iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
21. 10. 2012
17:00 na ČT2

1 2 3 4 5

9 hlasů
3155
zhlédnutí

Cesty víry

Mé zvony

Z nenápadné skautské akce se pro kampanologa olomoucké arcidiecéze Františka Johna vyklubala životní vášeň.

26 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Cesty víry - Mé zvony

 • 00:00:03 BIMBÁNÍ ZVONU
 • 00:00:05 Lid Boží ve Starém zákonu
  podle ručení Páně
 • 00:00:07 svoláván byl do shromáždění
  skrze hlasité troubení.
 • 00:00:11 Ale v hlasu církve nové
  probouzejí nás zvonové
 • 00:00:14 k službám božím rychle jíti,
  modliti se, Boha chváliti.
 • 00:00:18 A protože i k slávě boží
  zvonové také slouží,
 • 00:00:22 dva, jejichž jména tuto s erby
  na zvon položena,
 • 00:00:26 na svůj náklad zvony chudého sboru
  přelíti dali,
 • 00:00:31 aniž by odplaty vzali,
  Léta Páně 1614.
 • 00:00:35 BIMBÁNÍ ZVONU
 • 00:01:03 Vždycky jsem měl blízko k přírodě
  i k památkám,
 • 00:01:06 protože ať už v přírodě,
  tak i u památek,
 • 00:01:10 se člověk často setkává
  s předměty nebo objekty,
 • 00:01:14 které jsou hodny ochrany.
 • 00:01:17 V přírodě to bývají
  přírodní rezervace,
 • 00:01:20 přírodní památky, celé oblasti
 • 00:01:23 nebo chráněné druhy živočichů
  a rostlin
 • 00:01:26 a v rámci památek
  mě hlavně upoutaly zvony.
 • 00:01:36 Je to určitě spojník
  nebo jeden ze spojníků
 • 00:01:39 oblasti přírody a kultury,
  která se neustále prolíná
 • 00:01:43 a střetává a obohacuje.
 • 00:01:45 Na člověka to vždycky působí
  komplexně.
 • 00:01:48 Co mě v přírodě hodně upoutalo
  od mládí,
 • 00:01:50 to byla jednoznačně voda
  a pak si vzpomínám,
 • 00:01:53 když babička vzpomněla
  na počátku 90. let,
 • 00:01:56 že se na Moravě vyskytl zase bobr,
  tak jsem si říkal,
 • 00:02:00 že by to bylo zajímavé,
  ale asi se s bobry nikdy nesetkám.
 • 00:02:04 Nakonec to skončilo tak,
  že jsem na Přírodovědecké fakultě
 • 00:02:07 Univerzity Palackého dělal
  diplomovou práci o bobrech,
 • 00:02:10 potom i doktorát o bobrech.
 • 00:02:13 Když jsme teď v litovelském
  Pomoraví,
 • 00:02:16 tak se mi to všechno vybavuje.
 • 00:02:18 Celá ta doba, kdy se člověk věnoval
  návratu bobra evropského,
 • 00:02:21 kdy jsem dělal výpočty,
  analyzoval to.
 • 00:02:24 Dnes je oblast litovelského Pomoraví,
  povodí Moravy,
 • 00:02:28 moravské Sázavy nad Olomoucí
 • 00:02:30 těmi bobry saturovaná,
  populace je dnes v takovém stavu,
 • 00:02:35 že už je dnes životaschopná.
 • 00:02:42 Služba kampanologa spočívá především
  v poradenství farnostem
 • 00:02:48 ve všech věcech,
  které se týkají zvonů.
 • 00:02:51 Těchto záležitostí je poměrně hodně,
  týká se to poradenství
 • 00:02:55 v oblasti údržby zvonů,
  i když zvonívají zvoníci ručně,
 • 00:02:59 zvony potřebují údržbu
  kvůli bezpečnosti
 • 00:03:04 a kvůli zvonům, aby mohly
  dlouho sloužit,
 • 00:03:08 a hlavně ve farnostech,
  kde se delší dobu nezvonívalo,
 • 00:03:12 tradice a umění zvonařského řemesla
  se mohlo vytratit,
 • 00:03:18 že tam třeba už není nikdo,
  kdo by si to pamatoval.
