iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
7. 5. 2019
15:05 na ČT2

1 2 3 4 5

19 hlasů
17911
zhlédnutí

24 hodin pražského metra

Nahlédnutí do každodenního provozu i údržby dopravního systému, včetně přiblížení dění v místech, která běžní cestující nikdy nespatří. Natočeno ke 45. výročí uvedení do provozu.

25 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

24 hodin pražského metra

 • 00:00:01 24 HODIN PRAŽSKÉHO METRA
 • 00:00:36 HLÁŠENÍ: Upozorňujeme cestující,
  že poslední vlak
 • 00:00:39 ve směru Depo Hostivař již odjel.
 • 00:00:45 -Poslední metro právě odjelo.
 • 00:01:16 -Z důvodu prací v tunelu
  se vypíná celá trasa A,
 • 00:01:20 aby pracovníci mohli mýt koleje
  a podobné věci,
 • 00:01:24 takže s elektrodispečerem
  si teď domluvíme vypnutí napájení
 • 00:01:27 celé trasy A.
 • 00:01:28 -Teď je něco před 0:45
  a čeká nás vypnutí napájení
 • 00:01:33 přívodní kolejnice,
  zapnutí zkratovačů
 • 00:01:37 přívodní kolejnice a následně
  povolení vstupu pracovníků
 • 00:01:40 do kolejiště.
 • 00:01:41 -Vypněte napájení
  přívodní kolejnice
 • 00:01:43 všech elektrických úseků
  na trase A-041. Bláha.
 • 00:01:49 Na zapnutí všech zkratovačů
  má staniční personál 10 minut
 • 00:01:52 a potom si po 10 minutách
  znova vytočím
 • 00:01:55 zkratovací konferenci
  a oni mi oznámí polohu zkratovačů,
 • 00:01:58 jak je mají zapnuté.
 • 00:02:02 -Teď jsme zapnuli
  zkratovače přívodní kolejnice.
 • 00:02:07 -Přívodní kolejnice zkratována
  v místech napájecích bodů.
 • 00:02:11 Vstup do prostor kolejí
  je dovolen 1-05-A.
 • 00:02:13 -Služební průkaz, pane kolego.
  -To určitě. 759...
 • 00:02:22 -Teď je povolen vstup do kolejí
  a je zahájena přepravní výluka,
 • 00:02:26 pracovníci mohou jít dělat,
  co potřebují,
 • 00:02:29 co mají v plánu přepravní výluky,
  tak tam mohou jít dělat.
 • 00:02:40 -Dělají se převalky,
  když jezdí vlak.
 • 00:02:42 Ty převalky se musí obrousit
  dohladka.
 • 00:02:45 -Momentálně vidíte,
  že probíhá pravidelné měsíční
 • 00:02:48 měření výhybky.
 • 00:02:50 Na výhybce se kontroluje
  rozchod výhybky,
 • 00:02:56 potom se kontroluje
  rozevření jazyka, vůle na hácích.
 • 00:02:59 Tohle probíhá samozřejmě
  za noční přepravní výluky.
 • 00:03:07 Dále se provádí
  pravidelná kontrolní pochůzka,
 • 00:03:10 která probíhá každý všední den
  a zaměstnanci kontrolují
 • 00:03:14 stav kolejnic,
  jestli někde není lom,
 • 00:03:18 potom kontrola upevňovadel,
  kontrola lepených
 • 00:03:21 izolovaných styků
  a dále průjezdný průřez.
 • 00:03:43 -Dneska nás čeká mytí tunelu
  mycí soupravou v úseku
 • 00:03:48 Nádraží Veleslavín ? Petřiny.
 • 00:04:05 To je mycí souprava,
  která je na dvou vagonech, na PVD.
 • 00:04:11 Tam je obsluhující velín.
 • 00:04:13 A na tom dalším PVD je cisterna,
  která má 14 000 litrů obsah.
 • 00:04:18 Je tam ostřikovací rampa
  a je tam agregát,
 • 00:04:22 který dělá tlak do trysek
  a eventuálně do vodních děl,
 • 00:04:26 kterými se domývá tunel.
