iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
27. 5. 2012
na ČT1

1 2 3 4 5

1 hlas
598
zhlédnutí

Zajímavosti z regionů (Ostrava)

Události a informace z kraje, v němž žijete

24 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Zajímavosti z regionů

 • 00:00:02 ZAJÍMAVOSTI Z REGIONŮ
 • 00:00:09 Jsou tady Zajímavosti z regionů.
 • 00:00:10 Vítejte u nich.
 • 00:00:11 A začneme ve Štramberku.
 • 00:00:13 Specializovaná firma tam provozuje
  jako jediná v Evropě
 • 00:00:16 3 zkušební štoly,
  ve kterých simuluje výbuchy a požáry
 • 00:00:19 v uzavřených prostorách.
 • 00:00:21 Výsledky poslouží hlavně
  k lepší ochraně horníků
 • 00:00:23 při explozích v dolech.
 • 00:00:26 Na povrchu malebná zákoutí moravského
  Betléma,
 • 00:00:28 pár desítek metrů pod zemí prostory,
  do kterých má přístup jen několik
 • 00:00:31 zasvěcených lidí.
 • 00:00:33 Ve třech štolách
  v bývalém vápencovém lomu
 • 00:00:35 se zkouší účinky výbuchů
  nejrůznějších látek.
 • 00:00:40 VÝBUCH
 • 00:00:44 Nacházíme se v třetí pokusné štole,
  56 metrů dlouhé.
 • 00:00:47 Tato a první pokusná štola slouží pro
  simulaci výbuchových dějů
 • 00:00:52 prachovzdušných směsí.
 • 00:00:54 Prostřední štola slouží pro měření
  a výstup dat do zpracování
 • 00:00:59 pro počítač.
 • 00:01:00 Štoly reálně simulují prostředí
  uhelné sloje.
 • 00:01:03 Firma v nich testuje odolnost
  bezpečnostních přepážek,
 • 00:01:05 které mají v případě exploze
  bránit šíření ohně a kouře
 • 00:01:08 důlními chodbami.
 • 00:01:10 Výstupy z té simulace dávají odpověď
  jak předcházet takovému
 • 00:01:15 vzniku výbuchu, nebo v případě,
  že už vznikne, jak takový výbuch
 • 00:01:18 případně eliminovat.
 • 00:01:20 Během čtyřiceti let provozu
  zažily štoly tisíce
 • 00:01:22 pokusných výbuchů.
 • 00:01:23 Spotřebovaly se při nich stovky tun
  uhelného prachu.
 • 00:01:27 Po této zelené šňůře,
  což je bleskovice, dostane tento
 • 00:01:33 uhelný prach do rozptylu
  a tady nahoře je černouhelný prach,
 • 00:01:40 který elektricky odpálíme.
 • 00:01:42 VÝBUCH
 • 00:01:44 Pracovníci firmy testují ve štolách
  také průmyslové trhaviny
 • 00:01:47 nebo simulují požáry.
 • 00:01:48 Podobné zařízení přitom v Evropě
  neexistuje.
 • 00:01:51 Také proto se specialisté firmy
  podílejí i na vyšetřování
 • 00:01:54 důlních neštěstí způsobených výbuchem
  uhelného prachu.
 • 00:02:04 České vysoké školy potřebují změnu.
 • 00:02:07 Pokulhává kvalita absolventů
  i spolupráce s průmyslovými podniky.
 • 00:02:11 A právě na toto téma jednalo
  v Ostravě 40 představitelů univerzit
 • 00:02:15 a průmyslu z celé ČR.
 • 00:02:19 Slabá stránka českých vysokých škol
  - příliš mnoho absolventů,
 • 00:02:22 klesající úroveň vzdělání
  a téměř žádná praxe,
 • 00:02:25 stěžují si průmyslníci.
 • 00:02:28 My potřebujeme, aby studenti byli
  zapojeni více do technického života.
