iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
25. 6. 2018
22:20 na ČT art

1 2 3 4 5

0 hlasů
1769
zhlédnutí

To bylo Pražské jaro 2018

Nejzajímavější okamžiky, rozhovory a postřehy ze 73. ročníku mezinárodního hudebního festivalu.

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

To bylo Pražské jaro 2018

 • 00:00:14 Je asi těžké říct, které přání
  ředitele festivalu je největší,
 • 00:00:17 těch největších přání by byla
  asi řada,
 • 00:00:19 ale asi tak možná nejvýznamnější
  je to,
 • 00:00:21 aby Pražské jaro se i v budoucnu
  zdárně rozvíjelo,
 • 00:00:25 aby si udrželo své postavení
 • 00:00:27 a umělo vždycky reagovat na mladé
  a současné podněty,
 • 00:00:32 aby nikdy nenastal ten stav,
 • 00:00:34 kdy se budeme více jaksi chválit
  tou minulostí, než budoucností.
 • 00:00:40 Proto si myslím, že je důležité
  stále hledět dopředu,
 • 00:00:42 nebát se nových myšlenek,
  nových podnětů,
 • 00:00:45 a hlásit se k tomu, co do vínku
  festivalu vlastně dali
 • 00:00:48 velmi mladí zakladatelé.
 • 00:00:50 My vždycky připomínáme,
 • 00:00:52 že Rafaelu Kubelíkovi, když založil
  Pražské jaro, bylo 34 let,
 • 00:00:55 a na to musíme myslet,
  abychom nezačali mít ten pocit,
 • 00:00:58 že jsme to dělali vždycky
  jenom správně,
 • 00:01:00 a že to musíme dělat tak,
  jako jsme to dělali v minulosti.
 • 00:01:02 To by byla cesta do pekel.
 • 00:01:04 Takže budoucnost, odvaha
  a volnomyšlenkářství,
 • 00:01:08 to je to, co by mělo provázet
  Pražské jaro i v budoucnu.
 • 00:01:12 Já se domnívám, že Pražské jaro
  není potřeba nějak zásadně měnit,
 • 00:01:16 ono se v průběhu času,
 • 00:01:18 někdy nápadně, někdy trochu
  nenápadně, proměňuje,
 • 00:01:20 protože nemůže zůstat nějakým
  tradičním muzeem.
 • 00:01:26 Těch novinek za posledních 20 let
  se projevilo poměrně hodně,
 • 00:01:30 ale byl bych možná rád,
 • 00:01:32 kdyby se Pražské jaro
  ještě více otevřelo
 • 00:01:34 právě do těch mezioborových vazeb.
 • 00:01:36 Mám na mysli třeba velmi
  zajímavou vazbu
 • 00:01:40 soudobé hudby a moderního tance.
  Těch věcí je více.
 • 00:01:43 Zajímavou věcí je třeba to,
 • 00:01:45 že moderní jazz se často potkává
  velmi blízce
 • 00:01:48 se soudobou tvorbou nových autorů
 • 00:01:51 a bylo by také asi dobré
  připomenout
 • 00:01:53 úzkou vazbu soudobé hudby
  a třeba moderního designu,
 • 00:01:56 některých nezvyklých industriálních
  prostor a podobných věcí.
 • 00:02:00 To se na Pražském jaru samozřejmě
  už v minulosti objevilo, objevuje,
 • 00:02:04 ale ten rozsah těchto
  interdisciplinárních vazeb
 • 00:02:07 by mohl být větší.
 • 00:02:11 -Chceme, aby hostování českých
  orchestrů na Pražském jaru
 • 00:02:14 byla vždy něčím ozvláštněna,
 • 00:02:17 a proto jsme zvolili pro Českou
  filharmonii
 • 00:02:20 vystoupení s Davidem Robertsonem.
 • 00:02:22 Kromě toho, že jsme k nim dali
 • 00:02:25 tuto světovou figuru dirigentské
  scény,
 • 00:02:28 tak jsme to ozvláštnili
  i dramaturgicky.
 • 00:02:29 Bohuslav Martinů - Čtvrtá symfonie
  jako připomínka konce války,
 • 00:02:34 ale zároveň emigrace Martinů
  a připomenutí fenoménu,
 • 00:02:37 kdy celá jedna generace
  skladatelská
 • 00:02:40 de facto skončila v emigraci.
 • 00:02:43 Martinů vlastně všechny své
  symfonie napsal v zahraničí.
