iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
31. 1. 2011
22:10 na ČT1

1 2 3 4 5

113 hlasů
33581
zhlédnutí

Na cestě

Buganda

Do království na území Ugandy, kde dívky často chodí s oholenou hlavou, muži mají manželky na částečný úvazek a všichni bez ustání poslouchají rádio

25 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Na cestě po Bugandě

 • 00:00:45 Vítejte v království Buganda,
  které je součástí
 • 00:00:49 republiky Uganda,
  kde žije lid kmene Baganda,
 • 00:00:53 který mluví jazykem luganda.
  Opravdu povedené názvosloví!
 • 00:00:59 Pro našince
  ovšem poněkud matoucí.
 • 00:01:03 Ta luganda bude asi
  trochu komplikovaný jazyk.
 • 00:01:08 To asi ano,
  ale úřední řečí je tady angličtina.
 • 00:01:11 Uganda byla totiž až do roku 1962
  britskou kolonií.
 • 00:01:17 Aha! A po vyhlášení nezávislosti
  tu založili republiku,
 • 00:01:22 která je tvořena
  ze samých království.
 • 00:01:27 No ano, v rovníkové Africe
  na tom není vůbec nic divného!
 • 00:01:31 Hranice států
  tu byly vytvořeny většinou uměle.
 • 00:01:35 Buganda
  je největším a nejvýznamnějším
 • 00:01:37 královstvím Ugandské republiky.
 • 00:01:40 V 19. století to byl dokonce
  jeden z nejmocnějších států
 • 00:01:43 ve východní Africe.
 • 00:01:46 Dnes je král sice považován
  za autoritu,
 • 00:01:48 ale nemá prakticky
  žádnou politickou moc.
 • 00:01:55 Zdá se,
  že je to velmi úrodný kraj.
 • 00:01:58 To máte pravdu,
  Winston Churchill kdysi prohlásil,
 • 00:02:01 že Uganda
  je "perlou Afriky".
 • 00:02:04 Díky nadmořské výšce
  je tu mírnější klima,
 • 00:02:07 než by člověk čekal na rovníku.
  Pěstuje se tu dokonce čaj.
 • 00:02:09 Ugandský čaj?
  No tak to jsem v životě neslyšel.
 • 00:02:17 No, skoro by se dalo říct
  "indický čaj".
 • 00:02:20 Čajové plantáže
  tu totiž vlastní Indové.
 • 00:02:23 Na nich místní hospodářství
  de facto stojí.
 • 00:02:26 Když je odsud diktátor Idi Amin
  v 70. letech vyhnal,
 • 00:02:29 ugandská ekonomika
  okamžitě zkolabovala.
 • 00:02:33 Tak je zase povolal zpátky.
 • 00:02:39 Inu,
  Afrika je poněkud svérázná.
 • 00:02:41 Jak vidno,
  s ničím se tu moc "nepářou".
 • 00:02:44 Když potřebujete zastavit
  u krajnice,
 • 00:02:47 vyrobíte si prostě
  výstražný trojúhelník z větví.
 • 00:02:56 Jak jsme už řekli,
  Uganda leží přímo na rovníku,
 • 00:02:59 takže se tu můžete
  na vlastní oči přesvědčit
 • 00:03:02 o působení takzvaného
  Coriolisova efektu.
 • 00:03:07 Čehože?
 • 00:03:09 No to je vám velmi zajímavý
  fyzikální úkaz.
 • 00:03:13 Vzniká v důsledku
  působení zemské rotace.
 • 00:03:16 Nejlépe
  to pochopíte na příkladu,
 • 00:03:19 který předvádí
  pan Hannington Kalungi.
 • 00:03:22 Nejprve je třeba
  "stabilizovat vodu",
 • 00:03:25 která pomalu odtéká otvorem
  na dně lavoru.
 • 00:03:28 Květ klesá.
  A díky zemské rotaci
 • 00:03:31 se na severní polokouli začne
  otáčet po směru hodinových ručiček.
 • 00:03:37 Když však přejdeme na jih,
  tak se -
 • 00:03:41 po nezbytné "stabilizaci vody" -
  kvítek roztočí na stranu opačnou.
 • 00:03:52 Jak je tohle možné?
 • 00:03:54 Jedná se prostě
  o viditelné odchylování
 • 00:03:57 přímočaře se pohybujících objektů
  od přímého směru,
 • 00:04:00 pokud je tedy pozorujeme
  z neinerciální vztažné soustavy.
