iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
6. 4. 2019
10:50 na ČT2

1 2 3 4 5

27 hlasů
15872
zhlédnutí

Hranice v srdci

Plnou parou Vlárou

Jedním z nejprostupnějších bodů v masivu Karpat tvořícím česko-slovenské pomezí je místo jménem Vlárský průsmyk

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Hranice v srdci - Plnou parou Vlárou

 • 00:00:22 -Teď jsme na Vlárské trati.
 • 00:00:24 Je to trať z Veselí nad Moravou,
 • 00:00:27 která se jezdila
  do Trenčianské Teplé.
 • 00:00:30 Teď už se Trenčianská Teplá nejezdí,
  jezdí se nejdál po Bylnici.
 • 00:00:34 Akorát jeden vlak jezdí
  do Vlárského průsmyku v pátek.
 • 00:00:44 Poprvé jsem se tu ocitl
  koncem 80. let.
 • 00:00:49 Tuto trať jezdím přes 25 let.
 • 00:00:56 Je to kopcovitá trať.
 • 00:00:58 Chvíli jedete z kopce,
  chvíli do kopce.
 • 00:01:01 Je tu spoustu oblouků, stoupání,
  je to malebná trať,
 • 00:01:08 kde za Bojkovicemi vidíte pastviny,
  kde se pasou ovečky, kravičky.
 • 00:01:14 Jak říkám, je to kopcovitá trať.
 • 00:01:30 -Jedním z nejprostupnějších bodů
  v masívu Karpat
 • 00:01:34 tvořícím československé pomezí
  je místo jménem Vlárský průsmyk.
 • 00:01:39 Tudy protéká řeka Vlára.
 • 00:01:41 Tudy vede legendární železniční trať
  z Moravy na Slovensko.
 • 00:01:46 Zatímco trať Čechy se Slováky
  spojovala,
 • 00:01:49 vesnice Sidonie
  se po rozpadu Československa
 • 00:01:52 stala na krátko symbolem rozdělení.
 • 00:01:55 Ovšem netrvalo to dlouho.
 • 00:01:57 Obyvatele tady dál drží
  pohromadě společná historie,
 • 00:02:01 smíšené rodiny
  a krajina karpatských lesů.
 • 00:02:04 -Jak říká Mirek Janík,
  kde se člověk narodí,
 • 00:02:08 tam také patří,
  tam se hodí.
 • 00:02:11 A toto asi platí.
 • 00:02:13 Když člověk vyrůstá
  u listnatých lesů,
 • 00:02:15 tak je bere jako standard.
 • 00:02:18 Je to trochu tajemné.
 • 00:02:20 Člověk se může v lese
  trochu i podvědomě bát,
 • 00:02:24 ale stále se v něm pohybuje
  jako doma.
 • 00:02:27 Toto jsou zrovna terény,
  převýšení, kopce a teplota, vlhkost,
 • 00:02:33 kterou mám rád a kterou snáším.
 • 00:02:44 Lesy v Bílých Karpatech
  jsou opravdu zajímavé a máme je rádi,
 • 00:02:48 protože jsou téměř původní.
 • 00:02:50 Jsou zde samé listnaté stromy,
  hlavně buky s příměsí habru
 • 00:02:55 a takto je to v severní části
  a okolí Vlárského průsmyku
 • 00:03:00 nejtypičtější a nejrozšířenější.
 • 00:03:05 Listnaté lesy se zachovaly
  z historie na Slovensku i díky tomu,
 • 00:03:10 že je tady lesnická tradice
  než v Čechách,
 • 00:03:14 když se probíral německý model
  s převahou smrků a jehličnanů,
 • 00:03:17 které jsou hospodářsky zajímavější.
 • 00:03:20 Tyto stabilní bučiny možná
  nejsou tak výnosné,
 • 00:03:24 ale les má i jiné funkce.
 • 00:03:26 A tady v CHKO to platí dvojnásobně.
 • 00:03:32 Často na hranici můžeme vidět
  napravo smrčinu, nalevo bučinu.
