iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
29. 12. 2017
15:00 na ČT2

1 2 3 4 5

23 hlasů
44692
zhlédnutí

Vltava - staronová cesta

Slavná česká řeka je opět splavná a na zdymadlech se neplatí. Romantická plavba historií do nejžhavější současnosti.

28 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Vltava - staronová cesta

 • 00:00:10 MUŽ: *Řeka Vltava je naším
  národním pokladem.
 • 00:00:14 Pramení na Šumavě,
 • 00:00:17 a svého jména se vzdává u Mělníku
  ve prospěch menšího Labe.
 • 00:00:28 V dnešních dnech je Vltava
  vnímána především jako místo
 • 00:00:31 pro turistiku, relaxaci a sport.
 • 00:00:39 Dá se říci, že česká řeka
  v posledních letech dokáže
 • 00:00:43 vydatně konkurovat
  i přímořské turistice.
 • 00:00:46 Klid na řece je v přímém kontrastu
  s přeplněnými komunikacemi,
 • 00:00:50 vzdálenými od vodní hladiny
  v některých místech jen pár metrů.
 • 00:00:55 Jako by se zapomnělo, že právě řeka
  byla historicky první magistrálou,
 • 00:01:00 která spojovala celou Evropu.*
 • 00:01:30 -Kdy došlo ke splavnění Vltavy,
  nevíme.
 • 00:01:33 Známe privilegium z roku 1316,
  Privilegium Jana Lucemburského.
 • 00:01:39 Ale to už hovoří
  o splavnění Vltavy,
 • 00:01:42 respektive o voroplavbě
  v rozvinutém stavu.
 • 00:01:45 To znamená, že už před tím rokem
  1316 musela být Vltava,
 • 00:01:48 nebo alespoň nějaká její
  splavná část, k plavbě používána.
 • 00:01:54 Dalším privilegiem je potom
  privilegum císaře Karla IV.
 • 00:01:58 z roku 1366.
 • 00:02:00 A to bylo privilegium
  velice důležité.
 • 00:02:04 Týkalo se jezů a cel.
 • 00:02:06 Karel IV. totiž nařídil,
  že všechny jezy,
 • 00:02:09 které jsou na celém vltavském toku,
 • 00:02:12 od vlastně horní Vltavy
  až po Prahu,
 • 00:02:15 musí být průjezdné pro vory.
 • 00:02:17 Takže u všech jezů
  se vybudovala takzvaná "vrata".
 • 00:02:21 A tím pádem bylo možné
  skutečně tu Vltavu splouvat
 • 00:02:24 už po celém jejím úseku.
 • 00:02:26 -Ale to, co já považuju za úplně
  ultra prozíravou věc, je,
 • 00:02:31 že určil šířku plavebního otvoru,
 • 00:02:34 10,4 metru,
  což bylo tehdejší 12 sáhů.
 • 00:02:37 A zároveň určil každému,
 • 00:02:40 kdo vybuduje překážku
  na vodní cestě,
 • 00:02:43 zejména tehdy mlynářům,
  aby tu překážku zadarmo přeplouval.
 • 00:02:48 To platí v podstatě
  až do dnešní doby.
 • 00:02:51 Proto jsou plavební komory v Česku
  obsluhovány zdarma.
 • 00:02:56 Vlastně každý uživatel vodní cesty
  je může bezplatně použít.
 • 00:03:01 *Od dob vlády císaře Karla IV.
  proteklo Vltavou hodně vody.
 • 00:03:05 A další panovníci i monarchové
  podporovali splavnost českých řek
 • 00:03:09 po celá dlouhá staletí.
 • 00:03:12 Významným mezníkem v 19. století
  bylo zavedení železnice.
 • 00:03:17 Ale i přes tu významnou konkurenci
  plavba stále fungovala.
