iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
16. 8. 2010
21:05 na ČT1

1 2 3 4 5

90 hlasů
21409
zhlédnutí

Na cestě

Strážnicko

Za veselím masopustním i velikonočním, tajemstvím oskeruší, tradicí modrotisku a figurkami z kukuřičného šustí

25 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Na cestě po Strážnicku

 • 00:00:04 Donutil: žlutá
  Bartoška: zelená
 • 00:00:40 V tej strážnickéj bráně
  stojí koně vrané...
 • 00:00:44 ...vysedajú na ně chlapci
  Strážničané.
 • 00:00:48 Vítajte ve Strážnici!
  Jak už název města napovídá,
 • 00:00:52 měla Strážnice výsostné poslání
  obrany země z jihovýchodu.
 • 00:00:56 Veselská brána pochází
  ze 16. století
 • 00:01:00 a byla součástí opevnění
  města.
 • 00:01:03 Dochovaly se z ní tyto boční
  bašty.
 • 00:01:06 Nájezdy Strážnici sužovaly zejména
  turecké oddíly,
 • 00:01:09 které si "odskočily" z obléhání
  Vídně.
 • 00:01:13 Není tedy divu, že strážní služba
  byla vyčerpávající
 • 00:01:16 a mnoho chlapců při ní
  zahynulo.
 • 00:01:18 V období fašanku si trochu ulevili
  tancem zvaným pod šable.
 • 00:01:28 Říká se,
  že pod šable je lidový tanec,
 • 00:01:31 při kterém tanečníci musejí
  osvědčit
 • 00:01:34 dovednost pod šablemi -
  tedy těmito dřevěnými meči.
 • 00:01:45 Pod šable, prosím?
  Ale co je na tom chození
 • 00:01:48 a poskakování v kolečku
  tak náročného?
 • 00:01:51 Chlapci šable po chvíli
  zvednou
 • 00:01:54 a chytnou se za ně v kruhu,
  který se od té chvíle
 • 00:01:57 nesmí rozpojit.
 • 00:02:08 Podívejte, jaké figury pod šablemi
  vytvářejí.
 • 00:02:27 V kroužku -
  v tomto případě dětském -
 • 00:02:30 se pohybuje i medvědář se svým
  medvědem -
 • 00:02:33 jinou nezbytnou součástí
  masopustního veselí.
 • 00:02:36 Tedy o poznání méně ladným
  způsobem.
 • 00:02:39 Medvědář dříve obcházel celou
  vesnici
 • 00:02:42 a povinností jeho medvěda bylo
  zatančit si se všemi ženami v domě.
 • 00:02:46 Za doprovodu harmoniky.
 • 00:02:48 Hospodyně si z medvědova kožichu
  vytrhávaly stébla slámy
 • 00:02:51 a dávaly je do hnízda
  slepicím a husám,
 • 00:02:54 aby dobře seděly na vejcích.
 • 00:03:02 Do poloviny 19. století byla
  Strážnice
 • 00:03:05 jedním ze šesti největších měst
  na Moravě.
 • 00:03:15 To jsou krásně malovaná okna!
  Typický strážnický ornament.
 • 00:03:20 Granátové jablko, kohoutek, hrozny
  a srdíčka,
 • 00:03:24 která se vzájemně kombinují
  v ornamentálních pásech.
 • 00:03:28 Před sto lety sem tyto ornamenty
  zavedla učitelka Božena Krejsová,
 • 00:03:33 která dá se říct "nakazila"
  touto výzdobou
 • 00:03:36 zádveří a průčelí celé Strážnicko.
 • 00:03:40 Ve středu Strážnice, nedaleko
  Veselské brány,
 • 00:03:44 sídlí známá vinařská firma
  Botur.
 • 00:03:50 Luděk Botur se učil vinařství
  u svého otce
 • 00:03:53 a vínu se věnuje už více než
  30 let.
 • 00:03:56 Snažíme se dělat převážně
  přívlastková vína,
 • 00:04:03 pokud možno v nejvyšší kvalitě,
  malé série.
 • 00:04:07 Hrozny jsou z 90% ze slovácké
  oblasti
 • 00:04:10 a převážně přímo ze Strážnice.
 • 00:04:13 Určitá vína se školí
  v barikových sudech,
 • 00:04:15 někteří odpůrci tomu říkají:
  "Tož to má duběnku."