 • 00:03:37 Naštěstí tady na Vlárském průsmyku
  byli i osvícení čeští,
 • 00:03:42 resp. moravští, lesníci,
 • 00:03:44 kteří s nasazením vlastní kariéry
  dosáhli toho,
 • 00:03:48 že tady máme takovéto pěkné bučiny,
 • 00:03:50 a to na slovenské
  i na moravské straně,
 • 00:03:53 což je chvályhodné.
 • 00:03:54 Je to takový jejich pomník,
  který lidé můžou vidět,
 • 00:03:58 ale často si neuvědomují tu změnu,
 • 00:04:01 že přecházejí z jedné krajiny
  do druhé.
 • 00:04:04 Příroda je, dá se říct,
  homogenní a pěkná.
 • 00:04:08 -Do tohoto místa obklopeného
  bukovými lesy
 • 00:04:12 sice turistická značka nevede,
 • 00:04:14 přesto není obtížné ho najít
  a vyjít si sem na výlet.
 • 00:04:18 Nad slovenskou vesnicí
  Trenčianská Závada
 • 00:04:20 stojí 25 metrů vysoká
  dřevěná rozhledna.
 • 00:04:24 Vystoupáte-li za příznivého počasí
  na její vrchol,
 • 00:04:28 odmění vás panoramatickými výhledy
  do krajiny Bielych Karpat,
 • 00:04:33 do nížin Povážského Inovce
  a na Strážovské vrchy v dálce.
 • 00:04:37 Právě odtud je krásně patrný
  ten karpatský prostor,
 • 00:04:41 který se překonáním
  Vlárského průsmyku
 • 00:04:44 na východ od československé hranice
  otevírá.
 • 00:04:52 -Nejprve si nameleme brambory
  na kvásek.
 • 00:04:57 Takto pekli chleba odjakživa,
  naučila jsem se to
 • 00:05:02 od manželovy maminky.
 • 00:05:03 Ta mě do toho trochu tlačila.
 • 00:05:06 Ona se to naučila
  také od manželovy maminky,
 • 00:05:10 protože ona se tady přivdala.
 • 00:05:12 Bylo to tak, že se to dělilo.
 • 00:05:16 Přiměřeně, přiměřeně, přiměřeně.
 • 00:05:19 Lidé, když dříve pekli chleba,
  tak ho pekli více, třeba i na týden.
 • 00:05:25 A když se tam dá brambor,
  tak chleba je měkký i týden.
 • 00:05:31 Dá se pořád jíst.
 • 00:05:35 Ruce bolí, vidím,
  že to mám dost husté.
 • 00:05:39 Narodila jsem se v Bratislavě,
  maminka bydlela na Vláří,
 • 00:05:44 tak jsem se odstěhovala za ní.
 • 00:05:46 2 roky jsme tam spolu bydlely.
 • 00:05:49 Manžela jsem poznala v práci
  a dostala jsem se tady.
 • 00:05:55 Tak teď je to tak akorát.
 • 00:05:59 Já jsem tady přišla na hospodářství,
  pole, louky a už jsem tady 32 let.
 • 00:06:17 -Marie Masařová chystá kvásek
  na chleba
 • 00:06:20 v kuchyni chalupy v Sidonii.
 • 00:06:22 Vesnice se táhne údolím potoka
  pojmenovaného jako Vlárka.
 • 00:06:27 Známou v celém Československu
  se Sidonie stala
 • 00:06:30 po rozdělení federace
  v roce 1993.
 • 00:06:34 Několik domků z moravské strany
  se vytýčením nové hranice ocitlo
 • 00:06:39 na území Slovenské republiky
 • 00:06:41 a jejich obyvatelé
  tak zůstali odříznuti.
 • 00:06:44 S řešením přišly úřady obou států
  v roce 1997,
 • 00:06:48 kdy Česká republika získala
  toto malé území
 • 00:06:51 výměnou osady U Sabotů
  nedaleko Velké nad Veličkou.
 • 00:06:55 V Sidonii žije historik Pavel Mašláň.
