iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
15. 5. 2019
20:00 na ČT24

1 2 3 4 5

1 hlas
1537
zhlédnutí

Byznys ČT24

Hlavní ekonomický pořad zpravodajského programu ČT24.

90 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Byznys ČT24 Speciál

 • 00:00:10 Dobrý večer přeji.
 • 00:00:11 Úvod dnešní Devadesátky budeme
  věnovat rozhodnutí ministra kultury
 • 00:00:15 Antonína Staňka rezignovat.
 • 00:00:17 Rovnou připojím,
 • 00:00:18 že skončí v čele Ministerstva
  kultury na konci května.
 • 00:00:22 Rezort vedl 11 měsíců.
 • 00:00:24 Od poloviny dubna čelil kritice
  kvůli odvolání ředitele Národní
 • 00:00:28 galerie a ředitele
  Muzea umění Olomouc.
 • 00:00:32 Byla sepsána proti tomu petice.
 • 00:00:42 On to zdůvodnil
  pochybením v hospodaření.
 • 00:00:46 Dohodli se na rezignaci
  s Janem Hamáčkem.
 • 00:00:50 V uplynulých týdnech byla proti
  mé osobě vedena racionální kampaň
 • 00:00:53 bez racionální zdůvodnění.
 • 00:00:55 Jen proto,
 • 00:00:56 že jsem se rozhodl učinit přítrž
  protiprávnímu jednání ředitelů
 • 00:01:01 prestižních institucí
  spadajících pod svůj resort.
 • 00:01:19 Ministr kultury Antonín
  Staněk mě o své rezignaci
 • 00:01:24 předem informoval.
 • 00:01:38 Myslím si, že to pomůže.
 • 00:01:40 Sklidit o situaci,
  protože tlak byl velký.
 • 00:01:42 Ve finále jsem čekal,
  že to tak dopadne.
 • 00:01:46 Jsme ve spojení s odvolaným
  generálním ředitelem Národní
 • 00:01:49 galerie Praha Jiřím Fajtem.
 • 00:01:52 Dobrý večer.
 • 00:01:54 Hezký večer.
 • 00:01:55 Ministr kultury se tedy
  rozhodl skončit ve funkci.
 • 00:01:58 Jaká je to podle vás zpráva
  pro rezort kultury?
 • 00:02:01 Jaká to je zpráva
  pro Národní galerii?
 • 00:02:08 Myslím si, že je třeba vyjádřit
  hluboký věk všem signatářům,
 • 00:02:13 kterým nebyla lhostejná
  situace v Národní galerii
 • 00:02:16 a v olomouckém muzeu.
 • 00:02:31 Je to obrovský příslib
  do budoucnosti ohledně občanské
 • 00:02:37 společnosti v Čechách.
 • 00:02:42 Jaký to je signál
  do Národní galerie?
 • 00:02:46 Obávám se, že ministr dokázal
  v jediné minutě zbořit to,
 • 00:02:51 co jsme se snažili s kolegy
  v Národní galerii vytvořit.
 • 00:02:54 Snažili jsme se ji zatraktivnit,
  zviditelnit mezinárodně.
 • 00:03:03 V jediném okamžiku se ocitla
  v kritickém stavu kvůli
 • 00:03:05 rozhodnutí ministra.
 • 00:03:09 Je politováníhodné,
  že si neuvědomil,
 • 00:03:12 že jeho krok bude mít ohlas
  v zahraničí.
 • 00:03:20 Tím amatérským přístupem
  poškodil pověst ČR v zahraničí.
 • 00:03:26 Dobře.
 • 00:03:27 Co pro vás osobně
  znamená ta zpráva?
 • 00:03:28 Je to z vašeho pohledu cesta
  k vašemu návratu do čela
 • 00:03:32 Národní galerie?
 • 00:03:33 Máte tu ambici?
 • 00:03:34 Nebo působení v čele
  Národní galerie
 • 00:03:36 je pro vás uzavřená kapitola?
 • 00:03:42 Po oznámení nevidím žádné
  velké důvody k oslavám.
 • 00:03:48 Jak je obecně známo,
 • 00:03:49 byl jsem odvolaný za použití
  normalizačních praktik.
 • 00:03:54 Byl jsem veřejně diskreditován.
 • 00:03:57 V první řadě se musím
  pokusit očistit své jméno.
 • 00:04:02 To budu činit všemi dostupnými
  právními prostředky.
 • 00:04:09 To musí nastat jako první.
 • 00:04:13 Pokud se chce někdo
  začít bavit o tom,
 • 00:04:16 jaké systémové změny potřebují
  kulturní instituce v ČR nebo
 • 00:04:20 kultura obecně, jsem samozřejmě
  připravený k jakékoliv diskuzi.
 • 00:04:24 Myslím si,
 • 00:04:25 že je naprosto nezbytné přijmout
  zákon o veřejnoprávních
 • 00:04:31 institucích,
 • 00:04:32 aby tyto instituce dostaly
  standardní řízení a správní rady,
 • 00:04:37 která by jmenovala nebo
  odvolala ředitele.
 • 00:04:44 Je třeba kulturu odpolitizovat.
 • 00:04:49 Tento zákon je velmi silným
  nástrojem k tomuto kroku.
 • 00:04:55 Doufám, že dojde k této
  systémové změně.
 • 00:04:58 Pokud jde o mě, budu dále
  držet palce české kultuře,
 • 00:05:02 pokud bude dotazován na nějakou
  případnou spolupráci.
 • 00:05:10 K diskuzi si určitě sednu ke stolu,
 • 00:05:12 ale nebudu se hlásit
  do výběrového řízení.
 • 00:05:15 Tam jsem byl několikrát
  a podle mě to stačilo.
 • 00:05:19 Rozumím.
 • 00:05:20 Pokud by vás nový ministr
  kultury oslovil s tím,
 • 00:05:23 že by vás chtěl znovu jmenovat
  do čela Národní galerie bez účasti
 • 00:05:28 ve výběrovém řízení,
  souhlasil byste?
 • 00:05:31 Nebo ani tato varianta
  pro vás nepřipadá v úvahu?
 • 00:05:36 Já si myslím, že to je předčasná
  otázka.
 • 00:05:39 Samozřejmě by záleželo
  na podmínkách.
 • 00:05:43 Jak jsem říkal, první a velmi
  závažný krok byl dnes učiněn.
 • 00:05:49 Další by musely následovat.
 • 00:05:52 Já jsem hovořil o nutných,
  systémových změnách.
 • 00:05:56 Dvakrát do stejné řeky nevstoupíš.
 • 00:05:59 Pokud je tady vůle po systémových
  změnách i z politické sféry,
 • 00:06:07 tak jsem otevřený k diskuzím.
 • 00:06:10 Zatím ale nevidím na tomto
  poli žádný posun.
 • 00:06:16 Hovořil jste o právní
  instituci v kultuře.
 • 00:06:22 V souvislosti s vaším dalším
  angažmá by pro vás byl jaký moment,
 • 00:06:26 který by vás přesvědčil o tom,
 • 00:06:28 že je nakročeno k systémovým
  změnám a má tedy cenu být v čele
 • 00:06:36 Národní galerie?
 • 00:06:37 Je to podání návrhu do vlády?
 • 00:06:39 Nebo jeho odeslání do parlamentu?
 • 00:06:42 Co je pro vás klíčový moment?
 • 00:06:46 To jsou garance k tomu,
  že zákon bude přijat.
 • 00:06:50 Je mi naprosto jasné, že mi nemůže
  garantovat nikdo, že to nastane.
 • 00:06:58 Garance k tomu,
 • 00:06:59 že vláda bere tento zákon vážně
  a v parlamentu je podpora
 • 00:07:05 k jeho odsouhlasení.
 • 00:07:08 Na straně druhé si myslím,
  že jsou kroky k tomu,
 • 00:07:12 aby se situace v instituci začala
  řešit systémovějším krokem a došlo
 • 00:07:18 by k vytvoření garanční rady,
  jako má Národní divadlo,
 • 00:07:22 která by se mohla
  překlopit do správní rady.
 • 00:07:29 To by byla platforma, které
  by si ředitel zodpovídal.
 • 00:07:34 To je nesmírně důležité.
 • 00:07:41 Upozorňoval jsem na to,
 • 00:07:42 že Národní galerie je dramaticky
  podfinancovaná.
 • 00:07:46 Potřebuji peníze.
 • 00:07:48 Potřebuje zvýšit příspěvek
  na provoz od státu.
 • 00:07:54 Nenastalo to, přestože
  jsem se snažil sebevíc.
 • 00:07:59 Národní galerie potřebuje
  vytvoření finančního zdroje,
 • 00:08:03 ze kterého by se kupovala
  výtvarná díla současných umělců.
 • 00:08:08 To prostě nenastává.
 • 00:08:11 Dobře.
 • 00:08:12 Ještě prosím velmi stručnou
  odpověď na otázku.
 • 00:08:17 Vy jste naznačoval, že se chcete
  vůči krokům právně bránit.
 • 00:08:25 Už máte rozmyšleno,
 • 00:08:27 zda půjdete cestou podání trestného
  oznámení pro pomluvu nebo budete
 • 00:08:36 podávat žalobu na ochranu
  osobnosti?
 • 00:08:40 Jak se zdá a jak to konzultuji
  s právníky, půjdeme oběma směry.
 • 00:08:47 To, že jste se dopustil
  pochybení v Národní galerii,
 • 00:08:50 stále vylučujete?
 • 00:08:57 Nikdo není neomylný.
 • 00:09:00 Myslím si, že pokud se byrokratické
  technikálie budou zveličovat,
 • 00:09:05 tak vždy chyby najdete.
 • 00:09:15 V žádném případě to nebyly chyby,
 • 00:09:18 o kterých hovořil pan ministr
  a v žádném případě to není důvod,
 • 00:09:23 aby byl odvolán
  ředitel za podmínek,
 • 00:09:27 které jsem zažil na Zelený čtvrtek.
 • 00:09:30 To říká bývalý ředitel Národní
  galerie Praha Jiří Fajt.
 • 00:09:34 Děkuji za rozhovor.
 • 00:09:35 Hezký večer.
 • 00:09:36 Také děkuji a hezký večer.
 • 00:09:39 Zpravodajská ČT 24 vám samozřejmě
  během celého dne od oznámení zprávy
 • 00:09:45 o chystané rezignaci
  ministra kultury nabízí také
 • 00:09:47 politické reakce.
 • 00:09:49 Pojďme pokračovat.
 • 00:09:50 Jsme ve spojení s Lenkou Kozlovou,
 • 00:09:52 členkou výboru pro vzdělání
  a kulturu.
 • 00:09:56 Dobrý večer.
 • 00:09:58 Dobrý večer.
 • 00:09:59 Rozhodnutí ministra kultury
  rezignovat je pro vás překvapení
 • 00:10:04 nebo spíš logické vyústění celé
  situace kolem rezortu kultury
 • 00:10:10 v posledních týdnech?
 • 00:10:12 Pro mě to překvapení není.
 • 00:10:15 Beru to jako logické vyústění
  postupných chyb a pochybení
 • 00:10:23 pana ministra.
 • 00:10:26 Takových pochybení byla za tu dobu,
  kdy je ve funkci celá řada.
 • 00:10:31 Co vidíte jako hlavní pochybení?
 • 00:10:35 Je to odvolání ředitelů Národní
  galerie Praha, muzea umění Olomouc?
 • 00:10:38 Nebo tam vidíte větší škálu chyb?
 • 00:10:44 Co byly podle vás hlavní chyby?
 • 00:10:46 Myslím si, že to začalo
  už třeba tím,
 • 00:10:51 že někdo nedostal cenu ministra
  kultury za přínos v kinematografii.
 • 00:10:59 Také rezignovala porota.
 • 00:11:02 Nelíbil se mi křest
  knihy pana Grebeníčka,
 • 00:11:06 který následně pan ministr
  neuměl zdůvodnit.
 • 00:11:11 Nebo jeho výroky a jednání
  o jednání v Číně.
 • 00:11:17 Spletl si orchestry,
 • 00:11:20 které měly být nebo neměl
  být pozvány do Číny následně
 • 00:11:26 po jednání pirátského
  primátora Zdeňka Hřiba.
 • 00:11:39 Dobře.
 • 00:11:41 Co by podle vás měl být krok číslo
  jedna nového ministra kultury,
 • 00:11:45 jehož úkolem bude zklidnit
  situaci v rezortu kultury?