 • 00:04:47 -Za mnou můžete vidět speciální
  dvoucestné drážní vozidlo,
 • 00:04:51 jehož úkolem je odstraňovat
  některé viditelné vady kolejnic,
 • 00:04:55 které jsou způsobené
  běžným provozem metra.
 • 00:04:58 Jedná se například
  o broušení vlnkovitosti
 • 00:05:03 nebo headcheck.
 • 00:05:04 Toto vozidlo jezdí permanentně,
  tedy každou noc,
 • 00:05:07 až na technologické přestávky.
 • 00:05:13 Chlapci po každé práci
  musí své stanoviště
 • 00:05:16 nebo pracovní místo zkropit,
  aby nevznikl případně požár
 • 00:05:21 nebo nějaká nehoda v tubusu.
 • 00:05:46 -Ty hlavní povinnosti
  při nástupu do depa,
 • 00:05:49 strojvedoucí se musí seznámit
  s mimořádnostmi na trase,
 • 00:05:54 je to v písemné formě.
 • 00:05:56 Musí to podepsat.
 • 00:05:58 Dále musí podepsat
  převzetí klíčů od soupravy.
 • 00:06:04 A vzít a zkontrolovat knihu oprav,
  která musí být řádně odepsána,
 • 00:06:08 nesmí být na soupravě
  žádná závada.
 • 00:06:11 A potom pokračuje
  na přejímku soupravy
 • 00:06:15 na danou kolej a danou soupravu.
 • 00:06:18 -Vyzkouším osvětlení kabiny.
 • 00:06:21 Jestli svítí světla
  dálková, tlumená.
 • 00:06:27 Prověřím, jestli funguje
  vlakový rozhlas pro cestující.
 • 00:06:31 -Při přejímce soupravy
  se kontrolují
 • 00:06:34 základní funkce soupravy,
  tzn. brzda, vlakový zabezpečovač,
 • 00:06:38 funkce dveří.
 • 00:06:40 A i drobnosti
  jako nastavení zrcátek
 • 00:06:43 a seřízení sedačky.
 • 00:06:48 -Teď, protože je ráno,
  musí stanice nahlásit
 • 00:06:51 výstup pracovníků z kolejí
  a připravenost
 • 00:06:53 na zahájení provozu.
 • 00:06:55 Stanice mi oznámí připravenost
  a já pošlu
 • 00:06:57 zkratovací skupinu odzkratovat,
  teprve potom se může zapnout
 • 00:07:00 vysoké napětí.
 • 00:07:02 Při zahájení provozu,
  aby se vůbec mohlo jezdit,
 • 00:07:04 se tohle dělá.
 • 00:07:06 Každý den ráno ve 3:50.
 • 00:07:16 -Dejvická, zkratovače přívodní
  kolejnice 1. a 2. koleje
 • 00:07:19 jsou vypnuté a zkratovače kolejí
  01 a 02 zůstávají zapnuty.
 • 00:07:24 486-Westfál.
 • 00:07:26 Máme po 4. hodině, tudíž
  je přeprava cestujících zahájena,
 • 00:07:31 napájení v celé síti metra
  je zapnuto,
 • 00:07:35 takže začínáme
  přepravovat cestující.
 • 00:07:45 -Po průzkumném vlaku,
  co projede stanicí,
 • 00:07:48 otevírám hned dveře.
 • 00:07:54 Tímhle aktem znamená,
  že metro je otevřené.
 • 00:08:07 -Metro 210, zde metro 200.
 • 00:08:10 -Metro 30-44 z 35., dobré ráno.
 • 00:08:15 Před jízdou do tubusu metra
  se musí strojvedoucí zahlásit
 • 00:08:18 vlakovému dispečerovi.
 • 00:08:24 Teď už vjíždíme na trasu metra C.
 • 00:08:38 Máme tady několik režimů jízdy.
 • 00:08:40 Strojvedoucí musí všechny
  velmi dobře ovládat,
 • 00:08:44 protože v případě nějaké poruchy
  je na všechno sám,
 • 00:08:48 musí si poradit.
 • 00:08:52 -Támhle nám stojí záložní souprava
  pro případ,
 • 00:08:55 že by nějaká mašina během provozu
  měla závadu.
