iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
9. 5. 2008
17:40 na ČT1

1 2 3 4 5

1 hlas
1445
zhlédnutí

Případ pro ombudsmana

Nárok na sirotčí důchod

Spis. zn. VOP 2049/2006

Až po zásahu a šetření veřejného ochránce práv získaly děti po smrti svého otce nárok na sirotčí důchod

13 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Případ pro ombudsmana - Nárok na sirotčí důchod. Spis. zn. VOP 2

 • 00:00:15 Veřejnému ochránci práv byl
  doručen podnět paní Dany Hykšové.
 • 00:00:19 Ta v něm píše:
  obracím se na vás ohledně sirotčího
 • 00:00:22 důchodu mých dvou nezletilých dětí.
 • 00:00:24 Otec dětí, se kterým jsem byla
  rozvedená, zemřel v roce 2001.
 • 00:00:28 Při žádosti o sirotčí důchod mně
  bylo sděleno, že bývalý manžel,
 • 00:00:32 jakožto soukromý podnikatel,
  nemá zaplaceny veškeré
 • 00:00:35 sociální dávky a tudíž dětem
  nevzniká nárok na sirotčí důchod.
 • 00:00:42 Bývalý manžel po sobě
  zanechal dluh 160 000,-Kč
 • 00:00:45 a vymahatelnost tohoto dluhu
  zanikla dětem jeho úmrtím.
 • 00:00:48 Žiji s pocitem, že v tomto
  státě mám jen povinnosti.
 • 00:00:52 A domoci se práv je velmi složité.
 • 00:00:58 Po smrti bývalého manžela
  jsem šla žádat o sirotčí důchody
 • 00:01:02 na sociální odbor. Tam mi bylo
  sděleno, že bohužel, bývalý manžel
 • 00:01:08 si neplatil sociální dávky
  a tím pádem nemám nárok
 • 00:01:12 na žádné sirotčí důchody.
  I když jsem se dotazovala,
 • 00:01:15 že když neplatil sociální dávky,
  že je za něj zaplatím.
 • 00:01:20 Aby těm dětem vznikl sirotčí nárok.
  Ale bohužel, nešlo to.
 • 00:01:26 Česká správa sociálního zabezpečení
  poté, co paní Hykšová podala žádost
 • 00:01:31 o přiznání sirotčích důchodů
  pro své dva syny měla zahájit
 • 00:01:35 šetření doby důchodového pojištění.
 • 00:01:39 Paní Hykšová uvedla, že pan Hykš
  podnikal před tím, než zemřel.
 • 00:01:42 Proto česká správa
  měla podniknout kroky k tomu,
 • 00:01:45 aby ověřila zda pan Hykš
  skutečně vykonával
 • 00:01:47 samostatně výdělečnou činnost.
 • 00:01:51 On byl podnikatel.
 • 00:01:52 On byl podnikatel.
 • 00:01:53 Čili osoba samostatně
  výdělečně činná.
 • 00:01:55 A neplatil si sociální dávky.
  Jakou dobu si je neplatil?
 • 00:01:59 Asi 9 let před smrtí.
  Protože nebylo vysvětleno,
 • 00:02:03 že vlastně veškeré důchody
  a veškeré zabezpečení se počítá
 • 00:02:08 z deseti let před smrtí a minimálně
  pět let musí být zaplaceno.
 • 00:02:14 Proto, aby mohl být přiznán
  sirotčí důchod po zemřelém člověku,
 • 00:02:17 platí podmínka, získat alespoň
  pět let důchodového pojištění
 • 00:02:22 v posledních deseti letech.
  A tady ta podmínka nebyla splněna.
 • 00:02:27 Dávala jsem odvolání a odvolávala
  jsem se na tvrdost zákona.
 • 00:02:32 Že zákon je vůči mně tvrdý.
  Že stát určil, že sirotčí důchod
 • 00:02:40 se počítá z placení dávek
  mého bývalého manžela,
 • 00:02:46 ale tuto situaci jsem
  já nemohla nijak ovlivnit.
 • 00:02:49 Ta účast na tom pojištění
  je vždy vázána na výkon faktické
 • 00:02:53 samostatné výdělečné činnosti.
