iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
24. 2. 2013
14:55 na ČT2

1 2 3 4 5

5 hlasů
3758
zhlédnutí

Cesty víry

Bratr Ondrejko

Poutavý životní příběh nevidomého romského evangelického kazatele Ondreje Kováče

25 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Cesty víry - Bratr Ondrejko

 • 00:00:02 V období, kdy nemám
  aktivní službu faráře
 • 00:00:06 a spíše se věnuji výchově dětí,
  stále přemýšlím o tom,
 • 00:00:11 jak svoje obdarování,
  o kterém si stále myslím,
 • 00:00:15 že mám, uplatnit na veřejnosti.
 • 00:00:20 Zatím je to tak, že občas kážu,
  mám internetové stránky
 • 00:00:24 a přemýšlím aktivně každý večer,
  co bych ještě mohl jiného.
 • 00:00:31 Ve jménu Boha Otce, i Syna,
  i Ducha svatého,
 • 00:00:35 Boha našeho jediného. Amen.
 • 00:00:42 Narodil jsem se v Chomutově.
 • 00:00:45 Dětství jsem prožíval na vesnici
  10 km od Chomutova,
 • 00:00:50 kam se moji rodiče přistěhovali
  ze Slovenska v 60. letech.
 • 00:00:58 Už v 3,5 letech v brzkém dětství
  jsem žil především v Praze
 • 00:01:04 na internátě pro zrakově postižené,
  kde jsem vystudoval základní školu.
 • 00:01:13 V tomto kostele občas
  mívám bohoslužby s kázáním
 • 00:01:18 a vždycky se snažím,
  abych zde vystupoval
 • 00:01:21 jako každý jiný farář přirozeně,
  takže chodím bez bílé hole tím,
 • 00:01:31 že si hlídám okraj koberce,
  který mě vede.
 • 00:01:38 O svém zrakovém postižení
  toho moc nevím.
 • 00:01:42 Moje maminka mi prozradila
  jenom tolik,
 • 00:01:45 že jsem přestával vidět postupně,
  když mi bylo 3,5 let,
 • 00:01:54 a popsala mi,
  jak to bylo pro ni tragické.
 • 00:01:58 Vůbec nic si z toho nepamatuji,
  život do 5 let v mé paměti
 • 00:02:03 jakoby neexistuje.
 • 00:02:05 Pamatuju si okamžik,
  kdy jsem se ve svých 5 letech
 • 00:02:09 probudil na posteli,
  a od té doby začala fungovat
 • 00:02:12 moje životní paměť.
 • 00:02:14 Děti, pomodlíme se, ano?
  Modlitbu Páně, Otčenáš.
 • 00:02:20 Otče náš, který jsi na nebesích,
  posvěť se jméno tvé,
 • 00:02:25 přijď království tvé,
  buď vůle tvá jako v nebi,
 • 00:02:31 tak i na zemi.
 • 00:02:33 Vyrůstal jsem
  v internátní základní škole,
 • 00:02:37 kde jsme se k tomu
  vůbec nemohli dostat,
 • 00:02:40 takže jsem o křesťanství
  ani o náboženství
 • 00:02:43 neměl žádné představy.
 • 00:02:45 Moji rodiče mě nechali
  hned po narození pokřtít,
 • 00:02:49 ale s církví jsme neměli
  nikdy žádné kontakty.
 • 00:02:53 Nevyrůstal jsem
  v žádném náboženském prostředí.
 • 00:02:59 A neuveď nás v pokušení,
  ale zbav nás ode zlého.
 • 00:03:04 Neboť tvé jest království
  i moc i sláva až navěky. Amen.
 • 00:03:12 Když jsem končil základní školu,
  sešla se komise,
 • 00:03:16 která dál rozdělovala děti.
 • 00:03:19 Já jsem žádné velké nadání neměl,
  a tak mě automaticky přeřadili
 • 00:03:24 na odborné učiliště,
  kde jsem se učil vyrábět
 • 00:03:28 kartáče a košťata.
 • 00:03:31 Přišla listopadová revoluce
  a začaly vznikat nové školy.
 • 00:03:35 Hned jsem z učiliště odešel
  a našel jsem si školu,
 • 00:03:39 která přijímala nevidomé
  mezi běžné žáky.
 • 00:03:43 To bylo v Náchodě.
 • 00:03:46 Zřizovatelem školy byla
  Českobratrská církev evangelická.
