iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
11. 6. 2019
13:55 na ČT2

1 2 3 4 5

20 hlasů
9070
zhlédnutí

Krajina pro včely

Bez včel by byl náš život chudší. Opylováním se starají o třetinu našich potravin a většinu přírodních vitamínů. Udržují rozmanitost rostlinných druhů. Prostředí zdravé pro včely je zdravé i pro člověka.

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Krajina pro včely

 • 00:00:01 KRAJINA PRO VČELY
 • 00:00:35 -Včely a krajina k sobě
  neodmyslitelně patří.
 • 00:00:38 Vždyť rostliny a včely se společně
  vyvíjely již před 80 miliony lety.
 • 00:00:43 Krajina potřebuje včely
  a včely potřebují krajinu.
 • 00:00:47 Vzájemně si pomáhají.
 • 00:00:49 Člověk vstoupil do krajiny
  a krajinu ovlivňuje.
 • 00:00:52 A každý včelař to vidí
  na chování svých včel.
 • 00:00:55 Když vidí,
  kam včely až zalétávají,
 • 00:00:58 říká si,
  jak krajinu okolo sebe změnit,
 • 00:01:01 jak ji změnit,
  aby byla pro včely lepší.
 • 00:01:05 Zdravá krajina znamená
  zdravé včely a zdravý člověk.
 • 00:01:09 Ptejme se tedy,
  jakou krajinu chceme mít.
 • 00:01:13 Máme okolo sebe
  dobré rádce a učitele.
 • 00:01:16 Naše včely.
 • 00:01:37 -Kousek odsud máme s ženou
  sedmdesát včelstev.
 • 00:01:40 Abychom zlepšili pastvu pro ně
  a podmínky pro to,
 • 00:01:44 aby mohly dobře žít a nosit med,
 • 00:01:47 tak jsme přikoupili 24 hektarů
  smrkového lesa,
 • 00:01:51 který jsme přeměnili na les
  pro přírodu a pro ně blízký.
 • 00:01:56 To znamená, že jsme ze smrkové
  monokultury vysázeli les,
 • 00:02:00 který je plný třešní, plný lip,
 • 00:02:02 javorů klenů
  a dalších devíti dřevin.
 • 00:02:06 Je to les,
  který kvete od jara,
 • 00:02:08 kdy se udělá dvanáct třináct
  stupňů, až do podzimu.
 • 00:02:11 Těm včelkám dává med,
  dává jim nektar a dává jim pyl.
 • 00:02:25 -Jedli budeme sázet
  140 centimetrů od sebe,
 • 00:02:28 což je nějakých čtyři a půl stopy.
 • 00:02:31 Lípu budeme od sebe sázet
  120 centimetrů,
 • 00:02:35 což jsou čtyři stopy.
 • 00:02:38 A dub od sebe vsadíme
  70 centimetrů,
 • 00:02:42 což jsou dvě stopy,
  dvě a půl nebo tři stopy.
 • 00:02:50 -Dnes většina lidí žije
  spotřebním životem.
 • 00:02:54 Práce, do obchodu, dobře pojíst,
  za zábavou,
 • 00:02:59 ale člověk musí mít také radost
  z toho, co dělá.
 • 00:03:01 Musí mít nějaký sen.
 • 00:03:03 Musí mít nějakou životní náplň,
  nějaký cíl.
 • 00:03:06 Můj cíl je mít kolem sebe krajinu,
  kde můžu jít
 • 00:03:11 a kde můžu mít radost z toho,
  co v té krajině je.
 • 00:03:15 To znamená na jaře kvetoucí stromy,
  třešně.
 • 00:03:17 Potom vám krásně zavoní
  lípa nebo javor.
 • 00:03:20 Jsou lidé,
  kteří utratí padesát, šedesát,
 • 00:03:23 sto i sto padesát tisíc
  za dovolenou.
 • 00:03:25 Jedou někam,
  kde se pečou na sluníčku.
 • 00:03:27 Za týden nebo za deset dní
  se vrátí zpátky.