 • 00:06:58 S přáteli tady založil spolek
  Svatá Sidonie,
 • 00:07:01 který oživuje historii
  Vlárského průsmyku.
 • 00:07:04 -Spolek se jmenuje Svatá Sidonie,
  je to z toho důvodu,
 • 00:07:08 že odkazujeme na původní jméno
  zdejší osady,
 • 00:07:11 která byla pojmenována
  podle hraběnky Sidonie Bathyány
 • 00:07:16 a potom dostala jméno
  od svaté patronky, od Svaté Sidonie.
 • 00:07:21 Toto jméno se přestalo používat
  v období socialismu
 • 00:07:26 z pochopitelných důvodů.
 • 00:07:28 A teď už se jméno nevrátilo,
 • 00:07:30 vrátili jsme se k němu jako odkaz
  na tradici, na historii.
 • 00:07:34 Sidonie byla založena
  jako sklářská huť
 • 00:07:37 od roku 1788 hrabětem Ilésházym
 • 00:07:40 a on ji pojmenoval
  po své manželce Sidonie.
 • 00:07:43 S fungováním skláren byla spjata
  existence osady
 • 00:07:47 až do 30. let 20. století,
 • 00:07:49 kdy v 30. letech
  přišla hospodářská krize,
 • 00:07:52 a to byl poslední hřebíček
  do rakve zdejšího sklářství.
 • 00:07:55 De facto po sklářství
  se tady zachovaly
 • 00:07:57 jen dělnické kolonie,
  kde bydleli skláři.
 • 00:08:00 V rámci spolku jsme tady udělali
  sklářskou naučnou stezku
 • 00:08:05 Svatá Sidonie, Štěpán.
 • 00:08:07 Je to 10 zastavení,
  které představují lidem, turistům,
 • 00:08:12 místní historii zdejších skláren
  v Sidonii a ve Štěpáně.
 • 00:08:18 Plus ještě zajímavosti z přírody,
  které tady jsou.
 • 00:08:24 Historicky tady tato oblast
  byla národnostně promísená.
 • 00:08:28 Nacházíme se přímo na hranici,
  kdy potok, který tady v Sidonii teče,
 • 00:08:33 tvořil přirozenou hranici
  mezi Moravou a horami.
 • 00:08:37 A potom, když tady fungovaly sklárny,
 • 00:08:39 tak do skláren přicházeli
  pomocní dělníci z celého okolí,
 • 00:08:43 takže sem chodili z moravské
  i ze slovenské strany
 • 00:08:46 a vznikaly tady smíšená manželství
  atd.
 • 00:08:48 Takto to tady funguje de facto
  i dodnes, kdy je to tady promíchané.
 • 00:08:53 Mimo ?štenkrování? při fotbale,
  hokeji,
 • 00:08:55 jsou tady vztahy v klidu
  a v pohodě.
 • 00:09:05 -Tak, kvásek máme hotový,
  tak doufám, že se povede.
 • 00:09:10 No, nic.
 • 00:09:12 Přiměřeně.
 • 00:09:22 Asi dost, abych to nepřehnala.
 • 00:09:24 Toto je tak, jak to dělali
  staří lidé.
 • 00:09:29 Kdybych to nějakým
  elektrickým strojem míchala,
 • 00:09:33 nechutnalo by nám to.
 • 00:09:35 My se musíme nadělat,
  abychom si toho vážili.
 • 00:09:39 Je to docela fuška to umíchat.
 • 00:09:42 Nesmí být nikde hrčky.
 • 00:09:44 Utřeš mě, Karle?
 • 00:09:45 Ptala jsem se maminky,
  jak poznám, kdy bude těsto hotové.
 • 00:09:49 A ona mi říkala, že těsto je dobré,
  kdy "šušká".
 • 00:09:55 Pšššš, pšššš.
 • 00:09:59 Už je tu teplo,
  ale teplo tady musí být,
 • 00:10:02 protože to rychleji kyne.
 • 00:10:06 Ještě nešušká.
 • 00:10:07 -Tak to tu budu týden, ne?