 • 00:03:21 Potom je to oblast péče o zvony
  obecně,
 • 00:03:25 co se týká památkové péče,
  protože často jsou zvony historické,
 • 00:03:30 z období gotiky, renesance, baroka
  a vyžadují si údržbu jako památky.
 • 00:03:35 Další poradenství se týká
  elektrifikace zvonů
 • 00:03:38 a jejich oprav, kdy je na mně,
  abych poradil farnostem,
 • 00:03:43 na co si mají dát pozor,
  zda mají udělat výběrové řízení
 • 00:03:47 na dodavatele a především,
  abych zkontroloval a kolaudoval
 • 00:03:53 hotové dílo, abych věděl,
  že je všechno v pořádku.
 • 00:03:55 V neposlední řadě je to i poradenství
  při pořizování zvonů nových,
 • 00:04:00 které vždy bývá náročným úkolem
  hlavně tehdy,
 • 00:04:04 pokud se ve věži dochovaly zvony
  stávající,
 • 00:04:07 aby zvony nové
  byly se starými sladěny.
 • 00:04:11 ZVON
 • 00:04:23 Nyní stojím pod největším zvonem
  Arcidiecéze Olomouc,
 • 00:04:28 2. největším zvonem v ČR.
 • 00:04:30 Jedná se o zvon sv. Václava,
  který byl ulit r. 1827 ze zvonu,
 • 00:04:38 který se roztavil při požáru
  v r. 1803.
 • 00:04:42 Zvon váží 8 tun.
 • 00:04:45 Největší zvon v ČR, tedy sv. Zikmund,
  který je v Praze na katedrále,
 • 00:04:50 váží asi 14 tun.
 • 00:04:52 Na zvonu jsou zaznamenána 2 jména:
  Rudolfa Habsburského,
 • 00:04:58 kardinála a olomouckého arcibiskupa,
  který mj. sám není pochován
 • 00:05:03 ve zdejší katedrále,
  protože jako Habsburk byl pochován
 • 00:05:07 v Kapucínské hrobce ve Vídni.
 • 00:05:09 Zde ale v katedrále
  spočívá jeho srdce,
 • 00:05:12 protože chtěl zůstat mezi věřícími,
  proto je tento zvon bezesporu
 • 00:05:15 významnou památkou na tuto osobnost.
 • 00:05:19 Dále je na zvonu jméno
  Friedricha Seltenhofera,
 • 00:05:23 což byl maďarský zvonař,
  který zvon s dalšími pro katedrálu
 • 00:05:27 odlil ve Vídni.
 • 00:05:29 Teď poprvé zazvoní kampanolog, ne?
 • 00:05:34 Podruhé už bude jen poslouchat,
  protože zvon bude zvonit sám.
 • 00:05:39 Zvony označují čas a jejich nejstarší
  využití bylo v klášteřích,
 • 00:05:45 kde bylo objeveno zvonařské řemeslo.
 • 00:05:48 Kláštery měly rytmus dne,
  který bylo potřeba pevně dodržovat.
 • 00:05:54 Až později z klášterů se zvony
  rozšířily na celou církev
 • 00:05:58 do farních kostelů a od středověku
  se na ně zvonívalo
 • 00:06:02 pravidelně 3x denně k modlitbě
  Anděl Páně,
 • 00:06:05 protože zvony v té své roli
  měly také zvěstovat poselství,
 • 00:06:11 které se připomíná v modlitbě
  Anděl Páně.
 • 00:06:14 Později se zvony používaly
  k oznamování zahájení bohoslužeb
 • 00:06:20 a třeba z období baroka
  se dochovala tradice zvonění
 • 00:06:23 v pátek v 15:00 hodin.
 • 00:06:26 Člověk se na to věší,
  ale jen v momentě,
 • 00:06:28 kdy to jde nahoru.
 • 00:06:30 Jasné.
 • 00:06:30 Ale nesmíš se chytit moc vysoko,
  aby tě to nevytáhlo
 • 00:06:33 a nespadl jsi z velké výšky.