 • 00:11:53 Myslím si, že by měl v první řadě
  vyřešit dvě odvolání ředitelů,
 • 00:11:59 která byla takovou
  poslední kapkou k tomu,
 • 00:12:03 aby se kulturní obec
  podstatně ozvala.
 • 00:12:09 To by měl udělat jako první.
 • 00:12:11 Myslím si, že takové
  systémové kroky,
 • 00:12:14 o kterých hovořil třeba pan Fajt
  - a já jsem také v této věci
 • 00:12:20 interpelovala, když jsem se ptala,
 • 00:12:27 proč ministerstvo
  nepracuje na zákoně
 • 00:12:31 o veřejnoprávních institucích.
 • 00:12:35 Děkuji a hezký večer.
 • 00:12:37 Děkuji, nápodobně.
 • 00:12:38 Na telefonu Vojtěch
  Filip, předseda KSČM.
 • 00:12:43 Dobrý večer.
 • 00:12:48 Slyšíme se?
 • 00:12:50 Hezký večer.
 • 00:12:55 Vyjádření Vojtěcha Filipa
  se vám pokusíme nabídnout v dalším
 • 00:13:01 vysílání zpravodajské ČT 24.
 • 00:13:04 Odvolaný ředitel muzea umění
  Olomouc Michal Soukup rozhodnutí
 • 00:13:07 ministra kultury Antonína
  Staňka rezignovat vítá.
 • 00:13:10 Zaměstnanci instituce vyzvaly
  Staňka stupeň ještě dříve,
 • 00:13:14 než Soukupa odvolal z funkce.
 • 00:13:16 Nevěřil jsem, že pan ministr
  udělá tento krok.
 • 00:13:21 Samozřejmě to vítáme.
 • 00:13:23 Byli jsme první institucí v ČR,
 • 00:13:25 byli jsme 20. března
  letošního roku ti,
 • 00:13:29 kteří vyzvali ministra kultury
  k rezignaci pro nekompetentnost.
 • 00:13:37 Nepřevzal jsem odvolání,
  které mi pan ministr doručil.
 • 00:13:41 Budeme se tím zabývat
  předpokládám s novým vedením
 • 00:13:44 ministerstva kultury.
 • 00:13:46 Já sám osobně necítím
  žádný důvod k tomu,
 • 00:13:50 abych se znovu hlásil
  do výběrového řízení.
 • 00:13:52 Důvody, které zmínil pan ministr
  směrem ke mně, byly zástupné.
 • 00:13:59 Snažili jsme se na ně odpovědět
  auditem.
 • 00:14:05 Pan ministr to v žádném
  případě nechtěl připustit.
 • 00:14:07 Nechtěl se s námi sejít a nechtěl
  o tom vůbec komunikovat.
 • 00:14:13 Z toho důvodu to neberu vážně.
 • 00:14:17 Pan ministr má na starosti úřad,
 • 00:14:21 který se skládá z celé řady
  velmi důležitých institucí.
 • 00:14:25 Je zde vysoká částka rozpočtu,
  kterou má disponovat.
 • 00:14:29 Pokud má k dispozici informace,
 • 00:14:32 jakým způsobem řídili úřad
  na ministerstvu kultury,
 • 00:14:35 kde se minimálně odehrávaly
  pracovní porady a docházelo k tomu,
 • 00:14:41 že určití náměstci nebyli vůbec
  přizváni k důležitým jednáním atd.,
 • 00:14:48 rozhodoval o tom pan ministr
  sám se svými nekompetentními lidmi
 • 00:14:52 a pan ministr ani ne, ví jaký
  má rozpočet, tak to ukazuje na to,
 • 00:14:55 že bylo velkou chybou ČSSD,
  že takového kandidáta postavila.
 • 00:15:29 Speciální Byznys ČT 24 dnes hlavně
  o zemědělství, suchu a řepce.
 • 00:15:36 O tom, co trápí českou půdu.
 • 00:15:38 Dobrý.
 • 00:15:46 Milovaná státem a zemědělci,
 • 00:15:47 nenáviděná ekology
  a částí veřejnosti.
 • 00:15:49 Z řepky olejné je téma číslo
  jedna, které řeší hydrologové,
 • 00:15:52 přírodovědci, Agrární komora,
  hlavní představitelé státu.
 • 00:16:01 Někteří stále říkají,
  že to je Babišova řepka.
 • 00:16:07 Dvě třetiny řepky se používají
  na potraviny.
 • 00:16:11 Na olej, na majonézu.
 • 00:16:13 Pokud nebudeme pěstovat
  řepku, vystoupí ti samí lidé,
 • 00:16:15 kteří nás krituzují.
 • 00:16:17 Budeme dovážet palmový olej
  a opět to budou kritizovat.
 • 00:16:21 Točíme se v kruhu.
 • 00:16:23 Řepka prospívá půdě.
 • 00:16:27 Zadržuje vodu v krajině atd.
 • 00:16:33 Vítám ministra zemědělství
  Miroslava Tomana.
 • 00:16:36 Dobrý večer.
 • 00:16:39 Náš pořad bude převážně
  o zemědělství.
 • 00:16:41 Nicméně pojďme začít
  aktuálním politickým děním.
 • 00:16:44 Poprosím o krátkou reakci
  na odstoupení ministra kultury
 • 00:16:50 Antonína Staňka.
 • 00:16:51 Co k tomu říci?
 • 00:16:52 Já ho úplně chápu, protože
  mediální tlak byl veliký.
 • 00:16:55 Je mi to líto, ale respektuji to.
 • 00:16:57 Přeji mu hodně štěstí v kariéře.
 • 00:17:00 Čekal jste to?
 • 00:17:01 Přiznám se, že jsem měl určité
  pochybnosti, ale šlo to rychle.
 • 00:17:06 Pojďme se vrátit k aktuálnímu
  tématu.
 • 00:17:10 Slyšeli jsme vaše slova na obhajobu
  toho, proč se v ČR pěstuje řepka.
 • 00:17:17 Stojíte si za tím, že je řepka
  pro tuzemská pole to pravé?
 • 00:17:21 Vysvětlete, proč.
 • 00:17:25 Stojím si za tím jednoznačně.
 • 00:17:29 Jedna třetina řepky se používá
  na přimíchávání,
 • 00:17:33 dvě třetiny jdou do potravin,
 • 00:17:36 ať už to je majonéza
  nebo další věci.
 • 00:17:38 Řepkový olej se rovná
  olivovému oleji,
 • 00:17:41 v některých ohledech ho předčí.
 • 00:17:46 Z hlediska výživového je výborný.
 • 00:17:49 Z hlediska zemědělství
  je to zlepšující plodina.
 • 00:17:53 Organická hmota zůstává v půdě.
 • 00:17:56 Brání erozi půdy.
 • 00:17:59 Řepka zůstává na poli 11 měsíců,
  co se týče zelené části.
 • 00:18:03 Po sklizni tam zůstane
  zelená hmota.
 • 00:18:06 Je to druhá nejhlouběji
  kořenící rostlina po vojtěšce.
 • 00:18:11 Váže na sebe dusík a má ekonomický
  přínos.
 • 00:18:22 Akorát kvete žlutě
  a všichni ji vidí.
 • 00:18:26 Stává se z toho politický problém.
 • 00:18:28 To je nesmysl.
 • 00:18:29 K argumentům pro a proti
  se dostaneme ještě
 • 00:18:32 v následujících částech.
 • 00:18:34 Slyšeli jsme také
  premiéra Andreje Babiše.
 • 00:18:37 Mezi vámi tedy panuje shoda.
 • 00:18:39 Na českých polích se tedy
  nic měnit nebude?
 • 00:18:43 To bych neřekl, spousta
  věcí se postupně mění.
 • 00:18:49 Mění se to, že na ohrožených
  půdách jsme řekli,
 • 00:18:51 že maximální výměra jedné
  plodiny bude 30 ha.
 • 00:18:55 Bavíme se o to, že ČR má plán
  na snižování pesticidů.
 • 00:19:02 Máme plán na umisťování
  krajinných prvků.
 • 00:19:08 Krajina se mění.
 • 00:19:09 Pro české zemědělce jsou tady
  ideální podmínky pro pěstování
 • 00:19:13 řepky, tak proč toho nevyužít.
 • 00:19:15 Obešli bychom se bez takového
  množství, které tady máme?
 • 00:19:20 To je úhel pohledu.
 • 00:19:24 Někteří řeknou, že ano a sdělí
  spoustu argumentů.
 • 00:19:27 Pokud Evropská komise rozhodla
  o tom, že budou obnovitelné zdroje,
 • 00:19:32 což není záležitost
  ministerstva zemědělství,
 • 00:19:35 které podporuje zemědělce,
  není to otázka,
 • 00:19:37 jestli bychom se obešli nebo ne.
 • 00:19:48 Je to ekonomicky výhodné
  a do krajiny patří.
 • 00:19:51 Podíváme se na řepku v číslech.
 • 00:19:59 Celková plocha řepkových
  polích byla 411 802 ha.
 • 00:20:04 To je rozloha Zlínského kraje.
 • 00:20:06 1,4 milionů tun sklidili zemědělci.
 • 00:20:10 Poslední čísla představují řepku
  jako předmět zahraničního obchodu.
 • 00:20:21 Surovinu nejen vyvážíme,
  ale také dovážíme.
 • 00:20:25 Řepka jako vývozní artikl.
 • 00:20:28 Je to nutné?
 • 00:20:30 To je otázka ekonomiky.
 • 00:20:31 Zemědělství je podnikání
  jako každé jiné,
 • 00:20:34 akorát s určitými
  přínosy pro krajinu.
 • 00:20:39 Řepka zaujímá necelou čtvrtinu.
 • 00:20:43 Potom tady máme pšenici, ječmen,
  mák, slunečnic, chmel apod.
 • 00:20:51 Můžeme se bavit o tom, jestli
  musí být takové rozlohy řepky,
 • 00:20:55 ale jednoznačně je o řepku zájem.
 • 00:21:02 Předseda zemědělského svazu říkal,
  co mají zemědělci pěstovat,
 • 00:21:06 když po řepce je poptávka.
 • 00:21:11 Za řepku dostávají dobře zaplacen.
 • 00:21:14 Tam musí hrát určitou roli
  také podpora biopaliv.
 • 00:21:19 To, že to je výnosná plodina,
  není otázka na stát,
 • 00:21:22 když podporuje biopaliva?
 • 00:21:28 Jedna třetina řepky
  jde do biopaliva,
 • 00:21:31 dvě třetiny jdou do potravinářství.
 • 00:21:33 Tím pádem to není o biopalivech.
 • 00:21:36 Kdybychom nepěstovali
  řepku, budeme ji dovážet.
 • 00:21:41 Největší dovoz na přimíchávání
  do paliv tvoří palmový olej.
 • 00:21:47 Ti samí lidé, kteří říkají,
  abychom nepěstovali řepku,
 • 00:21:50 nebudou protestovat
  proti palmovému oleji?
 • 00:21:56 Já říkám,
 • 00:21:57 abychom se chovali ke krajině
  přiměřeně a pěstovali jsme řepku,
 • 00:22:01 protože je ekonomicky
  přínosná pro zemědělce.
 • 00:22:06 Musíme ale říci, že se používá
  hlavně jako potravina.
 • 00:22:11 Dvě třetiny jdou do potravinářského
  průmyslu a do kosmetiky.
 • 00:22:16 Zdůrazňuji,
 • 00:22:17 že řepkový olej má lepší
  vlastnosti než olivový olej.
 • 00:22:20 Akorát olivový olej
  je na tom marketingově lépe.
 • 00:22:24 Řepkový olej je stabilnější,
  má omega tři mastné kyseliny.
 • 00:22:32 Není to pouze o biopalivech.
 • 00:22:34 Neustále to tady někdo rozšiřuje,
  ale je to o potravinách.
 • 00:22:37 Už teď dovážíme řepku.
 • 00:22:39 Je to nutné?
 • 00:22:42 Vyvážíme?
 • 00:22:43 Dovážíme?
 • 00:22:44 Obojí.
 • 00:22:45 Samozřejmě.
 • 00:22:46 Je to klasická ekonomika.
 • 00:22:49 Nevidím v tom problém.
 • 00:22:54 Pokud zastavíme přimíchávání
  do biopaliv, projeví se to,
 • 00:22:57 protože v Rakousku
  to pěstovat nemohou.
 • 00:22:59 Mají tam malé pole.
 • 00:23:05 Rakouští zemědělci se přiznal,
  že to neumějí dělat.