 • 00:10:12 -Kolik lidí se mě ptalo,
  proč nepeču alespoň jednou za týden,
 • 00:10:17 že by se i prodalo.
 • 00:10:19 Ale to já bych ani jednou za den
  chleba upéct nestihla.
 • 00:10:24 Lidi by to brali, kupovali,
  ale nejde to, už nemůžeme.
 • 00:10:35 Musím si tě předcházet,
  ještě tě přece budu potřebovat.
 • 00:10:43 A máme těsto nachystané,
  budeme čekat, až nám naroste.
 • 00:10:49 -Kopce značí, že už jsme pomalu
  na pomezí se Slovenskem.
 • 00:10:57 Je to vlastně výročí 100 let.
 • 00:11:01 Vzpomínky na tuto trať
  jsou pořád hezké.
 • 00:11:09 Na slovenskou stranu jezdily
  klasické sedmi vozové soupravy
 • 00:11:13 tzv. bardotky.
 • 00:11:15 Dříve ještě na parní topení,
  když se topilo párou.
 • 00:11:20 A posléze se to předělalo
  na elektriku,
 • 00:11:23 takže to už bylo
  úplně o něčem jiném.
 • 00:11:27 Člověk nemusel chodit kolem páry
  a starat se o to,
 • 00:11:31 takže to už bylo úplně něco jiného.
 • 00:11:33 Moc lidí jezdilo do Zbrojovek.
 • 00:11:36 Vždy tam vystupovalo 400 lidí.
 • 00:11:38 Vždy, když jsme zastavili,
  tak jsme stáli i 3-4 minuty,
 • 00:11:42 než všichni vystoupili.
 • 00:11:45 Je škoda, že už se tady
  provoz omezil.
 • 00:11:48 Nákladní doprava už tu nejezdí vůbec
 • 00:11:52 a po rozdělení Československa
  více než polovina vlaků
 • 00:11:56 přestala jezdit.
 • 00:11:58 Nebylo, koho vozit.
 • 00:12:03 Blížíme se k Vlárskému průsmyku.
 • 00:12:06 Teď jsme před Bylnicí
  a před námi je řeka Vlára.
 • 00:12:14 -Řeka Vlára protékající průsmykem
  pramení ve Vizovických vrších
 • 00:12:19 na moravské straně
  a na Slovensku se vlévá do Váhu.
 • 00:12:23 Je to takzvaná pirátská řeka.
 • 00:12:25 Tak geologové říkají vodním tokům,
 • 00:12:28 které v krajině změnily
  hydrologické poměry.
 • 00:12:31 Původně totiž voda z průsmyku
  odtékala do řeky Moravy.
 • 00:12:34 Pirátská Vlára ale vodu "ukradla"
  a pouští ji na slovenskou stranu.
 • 00:12:40 Ve finále ji však tak jako tak
  čeká mohutný Dunaj.
 • 00:12:44 Přiteče do něj Váhem, stejně
  jako kdyby tekla korytem Moravy.
 • 00:12:58 -Krajina Bílých Karpat je pestrá,
 • 00:13:00 nejsou to jen rozsáhlé lesy
  a nikde nic,
 • 00:13:03 ale právě se tady střídají místa,
  kde působí člověk.
 • 00:13:08 To jsou různá pole, sady,
  pastviny atd.,
 • 00:13:12 které krajinu zpestřují.
 • 00:13:14 Sidonie je známá výskytem orchidejí.
 • 00:13:19 Jsme jedna z mála oblastí v ČR,
  kde se vyskytuje užovka stromová,
 • 00:13:24 což je u nás největší žijící had.
 • 00:13:34 Je to kouzelné místo,
  kde se dobře žije,
 • 00:13:37 kde jsou dobří lidé
 • 00:13:39 a kde to pořád funguje
  ještě starým způsobem.
 • 00:13:43 Zkrátka jinak než ve městě
  nebo jiných částech republiky.
 • 00:13:47 Je to zkrátka fajn místo k žití.
 • 00:13:50 Způsob, jak tady lidé žijí,
  že tady chovají ještě koně,
 • 00:13:54 lidé mají doma ovce, dobytek,
 • 00:13:57 i ta věc, že se tady peče chleba,
  to jinde nemáte.