 • 00:06:34 A když se pouštíš,
  abys to nerozhoupával, rozumíš?
 • 00:06:37 Chápu.
 • 00:06:38 Chce to trošku tréninku,
  ale to zvládneš.
 • 00:06:42 Nic menšího na začátek
  nemohlo být.
 • 00:06:45 Tady se většinou nic jiného
  nezvoní ručně.
 • 00:06:50 Pokud kostely měly tu možnost,
  časem se chtěly vybavit
 • 00:06:54 nejen jedním, ale i více zvony
  a jednotlivé zvony
 • 00:06:57 se používaly k jednotlivým účelům,
  jeden zvonil ráno, jeden v poledne,
 • 00:07:02 jeden se používá jako umíráček,
  další jako sanktusový zvon.
 • 00:07:06 Všechny zvony základního souboru
  se mohou rozeznívat při slavnostech.
 • 00:07:12 Není to nic hrozného, ale člověk musí
  dávat celou dobu bacha.
 • 00:07:16 Tak jedem!
 • 00:07:28 BIMBÁNÍ ZVONU
 • 00:08:00 Mám blízko k Olomouci
  jednak z toho důvodu,
 • 00:08:04 že je zde katedrála,
  jednak proto, že jsem zde studoval,
 • 00:08:08 chodil po olomouckých ulicích,
  navštívil leckterou olomouckou věž.
 • 00:08:13 I dnes když jdu v Olomouci po městě
  a slyším zvonit zvony,
 • 00:08:17 tak se zastavím, zaposlouchám
  a dokonce vidím v mysli,
 • 00:08:22 jaký zvon se v tu chvíli rozezněl.
 • 00:08:32 Hoštejn znám už od dětství,
  protože jsme sem odmalička jezdívali
 • 00:08:35 na Anenskou pouť, která má velkou
  tradici i v širokém regionu.
 • 00:08:40 Do samotné věže farního kostela
  sv. Anny jsem se dostal,
 • 00:08:45 až když jsem se začal
  zajímat blíže o zvony
 • 00:08:47 někdy v 17 letech.
 • 00:08:49 Tehdy, když jsme navštívili půdu
  zdejšího kostela,
 • 00:08:52 jsme si povšimli obrovských hromad
  netopýřího guana a netopýrů,
 • 00:08:57 kteří zde sídlili.
 • 00:08:58 Časem rostl můj zájem o zvony,
  ale i o netopýry,
 • 00:09:02 kteříspolu se sovami pálenými,
  kavkami, rorýsy často obývají věže.
 • 00:09:10 Ten moždíř je pěkný.
 • 00:09:14 Ono se to na věžích už moc
  nedochovalo,
 • 00:09:21 v kronikách to někdy bývá,
  v té vaší to možná taky bude.
 • 00:09:24 U nás je napsáno, že se tu střílelo
  z moždířů a rohlíky házeli z věže
 • 00:09:28 k obveselení mládeže o hodech,
  ale že tohle je ono,
 • 00:09:32 to jsem netušil,
  protože jsem to nikde neviděl.
 • 00:09:34 Je úžasné, že se dochovaly
  přímo ve věži.
 • 00:09:38 Tady se to nacpe střelným prachem,
  potom se na to dá toaletní papír,
 • 00:09:41 pořádně se to udusá.
 • 00:09:43 Když se k tomu přiloží sirka,
  dá to šlehu jako hrom.
 • 00:09:49 Přišli jsme sem kvůli kolonii
  netopýra velkého,
 • 00:09:53 která tady odnepaměti sídlí.
 • 00:09:55 V podstatě od dob, co mě sem vzali
  jako malého kluka,
 • 00:09:58 tady netopýři vždycky byli.
 • 00:10:01 Pamatuje je i můj táta,
  takže jsou součástí této půdy,
 • 00:10:06 tohoto našeho kostela.
