iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
18. 9. 2016
14:40 na ČT2

1 2 3 4 5

7 hlasů
3495
zhlédnutí

Cesty víry

Dědictví otců zachovejme

Parta věřících chlapů ze Slovácka na své misijní cestě za záchranou zdevastovaných kostelů na Děčínsku

25 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Cesty víry - Dědictví otců zachovejme

 • 00:00:01 Bratři, vydáme se na cestu
  s Božím požehnáním
 • 00:00:04 a poprosíme anděla strážného
  o ochranu.
 • 00:00:07 Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha
  svatého. Amen.
 • 00:00:11 MODLITBA ANDĚLE BOŽÍ
 • 00:00:12 Anděle Boží, strážce můj,
  rač vždycky být ochránce můj.
 • 00:00:15 Mě vždycky veď a napravuj,
  ke všemu dobrému mě vzbuzuj.
 • 00:00:19 Ctnostem svatým mě vyučuj,
  ať jsem tak živ,
 • 00:00:22 jak chce Bůh můj.
 • 00:00:23 Tělo, svět ďábla přemáhám,
  na tvá vnuknutí pozor dávám.
 • 00:00:28 A tak s tebou ve spojení
  ať setrvám do skonání.
 • 00:00:33 Po smrti pak v nebi věčně
  chválím Boha ustavičně. Amen.
 • 00:00:38 Ať nám žehná všemohoucí Bůh, Otec,
  i Syn i Duch svatý. Amen.
 • 00:00:42 Tak šťastnou cestu
  a Boží požehnání.
 • 00:00:54 Chlapci, pojďte.
 • 00:00:55 Nasedneme do auta
  a vyjedeme o kousek dále.
 • 00:00:59 Pivo tam nechali!
  Žízeň je veliká.
 • 00:01:01 MLUVÍ MEZI SEBOU
 • 00:01:14 Skupina obětavých farníků
  jede na brigádu
 • 00:01:17 do České Kamenice u Děčína.
 • 00:01:21 Čeká nás snad 400 km
  s Božím požehnáním,
 • 00:01:25 věříme v ochranu andělů strážných
  a jedeme na tři dny na brigádu,
 • 00:01:29 abychom tam pracovali
  ve prospěch dobrých lidí.
 • 00:01:34 Já to vždycky hlásím
  v kostele v ohláškách.
 • 00:01:38 Není to nějak potutelná akce.
 • 00:01:40 Ať to lidé vědí a slyší
 • 00:01:42 a ať se dobrovolně přihlásí ten,
  kdo chce.
 • 00:01:45 Ty jejich polovičky, ženy,
  jistě některé trochu reptají,
 • 00:01:50 že mají obavy a strach,
  ale faráři jim řeknou:
 • 00:01:55 Pojedeme s farářem,
  tak to necháme.
 • 00:02:00 Byli tady inženýři,
  kvalifikovaní lešenáři,
 • 00:02:04 je tady pár zedníků,
  ale i takoví intelektuálové,
 • 00:02:09 kteří se nebojí dát své síly.
 • 00:02:16 Vždycky jsou tady s námi
  třeba inženýři
 • 00:02:19 - přijedou sem a dělají
  takovou pěknou společnou práci.
 • 00:02:22 Zažíváme společenství,
  to je to hlavní.
 • 00:02:25 VÍTAJÍ SE
 • 00:02:28 Tady jsou krajané!
  Zdravíme po takové dlouhé cestě!
 • 00:02:38 Pánové, abyste třeba nepřišli
  o začátek fotbalu!
 • 00:02:42 Marcela Hrubého jsem potkal
  v roce 2003,
 • 00:02:45 kdy nás navštívil v Kroměříži
  a měl s sebou jednu sestru řeholnici.
 • 00:02:51 Ukázal mi,
 • 00:02:52 jak pracuje v severních Čechách
  na obnově kostelů.