 • 00:23:12 Není čas začít české zemědělce
  motivovat k pěstování
 • 00:23:17 něčeho jiného?
 • 00:23:18 Jakým způsobem?
 • 00:23:23 Podporujeme živočišnou výrobu.
 • 00:23:24 V okamžiku, kdy bude živočišná
  výroba, můžeme pěstovat jetel,
 • 00:23:29 trávy atd.
 • 00:23:31 Potom nemusí být taková
  výměra řepky.
 • 00:23:34 To je pro zemědělce
  otázka ekonomická.
 • 00:23:36 Nejde o to, co by chtěli
  nebo nechtěli.
 • 00:23:38 Na řepku se nebere
  žádné speciální dotace.
 • 00:23:43 Ještě přejdeme k jednomu srovnání.
 • 00:23:44 Řepka v Česku ve srovnání s EU.
 • 00:23:47 To ukazuje tento graf.
 • 00:23:50 Řepku pěstují zemědělci
  na ploše 412 000 ha.
 • 00:23:54 V žebříčku zemí EU je to šestá
  největší rozloha řepkových polí.
 • 00:23:58 Vyšší je ve Francii, Německu,
  Polsku, Rumunsku a velké Británii.
 • 00:24:03 To jsou země rozlohou
  několikanásobně větší.
 • 00:24:06 Co se týče podílu řepkových
  polí na orné půdě,
 • 00:24:09 tak je Česko jasnou
  řepkovou velmocí.
 • 00:24:13 Zaujímá 16 % orné půdy.
 • 00:24:15 V sousedním Německu nebo
  Slovensku je to o dost méně.
 • 00:24:20 Průměr je šest %.
 • 00:24:22 Slovensko má podíl polí
  se řepkou asi 11 %.
 • 00:24:27 V absolutních číslech to je zhruba
  150 000 ha.
 • 00:24:31 Více se pěstuje pouze
  kukuřice a pšenice.
 • 00:24:34 Od revoluce se žlutá plocha
  ve slovenské krajině více
 • 00:24:38 než ztrojnásobila.
 • 00:24:39 Posledních 10 let už nepřibývá.
 • 00:24:42 V aktuální debatě o negativních
  dopadech a významu pěstování řepky
 • 00:24:46 padají podobné
  argumenty jako v Česku.
 • 00:24:48 Německo je po Česku a Slovensku
  třetím největším státem s podílem
 • 00:24:53 řepky v zemědělství.
 • 00:24:54 Roste na více než 10 % polí.
 • 00:24:57 Zároveň jí ubývá.
 • 00:24:59 Letos se předpokládá propad
  produkce skoro o 30 %.
 • 00:25:03 Důvodem je přetrvávající sucho.
 • 00:25:05 Německo v poslední době
  muselo rekordní zvýšit dovoz
 • 00:25:08 této olejniny.
 • 00:25:10 Předpovídané sucho navíc úrodu
  ovlivní také v příštích letech.
 • 00:25:14 V Polsku si pěstuje řepka
  na osmi % orné půdy.
 • 00:25:17 Dominantní plodinou
  je tady pšenice,
 • 00:25:19 ta zabírá zhruba třetinu
  obdělávané půdy.
 • 00:25:22 Necelých 20 % patří obilnině
  kříženec žita a pšenice.
 • 00:25:27 Téměř vůbec nenarazíte
  na řepku v Nizozemsku.
 • 00:25:32 Tato plodina tam zabírá
  méně než 0,2 % orné půdy.
 • 00:25:36 To je nejméně z celé EU.
 • 00:25:38 Země je jedním z největších
  dovozců řepky.
 • 00:25:41 Velkou část importu obratem
  prodává do ostatních částí EU.
 • 00:25:48 V EU se podle odhadů sklidí letos
  bezmála 20 milionů tun řepky.
 • 00:25:54 Více vyprodukuje pouze Kanada.
 • 00:25:56 Tam úroda přesáhne 21 milionů tun.
 • 00:25:59 Čína je třetí největší v produkci.
 • 00:26:02 Využívá tyto lány také
  jako turistické lákadlo.
 • 00:26:06 Řepku umí využít také jako zbraň.
 • 00:26:10 V souvislosti se zatčením čínské
  šéfky Huawei ve Vancouveru
 • 00:26:16 zablokovala Čína dovoz řepky.
 • 00:26:22 Produkce živí 250 000 lidí.
 • 00:26:26 Miroslav Toman,
  ministr zemědělství,
 • 00:26:28 je stále hostem Byznysu ČT 24.
 • 00:26:31 Proč zahraniční zemědělci
  až na výjimku Číny řepku
 • 00:26:34 tolik nepotřebují?
 • 00:26:39 Neřekl bych, že jí nepotřebují.
 • 00:26:42 ČR má naprosto ideální
  podmínky pro pěstování řepky.
 • 00:26:45 Pro zemědělce je to stabilizující
  plodina a má ekonomický efekt.
 • 00:26:49 Kryje náklady.
 • 00:26:51 Není důvod, aby tady nebyla.
 • 00:26:54 Máme pšenici, ječmen atd.
 • 00:26:56 Snažím se podporovat komodity
  jako brambory nebo chmel.
 • 00:27:02 Řepka je stabilizující faktor
  a podle mě se to bude odvíjet
 • 00:27:05 od tržní situace.
 • 00:27:06 Existuje vůbec varianta,
 • 00:27:08 že by se v budoucnu dostala
  ČR na evropský průměr šest
 • 00:27:13 % orné půdy?
 • 00:27:16 To nechci vůbec předjímat.
 • 00:27:18 Dávat si úkoly na snižování
  něčeho, co je pro nás přínosné,
 • 00:27:21 je holý nesmysl.
 • 00:27:23 Je pro nás důležité, abychom
  neměli tak velké lány.
 • 00:27:28 Opatření bychom udělali na 30 ha.
 • 00:27:33 Jsem první ministr,
  který to udělal.
 • 00:27:35 Všichni o tom pouze mluvili.
 • 00:27:38 Od příštího roku nebudou tak velké
  lány na ohrožených půdách erozí.
 • 00:27:47 Řepka zlepšuje kvalitu půdy,
  váže dusí a má přínosy.
 • 00:27:53 Není to o biopalivech protože
  dvě třetiny řepky se zpracují
 • 00:27:57 v potravinářském průmyslu.
 • 00:27:59 Musel by se jinak dovážet
  slunečnicový olej.
 • 00:28:04 Potravinová soběstačnost
  je velké téma.
 • 00:28:06 Bavíme se o tom, že bychom asi měli
  pěstovat tak jiné plodiny,
 • 00:28:10 nikoliv pouze řepku.
 • 00:28:13 Řepka nás neuživí.
 • 00:28:15 To ano.
 • 00:28:18 Pšenice nebo ječmene vyrobíme
  také více, než potřebujeme.
 • 00:28:23 Líbilo by se nám,
 • 00:28:24 kdybychom vypěstovali více
  brambor nebo cukrové třtiny.
 • 00:28:31 Musíme se ale dívat
  také na náklady.
 • 00:28:36 Nestačí rozhodnout se pěstovat
  brambory.
 • 00:28:40 Ale říkáte, že by se nám líbilo,
 • 00:28:42 kdyby se tady pěstovalo
  více brambor.
 • 00:28:45 Ale musí to mít ekonomický důvod.
 • 00:28:49 Co proto může udělat
  ministerstvo zemědělství?
 • 00:28:54 Snažíme se podporovat pěstování
  cukrovky, brambor, chmele.
 • 00:29:04 Dále vína atd. podporujeme
  citlivé komodity.
 • 00:29:08 Umožňujeme v rámci programu
  rozvoje venkova čerpat příspěvek
 • 00:29:11 na pěstování brambor.
 • 00:29:21 Brambory, nikoliv Řepka, byly
  zemědělskou plodinou číslo jedna.
 • 00:29:25 Třeba v 60. letech se pěstovalo
  osmkrát méně řepky než dnes.
 • 00:29:30 K výraznému nárůstu řepkových
  polí došlo v 90. letech.
 • 00:29:34 Maxima dosáhla celková
  plocha v roce 2003.
 • 00:29:38 U brambor můžeme
  vidět opačný trend.
 • 00:29:41 Přitom v produkci brambor nejsme
  dlouhodobě soběstační a musíme
 • 00:29:45 je dovážet ze zahraničí.
 • 00:30:05 Největší diskuze se aktuálně
  vede kolem řepky,
 • 00:30:08 která se po vylisování přidává
  do nafty jako tzv. biosložka.
 • 00:30:12 Tady máme aktuální čísla.
 • 00:30:14 Neobchoduje se pouze se sklizenými
  semeny, ale z tzv. metylesterem.
 • 00:30:27 Celková spotřeba stoupla
  na téměř 230 000 tun.
 • 00:30:31 Pokud to srovnáme s daty
  z roku 2008,
 • 00:30:35 tak za 10 let spotřeba
  vzrostla o 160 %.
 • 00:30:41 Za celou biosložku.
 • 00:30:44 Biopaliva se narodila na začátku
  90. let a tohoto století.
 • 00:30:51 Hlavním důvodem zavádění
  bylo pomoci zemědělství.
 • 00:30:56 Tehdy byla drahá ropa.
 • 00:30:57 Stála 110 dolarů za barel.
 • 00:31:02 V ČR se umocnil význam,
 • 00:31:05 že je třeba pomoci zemědělcům
  a je třeba začít pěstovat plodiny,
 • 00:31:09 které by pomohly.
 • 00:31:12 Pomoci zemědělcům znamená
  dát jim vydělat na věcech,
 • 00:31:17 které se dají prodat
 • 00:31:18 Ano.
 • 00:31:19 Byly to také dotace na pěstování
  těchto druhů.
 • 00:31:22 Týkalo se to plodin olejnatých,
  cukernatých a škrobnatých,
 • 00:31:27 které vyrábí biosložky
  do motorových paliv.
 • 00:31:31 Tento stav trvá dodnes.
 • 00:31:33 Neznamená to,
 • 00:31:34 že se nafta bez příměsi
  biosložky nedá natankovat.
 • 00:31:38 Třeba síť čerpacích stanic
  euroooil to nabízí a je zájem.
 • 00:31:47 Zákon neříká, a že podíl
  biosložky musí být v každém l,
 • 00:31:51 ale v celkovém objemu
  pohonných hmot.
 • 00:32:01 Na trhu je zkratka,
 • 00:32:02 že jakýkoliv produkt bez biosložky
  je kvalitnější.
 • 00:32:09 Ta zkratka určitě funguje.
 • 00:32:10 My jako subjekt uvolňující pohonné
  hmoty do volného daňového oběhu
 • 00:32:15 máme povinnost za celek.
 • 00:32:17 Plníme povinnost
  přes ostatní prodej,
 • 00:32:19 což je velkoobchod a také
  prodej biopaliv.
 • 00:32:24 Kdyby si čeští řidiči mohli vybrat,
  nekrmili by motory biosložkou.
 • 00:32:29 Nemohou.
 • 00:32:30 Distributoři pohonných hmot
  v posledních 10 letech mají
 • 00:32:36 cíl definovaný legislativou.
 • 00:32:37 To musí splnit.
 • 00:32:39 Jsou to dva konkrétní cíle.
 • 00:32:42 Je to náhrada fosilních paliv
  biosložkou a druhým cílem
 • 00:32:47 je vytvoření takového mixu
  paliv, aby došlo k úspoře CO2.
 • 00:32:54 Cíle by se v budoucnu daly
  plnit i jinak než masivním
 • 00:32:57 pěstováním řepky.
 • 00:32:59 Možná by bylo zajímavé podívat
  se na možnosti podpory nějakých
 • 00:33:05 vysoce nebo rychle rostoucích
  energetických plodin,
 • 00:33:10 které by byly uznané
  jako biopaliva.
 • 00:33:13 To je rychle rostoucí
  dřeviny ta hmota apod.
 • 00:33:16 Nejdále jsou ve Skandinávii.
 • 00:33:24 Miroslav Toman,
 • 00:33:25 ministr zemědělství zůstává stále
  hostem speciálního Byznysu ČT 24.
 • 00:33:32 Proč nejít skandinávskou cestou
  a ne zaměřit se na biopaliva
 • 00:33:34 druhé generace?
 • 00:33:38 Bavíme se neustále o řepce
  jako o biopalivu,
 • 00:33:40 když to je pouze jedna třetina.
 • 00:33:53 Pokud půjdeme cestou, že budeme
  vyvíjet biopaliva druhé generace,
 • 00:33:58 nic proti tomu nemám.
