iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
4. 10. 2011
22:00 na ČT1

1 2 3 4 5

31 hlasů
15532
zhlédnutí

Na cestě

Horní Lužice

Do motýlího domu, na rovnostářský hřbitov, za kouzelníkem Krabatem i vidoucí sochou spravedlnosti

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Na cestě po Horní Lužici

 • 00:00:55 Jezera, rybníky,
  luhy, lužní lesy.
 • 00:00:57 Snad právě podle toho
  byla tato krajina pojmenována.
 • 00:01:01 Krásná, mírně zvlněná -
  to je Horní Lužice.
 • 00:01:06 Počkejte, jestli je Horní,
  pak by měla být i Dolní Lužice.
 • 00:01:10 Ano, tak to je.
  Dokonce upřesním,
 • 00:01:12 že Dolní je nahoře,
  na severu území, v Braniborsku.
 • 00:01:16 A Horní Lužice leží u naší severní
  hranice, tedy v Sasku.
 • 00:01:20 Označení se totiž řídí podle toku
  řeky Sprévy,
 • 00:01:23 která oběma Lužicemi protéká.
 • 00:01:26 Centrem Dolní Lužice je Chotěbuz,
  Horní Lužici zase vévodí Budyšín.
 • 00:01:49 Už kdysi, před dávnými časy,
  se při východu slunce
 • 00:01:53 shromažďovali jezdci na koních
  a objížděli polnosti,
 • 00:01:57 aby tak ochránili mladou setbu
  před nepřízní počasí
 • 00:02:00 i před všemi zlými silami.
 • 00:02:03 Tento pohanský zvyk se v původní
  podobě udržel už jen ve Wotrowu.
 • 00:02:34 Vlivem katolické církve se zvyk
  proměnil ve velikonoční jízdy.
 • 00:02:39 Bez pomoci pošty a internetu
  nesou zprávu
 • 00:02:43 o Kristově zmrtvýchvstání
  jezdci, křižáci.
 • 00:02:47 Tady říkají "křižerjó".
 • 00:02:50 Jsou ve svátečním a s nezbytnými
  cylindry, jak vidím.
 • 00:02:53 Po cestě prosí modlitbami
  o požehnání Boží a o dobrou úrodu.
 • 00:02:59 Hdźe su mi banty čerwjene?
  Kde prosím?
 • 00:03:03 Kde jsou ty stuhy červené,
  pro svátek radostný?
 • 00:03:08 Kdo modré, bílé přinese ke slávě
  Vzkříšení?
 • 00:03:12 Tuto báseň složil v 19. století
 • 00:03:15 lužickosrbský farář a spisovatel
  Handrij Zejler.
 • 00:03:24 Cestou jezdci zpívají chorály
  a modlí se za mrtvé.
 • 00:03:28 Ve vesnici potom třikrát objedou
  kostel se hřbitovem.
 • 00:03:33 Takových procesí je v Horní Lužici
  devět
 • 00:03:35 a celkem se na nich sjede
  až 1 700 koní.
 • 00:03:39 Tolik jich přece v Lužici
  ani nemůže být, ne?
 • 00:03:42 No, to je pravda,
  mnozí jezdci si ale koně půjčují
 • 00:03:46 i ze vzdálených končin jen proto,
  aby tuto prastarou tradici udrželi.
 • 00:03:54 Jezdci z Kulowa už dorazili
  do Ralbic.
 • 00:03:57 Jak jste je poznal?
 • 00:03:59 Jezdce podle černých motýlků.
  A Ralbice podle bílých křížů.
 • 00:04:03 Pouze bílá barva
  a všechny kříže úplně stejné.
 • 00:04:07 Právě o tom
  pan farář Michař Nawka mluví.
 • 00:04:12 Bílá je barva nevinnosti,
  každý člověk
 • 00:04:16 tady má svůj hrob s křížem
  a všechny jsou stejné,
 • 00:04:20 nikdo nemá víc nebo míň.
