iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
1. 5. 2019
21:30 na ČT2

1 2 3 4 5

19 hlasů
41798
zhlédnutí

Cesty za hodinářským uměním 3/6

Glashütte

Tentokrát se dozvíme, proč se horníci v Glashütte přeučili na hodináře a jaký byl 174 letý vývoj hodinářství v tomto českém příhraničním regionu

40 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Cesty za hodinářským uměním - Glashütte

 • 00:00:33 *V bývalém poválečném východním
  bloku
 • 00:00:35 se náramkové hodinky vyráběly
  jen ve 3 zemích-
 • 00:00:39 v Československé socialistické
  republice, v Sovětském svazu
 • 00:00:42 a v Německé demokratické
  republice.
 • 00:00:54 Pád komunismu na konci 80. let
 • 00:00:56 postavil tyto země před
  nelehký úkol,
 • 00:00:59 udržet výrobu i v nových,
 • 00:01:01 velmi silných konkurenčních
  podmínkách znovu otevřeného světa.
 • 00:01:07 S tímto nelehkým úkolem
 • 00:01:08 se dozajista nejlépe vypořádali
  Němci,
 • 00:01:11 mohli totiž navázat na dlouholetou
  tradici,
 • 00:01:14 která se začala psát v Krušných
  horách před více než 170 lety.
 • 00:01:21 Hodinový strojek si je schopno
  vyrobit
 • 00:01:23 jen několik hodinářských firem.
 • 00:01:26 Většina jich kupuje strojky
  a usazuje je do různých pouzder.
 • 00:01:31 Výjimečnost hodinek ale není dána
 • 00:01:33 především vnějším designem
  a moderním vzhledem,
 • 00:01:35 jak se nám snaží namluvit
  současné moderní značky.
 • 00:01:41 Srdcem hodinek stále zůstává
  strojek,
 • 00:01:43 se kterým si zákazník kupuje
  kvalitu, ale i tradici.
 • 00:01:47 Hodinky s takovým srdcem vznikaly
  a vznikají
 • 00:01:50 ve městečku nedaleko českých
  hranic, v Glashütte.
 • 00:02:01 V rozlehlém Německu vznikla
  během 19. a 20. století
 • 00:02:05 dvě významná hodinářská centra.
 • 00:02:08 Jedno díky příhraniční inspiraci
  Švýcarskem
 • 00:02:11 na západě země v Pforzheimu
  a druhé díky hospodářské krizi,
 • 00:02:15 která postihla Krušnohoří koncem
  19. století, v saském Glashütte.
 • 00:02:22 Celá tato kdysi hospodářská oblast
  východních Krušných hor
 • 00:02:25 se srdcem v Drážďanech
 • 00:02:27 se ocitla na okraji hospodářské
  zkázy.
 • 00:02:32 Horníci zde již ve 12. století
  zahájili těžbu cínu.
 • 00:02:35 Nejdříve objevili ložiska
  kolem Cínovce
 • 00:02:38 a teprve poté, kolem roku 1440
  v Altenbergu.
 • 00:02:43 Dnes je město, které dostalo název
 • 00:02:44 jednoduchým spojením slov
  "der alte Berg" neboli stará hora,
 • 00:02:48 velkou turistickou atrakcí.
 • 00:02:51 Návštěvníky láká mohutný trychtýř,
 • 00:02:53 který vznikl propadem štol
  v roce 1620.
 • 00:02:56 Těžba stříbra, mědi a železné rudy,
 • 00:02:58 která zde probíhala po několik
  staletí,
 • 00:03:01 postupně vyčerpala místní ložiska
 • 00:03:03 a poslední těžební jámy
  byly uzavřeny kolem roku 1870.
 • 00:03:11 Hornictví kdysi živilo i lidi
  v Glashütte,
 • 00:03:14 svědčí o tom nejenom znak města.
 • 00:03:18 Symboly hornictví jsou
  všudypřítomné.
 • 00:03:21 Horník shlíží z piedestalu kašny
 • 00:03:24 na místní hodinářskou školu
  i muzeum.
 • 00:03:27 I v kostele, který je dominantou
  města,
 • 00:03:30 drží horník na svých bedrech
  kazatelnu
 • 00:03:32 a je přítomen všem místním
  bohoslužbám.
 • 00:03:37 Kromě něj jsou za jeho kamennými
  zdmi
 • 00:03:39 symbolicky uložené i staré
  věžní hodiny z roku 1840.
 • 00:03:45 Hned naproti kostelu přes ulici
  stojí památník Adolfa Langeho.
 • 00:03:50 Díky jemu zde žijí po generace
  hodináři
 • 00:03:53 a právě jemu místní lidé vděčí
  za prosperitu města,
 • 00:03:56 která se začala psát v 19. století.
 • 00:04:03 Přesuňme se proto do Drážďan,
 • 00:04:04 kde se v roce 1815 v nuzných
  poměrech
 • 00:04:07 narodil Ferdinand Adolf Lange.
 • 00:04:10 Tento technicky nadaný žák
  Strojní průmyslové školy
 • 00:04:13 poznává při studiích svého
  budoucího hodinářského kolegu
 • 00:04:17 Friedricha Gutkaese.
 • 00:04:19 Ten Langeho seznamuje s precizními
  astronomickými časomírami.
 • 00:04:23 Tyto jedinečné technické
  instrumenty
 • 00:04:25 ze sbírek saských panovníků
 • 00:04:27 vložil v roce 1727 saský kurfiřt
  a polský král August Silný
 • 00:04:32 do Královského kabinetu
 • 00:04:34 matematických a fyzikálních
  přístrojů.
