iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
23. 6. 2019
na ČT1

1 2 3 4 5

0 hlasů
2173
zhlédnutí

Zajímavosti z regionů (Ostrava)

Události a informace z kraje, v němž žijete

25 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Zajímavosti z regionů

 • 00:00:00 ZAJÍMAVOSTI Z REGIONŮ
 • 00:00:07 -Stavba Šantovky Tower
  dostala zelenou.
 • 00:00:10 Budova tak nebude limitována
  výškovým omezením,
 • 00:00:12 které zakazuje stavět
  v historickém jádru Olomouce
 • 00:00:15 budovy vyšší než 23 metrů.
 • 00:00:17 Proti Šantovce jsou dlouhodobě
  památkáři i někteří architekti.
 • 00:00:22 -Přes 9 let sporná Šantovka Tower
  může vyrůst
 • 00:00:24 přímo v historickém jádru Olomouce.
 • 00:00:26 Změnu územního plánu,
 • 00:00:27 která by ji výškově omezovala totiž,
  zastupitelé neodsouhlasili.
 • 00:00:31 Stavba už navíc získala
  územní rozhodnutí.
 • 00:00:34 -Maximálně stanovená výška
  23 metrů nikdy nebyla výškou,
 • 00:00:38 kterou si město přálo,
  aby v této lokalitě byla,
 • 00:00:41 ale byla nám striktně nadiktována
  z MK ČR.
 • 00:00:45 -Stavbu výškových budov
  v ochranném pásmu
 • 00:00:46 památkové rezervace MK ČR
  zakázalo.
 • 00:00:50 -Máme tady Městskou památkovou
  rezervaci Olomouc,
 • 00:00:53 která je chráněná ze zákona.
 • 00:00:54 Tady za vámi stojí morový sloup,
  který je památkou UNESCO.
 • 00:00:57 A to všechno jsou
  legitimní důvody pro to,
 • 00:01:00 proč by neměly
  v těsné blízkosti
 • 00:01:02 toho městského jádra
  stát výškové stavby.
 • 00:01:06 -Krajský soud ale výškovou regulaci
  v roce 2015 zrušil
 • 00:01:10 a město muselo vypracovat
  změnu územního plánu.
 • 00:01:13 Ta s výškovou regulací
  stále počítala,
 • 00:01:15 zastupitelstvo
  ji ale neodhlasovalo,
 • 00:01:17 a proto na pozemek Šantovky
  stále výškové omezení neplatí.
 • 00:01:21 -Všude ve městě na jiných
  lokalitách je výšková regulace
 • 00:01:25 a toto je jediný pozemek,
  kde byla soudně zrušená.
 • 00:01:28 A to je samozřejmě špatně.
 • 00:01:31 -Město ale argumentuje,
  že je co do rozvíjení svázané.
 • 00:01:34 Do šíře se prý rozšiřovat nesmí
 • 00:01:35 kvůli zákazu orgánu ochrany
  zemědělsko-půdního fondu
 • 00:01:39 a do výšky také ne kvůli možnému
  narušení historického jádra.
 • 00:01:42 Proti Šantovce už v minulosti
  proběhlo mnoho protestů.
 • 00:01:45 Občanům se nelíbilo,
 • 00:01:46 že budova esteticky nezapadá
  do historického jádra
 • 00:01:49 a svoji výškou může zastínit
  i radniční věž.
 • 00:01:52 Šantovku Tower navrhl
  britský architekt Robert Bishop.
 • 00:01:55 Investor budovy zastává názor,
  že nejde o narušení prostoru,
 • 00:01:58 ale o jeho zkvalitnění.
 • 00:02:00 V pondělí se bude městská rada
  zabývat odvoláním
 • 00:02:02 proti územnímu rozhodnutí.
 • 00:02:04 Podle vyjádření náměstka primátora
  teď vše záleží na její vůli.
 • 00:02:11 -Odhlášení několika dětí ze školky
  kvůli obavám z vážné nemoci.
 • 00:02:14 V mateřské škole
  v Blatci na Olomoucku
 • 00:02:16 naměřili zvýšené hodnoty radonu,
 • 00:02:18 tedy přírodního
  radioaktivního plynu.
 • 00:02:20 Podle opozice vědělo vedení obce
  o problému několik let,
 • 00:02:23 ale neřešilo ho.