 • 00:14:01 Ten starý způsob pečení v pecích,
  jak to kdysi fungovalo,
 • 00:14:05 jak se chleba pekl v domácnostech
  po okolí.
 • 00:14:12 -Dřevo musí být dlouhé až dozadu,
  aby to i zadní část vyhřálo.
 • 00:14:17 Ne krátká polínka.
 • 00:14:19 -Plamen jde komínem vedle klenby,
  takže to vyhřívá i zboku.
 • 00:14:27 -Těsto je výborné.
 • 00:14:31 Nachystám tady košatky.
 • 00:14:33 Je, jak bych byla ráda,
 • 00:14:35 kdyby některý vnuk
  šikovnou dcerku našel.
 • 00:14:39 A že bych ji chleba naučila péct,
  to by byla paráda.
 • 00:14:52 -Já si to pamatuju od mala.
 • 00:14:54 I má babička mi pekla.
 • 00:14:58 Ani si nepamatuju, ve kterém roce
  byla pec na chleba dostavěná.
 • 00:15:05 Už, když jsem se narodil,
  se v ní peklo
 • 00:15:09 a pečeme v ní dodnes.
 • 00:15:12 -Tak, máme to, dědo.
 • 00:15:20 2, 4, 6.
 • 00:15:23 -Dříve nebyla ani elektrika,
 • 00:15:26 takže oni čistě svítili petrolejem
  nebo svíčkami
 • 00:15:31 a pekli chleba na dřevě.
 • 00:15:33 Vytopili a pekli.
 • 00:15:38 Už to bylo rozpadlé,
  tak jsme to opravili,
 • 00:15:41 aby klenba nespadla.
 • 00:15:45 Udělal jsem i novou střechu.
 • 00:15:47 Zatím to udržuju.
 • 00:15:49 Je jednoduché zbořit,
  ale už nikdo to takhle nepostaví.
 • 00:15:53 Protože řemeslníci
  už to takhle neumí udělat.
 • 00:16:03 -Dříve bylo u lidí zvykem,
 • 00:16:05 že si sami veškeré potraviny
  připravovali doma
 • 00:16:09 a tady v Sidonii je to specifické
  z toho hlediska,
 • 00:16:13 že se tady zachovaly pece na pečení.
 • 00:16:15 Souvisí to se sklárnami,
 • 00:16:17 kdy se ve sklárnách sestavily pece
  na tavení skla
 • 00:16:22 a byli tam i šikovní zedníci,
 • 00:16:24 kteří potom lidem u domácností
  začali stavět pece na pečení.
 • 00:16:28 Je to unikátní v tom,
 • 00:16:29 že se pece začaly stavět
  bokem mimo obydlí.
 • 00:16:33 V současnosti je tady
  plně funkčních pecí asi tak 6,
 • 00:16:37 dochovalo se jich kolem 10.
 • 00:16:45 -Teď to zkusím ...
 • 00:16:48 Začnu počítat do 10
 • 00:16:51 a mouka musí začít červenat,
  pak je to vypečené.
 • 00:17:01 Skoro v každém domě byla pec.
 • 00:17:04 Tady u sousedů byla pec,
  i nahoře u sousedů byla pec.
 • 00:17:08 Každý si pekl tady na kopanicích
  chleba doma sám.
 • 00:17:19 -Tak, křížek, viděli jste.
 • 00:17:21 A uvidíte ten zázrak,
  něco úžasného.
 • 00:17:27 -V ústí Vlárského průsmyku
  v moravské části tohoto pomezí
 • 00:17:31 leží město Brumov-Bylnice.
 • 00:17:33 Městu dominuje zřícenina
  původního královského hradu,
 • 00:17:37 který střežil obchodní cestu
  mezi českými zeměmi a Uhry.
 • 00:17:41 Samotné město vzniklo oficiálně
  až v 60. letech 20. století
 • 00:17:45 sloučením obcí Brumova a Bylnice.