 • 00:04:38 To byl předpoklad pro další vývoj
  přesných časomír.
 • 00:04:43 Lange je fascinován přesností
  instrumentů
 • 00:04:45 zhotovených v Anglii a Francii.
 • 00:04:48 To předurčilo jeho další životní
  orientaci.
 • 00:05:01 Přístroje zhotovené v Anglii
  a Francii,
 • 00:05:03 v zemích, které tehdy bojovaly
  o výsostnou pozici na mořích,
 • 00:05:07 mladého Langeho natolik fascinují,
  že odjíždí do Paříže,
 • 00:05:11 aby se seznámil s výrobou
  přesných hodin - chronometrů,
 • 00:05:15 potřebných k lodní navigaci.
 • 00:05:27 Zde se jeho životní cesta hodináře,
 • 00:05:29 stejně jako jeho pracovní sešity,
  začínají naplňovat.
 • 00:05:35 Po 4 letech na zkušené se vrací
 • 00:05:37 a společně se svým přítelem
  Gutkaesem
 • 00:05:40 vyvíjí slavné pětiminutové hodiny
  nad oponou Drážďanské opery,
 • 00:05:45 které se stávají chloubou města.
 • 00:05:52 V té době Adolf Lange,
 • 00:05:53 rozladěný z chudoby
  v Podkrušnohoří,
 • 00:05:56 kde horníci nemají práci,
 • 00:05:58 sepisuje svůj podrobný
  podnikatelský plán.
 • 00:06:02 Rád by z Glashütte vytvořil
 • 00:06:04 nové centrum pro manufakturní
  výrobu velmi přesných časomír.
 • 00:06:07 S finančním plánem seznamuje
  saskou vládu.
 • 00:06:10 Ta mu s podmínkou, že v prvních
  třech letech
 • 00:06:12 vyučí v oboru hodinářství
  15 tovaryšů,
 • 00:06:15 poskytuje půjčku ve výši
  5580 tolarů.
 • 00:06:21 7. prosince 1845 zakládá
  Adolf Lange v Glashütte
 • 00:06:25 první hodinářskou společnost.
 • 00:06:45 Každý z 15 vyučených horníků
 • 00:06:47 se stává odborníkem, schopným
  si zřídit vlastní dílnu,
 • 00:06:51 je ale schopen dodávat jen určitý
  segment do hodinek,
 • 00:06:54 tedy nikoli sám vyrábět
  celé hodinky.
 • 00:06:58 Tento systém dělby práce,
 • 00:07:00 označovaný jako tzv. nákladnický
  systém, byl převzat ze Švýcarska.*
 • 00:07:09 -Každý učeň po dokončení
  svého vzdělání
 • 00:07:11 dostal speciální úkol,
 • 00:07:14 jeden vyhotovoval ručky,
  druhý setrvačky,
 • 00:07:19 třetí osazoval neboli fasoval
  kameny, čtvrtý dělal pouzdra.
 • 00:07:24 A díky tomu produkce hodinek
  v Glashütte vzkvétala.
 • 00:07:33 -Starší hodinky byly vyráběny
  jako originály.
 • 00:07:36 V moderních hodinkách máme větší
  zaměnitelnost jednotlivých dílů,
 • 00:07:40 máme náhradní díly.
 • 00:07:42 Ty se u starších hodinek
  vyskytovaly velice zřídka.
 • 00:07:45 Tady máme spoustu originálních
  dílů, šroubky jsou originály,
 • 00:07:49 všechno základní osazení bylo
  vyrobeno jako jedinečné kousky.
 • 00:07:53 Co je dnes vlastně vyráběno
  strojově,
 • 00:07:55 bylo dříve opravdu vyráběno
  ruční prací.
 • 00:08:10 *Na příkladu městečka Glashütte,
 • 00:08:12 jeho vzestupů a pádů v dobách
  krize,
 • 00:08:14 lze pochopit dějiny německého
  hodinářského průmyslu.
 • 00:08:20 Naše cesta časem za mechanickými
  hodinkami tak musí začít tady,
 • 00:08:23 v Německém muzeu hodin.
 • 00:08:26 Všechny hodinky tady vypráví
  své příběhy.
 • 00:08:28 Některé trvaly jen pár desetiletí,
 • 00:08:31 některé se svou historií blíží
  ke dvěma staletím.*
 • 00:08:40 -Můžeme zde vidět přibližně
  500 exponátů: kapesní hodinky,
 • 00:08:44 kyvadlové hodiny, námořní
  chronometry, náramkové hodinky,
 • 00:08:49 školní práce studentů hodinářství
  v Glashütte.
 • 00:08:53 Ročně ho navštíví asi 35000 lidí.
 • 00:09:01 *Hned u vstupu návštěvníky přivítá
  opravdový skvost.
 • 00:09:05 Astronomické hodiny Hermanna
  Goertze,
 • 00:09:07 jak už jejich název napovídá,
 • 00:09:08 ukazují na svých cifernících,
  co se děje ve vesmíru,
 • 00:09:12 nejdůležitější sluneční
  a hvězdné časy.
 • 00:09:18 Tento jedinečný hodinový stroj
  z 1757 součástek
 • 00:09:23 je uložen ve skříni z mahagonového
  dřeva.
 • 00:09:27 Konstruktér Hermann Goertz
  na něm pracoval více než 30 let.
 • 00:09:32 A co vše lze pohledem na hodiny
  zjistit?
 • 00:09:35 V první řadě je to věčný kalendář,
  doplněný astronomickými ukazateli.