 • 00:02:24 Ředitelka školky tvrdí,
 • 00:02:26 že nic nepodcenili
  a postupovali podle rad odborníků.
 • 00:02:31 -Neklidná cesta do školky.
 • 00:02:32 Důvodem je radioaktivní radon.
 • 00:02:34 Do přízemí budovy stoupá ze země
  a překračuje referenční hodnoty.
 • 00:02:39 Doporučené maximum
  je 300 Bq na m3 vzduchu,
 • 00:02:43 specialisté tady přitom naměřili
  až 500 Bq.
 • 00:02:48 -Děti tady byly po tu dobu doteď,
 • 00:02:49 takže určitě je nechám dojít
  do konce školního roku,
 • 00:02:52 do prázdnin a pak uvidíme.
 • 00:02:54 -Do blatecké školky
  běžně chodí 25 dětí.
 • 00:02:56 Třeba dnes jich ale kvůli radonu
  nepřišlo 7.
 • 00:03:00 Rodiče je nechali doma.
 • 00:03:01 Vadí jim, že o je problémech
  nikdo neinformoval už v roce 2017.
 • 00:03:05 Tehdy byly k dispozici
  první předběžné výsledky měření.
 • 00:03:09 Musela je ale ověřit
  nová kontrola.
 • 00:03:12 -Volala jsem na ten ústav,
  tam mi řekli,
 • 00:03:14 že škol, které teď žádají
  o měření, je velmi mnoho,
 • 00:03:17 a že to bude trvat déle.
 • 00:03:19 Nicméně že hodnota,
  která byla překročena,
 • 00:03:22 není nijak dramatická, že stačí,
  když budeme pouze větrat.
 • 00:03:26 -Kontrolní měření proběhlo
  kvůli vytíženosti
 • 00:03:28 na postiženějších místech až letos
  a problémy potvrdilo.
 • 00:03:32 Rodičům o nich
  ale opět nikdo neřekl.
 • 00:03:35 -Byly provedeny přesnější měření,
  kdy se zjistilo,
 • 00:03:38 že hodnoty jsou překračovány
  právě v době pobytu dětí.
 • 00:03:43 -Nezlehčujeme to opravdu nikdo,
  v tuto chvíli stačí větrat.
 • 00:03:49 -Krátkodobě určitě,
 • 00:03:50 dlouhodobě je potřeba udělat
  ozdravná opatření.
 • 00:03:53 Opatření většinou spočívají
  v odvětrání budovy,
 • 00:03:57 ale to musí rozhodnout projektant.
 • 00:03:59 -Obec chce během prázdnin
  problémy vyřešit.
 • 00:04:01 Případnou rekonstrukci podlah
  by mohla zaplatit dotace.
 • 00:04:05 -Já jsem v tu dobu,
 • 00:04:07 jak přišlo vyrozumění
  o posledním upřesňujícím měření,
 • 00:04:11 oslovil firmu, se kterou jednám.
 • 00:04:15 -Dlouhodobé ozáření radonem
  může mít podobné následky
 • 00:04:18 jako u kuřáků,
 • 00:04:19 tedy větší možnost
  vzniku rakoviny plic.
 • 00:04:22 Nic podobného ale podle zástupců
  ústavu radiační ochrany
 • 00:04:25 u dětí z Blatce nehrozí.
 • 00:04:30 -Žáci 8. tříd z celkem 8 ZŠ
  na Třinecku mají v těchto dnech
 • 00:04:34 možnost si vyzkoušet
  práci zámečníka
 • 00:04:36 nebo třeba elektromechanika.
 • 00:04:38 Projekt sdílených dílen,
  laboratoří a učeben
 • 00:04:40 by měl žáky přilákat ke studiu
  řemeslných a technických oborů,
 • 00:04:44 o jejichž absolventy
  je mezi zaměstnavateli
 • 00:04:46 obrovský zájem.
 • 00:04:47 Ročně ale školám chybí
  desítky studentů,
 • 00:04:50 kteří by mohli po studiu
  rovnou nastoupit do zaměstnání.
 • 00:04:54 -Každý z vás dostane sáček,
 • 00:04:56 kde jsou nějaké součástky
  a instrukce
 • 00:04:58 a naučíme se je dneska pájet.
