iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
6. 7. 2010
23:30 na ČT1

1 2 3 4 5

61 hlasů
18631
zhlédnutí

Za zrcadlem

Astrologie aneb čteme ve hvězdách

28 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Za zrcadlem - Astrologie aneb čteme ve hvězdách

 • 00:00:00 Stejně jako většina z vás,
 • 00:00:01 i já platím složenky,
  dodržuji pravidla, přesný čas.
 • 00:00:06 Však někdy v noci luna bledá,
  na mou pelest čísi duch si sedá,
 • 00:00:11 a nejistota začíná.
 • 00:00:13 Nadpřirozené síly
  a paranormální jevy.
 • 00:00:16 Pavěda, výmysly, na naivky metla?
 • 00:00:20 Dokud nezemřeš na kousnutí krysy,
 • 00:00:24 přesně, jak kdysi
  kartářka ti řekla.
 • 00:00:29 Řekni mi, zrcadlo,
  co se za tebou skrývá?
 • 00:00:47 Je to vo hviezdach,
  je to vo hviezdach...
 • 00:00:56 Zpívá populární skupina nesmysly,
 • 00:00:59 nebo tam opravdu něco je?
 • 00:01:13 Když se zeptám na definici
  astrologie, jak bude znít?
 • 00:01:18 Je to snaha nalézt smysluplné
  souvislosti
 • 00:01:20 mezi tím, co se děje na obloze
 • 00:01:22 a mezi tím,
  co se děje dole na Zemi,
 • 00:01:23 v přírodě a v životě lidských
  bytostí.
 • 00:01:27 Kořeny astrologie se ztrácejí
  v mlhách starověkého Sumeru,
 • 00:01:31 to je tak dva a půl tisíce let
  před Kristem.
 • 00:01:35 Potom se posouvají dál k Asyřanům,
  k Babyloňanům a nakonec do Egypta.
 • 00:01:41 Dále se nám šíří do starověkého
  Řecka a Říma,
 • 00:01:46 kde se jí zabývají
  už i někteří císaři.
 • 00:01:51 150 let po Kristu vzniká
  zásadní astrologické dílo -
 • 00:01:56 Ptolemaeiův Tetrabiblos,
 • 00:01:59 ze kterého někteří astrologové
  čerpají dodnes.
 • 00:02:03 Do Čech astrologie pronikla
  ve středověku.
 • 00:02:06 K jejím vyznavačům patřili,
 • 00:02:07 podobně jako většina tehdejších
  panovníků,
 • 00:02:10 i Přemysl Otakar II. nebo Karel IV.
 • 00:02:14 Ten prý dokonce nechal Staré Město
  Pražské i Karlův most
 • 00:02:18 stavět podle rad svých astrologů.
 • 00:02:24 Knihovna Národního muzea uchovává
  ve svých fondech
 • 00:02:29 také pár astrologických rukopisů,
  konkrétně z 15. a 16. století.
 • 00:02:40 Čili rukopis z 15. století,
  s krásným kolorovaným obrázkem
 • 00:02:46 a potom česky psaný rukopis
  z 16. století.
 • 00:02:53 Zde si například můžeme přečíst:
 • 00:02:55 "O hýbavosti a hnutí oblohy
  nebeské, kteráž se kolem točí.?
 • 00:03:03 A v renesanci takto upravované
  horoskopy, nikoliv do kruhu.
 • 00:03:21 Hvězdné pokyny pro urozený zažívací
  trakt jeho císařské milosti:
 • 00:03:25 Mars s Merkurem v sextilu levém
 • 00:03:27 nabádá nejvytrávenější císařský
  dvanácterník,
 • 00:03:30 aby zažíval rohlíčky z pekárny
  U Pochoutky císařovy,
 • 00:03:34 dnes obzvláště vypečené!
 • 00:03:39 Největší slávy se astrologie
  dočkala za vlády Rudolfa II.,
 • 00:03:43 známého příznivce nejrůznějších
  nauk a umění.
 • 00:03:48 Nutno ovšem podotknout,
 • 00:03:49 že tehdy ještě byla astrologie
  pokládána za seriózní vědu
 • 00:03:53 a vážně se jí zabývali nejlepší
  hvězdáři té doby,
 • 00:03:57 jako Tycho de Brahe či Jan Kepler.