 • 00:02:56 Ukázal mi fotografie
  a já jsem mu nevěřil.
 • 00:02:59 Kostel byl nejdřív v rozvalinách,
  a pak byl krásný a obnovený.
 • 00:03:03 Já jsem říkal,
  že to není možné.
 • 00:03:06 Řekl, ať se přijedeme podívat,
  že nám to ukáže.
 • 00:03:10 Ukázal nám tento kostel sv. Martina.
 • 00:03:13 Šli jsme do kostela
  mezi kopřivami a keři,
 • 00:03:17 byla tady modrá obloha ? nebe.
 • 00:03:22 Byl tam propadlý strop,
  tady byly stromy jako ruka
 • 00:03:29 a on nám říkal,
  že ten kostel bude spravený.
 • 00:03:34 Náš lešenář a zedník říkal,
  že pan Marcel je blázen.
 • 00:03:49 V únoru roku 1987 jsem se dostal
 • 00:03:52 na faru do Starého Sedliště
  u Tachova.
 • 00:03:55 Tehdejší farář a současný
  světící biskup pražský Karel Herbst
 • 00:04:00 dostal farnost na samých hranicích
  s tehdejším západním Německem
 • 00:04:05 a jeho příklad byl pro mě tak velký,
  že jsem ani chvilku neváhal
 • 00:04:11 a jel jsem do Sedliště zase v létě
 • 00:04:15 pomáhat při opravě
  kostela sv. Kateřiny.
 • 00:04:20 Přijel jsem plný elánu
  sem na Děčínsko
 • 00:04:24 a panu faráři v Krásné Lípě
  jsem říkal své zážitky,
 • 00:04:29 jak chodíme s rodiči vždycky v neděli
  na procházku do sousední obce,
 • 00:04:36 kde je kostel v hrozném stavu
  a tento farář ho má na starosti,
 • 00:04:40 a on řekl takovou osudovou větu:
 • 00:04:43 Když budeš shánět lidi,
  kteří pomůžou,
 • 00:04:46 já budu shánět peníze.
 • 00:04:47 A tak to začalo.
 • 00:04:49 Moc jsem tomu nevěřil,
  ale pobláznil jsem tenkrát
 • 00:04:53 místní chalupáře
  ? jak mládež, tak i dospělé,
 • 00:04:56 a pomáhali nejen o prázdninách,
  ale také o sobotách.
 • 00:05:03 A v roce 1988 jsme kostel světili.
 • 00:05:07 Nebyl tak úplně dokonale obnoven ?
  byl obnoven sice celý,
 • 00:05:12 ale pouze podle tehdejších možností.
 • 00:05:18 Bratři a sestry,
  sv. Benedikt má krásné heslo.
 • 00:05:23 Znáte ho: Ora et labora,
  česky: Modli se a pracuj.
 • 00:05:35 S jídlem roste chuť,
  a tak jsme začali obnovovat
 • 00:05:38 další kostely.
 • 00:05:40 Bylo to spíš z takového nadšení,
 • 00:05:44 a když jsem dokončil fakultu
  v roce 1991,
 • 00:05:47 požádal jsem našeho tehdejšího
  litoměřického biskupa Josefa Koukla,
 • 00:05:53 zda bych mohl převzít
  některé farnosti,
 • 00:05:57 jejichž kostely jsou
  v dezolátním stavu.
 • 00:06:05 Jsem administrátorem in materialibus
  těchto několika farností,
 • 00:06:09 které jsou ještě samostatné,
  jak je opustili
 • 00:06:14 naši němečtí spoluobčané.
 • 00:06:16 To znamená, že každá ta farnost,
  která existovala do roku 1945,
 • 00:06:21 funguje de jure dále.
 • 00:06:25 Jsem správncem 14 farností.
 • 00:06:27 Tři farnosti jsou bez kostelů,
  v roce 1975 byla velká akce
 • 00:06:32 okresního národního výboru v Děčíně,
  kdy všechny kostely byly zbořeny
 • 00:06:37 pro jejich špatný stav
  a mottem zboření vždy bylo:
 • 00:06:41 Ohrožují pracující lid na zdraví.