 • 00:10:08 My jsme r. 2000 začali dělat
  rekonstrukci kostela
 • 00:10:14 a na půdě byly veliké problémy
  s trusem netopýrů,
 • 00:10:17 protože je tu nafoukaná
  tepelná izolace
 • 00:10:21 a všechen trus padal neustále
  do té izolace.
 • 00:10:26 Podařilo se nám sehnat peníze,
 • 00:10:29 za které jsme postavili pódium,
  na kterém stojíme,
 • 00:10:33 a které zabraňuje tomu,
  aby netopýři poškozovali půdní část.
 • 00:10:40 Když v souvislosti se zvony
  občas narazím na půdu nebo na věž,
 • 00:10:45 kde se netopýři nacházejí,
  snažím se farnosti, správcům
 • 00:10:49 a technickým administrátorům
  vysvětlit a přimět je k tomu,
 • 00:10:53 aby netopýry strpěli.
 • 00:10:56 Není to jednoduché, plně jim rozumím,
  že tam pro ně mohou být nepříjemní,
 • 00:11:01 ale pokud se podaří symbióza
  mezi člověkem, historickým objektem
 • 00:11:05 a chráněným druhem živočicha,
  kterým je v tomto případě netopýr,
 • 00:11:10 je to vždycky velmi radostné.
 • 00:11:13 Netopýři tady mají 2 vletové otvory,
  což je způsobeno se značným
 • 00:11:17 poškozením a pošpiněním fasády,
  ale sžili jsme se s tím,
 • 00:11:23 protože na oplátku zdejší kolonie,
  když je v létě v plném počtu,
 • 00:11:28 dokáže pochytat v okolí Hoštejna
  cca 3 kg hmyzu za noc,
 • 00:11:34 což je velká pomoc pro tuto oblast.
 • 00:11:39 Našli jsme vztah k netopýrům
  přes rekonstrukci půdy,
 • 00:11:46 začali jsme se o nich více bavit,
  zajímat se o ně.
 • 00:11:50 Když jsme poprvé uspořádali
  Noc kostelů v r. 2012,
 • 00:11:55 součástí prohlídky kostela
  byla i prohlídka půdy
 • 00:11:59 a kolonie netopýrů.
 • 00:12:03 Někteří lidé přišli na zahájení
  v 19 hodin
 • 00:12:06 a ve 22 hodin, kdy končila
  Noc kostelů u nás,
 • 00:12:10 stále byli v kostele.
 • 00:12:12 Ještě týden či 2 týdny po akci
  vzpomínali na to,
 • 00:12:18 jak je akce překvapila a jak si
  přejí, aby se akce zopakovala,
 • 00:12:22 aby jim zase něco přinesla.
 • 00:12:27 Živý tvor má hodnotu
  jako ji má památka,
 • 00:12:31 a že je potřeba hledat kompromis.
 • 00:12:34 Proto i hoštejnská farnost navázala
  spolupráci se školou,
 • 00:12:39 umožnila obyvatelům obce,
  aby se na věž kostela a na půdu
 • 00:12:43 dostali a získali ke kostelu
  vztah i po této stránce
 • 00:12:47 tohoto krásného prožitku s přírodou.
 • 00:12:55 Kampanolog musí mít dovednosti
  a zkušenosti, které má zvonař.
 • 00:13:01 U kampanologa je to především
  v teoretické rovině,
 • 00:13:04 týká se to hudebního sluchu,
  aby dovedl rozpoznat a doporučit,
 • 00:13:10 jaké zvony by měly do věže přijít.
 • 00:13:14 Potom je to dovednost,
 • 00:13:16 která se týká technického řešení
  zvonů,
 • 00:13:19 práce s materiálem,
  ať už samotným bronzovým zvonem
 • 00:13:23 nebo s jeho technickým vybavením,
  s kovaným srdcem, s příslušenstvím,
 • 00:13:28 s hlavou atd. a potom je to oblast
  historie umění,
 • 00:13:35 kdy v rámci dokumentace zvonů
  se musím zaměřovat i na popis zvonu,
 • 00:13:42 toho, jak vypadá,
 • 00:13:43 často i na zařazení zvonu
  do celkového kontextu zvonařství,
 • 00:13:49 v některých případech, kdy na zvonu
  není uvedena autorská signatura
 • 00:13:54 dávného zvonaře, snažím se srovnávat
  zvon a jeho výzdobu se zvony,
 • 00:14:00 u kterých znám jejich tvůrce.
