iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
13. 1. 2020
20:00 na ČT2

1 2 3 4 5

17 hlasů
104357
zhlédnutí

Lidstvo: Příběh nás všech 2/12

Bouřlivá historie prvních civilizací, zánik největších říší i naléhavá potřeba hledání nových přírodních zdrojů.

44 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Lidstvo: Příběh nás všech

 • 00:00:07 Touha po novém
  i stále nové potřeby
 • 00:00:11 nás nutí těžit
  z bohatství naší země.
 • 00:00:15 Nové přírodní zdroje
  však přinášejí nové zápasy.
 • 00:00:19 Dávají moc novým národům.
 • 00:00:27 A s nimi se rodí ideály
  a myšlenky,
 • 00:00:30 které přetvářejí náš život.
 • 00:00:41 Většina druhů hyne uprostřed
  chaosu naší nelítostné planety.
 • 00:00:47 U jednoho z nich však díly
  skládačky do sebe zapadnou
 • 00:00:52 a lidstvo si vlastními klíči
  odemkne cestu k vítězství.
 • 00:00:58 Toto je náš příběh,
  příběh nás všech.
 • 00:01:03 LIDSTVO: PŘÍBĚH NÁS VŠECH
  2. ČÁST
 • 00:01:18 Delta Nilu v Egyptě,
  1.200 let před Kristem.
 • 00:01:28 Největší lidské civilizace
  se jedna za druhou
 • 00:01:32 postupně rozpadají.
 • 00:01:38 Na obzoru se objevuje
  nový nepřítel.
 • 00:01:44 Egypťané jim říkají
  "mořský národ".
 • 00:01:50 Jsou hladoví a divocí.
 • 00:01:53 Jejich původ je dodnes
  obestřen tajemstvím.
 • 00:02:03 -Připluli na člunech,
  vypalovali naše města.
 • 00:02:09 Přinesli zlo do naší země.
 • 00:02:28 -1.000 let po věku pyramid hrozí
  zkáza dokonce i mocnému Egyptu.
 • 00:02:38 Ve Středozemí vyhlazují národy
  v pohybu města i celé říše.
 • 00:02:45 Tróju, Mykénskou říši v Řecku,
  Chetitskou v Turecku.
 • 00:03:01 -Pohled na lodě na obzoru
  naháněl hrůzu.
 • 00:03:08 Muselo to být
  nepředstavitelně děsivé!
 • 00:03:13 Když mořské národy
  přivodí pád jednoho státu,
 • 00:03:16 vyvolá to dominový efekt
  po celém Středomoří.
 • 00:03:31 -Vládne chaos.
 • 00:03:33 Obchod skomírá.
 • 00:03:38 Zásoby bronzu, životní mízy
  civilizace, se ztenčují,
 • 00:03:44 až dojdou úplně.
 • 00:03:46 Lidstvu hrozí po tisících let
  pokroku zhroucení.
 • 00:03:53 Skupinka průkopnických kovodělníků
  však na jednom ostrově
 • 00:03:58 ve východním Středomoří
  objeví jeden z klíčů
 • 00:04:01 k naší budoucnosti.
 • 00:04:10 Jejich objev vyzbrojí nové národy,
  dodá sílu novým myšlenkám.
 • 00:04:19 Vyšle lidstvo
  na cestu kolem světa
 • 00:04:21 a od základu změní planetu.
 • 00:04:27 Nastává doba železná,
  doba, v níž žijeme dodnes.
 • 00:04:57 Alašija na Kypru,
  na ostrově pojmenovaném
 • 00:05:00 podle bohatých nalezišť kovu,
  latinsky nazvaném cuprum, měď.
 • 00:05:07 Jenže zásoby cínu potřebného
  na výrobu bronzu z mědi
 • 00:05:10 jsou už vyčerpány.
 • 00:05:14 Zoufalí kovodělníci
  však učiní objev,
 • 00:05:17 který zásadně změní
  budoucnost lidstva.
 • 00:05:26 Po celém ostrově jsou roztroušeny
  hnědočervené skály, obsahující
 • 00:05:30 jednu z nejdůležitějších surovin
  v dějinách: železo.
 • 00:05:39 Železo, zrozené v srdci
  vybuchující supernovy,
 • 00:05:43 tvoří tekuté zemské jádro.
 • 00:05:47 Větší než Měsíc,
  žhavé jako Slunce.