 • 00:05:02 -Pro některé středoškoláky
  možná už rutina,
 • 00:05:04 pro většinu žáků 8. třídy
  ZŠ Bezručova v Třinci
 • 00:05:08 první zkušenost s pájkou.
 • 00:05:10 Mezi potenciálními budoucími studenty
  střední odborné školy
 • 00:05:14 je i 14letý Stanislav Vavřeč.
 • 00:05:17 -Působí to na mě výborně,
 • 00:05:18 protože nám to může pomoct
  ve výběru SŠ
 • 00:05:20 a můžeme si vyzkoušet,
  jaké to bude v budoucnosti.
 • 00:05:24 -Vedení školy pro žáky připravilo
  celkem 3 učebny a dílny,
 • 00:05:27 kterými si v průběhu dopoledne
  projdou.
 • 00:05:30 Třeba v této zámečnické dílně
  si žáci pomocí svářečky na plasty
 • 00:05:33 vyrobí flétnu
  z vodovodních trubek.
 • 00:05:37 -Konkrétně si mohou vyzkoušet
  měření na posuvných
 • 00:05:39 a digitálních měřidlech
 • 00:05:41 a mají možnost třeba kouknout
  pod kapotu RC autíček, dronů.
 • 00:05:48 -Na Třinecku momentálně
  nejmoderněji vybavené
 • 00:05:50 studentské dílny
  využívá zhruba 500 studentů.
 • 00:05:54 Aby škola ale uspokojila
  poptávku firem
 • 00:05:56 po absolventech technických
  a řemeslných oborů,
 • 00:05:59 potřebovala by
  až o 200 studentů více.
 • 00:06:02 -Uplatnění našich absolventů
  je 100%.
 • 00:06:05 Kdo chce a má zájem,
  může si i vybrat,
 • 00:06:08 protože firem je nespočet.
 • 00:06:11 -Problém je ale s učiteli
  odborného výcviku,
 • 00:06:12 jejich věkový průměr se zvyšuje,
 • 00:06:15 ti mladší o výuku na škole
  zájem nemají
 • 00:06:17 a školy se tak obávají,
 • 00:06:19 že odborné předměty studenty
  za pár let nebude mít kdo učit.
 • 00:06:23 -Při odchodu a hledání učitelů
  odborných předmětů
 • 00:06:26 nebo učitelů na odborný výcvik
  je velký problém,
 • 00:06:28 protože z hlediska
  finančních problémů
 • 00:06:31 nebo nabídky financí
 • 00:06:33 nám firmy odborníky z praxe
  přeplatí.
 • 00:06:38 -Do 3 let bude SOŠ v Třinci
  hledat náhradu
 • 00:06:40 za 4 učitele odborného výcviku
  v důchodovém věku.
 • 00:06:44 Už teď v případě dlouhodobých
  nemocenských některého z nich
 • 00:06:47 musí podstav kvůli nedostatku
  učitelů odborného výcviku
 • 00:06:51 řešit výpomocí bývalých kolegů,
  kteří jsou v důchodu.
 • 00:06:58 -Projekt sdílených kol
  má v Ostravě úspěch,
 • 00:07:00 tzv. bikesharing chtějí zavést
  i další města v MS kraji,
 • 00:07:03 včera projekt
  odsouhlasili radní v Havířově,
 • 00:07:06 zájem mají i v Opavě, tam ale kola
  letos ve stojanech stát nebudou.
 • 00:07:11 Ve Frýdku-Místku se od loňska
  jezdí na růžových Rekolech,
 • 00:07:14 v Ostravě je nový hlavní provozovatel
  firma nextbike.
 • 00:07:21 -Kolo ze stojanů si lidé v Ostravě
  vypůjčí až 2,5tisíckrát za den.
 • 00:07:25 Největší zájem je v centru města,
  srovnatelný pak v Porubě,
 • 00:07:28 kde jsou stojany s koly
  letos poprvé.
 • 00:07:31 -Za úspěchem Poruby stojí i to,
  že je tam hodně studentů.
 • 00:07:35 -Je to výborné,
  velice výborné, jednoduché,
 • 00:07:39 jezdím třeba na magistrát,
  pracuji tady kousek,
 • 00:07:43 je to nejlepší způsob.
 • 00:07:45 -Většina zákazníků
  se vejde do 15 minut,
 • 00:07:46 jízdu jim tak hradí město.