 • 00:03:53 Když jsem se hlásil
  na tu střední školu,
 • 00:03:56 vyhledal mě evangelický farář,
  začal si se mnou povídat
 • 00:04:00 a já jsem zjistil,
  že takoví lidé jsou příjemní,
 • 00:04:04 nedělají žádné rozdíly mezi lidmi.
 • 00:04:08 Dneska jsem si pro vás
  připravil příběh,
 • 00:04:12 který jsme ještě nikdy nečetli.
 • 00:04:16 Je o tom, jak Izraelci putovali
  po poušti a co tam zažili.
 • 00:04:22 To už jsi nám ráno říkal.
 • 00:04:24 Maminka vám to najde.
  Je to 4. kniha Mojžíšova.
 • 00:04:30 Ve třídě jsem byl
  jako jediný nevidomý.
 • 00:04:33 Všichni ostatní spolužáci viděli.
 • 00:04:36 Byla to naprosto nová věc pro mě
  i pro ně.
 • 00:04:40 I učitelé se museli naučit,
  jak vyučovat člověka, který nevidí.
 • 00:04:45 Pak už jsem se nikdy nevrátil
  do prostředí lidí,
 • 00:04:49 kteří nevidí.
 • 00:04:51 Všechno cítím nohou
  a chodím přirozeně.
 • 00:04:55 Jdu, a pak nastane další zlom
  v koberci,
 • 00:05:03 kdy další koberec tvoří
  takový schůdek, a už vím,
 • 00:05:08 že se blížím k těm schůdkům.
 • 00:05:13 Na střední škole v Náchodě
  jsem se setkal s lidmi,
 • 00:05:16 kteří byli upřímně věřící
  a odpovídali na každou moji otázku,
 • 00:05:21 i když byla nepříjemná.
 • 00:05:24 Otevřeli mi nové možnosti
  pohledu na život.
 • 00:05:30 V roce 1992 o Velikonocích
  jsem se sám rozhodl,
 • 00:05:34 že chci být taky křesťanem.
 • 00:05:37 Pojďme a ztišme se
  k děkovným a přímluvným modlitbám.
 • 00:05:44 V roce 1996 jsem se rozhodl,
 • 00:05:47 že vstoupím
  do Českobratrské církve evangelické.
 • 00:05:51 A rozhodl jsem se proto,
  že jsem chtěl být součástí
 • 00:05:54 něčeho většího
  a nemít svoji vlastní víru
 • 00:05:58 jenom sám pro sebe.
 • 00:06:01 V této církvi jsem se v té době
  potkával s lidmi,
 • 00:06:05 kteří se ke mně chovali velmi slušně,
  nedávali mi najevo žádné předsudky
 • 00:06:11 o mně,
  a tak jsem chtěl být mezi nimi.
 • 00:06:15 Tohle je místo,
  kde žádný koberec není,
 • 00:06:18 takže vím, že už jsem u schůdků.
 • 00:06:20 Dám nohu na schůdek,
  vstoupím na schody
 • 00:06:24 a mohu se otočit ke shromáždění,
  mluvit s nimi, zahajovat bohoslužby,
 • 00:06:31 modlit se.
 • 00:06:33 Sáhnu si na roh stolu,
  který potom mohu obejít
 • 00:06:37 a odtud číst text z braillské Bible.
 • 00:06:48 Můj život tím,
  že Bůh nebo jakási vyšší moc
 • 00:06:53 začala mít zájem o mě,
  se změnil opravdu hodně tím,
 • 00:06:58 že jsem začal mít sám o sobě
  jiné mínění než dřív.
 • 00:07:06 Izraelci putovali po poušti
  a dostali se někam,
 • 00:07:10 kde už bydlel někdo jiný.
 • 00:07:14 Ten jiný král velkého národa
  se jich bál.
 • 00:07:21 Po střední škole jsem hned nevěděl,
  kam mám jít.
 • 00:07:25 Přemýšlel jsem o sociologii,
  což se mi nepovedlo,
 • 00:07:29 a pak jsem trávil 1 rok v Táboře,
  kde jsem přemýšlel a meditoval
 • 00:07:36 v táborské botanické zahradě.
 • 00:07:38 Vedlo mě to k tomu,
  abych se přihlásil
 • 00:07:41 na Evangelickou teologickou fakultu.
 • 00:07:47 Šel jsem tam se záměrem uplatnit to.