 • 00:02:31 Podniky vyčítají strašně moc věcí,
  ale myslím, že podstata je v tom,
 • 00:02:35 že jsme poněkud přehnali masovost
  vysokoškolského vzdělání
 • 00:02:38 a chybí kvalita.
 • 00:02:41 My jsme začátkem 90. let
  byli označeni, že máme
 • 00:02:44 málo vysokoškolsky vzdělaných lidí,
  což vedlo k tomu, že se otevřely
 • 00:02:48 dveře na vysoké školy.
 • 00:02:50 Dneska jsme v situaci opačné.
 • 00:02:52 Nemyslím si, že vysokoškolských
  studentů je v Česku hodně,
 • 00:02:55 pořád je to daleko menší část
  než mají vyspělé evropské země.
 • 00:02:59 Evropská unie má v této oblasti jeden
  cíl - a to, že v roce 2020
 • 00:03:03 chce mít 40 % vysokoškolsky
  vzdělaných třicátníků.
 • 00:03:07 Násilně se nutit do nějakých čísel
  je velmi obtížné zvlášť v době
 • 00:03:11 populačního poklesu.
 • 00:03:13 Jsou vysoké školy v krizi nebo ne?
 • 00:03:15 Odpověď hledali akademici
  s průmyslníky u kulatého stolu.
 • 00:03:20 Já si myslím, že ta krize tady je.
 • 00:03:22 Především finanční.
 • 00:03:23 Chybí nám zdroje
  na financování výuky,
 • 00:03:26 chybí nám zdroje na financování
  vědy a výzkumu.
 • 00:03:29 Na vysokoškoláky jsou přitom
  celosvětově kladeny
 • 00:03:32 stále větší nároky.
 • 00:03:35 To, co bylo ne před deseti,
  ale před pěti roky,
 • 00:03:38 tak dneska už je podprůměr.
 • 00:03:40 České vysoké školy už také nejsou
  na předních příčkách
 • 00:03:43 mezinárodního hodnocení.
 • 00:03:45 Ti studenti tam přijdou a očekávají,
  že je to lidé naučí.
 • 00:03:48 My jim v té Cambridge
  třeba jenom vysvětlíme
 • 00:03:51 a většinu práce oni dělají sami.
 • 00:03:54 Oni pracují jako mourovatí.
 • 00:03:55 Nejvíce vysokoškoláků má
  Lucembursko a Dánsko.
 • 00:03:58 Držitelem diplomu je
  skoro polovina jejich obyvatel.
 • 00:04:06 Televizní reportáže i fotografie
  se učí dělat školáci
 • 00:04:10 v Centru dětské komunikace
  ve Vratimově.
 • 00:04:12 Vzniklo před třemi lety za peníze
  Evropské unie.
 • 00:04:15 Děti mohly své práce poprvé
  představit na festivalu Mediafest
 • 00:04:18 v Ostravě.
 • 00:04:20 Autorkou této reportáže
  o Zlaté tretře je 15letá
 • 00:04:27 Vendulka Vajtrová.
 • 00:04:29 Za kamerou stál o dva roky starší
  Adam Dittrich.
 • 00:04:32 Ten také
  televizní příspěvek stříhal.
 • 00:04:35 Oba se k takové práci dostali
  díky Centru dětské komunikace.
 • 00:04:40 Práce redaktora je zajímavá,
  jakýmsi způsobem i těžká,
 • 00:04:45 ale ten výsledek je úžasný.
 • 00:04:47 Nejtěžší na natáčení
  je samotnou představu zhmotnit.
 • 00:04:53 Je občas jiná
  než jak to dopadne.
 • 00:04:55 A pak ten komentář,
  najít ta správná slova
 • 00:04:59 a vytáhnout z rozhovoru
  ty podstatné informace
 • 00:05:02 a zkrátit je tak, aby to lidi
  nenudilo, to je složitý proces.