 • 00:07:48 Dalších 45 minut stojí 20 Kč.
 • 00:07:51 Ve stojanech v ulicích Ostravy
  je aktuálně 600 kol
 • 00:07:54 společnosti nextbike.
 • 00:07:56 A další desítky růžových Rekol,
  ale bez příspěvku radnice.
 • 00:07:59 -Potenciál určitě je na 1000
  až 1200 kol, co se týče Ostravy.
 • 00:08:05 -V nejbližších dnech odstartuje
  v Ostravě kampaň "Dávej bacha",
 • 00:08:08 uživatele sdílených kol
  bude upozorňovat na to,
 • 00:08:10 aby při jízdě po městě
  byli opatrní.
 • 00:08:13 Na kolech budou speciální nálepky,
 • 00:08:15 po městě pak letáky
  s různými radami.
 • 00:08:18 Na půjčených kolech chtějí jezdit
  lidé i v dalších městech MS kraje.
 • 00:08:22 V Havířově včera projekt
  schválili radní.
 • 00:08:25 Zatím není jasné,
 • 00:08:26 zda cyklistům přispěje město
  jako v Ostravě,
 • 00:08:29 nebo budou jezdit
  jenom za své peníze.
 • 00:08:31 -Jedinou nabídku podala
  společnost nextbike.
 • 00:08:33 Havířov počítá s 80 jízdními koly
  na 20 stanovištích.
 • 00:08:38 Termín zahájení provozu bikesharingu
  je stanoven do 30 dnů.
 • 00:08:43 -Výběrové řízení
  už vyhlásila také Opava,
 • 00:08:45 bikesharing chtěla nabídnout
  ještě v létě, zatím neměla úspěch.
 • 00:08:49 -Podaná nabídka daleko
  převyšovala možnosti financovaní,
 • 00:08:53 které jsme měli schválené
  zastupitelstvem.
 • 00:08:55 -Opava tedy bude vybírat firmu
  znovu na podzim
 • 00:08:58 a dá provozovatelům delší čas
  na zasílání nabídek.
 • 00:09:01 Město počítá s tím,
 • 00:09:02 že kola by tak ve stojanech
  měla být příští rok na jaře.
 • 00:09:09 -Kvůli přemnoženému jmelí v MS kraji
  hejtmanství předkládá
 • 00:09:12 změnu v zákoně.
 • 00:09:14 Napadené stromy
  totiž po čase umírají
 • 00:09:16 a škůdce se v lokalitě objevuje
  čím dál častěji,
 • 00:09:18 a to i na dřevinách,
  na kterých dosud nerostl.
 • 00:09:21 Změna má pomoci radnicím
  proti jmelí účinněji bojovat.
 • 00:09:26 -Lezci s pilami,
  odborníci na postřik s rouškami
 • 00:09:28 a v ochranných oblecích,
 • 00:09:29 nebo jako poslední možnost
  dřevorubci,
 • 00:09:32 jsou dosud jediní,
 • 00:09:33 kdo s invazivním škůdcem
  umí zatočit.
 • 00:09:36 Zaručený recept
  ale na boj proti jmelí
 • 00:09:37 dosud vědci nenašli.
 • 00:09:39 -Budeme moci uložit
  vlastníkům napadených dřevin,
 • 00:09:42 aby jmelí odstranili.
 • 00:09:51 -Za posledních 10 let
  napadených stromů zeleným škůdcem
 • 00:09:53 v kraji raketově přibylo.
 • 00:09:55 Odborníci se ale neshodnou na tom,
 • 00:09:57 proč se mu právě
  v některých oblastech tak daří.
 • 00:10:00 -Domnívali jsme se, že to souvisí
  se znečištěným prostředím.
 • 00:10:04 Ale není to tak úplně jednoznačné.
 • 00:10:07 Protože jmelí je třeba v CHKO Poodří
  v jižní části daleko více
 • 00:10:13 než v severní části Ostravy.
 • 00:10:17 -Dendroložka Eva Mračanská
  se jmelí věnuje už dlouhou dobu
 • 00:10:19 a má svou teorii o jeho šíření.
 • 00:10:22 -Je to Moravská brána,
  která je tahovou cestu ptáků,
 • 00:10:26 a možná i proto, že ptáci tady táhnou
  a že žerou ty bobule,
 • 00:10:30 že je rozšiřují.