 • 00:09:40 Dozvíme se datum i letopočet,
 • 00:09:42 ale také kdy vychází a zapadá
  Slunce,
 • 00:09:44 jaká je jeho pozice na obloze
 • 00:09:47 a také reálný rozdíl mezi pravým
  a středním slunečním časem.
 • 00:09:52 O tento unikát je samozřejmě
  nutné se stále starat
 • 00:09:55 a to v muzeu také dělají.
 • 00:09:58 Dodnes jdou tyto sluneční hodiny
  úplně přesně
 • 00:10:01 a jsou naprogramovány svým
  hodinářem,
 • 00:10:04 aby tak šly až do roku 2799.
 • 00:10:09 Zda se mu to povedlo,
 • 00:10:10 to už bohužel nikdo z nás
  nezkontroluje.
 • 00:10:17 Pokud chceme pochopit,
  jak takové hodinky fungují,
 • 00:10:20 k čemu slouží která součástka,
  jak pracuje a kde se nachází,
 • 00:10:25 stačí spustit interaktivní model
  hodin.
 • 00:10:29 Dozvíme se, jaké komplexní
  mechanizmy slouží třeba,
 • 00:10:32 jako v tomto případě,
  k posunu data.
 • 00:10:36 Schéma zobrazuje i práci základního
  soukolí mechanického strojku.
 • 00:10:44 Unikát používaný k určování času
  byl pasážník.
 • 00:10:47 Tento průchodní stroj,
  jak se pasážníku také říkalo,
 • 00:10:51 sloužil jako astronomický
  dalekohled.
 • 00:10:54 Když bylo slunce v nejvyšším bodě
  na obloze,
 • 00:10:56 určovalo se s jeho pomocí
  pravé poledne.
 • 00:11:01 V Německu se přesný čas
  ve 20. letech 20. století
 • 00:11:04 posílal z Berlína pomocí
  radiového signálu.
 • 00:11:09 Velké hodiny kyvadlového typu
 • 00:11:11 se podle toho denně časově
  synchronizovaly
 • 00:11:14 a podle nich se poté seřizovaly
  ostatní hodinky i hodiny.
 • 00:11:21 Samotné firmy se snaží vyhledávat
  své staré hodinky,
 • 00:11:24 které mají lidé doma jako rodinné
  stříbro po předcích, a získat je.*
 • 00:11:32 -I když za ně zaplatíme spoustu
  peněz,
 • 00:11:35 peníze nedokážou nahradit
 • 00:11:37 pouto mezi hodinkami a jejich
  majitelem,
 • 00:11:39 ale když jim vysvětlíme,
 • 00:11:41 že je umístíme do muzea,
  kde je uvidí spousta lidí,
 • 00:11:43 a stanou se součástí hodinářské
  historie,
 • 00:11:46 přesvědčíme je, aby nám je prodali.
 • 00:11:52 *I díky tomu se podařilo
  do expozice získat
 • 00:11:54 hodinky Union Glashütte.
 • 00:11:58 Kořeny vzniku této společnosti
  jsou spojeny s rokem 1893,
 • 00:12:02 s dobou, kdy horníci,
 • 00:12:03 nově kvalifikovaní na výrobce
  hodinových součástek
 • 00:12:06 a na brusiče kamenů i diamantů,
  byli předpokladem,
 • 00:12:09 aby do města přišel i významný
  obchodník z Drážďan
 • 00:12:13 Johannes Dürstein.
 • 00:12:18 -Johannes Dürstein úspěšně
  distribuoval luxusní hodinky,
 • 00:12:22 hlavně Lange & Söhne,
  a brzy začal snít o tom,
 • 00:12:26 že by zpřístupnil hodinky
  i širší veřejnosti.
 • 00:12:34 -Dürstein prosazoval 2 filosofie.
 • 00:12:38 Na jedné straně jeho hodinky
  disponovaly vším,
 • 00:12:41 co hodinky potřebují,
 • 00:12:43 ale ničím zbytečným,
  co by je prodražovalo,
 • 00:12:46 na druhou stranu nejsložitější
  kapesní hodinky této doby
 • 00:12:49 pocházejí rovněž z Union Glashütte.
 • 00:12:56 *Že byl Johannes Dürstein
  od začátku podnikání úspěšný,
 • 00:13:00 o tom svědčí plná objednávková
  kniha z roku 1889.
 • 00:13:06 Na začátku 20. století vznikají
  opravdové skvosty, často ze zlata.
 • 00:13:11 Zlato se skupuje ve velkém
  pro potřebu výroby pouzder,
 • 00:13:14 ale i malých součástek.
 • 00:13:17 Prvním krokem byla výroba
  zlatých ingotů.
 • 00:13:30 Zlato bylo vždy symbolem bohatství.
 • 00:13:33 V té době si jedinečné kousky,
  často osázené i drahými kameny,
 • 00:13:37 mohlo dovolit jen pár lidí.
 • 00:13:45 Silné lisy zlato opakovaně válcují
  na tenké dlouhé pláty,
 • 00:13:49 které jsou základem pro další
  výrobu hodinových pouzder.
 • 00:13:54 Měkký kov se válcuje tak dlouho,
 • 00:13:56 až se docílí té správné tloušťky
  zlatých plátů.
 • 00:14:04 Pak přichází ke slovu další krok.
 • 00:14:06 Ze zlatých plátů se lisovaly
  základy
 • 00:14:08 pro pláště kapesních hodinek,
  které byly následně různě formovány
 • 00:14:12 až do vypouklého tvaru
  a opatřeny puncem.