 • 00:04:23 Bohatý nebo chudý -
  tady už jsou si všichni rovni.
 • 00:04:29 Kdo ty krásné kříže dělá?
 • 00:04:35 Nedaleko odtud je Neudörfel,
  Nowa Wjeska.
 • 00:04:39 Truhlářství a řezbářství
  tu má pan Dürlich
 • 00:04:42 a několik týdnů před Velikonocemi
  má vždycky nejvíc práce.
 • 00:04:46 On sám už vyrobil a zrestauroval
  kolem 600 křížů.
 • 00:04:50 To by o ralbickém hřbitovu mohl asi
  dlouho vyprávět.
 • 00:04:54 To máte pravdu,
  už na sklonku 19. století
 • 00:04:56 založil truhlářství jeho dědeček.
 • 00:04:59 Tou dobou měla Lužice za sebou
  něco jako národní obrození.
 • 00:05:03 Tady ale nejsou jen bílé kříže.
 • 00:05:06 Pan Dürlich vyřezává repliky
  poškozených sošek,
 • 00:05:09 opravuje bezhlavé Marie
  i Ježíše bez nohou.
 • 00:05:13 Některé sošky a kříže jsou prý
  staré kolem 400 let.
 • 00:05:16 Snad tedy i jeho výtvory přetrvají
  tak dlouho.
 • 00:05:30 Podívejte,
  to jsou přeci křižerjó!
 • 00:05:32 Jak by mohl takovýto motiv
  mezi náměty pana Dürlicha chybět!
 • 00:05:36 Ovšem jeho největším dílem
  je a asi zůstane ralbický hřbitov.
 • 00:05:49 I církevní svatba vychází
  z hornolužických tradic.
 • 00:05:53 U oltáře, v kruhu rodinném,
  vstupují ženich a nevěsta
 • 00:05:57 do svátosti manželství.
  A svatební hosté?
 • 00:06:01 Tady se bude vybírat výkupné...
 • 00:06:05 Novomanželé už vycházejí!
 • 00:06:07 Svatba je vůbec spojena
  s množstvím zvyků,
 • 00:06:09 na jejichž dodržování dbá
  braška.
 • 00:06:11 Prosím?
 • 00:06:13 No, to je družba,
  dohazovač nebo ceremoniář.
 • 00:06:19 Říká, že má na starosti úplně
  všechno.
 • 00:06:22 To se pak novomanželé opravdu
  o nic starat nemusejí.
 • 00:06:29 Předtím zastavovali svatební hosty,
  teď svatební auta.
 • 00:06:33 Jeden ze zmíněných obyčejů.
 • 00:06:35 To už není výkupné,
  to je přímo mýtná brána!
 • 00:06:54 Tahle je mi...
  Tahle je mi povědomá.
 • 00:06:58 No vidíte, další příklad,
  že máme leccos společného.
 • 00:07:02 Pěvecký sbor Kantorki...
  Tedy Zpěvačky...
 • 00:07:05 ...se schází už dvacet let.
 • 00:07:23 I paní Marja Henčelowa objevuje
  staré lidové písničky.
 • 00:07:28 Zkoušejí často, byť nepravidelně,
  a vystupují mnohokrát do roka.
 • 00:08:06 V kulowském kostele
  mají nádhernou výzdobu.
 • 00:08:09 Našincům se většinou zamlouvá.
  Může nám totiž něco připomínat.
 • 00:08:13 Máte pravdu, Karlův most.
 • 00:08:16 Tři sousoší hned zkraje
  staroměstské strany.
 • 00:08:23 Jak potvrzuje pan farář Deleńk,
  autorem soch je lužický rodák,
 • 00:08:27 představitel vrcholného "českého
  baroka" Maćij Wjacřaw Jakula,
 • 00:08:32 tedy Matěj Václav Jäckel,
  hornolužický sochař a řezbář.