 • 00:05:52 Bez něj by nebylo atmosféry
  ani magnetického pole,
 • 00:05:57 nebyl by život.
 • 00:06:00 Je to čtvrtý nejběžnější nerost
  v zemské kůře.
 • 00:06:08 -Po dlouhé závislosti na bronzu
  představovalo železo
 • 00:06:11 mnohem kvalitnější kov,
  jehož zpracování
 • 00:06:14 si však vyžadovalo
  větší dovednosti.
 • 00:06:19 -K ukutí železa je zapotřebí
  kvalitního paliva:
 • 00:06:23 dřevěného uhlí,
  hořícího v tavicí peci.
 • 00:06:29 Víc uhlíku dodá víc energie.
 • 00:06:32 Hoří silněji a déle.
 • 00:06:40 -Potřebovali železo roztavit tak,
  aby reagovalo
 • 00:06:42 na hořící dřevěné uhlí.
 • 00:06:45 Oheň rozdmýchávali
  s pomocí velkých měchů
 • 00:06:48 vhánějících vzduch.
 • 00:06:56 Žárem se železo tavilo
  a sráželo do hrudek.
 • 00:07:07 -Železo je tvrdší, lépe se ostří
  a je ho všude dostatek.
 • 00:07:13 Když si lidé uvědomili
  jeho obrovské přednosti,
 • 00:07:16 znalost jeho zpracování
  se velmi rychle rozšířila.
 • 00:07:23 -Železo a dřevěné uhlí
  mění tvář naší planety.
 • 00:07:29 Jen v Evropě
  se pro potřeby sléváren
 • 00:07:32 vykácí 70 milionů akrů lesa,
  oblasti větší než Oregon.
 • 00:07:39 Vzniká tak krajina,
  jakou známe dnes.
 • 00:07:47 Na řeckých planinách ohlašuje
  železo novou éru válečnictví.
 • 00:07:54 Vojáci se připravují na obranu
  svého malého království - Sparty.
 • 00:08:00 Sparta je odhodlaná válčit
  a má k dispozici
 • 00:08:03 nejbohatší zásoby
  železné rudy v Řecku.
 • 00:08:08 Vojsku velí spartský princ
  a vojevůdce Pausaniás.
 • 00:08:23 Sparťany ohrožuje
  tehdejší supervelmoc - Persie.
 • 00:08:29 Sparta má rozlohu necelých
  8.000 kilometrů čtverečních,
 • 00:08:34 Perská říše přes milion.
 • 00:08:38 Bitva, k níž se schyluje,
  zásadně změní tok dalších dějin.
 • 00:08:47 Pausaniás vládne ve Spartě
  po smrti krále,
 • 00:08:50 kterým byl jeho strýc.
 • 00:08:58 Sparťané se chystají
  na závěrečnou bitvu
 • 00:09:01 na obranu Řecka.
 • 00:09:04 -Jsou to nejzlovolnější
  lidské bytosti na světě
 • 00:09:08 a chtějí takovými zůstat.
 • 00:09:10 Chtějí vychovávat
  špičkové válečníky.
 • 00:09:13 Na této myšlence vybudují
  celý kastovní systém.
 • 00:09:32 -Chlapci se ve Spartě od 7 let
  cvičí ve válečnickém umění.
 • 00:09:38 V osmnácti vstupují
  do spartské armády, nejobávanější
 • 00:09:42 a nejdisciplinovanější
  bojové síly na světě.
 • 00:09:46 -Mladíky sebrali od rodin
  a ti pak vedli "spartánský" život,
 • 00:09:51 bez luxusu, život plný odříkání,
  tvrdého cvičení a zkoušek odvahy.
 • 00:10:03 -Spartský mladík
  je tvrdý jako žula.
 • 00:10:07 Musí umět přespat venku v dešti
  či dokonce ve sněhu.
 • 00:10:11 Musí si umět sehnat potravu,
  třeba ji i ukrást.
 • 00:10:17 -Sparťané jsou vybaveni
  nejlepšími zbraněmi.
 • 00:10:28 Železnými oštěpy a meči.
 • 00:10:39 Jenže Sparta nemůže bojovat
  proti Peršanům sama.
 • 00:10:44 Odvěkým rivalem Sparty na území
  dnešního Řecka jsou Athény.
 • 00:10:49 Rovněž malé a zranitelné.
 • 00:10:52 Městský stát obchodníků,
  dramatiků a zemědělců.
 • 00:10:58 Tváří v tvář mocnému nepříteli
  se však Athény musí rozhodnout.