 • 00:14:19 Vizionář Johannes Dürstein
  včas rozpoznal,
 • 00:14:22 že dekorace pouzdra podporuje
  prodej.
 • 00:14:35 Johannes Dürstein vyráběl obyčejné
  hodinky denní potřeby,
 • 00:14:38 ale dokázal vyrábět
  i ty s komplikacemi,
 • 00:14:41 což neznamená, že je vyráběl
  s problémy.
 • 00:14:44 V hodinářské mluvě je to označení
  pro složité funkce hodinek,
 • 00:14:48 tedy jakýkoli ukazatel nad rámec
  zobrazení času
 • 00:14:52 se nazývá komplikací.
 • 00:14:56 Třeba i ukazatel data je hodinářská
  komplikace.
 • 00:14:59 Hovoříme o tom v souvislosti
  s tímto zlatým modelem
 • 00:15:02 s akustickou komplikací,
  tedy funkcí.
 • 00:15:05 Hodinky byly představeny
 • 00:15:07 na Světové výstavě v Chicagu
  v roce 1893.
 • 00:15:10 Se jménem Jubiläums-Uhr připomínaly
 • 00:15:13 půl století hodinařiny právě
  v Glashütte.
 • 00:15:16 Jelikož se jednalo o hodinky
  kategorie Grande Complication,
 • 00:15:20 měly skokově se pohybující
  vteřinovou ručku.
 • 00:15:23 Praktický byl věčný kalendář
  doplněný indikací měsíčních fází,
 • 00:15:27 ale tím nejhlavnějším byly
  akustické funkce,
 • 00:15:30 tedy odbíjení času za pomoci
  minutové repetice nebo zvonkohry.
 • 00:15:38 Vzniklo jen 6 modelů.
 • 00:15:40 Cena 5000 marek za kus odpovídala
  v té době ceně luxusní vily.
 • 00:15:50 Takové hodinky jsou i dnes
  označované jako velká komplikace.
 • 00:15:55 Minutovou repetici vyrábí
  v současnosti
 • 00:15:57 jen několik hodinářských
  společností na světě.
 • 00:16:01 V Glashütte takové hodinky
  z 550 součástí
 • 00:16:03 skládá například Tutima,
  která byla kdysi i první.*
 • 00:16:10 -Tutima vyrábí minutové repetice,
 • 00:16:13 což je jedna z nejsložitějších
  hodinářských komplikací,
 • 00:16:15 jakou si můžete představit.
 • 00:16:17 Jako první výrobce v Německu
  jsme přišli s touto funkcí,
 • 00:16:20 která umožňuje sledovat čas
  pomocí velmi příjemných melodií.
 • 00:16:26 Takže i když je tma, slyšíte zvuk
 • 00:16:28 a podle počtu úderů gongů zjistíte,
  kolik je hodin.
 • 00:17:03 Pro naše hodinky používáme
  spoustu komponent,
 • 00:17:05 které jsou vyrobeny přímo tady.
 • 00:17:08 To nám dodává více flexibility.
 • 00:17:10 Můžeme lépe kontrolovat kvalitu
  a vyrábět věci,
 • 00:17:12 které by bylo velmi nákladné
  koupit.
 • 00:17:21 *Vše se vyrábí na počítačem
  řízených přístrojích
 • 00:17:23 na vrtání a frézování.
 • 00:17:26 Stroj dostane povel z počítačového
  programu, kde je 3D výkres,
 • 00:17:30 podle kterého pak obrábí
  jednotlivé součástky.
 • 00:17:35 Vše je chlazeno kapalinou,
  aby nedošlo k tepelné deformaci.
 • 00:17:39 Tento velice přesný řezací
  systém
 • 00:17:41 řeže s přesností na tisíciny
  milimetru.
 • 00:17:46 Díky tomu mohou být nezávislejší,
 • 00:17:47 a když se zvýší poptávka na trhu
  po určitých komponentech,
 • 00:17:50 které se stanou nedostatkovými,
  mohou si je vyrobit sami.
 • 00:17:59 Tyhle hodinky,
  které právě hodinář sestavuje,
 • 00:18:02 jsou složeny z 230 komponentů
  a obsahují také velkou komplikaci.
 • 00:18:08 Jde o chronograf s funkcí flyback,
  což je stopovací zařízení,
 • 00:18:13 které stisknutím jediného tlačítka
  nejenom vynuluje běžící čas,
 • 00:18:18 ale ihned dojde k novému stopování.
 • 00:18:24 Předobrazem tohoto strojku
  byl slavný kalibr 59
 • 00:18:28 využívaný ve 40. letech minulého
  století všemi pilotními divizemi.
 • 00:18:33 Hodinky pro piloty s minutovým
  sčítačem a s funkcí flyback,
 • 00:18:37 tedy vynulování a opětovné
  stopování času,
 • 00:18:40 byly za války důležité.
 • 00:18:42 Využívaly se pro navigaci,
  pro výpočet spotřeby paliva,
 • 00:18:45 potřebovali je i bombometčíci.
 • 00:18:50 Byly opatřeny dlouhými řemínky,
 • 00:18:52 aby je mohli piloti nosit
  přes kombinézu,
 • 00:18:55 a velká korunka jim umožňovala
  pracovat s nimi v rukavicích.
 • 00:19:02 Válečné výrobě byl už od roku 1937
 • 00:19:05 podřízen i život v hodinářském
  městečku.
 • 00:19:09 Luftwaffe v té době přezbrojovala,
  a protože válka potřebuje přesnost,
 • 00:19:13 mohla se odchylka času pohybovat
  maximálně do jedné vteřiny za den.