 • 00:03:21 Nepřehlédnutelnou osobností
  v těchto dobách je postava
 • 00:03:25 jihočeského průmyslníka
  a loďmistra Vojtěcha Lanny.*
 • 00:03:29 -Musím říct, že Vltava
  za posledních pár let,
 • 00:03:33 díky vašemu přispění,
  doznala značných změn.
 • 00:03:40 *Ten nejen aktivně využíval
  vodní cestu ve svém podnikání,
 • 00:03:44 ale také prováděl zásadní stavební
  práce umožňující splavnost.*
 • 00:03:49 -Představte si,
  že v druhé polovině 19. století
 • 00:03:52 se tam za rok vyrobilo
  v podstatě 360 Lannových lodic.
 • 00:03:57 Tak najednou tam chodí jako,
  všude je prázdno, je smutno, pusto.
 • 00:04:01 Předtím to byl prostě přístav a
  loděnice středoevropské velikosti.
 • 00:04:06 -V Týně nad Vltavou
  vzniklo mnoho loděnic.
 • 00:04:10 Dokonce zde vlastnil loděnici
  i budějický loďmistr Vojtěch Lanna.
 • 00:04:15 A spousta dalších
  místních podnikatelů.
 • 00:04:19 Je to tedy známka toho,
 • 00:04:21 že plavectví a loďařství
  bylo žádanými,
 • 00:04:25 a také velice výnosnými řemesly.
 • 00:04:28 Ovšem v roce 1955 byla dokončena
  přehradní nádrž Slapy.
 • 00:04:34 A tam už plavební komora
  z úsporných důvodů
 • 00:04:37 nebyla vybudována.
 • 00:04:39 Takže v roce 1955 definitivně
  skončilo splavnění Vltavy.
 • 00:04:59 *Nová cesta ke zpětnému vltavskému
  splavnění byla započata roku 1996.
 • 00:05:04 Zpracováním různých studií
  jak pro celé úseky řeky,
 • 00:05:08 tak i pro jednotlivé objekty,
 • 00:05:10 kterým chyběly pouze
  části technologií.*
 • 00:05:13 -Jestliže tady skoro 250 let,
  ta Vltava byla hlavní spojnicí,
 • 00:05:17 hlavní komunikační osou
  toho kraje,
 • 00:05:20 vlastně s Prahou a se světem,
 • 00:05:23 tak že prostě 40 let to nefungovalo
  kvůli těm přehradám.
 • 00:05:26 Prostě ten atavismus tak nefunguje.
  Že to furt máme v hlavách.
 • 00:05:30 Přesný termín nebyl, protože bylo
  pár lidí, který to nosilo v hlavě.
 • 00:05:34 Pár lidí, který to nosilo v hlavě
  desítky let, pár lidí v 90. letech.
 • 00:05:38 A my jsme asi patřili k nim.
 • 00:05:41 A na začátku se šlo nejdřív
  přes nějaké ověřovací studie.
 • 00:05:44 My ze shora od Budějovic,
 • 00:05:47 ale zrovna tak šly aktivity
  ze zdola od vlastně koncepční.
 • 00:05:50 Zda vlastně tahle doba není o tom,
  že bysme se mohli vrátit k tomu,
 • 00:05:54 co tady už dávno bylo,
  a to je splavnění Vltavy.
 • 00:05:57 *Stavební činnost byla zahájena
  v roce 2008 prvním úsekem
 • 00:06:01 mezi Českými Budějovicemi
  a Hlubokou nad Vltavou.
 • 00:06:04 Téměř souběžně se budovalo
  na druhém úseku
 • 00:06:07 Hluboká nad Vltavou - Hněvkovice.
 • 00:06:10 A na závěrečné, třetí části,
  Hněvkovice - Týn nad Vltavou.
 • 00:06:23 Stavba, i přes nemalé potíže
  a průtahy, byla úspěšně dokončena.
 • 00:06:27 A v dnešních dnech
  je už pro turistické účely Vltava
 • 00:06:30 plně splavná.
