je, je pane!
  -Ne tak honem, pane,
 • 00:24:49 moc byste se uhřál a mohl byste
  dostat zápal plic!
 • 00:24:52 Co tu chceš?
 • 00:24:53 Říkám vám, abyste si nechal
  zajít chuť
 • 00:24:55 a přestal laškovat s našima
  nevěstama.
 • 00:24:56 Nechej ho, Petříku!
 • 00:24:58 Že ho mám nechat?
  Myslí si, že když je pán,
 • 00:24:59 tak se smí muchlat
  s našima ženskejma.
 • 00:25:02 -Ať si jde muchlat svý.
  -Co?
 • 00:25:08 To není vod vás hezký, pane,
  že jste mě bil,
 • 00:25:11 když jsem vás zachránil
  vod utopení.
 • 00:25:13 Nezlob se, Petříku!
 • 00:25:14 Cože, ty seš mi pěkná,
 • 00:25:15 nechat se vod něj takhlencto
  votento!
 • 00:25:17 Vono to není, tak jak si myslíš,
  víš?
 • 00:25:19 Ten pán si mě chce vzít
  a ty se na něj nesmíš zlobit.
 • 00:25:21 Cože? Jsi přece moje nevěsta!
 • 00:25:24 Jestli mě máš dovopravdy rád,
 • 00:25:25 tak tě to přece musí těšit,
  že budu milostpaní, ty.
 • 00:25:27 Neboj se, já ti dám potom vydělat.
  Budeš nám nosit mlíko a máslo.
 • 00:25:31 Tak to se teda mejlíš!
 • 00:25:32 Ani kdybys mi platila
  dvakrát tolik!
 • 00:25:34 Nikdá ti nic nepřinesu!
  Tak todle von ti nakukal!
 • 00:25:38 Vědět to dřív, tak jsem ho spíš
  praštil po kotrbě,
 • 00:25:40 než bych ho tahal z vody!
 • 00:25:42 Tak co říkáš?
 • 00:25:43 Já se jen tak nikoho neleknu.
 • 00:25:45 Hele, pane, snad byste neměl
  to svědomí, bít ho, chudáka.
 • 00:25:48 Chlapče zmiz, jestli nechceš dostat
  ještě víc!
 • 00:25:50 Já mu ukážu!
 • 00:25:55 Moulo jeden, zmiz!
 • 00:25:59 To máš za svoji milosrdnost!
 • 00:26:01 Já to všecko řeknu její tetičce.
 • 00:26:03 Je...!
 • 00:26:05 Konečně budu nejšťastnějším
  člověkem na světě.
 • 00:26:08 Už se nemůžu dočkat,
  až budete mou ženou.
 • 00:26:11 Pane, pane, pane dělej...
 • 00:26:18 Hele milostpane,
  copak to tu provádíte s Kadlou?
 • 00:26:22 Vyznáváte jí taky lásku?
 • 00:26:24 Chtěla být mou ženou,
 • 00:26:26 ale já jsem jí řekl,
  že už jsem zasnouben s vámi.
 • 00:26:28 Copak na vás chce Káča?
 • 00:26:29 No a chce abych si ji vzal,
 • 00:26:31 ale já jí říkám,
  že chci jedině vás!
 • 00:26:32 Cože chce Kadla?
 • 00:26:34 Vzala si to do hlavy
  a můžete jí říkat, co chcete.
 • 00:26:35 Cože, Káča?
 • 00:26:36 Ten její bláznivý nápad
  jí stejně nerozmluvíte.
 • 00:26:38 Že by vona?
 • 00:26:40 Nemohu ji přivést k rozumu,
  je svéhlavá jako čert.
 • 00:26:42 -Nechte ji být, je to blázen ženská.
  -Já myslím...
 • 00:26:44 Nebavte se s ní, nemá to v hlavě
  v pořádku.
 • 00:26:46 -Ba ne, musím s ní promluvit.
  -Chci vědět, co a jak!
 • 00:26:48 Cože?
 • 00:26:49 Vsadím se, že vám bude vykládat,
  že jsem jí slíbil manželství.
 • 00:26:51 Chcete se vsadit?
 • 00:26:53 Bude vám tvrdit, že jsem jí dal
  slovo, že se vezmeme.
 • 00:26:55 Heleď, Karličko, lízt druhým
  do zelí, to se nedělá.
 • 00:26:58 A žárlit Kačenko, že se mnou
  tudle milostpán mluví,
 • 00:27:01 to není slušný.
 • 00:27:02 Mě viděl první.
 • 00:27:03 Jó, mě až potom, ale slíbil mi,
  že si mě vezme.
 • 00:27:05 -Manželství slíbil mně a ne tobě!
  -Nedělej si z lidí blázny!
 • 00:27:10 Ať nám řekne von,
  jestli mám pravdu já nebo ty.
 • 00:27:12 Tak ať nám řekne sám,
  jestli lžu já, nebo ty.
 • 00:27:15 Rozsuďte nás, milostpane!
 • 00:27:19 Co vám mám povědět?
 • 00:27:21 Obě dvě tvrdíte, že jsem vám slíbil
  manželství.
 • 00:27:23 Proč mě tedy nutíte,
 • 00:27:24 abych vám opakoval to,
  co už jsem jednou řekl?
 • 00:27:26 Nemá snad ta, které jsem to opravdu
  slíbil,
 • 00:27:28 důvod se řečem té druhé smát
 • 00:27:30 a má si snad z toho dělat hlavu,
  když přece svůj slib splním?
 • 00:27:34 Tady nepomohou žádné řeči,
  tady je třeba jednat.