 • 00:34:00 Musíme to začít podporovat
  a začít se o tom bavit.
 • 00:34:02 To ale není kompetence
  Ministerstva zemědělství.
 • 00:34:06 Ať se to klidně vyvíjí.
 • 00:34:07 Já říkám, že doba zaspala.
 • 00:34:09 Momentálně nemáme
  biopaliva druhé generace,
 • 00:34:12 takže je nahrazujeme
  biopalivy první generace.
 • 00:34:23 Používá se k tomu olej, aby došlo
  k omezení fosilních paliv.
 • 00:34:30 To nevymysleli čeští zemědělci.
 • 00:34:33 Je holý nesmysl, že řepka
  byla dotovaná.
 • 00:34:41 Já říkám, abychom podporovali
  výzkum biopaliv druhé generace.
 • 00:34:46 Až je budeme mít,
  pojďme to nahradit.
 • 00:34:48 Proti tomu nic nemám.
 • 00:34:49 Ale není záležitost rezortu
  ministerstva zemědělství.
 • 00:34:52 Můžeme se na to možná podívat
  i z toho, že řepka je byznys.
 • 00:34:58 Říkáte, že zemědělci pěstují
  něco, na čem vydělávají.
 • 00:35:02 Neměl by je stát motivovat k tomu,
  aby pěstovali také jiné plodiny?
 • 00:35:12 My je motivujeme, aby budovali
  na polích remízky,
 • 00:35:16 aby vytvářeli krajinu.
 • 00:35:18 Zároveň podporujeme tzv. citlivé
  komodity, jako jsou brambor,
 • 00:35:23 cukrová řepa, okopaniny, sady atd.
 • 00:35:28 Podporujeme také živočišnou výrobu,
  ať už to je vepřové, drůbeží
 • 00:35:32 maso, dobytek.
 • 00:35:39 Zemědělci musí počítat.
 • 00:35:41 Musí pěstovat to, u čeho
  budou mít odbyt.
 • 00:35:47 Ještě se na to podíváme jinak.
 • 00:35:49 Kdo na tom vydělá nejvíce?
 • 00:35:51 Všichni nebo zemědělci
  či výrobci paliv?
 • 00:35:55 Nebo je to vzájemný obchod,
  který je výhodný pro všechny?
 • 00:35:59 To se definuje velmi těžce.
 • 00:36:03 Zemědělec vypěstuje pšenici, potom
  je Mlynář, pekař, obchodník.
 • 00:36:10 Pro každého to musí být rentabilní.
 • 00:36:12 To samé platí u řepky.
 • 00:36:13 Zemědělec, který pěstuje
  řepku, dostane nějaké peníze.
 • 00:36:16 Cena byla stabilní
  a poměrně vysoká.
 • 00:36:19 O řepku byl zájem, proto
  se pěstování začalo rozšiřovat.
 • 00:36:24 Když nebude takový zájem
  v souvislosti s vývojem biopaliv
 • 00:36:27 druhé generace, zemědělci
  to budou opouštět,
 • 00:36:30 ale pořád se bude používat
  do potravinářského průmyslu.
 • 00:36:42 Co by mohlo být nového?
 • 00:36:45 Byl bych rád, kdyby to byla
  zelenina nebo okopaniny.
 • 00:36:49 Byl bych rád, kdyby se rozšířili
  plochy vinic nebo chmelnic.
 • 00:36:54 Tam je celá škála prostředků.
 • 00:36:56 Řeknu jeden příklad.
 • 00:36:59 Minulý nebo předminulý týden jsem
  se domluvil s pěstiteli řepky,
 • 00:37:01 že omezí používání
  chemických prostředků.
 • 00:37:06 My se snažíme zachovat
  pěstování řepky.
 • 00:37:16 Řepka není v české
  krajině žádnou novinkou.
 • 00:37:19 Pěstovali ji předchozí
  generace zemědělců,
 • 00:37:21 ale na mnohem menší ploše,
 • 00:37:24 za jiných zákonných
  regulací a bez řady výhod.
 • 00:37:28 Tak to vypadalo před 40 lety.
 • 00:37:38 V 80. letech se ročně
  sklidilo průměrně 200 milionů
 • 00:37:41 tun řepky ročně.
 • 00:37:42 Zhruba dvě třetiny toho co dnes.
 • 00:37:45 Práce se dařilo.
 • 00:37:50 Pěstují řepku na polích, která
  nejsou tak vhodná pro obiloviny.
 • 00:37:57 Osivo bylo v půdě.
 • 00:37:59 Úkol byl hotový do 25. srpna.
 • 00:38:02 V roce 1980 se v československém
  zemědělství objevuje postřik řepky
 • 00:38:08 ze vzduchu.
 • 00:38:09 Vrtulník ušetří zdlouhavou práci
  mnoha pracovníkům a zamezí dalším
 • 00:38:14 ztrátám, které způsobují traktory.
 • 00:38:18 Zemědělcům komplikovalo
  práci počasí.
 • 00:38:20 Nízké teploty neumožňují
  aplikaci kapalných hnojiv.
 • 00:38:24 Ta přijdou na řadu při oteplení.
 • 00:38:27 Do té doby mohou využívat piloti
  zmrzlou půdu jako startovací
 • 00:38:31 a přistávací plochu.
 • 00:38:34 Hektarové úrody řepky
  olejné jsou velmi dobré.
 • 00:38:40 Třeba tady v Bohuňovicích snižují
  ztráty pomocí aktivního děliče.
 • 00:38:46 Jaký má význam do ten obvykle
  zařízení?
 • 00:38:48 Toto zařízení je kosa
  ze sovětského kombajnu,
 • 00:38:53 který se používal na silážní
  kukuřici.
 • 00:38:56 Oráči soutěžili na mistrovství
  Československa v orbě.
 • 00:39:05 Podobná soutěž probíhá doteď.
 • 00:39:13 Jako vždy nemůže
  chybět ani trojboj.
 • 00:39:16 Trochu netradičně.
 • 00:39:17 Ty tři špičky v oboru, jejich
  názor na zemědělství a na to,
 • 00:39:21 co ho nejvíce ovlivňuje.
 • 00:39:23 Potom otázka na ministra.
 • 00:39:26 Nejprve přírodovědec Jakub Hruška.
 • 00:39:30 Zatímco pole kvete, živočichům
  v zemi se moc nedaří.
 • 00:39:33 Půda je do jisté míry mrtvá.
 • 00:39:36 Jsme kousek od Prahy na poměrně
  úrodných půdách.
 • 00:39:39 Ale když se podíváte,
 • 00:39:41 tak na povrchu půdy nevidíte
  jedinou díru odjížděli.
 • 00:39:44 Podmínky na polích nesvědčí
  ani hmyzu nebo ptákům.
 • 00:39:48 V ČR od 90. let ubyla
  polovina polních ptáků.
 • 00:39:52 Některé druhy jsou přímo
  ohroženy vyhynutím.
 • 00:39:54 Z hlíny mizí organické látky.
 • 00:39:56 Úrodnost českých polí
  se snižuje dlouhodobě.
 • 00:40:00 Nížiny ztratili bývalou
  úrodnost právě kvůli erozi,
 • 00:40:05 nedostatku organické hmoty v půdě
  a nad užívání agrochemikálií.
 • 00:40:11 Postřiky usnadňují práci.
 • 00:40:12 Někteří zemědělství je používají
  místo orby.
 • 00:40:16 Zeptal bych se rád,
 • 00:40:18 když ČR omezí používání
  pesticidů a zakáže operace,
 • 00:40:22 jako je před sklizní nebo
  po sklizni desikace.
 • 00:40:27 To ničí biodiverzitu v ČR.
 • 00:40:32 Kdy ČR změní dotační systém tak,
 • 00:40:34 aby podporoval přátelštější
  hospodaření v krajině?
 • 00:40:39 Nikoliv její ničení, které
  pozorujeme minimálně 10 let.
 • 00:40:45 Otázka je jasná.
 • 00:40:47 Pane ministře, můžete reagovat.
 • 00:40:50 Určitě.
 • 00:40:51 Usmíval jsem se u toho.
 • 00:40:52 Rád bych se potkal s panem prof.
 • 00:40:54 Rád bych některé věci vyložil.
 • 00:40:58 Byl jsem jako, který
  zakázal omezení glyfosátu.
 • 00:41:05 Je to pro potravinářské účely.
 • 00:41:06 Jsme jedna ze zemí v Evropě.
 • 00:41:10 Někde zakazují používání
  glyfosátu nebo Roundupu.
 • 00:41:21 Další věcí je,
 • 00:41:22 že za posledních šest nebo sedm
  let pokleslo používání pesticidů
 • 00:41:29 o více než sedm %.
 • 00:41:31 Máme plán na pět let.
 • 00:41:33 Chceme omezit používání
  pesticidů o další %.
 • 00:41:38 Co se týče zlepšování kvality půdy,
  tak jsem o tom před chvílí mluvil.
 • 00:41:43 Chceme dostávat
  organickou hmotu do půdy.
 • 00:41:45 Chceme používat tzv. ekosystém
  oprava ekoschémata.
 • 00:41:52 Chceme, aby se používalo
  tzv. plečkování.
 • 00:42:02 Podporujeme krajinné prvky.
 • 00:42:12 Těch věcí je strašná spousta,
  ale říkat, že země je mrtvá,
 • 00:42:18 jsou laciné argumenty.
 • 00:42:21 Budeme omezovat velikost polí,
  velikost výměry jedné plodiny.
 • 00:42:25 Chceme tam dávat krajinné prvky,
  chceme zemědělce motivovat.
 • 00:42:28 Nedá se říci, že ptactvo
  chybí kvůli zemědělcům.
 • 00:42:31 Určitě to je jeden faktor.
 • 00:42:35 Podívejte se, kolik
  existuje dravců v přírodě,
 • 00:42:38 kolik je toulavých koček.
 • 00:42:41 To jsou faktory, které
  to také ovlivňují.
 • 00:42:46 Nepomohlo by tedy, aby se změnil
  nějakým způsobem dotační systém?
 • 00:42:52 Aby nebyl odvozen třeba
  jen od dotace na plochu.
 • 00:42:56 Tím pádem by se více
  dotovali ti zemědělci,
 • 00:42:59 kteří se o to chtějí
  starat tak, jak říkáte,
 • 00:43:03 že chce také ministerstvo
  zemědělství?
 • 00:43:07 Jsem na ministerstvu asi 11 měsíců,
  udělali jsme to
 • 00:43:11 Co jsme řekli.
 • 00:43:13 Pokud nebudou dodržovat
  maximální výměru, ztratí dotace.
 • 00:43:21 Krok dva.
 • 00:43:22 Chceme, aby tam byly
  dělící pásy v šířce 22 m.
 • 00:43:26 To zajistí rozmanitost.
 • 00:43:28 Chceme aby tam byly přírodní prvky.
 • 00:43:31 Prvním krokem je odstranit
  vyšší zdanění.
 • 00:43:33 Je totiž sedminásobně vyšší
  než na normální orné půdě.
 • 00:43:36 Potom budeme věci
  podporovat, motivovat.
 • 00:43:48 Chceme vysazovat ovocné
  stromy v polích.
 • 00:43:53 Máme ty věci připravené.
 • 00:43:55 30 ha bude platit příští rok.
 • 00:43:58 Omezení glyfosátů bude také
  platit od příštího roku.
 • 00:44:01 Co se týče agroforestu,
  tak ho připravujeme.
 • 00:44:11 Nový zemědělský systém
  by měl platit od příštího roku.
 • 00:44:18 Z hlediska legislativy není
  možné udělat to za půl roku.
 • 00:44:21 Kdy to potom začne působit?
 • 00:44:22 Chápu, že nemůžete
  udělat všechno hned.
 • 00:44:26 Řešíme tady šest let sucha apod.,
 • 00:44:28 tak kdy uvidíme první
  dopady těchto kroků?
 • 00:44:32 Pan prof. říkal, že 10 let to někdo
  zkazil.
 • 00:44:37 Nebral bych to tak vážně.
 • 00:44:43 Mohlo by se to zlepšovat od chvíle,
  kdy to bude fungovat.
 • 00:44:46 Na druhou stranu zimy,
 • 00:44:47 že dělící pásy pro hmyz
  apod. se mohou projevit okamžitě.
 • 00:44:55 Jsou tyto kroky motivací pro větší
  nebo menší zemědělce?
 • 00:45:01 V principu pro všechny.
 • 00:45:03 Já nerozděluji zemědělce
  na malé nebo velké.