 • 00:02:50 -Hudba Bohuslava Martinů zasahuje
  do mnoha žánrů.
 • 00:02:54 Ten skladatel byl skutečně
  ohromně talentovaný.
 • 00:02:58 Jeho Čtvrtá symfonie je pro mě
  mimořádným dílem,
 • 00:03:01 protože vyjevuje nezměrnou radost
  skladatele a bezpočtu dalších lidí,
 • 00:03:06 která se u nich dostavila
  s koncem druhé světové války.
 • 00:03:12 Zároveň nese Čtvrtá symfonie
  hluboké city,
 • 00:03:14 které si spojujeme se všemi
  kompozicemi Bohuslava Martinů.
 • 00:03:30 -Já si myslím, že mimořádným
  zážitkem
 • 00:03:32 byl určitě koncert
  České filharmonie.
 • 00:03:34 Trochu netypický,
 • 00:03:36 protože americký dirigent Keith
  Lockhart připravil program,
 • 00:03:39 který jednak připomínal
  návštěvy Leonarda Bernsteina
 • 00:03:43 na Pražském jaru v roce 1946
  a 1947,
 • 00:03:47 ale v druhé polovině programu
  jsme pak byli svědky
 • 00:03:49 krásného muzikálového show.
 • 00:03:52 To bylo trošku i netypické,
 • 00:03:53 jak pro Pražské jaro,
  tak pro Českou filharmonii,
 • 00:03:55 a myslím, že ten program
  byl velmi zdařilý
 • 00:03:57 a mnoho diváků možná překvapilo to,
 • 00:03:59 že Pražské jaro se vydává
  takovýmto směrem,
 • 00:04:02 ale bylo to samozřejmě logické,
 • 00:04:04 protože muzikály a hudební divadlo
  hrály v tvorbě Leonarda Bernsteina,
 • 00:04:08 kterého jsme si letos připomínali,
  protože se narodil před 100 lety,
 • 00:04:13 tak to v jeho díle hrálo
  samozřejmě závažný význam
 • 00:04:17 a vlastně asi nejslavnější roli.
 • 00:04:24 -Pražské jaro každoročně objednává
  skladby
 • 00:04:26 u současných českých skladatelů,
 • 00:04:29 ať už se jedná třeba o povinné
  skladby pro soutěžící
 • 00:04:31 v rámci mezinárodní hudební soutěže
  Pražské jaro,
 • 00:04:34 ale také pro koncertní provoz.
 • 00:04:37 A v letošním roce toho bylo
  o něco více
 • 00:04:40 a to bylo dáno opět tím,
 • 00:04:42 že jsme chtěli ukázat budoucnost
  české hudby,
 • 00:04:45 u které se nesmíme spoléhat
  jenom na tu minulost a tradici,
 • 00:04:48 ale musíme hrdě hledět dopředu.
 • 00:04:50 A proto jsme objednali skladby
  u mladých českých skladatelů,
 • 00:04:54 nebo střední generace,
  Luboše Mrkvičky a Michala Nejtka.
 • 00:04:59 A vyvinuli jsme maximální úsilí,
 • 00:05:00 aby tyto premiéry zazněly
  v podání zahraničních ansámblů-
 • 00:05:03 Varšavské filharmonie
  a Klangforum Wien,
 • 00:05:06 čili česká soudobá hudba se dostala
 • 00:05:08 do zahraničního nebo mezinárodního
  kontextu
 • 00:05:10 i díky skvělým interpretům.
 • 00:05:15 -Soudobá hudba je velkou výzvou.
  Je to zajímavé kromě jiného tím,
 • 00:05:20 že dnes vlastně neexistuje
  nějaký hlavní hudební styl,
 • 00:05:23 který by byl hlavním trendem
  v soudobé tvorbě.
 • 00:05:27 Jsme svědky toho, že existuje
  možná deset,
 • 00:05:30 dokonce možná i více hudebních
  typů,
 • 00:05:33 které můžeme nazývat soudobou
  hudbou.
 • 00:05:37 Je to často hudba novoromantická,
  která do jisté míry čerpá z tradic,
 • 00:05:41 na druhé straně je to hudba
  ryze experimentální,
 • 00:05:43 která vlastně záměrně nerespektuje
  skoro nic
 • 00:05:47 z toho tradičního komponování.