 • 00:27:37 Až se ožením, poznáte,
  která z vás dvou má mé srdce.
 • 00:27:42 Zbožňuji vás! Jsem jenom váš!
 • 00:27:45 Proti vaší tvářičce jsou
  všechny ženské obludy.
 • 00:27:48 Když vás člověk jednou spatřil,
  nemůže už druhé ani vidět.
 • 00:27:51 Teď musím odejít, dát důležité
  příkazy. Vrátím se ve čtvrthodince.
 • 00:28:01 A ta co ji má rád, jsem já!
 • 00:28:03 A já jsem zase ta, co si ji vezme!
 • 00:28:05 Vy blázni! Je mi líto
  vaší nevinnosti
 • 00:28:08 a nemohu se dívat na to,
  jak se ženete do záhuby.
 • 00:28:11 Nevěřte žádné z jeho pohádek.
  Můj pán je prohnaný darebák.
 • 00:28:16 Chce vás jenom dostat,
  jak už dostal moc a moc jinejch,
 • 00:28:19 ale to o něm říkají.
 • 00:28:21 Řekněte každému, kdo to o něm
  tvrdí, že nestydatě lže.
 • 00:28:26 Můj pán není žádný darebák
  a nikdy nikoho nesvedl.
 • 00:28:28 Prosím, zeptejte se ho samy.
 • 00:28:31 Pane, pane, protože svět je samým
  pomlouvačstvím, tak jsem jim říkal,
 • 00:28:36 aby se chránily každého,
  kdo by o vás tvrdil něco špatného.
 • 00:28:40 Můj pán je čestný muž
  a nikdy nikoho nesvedl.
 • 00:28:46 Pane, přicházím vás varovat.
 • 00:28:49 Slídí po vás bratři Dony Elvíry
  a dvanáct mužů na koních.
 • 00:28:52 Mohou být každou chvíli tady.
 • 00:28:54 Bude líp, když budete co nejdřív
  pryč.
 • 00:28:57 Teď musím odejít kvůli
  nějaké neodkladné záležitosti,
 • 00:29:00 ale moc vás prosím,
  abyste pamatovali na slovo,
 • 00:29:02 které jsem vám dal.
 • 00:29:03 Přísahám Bůh, že nejpozději
  do zítřka do večera
 • 00:29:06 máte ode mě zprávu.
 • 00:29:07 -Kolik máš s sebou mužů?
  -Tři, pane.
 • 00:29:09 Tak se držte za jezdci
 • 00:29:10 -a kdyby se někdo oddělil...
  -Nebojte se, pane!
 • 00:29:34 Pane, vy jste se těm venkovankám
  zapřísahal Bohem.
 • 00:29:42 Je vůbec možné, že byste nevěřil
  v nebe?
 • 00:29:44 -Nechme toho!
  -To znamená, že ne.
 • 00:29:46 A v peklo? Taky ne.
 • 00:29:49 -V ďábla, prosím?
  -Co myslíš?
 • 00:29:51 Taky moc málo. A vy vůbec nevěříte
  v posmrtný život?
 • 00:29:55 Řekněte mi, v co věříte?
  V něco se přece věřit musí!
 • 00:29:59 V co věřím? Věřím, že dvě a dvě
  jsou čtyři, Sganarele.
 • 00:30:03 A čtyři a čtyři, že je osm.
 • 00:30:05 No, moc pěkná víra,
  jen co je pravda.
 • 00:30:09 Vaším náboženstvím jsou tedy počty.
 • 00:30:13 Někteří lidé, čím víc studují,
  tím jsou nerozumnější.
 • 00:30:17 Já jsem nestudoval,
 • 00:30:19 ale přesto s tím svým kouskem
  rozumu moc dobře chápu,
 • 00:30:22 že tento svět, po kterém chodíme,
  není přece žádná houba,
 • 00:30:26 aby mohl vyrůst zčistajasna
  přes noc.
 • 00:30:29 No, kdo stvořil stromy, skály,
  zemi, nebe tam nahoře?
 • 00:30:34 To všechno vzniklo samo od sebe?
 • 00:30:36 A vy sám, pane, vy jste taky vznikl
  sám od sebe? Zničeho nic?
 • 00:30:40 Pane, můžete se dívat na veškeré
  ty důmyslné součástky,
 • 00:30:44 ze kterejch se skládá člověk,
 • 00:30:45 a v duchu neobdivovat,
  jak se náramně doplňují
 • 00:30:48 všechny ty šlachy, kosti, tepny,
  žíly, srdce, plíce, játra,
 • 00:30:54 všechny ty jednotlivosti,
  které jsou tady a které...
 • 00:30:57 A proč mi neskáčete do řeči,
 • 00:30:59 když mi neskočíte do řeči,
  já se s váma nemůžu hádat!
 • 00:31:02 Já čekám, až skončíš svoje kázání.
 • 00:31:06 V člověku je něco, co nedovedou
  vysvětlit žádní učenci.
 • 00:31:11 A copak to není ohromné, že jsem tu
 • 00:31:13 a v hlavě mám něco, co v okamžiku
  může uvažovat o stu různých věcí,
 • 00:31:18 a to s mým tělem může naložit,
  jak si zachce?
 • 00:31:23 Chci zatleskat, hm.
 • 00:31:26 Zvednout ruce, hm.
 • 00:31:30 Obrátit oči k nebi, sklonit hlavu,
  pohnout nohama, jít vpravo a vlevo,
 • 00:31:36 dopředu, dozadu, otočit.
