iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
26. 12. 2018
12:00 na ČT1

1 2 3 4 5

152 hlasů
60079
zhlédnutí

Vánoční poselství prezidenta republiky Miloše Zemana 2018

Mimořádné vysílání ČT24

15 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Vánoční poselství prezidenta republiky Miloše Zemana

 • 00:00:00 VÁNOČNÍ POSELSTVÍ PREZIDENTA
  REPUBLIKY MILOŠE ZEMANA
 • 00:00:35 -Dobrý den, vážení a milí
  spoluobčané.
 • 00:00:44 Setkáváme se již pošesté
  nad vánočním poselstvím
 • 00:00:48 prezidenta republiky.
 • 00:00:54 Lidé se mě občas ptají,
  proč vánoční poselství
 • 00:00:56 místo novoročního projevu.
 • 00:00:59 Má to dva důvody.
 • 00:01:10 Zaprvé v době 1. republiky
  se nakonec ustálila
 • 00:01:17 prezidentská tradice
  vánočních poselství
 • 00:01:23 a tuto tradici zastavil
  až Klement Gottwald,
 • 00:01:30 který pronesl 1. ledna 1949
  právě novoroční projev.
 • 00:01:38 Druhý důvod je jistě
  naprosto okrajový.
 • 00:01:49 Domníval jsem se,
  že po silvestrovském veselí
 • 00:01:53 určitá, jistě velmi malá část
  naší populace
 • 00:02:00 by nemohla s plným soustředěním
  sledovat novoroční projev.
 • 00:02:11 A dnes jsme ve vánoční pohodě
  a mnozí z vás bilancují
 • 00:02:15 uplynulý rok.
 • 00:02:21 Dovolte mi, abcyh se o podobnou
  bilanci pokusil i já.
 • 00:02:32 Začnu začátkem, to znamená lednem,
  kdy se konaly prezidentské volby.
 • 00:02:39 Chtěl bych ze srdce poděkovat všem
  občanům,
 • 00:02:43 kteří mi dali svůj hlas.
 • 00:02:49 Bylo jich téměř tři miliony.
 • 00:02:56 Nesmírně si toho vážím a slibuji,
  že i nadále budu usilovat
 • 00:03:05 o obranu národních zájmů
  České republiky
 • 00:03:13 a její suverenity jak v oblasti
  migrace, tak v oblastech dalších.
 • 00:03:19 Slibuji, že i nadále budu
  podporovat ekonomickou diplomacii,
 • 00:03:26 a to jak náš vývoz do zahraničí,
  tak příliv efektivních
 • 00:03:30 zahraničních investic k nám.
 • 00:03:38 A konečně slibuji, že i nadále
  se budu, a to velmi rád,
 • 00:03:44 setkávat s normálními občany
  tváří v tvář
 • 00:03:49 během mých výjezdů po jednotlivých
  krajích.
 • 00:03:57 Plně respektuji i volbu
  těch občanů,
 • 00:04:04 kteří v prezidentské volbě
  podpořili některého
 • 00:04:11 z mých protikandidátů a chtěl bych
  ocenit, že šli k volbám.
 • 00:04:18 Tím se dostáváme k často
  diskutované otázce
 • 00:04:25 volební účasti. V těch
  prezidentských volbách
 • 00:04:30 nebyla špatná, téměř 70 %.
 • 00:04:38 Ale například už v podzimních
  komunálních volbách byla jen 47 %.
 • 00:04:47 A to znamená, že více než polovina
  obyvatel měst a obcí
 • 00:04:54 byla zcela lhostejná vůči tomu,
  kdo bude tyto obce
 • 00:04:59 a tato města řídit.
 • 00:05:02 Demokracie, to nejsou jen práva.
 • 00:05:07 Demokracie, to jsou i povinnosti.
 • 00:05:17 A já dlouhodobě doporučuji,
  opět po vzoru 1. republiky,
 • 00:05:24 abychom se vrátili k myšlence
  povinné volební účasti,
 • 00:05:31 která není časově náročná,
  ale která by výrazně rozšířila
 • 00:05:39 počet voličů a tím přinutila
  politické strany k vyšší aktivitě.
 • 00:05:49 V polovině tohoto roku
  bylo v zásadě uzavřeno jednání
 • 00:05:57 o sestavení nové vlády a tato
  vláda na druhý pokus
 • 00:06:04 získala důvěru Poslanecké sněmovny.
 • 00:06:11 Chtěl bych poděkovat předsedům
  tří politických stran,
 • 00:06:18 kteří našli odvahu k vytvoření
  a podpoře takové vlády.
 • 00:06:27 Andreji Babišovi, Janu Hamáčkovi
  a Vojtěchu Filipovi.