 • 00:07:50 Cítil jsem, že jsem tím vyzbrojen
  a poslán,
 • 00:07:54 abych ukázal ostatním,
  že i člověk,
 • 00:07:57 který je jiný než ostatní lidé
  a z lidského pohledu je na tom hůř,
 • 00:08:02 právě v Božích očích může být silný,
  ukázat pravou Boží milost
 • 00:08:08 a hovořit o tom.
 • 00:08:10 Zde čtu kázání.
 • 00:08:15 Musím si jej důkladně připravit,
  abych ho říkal plynule a přirozeně,
 • 00:08:28 protože když čtu, může se stát,
  že moje prsty jsou ztuhlé a zmrzlé
 • 00:08:37 a špatně se mi čte bodové písmo.
 • 00:08:41 Musím přesně znát, co jsem napsal.
 • 00:08:46 Už tenkrát v 1. ročníku mi bylo
  z církve dáno najevo,
 • 00:08:50 že do seznamu těch,
  kteří pak budou dělat aktivní faráře,
 • 00:08:54 bych neměl vstupovat.
 • 00:08:57 Řekl jsem si, že na ně nedám
  a že to vystuduji celé.
 • 00:09:03 Ondrejova nevidomost na něj kladla
  neobyčejně zvýšené studijní nároky.
 • 00:09:11 Přiznám se, že jsem si
  v některých případech
 • 00:09:15 neuměl představit,
  jak zvládal studijní úkoly.
 • 00:09:18 Pochopitelně byla snaha
  mu vyjít vstříc.
 • 00:09:21 Všechny texty, které jsme psali,
  jsme mu dávali v elektronické podobě,
 • 00:09:27 aby je na svém zařízení,
  které je převádělo
 • 00:09:30 na akustické médium, mohl sledovat.
 • 00:09:34 Toto je 1. díl učebnice řečtiny,
  ze které jsem se učil na fakultě.
 • 00:09:40 Nechal jsem si to vytisknout
  do Braillova písma sám.
 • 00:09:45 Podle toho jsem se učil řečtinu
  normálně s ostatními studenty
 • 00:09:51 a skládal jsem zkoušky.
 • 00:09:57 Žasnul jsem,
  když jsem mu poslal svou učebnici
 • 00:10:01 a on si ji tímto způsobem poslechl.
 • 00:10:04 Potom jsem přišel na zkoušku
  a on ji uměl skoro nazpaměť.
 • 00:10:08 Musel za tu studijní dobu
  mít vycvičenou fenomenální paměť.
 • 00:10:13 Pak tady mám ještě z dob studií
  takový sešit,
 • 00:10:19 který jsem si dělal úplně sám
  podle své metodiky
 • 00:10:26 a který jsem používal na hebrejštinu.
 • 00:10:30 Je to normální kroužkový sešit,
  ve které jsou vloženy
 • 00:10:36 braillské papíry,
 • 00:10:39 na které jsem psal to,
  co mi diktovali 2 moji spolužáci.
 • 00:10:44 Tak jsem si vytvořil svoji učebnici.
 • 00:10:49 Když jsme se trochu sblížili
  v průběhu studia,
 • 00:10:52 byl mi velmi milý
  a obdivoval jsem ho.
 • 00:10:55 Obdivoval jsem, jak si neukládá
  žádná omezení.
 • 00:11:01 Jednou jsem ho potkal na ulici.
  Ptal jsem se ho:"Kam jdete?"
 • 00:11:05 A on mi odpověděl:
  "Jdu na vlak,
 • 00:11:07 jedu do Krkonoš
  na nějaké setkání mládeže."
 • 00:11:10 Jako by byl úplně v pořádku.
 • 00:11:16 V krabičce mám vystříhaná slovíčka
  z hebrejštiny,
 • 00:11:23 kde je český ekvivalent na 1 straně
  a na druhém konci hebrejský.
 • 00:11:30 To jsem si také sám vytvořil
  na Pichtově stroji.
 • 00:11:34 A vždycky jsem si to tahal z krabice
  a učil se na zkoušku
 • 00:11:38 všechna slovíčka,
  abych je uměl pohotově nazpaměť,
 • 00:11:43 když pan profesor vystřelí slovíčko.
  A já ho uměl.
 • 00:11:48 Pokud jde o jednotlivé složky
  jeho prospěchu,
 • 00:11:53 to už si nedovedu vybavit.
 • 00:11:56 Co si ale velmi dobře dokážu vybavit,
  je jeho závěrečná diplomová práce,
 • 00:12:01 která byla opravdu nadprůměrně dobrá.