 • 00:19:20 Pilotních hodinek pro německé
  válečné letectvo
 • 00:19:21 bylo jen v Glashütte
  vyrobeno 25000.
 • 00:19:27 Tím, kdo přinesl tyto velké
  komplikace do Glashütte,
 • 00:19:29 byl v roce 1927 pan doktor
  Ernst Kurtz,
 • 00:19:33 který přišel z Hamburku
  a založil tu 2 společnosti-
 • 00:19:37 UROFA a UFAG.
  UROFA vyráběla hodinové strojky.*
 • 00:19:43 -Byl to výrobce strojků
 • 00:19:45 dnes srovnatelný s výrobcem ETA
  ve Švýcarsku.
 • 00:19:50 *Ve druhé společnosti, UFAG,
  tyto strojky usazovali do pouzder
 • 00:19:54 a prodávali dalším hodinářským
  společnostem.
 • 00:19:59 Tím, co ovšem zapsalo navždy
 • 00:20:01 do hodinářské historie Německa
  doktora Kurtze, bylo něco jiného.
 • 00:20:05 Byl úplně prvním člověkem,
 • 00:20:07 který se zde pustil do výroby
  náramkových hodinek.
 • 00:20:11 Díky kalibru 58, označovanému
  jako Raumnutzwerk,
 • 00:20:15 dokázal náramkové hodinky zmenšit
  natolik,
 • 00:20:17 že je mohl začít vyrábět
  ve velkém množství.
 • 00:20:23 Hodinky měly tvar obdélníku,
  a tak se už na dálku lišily
 • 00:20:26 od kulatých kapesních hodinek
  s navařenými nožkami,
 • 00:20:29 což někteří výrobci v té době
  dělali.
 • 00:20:32 Přišla doba náramkových hodinek
  a chtěl je každý
 • 00:20:35 a doktor Kurtz, na rozdíl
  od jiných, nezaspal.*
 • 00:20:47 -Ve Švýcarsku a USA začala
  sériová výroba náramkových hodinek,
 • 00:20:53 ale konzervativní ředitelé
  v Glashütte
 • 00:20:56 tento trend nebrali moc vážně,
 • 00:20:58 a proto i nadále vyráběli velké,
  krásné, drahé kapesní hodinky,
 • 00:21:02 které byl problém prodat,
  byly příliš drahé.
 • 00:21:07 Proto více firem v Glashütte
 • 00:21:08 ve 2. polovině 20. let
  muselo vyhlásit úpadek.
 • 00:21:15 Společnosti neměly žádnou šanci
  prodat tyto kapesní hodinky.
 • 00:21:18 Propásly přechod na výrobu
  náramkových hodinek
 • 00:21:21 a to byla první těžká fáze
  výroby hodinek v Glashütte.
 • 00:21:31 *Takový osud potkal i Union
  Glashütte i přesto,
 • 00:21:34 že byla schopna vyrobit
 • 00:21:35 ty nejkomplikovanější kapesní
  hodinky své doby.
 • 00:21:39 Nepřešli na sériovou výrobu
  náramkových hodinek
 • 00:21:42 a po smrti otce zakladatele
  Johannese Dürsteina
 • 00:21:45 firma zmizela z obchodního
  rejstříku.
 • 00:21:58 Pojďme se ale podívat po okolí
  Glashütte!
 • 00:22:02 I díky těžbě stříbra,
 • 00:22:03 které znamenalo příjem
  do pokladen bohatých měst,
 • 00:22:05 je místním lákadlem neuvěřitelně
  rozsáhlá nabídka
 • 00:22:09 kulturních památek a uměleckých
  sbírek.
 • 00:22:15 Zámky, hrady, historické stavby
  jsou zde doslova na každém kroku.
 • 00:22:20 500 místních muzeí dokumentuje
 • 00:22:22 více než tisícileté kulturní
  dědictví Saska.
 • 00:22:26 Jedním ze zajímavých míst
  k návštěvě je i Königstein.
 • 00:22:32 Monumentální pevnost na náhorní
  plošině stolové hory
 • 00:22:35 do sebe v běhu 800 let pojala
  stavby pozdně gotické, barokní,
 • 00:22:39 renesanční i stavby z 19. století.
 • 00:22:44 První písemné zmínky o pevnosti
 • 00:22:46 jsou spojeny s listinami panovníka
  Václava I. ze začátku 13. století,
 • 00:22:50 kdy středověký hrad patřil
  k Českému království.
 • 00:22:55 Počátkem 15. století přešel
  do saských rukou.
 • 00:22:59 Hraniční pevnost byla obávaným
  vězením
 • 00:23:01 i místem pobytu různých
  vojenských posádek.
 • 00:23:05 Za jejími bezpečnými hradbami
  se v politicky nestálých dobách
 • 00:23:08 nacházel v bezpečí saský státní
  poklad.
 • 00:23:12 Ke stejnému účelu posloužila
  pevnost
 • 00:23:13 i v době druhé světové války.
 • 00:23:18 Po masivním bombardování
  na jaře 1942,
 • 00:23:22 kdy padl mýtus neporazitelného
  Německa,
 • 00:23:25 vznikla potřeba uchránit
  před leteckými útoky
 • 00:23:28 vzácná umělecká díla z drážďanských
  galerií.
 • 00:23:35 V Sasku bylo takových úkrytů mnoho,
 • 00:23:37 ale k těm hlavním patřil
  právě Königstein.