 • 00:08:58 Odstavuje se tam
  a vyjíždí místo ní
 • 00:09:01 záložní souprava.
 • 00:09:03 -Tady je krásně vidět vysílačka,
  to je jediné spojení se světem
 • 00:09:07 pro nás, a to nejdůležitější.
 • 00:09:10 Já mám nejoblíbenější stanici
  Vyšehrad z hlediska architektury,
 • 00:09:15 tak i z hlediska toho,
  že je tam světlo
 • 00:09:18 a je krásně vidět na Prahu.
 • 00:09:21 Tzn. je to jeden z mála okamžiků,
  kdy člověk vidí ven,
 • 00:09:24 jaké je počasí,
  jaké je roční období.
 • 00:09:27 A celkově ta stanice,
  si myslím, je povedená.
 • 00:09:29 HLÁŠENÍ: Vyšehrad.
  Vystupujte vpravo ve směru jízdy.
 • 00:09:59 -Hlavní dispečink je takový mozek
  řízení dopravy.
 • 00:10:03 Pro cestující
  je to ukryté pracoviště,
 • 00:10:06 které de facto nevidí,
  ale odtud se dbá a hlídá se
 • 00:10:11 provoz, světlo a takové.
 • 00:10:15 -210, soupravo,
  odstaví Nové Butovice 02 a dobrou.
 • 00:10:18 -Každá linka má svého dispečera
  a nad ním tady bdí vedoucí směny,
 • 00:10:23 který je nápomocen při řešení
  dispečerovi.
 • 00:10:28 -Hele, maximálně 15 minut,
  déle ne, déle to nepovolím.
 • 00:10:34 -Náš hlavní pracovní nástroj
  je tady na čtyřech monitorech,
 • 00:10:38 kolejové schéma.
 • 00:10:40 Konkrétně tady trati B.
 • 00:10:43 Do kolejového schématu
  jsou promítány
 • 00:10:47 reálné polohy vlaků.
 • 00:11:02 Náš velký pomocník
  jsou kamery ze stanic.
 • 00:11:05 Máme tady osm monitorů,
  na které si můžeme dát
 • 00:11:08 jakýkoli záběr.
 • 00:11:10 -Tady na tom pracovišti
  je to nepřetržitý provoz,
 • 00:11:14 protože pro cestující
  opravdu platí od 5 hodin od rána,
 • 00:11:19 nicméně noční údržba
  a servis tratí a zařízení
 • 00:11:23 si vynucuje i jízdy
  pracovních vlaků v noci.
 • 00:11:28 Takže tady kolegové
  bdí dnem i nocí
 • 00:11:33 ve 12hodinových směnách
  a každý režim je trošku jiný.
 • 00:11:45 Dlouhotrvající výluky,
  řekněme, týdenní, víkendové,
 • 00:11:50 to jsou práce,
  které provoz metra potřebuje.
 • 00:11:53 Technologie, které tam jsou,
  jsou poplatné době, kdy vznikaly.
 • 00:11:58 Chce to úplně jiný režim,
  výlukový režim,
 • 00:12:02 který klade velké nároky
  na informační systémy pro lidi,
 • 00:12:06 na řízení dopravy
  v trošku nestandardních rozsazích
 • 00:12:11 na těch trasách.
 • 00:12:15 A to všechno pochopitelně
  klade nároky na personál.
 • 00:12:20 -Pražce v souvislých výlukách
  měníme na trati C,
 • 00:12:23 kde je nutné demontovat
  zabezpečovací zařízení.
 • 00:12:28 A během té doby
  jezdí dva strojvedoucí.
 • 00:12:30 Proto se snažíme tu dobu
  co nejvíce omezit
 • 00:12:33 na co nejkratší dobu.
 • 00:12:37 Tím, že se snažíme
  souvislou výluku využít
 • 00:12:39 na maximum,
  pracujeme na dvou místech.
 • 00:12:42 Na každém místě je parta,
  má zhruba 30 lidí.
 • 00:12:49 Tato práce na opravách trati,
  byť výměna pražců nebo kolejnic,
 • 00:12:53 je velice fyzicky náročná.