 • 00:11:02 Buď přijmou Peršany
  jako své nové pány,
 • 00:11:06 anebo se nepříteli postaví
  společně s odvěkým rivalem.
 • 00:11:10 Toto rozhodnutí ovlivní budoucnost
  západního světa
 • 00:11:14 a příběh nás všech.
 • 00:11:20 Doba železná dodává sílu
  a moc novým národům.
 • 00:11:25 Malý městský stát Athény
  stojí před volbou
 • 00:11:28 podvolit se Perské říši,
  anebo bojovat za svobodu.
 • 00:11:36 Vyslanec perského krále Xerxa
  nabídne Athéňanům
 • 00:11:40 možnost kapitulovat
  a vyhnout se tak krveprolití.
 • 00:11:44 Zaplatí za to svobodou.
 • 00:11:49 Athénští muži se sejdou
  na skalnatém vršku zvaném Pnyx.
 • 00:11:56 Mezi nimi je i Sofanés.
 • 00:12:00 Odvážný a výřečný.
 • 00:12:03 Běžný občan,
  z něhož se stane vojenská legenda.
 • 00:12:11 Athéňané jsou vyzbrojeni
  železnými zbraněmi.
 • 00:12:20 Mají povinnost bránit sebe
  i své město.
 • 00:12:27 -Schopnost svobodně se vyjadřovat
  je jedinečně provázána
 • 00:12:31 se schopností
  svobodně se bránit.
 • 00:12:36 Athéňané si váží svobody, toho,
  že se mohou svobodně vyjadřovat
 • 00:12:40 a ovlivňovat vládnutí.
  A jsou za to ochotni bojovat.
 • 00:12:50 -Politická rozhodnutí
  v Athénách nečiní králové,
 • 00:12:54 nýbrž jejich ozbrojení občané,
  muži jako Sofanés.
 • 00:13:01 Tento nový politický systém
  je odkazem,
 • 00:13:04 který dodnes utváří civilizaci.
  Nazývá se demokracie.
 • 00:13:14 -Právo hlasovat měli především
  mužští vlastníci pozemků.
 • 00:13:18 Ženám bylo toto právo upřeno.
 • 00:13:24 Nicméně jde o výrazný posun
  od autokratických,
 • 00:13:28 tyranských vladařů
  k možnosti sebeurčení.
 • 00:13:37 -Černý kámen znamená kapitulaci.
 • 00:13:48 Bílý kámen znamená boj.
 • 00:13:54 -Bílý kámen znamená riskovat
  v boji vlastní život.
 • 00:14:00 Vyjádření nesouhlasu,
  tedy černý kámen,
 • 00:14:03 znamená bezpečí,
  ale také nadvládu cizí moci.
 • 00:14:07 Těžké rozhodování.
 • 00:14:09 Je však důležité,
  že rozhodují řadoví občané.
 • 00:14:13 To je na vkladu Řeků
  do dějin lidstva to nejcennější.
 • 00:14:26 -Jeden Athéňan zaznamenal
  vůli lidu:
 • 00:14:30 -Naše láska ke svobodě
  je tak silná,
 • 00:14:33 že se nikdy nevzdáme!
 • 00:14:53 -Srpen roku 479 před Kristem
  u řeckého pobřeží.
 • 00:15:00 Rivalové odsouvají letité sváry,
  aby společně bránili své země
 • 00:15:05 proti mocné říši.
 • 00:15:08 Perskou armádu tvoří 100.000 mužů
  rekrutovaných z celého
 • 00:15:12 tehdy známého světa.
 • 00:15:15 Na druhé straně stojí
  řečtí vlastenci.
 • 00:15:29 Pausaniás je v čele vojáků,
  kteří zasvětili celý život
 • 00:15:33 válečnickému umění.
 • 00:15:38 Po bok Sparťanů se postavili
  občané, bojovníci z Athén.
 • 00:15:43 Muži jako Sofanés.
 • 00:15:46 -Dávali v sázku úplně všechno.
 • 00:15:50 Jít do bitvy či války s vědomím,
  že nepřítel je v přesile,
 • 00:15:54 avšak s vírou,
  že právo je na jejich straně,
 • 00:15:58 byl projev nejvyšší udatnosti.
 • 00:16:06 -Perský velitel Mardonios věří,
  že klíčem ke snadnému vítězství
 • 00:16:11 Peršanů bude jejich
  početní převaha.