 • 00:04:02 To už však dávno neplatí
  a astronomové hledí na astrologii
 • 00:04:06 už řadu let s pohrdáním
  a despektem.
 • 00:04:14 Astronom přirozeně vychází
 • 00:04:15 jenom z ověřených forem působení
  kosmických těles na člověka.
 • 00:04:21 A to je jednak gravitace,
 • 00:04:22 kterou popisujeme obvykle
  Newtonovým gravitačním zákonem,
 • 00:04:25 a potom záření,
  tedy elektromagnetismus,
 • 00:04:28 pro který používáme k jeho výkladu
  Maxwellových rovnic.
 • 00:04:32 Oba tyto typy interakcí
  mají společné to,
 • 00:04:35 že velice rychle klesají
  se vzdáleností,
 • 00:04:37 dokonce s druhou mocninou.
 • 00:04:39 A na druhé straně jsou izotropní,
 • 00:04:41 to znamená, že nezáleží na směru,
  odkud to působení k nám přichází.
 • 00:04:47 Naproti tomu astrolog dává směru
  rozhodující význam
 • 00:04:52 a zanedbává význam vzdálenosti.
 • 00:04:56 A tak tedy to astrologické
  působení, ta interakce,
 • 00:04:59 ta vlastně není přesně popisována,
 • 00:05:02 ta je vyjevována jakýmsi
  podvědomím,
 • 00:05:05 intuicí onoho astrologa.
 • 00:05:08 A samozřejmě, že takový důkaz
  vědě nestačí.
 • 00:05:13 To tedy znamená,
  že i když se astrologie často halí
 • 00:05:16 do vědecké astronomické
  terminologie,
 • 00:05:18 že s vědou opravdu nemá dnes
  už pranic společného.
 • 00:05:26 Navzdory názorům astronomů
 • 00:05:27 zažívá astrologie po roce 1989
  neuvěřitelný boom.
 • 00:05:33 Hvězdopravci pořádají v Praze
  mezinárodní sjezdy,
 • 00:05:39 televize vysílají astrologické
  pořady,
 • 00:05:43 v žádném časopise nesmí chybět
  horoskop,
 • 00:05:47 astrologové veřejně hájí
  svoji nauku proti přesile vědců.
 • 00:05:59 Zdánlivě ospalé nedělní dopoledne,
 • 00:06:03 ovšem už za okamžik se tady
  za mými zády odehraje drama,
 • 00:06:10 astro drama.
 • 00:06:13 Hvězdy už se scházejí.
 • 00:06:18 -Astro drama, Martino, mám se bát?
  -Nemusíte, není čeho.
 • 00:06:25 Ta celá záležitost se odvíjí tak,
  že každá planeta horoskopu
 • 00:06:29 symbolizuje nějako funkci,
  nějaký životní projev.
 • 00:06:32 Je to nějaký archetyp.
 • 00:06:34 My si vybereme nějakou roli,
 • 00:06:37 a ten archetyp ztělesníme
  při té hře.
 • 00:06:41 Slunce, to je energie, síla,
  otcovský princip.
 • 00:06:46 Luna znamená přizpůsobivost,
  sny a princip mateřství.
 • 00:06:51 Merkur symbolizuje komunikaci,
  schopnost dorozumění.
 • 00:06:55 Venuše je žena,
  přitažlivost a krása.
 • 00:06:59 Mars - muž,
  bojující za své hodnoty.
 • 00:07:02 Jupiter expanduje, chce více
  zkušeností, slávy i majetku.
 • 00:07:07 Naopak Saturn představuje řád,
  zákony, bezpečí, ale také omezení.
 • 00:07:13 Uran je netrpělivý, neklidný,
  usiluje o změnu a osvobození.
 • 00:07:19 Neptun přináší víru, vize,
  ale i klam a iluze.
 • 00:07:24 A konečně Pluto nás konfrontuje
  s pravdou o nás samých.
 • 00:07:29 Takže, přátelé, přistupujeme
  k výrobě masek.
 • 00:07:32 Co tady vidíte?
 • 00:07:34 Jsou tady takové vodové barvy,
  tady si můžete nalít vodu, štětce,
 • 00:07:38 masky se mohou vyrobit jakkoliv.
 • 00:07:42 Klidně si je můžete vyrobit
  z papíru,
 • 00:07:43 udělat si tam díry, ostříhat si to,
 • 00:07:45 záleží jenom na vaší fantazii,
  na vaší hře.