 • 00:05:52 Ale Pražské jaro musí samozřejmě
  brát v potaz vývoj hudby
 • 00:05:56 a vytvářet také prostor pro to,
 • 00:05:58 aby novodobí autoři měli možnost
  předvést na festivalu svoji tvorbu
 • 00:06:02 a také je naší povinností vytvořit
  prostor pro hudebníky,
 • 00:06:06 kteří se vlastně dneska
  i specializovaně
 • 00:06:08 těm novým hudebním trendům
 • 00:06:10 a novým hudebním experimentům
  věnují.
 • 00:06:12 Pražské jaro se o to v rozsahu,
 • 00:06:14 který je pro nás finančně
  zvládnutelný, věnuje,
 • 00:06:17 s tím, že tady řeknu věc,
  která možná není úplně patrná,
 • 00:06:20 ale finanční návratnost těchto
  investic je skutečně mizivá.
 • 00:06:23 Nicméně k velkému festivalu,
  jako je Pražské jaro,
 • 00:06:25 tento segment patří a navzdory
  všem rizikům
 • 00:06:29 ho chceme rozvíjet i v budoucnosti.
 • 00:06:39 Ta nová a experimentální hudba
 • 00:06:41 se nehodí vždy do těch tradičních
  koncertních prostor.
 • 00:06:45 My samozřejmě využíváme i třeba
  kostely a klasické prostory,
 • 00:06:50 které mají nějakou hudební
  historii,
 • 00:06:53 ale právě pro ty nové věci
  se hodí nové prostory,
 • 00:06:55 a proto třeba dopravní hala
  Národního technického muzea
 • 00:06:58 je svým způsobem ideálem
  pro řadu skladeb.
 • 00:07:03 Podobně tomu je se Studiem Hrdinů,
 • 00:07:05 kde vlastně v útrobách
  Veletržního paláce
 • 00:07:07 nacházíme takový jako
  postindustriální prostor,
 • 00:07:10 dosti zatím neupravený,
 • 00:07:12 ale právě jeho syrovost vytváří
  velmi pěkné prostředí
 • 00:07:16 pro řekněme moderní
  a také často syrové skladby.
 • 00:07:22 Mezinárodní hudební soutěž
  Pražské jaro
 • 00:07:24 je součástí historie tohoto
  velkého festivalu
 • 00:07:27 a tvoří k němu určitý pandán,
 • 00:07:29 který postupem let vlastně získal
  určitou samostatnost.
 • 00:07:33 A to bylo dáno tím,
 • 00:07:35 že soutěž zvyšuje své nároky,
  více se profiluje,
 • 00:07:38 ale samozřejmě tam existuje
  pevný svazek s festivalem.
 • 00:07:43 To je dáno zejména tím,
 • 00:07:44 že laureáti Pražského jara
  mají vlastně právo
 • 00:07:48 být zváni na ten kmenový festival,
 • 00:07:51 a to je věc, která je samozřejmě
  pro nás radostí,
 • 00:07:53 protože v té historické bilanci
  můžeme dneska uvádět
 • 00:07:56 desítky slavných jmen,
 • 00:07:58 která se vlastně etablovala díky
  mezinárodní soutěži Pražské jaro.
 • 00:08:02 V letošním roce byla soutěž vypsána
  pro 2 hudební obory,
 • 00:08:05 lesní roh a violoncello,
 • 00:08:08 a když nahlédnu do výsledkové
  listiny,
 • 00:08:10 tak mohu celkem s radostí
  konstatovat,
 • 00:08:12 že vlastně nejlepším účastníkem
  violoncellové soutěže
 • 00:08:15 byl Václav Petr, mladý koncertní
  mistr České filharmonie.
 • 00:08:18 On sice obsadil 2. místo,
 • 00:08:20 ale vzhledem k tomu, že nebyla
  udělena první cena,
 • 00:08:23 porota se neshodla na udělení
  první ceny,
 • 00:08:26 tak jeho 2. místo je vlastně
  takovým malým vítězstvím
 • 00:08:29 a je tedy pro nás laureátem
  první velikosti.
 • 00:08:34 V oboru lesního rohu zvítězil
 • 00:08:35 francouzský hornista Alexandre
  Collard.
 • 00:08:39 A je také spravedlivé připomenout
  šéfy porot,
 • 00:08:42 protože nám se daří v posledních
  letech
 • 00:08:44 posilovat renomé jednotlivých
  členů porot
 • 00:08:47 a předsedou poroty v oboru
  lesního rohu
 • 00:08:49 byl rakouský hornista
  Radovan Vlatković
 • 00:08:53 a v oboru violoncella to byl
 • 00:08:55 známý a u nás populární český
  violoncellista Michal Kaňka,
 • 00:08:58 který shodou okolností je také
  vlastně předsedou
 • 00:09:00 naší stále soutěžní komise,
 • 00:09:02 čili poradního sboru Pražského
  jara,
 • 00:09:04 který dbá o vývoj, kvalitu
  a slávu
 • 00:09:08 naší soutěže pro mladé hudebníky.