 • 00:12:05 A nadprůměr znamená
  nadprůměr zdravých studentů.
 • 00:12:12 Když jsem za svojí maminkou přišel
  s tím,
 • 00:12:15 že se budu hlásit
  na teologickou fakultu,
 • 00:12:18 což znamená,
  že chci být evangelický farář,
 • 00:12:21 bylo z toho všeho známé jen 1 slovo,
  a to farář.
 • 00:12:27 Nejdříve se mě zeptala,
  jestli nechci mít děti.
 • 00:12:31 Vysvětlil jsem jí,
  jaký je rozdíl
 • 00:12:34 mezi evangelickými
  a katolickými faráři
 • 00:12:39 a že bude mít vnoučata.
 • 00:12:41 Uklidnila se a byla velmi hrdá na to,
  když přišla
 • 00:12:46 a já měl v Karolinu promoci.
 • 00:12:56 Ty nás slyšíš.
 • 00:12:58 My potřebujeme uzdravit a otevřít,
  abychom tě slyšeli.
 • 00:13:06 S manželkou jsme se poznali
  v kostele.
 • 00:13:09 Já jsem studoval v Praze,
  ona v Praze bydlela
 • 00:13:13 a chodili jsme do jednoho kostela.
 • 00:13:17 První setkání nebylo pro mě
  nijak významné.
 • 00:13:23 Myslím, že kdyby mi tehdy někdo řekl,
  že se vezmeme,
 • 00:13:29 neuměla bych si to představit.
 • 00:13:34 Tak poslouchejte. Můžete se u toho
  dívat do Biblí nebo i jíst.
 • 00:13:43 Izraelci táhli dál a utábořili se
  na arabských pustinách v Zajordání.
 • 00:13:53 Myslím, že to zpočátku bylo spíše
  jednostrannější ze strany Ondry.
 • 00:14:00 Začala jsem se o něj více zajímat
  a on se do mě zamiloval.
 • 00:14:08 Myslím, že od té doby vznikal
  náš vztah.
 • 00:14:18 Ona se pro vztah se mnou
  rozhodla sama,
 • 00:14:22 až když jsem byl vikářem v Šumperku.
 • 00:14:26 Ona za mnou přijela o Velikonocích.
 • 00:14:29 Když jsem se rozhodovala,
  jestli si mám Ondru vzít,
 • 00:14:33 měla jsem v sobě těžký rozpor.
 • 00:14:38 Někomu se to může zdát
  příliš pragmatické,
 • 00:14:42 ale na jednu stranu jsem viděla,
  co všechno mi může Ondra
 • 00:14:49 v životě přinést dobrého.
 • 00:14:52 Na druhou stranu jsem se ale bála,
  a byl to hrozný strach.
 • 00:14:58 Nejvíce jsem se bála toho,
  co na to řeknou všichni lidé kolem.
 • 00:15:04 Moje rodina.
 • 00:15:14 Myslím, že naše svatba s Ondřejem
  byla v mém životě velký zlom.
 • 00:15:23 Já jsem po té proměně
  hodně dlouho toužila,
 • 00:15:28 ale sama bych k tomu neměla odvahu.
 • 00:15:32 Ondřej tu odvahu má
  a já jsem se ho mohla chytit,
 • 00:15:36 abych to dokázala,
  a za to jsem mu hrozně vděčná.
 • 00:15:42 Postupně se nám narodily po 2 letech
  3 děti, 2 kluci a holčička.
 • 00:15:50 Myslím, že Ondřej je výborný tatínek.
 • 00:15:54 Líbí se mi hlavně to,
  že on děti nikdy nenechá opuštěné.
 • 00:15:59 Když Timíček onemocněl,
  ostatní děti byly opravdu hodně malé.
 • 00:16:07 Kristýnce bylo necelých 5 měsíců,
  a i když jsem s ním chtěla
 • 00:16:12 být v nemocnici, nešlo to.
 • 00:16:15 A Ondra to celé vzal na sebe
  a já jsem pochopila,
 • 00:16:20 jak je důležité,
  když rodiče své děti nikdy neopustí.
 • 00:16:28 Když jsme se přestěhovali
  sem do Jindřichova Hradce,
 • 00:16:32 nejstaršího syna ihned odvezli
  do nemocnice s akutní leukémií.
 • 00:16:37 Já jsem tam s ním zůstal 7 měsíců
  a stále mu vyprávím o tom,
 • 00:16:41 jak Bůh zvítězil a doprovázel ho.