 • 00:06:36 Vládě přeji úspěch v její práci
  a opozici přeji,
 • 00:06:41 aby byla konstruktivním kritikem
  vládních návrhů
 • 00:06:46 a předkladatelem vlastních
  alternativ.
 • 00:06:54 A teď už se dostáváme
  k oněm podzimním
 • 00:06:57 senátním a komunálním volbám.
 • 00:07:05 Úvodem bych samozřejmě rád
  blahopřál jak zvoleným senátorům,
 • 00:07:18 tak zvoleným zastupitelům,
  starostům, místostarostům a radním.
 • 00:07:26 Ale uvědomuji si, že zatímco
  prezidentská nebo senátní volba
 • 00:07:35 má jasného vítěze, v případě
  komunálních, ale i krajských voleb
 • 00:07:41 je ještě 2. etapa, která se
  jmenuje sestavování koalic.
 • 00:07:48 A mnohdy se stává, že vítěz voleb
  je obejit a že vzniká koalice
 • 00:07:52 proti tomuto vítězi.
 • 00:07:59 Nepokládám to za správné,
  považuji to za obcházení
 • 00:08:03 vůle voličů.
 • 00:08:08 Co proti tomu dělat,
  abychom jen nelamentovali?
 • 00:08:17 Dlouhodobě navrhuji přímou volbu
  jak starostů, tak primátorů,
 • 00:08:25 tak hejtmanů, a to tak,
  že jimi jsou zvoleni ti,
 • 00:08:32 kdo na kandidátce nejúspěšnějšího
  kandidujícího subjektu
 • 00:08:38 dostali největší počet
  preferenčních hlasů.
 • 00:08:45 Tím se samozřejmě spojuje
  jak preference osobnosti
 • 00:08:52 vyjádřena právě těmito
  preferenčními hlasy,
 • 00:09:03 tak preference kandidujícího
  subjektu, protože vnímám argument,
 • 00:09:10 že takto přímo zvolený starosta
  potřebuje zázemí v zastupitelstvu.
 • 00:09:16 A samozřejmě bych si velice přál,
  aby vítěz těchto voleb
 • 00:09:24 byl velkorysý a aby svým koaličním
  partnerům dokázal,
 • 00:09:32 jak říkají mafiáni, předložit
  nabídku, která se neodmítá.
 • 00:09:40 Tím jsem vyčerpal volební
  záležitosti a nyní mi dovolte,
 • 00:09:44 abych přešel k ekonomické situaci.
 • 00:09:51 Před třemi lety jsem vám říkal,
  že skončila blbá nálada.
 • 00:09:58 Všichni jsme se radovali
  a dosud radujeme
 • 00:10:02 nad ekonomickým růstem.
 • 00:10:07 Dnes poprvé bych chtěl naopak
  poněkud varovat.
 • 00:10:13 Varovat před zpomalením
  ekonomického růstu,
 • 00:10:17 který má několik příčin.
 • 00:10:26 Zaprvé je to vznikající
  obchodní nebo celní válka
 • 00:10:31 mezi dvěma největšími světovými
  ekonomikami,
 • 00:10:35 tj. americkou a čínskou.
 • 00:10:43 Zadruhé je to brexit, ale zatřetí
  je to také to,
 • 00:10:48 že náš ekonomický růst brzdí
  nedostatek pracovních sil.
 • 00:10:59 Myslím si, že zatímco první dva
  faktory nemůžeme ovlivnit,
 • 00:11:03 ten třetí ano.
 • 00:11:09 Chápu, že jsou návrhy na dovoz
  zahraničních pracovních sil.
 • 00:11:19 Nic proti tomu. Nezapomeňte také,
  že je zde stále ještě
 • 00:11:23 200 000 lidí vedených jako
  nezaměstnaných,
 • 00:11:29 třebaže je 300 000 volných
  pracovních míst.
 • 00:11:34 Víte, že dlouhodobě zastávám názor,
  že zdravým lidem,
 • 00:11:44 kteří odmítnou nabízenou práci,
  by měly být odňaty sociální dávky.
 • 00:11:53 Ale to je všechno pouze
  krátkodobé řešení.
 • 00:11:59 Dlouhodobé řešení vidím ve zvýšení
  produktivity práce,
 • 00:12:02 a to konkrétně formou robotizace.
 • 00:12:08 Často mluvíme o digitální
  ekonomice, ale ne všichni
 • 00:12:14 si dokážeme představit,
  co všechno obnáší.
 • 00:12:22 Pod slovem "robot" někdy vidíme
  androida, někdy monstrum
 • 00:12:33 s chapadly, ale robot
  je i počítačový algoritmus,
 • 00:12:41 který se i dnes uplatňuje
  v bankovnictví a snižuje výrazně
 • 00:12:45 počet bankovních úředníků.