 • 00:09:15 -Na koncertu Janáčkovy filharmonie
  Ostrava
 • 00:09:17 se spojilo několik pohledů
  na ten rok 1918-2018.
 • 00:09:24 Bohuslav Martinů byl skladatelem,
 • 00:09:26 který emigroval a působil
  v emigraci,
 • 00:09:28 ač to hudební pouto se zemí
  neztratil.
 • 00:09:31 Naopak Klement Slavický,
 • 00:09:34 jehož Sinfonietta č. 4
  na koncertu zazněla,
 • 00:09:37 je příkladem těch skladatelů,
 • 00:09:39 kteří zůstali v České republice,
  v Československu,
 • 00:09:44 a snažili se tvořit v rámci
  té omezené svobody, kterou měli.
 • 00:09:50 A tak kupříkladu Klement Slavický
  tuto svoji Sinfoniettu č. 4
 • 00:09:52 věnoval výročí Organizace spojených
  národů,
 • 00:09:57 dostal dokonce za to zlatou
  medaili,
 • 00:09:59 a i po letech, ona má velmi
  specifický text,
 • 00:10:02 který se týká míru,
 • 00:10:04 a samozřejmě v polovině 80. let
  to slovo mír
 • 00:10:06 bylo velmi zpolitizované,
 • 00:10:08 ale i po tolika letech
  má velkou působnost,
 • 00:10:12 protože otázka míru nebo války
  se transformuje,
 • 00:10:16 ale přesto zůstává stále aktuální.
 • 00:10:22 Mně se ohromně líbila kombinace
  těch vokálních partů,
 • 00:10:25 charismatického Norberta Lichého,
  který září v Ostravě,
 • 00:10:29 a proto i bylo dobře,
 • 00:10:30 že s Janáčkovou filharmonií Ostrava
  přijel on, Norbert Lichý,
 • 00:10:34 a pak Lucie Silkenová,
  jejíž soprán neuvěřitelně dozrává
 • 00:10:40 a i v komplikované akustice
  Smetanovy síně Obecního domu
 • 00:10:43 a nad velmi spletitou partiturou
  se nádherně nesl.
 • 00:10:48 A pak Martin Kasík, jehož klavírní
  part
 • 00:10:51 je doslova končertantní
  v této sinfoniettě.
 • 00:10:53 Když se podíváte na partituru,
  tak máte dojem snad,
 • 00:10:56 že je to i klavírní koncert,
 • 00:10:57 tak ten se toho zhostil
  ohromně pohotově a bravurně.
 • 00:11:03 -Skladba je ohromně silná.
 • 00:11:06 Je originální také tím,
  že je to pro smyčce, bicí,
 • 00:11:12 s výjimkou dechů.
 • 00:11:14 Tím chce rozpólovat smyčce,
 • 00:11:16 jakožto prostředek, který užívá
  k vyjádření nějaké humanity,
 • 00:11:21 a bicí a klavír a varhany,
 • 00:11:23 které tam mají velice drastickou
  úlohu,
 • 00:11:25 naopak těch destrukčních sil.
 • 00:11:37 -Napříč festivalem se linula
 • 00:11:39 ještě jedna dramaturgická linka,
  minilinka,
 • 00:11:42 a to byla linka Gustava Mahlera
  a jeho symfonií.
 • 00:11:45 3 jeho symfonie byly interpretovány
  zahraničními orchestry
 • 00:11:50 a to je i pojítkem Varšavské
  filharmonie
 • 00:11:53 a Budapest Festival Orchestra,
  kdy Varšavská uvedla 4. symfonii
 • 00:11:56 a Budapest Festival
  jeho monumentální 2. symfonii.
 • 00:12:09 -Nevím proč, ale k této hudbě
  cítím skutečně silný vztah.
 • 00:12:14 Ta symfonie mi připomíná
  velkou slavnost,
 • 00:12:18 sen o vzkříšení, život po smrti.
 • 00:12:22 Mahler tohle všechno, ten úchvatný
  sen, dokázal vylíčit s nádhernou,
 • 00:12:27 nadšenou, až dětsky naivní vizí.