 • 00:05:05 14letá Denisa Krumpochová
  se zase díky Centru
 • 00:05:08 dětské komunikace
  začala věnovat fotografii.
 • 00:05:10 Nový koníček ji zaujal natolik,
  že se rozhodla tento obor
 • 00:05:13 také studovat.
 • 00:05:15 Říká, že zkušenosti nabyté
  v zájmovém kroužku jí pomohly
 • 00:05:18 dostat se na střední
  uměleckou školu.
 • 00:05:22 Nejtěžší je asi to,
  protože se nevěnuji
 • 00:05:25 reportážní fotografii,
  tak do té umělecké fotky
 • 00:05:26 dát nějaký příběh, myšlenku,
  jinak to lidi nezaujme
 • 00:05:30 a mají to jako obyčejný snímek.
 • 00:05:33 Centrum dětské komunikace stálo
  přes 11 mil. Kč.
 • 00:05:36 Dům dětí a mládeže ve Vratimově
  to zaplatil z evropských peněz.
 • 00:05:41 Stoprocentně financovaný projekt
  je z toho důvodu, že jde o projekt
 • 00:05:45 pro děti a jsme
  neziskovou organizací.
 • 00:05:48 Provoz Centra dětské komunikace
  platila první 3 roky EU.
 • 00:05:51 To teď končí a dále si už musí
  centrum na sebe vydělat samo.
 • 00:06:03 V doprovodu po zuby ozbrojených
  policistů zamířila do Přerova
 • 00:06:06 národní kulturní památka
  Đ Předmostská Venuše.
 • 00:06:09 Do města, ve kterém byla objevena,
  se vrací poprvé po 120 letech.
 • 00:06:14 Skvost doby kamenné představuje
  Muzeum Komenského.
 • 00:06:27 Píše se o ní v učebnicích dějepisu.
 • 00:06:29 Před zraky lidí se ale klenot
  pravěkých sbírek dostane z trezoru
 • 00:06:31 jen výjimečně.
 • 00:06:33 Do Přerova Venuše přijela
  v koloně tří policejních aut.
 • 00:06:36 89 kilometrů urazila za 25 minut.
 • 00:06:41 Uvolněte to prosím vás, děkujeme.
 • 00:06:58 Oproti předpokladu jsme tady byli
  o půl hodiny dřív.
 • 00:07:01 Takhle starou věc jsem ještě nevezl.
 • 00:07:03 Je to úžasný zážitek.
 • 00:07:08 A to je ona.
 • 00:07:09 Rytina ženy na mamutím klu.
 • 00:07:11 Mimořádně výjimečný nález
  dokumentující období lovců mamutů.
 • 00:07:14 Tedy 31 Đ 22 tisíc let
  před naším letopočtem.
 • 00:07:18 V přerovské lokalitě Skalka
  ji v roce 1895 objevil Martin Kříž.
 • 00:07:23 Je v téměř v intaktním stavu,
  samozřejmě ty destrukce jsou vidět.
 • 00:07:29 Tak tom stavu byla
  víceméně nalezena, ale od té doby
 • 00:07:31 je ten stav velmi dobrý.
 • 00:07:33 V tomto případě se nejedná figurku,
  jedná se o rytinu
 • 00:07:37 provedenou geometrickým stylem.
 • 00:07:39 Jednotlivé části ženského těla
  jsou ztvárněny pomocí kombinace
 • 00:07:43 geometrických ornamentů.
 • 00:07:45 Desítka po zuby ozbrojených policistů
  dohlížela
 • 00:07:47 na vzácnou památku přesně do chvíle,
  než ji odborníci uložili do trezoru.
 • 00:07:51 Kvůli národní kulturní památce
  se výstavní sál rozrostl
 • 00:07:54 o speciální vitrínu.
 • 00:07:55 Bezpečnostní skla budou Venuši
  ukrývat na výstavě od čtvrtka
 • 00:07:58 až do 25. září.