 • 00:45:05 Buď je dobrý zemědělec nebo špatný.
 • 00:45:09 Malé zemědělce chceme motivovat.
 • 00:45:15 Toto je motivace pro všechny.
 • 00:45:19 Sankce se budou týkat úplně všech.
 • 00:45:22 Už dnes slyšíme dost často
  takové hlasy, které říkají,
 • 00:45:25 že jsou dnes ti velcí
  trochu ve výhodě.
 • 00:45:28 Naopak si pronajímají
  půdu od těch malých.
 • 00:45:32 Tyto hlasy budou vždy.
 • 00:45:34 Když se na to podívám,
  tak si myslím,
 • 00:45:37 že ti malí mají určité výhody.
 • 00:45:45 Na nové programovací období
  chystáme příspěvek větší pro malé
 • 00:45:49 než pro velké.
 • 00:46:02 Měli by to daleko
  jednodušší administrativně.
 • 00:46:05 K tomu se ještě dostaneme.
 • 00:46:07 Další velké téma je zemědělská
  chemie.
 • 00:46:10 Pokud by se nepoužívala vůbec,
 • 00:46:12 výnosy by spadly o třetinu
  a potraviny by zdražily.
 • 00:46:17 Česko se na druhou stranu drží
  používání totálního herbicidu,
 • 00:46:20 jako je glyfosát.
 • 00:46:22 Kde všude je třeba být obezřetný?
 • 00:46:24 Jak je možné, že existuje černý
  trh se zemědělskými hnojivy?
 • 00:46:35 Chemické postřiky musejí
  projít testováním.
 • 00:46:37 Některé se kontrole vyhnou.
 • 00:46:39 Podle České asociace ochrany
  rostlin se až 18 % pesticidů
 • 00:46:43 v Česku prodává nelegálně.
 • 00:46:45 Často může docházet k přelévání
  do ne originálních přípravků.
 • 00:46:49 Potom dochází k velkým
  zdravotním problémům.
 • 00:46:52 Nepovolené postřiky si pořizují
  zemědělci i zahrádkáři.
 • 00:47:01 Vyplatí se falšovat přípravky.
 • 00:47:04 Pomohl by větší
  dohled nad prodejem.
 • 00:47:08 Dlouhodobě se zabýváme přípravou
  projektů na dohledatelnost
 • 00:47:12 přípravků na ochranu rostlin
  v celém řetězci, kde je používán.
 • 00:47:16 Ráda bych se vás zeptal
  na váš názor a jak bude dále
 • 00:47:20 ministerstvo postupovat.
 • 00:47:21 Děkuji.
 • 00:47:22 Pane Tomane,
 • 00:47:24 jaký je váš názor na projekt
  dohledatelnost přípravků
 • 00:47:27 na ochranu rostlin?
 • 00:47:29 Děkuji.
 • 00:47:30 Na ministerstvu běží projekt
  na elektronické sledování používání
 • 00:47:34 chemie nebo chemických přípravků.
 • 00:47:36 Věřím, že to dotáhneme v nejbližší
  době dokonce.
 • 00:47:40 Do budoucna to chceme prohloubit,
 • 00:47:41 abychom měli mnohem větší
  kontrolu nad používáním
 • 00:47:44 chemických přípravků.
 • 00:47:53 Někde jsem zaslechl,
 • 00:47:54 že špatné používání nemusí
  být vina přípravku, ale toho,
 • 00:47:58 kdo s tím zachází.
 • 00:48:05 V Německu je zakázaný
  prodej určitých chemických
 • 00:48:08 prostředků malospotřebitelům.
 • 00:48:11 On jezdí do příhraničí a nakoupí
  si v ČR, kde je plno.
 • 00:48:16 Je otázkou,
 • 00:48:17 jestli to nebudou používat
  zemědělci nebo zahrádkáři apod.
 • 00:48:29 Vytváříme akční plán na snižování
  používání chemických prostředků.
 • 00:48:41 Chceme to mít, abychom
  snížili chemické prostředky.
 • 00:48:47 Už to kleslo o více než sedm
  % a chceme pokračovat.
 • 00:48:50 Jaký je cíl?
 • 00:48:52 Omezit to do maximální možné míry.
 • 00:48:56 A jaká je?
 • 00:48:57 To nechci říkat.
 • 00:48:58 Jde o to, aby se používalo
  pouze nezbytné množství.
 • 00:49:01 Bavili jsme se zemědělci,
 • 00:49:02 že se nebude před sklizní
  používat Roundup.
 • 00:49:07 Dohodli jsme se, že se omezí
  chemie.
 • 00:49:14 To je ta cesta, kterou chceme jít.
 • 00:49:16 Jakmile vyřadíme nebo něco
  zakážeme, objeví se černý trh.
 • 00:49:22 Nebudeme to mít pod kontrolou.
 • 00:49:25 Zájem máme společný.
 • 00:49:27 Je pravda,
 • 00:49:28 že v Česku se skoro pětina
  pesticidů může nelegálně prodávat?
 • 00:49:34 Neumím říct, jestli to je pětina.
 • 00:49:36 Může se to pohybovat kolem 15 %.
 • 00:49:40 Může se to falšovat a vozit.
 • 00:49:42 Chceme tomu zabránit,
 • 00:49:43 a proto chceme mít elektronickou
  evidenci používání na podnicích.
 • 00:49:47 Nebezpečí je v tom, že to používají
  soukromé fyzické osoby.
 • 00:49:52 Kdybychom teď zakázali používání
  Roundupu, budou hledat jiné cesty.
 • 00:50:00 Může to ovlivnit nějakým
  způsobem elektronický dohled?
 • 00:50:03 Kdo chce jít na černý trh,
  půjde tam tak jako tak.
 • 00:50:08 Samozřejmě,
 • 00:50:09 ale Ústřední kontrolní ústav
  zemědělský to musí kontrolovat.
 • 00:50:12 Chceme mít přehled o tom,
  kdy se stříká,
 • 00:50:14 kolik se toho stříká.
 • 00:50:20 Vy jste sám zmiňoval Roundup.
 • 00:50:22 V Americe je aktuální.
 • 00:50:27 Firma musí zaplatit lidem
  na odškodnění 40 miliard korun,
 • 00:50:31 protože se prokázalo,
  že způsobil rakovinou.
 • 00:50:38 Existuje varianta,
 • 00:50:40 že by se v blízké budoucnosti tato
  látka zakázala úplně a nikoliv tak,
 • 00:50:44 jako je zakázaná u nás doteď?
 • 00:50:48 V Evropě je tato látka povolená.
 • 00:50:56 Je to názor pohledů a co se týče
  pokuty, ještě není pravomocná.
 • 00:51:01 Samozřejmě.
 • 00:51:02 Firma se asi odvolá.
 • 00:51:04 Není to ale první takový rozsudek.
 • 00:51:08 Souhlas.
 • 00:51:10 Říkal jste, že se nejprve
  musí najít něco jiného.
 • 00:51:13 Hledá se to vůbec?
 • 00:51:18 Firmy, které to vyvíjí,
  hledají náhrady,
 • 00:51:20 protože cítí tlak veřejnosti.
 • 00:51:24 Je zájem na lepším
  životním prostředí,
 • 00:51:27 aby nám nemizelo
  ptactvo, hmyz apod.
 • 00:51:36 Očekávám, že se s tím přijde.
 • 00:51:37 Musíme velmi pečlivě zvažovat
  používání těchto prostředků.
 • 00:51:44 Existuje varianta,
 • 00:51:45 že by se to zakázalo v širším
  měřítku než teď?
 • 00:51:48 Teď se nebavím o plošném
  zákazu této látky,
 • 00:51:51 ale že by se to ještě
  více rozšířilo.
 • 00:51:55 Diskutujeme o tom na ministerstvu
  zemědělství a hledáme cestu,
 • 00:51:59 co by se muselo udělat,
  kdybychom to zakázali.
 • 00:52:05 Musíme si propočítat dopady atd.
 • 00:52:07 Co by se muselo udělat?
 • 00:52:09 To je otázka dalšího hospodaření.
 • 00:52:11 Museli bychom počítat s tím,
  že budou menší výnosy až o 30 %,
 • 00:52:15 že budou plodiny napadat škůdci.
 • 00:52:19 Je otázkou, jestli bychom řepku
  nemuseli nakonec dovážet.
 • 00:52:24 Nechci dovážet palmový olej,
  abychom ničili palmové plantáže.
 • 00:52:37 Mám rád zvířata, proto chci,
  abychom rozumně pěstovali řepku.
 • 00:52:43 Řepka není o biopalivech.
 • 00:52:46 To je pouze syndrom v Čechách.
 • 00:52:50 Dvě třetiny z řepky jdou
  do potravinářského průmyslu.
 • 00:52:53 Ne všechny herbicidy
  jsou nepostradatelné.
 • 00:52:56 Velká diskuze se na celém
  světě vede kolem glyfosátů.
 • 00:53:00 Zatímco Mezinárodní agentura
  pro výzkum rakoviny je považuje
 • 00:53:03 za pravděpodobně karcinogenní,
 • 00:53:06 tak evropský úřad pro bezpečnost
  potravin tvrdí,
 • 00:53:09 že glyfosát je neškodný.
 • 00:53:12 V Česku je zatím povolený.
 • 00:53:14 Glyfosát likviduje plevel,
 • 00:53:16 ale zemědělci ho někdy
  používají před sklizní.
 • 00:53:21 Kukuřice a řepka jim rychleji
  vyschne.
 • 00:53:25 To je ale teď zakázané.
 • 00:53:28 Nedostatek vody v půdě,
  řekách, v podzemí.
 • 00:53:33 Problémem není nedostatek
  tekutin, ale špatné hospodaření.
 • 00:53:37 I v domácnostech.
 • 00:53:39 To je téma pro třetího
  odborníka dnešního trojboje.
 • 00:53:43 Rok 2013, povodně.
 • 00:53:45 Velkou vodou se zalilo
  970 obcí v Česku.
 • 00:53:49 Rok 2019, extrémní sucho.
 • 00:53:52 Už v dubnu zasáhlo 99 % republiky.
 • 00:53:55 V současné době jsme
  svědky obou extrémů.
 • 00:54:00 Střídají se povodně a období sucha.
 • 00:54:03 Podle celkové bilanci,
  kterou máme spočítanou,
 • 00:54:06 chybí minimálně jeden rok srážek.
 • 00:54:09 Přesto je šance pomoci
 • 00:54:13 Jednou z nich je stavba
  přehrad a rybníků.
 • 00:54:16 Vyčerpali jsme potenciál
  postavit nový Orlík nebo Lipno.
 • 00:54:22 Bavíme se o přehradách, které jsou
  ve srovnání s těmito giganty menší.
 • 00:54:38 Čistírny odpadních vod v Bubenči,
  do Vltavy odtéká kvantum vody,
 • 00:54:45 která je vyčištěná na slušném
  standardu.
 • 00:54:49 Podle současné legislativy si vodu
  musíme pouštět do vodního toku.
 • 00:54:58 V Izraeli to nedělají.
 • 00:55:00 Naopak 90 % veškeré vyčištěné
  odpadní vody recyklují
 • 00:55:05 a znovu využívají.
 • 00:55:07 Pane ministře, slyšeli jsme
  konkrétní typ hydrogeologa.
 • 00:55:11 Zohledníte myšlenku zadržování
  vody v krajině nebo ve městech?
 • 00:55:19 Ano.
 • 00:55:21 Chtěl bych vám tady nechat
  graf ohledně pesticidů.
 • 00:55:29 Když se na to podíváte,
  všimněte si, kde je ČR,
 • 00:55:31 co se týče používání pesticidů.
 • 00:55:33 Je před námi Rakousko,
  Německo, Francie, Belgie.
 • 00:55:39 Nejsme na tom opravdu tak špatně.
 • 00:55:41 Chci uklidnit spotřebitele.
 • 00:55:44 Francie vytváří nový program.
 • 00:55:46 I kdyby ho udělala,
  bude pořád nad námi.
 • 00:55:50 Pesticidy se u nás nepoužívají
  tolik jako v jiných zemích.
 • 00:55:53 Ale pracujete na tom, aby toho
  bylo ještě méně.
 • 00:55:55 Samozřejmě.
 • 00:55:59 Jen chci ukázat, že Rakousko
  má vyšší spotřebu pesticidů.
 • 00:56:04 Co se týče této debaty,
  tak vám děkuji za tento příspěvek.
 • 00:56:10 Možná už konečně dochází k tomu,
 • 00:56:13 že nebudeme preferovat
  pouze mokřady.