 • 00:06:44 Takže proto je zbořili.
 • 00:06:59 Moje funkce se nazývá
  administrátor in materialibus,
 • 00:07:03 tzn. administrátor
  nejen ve věcech materiálních
 • 00:07:07 v oblasti obnovy chrámů,
 • 00:07:09 ale i obnovy veškerého majetku
  a správa majetku.
 • 00:07:13 Ale já to necítím takto,
  protože to je
 • 00:07:16 pouze část mého poslání,
  takže můj zájem je tento kraj
 • 00:07:21 i duchovně obrodit.
 • 00:07:23 Sice nemám kněžské svěcení,
  ale to neznamená,
 • 00:07:26 že moje práce s lidmi
  tady není častá.
 • 00:07:30 Koneckonců třeba ve Verneřicích
  jsem pro místní pan farář,
 • 00:07:34 protože oni pořádného faráře neznají.
 • 00:07:54 14 kostelů jsme obnovili
  s Boží pomocí od roku 1988.
 • 00:07:59 Může se to zdát málo,
  ale některé byly naprosté ruiny.
 • 00:08:03 Existovaly pouze obvodové zdi
 • 00:08:05 ? to je potom skoro stavba
  poloviny nového kostela.
 • 00:08:09 V současné době
  jsou v opravě dva kostely:
 • 00:08:12 tento verneřický kostel sv. Anny
  a markvartický kostel sv. Martina.
 • 00:08:17 TO jsou poslední dva kostely
  ve správě,
 • 00:08:20 které ještě nejsou v provozu.
 • 00:08:27 Nalejme si čistého čaje.
 • 00:08:38 Marceli, jaký je program?
 • 00:08:42 V Markvarticích máme domluveno,
  že ráno po osmé hodině přijede bagr.
 • 00:08:47 Udělali bychom definitivní
  terénní úpravy.
 • 00:08:51 Verneřice jsou teď stavba č. 2,
  tam bychom na půdě
 • 00:08:55 obnažili podlahovky,
  které jsou tam udělané nově,
 • 00:09:01 a vyčistili bychom část mezi zdí
  u segmentu tam,
 • 00:09:06 kde se musíme podívat,
  v jakém stavu jsou ramena.
 • 00:09:10 To je druhá věc.
 • 00:09:12 A potom zjistíme,
  co dál se stropem.
 • 00:09:14 Dobrá.
 • 00:09:15 Máme co dělat,
  tak ať nám to Pán Bůh požehná.
 • 00:09:19 Poděkujeme.
 • 00:09:25 Sláva Otci, i Synu,
  i Duchu svatému,
 • 00:09:28 jako byla na počátku,
  i nyní, i vždycky,
 • 00:09:31 až na věky věků. Amen.
 • 00:09:33 Pojedeme dalšími auty
  a bereme s sebou montérky a rukavice.
 • 00:09:38 -To stačí?
  -Ano.
 • 00:09:39 -A nářadí?
  -Ano, vzít s sebou.
 • 00:09:51 Tady máme velké zázemí
  u Marcela v Kamenici,
 • 00:09:54 kde se můžeme vyspat,
  posilnit se dobrým jídlem,
 • 00:09:58 a den vždycky začínáme mší svatou,
  společně se modlíme, posnídáme,
 • 00:10:04 rozdělíme si práci
  na různé kostely a místa,
 • 00:10:08 a večer máme sraz
  kolem půl sedmé, sedmé.
 • 00:10:13 Vyčerpaní se vykoupeme, povečeříme,
  dáme si nějaké pivo,
 • 00:10:17 spláchneme ten prach a jdeme spát.
 • 00:10:25 Od roku 2007 tady jezdíme
  3x do roka na nějaké práce.