 • 00:08:01 Pak se za stejných
  bezpečnostních opatření vrátí
 • 00:08:03 zpátky do trezoru v Brně.
 • 00:08:12 Polská malířka Anna Zych vystavuje
  v ostravské Galerii7.
 • 00:08:16 Nejčastěji se věnuje lidskému aktu, a
  to je téma, se kterým má
 • 00:08:21 ve své zemi problém.
 • 00:08:22 Většinu svého díla proto představuje
  v České republice nebo na Slovensku.
 • 00:08:27 Láska, vášeň, ale také závist
  nebo nenávist.
 • 00:08:31 Obrazy Anny Zych zachycují
  lidské emoce, které jsou podkresleny
 • 00:08:34 skrytou erotikou.
 • 00:08:36 Nepracuje s modelem, tvoří pouze
  na základě své představy.
 • 00:08:39 Podléhám svým emocím a pocitům,
  často dost silně cítím ten akt
 • 00:08:45 člověka, jeho kosti, jeho tělo
  a přes to tělo, přes ten výraz
 • 00:08:48 toho těla chci zachytit
  ty nevážnější emoce.
 • 00:08:52 V naprosté většině případů
  se tam objevují figury, osoby,
 • 00:08:55 ve většině případů ve dvojicích
  případně ve větších skupinách
 • 00:09:00 a každý ten obraz vytváří
  určité napětí.
 • 00:09:05 A právě silné emoce v kombinaci
  s erotickým nábojem jsou
 • 00:09:09 podle autorky pro Polsko
  příliš silnou kávou.
 • 00:09:11 Možnost vystavovat ji
  tam byla několikrát zamítnuta.
 • 00:09:15 Myslím, že Polsko je
  konzervativní zemí,
 • 00:09:18 je tam malý zájem o umění,
  ale za to větší zájem o politiku.
 • 00:09:22 Není to řečeno přímo,
  ale vždy je nějaké posunování
 • 00:09:24 termínu výstavy na neurčito
  a to je problém,
 • 00:09:27 to není moc příjemná situace.
 • 00:09:30 Ne všechny obrazy Anny Zych
  jsou líbivé, ale jak sama autorka
 • 00:09:34 říká, také ne všechno,
  co člověk ve svém životě prožívá,
 • 00:09:36 je hezké.
 • 00:09:38 Někdy jsou to dost agresivní kresby,
  které se vyznačují ostrou linií,
 • 00:09:42 tím chci ukázat psychickou hodnotu
  člověka, kdy se trápí člověk
 • 00:09:46 v různých situacích.
 • 00:09:48 Obrazy Anny Zych budou v Galerii7
  k vidění až do 23 června.
 • 00:09:59 Zajímavosti z regionů jsou u konce.
 • 00:10:01 Moderátorskou štafetu teď předávám
  Martinovi Grinvalskému.
 • 00:10:04 Začíná Romani luma - Romský svět.
 • 00:10:07 Mějte se krásně.
 • 00:10:40 Patnáctiletý hoch z Břeclavi,
  který se v polovině dubna
 • 00:10:43 údajně stal obětí útoku poté,
  co trojici procházejících mužů
 • 00:10:48 nedal cigaretu,
  si celý incident vymyslel.
 • 00:10:50 Zranění, kvůli nimž přišel
  o ledvinu, si sám způsobil pádem
 • 00:10:53 z výšky.
 • 00:10:54 Podle vyšetřovacího týmu
  kriminalistů k tomu došlo
 • 00:10:57 při riskantním balancování
  přes zábradlí v bytovém domě.
 • 00:11:03 Bydlení v nevyhovujících hygienických
  podmínkách,
 • 00:11:05 ovšem za velmi
  předražený nájem.
 • 00:11:07 Podobné ubytovny znají obyvatelé snad
  každého většího města.
 • 00:11:11 Na nefungující systém upozornil
  i ombudsman.