 • 00:12:51 Považuji za nesmyslné,
  abychom této tendenci bránili
 • 00:12:58 například zaváděním daně z robotů,
  což by jen tento proces zbrzdilo
 • 00:13:05 a snížilo by naši šanci dostat se
  mezi opravdu nejvyspělejší země.
 • 00:13:14 Závěrem ekonomické části bych
  chtěl vysoce ocenit
 • 00:13:21 vládní návrh národního
  investičního plánu,
 • 00:13:25 rozpočítaného na 12 let.
 • 00:13:32 Neustále tvrdím, že spotřební
  výdaje jsou sice příjemné
 • 00:13:40 a mohou i získat nějaké voliče,
  ale že jedině investice,
 • 00:13:45 i když nemají volební právo,
  nás přenášejí do budoucnosti.
 • 00:13:52 Proto věřím, že v rámci tohoto
  plánu vzniknou v každé obci,
 • 00:13:59 a tím spíše v každém městě
  či kraji, nové stavby,
 • 00:14:08 které zkrásní tamní prostředí
  a zlepší život v obcích
 • 00:14:12 a ve městech.
 • 00:14:19 Pokud jde o zahraniční politiku,
  jsme členy
 • 00:14:25 dvou mezinárodních institucí,
  Severoatlantické aliance a EU.
 • 00:14:36 Pokud jde o NATO, víte,
  že dlouhodobě plně podporuji
 • 00:14:46 naše zahraniční mise v rámci
  boje proti mezinárodnímu
 • 00:14:54 islámskému terorismus,
  zejména pak v Afghánistánu.
 • 00:15:02 Když se mě lidé ptají,
  proč z Afghánistánu neodejdeme,
 • 00:15:11 odpovídám jim, že v takovém
  případě, kdyby odešly
 • 00:15:18 spojenecké jednotky, by afghánské
  území nepochybně
 • 00:15:24 znovu ovládl Taliban, který už
  jednou z této země vytvořil
 • 00:15:29 základnu k teroristickým útokům
  včetně toho největšího z nich,
 • 00:15:35 a to byl útok na newyorská
  dvojčata v září 2001.
 • 00:15:42 A není důvod pochybovat o tom,
  že v případě vítězství Talibanu
 • 00:15:50 by opět v Afghánistánu bylo
  vytvořeno teroristické centrum
 • 00:15:55 připravující a plánující
  teroristické útoky všude na světě.
 • 00:16:05 V tomto smyslu v Afghánistánu
  chráníme i bezpečnost
 • 00:16:11 českých občanů a jednáme v souladu
  s naším národním zájmem.
 • 00:16:20 Co se týče EU, velice si vážím
  činnosti visegrádské skupiny.
 • 00:16:26 Té se podařilo téměř nemožné,
  dosáhnout toho,
 • 00:16:36 že už se v zásadě přestalo
  diskutovat o nesmyslné myšlence
 • 00:16:41 migračních kvót.
 • 00:16:48 Když jsem mluvil o hájení
  národních zájmů, chci připomenout,
 • 00:16:55 že jedním z národních zájmů
  a projevem suverenity
 • 00:17:01 dané země je to, že si tato země
  sama rozhodne,
 • 00:17:08 koho chce a koho nechce přijmout
  na své území.
 • 00:17:13 Blahopřeji tedy Visegrádu k
  úspěšné akci a věřím,
 • 00:17:17 že další úspěšné akce budou
  následovat.
 • 00:17:26 Nu a teď něco, co možná nebude
  tak úplně příjemné.
 • 00:17:36 V závěru tohoto roku jsme zažili
  dvě hysterické vlny,,
 • 00:17:39 jak jim říkám.
 • 00:17:48 První spočívala v demonstracích
  především v pražských ulicích,
 • 00:17:53 vyžadujících demisi vlády.
 • 00:18:02 Jsem toho názoru, že demonstrovat
  za svržení vlády
 • 00:18:10 má plné oprávnění v situaci
  totalitního režimu.
 • 00:18:18 A sám jsem se dvou takových
  demonstrací zúčastil.
 • 00:18:26 Myslím si, že je pochopitelné,
  že lidé budou demonstrovat
 • 00:18:28 proti něčemu konkrétnímu.
 • 00:18:34 Například ve Francii proti
  zdražení cen pohonných hmot
 • 00:18:39 nebo v Maďarsku proti novému
  zákoníku práce.
 • 00:18:49 Ale demonstrovat za svržení,
  tedy demisi vlády
 • 00:18:55 v podmínkách svobodných voleb
  je podle mého názoru
 • 00:18:59 pohrdáním vůlí voličů.
 • 00:19:06 A já bych jenom chtěl připomenout
  dva Masarykovy citáty.