 • 00:12:34 -Mezi koncerty, které možná byly
  na hraně,
 • 00:12:36 či možná za hranou klasické
  dramaturgie Pražského jara,
 • 00:12:40 bylo vystoupení jazzového kvartetu,
 • 00:12:42 jehož šéfem je dnes již slavný
  španělský kytarista Amós Lora.
 • 00:12:48 Velmi zajímavé je to, že on je
  slavný a etablovaný,
 • 00:12:50 ačkoliv mu ještě není 20 let,
 • 00:12:52 patří mezi ty zázračné osobnosti
  nové generace jazzu,
 • 00:12:56 a bylo moc pěkné v tradičním
  prostoru Pražské křižovatky,
 • 00:13:01 kostela, který renovovala Nadace
  Václava a Dagmar Havlových,
 • 00:13:05 slyšet tyto 4 hudebníky,
  kde 3 členové jazzového kvartetu
 • 00:13:11 byli vlastně již skutečně řekněme
  hudebníci středního věku,
 • 00:13:14 ale řídil je a vedl kytarista,
  kterému ještě není 20 let.
 • 00:13:18 A hráli krásné skladby,
 • 00:13:20 které potěšily milovníky
  moderní hudby a jazzu.
 • 00:13:23 Program byl jednak velmi krásný
  a také reakce publika byla nadšená.
 • 00:13:32 -Odmalička jsem se věnoval
  flamencu,
 • 00:13:34 protože v něm žijí také oba rodiče.
 • 00:13:38 Otec je hudební pedagog,
  učí kytaru na konzervatoři,
 • 00:13:40 maminka vyučuje zase tanec.
 • 00:13:45 Flamenco mě obklopuje od samého
  začátku života,
 • 00:13:47 takže je jen přirozené,
 • 00:13:48 že jsem ho v nějakých 3-4 letech
  začal poslouchat
 • 00:13:51 a taky jsem začal hrát na kytaru.
 • 00:13:55 Takže co se týká mých kořenů,
  na jedné straně je to flamenco
 • 00:13:58 a na druhé pak jazz.
 • 00:14:05 -Letošní debut Pražského jara
  byl opravdu výjimečný,
 • 00:14:08 a to v mnoha ohledech.
 • 00:14:10 Je to projekt, který dává
  příležitost
 • 00:14:13 mladým dirigentům na začátku
  kariéry,
 • 00:14:15 aby se etablovali v konkurenci
  nejvyšší, v konkurenci zahraniční.
 • 00:14:19 S tím projektem před lety přišel
  Jiří Bělohlávek
 • 00:14:23 a v letošním roce to už byl
  pátý debut.
 • 00:14:26 A já mám velkou radost,
 • 00:14:27 že se podařilo naplnit
  několik přání,
 • 00:14:30 a to, aby debut letošní zapadal
  do oslav 100. výročí republiky,
 • 00:14:35 což se podařilo jak po programové
  stránce, tak i v rovině symbolické.
 • 00:14:41 Chuhei Iwasaki je mladý japonský
  dirigent,
 • 00:14:44 který před 10 lety se rozhodl
 • 00:14:46 studovat klasickou hudbu
  v České republice.
 • 00:14:49 A bylo to pod dojmem hostování
  České filharmonie
 • 00:14:52 s dirigentem Zdeňkem Mácalem.
 • 00:14:54 A dokazuje to, jaký magnetismus
  vytváří česká klasická hudba
 • 00:14:59 směrem do zahraničí
  a jakou slávu nám to dělá,
 • 00:15:03 což v roce 100. výročí republiky
 • 00:15:06 je to nejlepší, co můžeme
  dokazovat.
 • 00:15:10 Plus se tam naplnil i silný příběh
 • 00:15:12 mezi Chuhei Iwasakim
  a Zdeňkem Mácalem,
 • 00:15:14 protože skutečně po debutovém
  koncertu se tito 2 setkali,
 • 00:15:18 podle všeho poprvé,
  poprvé tváří v tvář,
 • 00:15:21 a mělo to krásný i osobní rozměr.
 • 00:15:28 -Maestro přijel do Japonska,
 • 00:15:31 respektive do města, kde byli moji
  rodiče, to je Tsukuba.
 • 00:15:35 A ten koncert se mi tak líbil,
 • 00:15:37 že jsem se rozhodl, že budu
  studovat tady.
 • 00:15:40 -Jsem rád, že jsem ho inspiroval,
  tady mladšího kolegu,
 • 00:15:43 že vlastně když mě viděl dirigovat
  Českou filharmonii v Japonsku,
 • 00:15:47 tak se rozhodl, že půjde
  do Česka studovat.