 • 00:16:18 Řekové už přes týden zadržují
  perský postup.
 • 00:16:34 Řekové se chystají
  k čelnímu střetu s nepřítelem.
 • 00:16:39 Jsou vyčerpaní, je jich méně
  a jsou vydáni napospas.
 • 00:16:49 Avšak nová zbraň -
 • 00:16:53 nový způsob boje -
 • 00:16:59 rozhodne o budoucnosti
  západního světa.
 • 00:17:23 V Řecku se nyní rozhoduje
  o budoucnosti západního světa.
 • 00:17:35 Řečtí spojenci
  už přes týden odrážejí útoky
 • 00:17:38 stotisícové perské armády.
 • 00:17:43 Jsou vyčerpaní.
  Nepřítel má převahu 3:1.
 • 00:17:50 Spartský velitel Pausaniás
  a athénský bojovník Sofanés
 • 00:17:55 se připravují na konečný střet.
 • 00:18:01 Řekové nasazují do boje
  novou taktickou zbraň,
 • 00:18:05 která od základu změní
  způsob válčení: falangu.
 • 00:18:11 -Falanga je sevřený útvar pěchoty,
  který vyžaduje úzkou spolupráci
 • 00:18:16 vojáků, aby se mohli
  v sevřeném šiku chránit
 • 00:18:24 a postupovat vpřed.
 • 00:18:27 -Drželi před sebou štíty,
  které odkryli,
 • 00:18:30 jen aby do nepřítele
  vrazili dlouhé kopí.
 • 00:18:33 A pak udělali další krok.
 • 00:18:36 Bojovníci útočili
  jako semknutý tým.
 • 00:18:39 V takto koordinovaném postupu
  záhy ovládli bojiště.
 • 00:18:49 -Falanga byla jako lidský tank.
 • 00:18:53 Řekové odrazili perský postup
  a vojáci se rozprchli.
 • 00:19:15 -V zápalu boje je důležité jen to,
  co v danou chvíli uděláte.
 • 00:19:22 Přežít, zabít
  a postarat se o kamarády.
 • 00:19:32 -Perský velitel se znovu pokusil
  své vojsko seskupit.
 • 00:19:43 Ale doplatil na to.
 • 00:20:04 Řecký historik Hérodotos napsal:
 • 00:20:08 -V době míru
  synové pohřbívají otce.
 • 00:20:11 V době války
  otcové pohřbívají syny.
 • 00:20:17 Velké činy jsou ukovány
  z velkého rizika.
 • 00:20:24 -Pausaniás vešel do dějin
  jako spartský velitel,
 • 00:20:27 který vyhrál válku.
 • 00:20:30 Sofanés jako nejstatečnější
  Athéňan.
 • 00:20:37 Moc lidu se ubránila tyranii
  s pomocí železných zbraní.
 • 00:20:46 Následující generace Athéňanů
  se rozhodla uctít
 • 00:20:49 velké vítězství pomníkem.
 • 00:20:55 Postavili Parthenon.
 • 00:21:07 Jeho stavba trvala 15 let.
 • 00:21:25 Chrám zasvěcený bohyni
  moudrosti Athéně
 • 00:21:29 se stane symbolem demokracie.
 • 00:21:33 -Je to nejspravedlivější
  uspořádání společnosti,
 • 00:21:37 jaké kdy lidstvo vymyslelo
  a uskutečnilo.
 • 00:21:43 Za to nepřímo vděčíme hrstce mužů,
  kteří žili v Athénách
 • 00:21:48 před 2.500 lety.
 • 00:22:00 -Na západě pomohlo železo
  městským státům
 • 00:22:03 bojovat za svobodu.
 • 00:22:05 8.000 kilometrů na východ
  se železo stalo
 • 00:22:08 jedním ze základních kamenů
  jedné z nejdéle existujících říší
 • 00:22:13 na světě: Číny.
 • 00:22:22 Nejmocnější muž světa se vydal
  hledat tajemství věčného života.
 • 00:22:30 Čchin Š-chuang-ti.
  První čínský císař.
 • 00:22:37 O trůn bojoval
  od svých 13-ti let.
 • 00:22:42 Přežil 1 pokus o převrat,
  3 pokusy o atentát.
 • 00:22:47 Nyní, v 49 letech, je přesvědčen,
  že vybudoval říši,
 • 00:22:52 která přetrvá věky.
 • 00:22:59 Klíčem k jeho úspěchu
  je výsledek nové technologie
 • 00:23:03 zpracování železa - litina.