 • 00:56:19 Na Ministerstvu zemědělství
  budeme preferovat mokřady.
 • 00:56:30 Chceme obyvatelům zajistit vodu
  k běžné spotřebě a k tomu musíme
 • 00:56:38 stavět vodárenské přehrady.
 • 00:56:40 Za posledních 30 let se bohužel
  nepostavila ani jedna.
 • 00:56:43 To musíme říci otevřeně.
 • 00:56:51 Nové Heřminovy se nabízely,
  ale kvůli starostovi to není možné.
 • 00:57:00 Teď máme nový projekt na severních
  Čechách, Šanov, Kryry.
 • 00:57:06 To je poměrně velké.
 • 00:57:09 Senomaty a Šanov by měly
  být do roku 2025.
 • 00:57:15 Ještě děláme přehrad u Vlachovice,
 • 00:57:18 která by měla být hotová
  v roce 2030.
 • 00:57:21 Snažíme se zvednout také
  Orlickou přehradu o 35 cm.
 • 00:57:26 Co do té doby?
 • 00:57:29 Do té doby máme připraveno
  propojování vodárenských soustav.
 • 00:57:35 K tomu je připraveno
  22 až 24 miliard korun na propojení
 • 00:57:39 vodárenských soustav.
 • 00:57:40 Bylo by to zajištěné
  pro 3 miliony lidí.
 • 00:57:48 Máme připraveno šest
  miliard na vodovody,
 • 00:57:52 na prodlužování vodovodu
  do koncových sítí.
 • 00:57:55 To se bude týkat tři čtvrtě
  milionu lidí.
 • 00:57:59 Co se týče těchto věcí, tak máme
  30 miliard na investice.
 • 00:58:05 Co se týče vodárenských nádrží
  a přehrad, bude to 20 miliard.
 • 00:58:09 Co pro to mohou dělat zemědělci?
 • 00:58:17 Dnes jsme byli s kolegy
  na vodní nádrži Želivka.
 • 00:58:24 Tam jsme udělali pilotní
  projekt za 60 milionů korun.
 • 00:58:29 Dáváme náhrady zemědělcům,
  aby nedocházelo k tomu,
 • 00:58:32 že se smyje půda do vodárenských
  nádrží.
 • 00:58:40 Do dalšího období Společné
  zemědělské politiky bychom
 • 00:58:43 to chtěli dát do ekoschémat.
 • 00:58:54 Chystáme zadržovací pásy, apod.
 • 00:59:09 Každý den vznikne nový rybník.
 • 00:59:14 Je to přes 1200 rybníků do konce
  mého volebního období.
 • 00:59:19 Myslíme to vážně.
 • 00:59:26 Často zaznívají hlasy o tom,
 • 00:59:29 že zemědělci na tom také mají svůj
  podíl, protože někteří málo hrají.
 • 00:59:36 Co oprava orají.
 • 00:59:42 Nemám rád, když říká, že všichni
  musí orat nebo naopak ne.
 • 00:59:50 Před 10 lety se říkalo,
  že orba je přežitek.
 • 00:59:56 Teď se říká, že se má orat.
 • 01:00:02 Má se to dělat v příhodných
  podmínkách a období.
 • 01:00:09 Naopak jsou okamžiky, kdy orba
  může poškodit půdu.
 • 01:00:20 Rozdílné zacházení s půdou a její
  využívání můžeme vidět také
 • 01:00:24 z výšky.
 • 01:00:25 Třeba na česko-rakouské
  hranici na jižní Moravě.
 • 01:00:28 To je ostatně místo,
 • 01:00:29 kde lze obě krajiny
  přehledně porovnat.
 • 01:00:31 Státy totiž neoddělují
  tady hory ani lesy.
 • 01:00:35 Při přiblížení můžeme vidět,
 • 01:00:37 že na české straně státní hranice
  se hospodaří na rozsáhlých
 • 01:00:42 zemědělských plochách a plodiny
  se střídají málo.
 • 01:00:46 Oproti tomu na rakouské straně
  vidíme stovky menších políček,
 • 01:00:51 která jsou předělena
  remízky nebo cestami.
 • 01:00:55 Červená křivka zvýrazňuje
  hranici mezi dvěma státy.
 • 01:00:59 Rozdíl je patrný i bez toho.
 • 01:01:02 Pane ministře.
 • 01:01:04 Když to vidíte, není to v podstatě
  návod na to,
 • 01:01:08 jak by to možná mohlo
  vypadat v budoucnu v Česku?
 • 01:01:12 Není to také lék na některé
  naše problémy, třeba na sucho?
 • 01:01:16 Jsem rád, že tento obrázek
  potvrzuje, že kroky,
 • 01:01:19 které chceme dělat, jsou správné.
 • 01:01:24 Vidíme remízky, chceme
  podporovat živočišnou výrobu,
 • 01:01:26 takže pěstovat vojtěšku.
 • 01:01:31 Jde také o to, kolik organické
  půdy budeme dávat do půdy,
 • 01:01:34 kolik budeme mít zvířat, jaké
  prostředky budeme používat.
 • 01:01:42 Máte krásnou krajinu.
 • 01:01:43 Podívejte se, kolik oni potřebují
  pesticidů.
 • 01:01:47 1,9.
 • 01:01:49 Pojďme od začátku.
 • 01:01:50 Proč to tak vůbec je?
 • 01:01:54 To je dáno historickým vývojem.
 • 01:01:57 Docházelo ke spojování lánů.
 • 01:01:59 To bylo zbytečné, připouštím.
 • 01:02:02 Nebudu to obhajovat.
 • 01:02:14 Na erozně ohrožených půdách
  budou remízky, krajinné prvky.
 • 01:02:20 Říkáte, že to je dáno historicky.
 • 01:02:22 Dá se říci, že se to mění?
 • 01:02:26 Bude se to měnit.
 • 01:02:27 Velmi brzy to tak nebude vypadat?
 • 01:02:31 Pět nebo 10 let.
 • 01:02:32 Co pro to můžete udělat konkrétně?
 • 01:02:35 Hovořil jste, že budete motivovat.
 • 01:02:38 Možná se dostáváme zpět
  k malým zemědělcům.
 • 01:02:42 Není to to důsledek toho,
  že jich tedy není tolik?
 • 01:02:48 Ne.
 • 01:02:50 Jde o to, jak jsme se chovali
  v předchozích letech.
 • 01:02:55 Musíme říci, že většina zemědělců
  se chová k půdě velmi dobře.
 • 01:03:00 Musíme zabránit větrným
  erozím speciálně na Moravě.
 • 01:03:07 Když nezaprší v ČR, tak prostě
  voda nebude.
 • 01:03:11 Teď děláme nový pokyn
  k pozemkovým úpravám.
 • 01:03:17 Budou se dělat pouze tam, kde budou
  bránit větrné a vodní erozi.
 • 01:03:22 Investují Sirotou zhruba oprava
  investují se do toho zhruba
 • 01:03:24 dvě miliardy korun.
 • 01:03:27 Našli jsme i vlastní rezervy.
 • 01:03:43 Chceme podporovat kromě remízků
  také vinice, hlavně na Moravě.
 • 01:03:48 Kdybychom zvedli
  milovické nádrže o 35 cm,
 • 01:03:51 kdyby nám kluci zelení nebláznili,
  budeme zavlažovat lesy.
 • 01:03:59 35 cm je 9 milionů kubíků.
 • 01:04:05 Je to 5000 ha zavlažovaných
  ovocných sadů, vinic.
 • 01:04:13 To je další rozdělení
  na menší plochy,.
 • 01:04:15 Musíme se ptát ochránců přírody,
 • 01:04:18 proč nám nechtějí
  povolit navýšení nádrže.
 • 01:04:24 Mohli bychom to zvednout podle
  konstrukce prakticky na m.
 • 01:04:29 To se bavíme o velkých dílech.
 • 01:04:32 To je existující vodní dílo.
 • 01:04:35 Kdybychom vzali 9 milionů kubíků,
 • 01:04:37 mohou nám vznikat takto malé
  plochy na ovocné sady a vinice
 • 01:04:41 prostřednictvím závlah.
 • 01:04:43 Pokud ji mít nebudeme, nemůžeme
  mít ovocný sad bez závlahy.
 • 01:04:51 Tvrdíte, že když se toto
  podle vás stane,
 • 01:04:53 tak velcí zemědělci
  budou motivováni proto,
 • 01:04:56 aby rozdělili velké plochy?
 • 01:05:02 Samozřejmě, protože pokud to bude
  půda ohrožena erozí,
 • 01:05:04 bude muset mít maximálně 30 ha.
 • 01:05:09 Budou tam muset být 22 m široké
  pásy pícnin a dalších plodin.
 • 01:05:17 K tomu remízky, zavlažování,
  organická hmota.
 • 01:05:22 Musí to být celý systém věcí.
 • 01:05:25 Pojďme k úvodní informaci.
 • 01:05:28 Šestým rokem je v ČR sucho.
 • 01:05:31 Nepřicházíme se vším
  tímto pět minut po 12.?
 • 01:05:35 Myslím si, že ne.
 • 01:05:37 Řekl bych, že to je ve 12.
 • 01:05:40 Když se na to podíváte,
  jsou to výkyvy počasí.
 • 01:05:48 Dnes máme natolik plnou
  Želivku, že kdyby rok nepršelo,
 • 01:05:51 zabezpečí vodu v kohoutcích.
 • 01:05:55 Samozřejmě jsme mohli
  přijít s opatřením dříve.
 • 01:05:57 Když jsem byl na ministerstvu
  v roce 2013/2014,
 • 01:06:01 založili jsme pracovní skupinu.
 • 01:06:07 Jsem rád,
 • 01:06:08 že současný ministr životního
  prostředí to uchopil a udělali
 • 01:06:10 pracovní skupiny voda,
  sucho, sucho, voda.
 • 01:06:17 Vytvořili jsme koalici,
 • 01:06:19 aby se programy nepřekrývaly a lépe
  se využívaly finanční prostředky.
 • 01:06:24 Založil jste to v roce 2013.
 • 01:06:27 Řešíme to šestý rok.
 • 01:06:31 Nerad se vracím zpět.
 • 01:06:33 Raději se dívám dopředu.
 • 01:06:35 Další problém, v Česku
  chybí travní porosty.
 • 01:06:38 Potom chybí seno a je drahé.
 • 01:06:41 Kvalita byla různá.
 • 01:06:42 A některé byly špatné, některé
  vypadaly tak, jak vypadají.
 • 01:06:46 Cena byla stejná.
 • 01:06:47 1250 korun.
 • 01:06:50 Neměl jsem šanci si vybírat.
 • 01:06:53 Miroslav Toman je stále
  hostem Byznysu ČT 24.
 • 01:07:00 Nejsme tady u sekundárních
  dopadů sucha?
 • 01:07:04 Málo sena, dražší seno.
 • 01:07:06 Chovatelé mají vyšší
  náklady a musí zdražovat.
 • 01:07:09 To má dopad na konečného
  zákazníka, nejen na zemědělce.
 • 01:07:15 Dá se tom kolotoči zabránit?
 • 01:07:21 Teď nechci být protivný.
 • 01:07:23 Hovořil jsem o tom s kolegy
  z Agrární komory,
 • 01:07:26 se zemědělci i s kolegy,
 • 01:07:27 kteří se zemědělskou
  činností zabývají v praxi.
 • 01:07:31 Většina zemědělců měla mít zásoby
  na další období.
 • 01:07:34 Chápu, že loni bylo sucho
  a zásoby mohly poklesnout,
 • 01:07:37 ale na druhou stranu, když
  zasejeme meziplodinu, je to jiné.
 • 01:07:57 My jsme pomohli vyplatit necelou
  miliardu velmi rychle na krmné
 • 01:08:01 plodiny, abychom
  mohli nakoupit seno.
 • 01:08:04 Děláme vše proto, aby to zemědělci
  měli.
 • 01:08:07 Chceme jim také připravit úlevu.
 • 01:08:16 Chceme jim umožnit prodloužení
  pastevního období.
 • 01:08:19 Děláme pro ně maximum možného.
 • 01:08:23 Dopady nejsou pouze pro chovatele,
  ale také pro zemědělce.
 • 01:08:26 Bavili jsme se o bramborách.
 • 01:08:30 To je komodita, o které
  se často hovoří,
 • 01:08:32 protože na ně dopadlo
  sucho nejvíce.
 • 01:08:36 Děje se teď něco, když
  nás čeká další suchý rok?