 • 00:12:55 Většina prací je prováděna ručně.
 • 00:13:01 Je tady parta, která provádí
  bourání a zaklápění pražců.
 • 00:13:06 Střídá je potom parta,
  která provádí zalití pražců
 • 00:13:09 a ostatní práce.
 • 00:13:27 -Musíte ven před stanici,
  autobus XC po pravé straně,
 • 00:13:31 tam přestoupit zpátky na metro
  a zase metrem.
 • 00:13:35 Přestoupit zpátky do metra
  a centrum.
 • 00:13:46 -Mojí pozicí je dozorčí.
 • 00:13:49 A funkcí je nejen se starat
  o chod stanice, provoz,
 • 00:13:54 ale i informování cestujících.
 • 00:13:57 -Nemáte Lítačku, nebo už ji máte?
  -Už ji mám dobitou.
 • 00:14:00 -Tzn. dbát na to,
  aby stanice byla nejen uklizená,
 • 00:14:06 ale především dbát na to,
  aby provoz, eskalátory
 • 00:14:12 nebo popřípadě výtahy,
  pokud jsou, byly v provozu,
 • 00:14:17 informovat cestující o tom,
  že výtah je mimo provoz apod.
 • 00:14:27 ZVONĚNÍ TELEFONU
  -Ano, Bláha.
 • 00:14:34 Ano, já tomu rozumím,
  takže teď 10:28 pro vstup,
 • 00:14:37 zavíráte stanici, jo?
 • 00:14:39 Dobře, díky, nashle.
 • 00:14:41 Shořely tam stykače,
  takže schody nepojedou
 • 00:14:44 na Malostranské,
  zavírá to pro vstup.
 • 00:14:46 Stanice Malostranská
  se z důvodu poruchy eskalátorů
 • 00:14:49 projíždí v obou kolejích.
 • 00:14:51 Rozumí tomu metro 108?
 • 00:14:54 Z VYSÍLAČKY
  -Metro 108 rozumí.
 • 00:14:58 -Pokud nastane tato situace,
  tak když nemůžeme odbavovat
 • 00:15:03 cestující z peronu, z vlaků,
  tak musíme stanicí projíždět.
 • 00:15:07 A proto děláme tato opatření.
 • 00:15:14 -Podařilo se obnovit eskalátory,
  provoz jejich,
 • 00:15:17 takže stanicí se neprojíždí,
  pouze dva vlaky tam projely.
 • 00:15:21 A trvalo to 10:05 a 10:09
  bylo odstraněno, takže 4 minuty.
 • 00:15:30 -Na Malostranské došlo k výpadku
  všech eskalátorů
 • 00:15:34 a došlo k tomu po manipulaci
  s nějakým elektrickým zařízením,
 • 00:15:40 takže tam naštěstí byli mechanici,
  kteří to dali
 • 00:15:43 velice rychle do pořádku
  a stanice se otevřela
 • 00:15:46 a mohl se obnovit provoz.
 • 00:15:57 -Celkově je v pražském metru
  268 eskalátorů.
 • 00:16:01 Nejdelší schody
  jsou na náměstí Míru.
 • 00:16:04 Dnes, dalo by se říci,
  i světově známé eskalátory
 • 00:16:08 o délce zdvihu 43,6 m.
 • 00:16:11 A nejkratší jsou
  podchodové eskalátory
 • 00:16:13 například na Budějovické,
  kde je výška zdvihu 4,8 m.
 • 00:16:22 Vývoj doby je krásně porovnatelný
  na samotném rozvaděči.
 • 00:16:26 Zatímco první rozvaděče eskalátorů
  byly řízené reléovou soustavou,
 • 00:16:31 dnes už je to řízené všechno
  počítačem,
 • 00:16:34 kdy i ten počítač svou složitostí
  je zároveň schopen
 • 00:16:37 udělat mnohem více
  pracovních úkonů.
 • 00:16:40 Ať už s kontrolou poruchovosti,
  tak především, a to hlavně,
 • 00:16:43 s přídavkem dalších
  bezpečnostních komponentů.