 • 00:11:14 Například v Ostravě vyrazili
  hygienici s policií
 • 00:11:16 na jednu z největších kontrol.
 • 00:11:18 Ubytovna v Ostravě-Svinově,
  původně určená pro 20 dělníků,
 • 00:11:22 poskytuje momentálně přístřeší
  160 lidem.
 • 00:11:26 Sociálka mě tlačí na jednu ubytovnu.
 • 00:11:28 Jenže nemůžu jít, protože chci být
  sama se svojí rodinou a s dětmi.
 • 00:11:32 A platím 17 000 Kč.
 • 00:11:35 Město účelově vázané peníze
  na doplatek na bydlení
 • 00:11:38 je přes tu ubytovnu protočí
  a získá je do obecního rozpočtu
 • 00:11:41 jako volné finanční zdroje.
  Je potřeba jednoznačně jít za tím,
 • 00:11:45 aby ty ceny nebyly nadsazené,
 • 00:11:48 aby k těm cenám byly také přiměřené
  hygienické podmínky.
 • 00:11:55 Zástupci 31 zemí
  si v Terezínském památníku
 • 00:11:58 připomněli oběti
  nacistického vyhlazování.
 • 00:12:00 Piety se zúčastnili i pamětníci,
  kteří terezínským ghettem prošli.
 • 00:12:05 Já jsem tady ta větší,
  to je moje sestra, tatínek, maminka.
 • 00:12:08 Všichni zahynuli v plynové komoře.
 • 00:12:11 Přes všechen hlad, nemoci a umírání
  tady přeci jenom byla naděje.
 • 00:12:17 Byli by rádi i ti přeživší
  i ti mrtví, aby se neustále
 • 00:12:20 na toto místo vzpomínalo.
 • 00:12:25 Zaměstnat o 500 lidí víc
  než letos chce
 • 00:12:27 ve svých příspěvkových organizacích
  Ústecký kraj.
 • 00:12:30 Podle hejtmanky Jany Vaňhové
  tak supluje stát, který není schopen
 • 00:12:33 nezaměstnanost řešit.
 • 00:12:35 Na severu Čech už její míra narostla
  na víc než 13 %.
 • 00:12:38 Celostátní průměr se přitom pohybuje
  někde kolem 8 %.
 • 00:12:43 S rukama v klíně sedí každý.
 • 00:12:44 Takže my chceme pracovat pro to,
  aby ta nezaměstnanost
 • 00:12:46 v Ústeckém kraji byla nižší.
 • 00:12:48 Nezaměstnaný, který je doma,
  stát přijde na 120 000 Kč ročně,
 • 00:12:51 zatímco v tomto projektu ten člověk,
  který dostane práci,
 • 00:12:55 přijde na nějakých 108 až 110 tisíc.
  Já se domnívám, že to není cesta.
 • 00:13:17 Komunitní centrum Chanov,
  občanské sdružení, začalo svou pouť
 • 00:13:24 v roce 2001, kdy začalo řešit
  sociální situaci přímo tady
 • 00:13:30 na chanovském sídlišti.
 • 00:13:33 Protože se jedná o zcela unikátní
  vyloučenou lokalitu, tak si myslím,
 • 00:13:41 že ten nápad byl velice dobrý.
 • 00:13:43 Pro komunitní centrum pracuji
  už dvanáct let.
 • 00:13:47 Ta práce mne baví.
 • 00:13:49 Vím, že těm lidem můžu pomoct,
  když přijdou s nějakým problémem
 • 00:13:51 nebo starostmi.
 • 00:13:53 A přineslo mi to hodně.
 • 00:14:00 Ta naše práce spočívá v tom,
  že prostě lidi v této lokalitě,
 • 00:14:04 kde žijeme, mají starosti
  s financemi, s bydlením, s placením
 • 00:14:12 exekuce a všechno možné.