 • 00:08:36 Mluvíte o "českém baroku"?
  No ano,
 • 00:08:39 Jäckel se tady v Kulowu narodil,
  vystudoval v Drážďanech.
 • 00:08:42 Pak se ale vydal do Prahy,
  kde si založil dílnu.
 • 00:08:45 Ta fungovala přes 50 let a pracoval
  v ní i jeho syn Antonín.
 • 00:08:50 Ozdobili nejen pražský Karlův most,
  ale i Sedlec, Krumlov,
 • 00:08:54 Broumov, Žďár nad Sázavou.
 • 00:08:57 Jäckelova socha svatého Petra
  zdobí i nároží Lužického semináře
 • 00:09:01 v Praze na Malé Straně.
 • 00:09:06 Zemřel v Serchenu a v tomto kostele
  je pohřben
 • 00:09:08 plukovník jezdectva Johannes
  Schadowitz, narozený v Agramu.
 • 00:09:13 Johannes Schadowitz,
  rodák ze Záhřebu,
 • 00:09:15 zemřel v roce 1704 nedaleko odtud
  ve Wulkych Ždźarach.
 • 00:09:21 Stal se předobrazem bájné postavy,
  kouzelníka Krabata.
 • 00:09:25 Zkomolením přízviska "Kroat" -
  Chorvat - vzniklo jméno Krabat.
 • 00:09:30 Jako jinoch se vyučil
  v čarodějném mlýně kouzelníkem
 • 00:09:34 a pomocí kouzel potom pomáhal
  potřebným.
 • 00:09:37 I jeho sluha například vyčaroval
  kopec,
 • 00:09:40 který je vidět u obce Wulke Ždźary
  nedaleko Krabatova sídla.
 • 00:09:44 A jak už to tak v legendách bývá,
  než zemřel,
 • 00:09:48 rozdělil Krabat svá pole
  mezi chudinu.
 • 00:09:51 Něco jako Jánošík nebo zbojník
  Ondráš.
 • 00:09:54 Podobnost vpravdě náhodná.
  Ale Krabat nezemřel násilnou smrtí.
 • 00:09:58 A taky jejich metody se v legendách
  dost liší.
 • 00:10:02 Prosím.
  Ovšem všichni tři žili
 • 00:10:04 ve stejné době,
  na přelomu 17. a 18. století.
 • 00:10:12 To je ten čarodějný mlýn,
  ale kdopak je tohle?
 • 00:10:16 Ve vesnici Schwarzkollm -
  Černý Chlum -
 • 00:10:19 nás v Černém mlýně vítá
  Černý mlynář.
 • 00:10:23 Jak jinak.
 • 00:10:29 Dieter Klimek upozorňuje na to,
  že lužickosrbská pověst o Krabatovi
 • 00:10:33 je známá široko daleko.
  A také připomíná,
 • 00:10:36 že podle ní natočil Karel Zeman
  v roce 1977 film.
 • 00:10:40 Ano,
  to byl přeci Čarodějův učeň.
 • 00:10:43 Takže se bude možná v Černém mlýně
  promítat.
 • 00:10:54 Koukám, že kouzelníkovy osudy
  inspirovaly kdekoho.
 • 00:10:58 Například malíře, grafika
  a spisovatele
 • 00:11:00 Měrćina Nowaka-Njechorńského,
  autora této knihy.
 • 00:11:10 Měrćin Nowak byl podle slov
  paní Róži Pinkawiny
 • 00:11:14 první lužickosrbský akademický
  malíř.
 • 00:11:17 Měl mnoho kontaktů v Čechách,
  na Moravě i na Slovensku.
 • 00:11:21 Mimochodem,
  byl to žák Maxe Švabinského
 • 00:11:23 a svou první prodejní výstavu
  měl v Görlitzu.