 • 00:23:09 Rozžhavením železa ve vysoké peci
  kladou čínští kovodělníci
 • 00:23:13 základy průmyslové budoucnosti
  lidstva.
 • 00:23:22 -Jakmile dokážete odlít železo
  do formy,
 • 00:23:25 můžete si s ním dělat, co chcete.
  Disponujete špičkovou technologií.
 • 00:23:31 -Tekuté železo se odlévá do formy,
  a vyrábějí se totožné předměty.
 • 00:23:37 Po tisících!
 • 00:23:42 200 let před Kristem
  se rodí sériová výroba.
 • 00:23:47 Technologická revoluce
  podmíněná jedním z největších
 • 00:23:51 hybatelů dějin.
 • 00:23:58 Válkou!
 • 00:24:01 -Smutným faktem lidských dějin
  je to, že válka pohání techniku.
 • 00:24:07 -Vzniká nová zbraň,
  která od základu změní
 • 00:24:10 způsob válčení.
 • 00:24:13 Pomůže sjednotit říši a položí
  základy jednomu technickému dílu,
 • 00:24:17 které změní tvář naší planety.
 • 00:24:24 Čína, 200 let před Kristem.
 • 00:24:29 Vojáci prvního čínského císaře
  mění podobu válčení novou zbraní:
 • 00:24:34 kuší.
 • 00:24:43 -Tětiva čínské kuše
  se natahuje na vzdálenost
 • 00:24:46 téměř 60-ti centimetrů.
 • 00:24:49 To je asi pětkrát víc
  než kuše evropská.
 • 00:24:52 Takže na stejně těžký šíp
  máte pětkrát větší sílu,
 • 00:24:55 pětkrát větší dostřel
  i průstřelnost!
 • 00:25:01 -Šípy s železným jádrem,
  vystřelované velkou rychlostí,
 • 00:25:05 doletí až 400 metrů daleko.
 • 00:25:12 -Poprvé v lidských dějinách
  má masová výroba význam
 • 00:25:16 pro budování státu,
  budování říše.
 • 00:25:22 -Kuše se snadno ovládá.
 • 00:25:24 Stačí pár dní tréninku,
  a z pěšáků jsou vraždící stroje.
 • 00:25:35 -Vycvičili tříčlenné posádky.
 • 00:25:39 Jeden zapřel kuši nohama,
  druhý ji natáhl
 • 00:25:44 a třetí vpředu z ní vystřelil.
 • 00:25:50 Mezitím první přeběhl dopředu.
 • 00:25:52 Armáda tak postupovala vpřed
  za neustálé palby,
 • 00:25:56 neustálého ostřelování z kuší.
 • 00:26:03 Byl to rozhodně nejútočnější
  mechanizmus při postupu vojska.
 • 00:26:12 -Technickou novinkou
  jsou normalizované,
 • 00:26:15 tudíž vyměnitelné díly.
 • 00:26:23 -Kuše představuje první modulární
  zbraňový systém v dějinách.
 • 00:26:29 K dispozici jsou náhradní díly,
  náhradní tětivy,
 • 00:26:32 železné i dřevěné součásti.
 • 00:26:36 Dají se snadno vyměnit,
  a kuši tedy lze rychle opravit.
 • 00:26:44 -Než se normalizované,
  hromadně vyrobené součástky
 • 00:26:47 stanou běžnou výbavou
  jiných zbraní, potrvá 2.000 let.
 • 00:26:59 Mezi průkopníky patří
  američtí puškaři.
 • 00:27:03 V roce 1861 vyrobili mušketu
  "springfíldku".
 • 00:27:09 Za 10 let pak slavný kolt 45.
 • 00:27:22 Kdo začne takové zbraně vyrábět
  ve velkém množství,
 • 00:27:25 je schopen rychle a snadno
  vyhrát mnoho bitev.
 • 00:27:30 -Armády prvního čínského císaře,
  vyzbrojené kušemi,
 • 00:27:33 se přeženou 6 válčícími
  královstvími.
 • 00:27:38 Za pouhých 9 let dobyl císař
  2.5 milionu kilometrů čtverečních
 • 00:27:43 území, jež obývalo
  27 milionů lidí.
 • 00:27:49 První čínský historik píše:
 • 00:27:52 -Jeho armády požírají zemi,
  jako larva bource
 • 00:27:55 požírá listy moruše.
 • 00:27:58 Nic je nezastaví!