 • 00:16:55 -Technologický dispečink
  pražského metra
 • 00:16:58 zajišťuje obsluhu
  dopravních zařízení,
 • 00:17:01 obsluhu technologií v metru.
 • 00:17:03 Jedná se o hlavní větrání,
  jedná se o vzduchotechniku,
 • 00:17:07 jedná se o čerpací stanice,
  protože potřebujeme dostat vodu
 • 00:17:11 z tunelů na povrch do kanalizace.
 • 00:17:14 A to je takové to gross
  naší práce.
 • 00:17:27 -Nacházíme se na čerpací stanici
  nefekálních vod
 • 00:17:33 ve stanici Florenc, Florenc B.
 • 00:17:35 Čerpací stanice slouží
  k odčerpání nefekálních vod
 • 00:17:38 ve stanici
  a přilehlého tunelového úseku.
 • 00:17:42 Zařízení běží 24 hodin,
  je neustále v běhu,
 • 00:17:46 je sledováno dispečery.
 • 00:17:49 A je to autonomní zařízení.
 • 00:18:08 -Dispečink je rozdělen
  na trasy plus vedoucí směny,
 • 00:18:11 který odpovídá zase za další,
  má jiné pravomoci
 • 00:18:15 než dispečer na trase.
 • 00:18:17 -Prosím tebe, na Pankráci
  na 0-12 by měl být signál.
 • 00:18:23 -Tady je každý den hektický,
  tady se pořád něco děje.
 • 00:18:26 A je to více než 100 000 událostí
  za rok.
 • 00:18:30 Takže za ten den
  máte pomalu co minutu
 • 00:18:32 nějakou událost,
  kterou musíme řešit.
 • 00:19:00 -Celkový počet výtahů
  pro zajištění
 • 00:19:03 bezbariérového přístupu
  do pražského metra je 79 výtahů.
 • 00:19:07 Jsou samozřejmě určeny
  pro vozíčkáře a maminky s kočáry,
 • 00:19:11 protože ty nemají jinou možnost
  než přepravu právě tím výtahem.
 • 00:19:15 Samozřejmě v pražském metru
  není zakázána přeprava
 • 00:19:19 kočárků po eskalátoru,
  ale to je především z toho důvodu,
 • 00:19:24 že by jinak doprava kočárkem
  mohla tímto způsobem kolabovat.
 • 00:19:27 Nejvytíženější výtah je na Můstku
  a má v celkovém denním režimu
 • 00:19:31 průměrně 1530 jízd za celý den.
 • 00:19:43 -Dobrý den, já vás tady vítám
  k pravidelné týdenní poradě
 • 00:19:46 na přepravní výluky.
 • 00:19:48 Budeme plánovat 44. týden.
 • 00:19:51 Nejprve omezení rychlostí
  služby 243.
 • 00:19:55 -Ve 44. týdnu na trase A
  máme Jiřího z Poděbrad ? Flora
 • 00:19:59 první kolej, 1 km, 22-860.
 • 00:20:03 -A potřebuji "MUV?
  plus lešení z Depa Kačerov sunout.
 • 00:20:09 -Osmičku dáme?
  -Jo.
 • 00:20:12 Osmička.
  A k tomu předpokládám volnost...
 • 00:20:15 -Volnost Letňany,
  první staniční, ano.
 • 00:20:27 -Nacházíme se v jedné ze 70
  rozvoden pražského metra,
 • 00:20:30 konkrétně na měnírně
  a distribuční transformovně
 • 00:20:34 Pankrác.
 • 00:20:36 -Ano, vypnout 62, rozumím.
 • 00:20:43 -Tyto elektrické stanice
  zajišťují napájení všech systémů
 • 00:20:47 pražského metra v dané stanici
  včetně napájení souprav metra.
 • 00:20:51 -Ano, takže dát vypínače
  na 22 kilovolt od sebe
 • 00:20:55 včetně spoje do odpojené polohy,
  rozumím.
 • 00:21:01 -Dodávka elektrické energie
  je zajištěna z 15 rozvoden
 • 00:21:04 Pražské energetiky dvěma přívody,
  na sobě nezávislými.
 • 00:21:08 Takže máme z hlediska bezpečnosti
  pokrytou
 • 00:21:12 energetickou páteř dvojmo.