 • 00:11:26 Tedy pardon, ve Zhořelci.
 • 00:11:39 Tohle vypadá na státní hranici.
 • 00:11:42 Však je to také nejvýchodnější
  německé město.
 • 00:11:45 Görlitz má část německou,
  zabírající historické jádro,
 • 00:11:48 a část polskou -
  někdejší východní předměstí,
 • 00:11:53 dnes polské město Zgorzelec.
 • 00:11:55 Dělící čáru
  tvoří řeka Lužická Nisa.
 • 00:11:59 Město kromě hranice protíná
  i základní poledník
 • 00:12:02 středoevropského času,
  15° východní délky.
 • 00:12:09 Z balustrády shlíží alegorie
  Spravedlnosti, vidíte?
 • 00:12:12 Ano vidím.
  Ale ta socha taky.
 • 00:12:15 Neměla by mít zavázané oči?
  Padni komu padni?
 • 00:12:18 Ve velké společnosti, prosím,
 • 00:12:20 ale, jak by řekl Aristoteles,
  mezi přáteli?
 • 00:12:24 Uznejte, vždyť Zhořelec
  býval taková,
 • 00:12:26 jak to říct, okrsková obec.
  Abyste se nemýlil!
 • 00:12:30 Ve 14. století tady propukl,
  dnes bychom řekli, "obchodní boom".
 • 00:12:36 O dvě století později byl Zhořelec
  pokládán
 • 00:12:39 za hospodářsky nejvýznamnější město
  Lužice.
 • 00:12:42 Patřil k největším na území
  celé České koruny.
 • 00:12:46 Časy se mění...
 • 00:12:48 ...a radnice
  s dvojími hodinami stojí dál.
 • 00:12:51 Stěnu radní lékárny zdobí také
  dvoje hodiny.
 • 00:12:55 To asi kdyby slunce zašlo
  za mrak.
 • 00:12:58 Ty druhé jdou i v noci.
 • 00:13:02 Pozdní gotika, nádhera.
  To je. Ale proč tak šeptáte?
 • 00:13:08 Ten oblouk je šeptavý oblouk.
 • 00:13:12 Po jeho klenbě se zvuk nese
  jako v uzavřené trubce.
 • 00:13:24 Tiše, probíhá vyučování!
 • 00:13:33 No.
  Teď už bude možná přestávka.
 • 00:13:37 Škola ve Worklecích nese jméno
  po místním rodákovi
 • 00:13:39 faráři Michařu Hórnikovi.
 • 00:13:41 Byl to významný lužickosrbský
  buditel,
 • 00:13:44 mecenáš lužické literatury.
 • 00:13:46 Studoval v Praze,
  jeho spolužákem byl Jan Neruda
 • 00:13:49 a bydlel na Malé Straně.
 • 00:13:52 Pravděpodobně v Lužickém semináři.
 • 00:13:55 Malostranském. Bohužel,
  v roce 2002 byl seminář,
 • 00:13:58 a s ním i unikátní Hórnikova
  lužickosrbská knihovna,
 • 00:14:01 poškozen katastrofální povodní.
 • 00:14:16 Zdejší barokní zámek má zajímavou
  kapli.
 • 00:14:19 To máte pravdu.
  Kaple je vyzdobena ve stylu
 • 00:14:21 "beuronské umělecké školy" proslulé
  zejména barevnými freskami.
 • 00:14:26 Styl předznamenal secesi
  a ovlivnil třeba Alfonse Muchu
 • 00:14:30 nebo taky architekta
  Josipa Plečnika.
 • 00:14:41 Teoreticky je mohlo ovlivnit
  i tohle.
 • 00:14:44 Mohlo, vždyť waldecké řeznictví
  existuje skoro 150 let.
 • 00:14:55 Jak pan Walde nadšeně říká,
  dělají tu takové speciality,
 • 00:14:58 jako kamjencké klobásy,
  srbské domácí
 • 00:15:01 nebo vynikající játrovou paštiku.