 • 00:04:19 A pak láhvově dozrávají v těchto
  pozoruhodných chodbách podzemí.
 • 00:04:40 Lahvová zralost je u některých vín
  velmi důležitá.
 • 00:04:45 Víno se "zacelí",
  zejména u kupáží,
 • 00:04:48 zezlátne a odleží se i chuť
  po dubovém dřevě.
 • 00:05:04 Luďkův bratr Ctirad Botur
  se stará
 • 00:05:07 o technický chod
  a rozvoj vinařství.
 • 00:05:10 A ve volných chvílích se může
  věnovat
 • 00:05:13 svému kutilství a vynálezům.
 • 00:05:16 Vyrábím různé nářadí a různé
  přípravky,
 • 00:05:19 aby každá věc měla několik
  funkcí.
 • 00:05:22 Takže tento klíč například slouží
  na povolování svíček,
 • 00:05:26 na povolování zajišťovacího šroubu
  a zároveň na napínání řetězu.
 • 00:05:34 Na každém pořádném motocyklu má být
  kompresor
 • 00:05:37 na dofukování pneumatik -
  pochopitelně
 • 00:05:42 s dostatečně dlouhou hadičkou.
 • 00:05:45 A potom také mačeta,
  když zůstanete někde v lese,
 • 00:05:48 abyste se mohl vysekat ven.
 • 00:05:50 A ta mačeta slouží jednak ke svému
  původnímu účelu,
 • 00:05:53 ale také k tomu,
  aby vám držela karburátory,
 • 00:05:55 které by vám mohly vibrovat.
 • 00:05:59 V degustační místnosti jsem
  ze starého mlýnského kola
 • 00:06:02 udělal stroj času,
  který symbolizuje lidský život,
 • 00:06:05 protože v mládí čas plyne
  neskutečně pomalu
 • 00:06:09 a čím jsme starší, tím ubíhá
  rychleji.
 • 00:06:13 Důmyslné, že?
  Uvnitř kola je speciální vřeteno,
 • 00:06:18 které ono nestejnoměrné otáčení
  umožňuje.
 • 00:06:21 A celé to pohání jenom tento
  milimetrový pramínek vody!
 • 00:06:27 Při kopání sklepa jsme narazili
  na zajímavé geologické vrstvy.
 • 00:06:32 Štěrk nad námi je ledovcová suť,
  toto jsou třetihorní písky
 • 00:06:38 a další černé vrstvy jsou způsobeny
  pádem nějakého meteoritu,
 • 00:06:43 kdy vlastně hořel štěrk.
 • 00:06:48 Spodní voda ze studny,
  datované na kameni do roku 1622,
 • 00:06:53 zásobuje vodou podzemní zátiší
  pro všechny Raky, Štíry a Vodnáře.
 • 00:07:24 Podobně jako jiná moravská
  města,
 • 00:07:27 měla i Strážnice svou židovskou
  čtvrť.
 • 00:07:30 Dnes z ní zbývá pár uliček.
 • 00:07:33 Nešlo ale o uzavřené ghetto.
 • 00:07:36 Mezi židovskými domy stávaly i domy
  křesťanů.
 • 00:07:39 A dochovala se i novorománská
  synagoga se slunečními hodinami.
 • 00:07:48 Mezi místními rabíny byli významní
  učenci.
 • 00:07:52 Například v 17. století
  tady působil
 • 00:07:54 Sabataj ben Meir ha-Kohen zvaný
  Šach.
 • 00:07:58 A o století později rabín
  Moses Schreiber.
 • 00:08:01 Za socialismu místní synagogu
  využívali jako skladiště
 • 00:08:04 továrny na ohýbaný nábytek.
  Přitom je svým způsobem unikátní.
 • 00:08:08 Synagogu ze tří stran obklopuje
  hřbitov.
 • 00:08:12 Takové uspořádání u nás najdeme
  ještě jen
 • 00:08:15 v Klausově synagoze v Praze.
 • 00:08:26 Nejstarší čitelné náhrobky
  pocházejí z roku 1648.
 • 00:08:32 Morgen - zítřek. To je to hlavní.
  Dneška jsme se už dočkali.
 • 00:08:48 To je hezké...
  Ta dívka?
 • 00:08:50 Ano.
  Ta... látka se vám nelíbí?
 • 00:08:54 Ta taky... líbí, jistě.