 • 00:03:30 A tady když dáte do toho peníze,
  koupíte půdu, vysadíte les,
 • 00:03:36 tak tady můžete chodit
  každý den celý rok
 • 00:03:40 a pořád je v té přírodě
  něco nového.
 • 00:03:42 Pořád vás něco zaujme,
  jak vám to krásně roste.
 • 00:03:45 Vidíte, že z toho
  i ostatní lidé mají radost.
 • 00:03:48 Tak pak to uspokojení prostě je.
 • 00:03:50 Když sem přijde hajný
  nebo sem přijdou jiní lesníci,
 • 00:03:53 tak sami říkají, že je to něco,
  co oni sami dělat nemůžou,
 • 00:03:58 protože mají nějaké osnovy,
  mají nějaká nařízení,
 • 00:04:01 jsou tady ekonomické zájmy,
 • 00:04:04 které je tlačí do toho,
  aby vysazovali jiné monokultury.
 • 00:04:09 A ten les není tak pestrý,
  jako ho vysadím třeba já.
 • 00:04:15 Něco nasázíte, vyroste vám to,
  kvete to, včelky z toho nosí med.
 • 00:04:19 Krásně ta příroda voní,
  včely ve stromě hučí.
 • 00:04:22 Je to cíl udělat krajinu,
 • 00:04:24 která je blízká jak přírodě
  té původní, tak lidem.
 • 00:04:47 -Ten val dělal,
  když mi bylo deset let,
 • 00:04:50 jeden soused,
  takže už ho má čtyřicet roků.
 • 00:05:00 -Odmala je opravdu mým koníčkem
  pěstování čehokoliv,
 • 00:05:03 proto jsem i odmala věděl,
  co budu dělat,
 • 00:05:06 že chci být agronomem.
 • 00:05:21 Zemědělec potřebuje,
  aby ty plodiny byly opylené,
 • 00:05:24 takže včelařství i zemědělství
  se musí propojit a patří k sobě.
 • 00:05:35 Doma chovám nějakých dvacet
  včelstev a nemám zájem,
 • 00:05:38 abych si svoje včely
  nějak poškodil.
 • 00:05:43 Dnešní hospodaření,
  které trošku víc používá chemie,
 • 00:05:49 se dá skloubit s chovem včel.
 • 00:05:51 Samozřejmě přípravky,
 • 00:05:53 které jsou pro včely škodlivé
  nebo nebezpečné,
 • 00:05:55 se musí používat v době,
 • 00:05:57 kdy včely už nemají
  letovou aktivitu,
 • 00:05:59 to znamená navečer,
 • 00:06:01 když včely už se schovají do úlu
  a venku žádné nejsou.
 • 00:06:22 Vždycky včely patřily
  k zemědělství.
 • 00:06:25 V každé chalupě
  dřív se včely chovaly,
 • 00:06:29 takže agronom a včelař
  patří k sobě.
 • 00:06:32 Jedno a druhé se doplňuje.
 • 00:06:34 Pohled včelaře a agronoma
  na krajinu je stejný.
 • 00:06:39 Potřebují mít krajinu pestrou,
 • 00:06:43 aby v krajině stále něco kvetlo.
 • 00:06:50 Pro pestrost krajiny děláme to,
  že pěstujeme velké množství plodin,
 • 00:06:53 více než normální podnik
  třeba pěstuje.
 • 00:06:56 Od řepky, hořčice,
 • 00:07:02 máku,
 • 00:07:07 jetelovin až po meziplodiny,
 • 00:07:10 které dokvétají někdy v říjnu
  nebo v listopadu,
 • 00:07:12 takže včela má celoročně potravu
  od května až do zámrazu,
 • 00:07:17 do října, do listopadu.
 • 00:07:23 My děláme skoro 500 hektarů
  meziplodin,
 • 00:07:26 které, když se dobře zasejí
  a mají dostatek času,
 • 00:07:30 tak 500 hektarů kvete.
 • 00:07:32 500 hektarů kvete,
  to je ohromné množství.
 • 00:07:49 Dřív na těchto humnech bylo obilí,
  brambory, řepa.