 • 00:15:04 A co teprve, když si k nim dáte
  vyhlášenou hořčici!
 • 00:15:08 Bautzen, Bautzen, to je přeci...
  Budyšín!
 • 00:15:13 Kulturní i politické centrum
  Horní Lužice,
 • 00:15:16 více než 1 000 let staré město.
 • 00:15:18 Nejen Praha,
  ale i Budyšín je město věží.
 • 00:15:21 Kdysi jich tu stávalo sedmnáct.
  A velká část hradeb
 • 00:15:25 i řada středověkých věží
  se dochovala dodnes.
 • 00:15:29 Dotvářejí
  půvabnou siluetu města.
 • 00:15:32 Procházely tudy různé obchodní
  cesty,
 • 00:15:34 především Via regia,
  která tu překračovala Sprévu.
 • 00:15:38 Mnohokrát sem zavítali čeští
  králové,
 • 00:15:41 například Jan Lucemburský
  a Karel IV.
 • 00:15:44 Na skalní plošině se tyčí hrad
  Ortenburg.
 • 00:15:48 Silné zdi vysoko nad údolím Sprévy
  svědčí
 • 00:15:51 o sebevědomí a obranyschopnosti
  hradu v dobách minulých.
 • 00:15:55 Na nejvýše položeném místě
  byla vybudována hlavní dominanta
 • 00:15:59 a nejstarší památka města,
  gotický chrám svatého Petra.
 • 00:16:04 Z věže
  je nádherný výhled na město.
 • 00:16:25 Uvnitř zbytků gotického chrámu
  svatého Mikuláše
 • 00:16:28 se nachází hřbitov.
 • 00:16:31 Takový "lužickosrbský Slavín".
  I buditel Hórnik je tady pochován.
 • 00:16:52 Úzké romantické uličky a schody
  vedoucí do malebných zákoutí...
 • 00:16:58 Moment, restaurace U Karáska?
  Ano.
 • 00:17:02 Jan Karásek -
  rodák z pražského Smíchova.
 • 00:17:05 Konec 18. století, vojenský zběh,
  truhlář a později i loupežník.
 • 00:17:10 Traduje se ale,
  že to byl šlechetný loupežník.
 • 00:17:14 V Německu o něm bylo napsáno
  několik románů.
 • 00:17:16 Vidíte, a u nás je úplně neznámý.
  Doma není nikdo prorokem.
 • 00:17:45 Pískovcové skály,
  romantická zřícenina...
 • 00:17:48 Tady už to vypadá jako u nás.
  Skoro.
 • 00:17:51 Hrad Oybin na severní straně
  Lužických hor
 • 00:17:54 střežil obchodní stezky
  z České Lípy do Žitavy.
 • 00:17:58 A díky Karlu IV. se stal
  reprezentativním císařským sídlem.
 • 00:18:02 Ubránil se i útoku husitů,
  ale zásah blesku
 • 00:18:05 a následný požár
  ho v 16. století úplně zničily.
 • 00:18:10 Že bývala Žitava lokálním
  železničním uzlem, je známo.
 • 00:18:14 Leží totiž na trase Drážďany -
  Liberec.
 • 00:18:17 Ale že koleje vedou
  až do Lázní Ojvín, to jsem netušil.
 • 00:18:22 Tato úzkokolejka
  od konce 19. století
 • 00:18:25 spojuje
  Žitavu, Ojvín a Jonsdorf.
 • 00:18:28 "ZOJE" - tedy Zittau-Oybin-Jonsdorf
  Eisenbahn.
 • 00:18:33 Bratru 12 kilometrů na obě konečné,
  tak to není mnoho.
 • 00:18:38 Tu vzdálenost byste asi klidně
  ušel, budiž.