 • 00:06:36 Můžeme porovnat řeku, jak ji viděli
  staří plavci na vorech,
 • 00:06:40 s dnešní podobou
  znovu obnovené splavnosti?
 • 00:06:43 Jak dlouho trvala plavba
  z jižních Čech do Prahy?*
 • 00:06:46 -Když se vás někdo zeptá,
  většinou se zeptaj:
 • 00:06:49 "Za jak dlouho jste dopluli
  z Tejna do Prahy?"
 • 00:06:52 To nejde vůbec říct.
  To záleží na stavu vody.
 • 00:06:55 Řeka je za každou samovůli jiná.
  Jo?
 • 00:06:58 Když potom se to,
  prostě máte vodu rozmarní, jo?
 • 00:07:02 Tak ta je špatná na plavbu.
  Protože se potápí náhony.
 • 00:07:06 A ty plavci musí se
  proti těm náhonům bránit,
 • 00:07:09 aby tam ty vory nezůstaly.
 • 00:07:11 Páč by to tam zůstalo
  na kamenech, jo?
 • 00:07:13 Tak je to hodně práce.
 • 00:07:16 A jste vo půl dne v Praze dřív.
 • 00:07:18 Budu teď jmenovat jen Prahu, jo?
  Jsem tam za dva a půl dne.
 • 00:07:22 Když tam jsou tři plavci,
  tak už na zadáku není nikdo.
 • 00:07:26 Jsou všichni tři na předáku.
 • 00:07:28 A střídaj se, aby se někdo
  mohl najíst a nebo napít.
 • 00:07:31 Protože tam se jede z rohu na roh.
 • 00:07:34 To máte náhony pod vodou, prostě,
  a už jedete z rohu na roh. Jo?
 • 00:07:39 Tak my jsme to přejeli brzo.
  Za dva dni jsem v Praze.
 • 00:07:43 To jde potom rychle všechno.
  To je na stavu tý vody tam.
 • 00:07:47 Ale pamatuju si z vyprávění
  strejdy Josefa,
 • 00:07:50 když otec ještě byl taky jako,
  jako mladej kluk, svobodnej,
 • 00:07:55 tak jel s nima můj otec, jo?
 • 00:07:57 A děda František, to byl mezi
  námi hráznej, samozřejmě,
 • 00:08:01 ten to sjel až do Hamburku,
  všechno.
 • 00:08:03 No a tak, tak jeli.
 • 00:08:06 A vyjeli ve dvě hodiny ráno
  z Ladné.
 • 00:08:10 Jeden den letní, kterej je dlouhej.
  Vyjeli ráno ve dvě hodiny.
 • 00:08:14 A těsně před půlnocí vjížděli
  do smíchovskýho přístavu.
 • 00:08:19 Takže to přejeli, za záslapný,
  za záslapný vody, podotýkám.
 • 00:08:23 Za jeden jediný den.
 • 00:08:25 *Dá se dnes z Prahy
  od Karlova mostu za jediný den
 • 00:08:29 doplout do Týna nad Vltavou,
  nebo až do Českých Budějovic?
 • 00:08:33 Řeka má solidní stav i průtok.
  Podmínky jsou tedy příznivé.
 • 00:08:36 Nebudeme splavovat dřevo
  ze šumavských lesů.
 • 00:08:39 Ale poplujeme proti proudu
  historickým motorovým člunem
 • 00:08:43 z roku 1936.*
 • 00:08:46 -My si můžeme přiznat,
  že se pokoušíme o traťový rekord.
 • 00:08:49 Třeba se nám nepovede.
 • 00:08:52 Abysme z Prahy do Budějovic
  lodí dojeli za jeden den.
 • 00:08:56 *Cesta začíná brzy ráno.