 • 00:10:31 -Radnice do boje s parazitem
  investuje ročně nemalé peníze,
 • 00:10:34 nejčastěji ho likviduje
  speciálním postřikem.
 • 00:10:37 Ten ale do důsledku problém neřeší.
 • 00:10:40 -Krátkodobě ano, po tom postřiku
  to rychle opadne, vypadá to pěkně.
 • 00:10:46 Ale bohužel ono znova obráží,
 • 00:10:47 takže to vyžaduje
  opakovanou aplikaci.
 • 00:10:52 -Zatímco ve středověku jmelí
  křesťané uctívali
 • 00:10:54 jako symbol života
  a ochrany před čarodějnicemi,
 • 00:10:56 dnes ho moravskoslezští politici
  vnímají jako hrozbu,
 • 00:11:00 která zabíjí stromy
  a ohrožuje rovnováhu v přírodě.
 • 00:11:15 -Hejtman MS kraje Ivo Vondrák
  chce nový zákon předložit poslancům
 • 00:11:19 při nejbližší možné příležitosti
  a doufá,
 • 00:11:22 že ho stihnou projednat
  ještě do konce roku.
 • 00:11:27 -Uplynulé horké dny prověřily
 • 00:11:29 připravenost provozovatelů
  koupališť na Krnovsku i Bruntálsku.
 • 00:11:32 Zatímco v Krnově a blízkém Úvalně
  se radnicím podařilo svá koupaliště
 • 00:11:36 v minulých letech zrekonstruovat,
 • 00:11:38 v Městě Albrechticích
  se na změnu k lepšímu teprve čeká.
 • 00:11:42 -V Městě Albrechticích
  má provoz koupaliště
 • 00:11:45 v pronájmu soukromá firma,
 • 00:11:46 se kterou v loňském roce
  bývalé vedení města
 • 00:11:49 uzavřelo smlouvu.
 • 00:11:50 Tu vidí současné vedení radnice
  jako nevýhodnou.
 • 00:11:53 -Náklady za provoz byly
  v loňském roce více jak 200 tis.
 • 00:11:57 město v podstatě chlorovnu,
  servis, údržbu, všechno hradí,
 • 00:12:02 ale v rozpočtu města se neobjevila
  jediná koruna na stránce příjmů
 • 00:12:06 z provozu koupaliště.
 • 00:12:08 -V tomto roce má radnice záměr
  hradit pouze revize
 • 00:12:10 a všechny ostatní náklady
  by zůstaly na provozovateli.
 • 00:12:13 Ten platí pouze měsíční nájem
  necelých 6 tis. Kč
 • 00:12:17 a veškeré příjmy z provozu
  mu zůstávají.
 • 00:12:20 -Je mylná představa,
  že zisky jsou enormní,
 • 00:12:23 jelikož my máme starost
  o celý areál.
 • 00:12:25 My tady musíme dát plavčíka,
  plus úklid, sečení trávy,
 • 00:12:28 vlastně starost o celý areál.
 • 00:12:31 Náklady samozřejmě jsou,
  ty pokrýváme ze vstupného.
 • 00:12:36 -Město chce v současnosti
  smlouvu vypovědět
 • 00:12:38 a následně investovat
  do nezbytných oprav a inovací.
 • 00:12:41 -Budeme se připravovat
  na příští sezónu,
 • 00:12:43 kdy bychom chtěli získat
  provoz koupaliště do vlastní režie.
 • 00:12:47 -Tady v Krnově bylo koupaliště
  po rekonstrukci otevřeno loni.
 • 00:12:50 Letos jej čeká první celá sezóna.
 • 00:12:52 Návštěvníci se ale musí připravit
  na mírně zvýšené vstupné.
 • 00:12:58 -Technologie,
  která je dneska používána,
 • 00:13:01 je dražší, takže ceny musejí
  odpovídat moderním trendům.
 • 00:13:09 -Novinky má pro návštěvníky
  připraveny i Plovárna Na výsluní
 • 00:13:12 v blízkém Úvalně.
 • 00:13:14 -Hlavní, co tady budujeme za námi,
 • 00:13:16 je nový stánek
  s občerstvením a pivem.
 • 00:13:20 Pojali jsme ho trošičku
  taky jinak,
 • 00:13:26 takže na střeše je terasa
  s pěkným výhledem.