 • 00:14:03 Často se podaří, že tím i rozpoznám,
  kdo byl jeho tvůrcem a rozšířím
 • 00:14:10 tak poznatky v oblasti historické
  kampanologie.
 • 00:14:15 BIMBÁNÍ ZVONU
 • 00:14:24 Já vnímám tento zvon jako vzácnost
  už tím, že když jsem přišel,
 • 00:14:34 tak jsem si řekl,
  že jsem ještě nikde neviděl,
 • 00:14:37 aby byla plastika Krista
  vytažena ze zvonu ven.
 • 00:14:42 To je unikát.
 • 00:14:46 Když přijdu na věž a podívám se
  na zvon, říkám si,
 • 00:14:50 že to tam není.
 • 00:14:51 Máme to jen my,
  ale moc se s tím nechlubíme.
 • 00:14:55 Je zajímavé, že na zvonu
  jsou nápisy německé,
 • 00:15:07 zároveň je tam žerotínský erb
  s českou zkratkou.
 • 00:15:12 I když tento kraj byl dřív německý,
  přestože tady byla česká šlechta,
 • 00:15:23 chci vnímat tento kraj
  jako naše společné hodnoty.
 • 00:15:32 Chci být hrdý na to,
  že tady je takový zvon,
 • 00:15:36 chci být hrdý na to,
  že je tady taková papírna,
 • 00:15:42 že ty hodnoty tady utvářeli
  naši předkové,
 • 00:15:46 jestli Češi nebo Němci,
  nechci to izolovat.
 • 00:15:51 Na tom zvonu se to snoubí.
 • 00:15:55 Místa jako jsou kostelní věže
  nejsou navštěvovaná
 • 00:15:58 s takovou frekvencí,
 • 00:15:59 chodívají tam zvoníci, věžníci,
  opraváři.
 • 00:16:02 Díky tomu se tam často dochovaly
  předměty po staletí
 • 00:16:06 bez významnější změny.
 • 00:16:09 Tato záležitost,
  že se člověk může historie dotknout
 • 00:16:14 a spolupracovat se zvoníky,
 • 00:16:16 kteří na zvon začali zvonit
  někdy před 500 lety,
 • 00:16:19 je pro mě velmi fascinující
  a krásný,
 • 00:16:22 a proto mě to do věží vždy táhne.
 • 00:16:24 Člověk se rád vracívá do věže,
  kde už jednou byl,
 • 00:16:27 vždycky se tam dá znovu objevit
  něco nového.
 • 00:16:30 BIMBÁNÍ
 • 00:16:35 Jedním z takových míst
  je i farní kostel sv. J. Křtitele
 • 00:16:39 ve Velkých Losinách,
  ve kterém visí zvon,
 • 00:16:42 který byl ulit už v r. 1603
 • 00:16:44 olomouckým zvonařem
  Zachariášem Milnerem.
 • 00:16:49 Na zvonové stolici je kromě letopočtu
  že byla pořízena Léta Kristova 1653,
 • 00:16:55 tedy 50 let po pořízení zvonu,
 • 00:16:57 úžasné jsou i doklady používání
  zvonu, zvonění
 • 00:17:02 a hlavně mazání kolomazí,
  kdy tu jsou nánosy kolomazi
 • 00:17:07 a jen připomínají, jak často zvon
  vyžadoval údržbu,
 • 00:17:10 aby se zvoníkům na něj lépe zvonilo.
 • 00:17:15 Já osobně vnímám zvon
  jako symbol života.
 • 00:17:19 Vnímám to tak proto,
  že tady máme více kostelů,
 • 00:17:23 kde zvony třeba nefungují
  a vím, že přímo v jedné obci řekli,
 • 00:17:31 že zvony obnoví,
  a to zvonění vrátí do údolí život.
 • 00:17:38 Najednou se tam něco děje,
  věž není mrtvá,
 • 00:17:41 vrátí se tam život.