 • 00:15:54 -Chuhei Iwasaki, ač Japonec,
  ač nemohl zažít rok 1968,
 • 00:15:58 tak přesto Hudbu pro Prahu 1968
  Karla Husy
 • 00:16:02 dirigoval naprosto přesvědčivě
  a sugestivně.
 • 00:16:05 A pak Marek Kozák, což je laureát
  naší pražskojarní soutěže,
 • 00:16:09 se zhostil Bořkovcova klavírního
  koncertu č. 2
 • 00:16:11 s naprostou suverenitou a lehkostí.
 • 00:16:16 A je možná příslibem toho,
 • 00:16:18 že mladí interpreti budou
  vyhledávat
 • 00:16:20 klenoty české hudby
  2. poloviny 20. století
 • 00:16:23 a budou je přinášet na koncertní
  pódia.
 • 00:16:31 Pražské jaro má speciální řadu
  dopoledních koncertů,
 • 00:16:35 matiné, kde dává příležitost
  mladým umělcům,
 • 00:16:40 a ta letošní matiné byla
  velmi zajímavá.
 • 00:16:44 Jednak jsme představili mladého
  kontrabasistu Indiho Stivína,
 • 00:16:48 který dokonce byl ve spolupráci
  s Českou televizí
 • 00:16:51 navržen do soutěže Eurovision,
 • 00:16:55 a potom se na Pražském jaru poprvé
  v sólové podobě objevil akordeon.
 • 00:17:01 A to byla Markéta Laštovičková,
 • 00:17:04 která je vítězkou mnoha světových
  soutěží
 • 00:17:06 a nyní ji mělo na půdě
  Pražského jara
 • 00:17:09 možnost slyšet i české publikum.
 • 00:17:14 -Na Pražském jaru účinkuju poprvé.
 • 00:17:16 Je to obrovský zážitek,
  protože netušila jsem,
 • 00:17:20 jak velká atmosféra
  na tom koncertě bude.
 • 00:17:23 Velmi jsem si to užila
 • 00:17:25 a opravdu tento den se pro mě
  zapíše tak nějak do dějin.
 • 00:17:32 -Víkend komorní hudby je vlastně
  novým segmentem Pražského jara,
 • 00:17:37 je to takový festival uprostřed
  festivalu.
 • 00:17:40 A novinkou není samozřejmě
  komorní hudba,
 • 00:17:42 která je na Pražském jaru přítomna
  vlastně od jeho počátku,
 • 00:17:46 ale my jsme se před lety
  s uměleckou radou,
 • 00:17:48 kterou vedl Jiří Bělohlávek
 • 00:17:51 a iniciátorem této myšlenky byl
  violoncellista Marek Jerie,
 • 00:17:54 shodli na tom, že komorní hudba
  je jaksi rozptýlena v tom festivalu
 • 00:17:58 a její význam je možná trošku
  degradován tím,
 • 00:18:02 že nemá vlastně v rámci festivalu
  žádnou viditelnou strukturu.
 • 00:18:08 A proto jsme se domluvili
 • 00:18:10 po počátečních úvahách o maratonu
  komorní hudby na tom,
 • 00:18:12 že uděláme Víkend komorní hudby,
  čili zdůrazníme tuto část,
 • 00:18:15 a velmi významnou část klasické
  hudby,
 • 00:18:17 tím, že ji sevřeme do určitého
  rámce.
 • 00:18:20 Ten rámec není úplný,
 • 00:18:21 protože některé koncerty komorní
  hudby jsou mimo tento víkend,
 • 00:18:24 nicméně Víkend komorní hudby
  jaksi se zaměřuje
 • 00:18:28 takovým ohniskem na tuto část
 • 00:18:30 a těch 8-10 koncertů komorní hudby
  někdy přesahuje až do pondělka.
 • 00:18:37 Připomíná vlastně to, že komorní
  hudba je královnou a podstatou
 • 00:18:41 a esencí uměleckého mistrovství
  a reakce publika je velmi dobrá,
 • 00:18:46 protože řada posluchačů má možnost
  přijet na Pražské jaro na víkend.