 • 01:08:43 Dnes platíme za brambory 30 korun,
 • 01:08:45 nebudeme příští rok platit
  60 korun?
 • 01:08:50 Nevím, jestli nás čeká sucho.
 • 01:08:53 Dnes jsem byl venku celý den,
  krásně pršelo, mrholilo.
 • 01:09:01 Bylo by krásné, kdyby
  to vydrželo měsíc.
 • 01:09:05 Potřebujeme vláhu.
 • 01:09:07 Uvidím, jak to dopadne.
 • 01:09:09 Studený máj, ve stodole ráj.
 • 01:09:15 Přimlouval bych se,
 • 01:09:16 aby zůstala poptávka po českých
  bramborách a zemědělci měli větší
 • 01:09:21 jistotu odbytu a obchodníci od nich
  nakupovali brambory za dobrou cenu.
 • 01:09:28 Všichni na to máme určitý vliv.
 • 01:09:30 Pokud bude český spotřebitel
  upřednostňovat české brambory,
 • 01:09:33 nehrozí, že budeme
  dovážet brambory.
 • 01:09:59 Budeme podporovat zemědělce
  k pěstování brambor a prosíme
 • 01:10:01 spotřebitele, aby je podporovali.
 • 01:10:11 Je velmi dobře, že cena brambor
  šla trochu nahoru, ale není dobré,
 • 01:10:18 že je to tolik a že to nejsou
  české brambory.
 • 01:10:21 Snad to bude motivovat
  české výrobce brambor.
 • 01:10:25 Výroba brambor je velmi náročná
  na ruční práce, na technologii.
 • 01:10:30 Je tam zapotřebí stabilita.
 • 01:10:32 Na boj se suchem cílí také
  ministerské dotační program.
 • 01:10:36 Rezort zemědělství poskytuje
  podporu na výstavbu nebo
 • 01:10:40 rekonstrukci obecných rybníků.
 • 01:10:42 Celkem plánovalo
  rozdat 400 milionů,
 • 01:10:45 ale zájem byl tak velký, že musel
  příjem žádostí předčasně ukončit.
 • 01:10:49 V příštích třech letech
  chce obnovit nebo vybudovat
 • 01:10:54 přes 1200 rybníků.
 • 01:10:56 Ministerstvo životního prostředí
  vypsalo výzvu z dotací jedna
 • 01:11:00 miliarda korun na projekty
  tzv. velké dešťovky pro obce.
 • 01:11:04 Ty budou moci postavit třeba nádrže
  na srážkovou vodu pod komunikacemi.
 • 01:11:09 Obdobný program funguje
  dva roky pro domácnosti.
 • 01:11:12 Peníze mohou získat třeba na nádrž
  určenou na zalévání nebo na systém
 • 01:11:17 splachování dešťovou vodou.
 • 01:11:20 Při zadržování dešťové
  vody jde nejen o venkov,
 • 01:11:23 ale také velká města.
 • 01:11:25 Už teď existují první projekt,
 • 01:11:26 ke které se kvůli suchým rokům
  snaží závlahy vyřešit rychle.
 • 01:11:31 Pražský Karlín.
 • 01:11:32 Jedna z nejvyšších
  administrativních budov v okolí.
 • 01:11:35 Těžko by tam kolemjdoucí
  čekal zahradu,
 • 01:11:38 která je zavlažovaná
  dešťovou vodou.
 • 01:11:41 Je na střeše.
 • 01:11:42 V podzemí budovy je velký
  rezervoár,
 • 01:11:45 kam zachycujeme dešťovou vodu.
 • 01:11:47 Tu sbíráme nejen tady z terasy
  v devátém patře,
 • 01:11:50 ale také z 10. patra.
 • 01:11:53 Vedlejší produkt úspory.
 • 01:11:55 Zeleň pomáhá ochlazovat
  budovu ve vedrech.
 • 01:11:58 Jako zaměstnanec jsem prošel
  několika administrativními budovami
 • 01:12:03 a tato je nejpříjemnější.
 • 01:12:05 O pár km dále stejný princip.
 • 01:12:07 Jen ještě rozsáhlejší projekt.
 • 01:12:09 V tomto komplexu mají dokonce
  na střeše borovicový les.
 • 01:12:13 Eliminuje to tepelné ostrovy.
 • 01:12:17 Absorbuje to mnohem
  více tepla než betonové
 • 01:12:20 a asfaltové konstrukce.
 • 01:12:27 Jak to funguje?
 • 01:12:28 Je tady řeka, která
  funguje esteticky
 • 01:12:32 Zadržuje vodu při závlahovém dešti.
 • 01:12:38 Okolí je obloženo mozaikou,
 • 01:12:41 která dokáže vstřebat
  alespoň nějakou vodu.
 • 01:12:44 Na rozdíl od obyčejného betonu.
 • 01:12:50 Možná je to mírný odklon od typicky
  zemědělské tématiky,
 • 01:12:54 nicméně je to aktuální pro národní
  koalici pro boj se suchem,
 • 01:12:58 které jste také součástí.
 • 01:13:01 Jak moc velkým tématem je odtok
  dešťové vody ve městech?
 • 01:13:05 Třeba tak, jako jsme dnes slyšeli?
 • 01:13:08 Teď si dovolím říci tři věty
  za pana kolegu Brabce.
 • 01:13:12 Omlouvám se mu.
 • 01:13:13 Doufám, že to máte prodiskutované.
 • 01:13:16 To je skvělý projekt, který dělají.
 • 01:13:18 Dešťovka je super.
 • 01:13:22 Je velmi dobře
  upřednostňovat vsakování,
 • 01:13:26 zadržování srážkové vody.
 • 01:13:31 Když se budou všichni řídit
  vodním zákonem, který děláme,
 • 01:13:35 voda se bude zadržovat.
 • 01:13:37 Je to obtížné u starších
  staveb a ve městech.
 • 01:13:42 U všech nových staveb
  a tam kde to jde bych
 • 01:13:45 se za to přimlouval.
 • 01:13:47 Je to projekt na ministerstvu
  zemědělství.
 • 01:13:50 Není to dešťovka, ale zadržování
  vody z průmyslových objektů.
 • 01:13:55 Snažíme se pomoci dotací,
 • 01:13:56 aby se budovaly nádrže a voda
  se mohla stále používat.
 • 01:14:01 Jde o to zájem?
 • 01:14:02 Určitě.
 • 01:14:05 Jen na obnovu rybníků máme
  500 milionů na závlahy,
 • 01:14:08 100 milionů na další
  budování miliardu korun.
 • 01:14:12 Na vodovody apod.
 • 01:14:15 Rozhodli jsme se s panem premiérem,
 • 01:14:18 že posílíme programy o dalších
  400 až 500 milionů.
 • 01:14:27 Když se budeme obecně bavit
  o národní koalici a o tom,
 • 01:14:30 co všechno dělá, kdy si myslíte,
  že uvidíme první dopady kroků?
 • 01:14:37 Řeknu konkrétní případ.
 • 01:14:39 Bavili jsme se před
  chvílí o vodním díle,
 • 01:14:42 o vodní nádrže
  Vlachovice na Zlínsku.
 • 01:14:46 Před 14 dny uvolnila vláda
  peníze na výkup pozemků.
 • 01:14:57 Konkrétní příklad je také
  vybudování rybníků.
 • 01:15:02 Přes 1200 rybníků.
 • 01:15:05 Co den, to vybudujeme
  půl km vodovodů.
 • 01:15:08 Řádově 10 000 km.
 • 01:15:11 Pro 10 000 obyvatel
  vybudujeme 1000 km vodovodu.
 • 01:15:15 Konkrétní výsledky jsou.
 • 01:15:16 Výsledky jsou volební věci.
 • 01:15:20 Peníze se mnohem lépe využívají.
 • 01:15:23 Projevuje se to mnohem dříve.
 • 01:15:25 Bude to stačit podle vás?
 • 01:15:28 My nesmíme skončit, musíme přidat.
 • 01:15:32 Děláme tzv. chytrou krajinu
  ve spolupráci s Českou zemědělskou
 • 01:15:35 univerzitou, která
  spolupracuje s Izraelci.
 • 01:15:41 Neustále se snažíme jít dopředu.
 • 01:15:44 Určitě v rámci koalice
  jednáte s různými skupinami,
 • 01:15:47 které k tomu mají co říci.
 • 01:15:49 Možná jsou to právě ony,
  které to ovlivňují nejvíce.
 • 01:15:52 Vidíte tam vůli s tím něco dělat?
 • 01:15:56 U všech členů Národní
  koalice je vůle.
 • 01:16:03 Ať už to jsou výzkumné ústavy,
  hydrometeorologický ústav,
 • 01:16:06 jednotlivá povodí apod.
 • 01:16:08 K tomu Sdružení
  vodovodů a kanalizací.
 • 01:16:12 Všichni se snaží na své úrovni
  přijít s něčím,
 • 01:16:15 co zlepší podstatu věci.
 • 01:16:17 Jsme zpět u toho, když
  je tady taková shoda,
 • 01:16:20 musela tady být i dříve.
 • 01:16:23 Proč se nic nedělo?
 • 01:16:28 Nevím, jestli byla i dříve.
 • 01:16:29 Podle toho, o čem hovořím
  s panem Brabcem,
 • 01:16:31 shoda funguje a posuneme
  to dopředu.
 • 01:16:35 Možná nebyl dříve takový drive.
 • 01:16:39 Dá se vůbec odhadnout, jestli
  by to všechno mohlo stačit na to,
 • 01:16:43 abychom se vyrovnali se šesti
  roky, které máme za sebou?
 • 01:16:54 Tomu nepomůže žádná koalice,
  ale jedna nebo dvě pořádné zimy,
 • 01:16:58 aby napadl sníh i v nižších
  polohách a doplnili se zásoby.
 • 01:17:04 To, že prší a ochladilo
  se, přírodě pomáhá,
 • 01:17:07 ale v žádném případě se nedoplní
  zásoby spodní vody.
 • 01:17:12 Akorát to pomůže plodinám.
 • 01:17:15 Nejvíce nám pomůže příroda.
 • 01:17:16 Musíme pomáhat přírodě
  se zadržováním vody.
 • 01:17:22 Jde o vsakování dešťovky,
 • 01:17:23 Ministerstvo zemědělství
  bude řešit nádrže, mokřady.
 • 01:17:27 Všechno dohromady.
 • 01:17:29 Některé české vesnice řeší
  akutní problém s vodou už teď.
 • 01:17:33 Jejich studny a vodu jim vyschly.
 • 01:17:35 Starostové museli o pomoc požádat
  správu státních hmotných rezerv.
 • 01:17:39 Staré Křečany, největší obec
  ve šluknovském výběžku.
 • 01:17:44 Obyvatelé jsou odkázáni
  na své studny, které loni vyschly.
 • 01:17:49 Takové extrémní
  sucho si nepamatuji.
 • 01:17:53 Pamětníci v historii
  hovořily o roce 1948.
 • 01:18:00 Sice teď prší, ale obec si nechá
  přesto půjčenou cisternu.
 • 01:18:03 Mezitím chce koupit vlastní.
 • 01:18:06 V některých částech jsou spodní
  vody zhruba na 50 % i níže.
 • 01:18:14 Cisterna půjčená od státu vyjde
  na tři až 5000 korun měsíčně.
 • 01:18:22 Není nic mimořádného, že obec
  požádá o delší období než půl roku.
 • 01:18:27 V minulosti to byly běžně
  dva měsíce během plného léta.
 • 01:18:31 Tady ve skladu zhruba hodinu
  cesty od Prahy je 10 cisteren.
 • 01:18:38 Technika může být na místě brzy.
 • 01:18:41 Pokud je skutečně krizový stav,
 • 01:18:42 jsme schopni to zvládnout
  během 24 až 48 hodin.
 • 01:18:47 Správa národních možných rezerv
  vyřizuje požadavky dalších
 • 01:18:50 dvou obcí.
 • 01:19:00 Víte, že sucho, které sužuje
  Česko, je největší od roku 2003?
 • 01:19:05 Odborníci to tehdy označovali
  za katastrofální sucho a srovnávali
 • 01:19:09 to se situací roku 1948.
 • 01:19:13 Vodním tokům chybí více
  než polovina vody.
 • 01:19:19 Hladina přehrad místy poklesla
  na nejnižší úroveň od jejich
 • 01:19:22 prvního napuštění.
 • 01:19:23 Na Orlíku je 10 m pod normálem.
 • 01:19:26 Nejvíce postihlo sucho zemědělce.