  A na rozdíl od ucpaných příjezdovek
 • 00:09:00 kolem Barrandovského mostu
  a Smíchova
 • 00:09:03 na řece není ani živáčka.*
 • 00:09:10 -Dobré ráno!
 • 00:09:13 V té smíchovské komoře to "plný
  a prázdný" je takový jako mírnější,
 • 00:09:18 protože ty boční odtoky
  rovnoměrně tu vodu rozvádí
 • 00:09:21 vlastně po celé té komoře
  z obou dvou stran.
 • 00:09:24 Ta smíchovská komora je z hlediska
  jakoby té plavby úplně ideální.
 • 00:09:29 *Duch starých časů nezanikl,
 • 00:09:32 ale přetrvává například
  v replikách vltavských přívozů.*
 • 00:09:36 -Ty trupy těch převozních lodí
  jsou všecko vltavský naháči,
 • 00:09:40 který tady jezdili,
  co my víme, od 16. století.
 • 00:09:44 A jsou to lodě s plochým dnem,
  mají minimální ponor.
 • 00:09:48 Protože samozřejmě na Vltavě
  se vždy bojovalo s malou hloubkou.
 • 00:10:16 *Vodní nádrž Vrané
  má dvě plavební komory,
 • 00:10:19 které umožňují proplutí
  i velkým lodím.
 • 00:10:22 Dílo tak nejen reguluje odtok
  vltavské kaskády,
 • 00:10:25 ale také umožňuje cestu
  výletním lodím až do Štěchovic.*
 • 00:10:50 -Ostrov svatýho Kiliána,
  což samozřejmě v době,
 • 00:10:54 kdy tu nebyla přehrada,
  byl ostrov,
 • 00:10:57 který byl oddělen vlastně od břehu
  v podstatě jen malou částí řeky,
 • 00:11:01 která se dala poměrně
  lehce přebrodit.
 • 00:11:04 A proto ten klášter Benediktínů
  vypálili husiti.
 • 00:11:07 A stala se tam taková věc,
  že vlastně ty, ty štíty těch staveb
 • 00:11:13 spadly na tu původní dlažbu,
  která se díky tomu zachovala.
 • 00:11:17 V podstatě je to keramická dlažba
  s různými výjevy zvířat,
 • 00:11:22 s takzvanými gryfy,
 • 00:11:25 kteří jsou vidět stejně jako
  v těch nejstarších rotundách
 • 00:11:30 na Pražském hradě
  nebo na Vyšehradě.
 • 00:12:05 My se blížíme k vodnímu dílu
  Štěchovice.
 • 00:12:08 Já tu přehradu mám hrozně rád,
 • 00:12:10 protože to jezero, které vytvořila,
  jsou úplně norské fjordy.
 • 00:12:14 Myslím, že to je nejkrásnější část
  vůbec Vltavy.
 • 00:12:26 *Štěchovická elektrárna nevyrábí
  elektřinu pouze jedním systémem.
 • 00:12:30 Využívá nočních přebytků energie
  k přečerpání vody
 • 00:12:34 do nádrže nad elektrárnou.
 • 00:12:36 Touto vodou posiluje výrobu
  elektřiny v denních špičkách.
 • 00:12:40 Proplutí štěchovickou
  plavební komorou
 • 00:12:43 trvá neuvěřitelně
  krátkých 10 minut.
 • 00:12:46 A před námi se vynořuje
  asi nejkrásnější část řeky.
 • 00:12:50 Už pouhá jména úseků jako
  Svatojánské proudy nebo Ztracenka
 • 00:12:54 připomínají romantické časy
  voroplavby a campingu.
 • 00:13:09 Slapská přehradní hráz
  nemá technologii
 • 00:13:12 pro její překonání po vodě,
 • 00:13:14 i když původní projekt
  se splavností počítal.*
 • 00:13:18 -Tato přehrada je zajímavá tím,
  že má elektrárnu pod přelivy.