 • 00:04:03 Cože?
  No nic. Nezabíhejme do detailů.
 • 00:04:07 Prostě uvidíte, že na rovníku...
 • 00:04:09 Budeme asi nejdřív
  muset "stabilizovat vodu", ne?
 • 00:04:13 Přesně tak!
  "Stabilizujeme vodu" -
 • 00:04:20 a jak je vidět,
  kvítek se ani nehne!
 • 00:04:25 Nevím, jak to ten chlap udělal,
  ale funguje to.
 • 00:04:30 Pouze zdánlivě.
  Květy by se totiž měly
 • 00:04:32 ve skutečnosti otáčet přesně
  naopak.
 • 00:04:36 Vědci navíc tvrdí,
  že tento jev se dá měřit
 • 00:04:38 jen v laboratoři.
 • 00:04:40 Mimo ni do hry totiž vstupují
  různé náhodné vlivy.
 • 00:04:44 Zkrátka voda
  se prostě bude točit tak,
 • 00:04:47 jak budete mít zrovna
  zahnuté odpadní roury.
 • 00:04:56 Buganda
  sice nemá přístup k moři,
 • 00:04:58 ovšem leží na břehu Viktoriina
  jezera -
 • 00:05:01 největšího jezera v Africe.
 • 00:05:03 Pro představu -
  velkého asi jako Česká republika.
 • 00:05:07 Jezero výrazně ovlivňuje
  zdejší klima
 • 00:05:10 a právě jemu Buganda vděčí
  za svou úrodnost a krásnou přírodu.
 • 00:05:18 Navíc by tu měl někde
  také pramenit Nil.
 • 00:05:23 To tvrdí místní obyvatelé.
 • 00:05:25 A také jsou připraveni
  vám to ihned dokázat.
 • 00:05:28 Podle Josepha
  se pramen Nilu nachází v místech,
 • 00:05:32 kam právě hodil trs trávy.
 • 00:05:35 Jasným důkazem
  je podle něj to,
 • 00:05:37 že drn pluje proti proudu vody
  odtékající z jezera.
 • 00:05:42 Nicméně v sousední Rwandě
  trvají na tom,
 • 00:05:44 že Nil pramení u nich.
  Ano, jde přece o prestiž!
 • 00:05:49 Kdyby měli Rwanďané pravdu
  a Nil u nich skutečně pramenil,
 • 00:05:52 byl by nejdelší řekou
  na světě.
 • 00:05:56 Najít skutečný pramen
  ovšem bývá někdy složité,
 • 00:05:59 takže tato otázka asi nadále
  zůstane předmětem dohadů.
 • 00:06:08 V Bugandě často prší,
  tedy alespoň na africké poměry.
 • 00:06:13 Kvůli dešti dnes Annitah Namulindwa
  nejde do školy.
 • 00:06:18 Tak to má pohodičku!
  Ani nápad!
 • 00:06:22 Annitah
  chodí do školy ráda.
 • 00:06:25 Vlastně má štěstí,
  že vůbec do nějaké školy
 • 00:06:27 chodit může,
  přestože musí každý den
 • 00:06:30 šlapat pěšky pět kilometrů tam
  a pět zase zpátky.
 • 00:06:38 V Ugandě
  se povinně platí školné.
 • 00:06:41 Každý si studia nemůže dovolit,
  proto tu Charita Praha
 • 00:06:44 zavedla
  program adopcí na dálku,
 • 00:06:46 který pomáhá studovat
  těm nejchudším.
 • 00:06:54 Čeští dárci
  přispívají na rozvoj vesnic,
 • 00:06:57 na stavby nemocnic a podobně.
 • 00:07:00 Ale hlavně platí dětem
  školné a jídlo.
 • 00:07:05 Myslíte pošo?
  Ano.
 • 00:07:08 Pošo - kukuřičná kaše
  podávaná obvykle s fazolemi -
 • 00:07:12 se tu servíruje denně.
 • 00:07:16 Opravdu každý den?
  Nechutná zas tak špatně.
 • 00:07:21 Ráno je pošo na sladko,
  k obědu s přílohou - s fazolemi.
 • 00:07:25 A hlavně, je to asi pokrm
  energeticky značně výživný.