 • 01:19:28 Kvůli nedostatku vláhy sklidili
  oproti loňskému roku zhruba
 • 01:19:32 o 15 % méně obilovin, o pětinu méně
  brambor a o třetinu méně kukuřice.
 • 01:19:37 Ceny zemědělských
  produktů zamířily vzhůru.
 • 01:19:45 Ještě sucho také v číslech.
 • 01:19:47 30 miliard korun je částka,
 • 01:19:48 kterou chce podle premiéra Babiše
  vláda vynaložit na boj se suchem
 • 01:19:52 v příštích 10 let.
 • 01:19:54 Primárně by měly jít peníze
  na propojování vodních soustav,
 • 01:19:58 budování vrtů a studní.
 • 01:20:02 Také by se měly obnovit vodovody.
 • 01:20:05 Klíčové je zajištění pitné
  vody pro obce a domácnosti.
 • 01:20:11 Dvě miliardy korun připravila
  na kompenzace za sucho vláda loni.
 • 01:20:15 První etapu výplat ukončilo
  ministerstvo zemědělství už v dubnu
 • 01:20:19 a týkalo se chovatelů zvířat,
 • 01:20:21 kterým sucho poškodilo
  krmné plodiny.
 • 01:20:24 O odškodné žádalo
  zhruba 10 000 lidí.
 • 01:20:27 Druhá vlna kompenzací
  jde na plodiny typu obilí
 • 01:20:31 nebo brambory.
 • 01:20:34 Pane ministře, máte
  nějaký odhad toho,
 • 01:20:37 jak by to potom mohlo vypadat letos
  a jaký dopad by mohl mít letošní
 • 01:20:42 rok na zemědělce?
 • 01:20:45 Nechci odhadovat, když
  je teprve květen.
 • 01:20:48 Je příliš brzy.
 • 01:20:52 Co se týče výplaty, tak do konce
  května to bude vyplaceno vše.
 • 01:20:57 Nevím, jaké to bude letos.
 • 01:21:00 Doufám a věřím, že to bude
  lepší než loni.
 • 01:21:03 Jste zkrátka smířený s tím, že ...
 • 01:21:05 Čekám, co přijde.
 • 01:21:11 Kdyby přišly nějaké kompenzace,
  tak s tím počítáte?
 • 01:21:15 Nechci nic slibovat ani naznačovat.
 • 01:21:18 Teď se musíme vyrovnat
  s kůrovcovou kalamitou.
 • 01:21:21 Jednáme s paní
  ministryní Schillerovou,
 • 01:21:23 která nám v minulém období vyšla
  vstříc se třemi miliardami korun.
 • 01:21:36 Doufám, že škoda nebude tak veliká.
 • 01:21:40 Nebylo by jednodušší se připravit
  předem než to řešit,
 • 01:21:45 až když přijdou zemědělci a budou
  říkat, jaké měly ztráty?
 • 01:21:52 Můžeme se na to připravovat,
 • 01:21:54 ale nevypadne tady
  ode mě nějaké číslo.
 • 01:22:02 Nechci předjímat,
  jestli budou škody.
 • 01:22:05 Od září mají škodu.
 • 01:22:07 Čekáme, co přijde.
 • 01:22:16 Na obilí je příliš brzy.
 • 01:22:18 Není to takový nekonečný příběh?
 • 01:22:23 Ne.
 • 01:22:24 Zemědělství je podnikání v přírodě.
 • 01:22:26 Počasí se neovlivní.
 • 01:22:29 Musíme zemědělcům pomáhat,
  aby byli konkurenceschopní,
 • 01:22:31 protože v některých
  státech jim pomáhají více.
 • 01:22:36 Čeští zemědělci jsou
  někde uprostřed EU.
 • 01:22:39 Můžeme jim pomáhat více?
 • 01:22:42 Říkáme, že v okolních
  zemích se to děje.
 • 01:22:44 Pokud na to budou peníze, tak ano.
 • 01:22:45 Budou na to peníze?
 • 01:22:49 Co můžete udělat
  pro to aby na to byly peníze?
 • 01:22:53 Pokud se bude státu dařit, nebudeme
  peníze projídat, tak peníze budou.
 • 01:22:58 Ještě mě napadá jedna otázka.
 • 01:23:01 A řešíme tady dopady sucha
  na zemědělce a na to,
 • 01:23:05 jaké by mohlo být odškodnění za to,
  že nebudou mít tak dobrou úrodu.
 • 01:23:09 Současně řešíme, že by zemědělci
  mohli udělat něco proto,
 • 01:23:13 aby nebylo takové sucho.
 • 01:23:17 Nejde to proti sobě?
 • 01:23:22 Ne.
 • 01:23:23 Budou fungovat nové úpravy.
 • 01:23:25 Třeba pole na 30 ha odděleno pásy.
 • 01:23:32 Nebudou mít nárok na dotace,
  pokud nesplní podmínky,
 • 01:23:36 které budou šetrné k přírodě.
 • 01:23:37 Potom si na peníze nesáhnou.
 • 01:23:42 Kdo hospodaří špatně vůči přírodě
  a vůči zachovávání vodních zdrojů,
 • 01:23:47 nedostane dotace.
 • 01:23:49 Kdo bude hospodařit špatně
  a nedostane dotace,
 • 01:23:53 tak nedostane ani odškodnění
  za to, že má nízkou úrodu.
 • 01:23:59 Ano.
 • 01:24:00 Kdybychom se měli
  podívat do budoucnosti,
 • 01:24:04 máme tady šest let sucho.
 • 01:24:06 Možná to je věštění z křišťálové
  koule, nicméně si myslíte,
 • 01:24:10 že nás čekají lepší roky?
 • 01:24:17 Já jsem trvalý životní
  optimista, takže věřím, že ano,
 • 01:24:19 ale musíme proto také něco udělat.
 • 01:24:24 Všechno, o čem jsme tady mluvili.
 • 01:24:26 Čeká nás potom lepší doba.
 • 01:24:29 Kde vzít motivaci?
 • 01:24:33 Nemohou to být pouze
  slova nebo dotace.
 • 01:24:35 Není to také otázka určité
  zodpovědnosti vůči krajině,
 • 01:24:37 kterou by měl mít zemědělec,
  který na ní pracuje?
 • 01:24:42 Myslím si, že 99 % zemědělců
  odpovědnost má.
 • 01:24:46 Vždy se najde někdo ve skupině,
  kdo ji nemá.
 • 01:24:53 Většina zemědělců si toho
  je vědoma, takže si myslím,
 • 01:24:56 že to půjde správným směrem.
 • 01:24:58 Budeme se bavit o tom,
 • 01:25:00 aby čeští zemědělci měli
  možnost nakoupit si půdu.
 • 01:25:04 To je strašně složitý problém.
 • 01:25:06 Zemědělců se musím zastat.
 • 01:25:08 Převážná většina hospodaří správně.
 • 01:25:10 Říkal jste,
 • 01:25:11 že do konce funkčního období bude
  každý den jeden rybník průměrně.
 • 01:25:15 Kde vidíte české
  zemědělství do té doby?
 • 01:25:18 Posune se?
 • 01:25:20 Věřím, že se vyjednají nové
  Společné zemědělské podmínky,
 • 01:25:24 kde se budou používat ekoschémata,
 • 01:25:29 bude to šetrnější k přírodě a bude
  snížena administrativa,
 • 01:25:32 vyrovnají se podmínky v Evropě,
 • 01:25:35 budeme podporovat
  živočišnou výrobu.
 • 01:25:38 Věřím, že zpracování
  potravin bude také v ČR.
 • 01:25:44 Věřím tomu, že se ČR posune.
 • 01:25:48 Nebudeme vyvážet surovinu?
 • 01:25:50 Budeme motivovat zemědělce,
 • 01:25:52 aby plodiny nechávali
  pro české spotřebitele?
 • 01:25:58 U mléka jsme soběstační ze 117 %.
 • 01:26:02 To se týče syrového mléka,
  jenže dovážíme mléčné produkty.
 • 01:26:08 Mlékárny by měly lepší
  odbyt v řetězcích.
 • 01:26:11 Spotřebitelé by preferovali
  české výrobky.
 • 01:26:15 Usnadnila by se nám potom
  péče o krajinu.
 • 01:26:17 Dnešním hostem byl ministr
  zemědělství.
 • 01:26:20 Děkuji.
 • 01:26:22 Pěkný večer.
 • 01:26:25 To už je vše ze speciálního
  Byznysu ČT 24.
 • 01:26:29 Dnes o zemědělství, o hospodaření,
  o řepce a suchu.
 • 01:26:35 Děkuji a hezký večer.
 • 01:26:47 Dobrý večer.
 • 01:26:48 Převládající zataženo.
 • 01:26:50 Takto vypadalo v Česku.
 • 01:26:51 Teploty na nejchladnějších
  místech kolem pěti °C.
 • 01:26:54 Na těch nejteplejších se dostaly
  stěží nad 10 °C.
 • 01:26:58 Často byl déšť nebo přeháňky.
 • 01:27:00 Od východu bylo srážek více.
 • 01:27:03 Teď se posouvají přes Čechy
  dále směrem na západ.
 • 01:27:06 Přechází přes nás další
  frontální vlna.
 • 01:27:08 Ta byla nad Slovenskem
  a zpět se vrací.
 • 01:27:13 Proto bude v noci zataženo.
 • 01:27:16 Od východu bude déšť ustávat.
 • 01:27:19 Hlavně nad ránem v nejvýchodnější
  části Česka.
 • 01:27:23 Osm až čtyři °C budou ranní minima.
 • 01:27:25 Zítra budou rozdílné
  teploty přes den.
 • 01:27:28 Zpočátku bude zataženo,
 • 01:27:29 ale od východu bude
  ubývat oblačnosti.
 • 01:27:33 Srážky budou ojedinělé.
 • 01:27:34 V Čechách bude déšť ještě doznívat.
 • 01:27:37 Čechy budou klidnější.
 • 01:27:39 Čekáme teploty mezi
  devíti až 13 °C.
 • 01:27:41 Jinak bude 13 až 17 °C.
 • 01:27:43 Vítr bude severozápadní až západní.
 • 01:27:48 Biozátěž na jedničce.
 • 01:27:50 Tlak vzduchu by měl poklesnout.
 • 01:28:00 Měl by být polojasno,
  ale spíš odpoledne.
 • 01:28:03 Přes den oblačno a možnost přát.
 • 01:28:06 V sobotu přeháňky, případně bouřka.
 • 01:28:12 Podobné to bude v neděli,
  ale přeháněk a bouřek bude více.
 • 01:28:16 Neděle bude teplejší.
 • 01:28:18 21 25 °C.
 • 01:28:19 Sobota mezi 19 až 23 °C.
 • 01:28:23 Na začátku příštího týdne
  bude malé ochlazení,
 • 01:28:27 ale už vůbec nebude na hodnotách,
  jako byli tento týden.
 • 01:28:38 Mělo by být zřejmě
  relativně hodně oblačnosti.
 • 01:28:41 Častěji než o víkendu by se měly
  vyskytnout srážky.
 • 01:28:45 Vidíme pohyb frontálního rozhraní.
 • 01:28:47 Od východu přibývají
  srážky a oblačnost.
 • 01:28:51 Je to velmi komplikované
  nad střední Evropou.
 • 01:28:53 Každopádně Střední Evropa patřila
  k těm vůbec nejchladnějším místům
 • 01:28:58 z celého kontinentu.
 • 01:29:01 Potom se bude dostávat
  k nám teplejší vzduch.
 • 01:29:03 Od jihovýchodu bude vlhký,
  proto čekáme více oblačnosti.
 • 01:29:10 Teploty kolem 10 až 14 °C budou
  minulostí.
 • 01:29:15 O víkendu budeme mít určitě
  nad 20 stupni.
 • 01:29:18 Nejteplejší je Španělsko.
 • 01:29:20 Vrcholí tam vlna veder.
 • 01:29:21 Teploty jsou nad 35 °C.
 • 01:29:26 V Chorvatsku napadl v polohách
  nad 1000 m sníh.
 • 01:29:36 Také se díváte na to, jak bude
  ubývat oblačnost a ustávat srážky.
 • 01:29:40 V pátek odpoledne by měla
  být oblačnost minimální
 • 01:29:44 a beze srážek.
 • 01:29:46 Tolik počasí a dobrý večer.
 • 01:29:47 Živé titulky ve spolupráci se ZČU
  Inovace podpořená TA ČR
  Mluvčí: Naděžda Zajíčková