 • 00:07:48 Ztvárňujte si to,
  co máte v sobě sami
 • 00:07:50 a zápaste s tím materiálem,
  jak to půjde.
 • 00:07:53 Takže, prosím...
 • 00:07:57 Já jsem Jirka a na toto setkání
  jsem se těšil,
 • 00:08:00 i proto, že jsem také spíš naladěný
  na nějaké prožívání
 • 00:08:03 a žiju hodně spíš přítomností,
  než nějakým myšlením.
 • 00:08:07 Takže jsem rád, že se budu moci
  účastnit něčeho, co bude spontánní
 • 00:08:10 a nebudu muset moc používat hlavu,
  protože to dělám moc často.
 • 00:08:15 Já se jmenuju Iveta
 • 00:08:17 a čekám, že tady dneska prožijeme
  všichni spolu pěkný den.
 • 00:08:23 Já jsem Natálie a přišla jsem
  dneska do astro dramatu s tím,
 • 00:08:28 že si potřebuju vyřešit nějaké
  svoje věci ohledně toho,
 • 00:08:31 abych porozuměla planetě,
  která je mi strašně cizí.
 • 00:08:36 Já jsem Tomáš a jsem zvědavý,
  co tady můžu poznat,
 • 00:08:40 i jestli by to bylo něco,
 • 00:08:42 co by mě třeba postrčilo směrem
  k vyřešení nějakých problémů,
 • 00:08:46 které stále jen odsunuji,
  že na to přijde čas,
 • 00:08:50 a ona pak přijde zubatá
  a už čas nebude.
 • 00:08:56 Co jsem slyšel, tak inženýr Richard
  Stříbný je astrologem tělem i duší?
 • 00:09:01 -I duší?
  -Ano, i duší.
 • 00:09:03 Dokonce i svého psa jsem si vybral
  podle horoskopu.
 • 00:09:06 Takže se jmenuje, předpokládám,
  Pluto?
 • 00:09:09 Ne, ne, je to Bianca Black
  z rodu Doubravka.
 • 00:09:12 Bianco! No a jak se hledá pes
  podle horoskopu?
 • 00:09:15 Celkem jednoduše.
 • 00:09:17 Člověk musí znát chovatele,
  zadá požadavek,
 • 00:09:20 a když se štěňata narodí,
  tak mi pošlou mailem jejich data.
 • 00:09:25 Sestavím horoskop, zjistím,
  jaký má charakter,
 • 00:09:27 kompatibilitu se mnou,
  pak kliknu myší a pes je na cestě.
 • 00:09:34 Inženýr chemie Richard Stříbný
 • 00:09:37 se astrologií zabýval
  už za minulého režimu,
 • 00:09:40 ale profesionálem v oboru se stal
  až počátkem 90. let
 • 00:09:44 díky krachu výzkumného ústavu,
  kde do té doby pracoval.
 • 00:09:49 Á, astrologické studio,
 • 00:09:52 ing. Richard Stříbrný,
  hvězdopravec.
 • 00:09:56 Ale tady je Stříbrný,
 • 00:09:59 a já jsem vás představil
  jako Stříbný!
 • 00:10:01 Tady je levý břeh Vltavy
  a tady jsem hvězdopravec Stříbrný.
 • 00:10:07 Muž mnoha jmen, to je podezřelé!
 • 00:10:15 Jak se může poloha planet
  promítnout do života člověka?
 • 00:10:18 Jaký může mít vliv?
 • 00:10:20 Víte, to je jedna z nejsložitějších
  otázek.
 • 00:10:24 Já jsem dospěl k tomu názoru,
 • 00:10:27 že ty planety jsou něco
  jako naši učitelé,
 • 00:10:30 že jsou to bohové ve smyslu
  řeckých či římských bohů,
 • 00:10:33 kteří naše duše nesmrtelné,
  spojené se smrtelnými těly,
 • 00:10:37 vychovávají určitým systémem
  zkoušek a řídí se heslem:
 • 00:10:41 Chytrému napověz, hloupého trkni.
 • 00:10:44 Čili to, co se člověku v lidském
  životě děje, když je trkán,
 • 00:10:48 znázorňuje pouze ten fakt,
 • 00:10:51 že sešel z cesty,
  že se nechová moudře.
 • 00:10:53 Proto přicházejí ty rány osudu.