 • 00:17:50 Slavným rodákem z Brumova-Bylnice
  se stal spisovatel Ludvík Vaculík.
 • 00:17:56 Narodil se do rodiny tesaře,
 • 00:17:59 a přestože během studií
  odešel do Prahy,
 • 00:18:02 ve které už zůstal,
 • 00:18:03 celý život se do rodné krajiny
  na československém pomezí vracel.
 • 00:18:08 Když roku 2015 Ludvík Vaculík zemřel,
  byl zde pochován.
 • 00:18:36 -Je to výborný pocit.
 • 00:18:40 Teď vjíždíme do Vlárského průsmyku,
  vlastně do přechodové stanice.
 • 00:18:48 Člověk by rád do Trenčianské Teplé
  zase jezdil.
 • 00:18:56 Kde jsou ty časy,
  kdy tady byly 4 koleje.
 • 00:19:07 Jsme na místě.
 • 00:19:17 28. října 1888.
 • 00:19:20 Tady je vlastně rozcestí
  Slovensko-Morava.
 • 00:19:25 Stanice Vlárský průsmyk
  měla 3 koleje.
 • 00:19:30 Byl tady výpravčí,
  dávala se tady normálně výprava
 • 00:19:35 a jezdily tady vlaky se 7 vozy,
  takže to vypadalo úplně jinak.
 • 00:19:42 Teď tady dojede jeden motoráček.
 • 00:19:45 Ale ta spolupráce byla krásná,
 • 00:19:49 bylo fajn jezdit na Slovensko,
 • 00:19:52 kdy byli Moraváci, Slováci,
  všichni dohromady.
 • 00:19:59 -Nejen bukové lesy ve stráních,
 • 00:20:02 také ovocné stromy na loukách
  a v zahradách
 • 00:20:05 jsou pro krajinu Vlárského průsmyku
  typické.
 • 00:20:08 Ve Štítné nad Vláří
  vysázeli hospodáři
 • 00:20:11 v posledních letech
  stovky nových stromů.
 • 00:20:14 Stromy zadržují vodu v krajině
 • 00:20:17 a jezdí se na ně dívat zemědělci
  z nejrůznějších míst Česka.
 • 00:20:23 -Tady tyto stromy, to je 29 let,
  jak má vnuk, jak se sadily.
 • 00:20:30 Na Valašsku nemít trnky?
 • 00:20:33 SMÍCH
 • 00:20:38 -Rychle jsem si zvykla,
  jako bych tady odjakživa patřila.
 • 00:20:42 Kysuce, Orava a Valašsko tady,
  tak to je má srdcová záležitost.
 • 00:20:48 To je krása, že?
 • 00:20:50 Nádherné!
 • 00:20:52 Ta příroda ...
 • 00:20:57 Tato Sidonka, to je božský klid
  a kdo má rád klid a pohodu,
 • 00:21:04 tak vyhledává právě tato místa,
  je to balzám na nervy a na všechno.
 • 00:21:10 I když pracujete,
  člověk lehá unavený,
 • 00:21:14 tak je zajímavé, že zdravý vstává.
 • 00:21:17 Tady je člověk zdravý.
 • 00:21:19 Příroda léčí.
 • 00:21:22 Podíváte se, tady jsem doma.
 • 00:21:25 Slovensko, tyto hory.
 • 00:21:29 Podívám se, tady Valašsko, Morava,
  tady jsem doma.
 • 00:21:33 Takže jsem úplně spokojená.
 • 00:21:54 Že, Draginko?
  Nožičky tě bolely, jdeme domů.
 • 00:21:58 No jasně.
 • 00:22:04 -V bukových lesích na Slovensku,
  těsně pod hraničním hřebenem,
 • 00:22:08 vyrostl ve 30. letech 20. století
  přepychový lovecký zámeček,
 • 00:22:13 pojmenovaný jako Antonstál.
 • 00:22:15 Nechala ho tady vystavět
  manželka pivovarníka Antona Drehera.
 • 00:22:20 Byly to tehdy jedni
  z nejbohatších lidí na Slovensku
 • 00:22:23 a zámeček sloužil
  jako lovecká základna šlechty
 • 00:22:27 a bohatých lidí.