 • 00:31:41 Bravo, teď padly tvoje vývody
  na nos.
 • 00:31:45 No tak se mi zdá, že jsme během
  tvého mudrování zabloudili.
 • 00:31:49 Zeptej se toho člověka na cestu!
 • 00:31:53 Pane! Pane, můžete nám ukázat
  cestu do města?
 • 00:31:57 Račte se držet té pěšiny, páni.
 • 00:32:00 A až přijdete na konec lesa,
  zahněte vpravo.
 • 00:32:04 Děkujeme ti, příteli.
 • 00:32:08 Pane, neráčil byste přispět
  nějakou almužničkou?
 • 00:32:12 Tvá rada není nezištná, jak vidím.
 • 00:32:15 Jsem chudý člověk a věřte,
  že se budu modlit k nebi,
 • 00:32:19 aby vám dopřálo všeho dobrého.
 • 00:32:24 Modli se k nebi, aby ti dopřálo
  nový kabát a o mě se nestarej.
 • 00:32:31 To neznáš toho pána.
 • 00:32:32 Ten věří akorát, že dvě a dvě
  jsou čtyři
 • 00:32:34 a čtyři a čtyři je je je...
 • 00:32:41 Co děláš celý den?
 • 00:32:42 Modlím se k nebi a prosím za blaho
  dobrých lidí,
 • 00:32:46 kteří mě něčím podarují.
 • 00:32:49 Pak není možné,
  aby ses neměl dobře.
 • 00:32:52 -Žiju v bídě, velkomožný pane.
  -To si děláš legraci!
 • 00:32:56 Člověk, který se celý den modlí
  k nebi, musí mít v životě štěstí.
 • 00:32:59 Moc často nemám ani kousek chleba
  do úst.
 • 00:33:04 To je zvláštní. Jsi za své služby
  špatně odměňován.
 • 00:33:10 Podívej, když zakleješ,
  dám ti zlaťák.
 • 00:33:16 Pane, snad byste nechtěl,
  abych spáchal takový hřích?
 • 00:33:20 Když zakleješ bude tvůj. No?
  Tak zaklej!
 • 00:33:26 -Velkomožný pane...
  -Jinak ho nedostaneš.
 • 00:33:29 -Zaklej drobet, dyť to nic není!
  -Tady je, no, vezmi si ho!
 • 00:33:37 Ale nejdřív zaklej!
 • 00:33:40 Ne pane, ne. To radši umřu hlady.
 • 00:33:48 No budiž. Dávám ti ho z lásky
  k lidem.
 • 00:33:57 Co se to tam děje?
 • 00:34:29 Koukejte zmizet!
 • 00:34:39 Dovolte pane, abych vám
  za váš šlechetný čin
 • 00:34:44 vzdal vřelé díky.
 • 00:34:47 Neudělal jsem, pane, nic jiného,
 • 00:34:48 než to, co byste na mém místě
  udělal jistě také.
 • 00:34:51 Jak jste se těm darebákům
  dostal do rukou?
 • 00:34:55 Odloučil jsem se od svého bratra
  a naší družiny
 • 00:34:58 a když jsem se k nim chtěl
  znovu připojit,
 • 00:35:00 vpadli na mě ze zálohy
  ti loupežníci.
 • 00:35:04 Zabili pode mnou koně
 • 00:35:06 a nebýt vaší statečnosti,
  jistě by zabili i mne.
 • 00:35:10 Jedete do města?
 • 00:35:13 Ano, ale budeme muset s bratrem
  zůstat před branami.
 • 00:35:18 A nebylo by nemístné se vás zeptat,
  proč?
 • 00:35:23 Hodláme splatit urážku,
  která se týká naší sestry,
 • 00:35:25 svedené a unesené z kláštera
  jakýmsi Donem Juanem.
 • 00:35:30 To nás nutí, abychom se i se svou
  rodinou obětovali své cti,
 • 00:35:34 i když pro nás všechno dopadne
  co nejpříjemněji,
 • 00:35:37 konec bude stejně zlý.
 • 00:35:39 Když se nerozloučíme se životem,
 • 00:35:42 budeme se muset rozloučit
  s královstvím.
 • 00:35:45 -A znáte, pane, toho Dona Juana?
  -Nikdy jsem ho neviděl.
 • 00:35:51 Jen jsem o něm slyšel od svého
  bratra,
 • 00:35:53 ale pověst o něm neříká
  nic dobrého. Je to člověk...
 • 00:35:56 Ustaňte, pane, prosím vás!
 • 00:35:59 Don Juan je tak trochu mým přítelem
 • 00:36:03 a kdybych naslouchal řečem o něm
  mlčky, bylo by to ode mě zbabělé.
 • 00:36:08 Ať jste s ním, pane,
  jakkoliv spřátelen,
 • 00:36:11 dovoluji si doufat, že nebudete
  jeho čin schvalovat.
 • 00:36:14 A neshledáte podivným, chceme-li se
  s bratrem pomstít.
 • 00:36:18 Naopak, chci vám být nápomocen
  a ušetřit vás zbytečné námahy.
 • 00:36:22 Jsem, jsem přítelem Dona Juana,
 • 00:36:26 ale uznávám, že nesmí beztrestně
  urážet šlechtice,
 • 00:36:28 proto vám slibuji, že ho donutím,
  aby vám dal své zadostiučinění.
 • 00:36:33 Ale jaké zadostiučinění nám může
  za to pohanění dát?
 • 00:36:36 Takové, jaké si přeje vaše čest.