 • 00:10:57 Čili přesná budoucnost určitě,
  podle mého soudu, není ve hvězdách.
 • 00:11:01 Ta je do značné míry v našich
  rukách.
 • 00:11:03 Astrologie opravdu není
  jako matematika nebo fyzika,
 • 00:11:07 nemůže dát nějaký certifikát -
 • 00:11:09 tehdy a tehdy vyhraješ v loterii,
  tehdy a tehdy ti vlak ujede nohu,
 • 00:11:13 nebo něco takového,
  to opravdu ve hvězdách není.
 • 00:11:17 Já jsem provedl, jak vy říkáte,
 • 00:11:19 výsadek na tuto planetu
  před 52. lety.
 • 00:11:21 Můj život v současnosti
  není zrovna ideální,
 • 00:11:24 ale jak vy, jako astrolog,
  mi můžete pomoci?
 • 00:11:28 Jednak tím, že bych zanalyzoval
  váš horoskop osobní,
 • 00:11:31 čili horoskop toho prvního
  samostatného nádechu,
 • 00:11:35 a řekl bych, jaký potenciál sil
  máte k dispozici.
 • 00:11:38 K čemu máte vlohy,
  jaké zdravotní dispozice,
 • 00:11:41 jaké typy partnerek projdou
  vaším životem.
 • 00:11:43 Ale pak jsou ty metody
  prognostické astrologie,
 • 00:11:46 a tam už bych mohl zkoumat
  váš vývoj v čase
 • 00:11:49 a říci vám, kdy třeba podepsat
  nějakou významnou smlouvu,
 • 00:11:54 kdy jednat s úřady, nebo naopak
  kdy se těm jednáním vyhnout,
 • 00:11:58 protože budou průtahy a komplikace.
 • 00:12:02 Čili astrolog vám usnadní cestu
  životem.
 • 00:12:11 Psst, za panem astrologem
  přišla klientka. Počkáme.
 • 00:12:20 Když se dívám do vašeho horoskopu
  nativního,
 • 00:12:22 tak vidím zdůrazněné znamení Raka,
 • 00:12:24 kde se nacházelo nejenom Slunce,
  ale také Uran a Mars,
 • 00:12:28 což naznačuje, že budete milovat
  děti, přírodu, turistiku...
 • 00:12:34 Klient si mě buď najde
  na internetu,
 • 00:12:35 zavolá mi, napíše mail,
 • 00:12:37 já si od něho vyžádám dopředu
  datum, čas a místo narození,
 • 00:12:40 zeptám se ho, jaké má problémy,
  co by chtěl se mnou řešit,
 • 00:12:44 a potom ho pozvu sem na konzultaci.
 • 00:12:48 Tady už s ním hovořím,
  už mám všechno předpřipraveno
 • 00:12:50 a ve finále, když klient odchází,
 • 00:12:52 tak si odnáší cédéčko s nahrávkou
  té konzultace
 • 00:12:56 spolu s výpočty, nákresy
  a vysvětlivkami,
 • 00:12:58 a samozřejmě mu odpovídám
  na jeho dotazy.
 • 00:13:02 Kdybyste měla mně,
  nevěřícímu Tomášovi říci,
 • 00:13:04 co vám dala astrologie?
 • 00:13:07 Pomohla mně samotné poznat
  samu sebe,
 • 00:13:10 protože kolikrát jsem sama se sebou
  si nevěděla rady,
 • 00:13:15 nebo jsem se divila sama sobě,
 • 00:13:18 proč dělám to,
  co třeba ani dělat nechci,
 • 00:13:20 proč jsem to udělala.
 • 00:13:22 A tak už dneska nejednám,
  nebo nejednám tak chaoticky,
 • 00:13:26 snažím se v klidu,
 • 00:13:29 a když nastane nějaký problém,
 • 00:13:31 tak se na to dívám trošičku
  z druhé strany.
 • 00:13:35 Říkám si: Co mi to mělo říct,
  co mi to má přinést?
 • 00:13:39 A snažím se vzít z toho
  to pozitivní.
 • 00:13:50 Já jsem Luna, mám na krku dítě.
 • 00:13:54 Já jsem Uran, rozvraceč,
 • 00:13:56 který tady všechno zničí,
  když bude moct,
 • 00:13:58 a zasáhne, aby byla změna.
 • 00:14:00 Já jsem Slunce.
 • 00:14:03 Já jsem Uran,
  který již té změny dosáhl.