 • 00:13:24 Což historicky, a i dnes,
  teda to činí jisté problémy,
 • 00:13:28 protože samozřejmě v té době
  nebyly kvalitní izolace.
 • 00:13:32 A tím stropem do té strojovny
  vlastně často tekla voda.
 • 00:13:40 *Překonání vodního díla pro lodě
  do hmotnosti 3,5 tuny je vyřešeno
 • 00:13:44 převozem pomocí traktoru,
 • 00:13:47 větší plavidla se přes přehradu
  nedostanou.
 • 00:13:51 Nastal čas pro zkoušku,
  zda i dnes platí zákony Karla IV.
 • 00:13:55 o bezplatné záruce
  překonání překážky v plavbě.*
 • 00:14:22 -Slapská přehrada nemá
  žádné proplouvací zařízení.
 • 00:14:25 Proto ten zákon,
  který už určil Karel IV.,
 • 00:14:28 že kdo vybuduje překážku
  na vodní cestě,
 • 00:14:31 je povinen ji zdarma přeplouvat,
  se řeší takzvaným suchým převozem.
 • 00:14:36 Na vozejku taženým traktorem.
 • 00:14:39 Je to sice trošku kostrbaté,
 • 00:14:42 ale přeprava je díky povodí Vltavy
  docela kontinuální a rychlá.
 • 00:14:47 *Slapská vodní nádrž je synonymem
  rekreace od dob jejího napuštění.
 • 00:14:52 Snad každý, kdo uslyší jména obcí
  Nová Rabyně, Ždáň, Měřín, Živohošť,
 • 00:14:57 se vybaví letní prázdniny
  strávené u vody sladkým lenošením.
 • 00:15:03 Pro vodní poutníky,
  pokud tedy používají loď motorovou,
 • 00:15:06 je důležitou informací to,
 • 00:15:09 že na Slapech je jediná a poslední
  možnost natankovat pohonné hmoty.
 • 00:15:13 Na nově splavné části Vltavy
  další tankovací místa zatím nejsou.
 • 00:15:40 Úsek mezi Kamýkem nad Vltavou
  a Orlíkem
 • 00:15:43 je znám hlavně pěším turistům.
 • 00:15:46 Na okolních skalách je několik
  populárních vyhlídek
 • 00:15:49 umožňujících přenádherné pohledy
  na meandr řeky.
 • 00:16:01 Na Orlické přehradě byla vybudována
  dvě lodní zdvihadla.
 • 00:16:05 Jedno mělo přepravit
  loď o výtlaku 300 tun.
 • 00:16:08 Ale tento výtah nebyl
  nakonec dokončen.
 • 00:16:11 A tak v dnešních dnech
  pracuje pouze menší zařízení,
 • 00:16:15 které unese pouze sportovní
  lodě o maximální šířce do 3 metrů.
 • 00:16:20 V každém případě je cesta
  elektrickým výtahem velký zážitek.
 • 00:16:24 Ale i zde platí privilegium
  Karla IV.,
 • 00:16:27 takže přeprava je zcela zdarma.*
 • 00:16:57 -Projeli jsme suchým výtahem
  přes přehradní těleso Orlíku.
 • 00:17:02 Je vlastně vidět vedle toho dneska
  funkčního zdivhadla,
 • 00:17:07 nebo výtahu pro malá plavidla,
  ten základ,
 • 00:17:10 ta kolejnice pro zdvihadla
  pro větší lodě.
 • 00:17:14 *Vodní nádrž Orlík má několik
  nepřehlédnutelných nej.
 • 00:17:18 Zaujímá první místo
  v objemu zadržované vody.
 • 00:17:21 Má nejdelší a nejvyšší hráz
  a je i nejhlubší.
 • 00:17:25 Jméno Orlík dostala podle zámku,
 • 00:17:28 který se tyčí na skále
  nad původním říčním korytem.
 • 00:17:32 Dneska je údolí zaplaveno.