 • 00:36:39 Slibuji vám, že ho donutím,
 • 00:36:40 aby se dostavil, kdykoliv si budete
  přát a kamkoliv vám bude libo.
 • 00:36:45 Už ho nemusíte hledat.
 • 00:36:46 Tato naděje, pane,
  mé uražené srdce nesmírně blaží.
 • 00:36:50 Ale po tom všem, čím jsem vám
  povinen, by mne velice mrzelo,
 • 00:36:54 kdybyste se souboje zúčastnil.
 • 00:36:58 Jsem s Donem Juanem
  tou měrou poután,
 • 00:37:03 že by nebyl sto se bít,
  kdybych se nebil i já.
 • 00:37:08 Proč vám vděčím za svůj život?
  A proč je Don Juan vaším přítelem?
 • 00:37:14 Dobré nebe, co to vidím?
 • 00:37:17 Můj bratr ve společnosti
  našeho nepřítele!
 • 00:37:20 Náš nepřítel?
 • 00:37:22 Ano, jsem Don Juan.
 • 00:37:25 Musí zhynout!
 • 00:37:27 Bratře, děkuji mu za svůj život,
 • 00:37:29 nebýt jeho pomoci,
  byli by mne zabili loupežníci.
 • 00:37:32 A ty chceš, aby tento ohled
  zabránil naší pomstě?
 • 00:37:36 Sebevětší služby, které nám prokáže
  ruka nepřítele, jsou bez ceny
 • 00:37:39 a nemohou zavazovat naše svědomí.
 • 00:37:46 A máme-li vážit na jedné straně
  uznalost a na druhé urážku,
 • 00:37:53 je tvoje vděčnost směšná,
 • 00:37:55 protože čest je mnohem cennější,
  než život.
 • 00:37:59 Dovol bratře, abych svůj dluh
  za život, za který mu vděčím,
 • 00:38:04 splatil tím, že odložím svou pomstu
  do večera.
 • 00:38:09 Dopřejme mu, aby se ještě den
  mohl těšit z ovoce svého skutku.
 • 00:38:15 Ne, nebe nám nabízí pomstu
  a na nás je, abychom toho využili.
 • 00:38:21 Nechceš-li propůjčit k tomu činu
  ruku, můžeš klidně odejít
 • 00:38:25 a ponech čest té oběti mé ruce.
 • 00:38:30 Bratře, budu ho bránit
  proti komukoliv
 • 00:38:33 a bez váhání ho zaštítím životem,
  který zachránil.
 • 00:38:37 Ty se přidáváš na jeho stranu
  proti mně?
 • 00:38:42 Neboj se, bratře, udělám-li chybu,
  dovedu ji napravit.
 • 00:38:47 Povinnost pomstít naši čest
  beru na sebe.
 • 00:39:03 Done Juane, vidíte, že se snažím
  oplatit vám dobrodiní,
 • 00:39:08 kterého se mi od vás dostalo,
 • 00:39:10 a podle toho můžete soudit
  o ostatním.
 • 00:39:14 Věřte, že svůj dluh vyrovnám.
 • 00:39:17 Neméně přesně jako dobré
  vám oplatím i zlé.
 • 00:39:21 Víte o velikosti urážky,
  které jste se na nás dopustil
 • 00:39:25 a já vám ponechávám do večera čas,
  abyste ji napravil.
 • 00:39:31 Dal jste mi slovo, že přinutíte
  Dona Juana,
 • 00:39:34 aby mi dal své zadostiučinění.
 • 00:39:37 Nuže, hleďte mi je tedy dát.
 • 00:39:40 A mějte na paměti,
  že můj dluh je už vyrovnán.
 • 00:39:57 Sganarele!
 • 00:40:02 Ty! Ty...ráčíte?
 • 00:40:06 Mně půjde o kůži
  a ty si klidně zmizíš!
 • 00:40:09 Ale já jsem si musel jenom trochu
  odskočit.
 • 00:40:12 Víš, kdo byl ten člověk,
  kterému jsem zachránil život?
 • 00:40:14 Nevím.
 • 00:40:15 Jeden z bratrů Dony Elvíry.
 • 00:40:17 Co jeden?
 • 00:40:18 Zdá se, že je to čestný muž.
  Jednal opravdu hezky.
 • 00:40:20 Je škoda, že jsem s ním na kordy.
 • 00:40:22 Pane, vždyť by se to dalo
  lehce srovnat!
 • 00:40:25 Ano, ale moje vášeň k Doně Elvíře
  už vychladla.
 • 00:40:27 Mám v lásce rád svobodu
 • 00:40:28 a nerad zavírám své srdce
  mezi čtyři stěny.
 • 00:40:30 Pane...
 • 00:40:36 Co je to tu za sochu?
 • 00:40:38 -To vy nevíte?
  -Ne, nevím.
 • 00:40:40 To je přece socha toho komtura,
  co jste ho zabil.
 • 00:40:45 Vidíš, neviděl jsem, že stojí
  zrovna tady.
 • 00:40:48 -Nechoďte tam!
  -Proč?
 • 00:40:50 Chodit za člověkem,
  kterého jste zabil,
 • 00:40:52 není zrovna zdvořilé.
 • 00:40:54 Naopak, já ho chci navštívit
  ze zdvořilosti.
 • 00:41:01 Je to opravdu moc dobře udělané.
  Vypadá jako živý.
 • 00:41:06 Jako by měl každou chvíli
  promluvit!
 • 00:41:09 Hází po nás očima,
 • 00:41:11 že bych měl strach
  zůstat tu s ním sám
 • 00:41:14 a zdá se, že nás tu nevidí
  zrovna rád.