 • 00:28:09 -První čínský císař ukončil
  mnoho století válek a rozbrojů
 • 00:28:13 mezi státy a státečky.
 • 00:28:18 Sjednocením Číny spojil -
  cituji - "vše pod nebem,
 • 00:28:23 všechny tvory pod nebesy".
 • 00:28:27 Toto vítězství znamenalo
  vznik Číny.
 • 00:28:38 -Aby svou novou říši ubránil,
  pouští se první čínský císař
 • 00:28:43 do patrně nejambicióznějšího
  stavebního díla v příběhu lidstva:
 • 00:28:48 do stavby Velké čínské zdi,
  která má zadržet
 • 00:28:52 kočovné nájezdníky
  z centrální Asie.
 • 00:29:03 Zeď je rozšiřována a zpevňována
  dalších 1.800 let.
 • 00:29:09 Stavba si vyžádá na milion životů!
 • 00:29:36 Ale po 11 letech vlády,
  na cestě za bájným pramenem
 • 00:29:40 ukrývajícím tajemství
  věčného života,
 • 00:29:43 nejmocnější muž světa, císař
  Čchin Š-chuang-ti, onemocněl.
 • 00:29:59 Toužil se stát nesmrtelným,
  ale tabletky rtuti,
 • 00:30:04 které mu předepsali jeho lékaři,
  mu ničí mozek i tělo.
 • 00:30:19 -Posedlost nesmrtelností pramenila
  z císařova megalomanství.
 • 00:30:26 Dobyl a vybudoval rozlehlou říši
  a myslel si,
 • 00:30:30 že bude vládnout navěky.
  Jenže smrt nemohl přelstít.
 • 00:30:38 -První čínský císař zemřel
  ve věku pouhých 49 let.
 • 00:30:54 Byl pohřben v hrobce o rozloze
  50 kilometrů čtverečních.
 • 00:30:59 Do posmrtného života
  se však neodebral sám.
 • 00:31:05 Doprovodily ho manželky,
  které mu neporodily děti.
 • 00:31:35 A s nimi také stovky řemeslníků,
  kteří byli pohřbeni zaživa,
 • 00:31:40 aby nevyzradili tajemství
  jeho hrobky.
 • 00:31:52 Svého císaře rovněž střeží
  pozoruhodná síla 8.000 vojáků:
 • 00:31:57 takzvaná Terakotová armáda.
 • 00:32:08 Každý voják má jedinečné rysy,
  údajně vymodelované
 • 00:32:13 podle skutečných lidí.
 • 00:32:23 Zatímco v Číně se z železa
  kuje říše,
 • 00:32:26 od afrického pobřeží
  vyplouvá flotila na výpravu,
 • 00:32:30 kterou lidstvo zahajuje
  první slavnou éru
 • 00:32:33 objevitelských cest.
 • 00:32:37 V čele flotily 60-ti lodí
  stojí dobrodruh a cestovatel,
 • 00:32:42 kartaginský král Hanno,
  zvaný Mořeplavec.
 • 00:32:54 Vydal se do neznáma,
  na jednu z prvních zaznamenaných
 • 00:32:58 objevitelských cest.
 • 00:33:07 Jeho posádku tvoří Féničané,
  kteří vybudovali
 • 00:33:10 námořní obchodní říši
  s koloniemi po celém Středomoří.
 • 00:33:16 Díky tomu se stali nejlepšími
  lodními staviteli na světě.
 • 00:33:21 Tajemstvím jejich úspěchu
  bylo železo.
 • 00:33:25 -Železo předčí bronz
  ostrostí hrany.
 • 00:33:28 To je důležité
  při opracovávání dřeva.
 • 00:33:31 Ostřejším nástrojem
  se daly nařezat tenké latě,
 • 00:33:34 lépe osekat trámy a stěžně,
  zkrátka postavit lepší lodě.
 • 00:33:43 -Železné nástroje znamenaly
  v lodním stavitelství revoluci
 • 00:33:46 a umožnily lidstvu
  inovovat jako nikdy předtím.
 • 00:33:51 Převratným vynálezem byl kýl.
 • 00:34:00 Díky němu jsou lodě
  na rozbouřeném moři stabilnější.
 • 00:34:07 Kýl je klíčem
  k námořní budoucnosti lidstva.
 • 00:34:19 Hanno Mořeplavec
  vyplul ze Středomoří
 • 00:34:22 do nezmapovaných vod
  Atlantského oceánu.