 • 00:16:45 Teď se z toho vyléčil
  a může být s námi doma.
 • 00:16:50 Mně se na něm hodně líbí jeho odvaha.
 • 00:16:53 Myslím, že by se od něj dost lidí
  mohlo v tomto ohledu poučit.
 • 00:17:00 Taková osobní statečnost,
  to se mi na něm hodně líbí.
 • 00:17:05 Nebylo vůbec 100% samozřejmé,
  že založím rodinu a budu mít děti.
 • 00:17:13 Takže to, že se manželka rozhodla
  si mě vzít za manžela
 • 00:17:19 a mít se mnou 3 děti,
  je pro mě něco velmi významného.
 • 00:17:25 Je to velké obdarování.
 • 00:17:28 Když mám roh stolu,
  vím, že jsem na okraji schůdku.
 • 00:17:32 Sejdu a koberec mě vede.
 • 00:17:36 Koberec končí a vím,
 • 00:17:39 že jsem blízko lavice.
 • 00:17:41 Mohu se posadit a tady pak sedím
  při zpívání písní při bohoslužbách.
 • 00:17:55 Začal jsem vystupovat jako farář
  ve městě Mšeno u Mělníka.
 • 00:18:00 Sami si mě zvolili, hlasovali o mně
  a vybrali si mě.
 • 00:18:04 Před nimi jsem stál poprvé
  jako farář.
 • 00:18:08 Měl jsem trochu trému
  a také jsem se musel naučit,
 • 00:18:12 jak správně mluvit v kostele
  bez mikrofonu.
 • 00:18:16 Sbor se pro něj rozhodl ve chvíli,
  kdy moc možností neměl.
 • 00:18:23 Do Mšena se nikdo nehlásil
  a pro všechny to bylo
 • 00:18:27 trochu překvapení.
 • 00:18:30 Ale když mluvím za sebe,
  hned jsem poznal
 • 00:18:34 už při zkušebním kázání,
  že on věří tomu, co říká.
 • 00:18:47 Já jsem ho pak ještě jednou zažil,
  když už byl farářem.
 • 00:18:51 Měl jsem pocit,
  že to společenství sboru
 • 00:18:56 ho velmi dobře přijalo
  a že tam byla pěkná atmosféra.
 • 00:19:01 Byl jsem tam na bohoslužbách,
  ale sešli jsme se i po nich.
 • 00:19:07 Měl jsem dojem,
  že je tam velmi dobrá atmosféra
 • 00:19:10 a že ta rodina je tam přijatá.
 • 00:19:12 Ten vztah se mi líbil zvlášť,
  protože to nebylo tak,
 • 00:19:18 že by Ondřej byl v péči manželky,
  ale on pečoval.
 • 00:19:26 Zažil jsem telefonáty jeho ženy.
 • 00:19:29 Ptala se:
  "Co mám dělat? Něco se stalo."
 • 00:19:32 A on vždycky odpovídal:
  "Klid, Káťo. To se udělá tak a tak."
 • 00:19:39 Nebyl to bezmocný člověk.
 • 00:19:44 Toto malé městečko je sice
  v krásné krajině,
 • 00:19:47 ale 7 měsíců v roce tam všichni topí
  tuhými palivy a je tam špatný vzduch.
 • 00:19:55 Moje manželka z toho
  velmi těžce onemocněla
 • 00:19:58 a já jsem se bál,
  jestli se tam o ni dokážu postarat.
 • 00:20:02 Řekl jsem si, že zkusím kandidovat
  do jiných míst v republice,
 • 00:20:06 kde jsou evangelické farnosti.
 • 00:20:10 Postupně jsem zkoušel jedno místo
  za druhým,
 • 00:20:12 vyzkoušel jsem jich 15,
  ale všude jsem setkal
 • 00:20:16 s odmítavým postojem,
  i když se jim velmi líbilo,
 • 00:20:20 jak zvěstuji Boží slovo.
 • 00:20:23 Ti lidé, kteří měli rozhodovat o tom,
  jestli si mě v tom místě
 • 00:20:28 zvolí za svého faráře,
  měli jakýsi strach z toho,
 • 00:20:32 že jsem nevidomý
  a že jsem romského původu.
 • 00:20:38 Jsou sbory, které shání faráře,
  ale má to být farář,
 • 00:20:42 který dělá ten servis tak,
  že je tam i údržbář.
 • 00:20:47 A to Ondřej být nemůže.
  Toho se ten sbor zaleknul.