 • 00:14:18 Takže tito lidé neumí
  tak komunikovat
 • 00:14:22 nebo se k tomu vyjadřovat,
  takže jdou za námi, poprosí nás
 • 00:14:24 o pomoc a my se jim s tím
  pokoušíme pomoct.
 • 00:14:28 Já jsem byl tehdy mladý kluk,
  bylo mi 18 let, dneska mi je 33
 • 00:14:32 a jsem vděčný, co jsem toho dokázal.
 • 00:14:34 Dneska jsou ti mladí kluci
  něco úplně jiného, než jsou oni.
 • 00:14:37 Řeknou si, že mají práci, mají dobré
  kontakty, umí komunikovat.
 • 00:14:42 Oni mají problém v komunikaci,
  vyplňování papírů,
 • 00:14:45 hlavně na magistrátu.
 • 00:14:47 Už se mi podařilo, že chodíme
  za někoho i jednat na magistrát,
 • 00:14:50 protože neznají ty český věty.
 • 00:14:53 Takže já už jsem něco pochytal,
  no a prostě jsem na sebe pyšný,
 • 00:14:56 co jsem dokázal.
 • 00:14:58 Já už tady pracuji asi šestý rok.
 • 00:15:02 Pracuji tady rád s těmi ženami.
 • 00:15:04 To je moje funkce.
 • 00:15:06 Jsou to starší ženy,
  co mají přes padesát let,
 • 00:15:09 mohly by to být mými rodiči
  a já jim řeknu,
 • 00:15:12 že budou tady tohle dělat a takhle
  a pokud se jim to nelíbí,
 • 00:15:15 tak můžou jít dělat do Mostu.
 • 00:15:17 Ale tyhle ženy
  mne strašně poslouchají.
 • 00:15:19 Děkuji paní Milerové i Péťovi tady,
  že pro nás prostě v tom Chanově
 • 00:15:24 tohle udělali, že můžeme tady dělat
  ty veřejný práce.
 • 00:15:30 Jsem spokojená.
 • 00:15:34 Já už tuhletu práci dělám tři roky
  a líbí se mi to tady.
 • 00:15:38 Máme tady i kurzy
  a rozumíme si s nimi.
 • 00:15:43 Nemusíme jezdit do Mostu,
  nemáme peníze na jízdenky
 • 00:15:46 a můžeme být tady.
 • 00:15:50 Děkujeme jim.
 • 00:15:57 Zabýváme se otázkou vzdělávání,
  aby naši klienti měli možnost
 • 00:16:04 sáhnout po nějaké práci
  na trhu práce.
 • 00:16:07 Ta vlastní činnost spočívá
  ve zdokonalení žáka,
 • 00:16:10 v přípravě naučit ho komunikovat,
  naučit ho takové ty základní věci,
 • 00:16:14 aby se dokázal připravit
  na ten přechod ze základní školy
 • 00:16:17 na střední.
 • 00:16:19 Komunikační kurz má
  v tom základu úkol,
 • 00:16:23 aby romská populace měla možnost
  seznámit se s mluveným slovem,
 • 00:16:30 verbálním a neverbálním projevem.
 • 00:16:33 A měli tak snazší cestu při jednání
  např. s úřadem práce
 • 00:16:39 a s novým zaměstnavatelem.
 • 00:16:47 Co se týče motivačního kurzu,
  ten je veden prakticky,
 • 00:16:53 aby došlo k zavedení návykovosti,
  aby si lidi zvykli
 • 00:16:58 na nějakou pracovní náplň,
  která je určitě bude čekat.
 • 00:17:03 Už se povedlo několik desítek osob
  proškolit v obou kurzech
 • 00:17:10 a na základě osvědčení,
  které od nás dostaly.
 • 00:17:16 Po skončení jim byl předán doklad,
  který má pro ně tu hodnotu,
 • 00:17:19 kdy pro ně to znamená,
  že pro sebe něco udělali.