  To je modrotisk. Všiml jste si?
 • 00:08:58 Tahle taška taky.
  Ano. Předpokládám taky modrotisk.
 • 00:09:05 Jak by ne, modrotisk má
  ve Strážnici dlouhou tradici.
 • 00:09:08 Vyrábí ho tady už dlouho rodinná
  firma Joch.
 • 00:09:11 František Joch toto umění jednak
  zdědil po otci -
 • 00:09:15 a pak si zkušenosti z domácí dílny
  rozšířil studiem
 • 00:09:18 na Škole uměleckých řemesel
  v Praze.
 • 00:09:21 To už je ale dávno, ne?
  Budiž,
 • 00:09:24 nicméně u své profese zůstal.
  Už 42 let.
 • 00:09:36 Modrotisk se - jak vidno - vytváří
  ručně.
 • 00:09:40 Ano,
  stroje se uplatňují jen okrajově.
 • 00:09:43 Látka může být pouze bavlněná.
 • 00:09:45 Potiskne se speciálními vzory
  lepidlem utajovaného složení.
 • 00:09:48 Následně se suší a pak obarvuje
  v indigu.
 • 00:10:15 Tady je vidět,
  jak barva na vzduchu tmavne.
 • 00:10:18 Po usušení se v roztoku
  s kyselinou sírovou látka vypere,
 • 00:10:22 lepidlo se rozpustí, a krásný
  ornament je na světě.
 • 00:11:00 Strážnice byla nejprve královským
  majetkem,
 • 00:11:04 od počátku 14. století ale patřila
  významným pánům moravským.
 • 00:11:08 Po Bílé hoře sem přišel italský pán
  František Magni -
 • 00:11:12 zakladatel rodu Magnisů,
  který měl za úkol
 • 00:11:15 tuto oblast rekatolizovat.
 • 00:11:27 Chodbu strážnického zámku zdobí
  portréty
 • 00:11:29 habsburských císařů a císařoven
  z 16. a 17. století.
 • 00:11:40 V zámecké knihovně je mimo jiné
  vystaveno
 • 00:11:42 i toto pozoruhodné bojové brnění
  z roku 1560.
 • 00:11:46 Je to skvělá německá práce
  ve všech detailech.
 • 00:11:51 Ohebná, precizně provedená.
 • 00:11:53 Ovšem na helmě trochu pošramocená.
  Vidíte?
 • 00:11:56 Zřetelné stopy
  po sečných úderech.
 • 00:11:59 Brnění pochopitelně muselo něco
  vydržet.
 • 00:12:02 Ale především, na svou dobu
  ojedinělá je jeho velikost.
 • 00:12:05 Vešel se do něho muž
  vysoký 180 centimetrů.
 • 00:12:12 A tyto meče?
  To jsou meče popravčí.
 • 00:12:15 Ty tři otvory ve špici varovaly
  každého, kdo by je chtěl uchopit.
 • 00:12:19 Ve své době byly totiž katovy
  nástroje
 • 00:12:22 vnímány jako něco nečistého.
 • 00:12:25 Tady je nějaký emblém.
  Pasovský vlk.
 • 00:12:29 Byl vyroben v Pasově.
 • 00:12:31 Ten velký meč je hrdelní určený
  ke stínání hlav.
 • 00:12:35 A ten menší?
  Sloužil k utínání
 • 00:12:38 rukou, prstů zločinců a neurozených
  lidí.
 • 00:12:42 ST - Strážnice...
 • 00:12:45 I ta pouta jsou předpokládám
  originální.
 • 00:12:48 Jistě.
  A maska, ta se nasazovala
 • 00:12:50 odsouzencům na pranýř,
  pokud vás to zajímá.
 • 00:13:05 Zámecký park přímo sousedí se
  známým
 • 00:13:08 strážnickým skanzenem lidových
  staveb.
 • 00:13:14 Areál seznamuje návštěvníky
  s jednotlivými regiony Slovácka.
 • 00:13:30 Časně zjara tady probíhají ukázky
  lidových obyčejů minulých generací.
 • 00:13:38 Děvčata hnětou těsto a smaží Boží
  milosti na vepřovém sádle.
 • 00:14:16 Zima končí.
  Vynáší se smrtka - morena.
 • 00:14:20 A vyprovázejí ji zaříkadly
  v průvodu.