  A zámek Orlík se pyšní svojí krásou
 • 00:17:36 jen pár metrů
  nad hladinou vzniklého jezera.
 • 00:17:47 Na obzoru se rozpíná
  impozantní Žďákovský most.
 • 00:17:51 Byl postaven v letech 1958 až 1967.
 • 00:17:56 Ve své době byl s délkou 541 metr
  jedním z největších mostů na světě.
 • 00:18:01 Dodnes si drží světové prvenství
 • 00:18:04 jako nejdelší jednoobloukový most
  bez táhla.
 • 00:18:08 Smutně proslul kvůli takzvaným
  "orlickým vrahům",
 • 00:18:11 kteří právě z toho mostu
  shazovali své oběti
 • 00:18:15 do hlubin Orlické přehrady.
 • 00:18:26 Na soutoku Vltavy s Otavou stojí
  na skalnatém výběžku hrad Zvíkov.
 • 00:18:30 Byl založen pravděpodobně
  Přemyslem Otakarem I.
 • 00:18:34 Následně ho spravovali Rožmberkové,
  od kterých hrad vykoupil Karel IV.
 • 00:18:40 Během husitských válek připadl
  nazpět Rožmberkům,
 • 00:18:43 aby se po dalších historických
  rošádách
 • 00:18:46 stal majetkem Schwarzenbergů.
 • 00:18:48 Těm byl v 50. letech zabaven
  a od těch dob je ve státní správě.
 • 00:19:00 Další vltavskou pozoruhodností
 • 00:19:02 je železniční most
  u Červené nad Vltavou.
 • 00:19:05 Zprovozněn byl roku 1889
  a stál 510 tisíc zlatých.
 • 00:19:11 Jde o nejvyšší železniční most
  v Čechách.
 • 00:19:14 Větší část impozantní výšky
  ukrývají vody přehrady.
 • 00:19:21 Podolský most byl vybudován
  mezi lety 1939 až 1943.
 • 00:19:27 Nahradil tak původní,
  řetězový most,
 • 00:19:30 který byl po rozebrání přemístěn
  na Lužnici k vesnici Stádlec.
 • 00:19:34 Podolský most hrál také důležitou
  roli v novodobých dějinách země.
 • 00:19:38 Právě on tvořil v roce 1945
  demarkační linii mezi americkou
 • 00:19:42 a sovětskou částí
  osvobozeného Československa.
 • 00:19:52 Kořensko je branou do vodního světa
  nově splavněných jižních Čech.
 • 00:19:56 Za druhým ohybem se do Vltavy
  vlétá romantická Lužnice.
 • 00:20:00 A na dohled je Týn nad Vltavou.
 • 00:20:09 Týn nad Vltavou hraje v historii
  vltavské plavby velmi zásadní roli.
 • 00:20:16 Milovníci historie musí navštívit
  muzeum v horní části náměstí.
 • 00:20:20 Rozhodně se nejedná
  o pouhé procházení mezi regály.
 • 00:20:24 Právě naopak.
 • 00:20:26 Expozice jsou doplněny množstvím
  moderních interaktivních prvků.
 • 00:20:35 Za zmínku stojí také úžasná
  výstava jihočeských vltavínů.
 • 00:20:42 Solnice na malostranském břehu
  se stala sídlem firmy
 • 00:20:46 bratří Šílených,
 • 00:20:48 kteří tady vyráběli různé typy
  říčních plavidel.*
 • 00:20:52 -Tady bejvala solnice,
  kde se skladovala sůl.
 • 00:20:55 Říkalo se, že ty dřeva v tý solnici
  jsou naprosto nehořlavý,
 • 00:20:59 protože jsou úplně prosolený
  stoletíma skladování.
 • 00:21:02 A tady vlastně byla
  loděnice Šílených.
 • 00:21:05 A dobře si všimněme těch,
  toho, těch lvů a těch obrazů,
 • 00:21:08 kde je i ten naháč vlastně,
  a mořská nebo říční panna.