 • 00:41:16 Zeptej se ho, jestli by nepřišel
  se mnou povečeřet.
 • 00:41:19 No, to on už myslím nepotřebuje.
 • 00:41:20 Jen se ho zeptej!
 • 00:41:22 Zvát sochu k večeři je bláznovství.
 • 00:41:24 Dělej, co ti říkám!
 • 00:41:31 Pane komture, můj pán a velitel
  mi přikazuje...
 • 00:41:37 Já se tomu musím smát.
 • 00:41:42 Můj pán Don Juan vás žádá,
 • 00:41:45 abyste mu prokázal tu čest
  a přišel s ním povečeřet.
 • 00:41:54 Co je ti?
 • 00:41:55 -Socha!
  -No, socha...
 • 00:41:57 -Socha přikývla.
  -Ale hrom do tebe!
 • 00:41:58 Na mou duši, přikývla!
  Zeptejte se sám a uvidíte!
 • 00:42:08 Ráčil by pan komtur přijít se mnou
  povečeřet?
 • 00:42:18 Tak co?
 • 00:42:20 Zdá se, že souhlasí. Pojď.
 • 00:42:40 Ale už toho nechme, je to hloupost.
  Je to hloupost.
 • 00:42:44 Mohli jsme se stát obětí klamu,
 • 00:42:45 nebo nás ošálil nějaký
  lomený paprsek světla.
 • 00:42:48 Ale pane, pane!
 • 00:42:52 To přikývnutí je jasnější,
  než nevím co!
 • 00:42:55 Je to znamení, abyste se vzdal
  všech svých špatností.
 • 00:43:00 Poslyš, jestli mě budeš
  dál otravovat,
 • 00:43:02 požádám o býkovec,
  nechám tě podržet čtyřmi chlapíky
 • 00:43:04 a vysázím ti pětadvacet.
 • 00:43:07 -Rozuměl jsi?
  -Moc dobře.
 • 00:43:09 Nikdy se nesnažíte věci obcházet
  a to se mi od vás líbí.
 • 00:43:13 Postarej se, ať připraví večeři!
 • 00:43:17 Pane, je tu váš obchodní přítel
  pan Neděla a chce s vámi mluvit.
 • 00:43:22 To nám ještě scházelo.
  Návštěva váženého pana věřitele.
 • 00:43:26 Tos mu nemohl říct,
  že pán není doma?
 • 00:43:28 Já mu to říkám skoro celou hodinu,
  ale von tomu nechce věřit.
 • 00:43:32 -Uvelebil se v předsíni a čeká.
  -Tak ať čeká.
 • 00:43:35 Ne, ne, ne naopak. Hned ho uveď!
 • 00:43:37 Dávat se svým věřitelům zapírat
  není rozumné.
 • 00:43:39 Lepší je uspokojit je
  a nedat jim ani groš.
 • 00:43:42 Pojďte dál, pane Neděle!
  Jsem přešťasten, že vás vidím.
 • 00:43:47 A já se zlobím, víte?
 • 00:43:49 Zlobím se na své lidi,
  že vás hned neuvedli.
 • 00:43:51 Já jsem jim sice říkal,
  aby ke mně nikoho nepouštěli,
 • 00:43:52 ale to se vás přece nemůže týkat.
 • 00:43:54 Vy máte vždycky právo
  najít moje dveře otevřené.
 • 00:43:57 Uctivě vám děkuju, pane.
 • 00:43:59 Lumpové, já vám dám, nechat
  pana Nedělu čekat v předsíni!
 • 00:44:03 Já vás naučím znát moje přátele!
 • 00:44:05 To nevadí, nechte je, pane.
 • 00:44:07 Vy darebáci, já vám dám říkat,
  že nejsem doma
 • 00:44:10 mému nejlepšímu příteli!
 • 00:44:13 Mé nejsrdecnější díky, pane.
 • 00:44:17 -Jé, přišel jsem...
  -Honem židli!
 • 00:44:20 -Mně je takhle docela dobře, pane.
  -Chci, abyste seděl proti mně.
 • 00:44:24 To není nutné, pane, já postojím.
 • 00:44:26 Odneste tu židli a přineste křeslo,
  vy darebáci!
 • 00:44:29 -Á, vy pane žertujete!
  -Ne, ne, ne pane Neděle.
 • 00:44:32 Já vím, čím jsem vám povinen
 • 00:44:34 a nechci, aby mezi námi dělali
  nějaký rozdíl.
 • 00:44:37 -Jo pane!
  -Posaďte se, prosím.
 • 00:44:39 Není třeba, jdu jen na slovíčko.
 • 00:44:41 -Byl jsem...
  -Semhle prosím.
 • 00:44:43 Děkuju uctivě. Já opravdu postojím.
 • 00:44:46 Jestliže mě nebudete poslouchat,
  pane Neděle..,Posaďte se, prosím.
 • 00:44:53 No tak budiž. Já jsem přišel...
 • 00:45:01 Vy ale vypadáte...
  znamenitě, pane Neděle.
 • 00:45:08 Ujde to, pane.
 • 00:45:10 Vy máte jistě báječné zdraví.
 • 00:45:12 Jaké má svěží rty, červené tvářičky
  a ty živé oči!
 • 00:45:17 Přišel jsem, abych...
 • 00:45:19 A jak se daří vaší ctěné
  paní choti?
 • 00:45:22 Děkuji dobře. Zaplať Pánbůh.
 • 00:45:24 -To je moc hodná paní.
  -Děkuju vám jejím jménem.