 • 00:14:40 Martin Šimša ukazuje dětem,
  jak se plete "žíla".
 • 00:14:46 Tož bylo by chybou se domnívat,
  že Velikonoce - potažmo "šlehačka"
 • 00:14:48 - je o nějakém
  bití žen nebo mužů.
 • 00:14:51 Ve skutečnosti se jedná o to,
  dotknout se těla
 • 00:14:55 mladou čerstvou zelení ve vrbových
  prutech,
 • 00:14:58 které mají dodat životní sílu
  a energii,
 • 00:15:01 a proto se také žila nebo tatar
  plete na každou "šlehačku" nový.
 • 00:15:07 A po jeho skončení se smotá
  do kruhu,
 • 00:15:10 hodí do vody nebo na střechu -
  a tím
 • 00:15:12 to všechno špatné odejde pryč.
 • 00:15:15 Podívejme, co se děti během pletení
  pomlázky všechno nedozvědí!
 • 00:15:37 Tyto sladkosti se naopak pečou
  v troubě.
 • 00:15:41 A dělají se z takových "provázků"
  těsta,
 • 00:15:44 které připomínají,
  že se Jidáš oběsil z výčitek
 • 00:15:47 nad zradou Ježíše Krista.
 • 00:15:50 Odtud jejich název jidáše -
  neboli jidášky.
 • 00:16:03 A tady chlapci s řehtačkami Jidáše
  naháňajú a smrtí mu hrozijú.
 • 00:16:42 Je srpen - měsíc modrých chrp
  a unavené vlčí krve,
 • 00:16:47 zaťatý v trámu vězí srp
  a stín se ukryl ve stodole.
 • 00:16:54 Vnorovy... rodiště "básníka ticha
  a pokory" - Jana Skácela.
 • 00:17:00 Místní ovšem neřeknou své obci
  jinak, než Znorovy.
 • 00:17:03 Narodila se tady také paní Ludmila
  Kočišová,
 • 00:17:06 která dělá překrásné figurky
  z usušených listů kukuřice.
 • 00:17:16 Její propracované postavičky
  ze "šústí" jsou obdivuhodné.
 • 00:17:20 Mají nejen velmi přirozený výraz,
  ale také poesii a humor.
 • 00:17:35 Dělám panenky ze šústí,
  ale v začátkoch,
 • 00:17:40 za mého dětství a mladých roků,
  jsem udržovala
 • 00:17:43 tradici malování kraslic.
 • 00:17:48 Potom došlo něco nového a to jsú
  figurky z kukuřičného šústí.
 • 00:17:53 No, už dělám 42 roků figurky.
  Co je nejdůležitější?
 • 00:18:00 Víte? Vybrat si list,
  jaký potřebujeme v túto chvílu.
 • 00:18:10 Je to strašně důležité aj na odrůdě
  - najlepší je nešlechtěná, turkyň.
 • 00:18:17 Protože tam sú větší chvátky a víc
  odpadu, pak ty listy sú větší.
 • 00:18:23 Ale musíme už brat to,
  co je.
 • 00:18:26 Ale musíme to přebírat víc,
  co se nám jako hodí.
 • 00:18:34 Jak říká paní Kočišová,
  nejtěžší ze všeho je
 • 00:18:37 "vdechnout postavičkám život".
 • 00:18:43 Muzikanti, pasáčci a husopasky,
  jesličky se třemi králi -
 • 00:18:48 všichni zachycení v pohybu.
 • 00:18:51 Tedy Vnorovjané zakletí
  paní Kočišovou do šústí.
 • 00:19:12 V čisté krajině podhůří Bílých
  Karpat
 • 00:19:15 roste na lukách řada vzácných
  rostlin.
 • 00:19:23 Jeden strom - sorbus domestica,
  na Slovácku zvaný
 • 00:19:26 jeřáb oskoruše nebo oskoruša -
  najdete v Evropě
 • 00:19:30 od Španělska až po Turecko.
 • 00:19:34 Ovšem tento jeřáb je vůbec
  nejmohutnější.
 • 00:19:38 Netvoří souvislý porost,
  ale roste roztroušeně po krajině.
 • 00:19:42 Vyznačuje se jednak tvrdým
  dřevem,
 • 00:19:45 ale hlavně největšími plody mezi
  všemi druhy jeřábů na světě.
 • 00:19:51 Dozrálé plody oskoruše jsou
  sladké.