 • 00:07:30 Podívejte se,
  co mají děti po obědě elánu!
 • 00:07:35 Dětí
  je v Ugandě požehnaně!
 • 00:07:38 Dokonce je to země
  s nejmladší populací na světě,
 • 00:07:41 dobrá polovina obyvatel
  je mladší patnácti let.
 • 00:07:45 V afrických školách se pohromadě
  často učí sto i více dětí.
 • 00:07:49 Do každé třídy
  ve škole St. John Nepomuk School
 • 00:07:53 ve vesničce Chitula
  jich chodí pouze okolo padesáti,
 • 00:07:56 čímž se podstatně zvyšuje
  úroveň výuky.
 • 00:08:02 Ty nejdůležitější poučky
  pro život
 • 00:08:05 mají děti stále na očích
  na školním dvoře.
 • 00:08:08 Budou si tak lépe pamatovat,
  že by měly
 • 00:08:10 "pít pouze převařenou vodu",
  že "předmanželský sex je rizikový"
 • 00:08:15 a že "můžou sex odmítnout".
 • 00:08:20 Ano,
  boj proti šíření viru HIV
 • 00:08:23 je jedním z nejdůležitějších úkolů
  vzdělávání.
 • 00:08:28 Nemoc AIDS byla poprvé zaznamenána
  právě v Ugandě.
 • 00:08:32 V 90. letech
  na ni vymřela skoro celá generace.
 • 00:08:37 Dnes je podle oficiálních
  statistik
 • 00:08:39 nakaženo virem HIV už jen necelých
  sedm procent populace.
 • 00:08:42 Ale například
  na ostrově Buvuma
 • 00:08:45 má prý virus
  každý třetí obyvatel.
 • 00:08:49 Na druhou stranu je třeba dodat,
  že podobná situace
 • 00:08:53 bude pravděpodobně
  i v sousedních státech.
 • 00:08:55 Uganda však jako jediná
  tyto statistiky přiznala veřejně.
 • 00:09:02 Děti,
  které do školy z finančních důvodů
 • 00:09:05 chodit nemohou,
  musejí tvrdě pracovat.
 • 00:09:08 Jako Owen,
  který od slunka do slunka
 • 00:09:10 dře ve zdejší cihelně.
  To je otřesné.
 • 00:09:14 Když vezmete v úvahu,
  že dítě si vydělá za den
 • 00:09:18 tak tisíc ugandských šilinků,
  což je asi deset korun.
 • 00:09:23 Tedy tolik,
  co tu stojí láhev limonády.
 • 00:09:30 Jedna ručně dělaná cihla
  se prodává za jednu korunu,
 • 00:09:33 přitom celý výrobní proces -
  od vytěžení hlíny až po vypálení -
 • 00:09:37 trvá skoro měsíc.
 • 00:09:48 Vyrábějí se tu
  různé druhy cihel.
 • 00:09:50 Takhle se dělají
  speciální "cihly ventilačky".
 • 00:09:59 Surová hlína
  se nejprve vmáčkne do formy
 • 00:10:02 a pak
  se do ní vytlačí otvory.
 • 00:10:32 Zeď postavená z takových cihel
  je velice vzdušná.
 • 00:10:40 Poté,
  co se cihly usuší na slunci,
 • 00:10:42 se musejí vypálit.
  To trvá celý den.
 • 00:10:52 Na cihelnu narazíte v Bugandě
  celkem často.
 • 00:10:55 Cihlový dům si tu ale mohou dovolit
  jen ti movitější.
 • 00:10:58 Chudí obyvatelé -
  a těch je většina -
 • 00:11:01 si svůj příbytek obvykle,
  promiňte mi ten výraz,
 • 00:11:03 prostě "uplácají z bláta".
 • 00:11:35 Ostrov Buvuma
  na Viktoriině jezeře.
 • 00:11:40 Prokleté místo.
 • 00:11:42 Dřív sloužil
  jako "lidské odpadliště".
 • 00:11:45 Byli sem posíláni vězni,
  malomocní, blázni...
 • 00:11:49 A k tomu ten nepovedený experiment
  britských vědců.
 • 00:11:55 Myslíte to,
  jak se na konci padesátých let
 • 00:11:58 rozhodli zvýšit výlovnost
  jezera?
 • 00:12:01 Zarybnili ho proto
  okounem nilským - neboli mbutou,
 • 00:12:05 což je velká ryba, která může
  dosahovat délky dvou metrů.