 • 00:14:08 Pluto.
 • 00:14:10 Venuše.
 • 00:14:12 Uran, který nebude ničit,
  ale dávat věci do pohybu.
 • 00:14:21 Takže prosím...
 • 00:14:30 Astrologie pracuje tak,
  že studuje cykly.
 • 00:14:33 Znáte den, měsíc, rok.
 • 00:14:37 Astrologie může pracovat s cykly
  mnohem delšími,
 • 00:14:39 a samozřejmě, že se jedná
  o studium symbolů,
 • 00:14:44 ne tedy žádných fyzikálních vlivů,
 • 00:14:47 protože my nečteme ty znaky
  jako něco přesného, daného,
 • 00:14:53 s jediným významem,
  tak, jak to musí být ve vědě.
 • 00:14:57 Tam jednička musí být jedničkou,
  dvojka dvojkou,
 • 00:15:00 a tak dále a tak podobně.
 • 00:15:01 Pro nás jednička nemá pouze
  kvantitativní význam,
 • 00:15:05 ale i kvalitativní.
 • 00:15:06 Něco nám symbolizuje, jednotu.
 • 00:15:09 Nebo dvojka nám symbolizuje
  polaritu, čili napětí.
 • 00:15:14 To znamená, že je to spíš takový
 • 00:15:16 estetický nebo psychologický pohled
  na ta fakta.
 • 00:15:18 Je to úplně jiná interpretace
  stejných dat.
 • 00:15:23 Astrologie pracuje s pojmy
  jako cyklus, perioda.
 • 00:15:26 A právě na význam cyklů,
 • 00:15:28 ať už planetárních,
  či každodenních, pro život člověka,
 • 00:15:32 se jdeme zeptat paní profesorky
  Heleny Illnerové.
 • 00:15:38 Nechala jste si někdy
  vyhotovit horoskop?
 • 00:15:42 To rozhodně ne.
 • 00:15:43 To mě vůbec nikdy nezajímalo.
  Já tomu nevěřím.
 • 00:15:46 -Nevěříte?
  -Ne.
 • 00:15:48 Nevěříte a přitom astrologie
  vychází také
 • 00:15:51 z pravidelného cyklického pohybu
  planet.
 • 00:15:54 A vaše jméno je v oblasti,
 • 00:15:57 když to řeknu vtipně, cyklistiky,
  pojmem,
 • 00:16:01 tedy bio cyklistiky?
 • 00:16:03 No, právě, že to je ta
  bio cyklistika.
 • 00:16:06 Já se zabývám cykly, ale neřekla
  bych jenom v lidském životě,
 • 00:16:10 samozřejmě i v životě zvířat,
  obecně cykly.
 • 00:16:15 A já se zabývám těmi denními cykly.
  Těch známe samozřejmě tisíce.
 • 00:16:18 V lidském organismu,
  v jakémkoliv organismu.
 • 00:16:21 Pochopitelně, že by někdo mohl
  říct:
 • 00:16:24 To je jasné,
  ty jsou odvozeny od toho,
 • 00:16:26 že se Země otáčí kolem své osy,
  jak vy správně říkáte,
 • 00:16:30 ale ony jsou vnitřní.
 • 00:16:32 To jsou vnitřní rytmy,
  které jsou jenom synchronizovány
 • 00:16:36 pravidelným střídáním světlo - tma,
  světlo - tma.
 • 00:16:40 Tak těmhle rytmům věřím
  stoprocentně.
 • 00:16:43 A jak tyto denní cykly ovlivňují
  samotný život člověka?
 • 00:16:47 Obrovsky. My jsme cykličtí tvorové.
 • 00:16:51 Vždyť ono stačí si uvědomit,
 • 00:16:53 že máme cyklus spánek - bdění,
  spánek - bdění,
 • 00:16:56 bez toho spánku bychom nepřežili.
 • 00:17:00 Máme rytmus v tělesné teplotě,
 • 00:17:01 v koncentraci různých iontů
  v moči, v plazmě, kdekoliv.
 • 00:17:05 My se stále měníme.
  Měníme se s průběhem 24 hodin.
 • 00:17:12 Tak se zeptám ještě jednou.
  A proč tedy nevěříte astrologii?
 • 00:17:16 Podívejte, myslím si,
  že těch věcí,
 • 00:17:18 které mohou říct něco o lidském
  osudu, a daleko hodnověrnějších,
 • 00:17:22 jsou tisíce.