  To je, že ten podnikatel
 • 00:02:57 musí skutečně vykonávat podnikání.
  Potom jsou ještě další podmínky
 • 00:03:04 závislé na době, kdy je samostatně
  výdělečná činnost vykonávána.
 • 00:03:09 Tj. do roku 1995.
 • 00:03:12 Stačí pouze samostatná faktická
  výdělečná činnost.
 • 00:03:18 Od roku 1996 do roku 2003
  musí ještě přistoupit podmínka,
 • 00:03:22 že dosáhl určitého,
  zákonem stanoveného příjmu
 • 00:03:26 z té samostatné výdělečné činnosti.
 • 00:03:30 A od roku 2004 jsou již všechny
  osoby samostatně výdělečně činné,
 • 00:03:35 pokud vykonávají hlavní
  samostatně výdělečnou činnost,
 • 00:03:39 opět důchodově pojištěny.
 • 00:03:42 Proběhl okresní soud, krajský soud,
  ale tam se to nějak zadrhlo.
 • 00:03:47 Rok to leželo,
  zapomněli něco někam poslat.
 • 00:03:52 Když jsem se dotazovala, tak jsem
  zjistila, že ten spis někde ležel.
 • 00:03:57 Vlastně toto odvolání se tenkrát
  dostalo až k ministrovi Škromachovi
 • 00:04:03 a ten mi napsal,
  že tvrdost zákona se nepromíjí
 • 00:04:06 a na sirotčí důchody nemám nárok.
 • 00:04:09 Ty možnosti jsou prakticky
  v těchto případech dvojí.
 • 00:04:13 Jednak je to šetření
  na živnostenském úřadě
 • 00:04:15 a jednak je to z hlediska daní,
  tedy šetření na finančním úřadě.
 • 00:04:19 Obě tyto instituce,
  jak se posléze dokázalo,
 • 00:04:24 v případě pana Hykše o jeho
  podnikatelských aktivitách věděly.
 • 00:04:28 V tomto směru on tady
  své zákonité povinnost plnil.
 • 00:04:33 Stejně tak se potvrdily
  i jeho aktivity po stránce
 • 00:04:37 zdravotního pojištění, on si toto
  zdravotní pojištění platil.
 • 00:04:41 Takže po objasnění těchto
  podpůrných zdrojů se ukázalo,
 • 00:04:45 že jsou podmínky na to,
  aby byla uznána doba samostatného
 • 00:04:51 existování u pana Hykše
  jako doba, o kterou se zajímáme
 • 00:04:57 u osoby samostatně výdělečně činné.
 • 00:05:03 Ovšem zůstal otevřen
  ten problém toho pojistného.
 • 00:05:08 Potom jsem se ještě obrátila
  tady na místního senátora Kulhánka,
 • 00:05:12 že bych strašně ráda
  získala sirotčí důchody,
 • 00:05:17 ale jakýkoliv úřad navštívím,
  nikdo neví. Každý se diví,
 • 00:05:23 že neberu sirotčí důchody,
  ale když se dotazuji,kam mám jít,
 • 00:05:27 o co mám požádat,
  abych ty sirotčí důchody dostala,
 • 00:05:31 tak nikdo nebyl schopný mě říct,
  kam bych se měla dostat,
 • 00:05:35 aby mně s tímto problémem pomohl.
  Takže jsem se obrátila na senátora,
 • 00:05:39 jestli by mně s tím nepomohl.
  Ten psal nějaký osobní dopis
 • 00:05:42 na to důchodové zabezpečení
  a odtud zase přišla odpověď,
 • 00:05:46 že nemám na sirotčí důchody
  nárok v žádném případě,
 • 00:05:50 protože jsem nesplnila podmínku,
  že můj bývalý manžel si neplatil
 • 00:05:54 sociální dávky s ze kterých se
  odvíjí výpočet sirotčích důchodů.
 • 00:05:59 Na základě podnětu veřejného
  ochránce práv jsme začali
 • 00:06:02 ty doby pojištění prošetřovat.
  Obrátili jsme se,i díky součinnosti
 • 00:06:06 s paní Hykšovou, na různé úřady,
  kde by mohly být po nějaké době
 • 00:06:12 pojištění evidovány a zjistili