 • 00:18:49 Některým vyhovuje matiné,
 • 00:18:52 někteří mají rádi odpolední
  koncert,
 • 00:18:54 někteří půjdou na Víkend komorní
  hudby v klasickém večerním čase,
 • 00:18:58 ale ukazuje se,
 • 00:18:59 že to určité zarámování komorní
  hudby tomu prospělo
 • 00:19:04 a Pražské jaro tím pádem také
  připomíná i běžným posluchačům,
 • 00:19:08 jak významný to je obor
  z těch mnoha oborů klasické hudby.
 • 00:19:19 Slavný houslista Julian Rachlin
 • 00:19:22 naplnil vrchovatě naši představu
  toho,
 • 00:19:24 jak má vypadat residenční hostování
  významného umělce.
 • 00:19:28 Vystoupil celkem na 4 koncertech
  ve zcela rozdílných podobách.
 • 00:19:33 Na prvním koncertě vystoupil
 • 00:19:35 jako sólista Symfonického orchestru
  hl. m. Prahy FOK
 • 00:19:39 v populárním houslovém koncertu
  Mendelssohna Bartholdyho.
 • 00:19:43 Následně potom měl v Rudolfinu
  recitál
 • 00:19:46 s klavíristou Itamarem Golanem.
 • 00:19:50 Na třetím koncertu,
  rovněž v Rudolfinu,
 • 00:19:52 vystoupil vlastně jako člen
 • 00:19:53 komorního sdružení klavírního
  kvartetu
 • 00:19:56 a nakonec se ukázal jako zdatný
  dirigent,
 • 00:19:59 když řídil Pražskou komorní
  filharmonii.
 • 00:20:06 -Je to velká čest, pyšnit se
  titulem residenční umělec.
 • 00:20:09 Vždyť se jedná o jeden
 • 00:20:11 z nejvýznamnějších světových
  festivalů!
 • 00:20:13 Tady mohu prezentovat nejrůznější
  polohy hudby, které mám tak rád.
 • 00:20:17 Také se velmi těším na spolupráci
  s vítězkou loňské houslové soutěže.
 • 00:20:21 Je krásné doprovázet jiného
  sólistu, báječnou mladou umělkyni.
 • 00:20:25 Otevřela se mi skutečně fantastická
  příležitost
 • 00:20:28 a přistupuji k ní s pocity pokory,
  štěstí, nadšení a pocty.
 • 00:20:38 -Letos mě ohromně potěšila
  houslistka Olga Šroubková,
 • 00:20:41 vítězka pražskojarní soutěže,
 • 00:20:43 když na pódiu vystoupila
  pod taktovkou Juliana Rachlina,
 • 00:20:48 čili je to opět rozměr,
 • 00:20:50 kdy mladí čeští interpreti
  se díky mezinárodnímu festivalu
 • 00:20:54 dostávají do kontaktu
  se zahraničními umělci.
 • 00:20:56 A jak Olga Šroubková poznamenala,
 • 00:20:58 myslím si, že to je určitě začátek
  jejího mezinárodního renomé,
 • 00:21:02 i tento osobní kontakt s takovouto
  legendou.
 • 00:21:07 -Bylo to úžasný. Jsem spokojená,
  mám radost.
 • 00:21:19 -Nicméně asi největším hudebním
  zážitkem právě toho,
 • 00:21:22 že šlo o program, který byl zcela
  odlišný od všech ostatních,
 • 00:21:26 byly hudební dějiny města
  Jeruzaléma,
 • 00:21:28 které nám přivezl katalánský
  dirigent
 • 00:21:32 a jeden ze známých propagátorů
  staré hudby, Jordi Savall.
 • 00:21:37 Bylo to velmi zajímavé právě v tom,
  že jsme si připomněli
 • 00:21:41 tu velkou, historickou problematiku
  Jeruzaléma,
 • 00:21:44 jako města dvou světů
  a města mnoha náboženství.
 • 00:21:48 A i v té hudební fresce,
  kterou Jordi Savall připravil,
 • 00:21:51 bylo patrné, jak to bylo složité
  během celé historie
 • 00:21:54 a jak je to logicky složité i dnes.
 • 00:21:57 Zaplať pánbůh to byl portrét
  hudební a kulturní a ne politický.
 • 00:22:07 -Pevnou součástí té pestré mozaiky
  Pražského jara
 • 00:22:10 je i interpretace staré hudby,
 • 00:22:12 poučená interpretace, autentická
  interpretace.
 • 00:22:15 Ta mediální pozornost
  se soustředila
 • 00:22:17 na hostování Sira Johna Eliota
  Gardinera s Monteverdi Choir
 • 00:22:21 a English Baroque Soloists.
 • 00:22:23 Oprávněně. Byl to nádherný koncert.