 • 00:17:43 Na druhou stranu bych se dotkl toho,
  co je přímo napsáno
 • 00:17:50 na tomto losinském zvonu,
 • 00:17:52 kde zvon ohlašuje:
 • 00:17:55 "Jsem zvěstovatel božího slova
  a hlásám tu zprávu do všech stran,
 • 00:18:05 všem lidem, kteří chtějí dojít
  blaženosti."
 • 00:18:10 Zvon sám zvěstuje přímo svůj účel.
 • 00:18:22 Náš kostel ve Svěbohově
  zasvěcený
 • 00:18:25 Nanebevzetí Panny Marie
 • 00:18:27 je zajímavý rozhodně postavením
  v obci, je to její dominanta.
 • 00:18:34 Kdo projíždí obcí,
  nemůže náš kostel přehlédnout.
 • 00:18:38 Zajímavý je rozhodně i oltářem,
  který je také výjimečný.
 • 00:18:47 A tak krásný oltář,
  jaký máme my, jsem ještě neviděl.
 • 00:18:51 Zvon máme údajně nejstarší,
  ale bohužel datum na něm není.
 • 00:18:57 Lidi často napadne otázka,
  které zvony jsou u nás v ČR
 • 00:19:01 nejstarší a v tom výčtu člověk
  musí začít zvonem ze Svébohova.
 • 00:19:06 Vždycky je i rád, když zmíní zvon,
  který je tak blízko jeho rodišti.
 • 00:19:11 Do Zábřehu přivezli 2 zvony,
  které nerozpustili na válečné účely
 • 00:19:16 a jedním z nich byl i tento zvon.
 • 00:19:20 Nabídli ho Svébohovu
  a ten se ho ujal.
 • 00:19:25 Od té doby ho máme my ve Svébohově.
 • 00:19:29 Nápis Ave Maria Grazia Plena,
  který se nachází na čepci zvonu,
 • 00:19:34 svědčí o tom, že zvon pochází
  z tohoto období 14. století.
 • 00:19:39 Zároveň je překvapující,
  že o tak významné skutečnosti
 • 00:19:45 ví poměrně málo lidí.
 • 00:19:47 Když to někomu sdělíte,
  nejenže vám nechce věřit,
 • 00:19:51 protože zvon ze 14. století
  se nepotkává a nedá se
 • 00:19:55 setkat s takovým předmětem
  každý den.
 • 00:20:00 Je to ale rozhodně zajímavost.
 • 00:20:02 BIMBÁNÍ ZVONU
 • 00:20:11 Zvoní se na něj ručně,
  je to jako každé zvonění.
 • 00:20:15 Je to krásné.
 • 00:20:17 Je škoda dnešní doby,
  že je tak uspěchaná.
 • 00:20:22 Je prostě taková doba, že nemáme
  možnost chodit jako zvoníci
 • 00:20:27 každý den třikrát zvonit.
 • 00:20:31 Pro ty lidi, naše předky,
  to muselo být zajímavější,
 • 00:20:35 když zvonili každý den třikrát.
 • 00:20:44 Mým nejoblíbenějším
  je zvon sv. Barbory,
 • 00:20:47 který byl ulit už r. 1614
 • 00:20:50 pro tehdejší Českobratrský sbor
  v Zábřehu,
 • 00:20:53 dnes je to Horní kostel sv. Barbory
 • 00:20:57 Když jsem na zvon zvoníval
  někdy před 20 lety,
 • 00:21:00 ani jsem netušil,
  že se začnu o zvony zajímat
 • 00:21:05 do té hloubky, do jaké
  se jimi zabývám dnes.
 • 00:21:11 Když ke zvonu přijdu
  a ťuknu do něj,
 • 00:21:14 uslyším ten nádherný tón
  zvonu těžkého žebra a ladění A1,
 • 00:21:19 vybaví si všechny okamžiky,
  kdy ten zvon slyšel,
 • 00:21:24 mnohé člověk v mysli zapomene,
  ale mnoho zůstane v povědomí.