 • 00:20:52 Tradiční sbory jsou už velmi pohodlné
  v tom,
 • 00:20:56 že by dělaly něco jiného,
  než že laskavě přijdou
 • 00:20:59 v neděli do kostela.
 • 00:21:02 Vedení naší církve v Praze
  se k tomu stavělo lhostejně
 • 00:21:07 a neprojevilo žádný zájem o to,
  že by něco takového měli řešit.
 • 00:21:11 Bohužel to je tak,
  že na faráři leží
 • 00:21:14 i hodně organizačních věcí,
  které musí zařídit.
 • 00:21:19 Zvlášť v menších sborech
  nejsou členové,
 • 00:21:23 kteří by byli ochotni
  převzít tu agendu,
 • 00:21:26 takže sbory možná někde
  mají otazníky,
 • 00:21:30 jestli by tohle nevidomý farář
  zvládl.
 • 00:21:33 A tak od roku 2008 jsem mimo službu
  a občas vypomáhám svým kolegům,
 • 00:21:40 když oni jsou na dovolené.
 • 00:21:44 Já bych mu popřál, aby našel sbor,
  který hledá.
 • 00:21:49 Který by měl nějakou vizi.
 • 00:21:52 Ne jenom přežít a postupně chátrat,
  jak je v naší církvi obvyklým jevem.
 • 00:22:01 Lidé jsou zatím pořád v tom stádiu,
  že když vidí problém,
 • 00:22:07 utečou před ním
  nebo se k němu otočí zády.
 • 00:22:11 Je to pro ně jednodušší
  a demokracie jim v tom pomáhá.
 • 00:22:25 Samozřejmě, že v něčem přišly
  i velké problémy.
 • 00:22:29 Něco, co by si člověk nepředstavoval,
  jako např. nemoc nejstaršího dítěte,
 • 00:22:33 leukémie.
  To je hrozné.
 • 00:22:36 Ale na druhou stranu si myslím,
  že život jde podle Božího zaslíbení.
 • 00:22:41 Hledali jsme zabezpečení
  pro naši rodinu,
 • 00:22:45 abychom měli kde bydlet,
  a to pro nás potom byl prvořadý cíl.
 • 00:22:49 Vyřešili jsme to tím,
  že jsme si koupili byt
 • 00:22:53 v Jindřichově Hradci,
  kde jsme skončili.
 • 00:22:58 Je pro mě příjemné
  mít ve sboru kolegu faráře.
 • 00:23:03 Jednak někdy spolu můžeme mluvit
  o teologických otázkách
 • 00:23:08 na jiné úrovni, a také jsem rád,
  že mě zastupuje,
 • 00:23:13 když mám dovolenou
  nebo povinnosti ve vedlejším sboru.
 • 00:23:17 A vím, že lidé ve sboru
  jeho službu rádi přijmou.
 • 00:23:22 Obvykle to je tak 2x do roka.
 • 00:23:26 A tak se po kostele
  pohybuju přirozeně jako člověk,
 • 00:23:31 který vidí.
 • 00:23:35 Samozřejmě jsem si říkal,
  co budu dělat dál.
 • 00:23:38 A vymyslel jsem si,
  že na internetu mohu
 • 00:23:42 také propagovat svoje myšlenky
  a svá kázání.
 • 00:23:46 Naučil jsem se podle učebnice
  pro samouky kód HTML
 • 00:23:50 a začal jsem si připravovat
  webové stránky.
 • 00:23:54 Tam ukládám svou sbírku kázání.
 • 00:24:09 Na těch stránkách je také sekce,
  která je věnována Romům.
 • 00:24:14 Jsou tam křesťanské texty,
  které jsou přeloženy do romštiny.
 • 00:24:19 Je tam také přehled
  základních romských slovíček,
 • 00:24:23 která se používají
  v křesťanském prostředí.
 • 00:24:27 Pojď nyní, prosím,
  a proklej mi tento lid,
 • 00:24:34 neboť je zdatnější nežli já.
 • 00:24:39 Snad ho pak porazím a vyženu ze země.
 • 00:24:46 Vím, že komu ty požehnáš,
  je požehnán,
 • 00:24:52 a koho ty prokleješ, je proklet.
 • 00:24:57 Život je o tom,
  jít cestou za někým.
 • 00:25:01 A já jdu cestou za Ježíšem.
  On jde první a já jdu za ním.
 • 00:25:20 Skryté titulky: Věra Šimarová
  Česká televize, 2013

Související