 • 00:19:17 První, tož demokracii již máme,
  teď ještě nějaké ty demokraty.
 • 00:19:22 A demokrat je ten, kdo respektuje
  výsledky svobodných voleb,
 • 00:19:25 i když se mu třeba nelíbí.
 • 00:19:34 A druhý citát zní, rozčilení není
  program.
 • 00:19:39 A já bych k tomu přidal i svůj
  názor.
 • 00:19:51 Ti, kdo hází květiny
  do odpadkových košů,
 • 00:19:55 jsou podle mého mínění primitivní
  hlupáci.
 • 00:20:07 Druhá taková hysterická vlna
  se odehrála krátce poté.
 • 00:20:10 A já bych ji nazval špionománií.
 • 00:20:21 Víte, ti, kdo nás neustále varují
  před špiony,
 • 00:20:30 z nás tak trochu dělají
  nesvéprávné a manipulovatelné
 • 00:20:34 bytosti, které se nedokáží
  samy ubránit.
 • 00:20:45 Někdy jsem se domníval při
  vzpomínce na staré špatné časy,
 • 00:20:48 že se objeví mandelinka bramborová.
 • 00:20:55 Neobjevila se, ale místo ní
  se objevily čínské mobily.
 • 00:21:03 A když jsem posuzoval
  tuto hysterii,
 • 00:21:10 pak mne zaujal výrok jednoho
  nejmenovaného ústavního činitele,
 • 00:21:17 který mi říkal: "Miloši,
  ale Číňani tady opravdu provádějí
 • 00:21:22 technologickou špionáž.
 • 00:21:29 Oni se sem jezdí seznamovat s tím,
  proč naše vlaky jezdí tak pomalu,
 • 00:21:35 když jejich vlaky jezdí 300 km/h."
 • 00:21:43 Vážení a milí spoluobčané,
  blížím se zvolna závěru
 • 00:21:46 svého dnešního vystoupení.
 • 00:21:55 Zaujalo mě Centrum pro výzkum
  veřejného mínění,
 • 00:22:02 které uveřejnilo pořadí institucí
  podle míry důvěryhodnosti
 • 00:22:11 mezi občany, takže na 1. místě
  je armáda a za ní policie.
 • 00:22:24 Na posledních místech je televize,
  dále tištěná média,
 • 00:22:31 dále neziskové organizace
  a konečně církve.
 • 00:22:38 Asi s 25 % důvěryhodnosti.
 • 00:22:45 A to mě přivedlo k tomu,
  že jsem si osvojil
 • 00:22:53 krásný termín "lepšolidé",
  který jsem nedávno zaslechl.
 • 00:23:01 Lepšolidé jsou ti,
  kteří se považují za něco lepšího
 • 00:23:09 než my ostatní a kteří nám
  neustále radí, co máme dělat,
 • 00:23:19 a kteří své názory považují
  nadřazené názorů těch druhých.
 • 00:23:25 Když se ovšem na strukturu
  lepšolidí podíváme, tak vidíme,
 • 00:23:35 že například sdělovací prostředky
  jsou mnohdy složeny z komentátorů,
 • 00:23:43 kteří každý den píší o něčem jiném
  a přitom pořádně ničemu nerozumí.
 • 00:23:47 A tito lidé nám chtějí radit.
 • 00:23:53 A totéž se samozřejmě týká
  i neúspěšných politiků.
 • 00:23:59 Chtěl bych vás proto poprosit,
  važte si lidí,
 • 00:24:03 kteří v životě něco dokázali.
 • 00:24:08 A s úctou přijímejte jejich rady.
 • 00:24:17 A naopak ignorujte radílky,
  kteří sami v životě nedokázali nic.
 • 00:24:28 Milí přátelé, chtěl bych vám všem
  popřát nejen ono obligátní
 • 00:24:33 zdraví a štěstí.
 • 00:24:40 Každý z nás totiž v životě
  vyrývá nějakou stopu.
 • 00:24:48 Někdy to může být maličkost,
  někdy velká věc,
 • 00:24:52 ale to není vůbec důležité.
 • 00:24:58 Důležité je, aby z anámi
  něco zůstalo, něco,
 • 00:25:06 co zlepší život náš, život našich
  bližních a pokud možno
 • 00:25:10 i život ostatních občanů ČR.
 • 00:25:21 A dovolte mi proto, abych připil
  na to, aby v příštím roce
 • 00:25:32 za vámi zůstala úctyhodná práce,
  které si druzí lidé budou vážit.
 • 00:25:41 Na vaše zdraví, štěstí,
  životní pohodu
 • 00:25:46 a radost ze života, všechno
  nejlepší do Nového roku!
 • 00:25:53 Skryté titulky:
  Tomáš Seidl