 • 00:21:12 A tyhle obrazy, vlastně tři,
  jsou originální,
 • 00:21:16 autentické podoby nebo obrazy,
  které tady dřív byly.
 • 00:21:19 *Plavba pokračuje dále
  proti proudu na jih.
 • 00:21:22 Ještě před pouhými 30 dny
 • 00:21:25 se v oblasti jezu Hněvkovice
  intenzivně pracovalo.
 • 00:21:28 Právě chybějící plavební komora
  Hněvkovice
 • 00:21:31 a stavba jezu brzdila dlouhá léta
  možnosti rekreačního splutí
 • 00:21:35 horního toku Vltavy.
 • 00:21:37 20. května 2017 byla stavba
  dokončena
 • 00:21:41 a slavnostně předána do provozu.
 • 00:21:50 Plavební komora na přehradě
  Hněvkovice překonává
 • 00:21:53 nejvyšší rozdíl hladin
  na jihočeské Vltavě, 16 metrů.
 • 00:21:57 Tato komora se začala stavět
  počátkem 90. let v rámci přehrady.
 • 00:22:02 Ale dokončena byla
  o dvacet let později.
 • 00:22:05 Dokončením hněvkovického jezu
  a plavební komory
 • 00:22:09 tak vyrcholil projekt
  obnovené vltavské vodní cesty.
 • 00:22:13 Plavbě z Prahy do Českých Budějovic
  a naopak už nic nebrání.*
 • 00:22:17 -V současné době se vlastně
  vracíme k té tradici,
 • 00:22:21 která tady započala
  už ve 14. století.
 • 00:22:24 A možná ještě dříve,
  možná už v pravěku.
 • 00:22:27 Takže se těšíme, že v Týně
  nad Vltavou opět uvidíme lodě,
 • 00:22:32 možná tady opět uvidíme i vory,
  alespoň nějaké nostalgické,
 • 00:22:37 a řeka Vltava se opět stane
  tou přirozenou dopravní tepnou,
 • 00:22:41 jako tomu bylo v dávnověku.
 • 00:22:44 PTAČÍ ZPĚV
 • 00:22:55 *Hlubokou nad Vltavou s impozantním
  panoramatem gotického zámku
 • 00:22:59 není třeba příliš představovat.
 • 00:23:02 Ale co se moc neví,
  je to,
 • 00:23:04 že v nově postavené maríně
  lze lodě nejen kotvit,
 • 00:23:08 ale je možné si
  i pronajmout hausboat
 • 00:23:11 na nekonvenční
  dobrodružnou dovolenou.*
 • 00:23:17 -Přenocovali jsme v novém přístavu,
  úžasném, na Hluboké.
 • 00:23:22 Projíždíme zvedacím mostem
  v ústí toho přístavu.
 • 00:23:26 A pokračujeme dále přes komoru
  České Vrbné do Budějovic.
 • 00:23:42 *Po dalších 4 kilometrech jsme
  na posledním zdymadle České Vrbné,
 • 00:23:47 kde v prostoru původního koryta
  vyrostl nový veřejný přístav
 • 00:23:51 s plnohodnotným sklopným
  vahadlovým mostem.
 • 00:23:55 S přístavem sousedí
  vodácký areál Lídy Polesné.
 • 00:23:58 Ten se pyšní umělou slalomovou
  tratí vhodnou jak pro olympioniky,
 • 00:24:02 tak pro širokou veřejnost.
 • 00:24:05 Lodě i ostatní výbavu
  si můžete na místě půjčit.
 • 00:24:17 Cesta proti proudu Vltavy z Prahy
  do Českých Budějovic zvolna končí.
 • 00:24:22 Na otázku, zda lze tuto
  187 kilometrů dlouhou trasu
 • 00:24:25 zvládnout za jediný den,
  je prostá odpověď.