 • 00:21:30 To všechno dovede jeden úder
  toho zvonu evokovat.
 • 00:21:36 BIMBÁNÍ ZVONU
 • 00:21:45 Samotné zvonění začalo r. 1990,
  třemi lidmi z Hnutí Junák,
 • 00:21:52 to byl František John a Aleš Pátků.
 • 00:21:55 Tito lidé začali chodit na zvonici
  pravidelně zvonit,
 • 00:21:59 obnovili starší tradici na ruční
  zvonění v tomto kostele.
 • 00:22:06 V průběhu let se přidávali další
  a další zvoníci z Hnutí Junák,
 • 00:22:09 mě sem tito lidé dovedli.
 • 00:22:13 Když jsme chodili zvonit,
  procházeli jsme přes prostory,
 • 00:22:17 které byly špinavé, nevyužité,
  s různými zbytky dřeva a prachu.
 • 00:22:27 Říkali jsme si, že by byla škoda,
  kdybychom prostor nevyužili
 • 00:22:32 a kdybychom sem neumístili
  předměty, historické věci,
 • 00:22:38 které jsme nacházeli
  různě po půdě kostela, v zákristii,
 • 00:22:43 v místnostech v kostele.
 • 00:22:45 Byli jsme prvním muzeem
  s církevní tématikou,
 • 00:22:48 které na věži kostela v ČR vzniklo.
 • 00:22:51 Když jsme muzeum otevřeli,
  lidé o to měli obrovský zájem.
 • 00:22:55 Muzeum se snažíme udržovat
  a dále rozvíjet.
 • 00:23:01 Toto muzeum je něco navíc,
  je to pokračování naší činnosti.
 • 00:23:09 Nejenže chodíme zvonit,
  ale zajímáme se i o historii
 • 00:23:13 a budujeme toto muzeum.
 • 00:23:16 ZVONĚNÍ
 • 00:23:26 Jdeme na věž stařechovského
  kostelíka.
 • 00:23:38 Ve Stařechovicích, které jsou známy
  hlavně svou madonou,
 • 00:23:42 krásnou, gotickou plastikou,
  která tady dnes již není,
 • 00:23:46 se kromě této plastiky zde nacházejí
  i dva krásné zvony.
 • 00:23:53 Jeden pozdně-gotický z r. 1483
  a druhý z r. 1529.
 • 00:23:59 Vždycky mě na zvonech upoutalo to,
  že se na ně dodnes zvonívá ručně,
 • 00:24:05 že pan Vitásek, zdejší kostelník
  a zvoník,
 • 00:24:08 se o zvony řadu desítek let stará.
 • 00:24:13 Jen opatrně, ať nespadnete.
 • 00:24:18 Od dětství jsem ministrovával,
  před vojnou jsem dostal klíče
 • 00:24:27 a funkci, tak to dělám.
 • 00:24:35 Manželka vypere prádlo,
  já to nastrojím, načančám.
 • 00:24:40 Nikdo to nechce dělat.
 • 00:24:43 Když onemocním,
  tak je opravdu ticho.
 • 00:24:48 Říkám pozor na hlavu
  a musím se bouchnout.
 • 00:24:54 Jsme u zvonů, 14. a 15. století.
 • 00:25:03 Zvony jsou překrásné a říkají,
  že jsou starší
 • 00:25:07 než na Chrámu sv. Víta v Praze.
 • 00:25:09 Zvony houpu ručně,
  mají pěkné ladění.
 • 00:25:14 Jaký je to pocit? Ohromný.
 • 00:25:17 Vždycky rozhoupu ten velký
  a hned pak na malý. Střídám to.
 • 00:25:22 Dá to práci, a to je mi 73 let.
 • 00:25:28 Nezdá se to, ale letí nám to všem.
 • 00:25:32 Chtěl bych, aby se toho někdo ujal
  hlavně z těch mladých,
 • 00:25:38 aby to měli rádi...
 • 00:25:44 Vezmu asi ten menší.
 • 00:25:48 BIMBÁNÍ ZVONU
 • 00:26:01 Skryté titulky: Milada Gajdová
  Česká televize, 2012

Související