 • 00:23:42 Pokud si jako výletní motto
  vyberete pamětihodnosti,
 • 00:23:45 kde byla uschována umělecká díla
  za 2. války,
 • 00:23:49 pak o pouhých 20 kilometrů dál
 • 00:23:51 byl uměleckými skvosty doslova
  napěchován
 • 00:23:54 i zámek Weesenstein s pevnými,
  dvoumetrovými zdmi.
 • 00:24:00 V srpnu 1942 sem začaly vozy
  přivážet
 • 00:24:03 první obrazy z drážďanské galerie.
 • 00:24:06 Téměř celá sbírka mědiryteckého
  kabinetu skončila v mučírně.
 • 00:24:11 Následovaly knihy, sbírky hmyzu,
  minerály i obrazy.
 • 00:24:16 Bylo sem přepraveno více než
  954 beden,
 • 00:24:19 plných uměleckých pokladů.
 • 00:24:21 Kromě obrazů Rubense
  či Parmigianiho
 • 00:24:25 i díla německých romantiků.
 • 00:24:27 Po porážce Německa sem dorazila
  speciální jednotka Rudé armády,
 • 00:24:31 jejímž úkolem bylo shromažďovat
  umělecké předměty
 • 00:24:33 ukryté v sovětské zóně.
 • 00:24:38 Pátrala na Weesensteinu
  především po Sixtinské madoně
 • 00:24:42 renesančního malíře Raffaela
  Santiho.
 • 00:24:46 Ta na zámku nebyla.
 • 00:24:48 Byl tady ale jiný poklad-
  pečlivě sepsaný seznam,
 • 00:24:51 kde jsou všechna umělecká díla
  ze Saska uložena.
 • 00:24:57 Podle toho Sixtinská madona
  čekala jinde.*
 • 00:25:09 -Na konci druhé světové války,
  v poslední den války,
 • 00:25:13 na Glashütte spadly sovětské
  letecké bomby,
 • 00:25:15 které nebyly cílené na budovy
  v Glashütte,
 • 00:25:18 ale na německé vojenské síly.
 • 00:25:22 A to byl konec druhé světové války,
 • 00:25:24 která znamenala i konec válečné
  produkce.
 • 00:25:30 Německo válku prohrálo a politická
  situace se poté úplně změnila.
 • 00:25:53 -Po válce Rusové odvezli hodinářské
  přístroje a nástroje.
 • 00:25:57 Vzali také designy a plány.
 • 00:26:02 Někteří tehdejší majitelé
  byli přinuceni
 • 00:26:04 sami vynášet přístroje a nástroje
  z výrobních prostor
 • 00:26:07 a nakládat je k odvozu.
 • 00:26:10 Byla to pro ně příšerná zkušenost,
  na kterou nikdy nezapomněli.
 • 00:26:15 Přišli o všechen svůj majetek.
 • 00:26:31 *Jemně mechanické nástroje
  byly vždy tím,
 • 00:26:34 co umožňovalo výrobu hodinek.
 • 00:26:37 Kdo uměl vyrobit speciální
  jemnomechanické přípravky,
 • 00:26:41 které šlo nasadit na soustruhy
  nebo lisy, mohl vyrábět hodinky.
 • 00:26:46 Výroba hodinek po několik
  desetiletí
 • 00:26:48 probíhala dokonce úplně
  bez elektřiny,
 • 00:26:50 v Glashütte až do roku 1907.
 • 00:26:54 Bylo to možné proto, že se vyráběly
  velice malé díly,
 • 00:26:58 k jejichž výrobě nebylo zapotřebí
  příliš velké síly.*
 • 00:27:07 -Většina práce hodinářů probíhala
  na jednom místě
 • 00:27:10 s odpovídajícím setrvačníkem
 • 00:27:12 a s malými hodinářskými ručně
  poháněnými otočnými kruhy.
 • 00:27:21 *Dalo by se očekávat, že stroje
  z této doby
 • 00:27:23 dnes již nikdo nepoužívá
  a skončily na smetišti,
 • 00:27:27 nebo v lepším případě v muzeu,
  ale opak je pravdou.
 • 00:27:31 I dnes jsou stále velice žádané.*
 • 00:27:37 -Hodináři dávají těmto přístrojům
  přednost,
 • 00:27:39 protože jsou velice přesné.
 • 00:27:41 Umějí s nimi výborně zacházet
  a jejich kvalita je nadčasová,
 • 00:27:45 stejně dobrá, jako u nových strojů,
  ne-li lepší.
 • 00:27:50 *Schopnost vyrábět malé součástky
 • 00:27:52 v kombinaci se znalostmi
  a dokumentací k výrobě hodinek,
 • 00:27:56 to bylo a je odnepaměti
  know-how firem,
 • 00:27:59 jejich největší duševní
  vlastnictví.
 • 00:28:03 I to byl důvod, proč do konce
  druhé světové války
 • 00:28:05 umělo náramkové hodinky vyrobit
  jen pár zemí na světě.
 • 00:28:11 Když se z hodinek stala věc,
  kterou chtěli vlastnit všichni,
 • 00:28:13 šlo především o to rozjet
  sériovou výrobu.
 • 00:28:16 I proto měla tato válečná kořist
  pro Rusy obrovskou hodnotu.
 • 00:28:23 Zůstaly prázdné výrobní haly,
  ale zůstalo i to nejdůležitější-
 • 00:28:27 hodináři a hodinářská škola
  s historií,
 • 00:28:31 která se začala psát v roce 1878.
 • 00:28:36 Škola měla tak vysoké renomé,
 • 00:28:38 že až do konce druhé světové války
  byl každý 3. učeň ze zahraničí.
 • 00:28:44 Dnes je v ročníku 12-13 žáků,
 • 00:28:46 na začátku minulého století
  jich bylo 60 a někdy i 80.