 • 00:24:29 Ano, dá se.
 • 00:24:31 Je ale třeba vzít na vědomí
  stav vody,
 • 00:24:34 provozní dobu na zdymadlech,
  dodržení předpisů a druh plavidla,
 • 00:24:38 kterým se plavec
  na tuto staronovou pouť vydá.
 • 00:24:42 Ať ale zvolí plavidlo jakékoliv,
 • 00:24:44 bude to cesta nejen po řece,
  ale i časem.
 • 00:24:48 Uvidí panenskou přírodu,
  místa, kudy kráčela historie,
 • 00:24:52 zažije pocity starých plavců,
  vorařů,
 • 00:24:55 i kontakt
  s moderními technologiemi,
 • 00:24:58 které umožnily splavnost
  teprve nedávno.
 • 00:25:01 V každém případě mu budou
  odměnou silné zážitky
 • 00:25:04 z legendární evropské řeky.*
 • 00:25:07 -Teď jsme přijeli vlastně
  do nejvyšší položený části
 • 00:25:11 tý splavný Vltavy.
 • 00:25:14 Je to vývaziště u Lannovy loděnice
  v Českých Budějovicích.
 • 00:25:18 Trasa je neskutečně krásná.
 • 00:25:21 Nad Kořenskem jsme viděli
  naprosto úžasnou řeku,
 • 00:25:25 kterou jsem jel poprvý v životě,
  mimo jiné.
 • 00:25:28 -Takže splavnění Vltavy
  je pro mě jako obrovitá věc.
 • 00:25:32 A jsem vděčnej všem,
  který to dokázali tlačit dopředu.
 • 00:25:36 A myslím si,
  že to je historie.
 • 00:25:38 Že to je historie
  tohohle našeho ježdění.
 • 00:25:41 Že bez vorařů a šífařů
  my bysme tady nebyli.
 • 00:25:44 A vůbec bysme
  takovýhle věci nedělali.
 • 00:25:47 A tu tradici já chci posouvat,
  a jsem toho velkej fanoušek.
 • 00:25:51 A myslím si, že lidi,
  který k tomu měli třeba i výhrady
 • 00:25:55 a říkali: "A těch peněz a všeho",
  tak že jednou,
 • 00:25:58 až sednou do tý lodě,
  a pojedou po tej vodě,
 • 00:26:01 tak budou šťastný
  a dají nám za pravdu.
 • 00:26:04 -My jako architekti jsme zvyklí
  jako stavět baráky veliký,
 • 00:26:08 a je otevírat,
  ale je teda fakt,
 • 00:26:10 že jsem si vzal před 14 dny kolo
  a jel jsem z Budějic do Tejna.
 • 00:26:14 A musím říct,
  že to se mnou zamávalo,
 • 00:26:17 když jsem to viděl najednou hotový,
  vytáhl jsem si ty starý plány,
 • 00:26:21 a že vlastně bylo naplněný
  všechno to,
 • 00:26:24 co si tady v žádným případě
  neumíme spousta lidí představit.
 • 00:26:28 Co bylo jako per partes s korálky,
  co vlastně jen pár z nás vidělo
 • 00:26:32 a mělo v hlavě,
  že jako celek to teprv vyskočí.
 • 00:26:35 Každej furt jen říkal:
  "Ježiš, co to je za blbost?"
 • 00:26:38 Mimo jiné od Českýho Vrbna
  do Tejna na každý druhý zahradě
 • 00:26:41 je připravená loď.
  Tak to je pro mě víc než barák.
 • 00:26:44 To není o stavbě, ale vo principu,
  vo, vo nový cestě v podstatě.
 • 00:26:48 Až tak jako starozákonní,
  i když bych to tak zas tak neřekl.
 • 00:26:52 Takže,
  takže s jídlem.
 • 00:26:56 Skryté titulky: Vladislav Unger
  Česká televize, 2017

Související