 • 00:17:22 Velkým úspěchem bylo to,
  že se tři dívky dostaly
 • 00:17:30 na střední zdravotnickou školu
  na sociální odbor způsobnosti,
 • 00:17:32 kde tedy začaly studovat.
 • 00:17:33 Pomohli jsme jim v tom začátku.
 • 00:17:35 Dalším byl jeden ze žáků,
  který se dostal
 • 00:17:37 na obchodní akademii,
  ale neúspěch byl ten,
 • 00:17:41 že na školu vůbec nenastoupil.
 • 00:17:42 Ačkoliv se tam dostal
  a splnil všechny podmínky,
 • 00:17:45 měl velice dobrý prospěch.
 • 00:17:47 Asi tlak ze strany rodiny vedl
  nakonec k tomu, že vůbec nezačal.
 • 00:17:51 Což je škoda, protože ani nezjistil,
  jestli na to má, nebo nemá.
 • 00:17:58 Díky komunitnímu centru jsem dostala
  velkou příležitost studovat
 • 00:18:01 na střední škole obor
  sociální činnost.
 • 00:18:04 Jdu do druhého ročníku, jsem ráda,
  že jsem dostala tuhle příležitost.
 • 00:18:49 Dnešní vernisáží otevíráme výstavu
  mladého Roma, Dejvida Sejdovice
 • 00:18:53 z Černé Hory.
 • 00:18:54 Jeho fotografie vznikly
  při workshopu.
 • 00:18:59 Dejvid Sejdovic udělal
  nejúspěšnější fotografie.
 • 00:19:05 Je to hezký příběh,
  on se objevil, ptal se co to je,
 • 00:19:09 vzal ten foťák, nafotil to a odešel.
 • 00:19:14 Mně se na tady téhle výstavě
  líbí bezprostřednost,
 • 00:19:18 taková ta klučičí hravost,
  focení úplně obyčejných
 • 00:19:21 věcí, úplně super.
  Je řemeslník.
 • 00:19:23 Je mu je mezi 25 a 30.
 • 00:19:29 Pracuje normálně, obyčejnou práci
  a ve volném čase, to mi sdělil,
 • 00:19:35 vyřezává ze dřeva.
 • 00:19:38 Mně se prvně líbí zdejší atmosféra,
  to je hodně důležité,
 • 00:19:41 to tady koluje.
 • 00:19:44 A ten samotný koncept mi přijde hodně
  zajímavý.
 • 00:19:49 Jsem rád, že je to vlastně
  to propojení práce v Černé Hoře,
 • 00:19:56 to bylo v Srbsku, to bylo, tuším,
  a že se to tak pěkně přenáší.
 • 00:20:00 Momentálně je krize, takže nebylo
  dostatek peněz, abychom ho pozvali,
 • 00:20:06 aby sem přišel.
 • 00:20:07 Tyhle ty fotografie, ty se mi líbí
  úplně nejvíc.
 • 00:20:14 Zaujal mě na nich kontrast barev
  a pak mě zaujalo na výstavě,
 • 00:20:17 jak paní mluvila o té historii
  nebo o procesu výstavy.
 • 00:20:21 Neměl ani foťák,
  byly tam samé přednášky atd.
 • 00:20:27 On si to takhle fotil, fotil
  a z toho vypadly výborné věci.
 • 00:20:34 Výtvarné, vysoká kvalita
  a dosáhl cíle, který jsme měli.
 • 00:20:45 A ten byl, že když amatéra přivedeš
  do takové atmosféry, do prostředí,
 • 00:20:57 tak z něj mohou vypadnout
  velice dobré, tvořivé věci,
 • 00:21:02 jako jsou ty fotografie.
 • 00:21:06 Jakmile člověk není
  zatížený akademismem,
 • 00:21:10 tak se tam spontánně objeví to,
  co člověk vidí, zažije,
 • 00:21:18 je blíž tomu objektu.
 • 00:21:21 Není zatížený tou znalostí,
  takže jsou velice spontánní.