 • 00:19:54 Zavařují se a vyrábí se z nich
  džem, ovocné šťávy i víno.
 • 00:19:58 A slouží i k výrobě likérů,
  léčivých směsí
 • 00:20:01 a vysoce ceněných pálenek.
 • 00:20:17 Ve Tvarožné Lhotě má oskoruše
  dokonce svoje "muzeum".
 • 00:20:21 Každoročně tu pořádají jakýsi
  svátek oskoruší,
 • 00:20:25 během něhož se oskorušové výrobky
  prodávají
 • 00:20:28 a v případě pálenek taky
  koštují.
 • 00:20:41 Na území obce Tvarožná Lhota se
  nachází
 • 00:20:44 i tato romantická salaš zvaná
  Travičná.
 • 00:20:47 Vít Hrdoušek - místostarosta
  Tvarožné Lhoty -
 • 00:20:51 je hlavně "manažer rozvoje
  venkova."
 • 00:20:55 Je tady ukázka takového malého
  areálu,
 • 00:20:57 jak dřív lidi žili v horách.
 • 00:21:00 Jak dovedli
  uživit nejen sami sebe,
 • 00:21:03 ale také dovedli zachovat přírodu
  dalším generacím.
 • 00:21:09 Panenskou krajinou
  se toulají nejen ovečky,
 • 00:21:12 ale třeba i roháč obecný,
  v tuto chvíli
 • 00:21:15 trpělivě čekající na samičku.
 • 00:21:25 Rozsáhlé louky Čertoryje - více než
  800 hektarů -
 • 00:21:29 plné vzácných dřevin jako jsou
  dříně,
 • 00:21:31 moruše a oskoruše, řešetlák,
  střemcha, mišpule německá...
 • 00:21:38 A také řídce se vyskytujících
  květin,
 • 00:21:43 například orchidejí vstavačů,
  nebo tořiče čmelákovitého,
 • 00:21:45 kozince dánského
  či koniklece velkokvětého.
 • 00:22:13 Ve Veselí nad Moravou začíná jeden
  z trvale splavných úseků
 • 00:22:17 slavného Baťova kanálu.
 • 00:22:20 Kanál vznikal ve 30. letech
  minulého století
 • 00:22:23 a podle záměru stavitelů měl být
  hluboký skoro dva metry.
 • 00:22:34 Baťa vodní dílo postavil kvůli
  dopravě
 • 00:22:37 hnědého uhlí
  z Ratíškovických dolů u Rohatce.
 • 00:22:42 V současnosti je po celé délce
  52 kilometrů opraveno.
 • 00:22:46 Zprovoznili také 13 plavebních
  komor,
 • 00:22:49 a tak tady dnes vesele proudí
  jak pravidelná vodní doprava,
 • 00:22:53 tak i vyhlídkové plavby
  pro turisty.
 • 00:23:11 Jedna z kouzelných tras odtud
  vede
 • 00:23:13 směrem na Hodonín - do Petrova.
 • 00:23:52 Petrovské Plže - významná vinařská
  obec a chráněná památka.
 • 00:23:57 Soubor 63 sklepů budovaných
  od 15. století, možná i dříve.
 • 00:24:04 Ale místní lidé
  si je prý stavěli až donedávna.
 • 00:24:08 A funkční jsou dodnes.
 • 00:24:16 Sklepu Petra Kláska vévodí
  dva nové barikové sudy.
 • 00:24:20 Chodby uvnitř
  se svažují směrem dolů.
 • 00:24:23 V první místnosti bývá lisovna
  a také se tady víno ochutnává.
 • 00:24:28 Hlouběji bývá sklad vína.
 • 00:24:35 Takže toto je Chardonnay,
  výběr z hroznů 2009.
 • 00:24:40 Sklepy se hloubily do hlíny
  a zpevňovaly valenou klenbou.
 • 00:24:44 Jejich průčelí zdobí
  sytě modrá podezdívka,
 • 00:24:47 takzvaná obrovnávka,
  a někdy i malovaná žudra.
 • 00:24:50 Slovy Jana Skácela:
  Na dně každé písně -
 • 00:24:55 i té nejsmutnější, na dně každé
  sklénky něco tiše cinká.
 • 00:25:04 Na shledanú!
 • 00:25:10 Skryté titulky: Alena Fenclová
  Česká televize 2010

Související