 • 00:12:09 Takový macek
  váží i dva centy!
 • 00:12:12 Tedy dvě stě kilo.
 • 00:12:15 Ovšem experti
  nějak pozapomněli na to,
 • 00:12:17 že je to
  zatraceně žravá potvora.
 • 00:12:20 V krátké době zlikvidovala téměř
  všechny ostatní ryby v jezeře.
 • 00:12:25 Prostě se "sekli".
  A co je horší - okoun nilský
 • 00:12:29 plave v hloubkách,
  odkud ho zdejší rybáři
 • 00:12:32 prostě nedokážou vylovit.
  Na rozdíl od těch evropských,
 • 00:12:36 kteří disponují
  potřebným vybavením.
 • 00:12:47 Ale jak je vidět,
  nějaké malé ryby
 • 00:12:50 tu přece jen zůstaly.
 • 00:12:52 Ano.
  Tilápie zůstala ušetřena,
 • 00:12:55 protože okounovi nilskému nechutná,
  jak tvrdí místní.
 • 00:12:58 Má trochu pichlavý hřbet.
  Nějak se mi to nezdá.
 • 00:13:02 Celý ten humbuk
  kolem britských vědců
 • 00:13:05 má možná pouze odvést pozornost
  od skutečného problému.
 • 00:13:09 Říká se,
  že okoun nilský přežil
 • 00:13:11 jenom díky své extrémní
  odolnosti
 • 00:13:14 a že ostatní ryby vyhynuly
  kvůli příšernému znečištění jezera,
 • 00:13:19 které slouží lidem jako obrovský
  dřez a latrína v jednom.
 • 00:13:32 Ať už to bylo jakkoli,
  nabídka na rybím trhu
 • 00:13:35 je tu každopádně
  poněkud jednotvárná.
 • 00:13:39 Prodávají se především tilápie,
  a to v různých velikostech.
 • 00:13:43 Takovýto kousek
  přijde asi tak na deset korun.
 • 00:13:55 Kromě rybaření
  se lidé na ostrově Buvuma
 • 00:13:58 živí také vypalováním
  dřevěného uhlí.
 • 00:14:03 Postup je snadný: vykácí se les...
  Nebo prales.
 • 00:14:08 Dřevo
  se poskládá na hromadu,
 • 00:14:10 pokryje se vrstvou listí a hlíny -
  a zapálí se.
 • 00:14:15 Potom stačí počkat, dokud se
  z tohoto "přírodního milíře"
 • 00:14:19 nepřestane kouřit,
  což může trvat týden až měsíc.
 • 00:14:23 Uhlí se vykope
  a na kole se odveze do přístavu.
 • 00:14:33 Místní lidé jsou v převážení pytlů
  s uhlím přeborníky.
 • 00:14:37 Do přístavu s tímto nákladem
  urazí někdy i deset kilometrů.
 • 00:14:48 Uhlíři pracují pro společnost
  Bakuseka Majja Traders Association.
 • 00:14:53 Zde máme firemní představenstvo
  v celé kráse.
 • 00:14:57 Pan poradce Mohammad Modie
  představuje zleva:
 • 00:15:00 pana předsedu Aloniho Muzamila,
  pana pokladníka Freda Oumu
 • 00:15:05 a mluvčího podniku,
  pana Godfreye Mutembu.
 • 00:15:16 Tahle parta
  zaměstnává i ženy.
 • 00:15:18 Šikovný "pracovní úbor"
  k zašívání pytlů s uhlím.
 • 00:15:24 Prosím vás,
  šaty se tu nosí běžně.
 • 00:15:27 Ženy chtějí vypadat pěkně
  za všech okolností.
 • 00:15:29 Přece nepůjdou do práce
  v montérkách.
 • 00:15:33 Uhlí je potřeba řádně
  "namlátit",
 • 00:15:35 aby netlačilo do zad.
  A může se nalodit.
 • 00:15:39 Záda při této práci dostávají pěkně
  zabrat.
 • 00:15:42 Zaměstnance navíc trápí
  motolice.
 • 00:15:45 V pracovní době?
  Mám na mysli krevní motolice.
 • 00:15:50 Parazity vyskytující se
  ve stojatých vodách.
 • 00:15:53 Než se motolice pustí
  do člověka,
 • 00:15:56 přebývá v těchto vodních plžích
  u břehu.