  jsme, že určité období je možné
 • 00:06:17 na základě určité činnosti,
  kterou pan Hykš udělal
 • 00:06:21 brát jako dobu pojištění.
  My jsme získali informace o tom,
 • 00:06:26 že období roku 1994 a 1996
  lze považovat za dobu,
 • 00:06:33 kdy byl účasten důchodového
  pojištění, protože jsem dostali
 • 00:06:37 informace z finančního úřadu
  a také jsme dostali informace,
 • 00:06:42 že lze považovat dobu
  od r. 1997 do r. 2001 za dobu,
 • 00:06:47 kdy byl pan Hykš účasten
  důchodového pojištění,
 • 00:06:51 protože jsem dostali
  informace ze zdravotní pojišťovny.
 • 00:06:56 Veřejný ochránce práv
  tam zjistil ještě jiná pochybení.
 • 00:06:59 Hlavně to, že ta Česká správa
  sociálního zabezpečení,
 • 00:07:03 resp. pobočka tady u vás
  v Karlových Varech, neprovedla
 • 00:07:08 nějaké důsledné šetření
  kolik let si opravdu ten
 • 00:07:12 váš manžel platil sociální dávky.
 • 00:07:17 Protože on je
  jakousi dobu přece jenom platil.
 • 00:07:20 On přece jenom nějakou dobu platil.
  Tady ta sociální správa vlastně
 • 00:07:24 z pohledu jejich úřadu může
  komunikovat s finančním úřadem.
 • 00:07:28 Oni nekomunikovali, jenom mně
  tlumočili, že nemám nárok
 • 00:07:31 na žádné dávky sirotčího důchodu.
  A tím pádem se mnou nic neřešili.
 • 00:07:36 Takže z jejich moci,
  z jejich postu, mohli úřadovat
 • 00:07:41 s tím finančním úřadem a mohli mi
  poskytnout víc informací,
 • 00:07:45 které jsem potřebovala získat pro
  to,abych ve věci mohla pokračovat.
 • 00:07:51 To se mnou, bohužel,
  nikdo neprobral.
 • 00:07:56 Od živnostenského úřadu zjistíte,
 • 00:07:58 jestli ta osoba je držitelem
  živnostenského oprávnění.
 • 00:08:01 Od roku 2000 mohou živnostenské
  úřady vyzvat tu konkrétní osobu
 • 00:08:06 samostatně výdělečně činnou,
  aby jim doložila,
 • 00:08:10 zda fakticky vykonává činnost.
  U finančního úřadu potom zjistí,
 • 00:08:16 zda v konkrétním zdaňovacím
  období ten člověk měl příjmy
 • 00:08:21 ze samostatné výdělečné činnosti
  a může od nich v podstatě zjistit,
 • 00:08:26 v za jaké konkrétním období
  v tom roce ty příjmy dosáhl.
 • 00:08:33 Potom třetí úřad
  je zdravotní pojišťovna.
 • 00:08:36 Ta účast na tom zdravotním
  pojištění je vymezena stejně,
 • 00:08:41 jako účast na důchodovém pojištění.
 • 00:08:45 Zjistili tedy, že nemám povinnost
  zaplatit za něj sociální dávky,
 • 00:08:51 ale je to moje právo. Takže od toho
  se to všechno odvíjelo.
 • 00:08:55 Musela jsem dát přehledy
  na tu sociálku za období jeho
 • 00:09:00 činnosti v podnikání a zaplatila
  jsem za něj ty sociální dávky.
 • 00:09:07 Tím pádem mi vznikl
  nárok na sirotčí důchody.
 • 00:09:11 Na základě tohoto případu Česká
  správa sociálního zabezpečení
 • 00:09:15 dala podnět na svá pracoviště,
  že v okamžiku, kdy se bude žádat
 • 00:09:19 o sirotčí důchod, a nebudou
  tam prokázány doby pojištění,
 • 00:09:24 tak ten, kdo si bude žádat
  o sirotčí důchod požádá současně
 • 00:09:30 o prošetření dob pojištění
 • 00:09:32 a to prošetření
  naše pracoviště provedou.