 • 00:45:27 A co vaše dceruška,
  slečna Klaudinka?
 • 00:45:30 -Jakpak té se daří?
  -Báječně.
 • 00:45:32 Jo, to je hezounké děvčátko.
  Tu já mám opravdu rád.
 • 00:45:37 To jí prokazujete nesmírnou čest,
  pane. Já však...
 • 00:45:39 Pane Neděle a co váš synáček,
 • 00:45:41 nadělá tím svým bubínkem
  tolik rámusu, co?
 • 00:45:46 Pořád, pane. Já však...
 • 00:45:50 A co váš pejsek...Sultánek, viďte?
 • 00:45:51 Pořád ještě tak vrčí
  a ťafá lidem po nohou?
 • 00:45:56 Ještě víc! Nemůžeme ho to odnaučit.
 • 00:45:58 Ano, ano, ano nezlobte se,
  nezlobte se pane Neděle,
 • 00:46:02 že se tak podrobně vyptávám
  na celou vaší rodinu, víte,
 • 00:46:05 ale to bude prostě tím,
  že já mám o vás živý zájem.
 • 00:46:11 Nejsrdečnější díky, pane.
  Já však...
 • 00:46:15 Ano, stiskněte mi ruku,
  pane Neděle.
 • 00:46:17 -Jste stále mým přítelem.
  -K službám, pane.
 • 00:46:21 Já jsem vám zcela oddán,
  pane Neděle.
 • 00:46:23 Velice si toho vážím, pane.
 • 00:46:24 A není nic, co bych pro vás
  neudělal.
 • 00:46:26 Jste ke mně tuze laskav.
 • 00:46:27 A věřte mi, že zcela nezištně.
 • 00:46:29 To si ani nezasloužím, pane.
  Já však...
 • 00:46:31 Tak se neupejpejte, pane Neděle.
  Povečeříme spolu, no. Co říkáte?
 • 00:46:37 Děkuju, pane, musím jít domů.
 • 00:46:40 Pochodeň na cestu panu Nedělovi!
 • 00:46:43 To není nutné, prosím.
  Mohu jít docela dobře sám.
 • 00:46:47 Ne, ne, ne, pane Neděle.
 • 00:46:48 Já chci, aby vás doprovázeli
  se světlem,
 • 00:46:50 protože mám o vás upřímný zájem.
 • 00:46:51 Jsem váš služebník
  a nad to dlužník.
 • 00:46:55 Ach pane...
 • 00:46:57 Já se tím nijak netajím,
  pane Neděle, a každému to říkám.
 • 00:47:00 Jasný.
 • 00:47:02 Chcete, abych vás doprovodil sám?
  Tak pojďme.
 • 00:47:05 Vy pane žertujete!
 • 00:47:07 Tak mě na rozloučenou obejměte,
  pane Neděle.
 • 00:47:12 A ještě jednou vás prosím,
  abyste byl ujištěn,
 • 00:47:15 že jsem vám zcela oddán,
 • 00:47:17 a že není na světě nic,
  co bych pro vás neudělal.
 • 00:47:34 Jen co je pravda, pane Neděle,
  máte v mém pánovi přítele.
 • 00:47:40 Ano, prokazuje mi tolik pozornosti
  a je ke mně tak zdvořilý,
 • 00:47:44 že nejsem nikdy schopen
  žádat po něm peníze.
 • 00:47:48 Ale celý dům by pro vás skočil
  do ohně.
 • 00:47:51 Moc bych si přál, aby vás něco
  potrefilo, aby vám někdo namlel.
 • 00:47:55 Co?
 • 00:47:57 To byste teprv viděl, jak celý dům.
 • 00:47:59 Rád věřím. Sganarele pojďte sem,
  pojďte sem.
 • 00:48:09 -Zmiňte se mu o mých penězích.
  -No ale, pane Neděle!
 • 00:48:19 No tak, ale...
 • 00:48:23 O penězích, to o své peníze
  nemusíte mít strach.
 • 00:48:25 Zaplatí vám do posledního pěťáku.
 • 00:48:28 -A vy Sganarele, vy mi taky
  něco dlužíte! -Ale nemluvme o tom!
 • 00:48:31 Cože? Já...
 • 00:48:32 Tak, myslíte, že nevím,
  kolik vám dlužím?
 • 00:48:35 -Ano, ale...-Já vám tedy,
  pane Neděle, posvítím.
 • 00:48:38 Jestli...
 • 00:48:39 Pochodeň, pochodeň!
 • 00:48:41 S vámi je taková legrace,
  pane Neděle.
 • 00:48:43 -Ale moje peníze...
  -Taková maličkost.
 • 00:48:45 Tak jděte, jděte, pane Neděle,
  pán čeká. Jděte!
 • 00:48:49 Ale, ale, ale... Moje peníze!
 • 00:49:04 Pane, je tu ňáká paní v závoji
  a chce s vámi mluvit.
 • 00:49:10 -Kdo by to mohl být?
  -Uvidíme.
 • 00:49:35 Nedivte se, Done Juane,
  že přicházím v tuto hodinu.
 • 00:49:39 Nepřicházím sem přeplněna zlobou.
 • 00:49:45 Nejsem už ta Dona Elvíra,
  která se proti vám zapřísahala
 • 00:49:48 a jejíž rozjitřená duše chrlila
  jenom hrozby a prahla po pomstě.
 • 00:49:53 Nebe zapudilo z mé duše
 • 00:49:55 všechnu hanebnou vášnivost
  pozemské lásky,
 • 00:49:56 kterou jsem k vám chovala,
 • 00:49:59 a ponechala v mém srdci
  jenom klidný plamen.