 • 00:10:34 Ta první kroměřížská várka
  byli většinou důchodci,
 • 00:10:38 kteří chtějí
  společně jako chlapi něco zažít
 • 00:10:42 a také chtějí konat misii.
 • 00:10:48 A ne jako misionáři,
  ale jako dělníci.
 • 00:10:52 Ta práce je velký výkon,
  u důchodců to opravdu obdivuji,
 • 00:10:57 protože to jsou chlapi,
  kteří už jsou za zenitem.
 • 00:11:00 A pak přijeli takoví,
  kteří si vzali dovolenou.
 • 00:11:04 Přijeli, pomohli atd.,
  a když viděli,
 • 00:11:07 jak to roste
  a všechno se to obnovuje,
 • 00:11:10 začali tady jezdit pravidelně,
  když měli třeba dovolenou
 • 00:11:15 a měli chuť něco udělat.
 • 00:11:19 Hřeje nás sluníčko,
  to je paráda.
 • 00:11:21 Jako na Jadranu.
 • 00:11:23 Ve zprávách píšou,
  že se má razantně ochladit.
 • 00:11:28 To nám nevadí.
 • 00:11:34 Otec Josef Říha je člověk,
  který si na nic nehraje.
 • 00:11:38 Připadá mi úplně normální
  a obyčejný a myslím si,
 • 00:11:42 že svým příkladem táhne.
 • 00:11:45 Někdo to umí s malými dětmi,
  někdo s většími teenagery,
 • 00:11:49 někdo s rodinami
  a někdo s důchodci.
 • 00:11:52 A tyto chlapy,
  kteří se už namakali v životě tolik,
 • 00:11:56 dokáže stmelit.
 • 00:11:57 Klobouk dolů,
  že dokáže být takovým motorem.
 • 00:12:02 A já se před ním někdy i stydím,
  protože když pracuje,
 • 00:12:06 staví lešení a já mu zrovna
  vezu oběd na stavbu,
 • 00:12:10 připadám si,
  že nic nedělám.
 • 00:12:13 A to mě někdy trápí.
 • 00:12:15 Ale on to bere sportovně,
  protože ví,
 • 00:12:18 že dělám zase jindy,
  když on tady není.
 • 00:12:21 Oběd!
 • 00:12:29 Však pojďme.
  Pojíme a potom zajdeme pěšky na pivo.
 • 00:12:39 NEMŮŽE OTEVŘÍT VÁRNICI
  Ježek v kleci.
 • 00:12:49 Pojďte, pomodlíme se.
 • 00:12:51 Ve jménu Otce, i Syna,
  i Ducha svatého. Amen.
 • 00:12:54 MODLÍ SE
 • 00:12:55 Dobrý Pane,
  tento pokrm nám požehnej,
 • 00:12:57 a také všechny,
  kteří nám ho s láskou připravili.
 • 00:13:00 Ve jménu Otce, i Syna,
  i Ducha svatého. Amen.
 • 00:13:02 Tak dobrou chuť, pojďme na to.
 • 00:13:07 S pomocí mých přátel z Moravy
  to pro mě není nic nového,
 • 00:13:11 protože já s takovou pomocí
  pracuju už 25 let.
 • 00:13:15 Když jsem s prací začínal,
  byl jsem naprosto bez financí,
 • 00:13:20 bez materiálního zajištění.
 • 00:13:22 Potom jsem od biskupství
  dostával symbolický plat,
 • 00:13:27 jaký byl možný,
  a tehdy mi Morava moc pomáhala.
 • 00:13:36 Oni se skládali proviantem. Vždycky
  přijela dodávka, někdy i avie.
 • 00:13:41 A tam byla výslužka potravin,
  zelenina, dokonce i maso.
 • 00:13:46 Museli jsme to rychle převézt,
  aby se to nezkazilo.
 • 00:13:49 A také různé zavařeniny atd.
  Byla to taková výměna.
 • 00:13:53 Vezl jsem tam prázdné sklenice
  a přivezl jsem si plné.