 • 00:29:00 Hodinářský mistr vysvětluje
  studentům
 • 00:29:02 nejčastěji využívaný způsob
  regulace chodu,
 • 00:29:05 takzvaný švýcarský krok.
 • 00:29:08 Díky tomuto kroku vzniká typický
  zvuk hodinek - tik tak, tik tak.
 • 00:29:17 Tahle studentka nastavuje délku
  vlásku uvnitř věnce setrvačky,
 • 00:29:22 aby kmital na té správné frekvenci.
 • 00:29:28 Doba studia trvá 3 roky
  a je zakončena maturitní prací.
 • 00:29:32 Studenti dostanou hodinové součástky
  a musí je sestavit tak,
 • 00:29:35 aby udělali ty nejlepší hodinky,
  jaké umí.
 • 00:29:39 Je na nich, jak zpracují design
  číselníku,
 • 00:29:42 jak bude vypadat pouzdro hodinek,
 • 00:29:43 zda bude leštěné nebo třeba
  pískované.
 • 00:29:47 Ty nejlepší kousky zůstávají
  v majetku školy
 • 00:29:50 a jsou součástí stálé expozice.
 • 00:29:53 Některé lze vidět i v muzeu.
 • 00:30:01 Kromě oboru hodinář jsou
  ale v ročníku vždy 2-3 studenti,
 • 00:30:05 jejichž studium
  je o půl roku delší.
 • 00:30:08 Ti se učí vyrábět nástroje
  a přípravky
 • 00:30:11 potřebné pro hodinářské řemeslo.
 • 00:30:14 Jejich studium obnáší hodně
  praktických dovedností
 • 00:30:17 a mezi studenty tohoto oboru
  najdete i děvčata.
 • 00:30:32 Pro dokončení příběhu ukryté
  Sixtinské madony
 • 00:30:35 se musíme přesunout do města Pirny
  nedaleko Glashütte.
 • 00:30:41 Leží na Labi a dodnes si zachovalo
  nádherné historické centrum,
 • 00:30:44 které připomíná malebné městečko
  z 18. století.
 • 00:30:51 Náměstí i přilehlé ulice
 • 00:30:52 zdobí barokní a hlavně renesanční
  měšťanské domy
 • 00:30:55 s pozdně gotickými detaily.
 • 00:30:59 Dominantou centra je kostel
  Panny Marie
 • 00:31:02 postavený na úplném začátku
  16. století.
 • 00:31:06 Z kopce na město shlíží
  kdysi strážní hrad Sonnenstein.
 • 00:31:10 Tam byl od roku 1811 první moderní
  ústav pro duševně choré v Sasku.
 • 00:31:23 Před podzemní štolou nedaleko
  odsud stanula v květnu 1945
 • 00:31:27 speciální brigáda Rudé armády
 • 00:31:30 vedená šéfem trofejního oddílu
  hledajícího umělecká díla,
 • 00:31:35 Leonidem Rabinovichem.
 • 00:31:38 To, co na ně čekalo uvnitř,
  popsal později takto:*
 • 00:31:43 -"Jaká podívaná se nám tehdy
  naskytla!
 • 00:31:45 Obrazy, bylo jich v té jeskyni
  na 700, byly uloženy v bednách
 • 00:31:50 a mnohé byly jednoduše opřeny
  o zeď.
 • 00:31:54 A poprvé jsem spatřil mnohá
  z těch mistrovských děl,
 • 00:31:57 a byla tam i Sixtinská madona.
 • 00:32:02 Stál jsem před ní několik minut
 • 00:32:04 a stále jsem ještě nemohl uvěřit
  svému zraku,
 • 00:32:08 že jsme ji opravdu našli."
 • 00:32:12 *Obraz byl později převezen
  po železnici do Moskvy.
 • 00:32:15 Po smrti Stalina byla řada obrazů
  Sověty
 • 00:32:18 pro utužení rodícího se
  německo-sovětského přátelství
 • 00:32:22 vrácena zpět do Německa.
 • 00:32:39 NĚMECKÁ REKLAMA NA HODINKY
  Z GLASSHÜTTE
 • 00:32:54 *Hodinářské společnosti,
  které přišly po válce o stroje,
 • 00:32:57 měly velké potíže, a tak v r.1951
  došlo k rozhodnutí,
 • 00:33:02 že všechny existující hodinářské
  společnosti v Glashütte
 • 00:33:06 budou sloučeny do jednoho
  státního podniku.
 • 00:33:10 Výsledkem byl vznik Glashütter
  Uhrenbetriebe neboli GUB.*
 • 00:33:33 NĚMECKÁ REKLAMA NA GUB HODINKY
 • 00:33:46 -Od r. 1949 píšeme novou historii,
  byli jsme socialistický stát-
 • 00:33:51 Německá demokratická republika.
 • 00:33:54 Výroba hodinek za socialistických
  podmínek
 • 00:33:56 probíhala dle jiné filosofie,
  než před 100 lety.
 • 00:34:00 Vyráběly se hodinky, které sloužily
  jako předměty běžné spotřeby,
 • 00:34:04 hodinky už nebyly luxus.
 • 00:34:14 *I nadále se vyráběly náramkové
  hodinky,
 • 00:34:16 mechanické náramkové hodinky
  s ručním nátahem,
 • 00:34:19 automatické, dámské.
 • 00:34:21 Došlo k mechanizaci a automatizaci
  produkce,
 • 00:34:23 stoupal počet vyrobených kusů
  i zaměstnanců.