 • 00:34:25 S 30.000 kolonisty se vydal
  objevovat nové země
 • 00:34:30 a nové příležitosti.
 • 00:34:33 -Někteří první mořeplavci
  se domnívali,
 • 00:34:36 že svět končí příkrým srázem.
 • 00:34:40 Byl to pro ně velký krok
  do neznáma.
 • 00:34:52 -Hanno si o své cestě
  vedl deník.
 • 00:35:00 -V noci jsme zahlédli
  zemi pokrytou ohněm.
 • 00:35:02 Uprostřed plál vysoký plamen,
  vyšší než ostatní.
 • 00:35:06 Jako by sahal až ke hvězdám.
 • 00:35:08 Byla to vysoká hora,
  která se jmenuje Kočár bohů.
 • 00:35:16 -To je první písemná zmínka
  o Kamerunské hoře,
 • 00:35:20 nejvyšší sopce v západní Africe.
 • 00:35:25 Záznam o ní vznikl
  díky převratné novince v písmu,
 • 00:35:29 kterou byla abeceda.
 • 00:35:36 Féničané vynalezli
  22 znaků či písmen,
 • 00:35:40 jejichž kombinací lze zapsat
  takřka každý zvuk
 • 00:35:43 v kterémkoliv jazyce.
 • 00:35:46 Abeceda se dá snadno naučit.
  Číst a psát může najednou každý.
 • 00:35:52 Je jedním z klíčů
  k budoucnosti dorozumívání.
 • 00:35:59 -Vynález abecedy byl jedním
  z největších milníků
 • 00:36:02 v dějinách písma.
 • 00:36:05 Dramaticky zjednodušila
  písemný záznam
 • 00:36:07 a lidé se mohli snadněji naučit
  číst a psát.
 • 00:36:19 -U pobřeží dnešního Gabonu
  zažil Hanno ještě jedno
 • 00:36:23 podivuhodné setkání.
 • 00:36:33 -Viděli jsme ostrov
  plný divokých mužů a žen.
 • 00:36:39 Měli chlupatá těla.
 • 00:36:42 Naši tlumočníci je nazvali
  "gorilami".
 • 00:37:00 -Féničané 2.500 let před Darwinem
  rozpoznali v lidoopech
 • 00:37:05 naše vzdálené příbuzné.
 • 00:37:16 Féničané zakládají kolonie
  po celém Středomoří.
 • 00:37:20 Šíří tak obchod i nové myšlenky
  do Libanonu, Tuniska, na Kypr,
 • 00:37:27 na Sicílii i na ostrov Ibiza.
 • 00:37:32 Spolu s fénickou expanzí
  se šíří i znalost abecedy.
 • 00:37:37 Ta se stane mezi exulanty
  ve městě Babylon
 • 00:37:40 klíčem k sepsání knihy,
  která zásadně ovlivní
 • 00:37:44 příběh lidstva: bible.
 • 00:37:55 Babylon na Blízkém východě,
  město proslulé visutými zahradami.
 • 00:38:03 Zde klíčí semínka
  duchovní revoluce.
 • 00:38:12 Doba železná je dobou
  nových národů,
 • 00:38:16 nových myšlenek
  i nových náboženství,
 • 00:38:20 jež si udržely ve světě
  dominanci dodnes.
 • 00:38:27 Po celém světě ustupují
  lokální náboženství novým,
 • 00:38:32 silným druhům víry
  šířeným psanou formou:
 • 00:38:36 světovým duchovním vyznáním,
  jež jsou s námi i dnes.
 • 00:38:43 Hinduismus sjednocuje
  velkou část Indie.
 • 00:38:46 Z úpatí Himálaje
  se po Asii šíří Buddhovy myšlenky.
 • 00:38:52 Dílem čínského filozofa Konfucia
  se postupně začne řídit
 • 00:38:56 čtvrtina lidstva.
 • 00:39:00 -Doba Ježíše, Buddhy a Konfucia
  časově přibližně odpovídá
 • 00:39:05 době železné.
 • 00:39:10 Jako by lidstvo na celé planetě
  dosáhlo nebývalé společenské
 • 00:39:14 i politické úrovně,
  a jako by se tak stalo
 • 00:39:18 všude ve stejnou dobu.
 • 00:39:24 -V babylonských knihovnách
  sepisuje skupina
 • 00:39:27 židovských exulantů
  vlastní hebrejskou abecedou
 • 00:39:30 duchovní dějiny svého národa.