 • 00:13:57 Takže na Slovácku jsem zažil
  kus velké dobroty.
 • 00:14:00 Pak jsem se to snažil
  nějak rozdávat dál,
 • 00:14:02 protože oni byli ke mně
  vždycky tak velkorysí.
 • 00:14:06 Spolupráce s kněžími na Moravě
  a v diecézích brněnské, olomoucké
 • 00:14:11 a ostravsko-opavské zůstala dodnes.
  Vždycky jednou za rok se vídáme.
 • 00:14:17 Nejprve obešlu pátery dopisem,
  napíšu, co se za ten rok událo,
 • 00:14:23 pošlu také fotografie,
  a páteři na to reagují tím,
 • 00:14:27 že mi pošlou nějaký obnos
  na obnovy kostelů.
 • 00:14:39 Je tady možnost posílat
  na složenku nějaký dar.
 • 00:14:44 Najdeme to na účtech
  každé této farnosti.
 • 00:14:49 Ale já jsem pochopil,
  co znamená posílat peníze.
 • 00:14:53 Mohu je posílat i s těmi chlapy.
 • 00:14:57 Vložíme tady svůj čas, svoje síly,
  a to je ten největší kapitál,
 • 00:15:01 který tady můžeme dát.
 • 00:15:03 Je to více než hodnota peněžní.
 • 00:15:06 Vždycky říkáme, že chlap,
  který pracuje, se modlí.
 • 00:15:14 Otče, krajané, chvála Kristu!
  To je paráda!
 • 00:15:20 Buďte pozdraven z Moravy!
 • 00:15:23 Pátera Františka Segeťu, děkana
  a současného osobního arciděkana,
 • 00:15:28 jsem poprvé potkal v roce 2002.
 • 00:15:31 Tehdy jsem si říkal,
  že to je takový příjemný pán.
 • 00:15:35 Nevěděl jsem,
  že budeme jednou spolupracovat.
 • 00:15:43 Přišel jsem do Srbské Kamenice
  z Rožďalovic u Nymburka,
 • 00:15:51 kde jsem působil
  do mého věku 75 roků.
 • 00:16:03 Generální vikář říkal,
  že tady nebudu mít žádnou práci
 • 00:16:09 a že je všechno v pořádku
  a opraveno.
 • 00:16:14 Jenže když jsem přišel,
  zjistil jsem,
 • 00:16:19 že všechno opraveno není
  a že několik kostelů
 • 00:16:23 je zatím připraveno na opravy.
 • 00:16:35 Jistě, že to tady ožije.
 • 00:16:37 Když přijdou, je tady plno smíchu a
  hovoru. Jako mladí, no.
 • 00:16:53 MLUVÍ MEZI SEBOU
 • 00:16:55 -Vyklizené. Tady se maká!
  -Víš, jak potom bude chutnat pivečko?
 • 00:17:02 -Vzali jste si vůbec něco?
  -Máme. Ale dole je točené.
 • 00:17:11 Marcel to dělá zhruba 25 let,
  když tak počítám ten jeho čas.
 • 00:17:15 On to vzal jako misii v tomto kraji
  a řekl bych,
 • 00:17:20 že to dělá s veškerou ochotou,
  nasazením sil i zdraví.
 • 00:17:30 Má tady už kontakty
  hlavně se starosty.
 • 00:17:33 Vím, že mu jdou na ruku,
  protože vidí,
 • 00:17:36 že v obci je najednou
  něco pěkného.
 • 00:17:39 Není to jenom hospoda
  a nějaký kiosek,
 • 00:17:41 ale pěkný kostel,
  a ten přitahuje.
 • 00:17:44 Dělá dominantu obce.
 • 00:17:48 Také si procházím krizemi.
 • 00:17:50 Říkám si, že s tím praštím
  a půjdu od toho.
 • 00:17:53 Ale je tam vždycky myšlenka,
  že to dělám pro lidi.