 • 00:34:31 Televize vysílaly reklamy,
 • 00:34:33 které informovaly o vysoké kvalitě
  hodinek z NDR.
 • 00:34:39 Pak ale přichází 70. léta.
 • 00:34:42 Celý hodinářský svět převálcoval
  nový fenomén-
 • 00:34:45 elektronické quartzové hodinky.
 • 00:34:50 Svědčí o tom i film, kde právě
  quartzové hodinky
 • 00:34:52 odměřují celý den mladé
  německé ženy.
 • 00:34:57 V roce 1968 se proto vedení GUB
  rozhodlo,
 • 00:35:00 že výrobu mechanických náramkových
  hodinek ukončí
 • 00:35:04 a soustředí se pouze na výrobu
  baterií poháněných strojků.
 • 00:35:09 Vypadalo to, že více než
 • 00:35:10 stodvacetiletá tradice mechanických
  hodinek v Glashütte končí.*
 • 00:35:19 -Ovšem ze západního Německa,
 • 00:35:20 kam se exportovala téměř polovina
  vyráběných hodinek, přišla prosba.
 • 00:35:25 "Vyrábějte dál mechanické hodinky."
 • 00:35:29 To se později ukázalo jako velká
  výhoda.
 • 00:35:33 V 80. letech jsme quartzové hodinky
  vyráběli v ohromných množstvích,
 • 00:35:37 stovky tisíc kusů ročně,
 • 00:35:40 ale zároveň s tím jsme nikdy
  nepřestali
 • 00:35:42 s výrobou mechanických hodinek.
 • 00:36:00 *V 60. letech se spojuje hodinářský
  průmysl s automobilovým.
 • 00:36:04 Tato tradice je dodnes zachována
  i díky Sachsen Classic-
 • 00:36:08 setinová rallye napříč Saskem.
 • 00:36:10 U setinové rallye nejde jen
  o rychlost,
 • 00:36:12 ale i o dochvilnost a přesnost,
 • 00:36:14 proto se o časomíru jednotlivých
  úseků,
 • 00:36:17 jejichž stanovený čas projetí
  musí být dodržen,
 • 00:36:20 stará tradičně i značka
  Union Glashütte.
 • 00:36:25 Pro závod potřebuje spolujezdec
  chronograf,
 • 00:36:26 tedy hodinky s integrovanými
  stopkami, tužku a itinerář závodu.
 • 00:36:32 V něm jsou vyznačené časové
  a průjezdové kontroly,
 • 00:36:35 stejně jako na opravdové rallye.
 • 00:36:38 Co setinovou rallye ale odlišuje
  od standardní soutěže,
 • 00:36:41 jsou rychlostní zkoušky.
 • 00:36:44 Princip není zajet co nejrychlejší
  čas,
 • 00:36:46 ale zajet nejpřesnější čas
  tomu určený.
 • 00:36:51 Vy totiž dostanete pár minut
  před startem rychlostní zkoušky
 • 00:36:53 třeba instrukci: "Zajeď 200 metrů
  za 30 sekund"
 • 00:36:59 nebo "Musíte couvat v určité části
  závodu",
 • 00:37:01 a třeba dvakrát za sebou,
  ve stejném úseku za stejný čas."
 • 00:37:07 Z toho je jasné, že měření rychlosti
  na ralley
 • 00:37:10 bylo vždy spojeno s prestiží
  hodinářské značky.
 • 00:37:20 Když automobiloví veteráni
 • 00:37:22 zajedou ve svých úžasných strojích
  do Glashütte,
 • 00:37:25 mohlo by se zdát,
  že jde na první pohled
 • 00:37:27 o typické město v krušnohorském
  podhůří Saska.
 • 00:37:31 Ve skutečnosti ale městečko
  vůbec typické není.
 • 00:37:36 Po sjednocení Německa v 90. letech
 • 00:37:38 se sem vrátily tradiční hodinářské
  domy,
 • 00:37:41 které navázaly na svou
  předválečnou tradici.
 • 00:37:45 Při průjezdu městem
  asi není jediný pohled,
 • 00:37:48 kde by nebyla vidět alespoň
  jedna hodinářská budova.
 • 00:37:56 13 místních hodinářských firem
 • 00:37:58 již není spojeno v jednom
  velkopodniku GUB,
 • 00:38:01 jak tomu bylo po 39 let,
 • 00:38:03 ale přesto chtějí mít
  něco společného.
 • 00:38:07 Tím je značka "Made in Glashütte".
 • 00:38:11 Není ale úplně jednoduché získat
  tento nápis na ciferník.*
 • 00:38:21 -Všechny značky musí splnit
  jedno pravidlo:
 • 00:38:24 51 procent hodnoty hodinek
  musí pocházet z Glashütte.
 • 00:38:30 A samozřejmě každá společnost
  kontroluje tu druhou,
 • 00:38:33 a tak je toto pravidlo dodržováno.
 • 00:38:41 *Ti, co drží tradici a vyrábí
  opravdu kvalitní německé hodinky,
 • 00:38:45 tedy musí mít k dispozici
  velice drahé CNC stroje.
 • 00:39:09 Staré německé stroje se po druhé
  světové válce
 • 00:39:11 staly jedním z předpokladů
 • 00:39:13 k zahájení sériové výroby
  prvních československých hodinek.
 • 00:39:20 Znalosti o výrobě mechanických
  hodinek
 • 00:39:22 získali někteří čeští zaměstnanci
  právě ve škole v Glashütte.
 • 00:39:26 A příště o hodinkách PRIM.*
 • 00:39:30 Skryté titulky: Vlasta Malíková
  Česká televize 2018

Související