 • 00:13:29 -Plovárna v Úvalně
  je výjimečná tím,
 • 00:13:31 že funguje na bázi biotopu.
 • 00:13:33 Nabízí tak koupání jako v jezeře,
  ale s komfortem koupaliště.
 • 00:13:37 -Kontrola vody je jiná
  než u klasických koupališť,
 • 00:13:41 ale taky se musí provádět,
 • 00:13:43 čili pravidelně se odebírají
  vzorky.
 • 00:13:45 -Ceny za koupání na Krnovsku
  jsou srovnatelné
 • 00:13:47 a pohybují se v částkách
  od 50 do 70 Kč pro dospělého za den.
 • 00:13:55 -Dolní oblast Vítkovice v Ostravě
  se stala útočištěm 3 lidoopů.
 • 00:13:59 Jejich autorem je čínský umělec
  Liu Ruowang.
 • 00:14:02 Plastiky jsou součástí festivalu
  Sculpture Line,
 • 00:14:05 který proměňuje města
  v otevřené galerie.
 • 00:14:09 -Stojí v zástupu na schodišti
  před Velkým světem techniky
 • 00:14:11 a jsou natolik impozantní,
  že je nemá šanci nikdo přehlédnout.
 • 00:14:15 Každé zvíře je vysoké 3,5 metru.
 • 00:14:17 -To byla jasná volba,
 • 00:14:19 protože tady to prostranství
  k tomu vyloženě vybízí.
 • 00:14:22 Socha váží 750 kg.
 • 00:14:24 Měli jsme teda obavy,
  jak instalace bude probíhat,
 • 00:14:27 ale do 10 minut bylo postaveno.
 • 00:14:30 -Lidoop vzhlížející vzhůru k obloze
  apeluje na lidstvo,
 • 00:14:33 aby věnovalo větší pozornost
  podstatným věcem.
 • 00:14:36 -Lidoop, který kouká vzhůru,
 • 00:14:38 je frustrovaný ze současného
  stavu civilizace
 • 00:14:43 a vzhlíží k lepším zítřkům.
 • 00:14:46 My se tady v Dolních Vítkovicích
  snažíme nějak probouzet areál
 • 00:14:50 k novému životu,
 • 00:14:51 takže i konceptuálně
  to docela sedlo.
 • 00:14:54 -Lidoopi se série Original Sin
  přicestovali do Ostravy
 • 00:14:57 z německého festivalu Nord Art
  v Büdelsdorfu
 • 00:14:59 a zůstanou tady minimálně do září.
 • 00:15:01 -Je to součást sousoší 34 goril.
 • 00:15:04 Jsou v měřítku, o kterém se českým
  autorům ani nezdálo.
 • 00:15:12 Vloni jsme byli domluveni,
  že přivezeme 24 goril.
 • 00:15:15 Všechno už bylo domluvené,
  měly stát na Václavském náměstí,
 • 00:15:19 pak se ale Praha zalekla.
 • 00:15:22 Jsme moc štastní,
  že jsme letos přivezli 4 gorily,
 • 00:15:25 3 jsou ve Vítkovicích,
  jedna před Tančícím domem v Praze.
 • 00:15:30 -Před Velkým světem techniky
  se z nich stali za krátkou dobu
 • 00:15:33 miláčci dětí.
 • 00:15:34 -U malých dětí
  je zábavné pozorovat,
 • 00:15:36 že když spatří sochu z dálky,
  trošku se jí bojí.
 • 00:15:40 Neví, co mají očekávat.
 • 00:15:43 -Ty starší děti si z nich udělaly
  hrací zónu.
 • 00:15:46 -Gorila nebo medvěd?
 • 00:15:48 -Gorila, podle mě.
 • 00:15:49 -Se mají, že jsou to sochy.
 • 00:15:52 -Aspoň nemusí chodit do školy.
 • 00:15:55 -V areálu Dolu Michal
  se mezitím usídlila
 • 00:15:57 v rámci festivalu Sculpture Line
 • 00:15:59 také Žraločí ploutev
  Jaroslava Chramosty.
 • 00:16:01 Od příštího týdne
  bude v nočních hodinách
 • 00:16:02 také světélkovat.
 • 00:16:08 Skryté titulky: Petra Lapuníková
  Česká televize, 2019

Související