 • 00:50:02 Lásku, která nemyslí jen na sebe,
  ale na vás.
 • 00:50:11 Je to jen čistá láska,
  která mě sem žene,
 • 00:50:15 abych vás zachránila před propastí,
  do které se řítíte.
 • 00:50:18 K odvrácení pomsty vám možná
  nezbývá už ani celá hodina.
 • 00:50:22 Mne k vám už neváže žádné pouto.
  O mém útočišti je rozhodnuto,
 • 00:50:26 ale kdyby se ten, kterého jsem
  milovala něžnou láskou,
 • 00:50:32 měl stát terčem kruté
  spravedlnosti,
 • 00:50:35 nesmírně bych se celý život
  soužila.
 • 00:50:39 A jestli budu schopna vás pohnout,
 • 00:50:41 a vy jste od sebe odvrátil
  tu strašnou pomstu, která vám hrozí,
 • 00:50:45 bude to pro mne veliké štěstí.
 • 00:50:55 Milovala jsem vás nejněžnější
  láskou,
 • 00:51:01 nic mi nebylo tak drahé, jako vy.
 • 00:51:05 Zapomínala jsem pro vás
  na všechny své povinnosti
 • 00:51:08 a dělala jsem všechno jen kvůli vám
  a za to všechno žádám od vás,
 • 00:51:12 jen abyste se napravil
  a předešel svou zkázu.
 • 00:51:15 Zachraňte se zapřísahám vás,
 • 00:51:17 ať už z lásky k sobě samému,
  nebo z lásky ke mně!
 • 00:51:28 Prosím vás o to se slzami v očích.
 • 00:51:33 Jsou-li slzy ženy,
  kterou jste miloval málo,
 • 00:51:37 zapřísahám vás při tom,
  co vás může obměkčit.
 • 00:51:43 To je všechno,
  co jsem vám musela říci.
 • 00:51:54 A teď půjdu.
 • 00:52:01 -Už je pozdě, paní. Zůstaňte tady.
  -Ne, nezdržujte mě.
 • 00:52:13 Paní, vaše láska mě uzdravila,
  vaše horoucí srdce mi otevřelo oči.
 • 00:52:20 Já chci být takovým,
  jakým si mě přejete mít.
 • 00:52:24 Nechci, abyste trpěla pro lásku
  ke mně, pomýšlením na má muka.
 • 00:52:30 Bůh je mi svědkem,
 • 00:52:31 že se chci očistit od všech
  svých bývalých hříchů.
 • 00:52:36 Polibte mě za odpuštění.
 • 00:52:48 Pane, ani nevíte,
  jakou mám radost,
 • 00:52:52 že se chcete polepšit.
 • 00:52:55 Tak dlouho jsem na to čekal
  a teď se moje přání splnilo.
 • 00:52:59 -Ty pitomče!
  -Jak to?
 • 00:53:01 Ty bereš všechno, co jsem tu říkal
  vážně?
 • 00:53:04 Ty si myslíš, že jsem na měl jazyku
  totéž, co na srdci?
 • 00:53:07 Cože? Tak vy...?
 • 00:53:08 Vůbec se nechci změnit
  a moje přesvědčení je stále stejné.
 • 00:53:11 Jestliže jsem jí tady říkal,
 • 00:53:13 že chci být takovým,
  jakým si mě přeje mít
 • 00:53:14 a že se chci očistit od všech
  svých hříchů, byla to jenom lest.
 • 00:53:17 Nutná přetvářka,
  ke které jsem se uchýlil.
 • 00:53:20 -Ale vy jste jí takhle oklamal?
  -A proč ne?
 • 00:53:22 Je tu přece tolik jiných,
 • 00:53:23 kteří užívají stejné masky,
  aby oklamali svět.
 • 00:53:26 Jaký je to člověk?
  Jaký je to člověk?
 • 00:53:29 To přece není žádná hanba!
 • 00:53:32 Úloha poctivého člověka
  je ta nejlepší, kterou můžeš hrát
 • 00:53:35 a povolání pokrytce má báječné
  výhody.
 • 00:53:39 Všechny ostatní lidské neřesti
 • 00:53:41 jsou vydány na milost a nemilost
  soudu.
 • 00:53:43 Každý je smí veřejně napadat,
  ale pokrytectví je neřest výsadní,
 • 00:53:48 která vlastnoručně zacpává
  všem ústa
 • 00:53:51 a těší se svrchované bezpečnosti.
 • 00:53:54 Kolik myslíš, že znám těch,
 • 00:53:55 kteří tímhle chytráctvím zastírají
  prostopášnosti svého mládí?
 • 00:54:00 Zvlášť kvůli počestnosti
  si udělají štít
 • 00:54:02 a pod tímto úctyhodným rouchem
  jsou nejhoršími ničemy na světě.
 • 00:54:07 A já se uteču do tohoto bezpečí,
 • 00:54:10 vůbec od svých milých zvyklostí
  neupustím, ale budu je skrývat,
 • 00:54:15 a budu-li přece jen odhalen,
 • 00:54:16 unese mě celé tajné bratrstvo
  a obhájí mě proti všem.
 • 00:54:22 Můj božínku, co to slyším?
 • 00:54:24 Pane, můžete si se mnou dělat
  co chcete.
 • 00:54:27 Můžete mi nabít, naložit,
  že se ani nehnu,
 • 00:54:31 třeba mě i zabijte,
  ale já musím ulehčit svému srdci.