 • 00:17:23 Už jenom jak to dítě vyrůstá,
 • 00:17:25 jaké má podmínky třeba,
  když je v bříšku u maminky,
 • 00:17:28 jak je ta maminka spokojená,
  jakou má náladu,
 • 00:17:30 jakou přijímá stravu,
  co je ve vzduchu, a tak dále.
 • 00:17:33 To jsou tisíce a jedna věc,
  které ovlivní budoucí vývoj člověka
 • 00:17:38 a samozřejmě i po narození.
 • 00:17:40 A jakýkoliv pohyb hvězd,
  tomu vůbec nevěřím.
 • 00:17:46 Tak, a je to za námi.
 • 00:17:48 Teď je to kolo, kdy si říkáme,
  jaká jsme měli očekávání,
 • 00:17:52 co se nám dařilo,
  co se nám nedařilo.
 • 00:17:55 Nehodnoťte, spíš se věnujte tomu,
  co jste pociťovali,
 • 00:17:59 s čím jste zápasili,
  co se tam odvíjelo v hlavičce.
 • 00:18:04 Kdo chce, může říkat.
 • 00:18:07 Tak já jako Slunce začnu.
 • 00:18:09 Já jsem si prostě chtěl vyzkoušet,
  jaké to je být tím středem,
 • 00:18:16 ale zároveň si najít takovou
  tu rovnováhu,
 • 00:18:20 být tím, kdo tam udává
  nějaký rytmus nebo smysl,
 • 00:18:25 ale zároveň jsem nechtěl upadnout
  do sebestřednosti.
 • 00:18:27 Vyladit si to.
  Přišly mi důležité všechny planety.
 • 00:18:31 Zkoušel jsem si roli takového
  toho krále,
 • 00:18:33 který by neměl smysl, kdyby tam
  nebylo to společenství.
 • 00:18:36 Sice může existovat sám,
 • 00:18:38 ale zároveň ti ostatní jsou
  pro něj ta inspirace, a tak.
 • 00:18:42 Bylo to pěkné.
 • 00:18:45 Chtěla jsem to mít
  co nejjednodušší,
 • 00:18:47 naznačit trošku tu jeptišku,
 • 00:18:49 aby tam byla vidět ta služba
  pro to dítě.
 • 00:18:55 Tak jsem ho chtěla chránit
  před hlukem,
 • 00:18:58 nebo před nějakými divokými tóny.
 • 00:19:03 Hodně jsem si uvědomila,
 • 00:19:05 že všechno dělám jenom s ohledem
  na to dítě a na svoji stabilitu,
 • 00:19:10 abych to ustála kvůli tomu dítěti.
 • 00:19:15 To můj Uránek, s tím jsem se
  ztotožnila naprosto perfektně,
 • 00:19:18 protože jsem měla v plánu
  pokračovat o deset minut déle,
 • 00:19:21 že já to tady rozbourám celé,
  totálně tady všechno zničím.
 • 00:19:26 Ale v dobrém, aby se zase mohlo
  zrodit něco nového, změna.
 • 00:19:30 Hrozně mě bavilo narušovat
  harmonii, kterou jsem tam cítila,
 • 00:19:33 vstupovat tam naprosto nečekaně.
 • 00:19:37 Potřebovala jsem se ztotožnit
  se svobodou, se svojí osobností,
 • 00:19:40 která potřebuje prostor a změny,
  které jsou úplně zásadní.
 • 00:19:46 Já měl jasno,
  jakmile se řeklo, že Uran je změna,
 • 00:19:49 neřku-li revoluce,
  kterou já bych si osobně přál,
 • 00:19:52 to znamená stát se částečně
  beztvarým, anonymním
 • 00:19:57 a třeba jen pozorovatelem,
 • 00:20:00 protože můj problém je ten, že já
  jsem většinou ten pozorovaný.
 • 00:20:05 Samozřejmě se projevilo,
  že povaha je měkká,
 • 00:20:08 to znamená, že jsem nedokázal opřít
  se vzadu o zeď a jen pozorovat,
 • 00:20:13 ale říkal jsem si:
  To by nebylo fér,
 • 00:20:16 a začal jsem se zapojovat
  do toho dění zde,
 • 00:20:20 což ale díky tomu, že jsem měl
  skoro jakoby slepotu,
 • 00:20:25 tak se mě najednou dotknul
  někdo na místech,
 • 00:20:28 kde jsem to naprosto nečekal,
 • 00:20:31 což je v tom životě,
  který je pořád reálný,
 • 00:20:34 všechno je příliš konkrétní,
  to bylo strašně příjemné.