 • 00:22:29 -Je tolik cest a způsobů,
  jak Bachovu hudbu interpretovat.
 • 00:22:32 Může se tak dít s moderním
  orchestrem,
 • 00:22:35 s ansámblem dobových nástrojů,
  s malým sborem, velkým sborem,
 • 00:22:38 a vždycky to bude znít skvěle.
  To je na Bachovi nádherné.
 • 00:22:42 Pro mě je nejkrásnější uvádění
  s mými soubory,
 • 00:22:45 s Monteverdi Choir a English
  Baroque Soloists,
 • 00:22:47 protože hudbu té doby skvěle cítí
  a navzájem si výborně rozumí.
 • 00:22:51 Nejdůležitější je pochopit
  kontrapunkt, polyfonii, rytmus
 • 00:22:54 a skutečnost, že Bachova hudba
  vychází z hudby taneční,
 • 00:22:58 takže musíte tančit.
 • 00:23:10 -Neméně vynikající bylo hostování
 • 00:23:13 italského souboru Accademia
  Bizantina,
 • 00:23:16 který se specializuje na jejich
  tvorbu,
 • 00:23:18 ale ve vivaldiovském programu
  dokázali skutečně,
 • 00:23:21 že jsou mistři svého oboru.
 • 00:23:29 -Obecně lze říci,
 • 00:23:31 že jedním z charakteristických rysů
  italské hudby je komunikativnost.
 • 00:23:36 Hodně využívá právě i sílu slova,
  propojení mezi slovem a hudbou,
 • 00:23:40 a platí to zvláště u benátské
  hudby, hlavně z uvedeného období.
 • 00:23:45 Je plná odkazů i vzdálených ozvěn,
 • 00:23:47 protože Benátky byly významnou
  kulturní a hudební křižovatkou,
 • 00:23:51 proto jsou zde patrné i rysy
  lidové tvorby
 • 00:23:53 v kombinaci s ohlasy vzdálených
  kultur.
 • 00:23:57 Pak je tu také rytmus, který
  benátští skladatelé vytvořili,
 • 00:24:00 a typické styly, které jsou
  nezaměnitelné s jinými.
 • 00:24:03 Benátky se tak v krátké době staly
 • 00:24:05 důležitým milníkem pro všechny
  cizince,
 • 00:24:07 kteří se chtěli naučit
  italskému stylu.
 • 00:24:10 Benátky byly považovány za významné
  centrum tehdejší hudby.
 • 00:24:20 -Závěrečným koncertem se uzavírá
  oblouk oslav roku 1918-2018,
 • 00:24:27 který byl započat už zahajovacím
  koncertem,
 • 00:24:29 který byl svěřen České filharmonii
  a Tomáši Netopilovi,
 • 00:24:33 proto logicky závěrečný koncert
 • 00:24:35 na podporu té vzájemné soudržnosti
  československé,
 • 00:24:40 tak byla vybrána Slovenská
  filharmonie,
 • 00:24:42 a i v samotném programu
  toho koncertu
 • 00:24:45 se kombinují tyto československé
  prvky: Zdeněk Fibich - Comenius,
 • 00:24:49 vůbec osobnost Komenského
  a jeho česko-slovenské dosahy,
 • 00:24:54 Janáčkova Sinfonietta, která spadá
  přímo do období první republiky,
 • 00:24:58 a Žalm zeme podkarpatskej
  Eugena Suchoně
 • 00:25:02 je význačnou skladbou
  pro slovenské dějiny hudby.
 • 00:25:05 Možná plní podobnou funkci,
 • 00:25:07 jako Má vlast Bedřicha Smetany
  pro českou hudbu.
 • 00:25:12 -Myslím, že letošní ročník
  Pražského jara byl velmi pestrý
 • 00:25:15 a ukázalo se, že to téma
  Československa 1918
 • 00:25:20 může být pojato právě velmi
  optimisticky.
 • 00:25:24 Jednak je určitou bilancí
  toho století,
 • 00:25:26 které jsme sdíleli a stále sdílíme
  kulturně, my, Češi a Slováci,
 • 00:25:31 ale zároveň jsme tam dali
 • 00:25:32 právě ten pevný signál
  do budoucna tím,
 • 00:25:34 že jsme vlastně rekordně vytvořili
 • 00:25:37 rozsáhlý prostor pro nové autory
  a mladé interprety.
 • 00:25:45 Skryté titulky: Vlasta Malíková
  Česká televize 2018

Související