 • 00:21:28 A potom i objekty, které on fotil,
  to jsou detaily naprosto výjimečné.
 • 00:21:36 Tam se dělala nějaká velká akce,
  ale tam najdete boty nebo pusu.
 • 00:21:46 Je to hodně upřímné a v tom je
  možná ta výjimečnost.
 • 00:21:54 Víte, já si myslím, že Romové jsou
  dost talentovaný národ,
 • 00:21:57 ze kterého se to nevyčerpalo.
 • 00:22:02 Nezpracovalo se to v nich.
 • 00:22:06 Ta výstava, by to měla i ukázat.
 • 00:22:09 Fotografie na té výstavě jsou
  vysoce výtvarné, takže i výstava
 • 00:22:17 je udělená podle toho.
 • 00:22:19 Magie v současném světě,
  když se hodně opakují
 • 00:22:26 ty aktuální věci, které se dějí,
  jako rasismus, nedemokracie,
 • 00:22:31 sociální problémy Romů atd.
 • 00:22:36 Podle mě cesta tudy nevede.
 • 00:22:39 Uměním a kulturou za svobodou.
 • 00:22:42 V tom dialogu přijít na to,
  jak bychom se mohli spojit.
 • 00:22:52 Už po čtrnácté bude česká metropole
  hostit Světový romský festival
 • 00:22:56 KHAMORO.
 • 00:22:57 Tradiční přehlídka,
  jejíž organizaci mají
 • 00:23:00 už od roku 1999 na starosti
  občanské sdružení Slovo 21
 • 00:23:04 a Studio Production Saga,
  proběhne od 28. května do 6. června.
 • 00:23:10 V úterý 29. května si nenechte ujít
  módní přehlídku Osmanyho Laffity.
 • 00:23:15 Návrhář kubánského původu
  pro festival KHAMORO exkluzivně
 • 00:23:18 připravil svou jarní a letní kolekci
  pro rok 2012.
 • 00:23:22 Na karlínském Lyčkově náměstí
  ji v půl šest večer představí
 • 00:23:26 romští i neromští modelové.
 • 00:23:29 Galerie Novoměstské radnice zve
  ve středu 30. května na vernisáž
 • 00:23:33 romských řemesel a způsobů obživy.
 • 00:23:35 Mezi exponáty můžete zhlédnout
  výrobky a nástroje kovářů, kotlářů,
 • 00:23:40 zvonařů, košíkářů, varhanářů
  nebo se můžete seznámit
 • 00:23:43 s tradiční výrobou valků, tedy
  nepálených cihel sušených na slunci.
 • 00:23:48 31. května v pravé poledne vyrazí
  slavnostní defilé účinkujících
 • 00:23:53 festivalu KHAMORO z Václavského
  na Staroměstské náměstí.
 • 00:23:56 V pestrobarevném průvodu letos
  uvidíte nejen 7 kapel
 • 00:23:59 vystupujících na koncertech
  tradiční hudby, ale také
 • 00:24:02 české hudební a taneční soubory.
 • 00:24:04 Nebudou chybět vlajkonoši
  ani kočár tažený koňmi.
 • 00:24:08 Na "Nové podoby anticiganismu
  v moderní Evropě" se zaměří
 • 00:24:11 mezinárodní odborný seminář.
 • 00:24:14 Začíná v pátek 1. června
  v Americkém centru a potrvá 2 dny.
 • 00:24:19 Pražský klub SaSaZu se v sobotu
  2. června promění ve žhavý kotel
 • 00:24:23 romské hudby z různých koutů světa.
 • 00:24:25 Galakoncert tradiční romské hudby
  začíná ve dvacet hodin,
 • 00:24:29 novinkou letošního ročníku festivalu
  bude vystoupení hostů.
 • 00:24:33 Třeba kapely Nightwork
  nebo Martina Svátka.
 • 00:24:44 Skryté titulky: Eva Hadwigerová,
  Česká televize, 2012

Související