 • 00:15:58 Nosič musí s pytlem na zádech
  do vody nejméně padesátkrát za den.
 • 00:16:06 Anebo si v ní prostě jenom
  potřebuje
 • 00:16:08 opláchnout kolo nebo motorku.
 • 00:16:33 Tito hoši tu pracují
  teprve dva měsíce,
 • 00:16:35 ale jak ukazuje Jackson -
  už mají nateklé nohy.
 • 00:16:39 Je možné, že jim už samičky motolic
  nakladly do tkání vajíčka.
 • 00:16:43 A je jen otázkou času,
  kdy se u nich projeví
 • 00:16:46 nemoc schistosomóza,
  která napadá močový měchýř,
 • 00:16:50 střeva nebo játra.
 • 00:16:55 Mládenci
  samozřejmě nejsou nadšení,
 • 00:16:57 ale nedělají si z toho
  zas tak těžkou hlavu.
 • 00:17:03 Co jim taky zbývá?
  Jinou práci tady neseženou.
 • 00:17:24 Uhlí
  se prodává ve městě Buikwe.
 • 00:17:28 Například Hassan na něm dělá
  své vyhlášené "rolexky".
 • 00:17:32 Tak to má
  asi dobrý byznys.
 • 00:17:35 Roll eggs -
  to je vaječná omeleta
 • 00:17:37 zabalená do čapátí -
  obilné placky.
 • 00:17:40 Jsou celkem chutné,
  i když trochu skřípou v zubech.
 • 00:17:43 Přece jen je tu dost prašno.
 • 00:17:51 Vcelku
  poklidné městské odpoledne.
 • 00:17:54 Elektrikář opravuje vedení,
  řezník zručně porcuje maso
 • 00:18:03 a policista bděle dohlíží
  na pořádek ve městě.
 • 00:18:09 Důležitým dopravním prostředkem
  v Bugandě je motocykl nebo moped.
 • 00:18:14 Ty tu slouží běžně i jako taxi,
  říká se jim boda-boda.
 • 00:18:18 Samozřejmostí jsou čerpací stanice,
  kde vám obsluha
 • 00:18:22 ochotně natočí benzínu,
  kolik jen budete chtít.
 • 00:18:27 Místní "prskolety"
  jsou podle všeho dost úsporné.
 • 00:18:30 Stačí do nádrže kápnout jeden litr
  a jede se dál!
 • 00:18:45 Tak jako jinde,
  i tady se ženy chtějí líbit.
 • 00:18:50 Vytvořit účes
  z vlasů afrických žen
 • 00:18:52 ovšem není právě jednoduché.
  Nejvíc letí rasta-copánky.
 • 00:18:57 Procedura je to náročná:
 • 00:19:00 vlasy se musejí chemicky narovnat -
  neboli provést retouch.
 • 00:19:05 "Potom je potřeba čtrnáct dní
  počkat,
 • 00:19:07 než se do nich dají vplétat
  umělé pramínky pensu",
 • 00:19:10 říká kadeřnice
  Caritas Jolly Namubiru.
 • 00:19:16 Tak drahý účes si ale může dopřát
  jen málokterá žena.
 • 00:19:20 A tak mnoho z nich
  chodí prostě dohola.
 • 00:19:24 Je to praktické a hygienické.
 • 00:19:35 Margret Ndibalera
  na takové starosti nemá čas.
 • 00:19:39 Zrovna drtí
  sušené banány na mouku.
 • 00:19:43 Margret je druhou ženou
  pana Charlese Bagutamiddeho.
 • 00:19:48 A kde vlastně je
  Margaretin muž?
 • 00:19:52 Tady,
  zrovna jí přišel pomoct při práci.
 • 00:20:06 V Ugandě
  je mnohoženství běžné.
 • 00:20:09 Má ovšem jiná pravidla
  než polygamie arabská.
 • 00:20:13 Muž tady nemá harém.
 • 00:20:15 Manželky žijí
  každá ve své domácnosti,
 • 00:20:18 kde je muž
  postupně navštěvuje.
 • 00:20:23 Margret si svého manžela
  nemůže vynachválit.
 • 00:20:28 A pan Bagutamidde
  na mnohoženství nedá dopustit.
 • 00:20:31 Mít dvě ženy
  je podle něj "prima".
 • 00:20:39 Á, tohle bude asi první žena
  pana Bagutamiddeho.