 • 00:22:29 Po válce byl znárodněn
  a byla v něm škola.
 • 00:22:32 Dnes opět láká lovce i turisty.
 • 00:22:38 -Vlára pro mě znamená
  možná až takové Bílé Karpaty v malém.
 • 00:22:43 Můžete tady potkat živočichy,
  které člověk nikde jinde nevidí.
 • 00:22:47 Z ptáků např. čápy, nebo pak i vydry.
 • 00:22:50 Samozřejmě, když se porozhlédneme
  po okolí, můžeme vidět samoty
 • 00:22:55 a menší osady s ovocnými sady,
  loukami, pastvinami,
 • 00:22:59 takže to je to typické
  pro Bílé Karpaty.
 • 00:23:03 To rozptýlené osídlení.
 • 00:23:08 Když člověk jde do lesa,
  má nějaký záměr.
 • 00:23:13 Většinou jde na nějakým cílem.
 • 00:23:16 Ale já si myslím, že je nejlepší
  jít do lesa bez cíle
 • 00:23:20 a na člověka se vždycky něco nalepí,
  resp. vnímá les jinak.
 • 00:23:25 Bere to jako prostředí,
  kterého se možná až bojí,
 • 00:23:31 ale zároveň ho les přitahuje.
 • 00:23:33 Může si z něj odnést nějaký užitek,
  jako jsou houby,
 • 00:23:37 nebo menší užitek,
  což jsou třeba klíšťata,
 • 00:23:40 ale vždy se z lesa člověk
  vrátí klidnější, vyrovnanější.
 • 00:23:46 Snad by to mohli někteří věřící lidé
  přirovnat k modlitbě,
 • 00:23:50 očistě nebo něčemu podobnému,
 • 00:23:53 ale ty zážitky se nedají
  jinde než v lese získat.
 • 00:23:59 To je můj názor.
 • 00:24:04 Pocházím odsud a mám odsud
  hodně zkušeností.
 • 00:24:08 Třeba přes Vlárský průsmyk
  jsme přecházeli celé dětství
 • 00:24:12 k rodině na Vsetín
 • 00:24:14 a vzpomínám si, jak mamka na hranici
  začal mluvit moravsky, valašsky
 • 00:24:19 a na zpáteční cestě zase slovensky,
  takže ona určovala tu hranici,
 • 00:24:23 kde začíná Slovensko, končí Morava
  a naopak.
 • 00:24:26 Myslím si, že hodně lidí
  kontakty udržuje,
 • 00:24:30 a to nejen rodinné,
  ale i přátelské,
 • 00:24:34 že to stále funguje.
 • 00:24:36 A ta krátká doba s hranicemi,
  závorami,
 • 00:24:39 je podle mě už dávno zapomenutá.
 • 00:24:55 -No nádherné, krásné!
 • 00:24:57 Ten se povedl!
  Je voňavý!
 • 00:25:05 -Nazdar Pavle, vítej!
  -Zdravím Vás.
 • 00:25:11 -Dobrý den.
  -Ahoj, Pavlíčku.
 • 00:25:13 -Podívej, dělala jsem chleba,
  tak jsem ho udělala i tobě.
 • 00:25:18 -Já tedy zkusím.
  -Papej.
 • 00:25:21 -Je vynikající!
 • 00:25:23 -To proto, že ona je Slovenska
  a peče to v Čechách.
 • 00:25:26 SMÍCH
 • 00:25:28 -Peče to Slovenka na Moravě,
  tak jaký má chlebíček být?
 • 00:25:34 No přece československý,
  jako bratr a sestra,
 • 00:25:37 že Pavlíčku?
 • 00:25:38 -Na zdraví!
  -Na další setkání!
 • 00:25:47 -Ještě bude vidět, že piju,
  ale já nepiju ...
 • 00:25:54 -Oni to vystřihnou.
  -Nebo se jim to bude zrovna líbit.
 • 00:25:59 Skryté titulky: Radka Čopíková
  Česká televize, 2019

Související