 • 00:07:53 Od doby, co mám včely,
 • 00:07:57 tak jsem sem nasel
  stálekvetoucí pásy květin,
 • 00:08:01 které kvetou od jara až do zimy.
 • 00:08:05 Včely mají výběr kvetoucích plodin
  i v té době,
 • 00:08:09 kdy nic nekvete,
  a stále do úlu něco přinášejí.
 • 00:08:19 Zhruba je tady vyzkoušených
  jedenáct, možná o něco víc kytek.
 • 00:08:23 Je tady svazenka vratičolistá.
 • 00:08:26 Svazenka modrá.
 • 00:08:29 Pohanka.
 • 00:08:32 Sléz maurský.
 • 00:08:36 Jetel alexandrijský,
  jetel nachový.
 • 00:08:44 Včelník moldavský.
 • 00:08:47 Černucha damašská.
 • 00:08:52 Vičenec ligrus.
 • 00:08:56 Na těch humnech to dělám proto,
  že má to přínos pro včely.
 • 00:08:59 Včely mají pastvu
  od jara až do zimy.
 • 00:09:03 Vůči mně je to relaxace
  a uklidnění.
 • 00:09:06 Nemusím chodit do posilovny.
 • 00:09:09 Chodím sem na zahradu nebo na humna
  a seju, okopávám, pleju.
 • 00:09:13 Stále dokola.
 • 00:09:19 Každému zahrádkáři i včelaři
  bych doporučil,
 • 00:09:22 pokud má volnou plochu,
  aby na ni něco zasel pro ty včely.
 • 00:09:25 Jednak mu to zkrášlí zahradu,
  dvorek
 • 00:09:29 a jednak ta včela si to najde.
 • 00:10:06 -Nacházíme se na úpatí
  Železných hor v sadech,
 • 00:10:08 které, jak vidíte,
 • 00:10:11 jsou atypické spoustou
  kvetoucích rostlin,
 • 00:10:13 které jsou vhodné nejen pro včely,
  ale ostatní hmyz, který zde žije.
 • 00:10:17 Sadař,
  který tento sad obhospodařuje,
 • 00:10:20 má pozitivní vztah k přírodě,
  má rád včely i motýly,
 • 00:10:24 a proto se snaží vysévat
  co možná nejbohatší směsi rostlin.
 • 00:10:27 Když se podíváte do sadů,
  respektive do meziřadí,
 • 00:10:32 vidíte spoustu hmyzu,
  ať už včel, motýlů a dalšího,
 • 00:10:37 kteří zde nacházejí potravu
  od jara do podzimu,
 • 00:10:40 na rozdíl od okolní krajiny,
 • 00:10:42 která je nazývána odborně
  zelenou pouští,
 • 00:10:45 protože tam ty včely
  nic jiného nenajdou.
 • 00:10:48 Zde se podařilo propojit
  jak intenzivní ovocnářství,
 • 00:10:51 tak i ochranu životního prostředí,
  včel a biodiverzity.
 • 00:11:09 Kvetoucí směsi jsou
  vhodné nejen pro opylovače,
 • 00:11:12 ale i pro další organismy.
 • 00:11:15 Například výskyt slunéček pomáhá
  potlačovat výskyt mšic
 • 00:11:18 na ovocných stromech,
  které není potřeba tolik stříkat.
 • 00:11:21 Výsledné ovoce je zdravější
  a používá se do dětské výživy.
 • 00:11:48 -Na podzemním zásobníku
  zemního plynu Dolní Dunajovice
 • 00:11:51 jsme my zaměstnanci
  a zároveň včelaři dostali
 • 00:11:55 příležitost udělat něco pro včely
  a další hmyz.
 • 00:12:00 Zásobník,
  to nejsou jenom armatury,
 • 00:12:04 separátory, kompresory
  a další zařízení
 • 00:12:07 sloužící ke skladování
  zemního plynu,
 • 00:12:10 ale také travnaté plochy.
 • 00:12:13 A na těchto plochách
  jsme navrhli změny,
 • 00:12:17 které nám umožnily šetřit
  finanční prostředky.