 • 00:18:41 Tady se ale říká
  "ZOJE - Zug ohne jede Eile",
 • 00:18:44 tedy něco jako "vláček-žádný
  spěch". A v tom bude to kouzlo.
 • 00:18:50 Funící parní lokomotiva, ubíhající
  pohled
 • 00:18:53 z otevřené plošiny posledního
  vagonu.
 • 00:18:57 Dá to asi pěknou práci,
  dojet až na konečnou.
 • 00:19:00 Tři čtvrtě hodiny, půl tuny uhlí
  a tři kubíky vody.
 • 00:19:29 Bertsdorf - nádražní muzeum.
 • 00:19:32 Tady se dráha větví, východní větev
  pokračuje do stanice Kurort Oybin.
 • 00:19:37 Kdo přesedne,
  míří do Lázní Jonsdorf.
 • 00:20:06 Pronikavý zvuk zvonce už z dálky
  ohlašuje příjezd soupravy.
 • 00:20:11 Konečná - aussteigen!
  Snad Jonsdorf, ne?
 • 00:20:15 Ale ne, říkám "vystupovat"!
  Aha.
 • 00:20:25 Kdybyste měl křídla,
  můžete se nad lázeňským městečkem
 • 00:20:29 Jonsdorf krásně proletět.
 • 00:20:31 Seshora to vypadá opravdu malebně.
  Sem se dá vylézt?
 • 00:20:35 No ano, normálně, pěšky.
  Létání ponechme do "motýlího domu".
 • 00:20:40 Prosím?
  Tento dům patří hlavně motýlům.
 • 00:20:44 Byl otevřen před sedmi lety
  na místě bývalé textilky.
 • 00:20:48 Ostatně pan Michael Hocke
  nám o tom může povědět.
 • 00:20:55 Máme tu motýlí halu,
  která má 500 m˛,
 • 00:20:59 poletuje zde volně mezi návštěvníky
  30 až 35 druhů motýlů
 • 00:21:03 ze třech různých kontinentů,
  z jihovýchodní Asie,
 • 00:21:06 z Jižní Ameriky, z Afriky,
  někdy i z Austrálie.
 • 00:21:09 To tady musejí být pěkné
  tropy.
 • 00:21:12 Celoročně minimálně 25°C
  a vlhkost 70%.
 • 00:21:17 Mezi palmami, břečťany
  a banánovníky
 • 00:21:19 poletuje kolem 200 motýlů.
  Ale motýli nemají dlouhý život.
 • 00:21:24 Tak dva až tři týdny.
  Právě proto se každých čtrnáct dnů
 • 00:21:27 objednává z Anglie 250 kukel,
  ze kterých se tady líhnou
 • 00:21:31 každý den další motýlci.
 • 00:21:34 Ale i tady můžete na bambusu
  a banánovnících
 • 00:21:37 najít motýlí vajíčka, housenky
  a kukly druhů,
 • 00:21:40 které se samy rozmnožují a sledovat
  tu zázračnou metamorfózu.
 • 00:21:46 Ale v tom případě musíte dát pozor
  na jejich počet,
 • 00:21:49 protože jinak by vám housenky
  veškerou vegetaci sežraly.
 • 00:21:53 O to se starají křepelky čínské
  a evropské, ty tady uklízejí.
 • 00:22:02 To je znovu hrad Ojvín.
 • 00:22:04 Ano, ale jen jeho silueta
  v klášterní zahradě
 • 00:22:07 v Pančicích-Kukowu.
  Říká se jí "bylinková",
 • 00:22:10 ovšem najdete tady krásy všeho
  druhu. Ale té práce!
 • 00:22:17 Tak mne napadá heslo
  "modli se a pracuj".
 • 00:22:21 Ora et labora!
  Podle tohoto pravidla
 • 00:22:24 svatého Benedikta tady žijí
  řádové sestry cisterciačky.
 • 00:22:34 Abatyše Benedicta vypráví
  o klášteře Mariina hvězda
 • 00:22:37 založeném pány z Kamence
  roku 1248.