 • 00:20:38 A za to jsem vděčný,
  že jsem si zakusil jiný stav.
 • 00:20:42 Co si jako psycholog myslíš
  o astro dramatu?
 • 00:20:47 Já si myslím, že to je metoda,
 • 00:20:52 která jako každá jiná metoda
  tohoto typu
 • 00:20:53 se pokouší pomoct člověku,
 • 00:20:55 aby to nevědomí v sobě uviděl
  a aby ho nějak vyjádřil.
 • 00:21:01 Takže astro drama je podle mě
  naprosto perfektní metoda,
 • 00:21:04 která mně umožní nejdřív
  si položit otázku:
 • 00:21:07 Co to v sobě cítím?
 • 00:21:10 Pojmenuju si to, dejme tomu,
 • 00:21:12 v tomhle případě na základě
  nějaké planety, nějakého aspektu.
 • 00:21:15 Ten aspekt vyjádřím,
 • 00:21:18 potom se setkám s ostatními,
  kteří udělali něco podobného
 • 00:21:21 a na sebe potom nějak reagujeme.
 • 00:21:24 To znamená, že s tím získáváme
  zkušenost.
 • 00:21:27 Člověk vytáhne z hlubiny
  svého nevědomí nějaký obsah
 • 00:21:31 a ten může potom zpracovávat.
 • 00:21:35 A jak tobě, jako psychologovi,
  může astrologie pomoci?
 • 00:21:40 Může, protože já se zabývám
  nevědomím,
 • 00:21:45 to znamená takovou tou nejhlubší
  rovinou,
 • 00:21:47 kterou je možné v člověku
  zahlédnout,
 • 00:21:50 a astrologie se zabývá úplně
  tím samým,
 • 00:21:52 pokouší se zahlédnout
  velmi vzdálené,
 • 00:21:55 velmi hluboké aspekty lidské
  bytosti.
 • 00:21:59 Takže v momentě, kdy já mám nějaký
  případ, kterému chci porozumět,
 • 00:22:03 tak pak mě zajímá ten horoskop.
 • 00:22:06 A se svým pocitem, se svým názorem
  si to nějakým způsobem zkoreluju.
 • 00:22:11 A pak mi z toho vychází něco,
  co mi může něco sdělit,
 • 00:22:15 může mi to něco ukázat.
 • 00:22:17 Tak, teď se podíváme,
 • 00:22:19 jestli by se dalo vztáhnout to,
  co se mezi námi odehrálo,
 • 00:22:23 nebo to, co se odehrávalo i ve vás
  v průběhu toho astro dramatu,
 • 00:22:27 nebo hry přímo aktivní,
 • 00:22:30 s pozicí planet a s nativním
  horoskopem.
 • 00:22:35 Iveta si vybrala Lunu.
 • 00:22:37 Lunu v horoskopu značíme tímhle
  symbolem, tou značkou.
 • 00:22:42 Lunu tady máme v Beranu,
  v šestém domě.
 • 00:22:46 Má tam vztah se Sluncem,
  s tím byla v akci,
 • 00:22:50 pak tady má silně obsazeného Urana,
  Pluta a Merkura
 • 00:22:54 a Venuši má tady ve Lvu
  v devátém domě.
 • 00:22:59 Já jsem k astrologii přišla,
  nebo spíš ona ke mně,
 • 00:23:04 v těžké životní situaci.
 • 00:23:06 Já jsem se ve třiadvaceti rozvedla
  celkem dramatickým způsobem
 • 00:23:12 a žila jsem sama s dcerou, která
  v té době aktivně hrála šachy.
 • 00:23:18 A jednou jako družstvo odjeli
  na šachový turnaj, v sobotu ráno,
 • 00:23:24 a já jsem se chystala odjet
  k rodičům,
 • 00:23:26 když zazvonil telefon,
  já jsem ho vzala
 • 00:23:29 a ozvala se Policie
  České republiky,
 • 00:23:32 a oznámili mi, že vjeli pod vlak
  a že jsou tam mrtví.