 • 00:39:35 -"Mezi babylonskými řekami,
  tam jsme sedávali a plakali,
 • 00:39:40 když jsme vzpomínali na Sion."
 • 00:39:48 -O dvě generace dřív dobyl Babylon
  Jeruzalém a zničil zde chrám,
 • 00:39:53 postavený židovskému bohu
  Jahvemu.
 • 00:39:57 Židé se ocitli
  v babylonském vyhnanství.
 • 00:40:03 Coby zajatci v cizí zemi
  se nyní Židé pouštějí do díla,
 • 00:40:07 které nejvíce ovlivní lidstvo.
 • 00:40:10 Začnou psát Bibli.
 • 00:40:14 -Dnes víme, že židovská víra
  nezačíná Abrahámem ani Mojžíšem,
 • 00:40:19 dokonce ani Šalomounovým chrámem,
  nýbrž v babylonském vyhnanství.
 • 00:40:28 -Babylon je městem budoucnosti.
 • 00:40:31 Kosmopolitním a multikulturním,
  městem mnoha bohů a bůžků.
 • 00:40:38 V tomto tavicím kotli
  však Židé vpisují
 • 00:40:41 do příběhu lidstva
  převratnou myšlenku:
 • 00:40:45 monoteismus,
  tedy víru v jediného boha.
 • 00:40:51 -Opouštějí představu,
  že izraelský bůh Jahve
 • 00:40:54 je nejvyšším bohem
  mezi mnoha ostatními,
 • 00:40:58 a začínají věřit,
  že Jahve je bohem jediným.
 • 00:41:14 -Jenže slovo "boží" je v očích
  babylonských Židů ohroženo.
 • 00:41:18 Město obléhá vojsko Perské říše.
 • 00:41:22 Pokud Babylon padne,
  jejich křehké spisy
 • 00:41:25 by mohly pohltit plameny.
 • 00:41:29 V té době se chopil příležitosti
  Zerubábel.
 • 00:41:34 Princ žijící ve vyhnanství,
  potomek králů Šalomouna a Davida.
 • 00:41:50 Rozhodl se, že vyvede Židy
  z vyhnanství
 • 00:41:52 zpátky do Země zaslíbené.
 • 00:41:57 Jenže řada z nich
  se zdráhá odejít.
 • 00:42:01 Celý život žili v Babylonu
  a cesta bude nebezpečná.
 • 00:42:13 Zerubábel nakonec přemluvil
  stovky rodin
 • 00:42:16 a jejich odchod z Babylonu
  se stal novou kapitolou
 • 00:42:20 v příběhu lidstva.
 • 00:42:23 -"Utečte z Babylonu!
  Opusťte zemi Chaldejců!
 • 00:42:28 Vyrazte jako berani
  před ovcemi!
 • 00:42:30 Radujte se, jásejte a všem
  až na konci světa zvěstujte:
 • 00:42:35 Hospodin zachránil svůj lid!"
 • 00:42:39 -Vydávají se na 800 kilometrů
  dlouhou pouť zpátky do města,
 • 00:42:43 které dosud nespatřili:
  do Jeruzaléma.
 • 00:42:49 -"I kdyby vás vyhnali
  do nejzazších končin pod nebesy,
 • 00:42:53 i tam vás Pán, váš Hospodin,
  najde a přivede zpět."
 • 00:43:01 -Mají s sebou spisy,
  které se stanou
 • 00:43:04 Starým zákonem Bible,
  nejčtenější knihy na světě.
 • 00:43:11 Za posledních 500 let bylo vydáno
  6 miliard výtisků!
 • 00:43:18 -Bible je podle mě nejvlivnější
  text, jaký kdy byl napsán.
 • 00:43:21 Byla prvním bestsellerem,
  první vytištěnou knihou
 • 00:43:24 a bestsellerem zůstala dodnes.
 • 00:43:28 -Železo otevřelo lidstvu
  novou éru.
 • 00:43:32 Přetvořilo krajinu,
  zasloužilo se o nová spojení,
 • 00:43:36 změnilo náš způsob myšlení.
 • 00:43:40 Nyní se rodí nová říše: Řím!
 • 00:43:48 Lidstvo novým životním tempem
  udělá obrovský skok vpřed.
 • 00:43:55 A život a smrt jistého muže
  v jednom městě Římské říše
 • 00:44:00 změní životy miliard lidí!
 • 00:44:06 Skryté titulky: Jana Hrušková
  Česká televize 2019