 • 00:54:36 Tak dlouho se chodí se džbánem
  pro vodu, až se ucho utrhne
 • 00:54:40 a jak to moc dobře řekl
  jeden velký mudrc,
 • 00:54:45 člověk je na tom světě jako pták
  na větvi
 • 00:54:49 a větev drží pohromadě se slovem,
 • 00:54:52 a kdo se drží stromu,
  ten se řídí dobrými radami.
 • 00:54:56 Dobré rady jsou nepříliš
  krásná slova.
 • 00:54:59 Krásná slova jsou doma u dvora,
  u dvora jsou dvořané.
 • 00:55:03 Dvořané se řídí módou,
  móda je plod obrazotvornosti,
 • 00:55:08 obrazotvornost je plod duše,
  duše mu dává život.
 • 00:55:11 Život se řídí zákony
 • 00:55:13 a kdo nemá zákony,
  žije jako hovado,
 • 00:55:18 a proto budete zatracen
  a půjdete ke všem čertům.
 • 00:55:27 Kolosální vývody.
 • 00:55:30 Pane, jestli si nedáte
  ani teď říct, je s vámi konec.
 • 00:55:48 Done Juane, přicházím se vás zeptat
  na vaše rozhodnutí?
 • 00:55:54 Přeji si ze srdce, aby se vše
  urovnalo po dobrém
 • 00:55:58 a není tu nic, co bych neučinil,
 • 00:56:00 abych vás slyšel veřejně přiznat
  mé sestře jméno vaší ženy.
 • 00:56:10 Ze srdce rád bych to učinil,
  ale staví se proti tomu samo nebe.
 • 00:56:15 Poslechl jsem jeho pokynů,
  abych změnil život,
 • 00:56:18 upustil od všech svých světských
  závazků
 • 00:56:22 a přísným chováním napravil
  všechny hříšné výstřednosti,
 • 00:56:25 ke kterým mě svedla
  jenom nerozvážnost mého mládí.
 • 00:56:31 Váš úmysl není tomu,
  co na vás žádám, na závadu.
 • 00:56:35 Společnost zákonité ženy
 • 00:56:37 se s vašimi chvályhodnými úmysly,
  které vám vnuklo nebe,
 • 00:56:40 může docela dobře srovnávat.
 • 00:56:45 Bohužel, pane, nikoliv.
 • 00:56:48 Vaše sestra se také rozhodla
  pro ústraní,
 • 00:56:50 byli jsme osvíceni zároveň.
 • 00:56:54 Ale nás nemůže její návrat
  do kláštera uspokojit,
 • 00:56:57 protože by mohl být vykládán
  jako následek vašeho pohrdnutí.
 • 00:57:02 Naše čest vyžaduje,
  aby žila s vámi.
 • 00:57:06 To není možné. Já jsem po tom
  vroucně toužil,
 • 00:57:12 ale hlas nebe mi řekl,
  že bych vedle ní nedošel spásy.
 • 00:57:17 Vy si myslíte, že mě těmito
  výmluvami omráčíte?
 • 00:57:20 Tak tomu chce nebe.
 • 00:57:22 Unesl byste mou sestru z kláštera,
  abyste ji potom zrádně opustil?
 • 00:57:26 Kdyby tomu chtělo nebe...
 • 00:57:28 A my bychom měli tuto pohanu
  naší rodiny klidně strpět?
 • 00:57:32 Nebi se nemůžeme protivit!
 • 00:57:38 Já vám rozumím, to stačí.
 • 00:57:48 Pane, pořád jsem doufal
  ve vaše spasení,
 • 00:57:52 teď nad ním zoufám.
  Pane, pane...
 • 00:57:59 Chce-li Don Juan odvrátit pomstu,
  která mu hrozí,
 • 00:58:01 zbývá mu poslední chvíle.
 • 00:58:04 Nebude-li se na místě kát,
  je o jeho záhubě rozhodnuto.
 • 00:58:08 Slyšíte, pane?
 • 00:58:10 Ten hlas odněkud znám.
  Kdo se opovažuje takhle mluvit?
 • 00:58:14 Ale, vždyť je to jenom strašidlo!
 • 00:58:16 Strašidlo nebo ďábel.
  Chci vědět, kdo to je.
 • 00:58:20 Pane, pane, rychle se dejte
  na pokání!
 • 00:58:24 Nejsem tak slabý, abych se kál!
 • 00:58:31 Done Juane, pozval jste mě
  na večeři.
 • 00:58:38 -Ano, vítám vás!
  -Pojďte blíž.
 • 00:58:50 Tady jsem.
 • 00:58:55 Done Juane, zatvrzelost hříchu
  přináší neblahou smrt
 • 00:59:03 a otevírá cestu blesku.
 • 00:59:07 Aaaaaaaaa...
 • 00:59:37 Můj plat, můj plat, můj plat,
  můj plat!
 • 00:59:45 Každý si tvou smrtí přišel na své,
  uražené nebe, porušené zákony,
 • 00:59:50 svedené panny, oklamané manželky,
  parohatí manželé.
 • 00:59:55 Všichni jsou spokojeni.
  Jen já jsem vostrouhal.
 • 00:59:58 Po letech věrných služeb
  je mou jedinou odměnou,
 • 01:00:00 že jsem viděl,
  jak byl potrestán můj pán.
 • 01:00:04 Můj plat, můj plat, můj plat,
  můj plat...
 • 01:00:10 Můj plat!
 • 01:01:04 Můj plat, můj plat, můj plat,
  můj plat!
 • 01:01:29 Skryté titulky: Vlasta Malíková
  Česká televize 2014

Související