 • 00:23:39 Naštěstí se časem ukázalo,
 • 00:23:42 že moje dcera byla mezi těmi,
  kteří přežili,
 • 00:23:46 nicméně můj šok byl tak obrovský,
 • 00:23:50 že jsem se rozhodla,
  že už to nechci nikdy zažít,
 • 00:23:53 a pokud existuje nějaká možnost,
  abych to mohla ovlivnit,
 • 00:23:58 tak že to rozhodně udělám.
 • 00:24:00 Takže jsem to zkusila s astrologií.
 • 00:24:03 Věříte tedy, že astrologie může
  pomoci člověku
 • 00:24:05 vyvarovat se podobných třeba
  tragických událostí, situací?
 • 00:24:10 Ne, určitě mi nepomůže
  se jich vyvarovat,
 • 00:24:14 ale rozhodně mi pomůže se s nimi
  vyrovnat, pokud by nastaly,
 • 00:24:19 protože astrologie mi přinesla
  nové pohledy na staré problémy.
 • 00:24:27 Myslím, že jsem se stala
  víc tolerantnější,
 • 00:24:30 víc umím jednotlivé události
  zasadit do souvislostí,
 • 00:24:38 a jakmile jsem poznala,
  nebo se trošku seznámila s tím,
 • 00:24:45 proč se události stávají,
  nebo že mají také svůj význam,
 • 00:24:51 tak mi to rozhodně pomohlo
  se s tím lépe vyrovnat
 • 00:24:55 a najít v tom sílu pro další život.
 • 00:24:59 Moje nacionále, respektive daňové
  identifikační číslo, znáte.
 • 00:25:04 Jak to tedy v mém případě vypadá,
  ten horoskop?
 • 00:25:07 Budeme se věnovat současnosti.
 • 00:25:11 To znamená, vezmeme v potaz
  solární horoskop,
 • 00:25:13 narozeninový horoskop.
 • 00:25:16 Tady vidím novoluní v konjunkci
  s Merkurem, s Venuší.
 • 00:25:19 Samo o sobě novoluní vždycky
  znamená počátek nějakého období,
 • 00:25:23 které je poznamenáno velkým tlakem
  z Plutonovy strany.
 • 00:25:27 Čili Pluto představuje transformaci
  nebo určitou proměnu osobnosti,
 • 00:25:35 konečnou fázi toho procesu.
 • 00:25:39 Řada životních zkušeností,
  které jste prožíval,
 • 00:25:44 po sobě zanechala nějaké zbytky
  nestrávené, nezpracované,
 • 00:25:49 a ty se vytěsňují do podvědomí.
 • 00:25:52 A teď, za těchto okolnostní,
 • 00:25:54 když ten Pluto zasahuje přesným
  tranzitem Slunce, kvadraturou,
 • 00:26:00 se začnou ty vytěsněné záležitosti
  vynořovat.
 • 00:26:03 Je to doprovázeno situacemi,
  které v nás ničí jakékoliv iluze,
 • 00:26:10 jakékoliv falešné představy.
 • 00:26:13 Jsou to zkušenosti,
  které nás vedou k tomu,
 • 00:26:15 abychom objevili naprosté tvrdé
  jádro sebe sama.
 • 00:26:20 Tak jako když se vyrábí
  umělým způsobem diamant,
 • 00:26:24 pod tlakem a pod obrovskou
  teplotou.
 • 00:26:30 To nezní špatně, byl bych vděčný
  i za třeba nějaký polozmetek,
 • 00:26:34 ale jak dlouho tohle nepříliš lehké
  období bude trvat?
 • 00:26:40 Nejvypjatější okamžiky budou
 • 00:26:42 od začátku roku 2010
  do konce roku 2012,
 • 00:26:47 takže si myslím, že v roce 2013
  budete jiným člověkem,
 • 00:26:51 než jste teď.
 • 00:26:53 Nemám nic proti tomu,
 • 00:26:54 ale je to ve hvězdách!
 • 00:27:12 Co je? Copak vy to nevíte?
 • 00:27:17 Ano, kdykoli uvidíte v kině
  nebo v televizi hvězdnou oblohu,
 • 00:27:24 jedná se o trik.
 • 00:27:26 Hvězdy prostě nejdou natočit.
 • 00:27:30 I to možná o něčem svědčí, ne?
 • 00:27:36 Skryté titulky: Vlasta Malíková
  Česká televize 2009

Související