 • 00:17:57 A potom vidím,
  jak sem lidé přicházejí.
 • 00:18:00 Nejsou to jen ti bývalí starousedlíci
  a jejich rodiny,
 • 00:18:04 kteří nad tím žasnou,
  ale i místní.
 • 00:18:06 Školy tady mají koncerty,
  bývá tady Noc kostelů,
 • 00:18:10 a to je vždycky něco nádherného.
 • 00:18:13 ZPĚV
 • 00:18:15 Úžasný Bůh, vesmíru vládce,
  vím, že jsi můj nejlepší rádce.
 • 00:18:25 Jsem v ruce tvé,
  vždy pro mě máš tak zvláštní plán.
 • 00:18:37 Jsem v ruce tvé, své plány skládám,
  svůj život já ti, Králi, dávám.
 • 00:18:48 Žít každý den smím před tváří tvou.
 • 00:19:02 Toto je kostel sv. Anny
  ve Verneřicích,
 • 00:19:05 který byl před několika lety
  ve stavu,
 • 00:19:09 kdy potřeboval značnou údržbu.
 • 00:19:12 Skoro jsem tušil,
  že to je za pět minut dvanáct,
 • 00:19:15 protože statické poruchy,
  které se na kostele vykazovaly,
 • 00:19:20 byly dost značné.
 • 00:19:22 Když jsme začali obnovovat kostel,
  stala se havárie.
 • 00:19:26 Utrhly se římsy,
  které propadly oratořemi,
 • 00:19:29 a z kostela se stal
  nejen havarijní stav,
 • 00:19:32 ale skoro ruina.
 • 00:19:34 A tak začal boj s časem.
 • 00:19:36 Bylo to v dubnu 2007
  a nyní jsme ve stádiu,
 • 00:19:39 kdy máme krovy obnovené tak,
  jak to jen šlo,
 • 00:19:45 máme novou krytinu a fasádu
 • 00:19:48 a začínáme obnovovat
  interiér kostela.
 • 00:19:58 -Jak to vypadá?
  -Je to na dobré cestě.
 • 00:20:07 V kostele stojí lešení,
  které právě postavili farníci
 • 00:20:11 z Bílovic v čele s otcem Říhou,
  který je motorem celé této
 • 00:20:16 velkolepé a velkorysé akce.
 • 00:20:20 Lešení je farní, to znamená,
  že tady může stát tak dlouho,
 • 00:20:24 jak budu potřebovat,
  a nemusím platit žádný nájem.
 • 00:20:28 Ta jejich pomoc je tak nezištná,
  že tam, kde skončí,
 • 00:20:33 mohou pokračovat,
  tak jako to dělají pánové
 • 00:20:36 a mí přátelé z Bílovic.
 • 00:20:39 A nejen z Bílovic,
  protože ta farnost je velká,
 • 00:20:43 takže i z Kněžpole, Topolné,
  Nedachlebic atd.
 • 00:20:47 MLUVÍ SPOLU
 • 00:20:50 Tady nahoře se to zdá být zdravé,
  ale dole je to mrtvé.
 • 00:20:57 -Dole v té kapse?
  -Ano.
 • 00:21:03 Ty kostely jsou stejné
  jako na Moravě.
 • 00:21:09 Všude jsou krásné stavby.
  Tady to stavěli Němci.
 • 00:21:12 Já jsem také pocházel ze Sudet,
  ze severní Moravy od Příbora.
 • 00:21:17 A v tom mém rodném kraji jsou
  nádherné německé obnovené kostely.
 • 00:21:22 Tady ty kostely byly zruinované,
  to znamená,
 • 00:21:25 že ten život šel úplně dolů,
  a toto je vzkříšení.
 • 00:21:28 To je nádherná myšlenka.
 • 00:21:30 Vzkříšení duchovního života,
  který dává naději lidem:
 • 00:21:35 Pojďte se podívat na něco krásného.
  Je tady život.