 • 00:09:36 Vzhledem k tomu, že tatínek
  nesplnil ty své povinnosti
 • 00:09:40 osoby samostatně výdělečně činné
  v důchodovém pojištění,
 • 00:09:44 tak za něj mohly tyhle ty
  povinnosti splnit ty jeho děti,
 • 00:09:48 respektive jejich zákonná
  zástupkyně, jejich maminka.
 • 00:09:51 Takže za něj podala přehled
  o příjmech a výdajích
 • 00:09:54 ze samostatně výdělečné činnosti
  a na základě toho potom
 • 00:09:58 doplatila pojistné a mohl
  jí být ten sirotčí důchod přiznán.
 • 00:10:03 Jak to dopadlo potom? Pobíráte
  sirotčí důchod pro svoje děti?
 • 00:10:08 Zaplatila jsem vlastně
  za těch pět let zpátky pohledávky
 • 00:10:13 a od té doby, kdy jsem
  zaplatila všechny ty pohledávky,
 • 00:10:17 jsem začala pobírat
  sirotčí důchody.
 • 00:10:20 Do této doby jste se
  setkali s podobným případem,
 • 00:10:23 než se na vás obrátila kancelář
  veřejného ochránce práv?
 • 00:10:27 Já nemám informace o tom, že bychom
  podobné případy zaznamenaly.
 • 00:10:31 Ale je potřeba říci,
  že vždy pro to,
 • 00:10:34 aby Česká správa sociálního
  zabezpečení něco prošetřila,
 • 00:10:37 potřebujeme opravdu součinnost
  toho konkrétního žadatele o dávku.
 • 00:10:42 My bez toho, aniž bychom měli
  k dispozici potřebné informace
 • 00:10:47 kde vůbec šetřit a co šetřit,
  čím se zabývat, tak tu činnost
 • 00:10:52 ani nemůžeme vykonávat. Protože
  Česká správa sociálního zabezpečení
 • 00:10:57 má 8 miliónů klientů
  a ani z kapacitních důvodů,
 • 00:11:00 ani s ohledem na to, že hospodaříme
  s prostředky státního rozpočtu
 • 00:11:05 a musíme s nimi hospodařit účelně,
  efektivně a hospodárně,
 • 00:11:08 nemůžeme ve všech případech
  to šetření provádět bez toho,
 • 00:11:12 aniž by tam byl podnět a aniž
  bychom věděli, kde šetřit máme.
 • 00:11:18 Ten základní problém a poučení
  z tohoto případu je obecnější.
 • 00:11:22 Jde především o to, aby se lidé
 • 00:11:25 nedopustili takového omylu,
  jako pan Hykš.
 • 00:11:28 Tedy aby v jimi v relativně
  vzdáleném důchodovému věku
 • 00:11:33 se zabývali a starali
  o své důchodové pojištění.
 • 00:11:37 Je to věcí té mladší generace,
  která je v tom období,
 • 00:11:42 kdy je, řekněme ,
  ještě do důchodu daleko.
 • 00:11:46 A to byl i případ pana Hykše,
 • 00:11:48 který si zajišťoval
  všechny záležitosti, týkající se
 • 00:11:52 zdravotního pojištění,
  choval se i více méně vstřícně
 • 00:11:55 k těm finančním úřadům,
 • 00:11:58 ale pomýšlet na důchod
  mu přišlo zbytečné se starat.
 • 00:12:03 Protože, až snad ten okamžik
  toho důchodu přijde, tak se to
 • 00:12:07 dá po té padesátce dohromady.
  Ale důsledky toho jsou tragické.
 • 00:12:12 To znamená že lidé mají někdy
  pocit, že vyzrají nad těmi svými
 • 00:12:17 povinnostmi tím, že je odloží.
 • 00:12:20 Ale ty výsledky jsou
  pak skutečně tragické.
 • 00:12:23 Protože tím ohrozí velice vážně
  zájmy, v případě nějaké havárie,
 • 00:12:29 všech těch rodinných příslušníků,
 • 00:12:31 kteří jsou, tím či oním
  způsobem, na ně odkázáni.
 • 00:12:36 Skryté titulky
  Martina Vrbská
 • 00:12:37 .

Související