 • 00:12:21 Oproti minulosti méně sečeme,
 • 00:12:25 ne všecko najednou, nehnojíme,
 • 00:12:28 nezavlažujeme
  a nepoužíváme herbicidy.
 • 00:12:36 S proměnou na kvetoucí louky nám
  pomohli přátelé z CHKO Pálava.
 • 00:12:41 Společně jsme dovezli seno
  z lučních porostů
 • 00:12:44 chráněné krajinné oblasti.
 • 00:12:51 Aby luční semínka dovezená v seně
  mohla lépe vyklíčit,
 • 00:12:56 připravili jsme na několika místech
  vhodné podmínky pro růst tím,
 • 00:13:00 že jsme narušili travní drn.
 • 00:13:07 Změnili jsme tak běžné trávníky
 • 00:13:09 našeho průmyslového areálu
  na louku,
 • 00:13:12 která je nyní bohatá
  na různé druhy rostlin a hmyzu.
 • 00:13:17 A takhle jednoduše se může stát
 • 00:13:20 jakákoliv udržovaná
  nebo neudržovaná plocha
 • 00:13:24 doslova živým ostrovem
  uprostřed polí nebo měst.
 • 00:13:39 Někdy slýcháváme i negativní reakce
  na přeměnu trávníků na louku.
 • 00:13:45 Pro hodně lidí je hmyz nebo plevel,
 • 00:13:50 další věci,
  které jsou spojeny s loukou,
 • 00:13:56 spojené se strachem,
  s něčím, čeho se bojí.
 • 00:14:00 Bojí se, že je něco pokouše,
  poštípe, ale možná je to proto,
 • 00:14:06 že to neznají, že se nesetkali
  s nějakou běžnou loukou,
 • 00:14:11 kde něco kvete a poletuje.
 • 00:14:14 Možná proto mají strach,
 • 00:14:16 že spousta lidí preferuje
  trávníky zelené, krásné,
 • 00:14:20 zavlažované
  jako na fotbalovém hřišti.
 • 00:14:24 Ale možná chceme také ukázat lidem,
 • 00:14:27 že to lze udělat i jinak
  a že běžné louky,
 • 00:14:31 kde je spousta hmyzu a spousta
  různých druhů kvetoucích bylin,
 • 00:14:37 že to může být krásné,
 • 00:14:40 že to může být pěkné
  a že se toho nemusí bát.
 • 00:14:43 A navíc aby ten hmyz a brouci
  a všechno to živé mělo kde žít.
 • 00:14:49 Už jako dítě jsem chodil
  se svým dědečkem ke včelám
 • 00:14:52 a sám jsem pak začal
  taky včelařit.
 • 00:14:55 A přijde mi přirozené
  se starat o krajinu, o včely,
 • 00:14:59 aby byla prospěšná lidem.
 • 00:15:33 -Jsme zemědělský podnik
  hospodařící v Podpálaví
 • 00:15:36 na břehu mušovských jezer.
 • 00:15:39 Mimo klasickou zemědělskou výrobu,
  jako je rostlinná a živočišná,
 • 00:15:42 pěstujeme též révu vinnou
  a chováme včely.
 • 00:15:45 Pro včely v současné době
  vyséváme nektarodárné pásy,
 • 00:15:49 které se skládají z jedenácti druhů
  kvetoucích bylin.
 • 00:15:52 Tyto pásy budou nejhezčí v době
  zhruba za měsíc až měsíc a půl,
 • 00:15:57 kdy budou v plném květu.
 • 00:16:19 Nacházíme se zde v době,
  kdy nám odkvetly akáty.
 • 00:16:22 Tento květ akátu nám dále nahrazují
  naše nektarodárné biopásy,
 • 00:16:25 které pěstujeme
  na víc jak dvaceti hektarech.
 • 00:16:28 V této oblasti máme
  nektarodárný biopás jednoletý,
 • 00:16:31 kde je hlavně hořčice a pohanka.
 • 00:16:34 Tady je nektarodárný biopás
  tříletý,
 • 00:16:37 kde kvete hlavně vičenec ligrus.
 • 00:16:40 Naše včeličky,
 • 00:16:42 kterých máme
  poměrně velké množství,
 • 00:16:45 rády tyto biopásy navštěvují.