 • 00:21:42 Mohou se zapojit do společenství
  a mohou prožít něco pěkného,
 • 00:21:47 i duchovního.
 • 00:21:48 To je ta pointa,
  to duchovní vzkříšení.
 • 00:22:05 Asi si v životě
  nejsme schopní tak naplánovat,
 • 00:22:08 co budeme dělat.
 • 00:22:10 Já jsem také neměl představu.
 • 00:22:12 Někdo má třeba odmalička
  utkvělou představu,
 • 00:22:15 co bude dělat.
 • 00:22:17 Já jsem tápal,
  ale toto bylo vždycky silnější
 • 00:22:20 než nějaká jiná profese.
 • 00:22:22 Původně jsem vystudoval češtinu
  a dějepis na filozofické fakultě,
 • 00:22:27 chtěl jsem učit na gymnáziu.
 • 00:22:31 A nakonec to skončilo u kostelů
  a u oprav.
 • 00:22:36 Ale nechtěl bych,
  aby to vyznělo tak,
 • 00:22:39 že opravuji kostely
  jako na běžícím pásu.
 • 00:22:42 Každý kostel je přece extra dům Boží
  a extra ke každému musím přistupovat.
 • 00:22:49 MLUVÍ SPOLU CESTOU
 • 00:22:51 To je práce,
  která je aspoň vidět, že?
 • 00:22:54 Takže možná, že profese,
  kterou jsem vystudoval, se nerozvíjí,
 • 00:22:59 ale třeba je tato práce
  prospěšnější pro tento kraj,
 • 00:23:04 který nosím v srdci,
  protože jinak bych tu práci
 • 00:23:10 asi nedělal.
 • 00:23:20 Ve jménu Otce, i Syna,
  i Ducha svatého. Amen.
 • 00:23:23 MODLITBA ANDĚL PÁNĚ
 • 00:23:25 Anděl Páně zvěstoval Panně Marii
  a ona počala z Ducha svatého.
 • 00:23:28 Maria řekla: Jsem služebnice Páně,
  ať se mi stane podle tvého slova.
 • 00:23:33 Zdrávas Maria, milostiplná,
  Pán s tebou,
 • 00:23:36 požehnaná ty mezi ženami
  a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
 • 00:23:40 Svatá Maria, Matko Boží,
  pros za nás hříšné
 • 00:23:43 nyní i v hodinu smrti naší.
 • 00:23:46 Amen.
 • 00:23:47 ZPĚV
 • 00:23:48 Máti Páně přesvatá,
  bez poskvrny počatá,
 • 00:23:55 v nebi jasná denice,
  orodovnice.
 • 00:24:05 Pros za nás, ó, Panno mocná,
  pomocnice v každý čas.
 • 00:24:15 Maria, ó, Matičko,
  oroduj za nás.
 • 00:24:26 V tomto kostele vidím genezi.
 • 00:24:29 Jezdím sem od roku 2007
  a vidím růst té obnovy.
 • 00:24:39 Marcel říká:
 • 00:24:41 Dá-li Pán Bůh,
  tento kostel bude
 • 00:24:44 příští rok na podzim požehnán
  a nebude to konec něčeho,
 • 00:24:49 ale začátek.
 • 00:24:51 Dobro se násobí,
  takže někdo zaseje dobro
 • 00:24:54 a někdo se toho chytne
  a rozdává ho dál.
 • 00:24:57 Myslím, že ten kraj má perspektivu
  a lidé musí k duchovním tradicím
 • 00:25:03 a kořenům a vůbec k Pánu Bohu
  najít cestu.
 • 00:25:08 Kdybych tomu nevěřil,
  tak už tady nejsem.
 • 00:25:12 S Božím Synem Máti,
  rač nám požehnání dáti.
 • 00:25:15 Díky, bratři.
  Půl dne je za námi.
 • 00:25:19 Skryté titulky: Věra Šimarová
  Česká televize, 2016

Související