 • 00:21:17 Teď při zkratování se na fáze
  natočí takovéto protikusy,
 • 00:21:22 říkáme tomu roubíky.
 • 00:21:24 A ty se nasadí
  na dlouhou izolační tyč.
 • 00:21:27 A tyčí se zasunou do skříně
  a utáhnou.
 • 00:21:33 -Zajištění pracoviště je v pořádku
  a převzal jsem si ho
 • 00:21:37 podle příkazu 64-04.
 • 00:21:39 -Konec práce ve 12:00
  a ve 12:01 zruš zajištění R22B
 • 00:21:46 a nech vypínače v odpojené poloze.
 • 00:21:48 -Taky děkuji, ahoj.
 • 00:21:52 -Teď mi vedoucí práce
  nahlásil ukončení práce
 • 00:21:57 a já jsem nechal zrušit
  zajištění pracoviště.
 • 00:22:00 -Nacházíte se na elektrodispečinku
  pražského metra,
 • 00:22:03 kdy trasa A, trasa B, trasa C
  má každá svého dispečera,
 • 00:22:11 který se řídí a distribuuje
  energii z hlediska 22 kilovoltů
 • 00:22:15 až po trakční energii
  včetně řízení všech prací,
 • 00:22:19 údržbových prací
  i opravářských prací.
 • 00:22:23 A potom je ještě vedoucí směny,
  který zaprvé zastupuje
 • 00:22:26 všechny tři dispečery
  v případě nepřítomnosti
 • 00:22:30 a dál má vrcholovou zodpovědnost
  za osvětlení všech tras metra,
 • 00:22:35 všech stanic.
 • 00:22:37 -Je to tady práce s lidmi
  a je to práce na zařízení.
 • 00:22:43 A důležité je vidět vždycky
  i tu druhou stranu,
 • 00:22:46 kterou my řídíme
  a co vlastně to obnáší,
 • 00:22:49 co udělají.
 • 00:22:51 Tzn. že pokud člověk
  dělal na trase, dělal na měnírně,
 • 00:22:56 jezdil s vlakem kdekoli, tak ví,
  co znamená,
 • 00:23:01 když tady vypneme
  třeba jeden čudlík.
 • 00:23:12 -V dnešní době všechny soupravy
  pražského metra
 • 00:23:15 na všech třech linkách
  kromě dvou souprav historických
 • 00:23:18 jsou schopné tzv. rekuperace.
 • 00:23:21 Tzn. že při brždění
  souprava vrací energii
 • 00:23:25 zpět do sítě, což můžeme vidět
  tady na tom ampérmetru.
 • 00:23:30 Pokud jdou číslice
  do plusových hodnot,
 • 00:23:33 souprava odebírá
  elektrickou energii ze sítě.
 • 00:23:37 Pokud se nám čísla přelijí
  do minusových hodnot, znamená to,
 • 00:23:41 že souprava brzděním rekuperuje
  a to znamená,
 • 00:23:44 že vrací energii zpět do sítě.
 • 00:23:47 Tuto energii pak využívají
  ostatní soupravy
 • 00:23:49 v daných elektrických úsecích,
  které zrychlují.
 • 00:23:53 A tím na zrychlení využijí
  tuto rekuperovanou energii.
 • 00:24:07 -Provoz je živá věc,
  není to statické,
 • 00:24:11 pořád se něco děje
  a pořád se to motá kolem mašin,
 • 00:24:17 když to řeknu takhle lidově.
 • 00:24:21 Pořád je to kolem provozu,
  kolem kolejí, kolem vlaků.
 • 00:24:24 A to, když vás nebaví,
  tak tady nemůžete...
 • 00:24:28 To nejde dělat jako rutinní
  záležitost, přijdu,
 • 00:24:31 vezmu si tužku,
  sednu si k počítači.
 • 00:24:34 Nedělal bych.
 • 00:24:35 Kdyby se mi povedlo
  znovu těch 37 let tady,
 • 00:24:39 pak bych řekl,
  že je to krásný život.
 • 00:25:06 Skryté titulky: Tomáš Seidl
  Česká televize, 2019

Související