 • 00:16:47 Dále to můžu doporučit
  všem pěstitelům,
 • 00:16:50 kteří mají ekonomické problémy
  s pěstováním jiných plodin
 • 00:16:53 nebo jsou tyto plochy nevhodné
  pro pěstování kukuřice,
 • 00:16:56 slunečnice
  a dalších tržních plodin.
 • 00:17:07 Proč pěstovat nektarodárné biopásy?
  Přece jako pastva pro včely.
 • 00:17:12 A druhá věc.
 • 00:17:14 Není to hezčí mít lán pšenice
  rozbitý takovouto kulturou,
 • 00:17:17 která kvete?
 • 00:17:19 A dále ekonomická záležitost.
 • 00:17:21 U pšenice řešíte, jakou odrůdu,
  kdy, čím ji zaseju,
 • 00:17:25 čím ji pohnojím,
  čím ji budu stříkat,
 • 00:17:28 naprší, aby se urodilo,
  čím ji sklidím, kdy ji sklidím,
 • 00:17:32 jak ji uskladním,
 • 00:17:34 komu ji prodám
  a hlavně za kolik ji prodám.
 • 00:17:37 U nektarodárného biopásu
  je vyřešeno vše dopředu.
 • 00:17:40 Je jasná směs,
  kterou potřebuju zasít,
 • 00:17:43 a další ekonomiku za mě
  bude řešit stát.
 • 00:17:46 Podívejte se!
 • 00:17:49 Včeličky, čmeláčci,
  bzučí to, tak to funguje.
 • 00:18:03 -Výborně, plásty máme plné medu,
  takže se vyplatilo,
 • 00:18:07 že na jaře jsem požádal
  místního zemědělce.
 • 00:18:10 Za láhev medu nám nasel tady
  velké množství medodárných rostlin,
 • 00:18:15 jako je svazenka, pohanka.
 • 00:18:18 My z toho máme užitek,
  máme pro nás med.
 • 00:18:20 Včely mají plné plásty medu
  a zemědělec má osivo,
 • 00:18:24 které může dál používat,
 • 00:18:26 a má také potravinu,
  kterou může i prodat.
 • 00:18:30 Jenom díky tomu,
  že se můžeme dorozumět.
 • 00:18:33 Mám s tím dobré zkušenosti
 • 00:18:35 a každému chovateli doporučuji
  za sklenku medu,
 • 00:18:38 požádejte svého zemědělce,
 • 00:18:40 který vám určitě naseje
  medodárné rostliny.
 • 00:18:57 -Vyřezávám tady včelí klát.
  Bude to velmožova manželka.
 • 00:19:09 Do výroby klátů se vesnice
  zapojily z toho důvodu,
 • 00:19:12 že bylo potřeba provázání
  starých včelařů s mladými,
 • 00:19:17 ale staré kláty jsou
  to jenom zvenku,
 • 00:19:20 ale zevnitř to ukrývá
  mladý nástavkový systém,
 • 00:19:24 který určitě mladí včelaři ocení.
 • 00:19:40 Pečovat o krajinu,
  aby byla příznivá pro včely,
 • 00:19:44 je samozřejmě strašně náročné,
 • 00:19:47 ale stačí jenom se podívat
  trochu dozadu
 • 00:19:49 a učit se od našich starých dědečků
  a babiček,
 • 00:19:54 kteří k přírodě měli
  o trochu blíž než my.
 • 00:19:58 Když se k nim vrátíme,
  tak určitě pochopíme to,
 • 00:20:02 proč to oni dělali.
 • 00:20:04 -My jsme vytvořili
  v Mikroregionu Buchlov
 • 00:20:07 čtrnáctero úlů, takovýchto
  dřevěných krásných klátů
 • 00:20:11 umělecky zpracovaných,
  a navázali jsme na ty pověsti,
 • 00:20:14 které v každém místě byly
  a zůstávají.
 • 00:20:18 Naším cílem bylo propojit krajinu
  skrze včely, skrze historii,
 • 00:20:23 ale pro tu krajinu
  hlavně něco udělat.