 • 00:20:43 Nevypadá moc nadšeně.
  Taky není!
 • 00:20:49 Paní Mary Sigiriwa si stěžuje,
  že manžel věčně někde lítá.
 • 00:20:53 Dává jí prý málo peněz.
 • 00:20:55 A vůbec, mnohoženství
  rozhodně nikomu nedoporučuje.
 • 00:21:00 Sám pan Bagutamidde
  nakonec přiznává,
 • 00:21:03 že mít dvě ženy
  zas až taková idylka není.
 • 00:21:07 Naopak -
  je to pěkná honička.
 • 00:21:11 A třetí ženu
  už rozhodně nechce!
 • 00:21:23 Ženatí chlapi mají těžký
  úděl.
 • 00:21:26 Zato svobodní, ti si užívají!
 • 00:21:29 Ve volných chvílích
  se jenom baví.
 • 00:21:35 Nejraději hrají ludo.
 • 00:21:37 To je takové
  ugandské "člověče, nezlob se",
 • 00:21:40 ovšem s tím rozdílem,
  že hrají dva proti jednomu.
 • 00:21:44 Teď zrovna černý
  proti modrému a červenému.
 • 00:21:51 Spíš bych řekl,
  že hraje Arsenal
 • 00:21:54 proti Chelsea s Liverpoolem.
 • 00:21:56 Anglická Premier League
  je tu velmi sledovaná.
 • 00:22:00 Hra bývá do poslední chvíle
  napínavá.
 • 00:22:03 Nejde o hazard, ovšem hraje se
  o pronájem hrací desky -
 • 00:22:07 a ten se nikomu platit
  nechce.
 • 00:22:21 A jde se do finále.
 • 00:22:22 Nervy jsou napnuté k prasknutí
  a černý vyhrává!
 • 00:22:31 Ludo
  je velmi oblíbená kratochvíle.
 • 00:22:33 Před místním Super Hotelem,
  jak hrdě hlásá nápis na průčelí,
 • 00:22:37 hraje další skupinka.
 • 00:22:48 Teď už je ale čas
  jít se podívat
 • 00:22:50 na opravdický fotbal
  do místní video hall.
 • 00:22:53 V promítacím sále je živo.
 • 00:23:00 Everton dneska hostí Arsenal,
  kterému také většina publika fandí.
 • 00:23:13 A když dá Arsenal gól,
  všichni se radují,
 • 00:23:17 div že promítací boudu
  nezboří!
 • 00:23:36 Tedy až na výjimky.
 • 00:23:38 Tohle bude nejspíš fanoušek
  Liverpoolu.
 • 00:23:43 Já bych spíš řekl,
  že tenhle fanda
 • 00:23:46 v tom má trochu "hokej".
 • 00:23:55 Místní se prostě rádi baví.
 • 00:23:58 Je jedno, jestli při fotbale,
  nebo při předvolební kampani.
 • 00:24:03 Prezident Yoweri Museveni,
  který usiluje o znovuzvolení,
 • 00:24:07 dokonce natočil rapovou píseň,
  aby si získal přízeň voličů.
 • 00:24:20 Jedná se
  spíš o takové gesto.
 • 00:24:24 Opozice a nezávislí pozorovatelé
  tvrdí,
 • 00:24:26 že Museveni
  si nikoho získávat nemusí,
 • 00:24:29 volby
  nejspíš stejně zmanipuluje.
 • 00:24:32 V Ugandě vládne tvrdou rukou
  už od roku 1986.
 • 00:24:37 Navíc změnil ústavu,
  aby mohl kandidovat neomezeně.
 • 00:24:42 Tady jsou bohužel
  na takový "styl vládnutí" zvyklí.
 • 00:24:46 Historie Ugandy
  je vůbec dost krvavá.
 • 00:24:49 U moci se střídali diktátoři.
 • 00:24:51 Ještě donedávna v zemi zuřila
  krutá občanská válka.
 • 00:24:59 Dalo by se říci,
  že lidem je celkem lhostejné,
 • 00:25:02 jak volby dopadnou.
 • 00:25:04 Přejí si hlavně,
  aby už nebyla válka.
 • 00:25:08 Bye-bye, Uganda!
  Tak, hodně štěstí!
 • 00:25:23 Skryté titulky: Alena Fenclová
  Česká televize 2011

Související