 • 00:22:42 Oltář vytvořili čeští mistři
  v půlce 18. století.
 • 00:22:46 A husitské okno s českým malovaným
  sklem je ještě mnohem starší.
 • 00:22:53 To je český lev.
 • 00:22:55 Možná to bude pro někoho
  překvapení,
 • 00:22:57 pro mě to bylo také překvapení.
 • 00:22:59 Já, když jsem sem před sedmi lety
  poprvé přijela,
 • 00:23:01 bylo po dešti
  a tady na tom nádvoří byla mlha.
 • 00:23:04 My jsme sem přijeli,
  já jsem vystoupila z auta,
 • 00:23:07 klášter jsem neviděla a to první,
  co jsem uviděla, byl ten český lev.
 • 00:23:12 Moje první myšlenka byla:
  Aha, vždyť já jsem vlastně doma.
 • 00:23:17 Kašna se lvem,
  o kterém sestra Filipa mluvila,
 • 00:23:19 připomíná dlouhodobé spojení
  Lužice s českým státem.
 • 00:23:23 Ostatně i ona je toho důkazem.
 • 00:23:26 Součástí řádového života sester
  je péče
 • 00:23:29 o mentálně postižené
  dívky a chlapce.
 • 00:23:32 A na pohostinnosti se také zakládá
  živý kontakt kláštera
 • 00:23:35 s okolním světem.
 • 00:23:42 Každoročně se v Horní Lužici
  koná mnoho takovýchto procesí.
 • 00:23:46 Tohle vychází z Pančic-Kukowa
  během svátku Seslání Ducha Svatého.
 • 00:23:51 Tedy Letnic.
 • 00:23:53 A protože v křesťanském chápání
  vrcholí
 • 00:23:55 Svatodušními svátky
  padesátidenní oslava Velikonoc,
 • 00:23:58 bývají Letnice považovány za jeden
  z vrcholů liturgického kalendáře.
 • 00:24:04 Velikonoce - to jistě,
  ale Letnice?
 • 00:24:07 K Letnicím se váže méně lidových
  obyčejů, proto je tolik nevnímáme.
 • 00:24:11 Ale zrovna v Německu mají volno
  nejen o velikonočním,
 • 00:24:14 ale i o svatodušním pondělí.
 • 00:24:21 Procesí z devíti farností se
  scházejí v poutním místě Rosenthal.
 • 00:24:26 Lužickosrbský název Róžant
  znamenal původně kůl,
 • 00:24:30 tedy odkazoval k faktu,
  že ves založili v bažinaté krajině.
 • 00:24:35 Kostel je zasvěcen
  Panně Marii Lipové.
 • 00:24:38 S lípou je spojen vznik nejednoho
  mariánského poutního místa,
 • 00:24:42 protože Lužičtí Srbové chovají
  lípu ve veliké úctě.
 • 00:24:46 Tolik poutníků se snad do kostela
  ani nemůže vejít!
 • 00:24:50 O poutích,
  příkladně o té letniční,
 • 00:24:53 se bohoslužby konají už roky venku,
  na louce východně od kostela.
 • 00:24:59 Velikonoční jízdy, církevní svátky,
  Letnice, všude mladí lidé.
 • 00:25:05 Lužičtí Srbové jsou zjevně daleko
  pobožnější než my.
 • 00:25:09 To, že se stále hodně hlásí
  ke katolické víře -
 • 00:25:12 podobně jako ke starým zvykům,
  je logické.
 • 00:25:16 Chápu,
  je za tím snaha udržet si
 • 00:25:18 identitu malého národa
  uprostřed německého živlu.
 • 00:25:27 Žijte tu spokojeně, bratři Slované!
  Božemje, Lužica!
 • 00:25:45 Skryté titulky: Alena Fenclová
  Česká televize 2011

Související