 • 00:20:32 -Krajina pro včely by měla být
  plná takových krásných klátů,
 • 00:20:36 jako tady dělám zrovna teďka.
 • 00:21:17 -Jako lesník pracuji od roku 1980.
 • 00:21:20 Včelařím patnáct let.
 • 00:21:28 Jako každé zvíře,
  které jsem si ochočil,
 • 00:21:32 mi ukázalo jiný pohled na les,
 • 00:21:36 ať to byla liška,
  kuna, veverka,
 • 00:21:39 puštík, sojky, straky a tak dále.
 • 00:21:44 Zrovna tak včelky.
 • 00:21:47 Dnes se dívám na les
  pohledem včely.
 • 00:21:52 A snažím se včelám připravit v lese
  co nejpestřejší pastvu
 • 00:21:57 po co nejdelší část roku.
 • 00:22:08 -Před sedmi lety došlo
  k odkácení tohoto porostu.
 • 00:22:13 Při odkácení vznikly
  takové nepatrné holé plochy
 • 00:22:18 a stáli jsme před problémem,
  čím to zalesnit.
 • 00:22:22 V té době nějak jsem začal
  včelařit,
 • 00:22:25 tak jsem se rozhodl zkusit
  tady třešeň ptačí,
 • 00:22:29 kterou jsem předtím moc nezkoušel.
 • 00:22:31 Vypadá to, že se jí daří,
  a předpokládám,
 • 00:22:34 že za pár let z ní bude
  krásný kmen nejen pro dříví,
 • 00:22:38 ale že vytvoří krásnou korunu,
 • 00:22:40 která bude kvést
  a bude sloužit i včelkám.
 • 00:22:50 Další pro včelu zajímavou dřevinu,
  lípu,
 • 00:22:53 vysazuji nejen roztroušeně v lese,
 • 00:22:57 ale i na jeho okrajích
  a podél lesních cest,
 • 00:23:01 kde budou mít více místa
  a světla ke kvetení.
 • 00:23:10 Tak.
 • 00:23:12 Uvolníme smrček,
  zkrátíme kručinku.
 • 00:23:19 Les bohatý na podrost,
  hlavně pro včelky,
 • 00:23:23 vzniká vlastně tím,
 • 00:23:26 že odstraňujeme jen to,
  co stromkům škodí.
 • 00:23:29 Co neškodí, necháváme být.
  Děláte to výborně.
 • 00:23:34 Zůstane tady pro včelky maliní,
  ostružiní, vrbovka, paráda.
 • 00:23:49 Pravdu má Exupéry,
  který v Citadele napsal:
 • 00:23:52 Chceš-li lidi naučit stavět loď,
  neuč je jednotlivým pracím,
 • 00:23:58 ale nauč je milovat moře.
 • 00:24:02 A já mám to veliké štěstí,
  že mám dobré lesní dělníky,
 • 00:24:05 kteří včelky mají rádi.
 • 00:24:09 Ať ti to ubývá.
 • 00:24:12 Právě oni nejlépe dokážou spojit
  výchovu lesa
 • 00:24:15 s ponecháním pastvy pro včely.
 • 00:24:24 Tady už smrky mají
  dostatečně velký přírůstek.
 • 00:24:28 Už utečou ostružině.
 • 00:24:32 Nějaký čas budou teď tady
  spolu žít do té doby,
 • 00:24:37 než se smrk rozkošatí
  a ostružinu a malinu udusí.
 • 00:24:55 -Když jsem začal chovat včely,
 • 00:24:57 krajinu kolem sebe jsem začal
  vnímat daleko intenzivněji.
 • 00:25:00 Rozkvetlé stromy, louky plné květů
  a pole s bohatou včelí pastvou.
 • 00:25:05 Takto rozkvetlá krajina je bohatá
  pro včely, ale i pro člověka.
 • 00:25:10 Ochraňujme tuto krajinu.
  Chraňme si ji.
 • 00:25:14 Ona nám to několikanásobně vrátí.
 • 00:25:51 Skryté titulky: Věra Kotlínová
  Česká televize, 2019

Související