iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
10. 11. 2019
12:20 na ČT2

1 2 3 4 5

30 hlasů
5477
zhlédnutí

Cesty víry

Kardinál Špidlík – Z celého srdce

Kněžský život, literární odkaz, láska k umění, humor, ale i zápas o slovanskou spiritualitu srdce v dokumentu natočeném u příležitosti 100. výročí narození kardinála a jezuity

25 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Cesty víry - Kardinál Špidlík – Z celého srdce

 • 00:00:36 Profesor doktor Tomáš Špidlík
  se narodil 17. prosince 1919
 • 00:00:42 v moravských Boskovicích.
 • 00:00:44 V rodném městě
  absolvoval základní školu
 • 00:00:47 a vystudoval gymnázium.
 • 00:00:51 -Já jsem si nic nevybral.
 • 00:00:53 Já jsem tam zapadl,
  ani nevím jak.
 • 00:00:55 A teď mi říkají:
  a je to vůbec důstojné,
 • 00:00:58 aby si člověk zvolil povolání
 • 00:01:00 a neudělal to
  naprosto vědomě a svobodně?
 • 00:01:03 A na to říkám: ano, to musí být.
 • 00:01:05 Ale vyjděme z něčeho jiného.
 • 00:01:08 Něco jiného je povolání světské,
 • 00:01:10 kde si člověk musí vyhledat
  něco podle svých schopností,
 • 00:01:14 na to se dělají
  všelijaké psychologické zkoušky.
 • 00:01:18 Ale povolání Boží je,
 • 00:01:20 že Pán Bůh od počátku
  někoho k něčemu určuje.
 • 00:01:24 A to se pak projeví setkáním.
 • 00:01:28 Setkáními s lidmi.
 • 00:01:30 A já jsem 1. jezuitu
  potkal někdy po kvartě.
 • 00:01:36 On dával exercicie,
  duchovní cvičení.
 • 00:01:40 A já se divil, že je jezuita,
  protože jsme se ve škole učili,
 • 00:01:44 že byli zrušeni,
  ale on se ukázal jako živý.
 • 00:01:49 A bylo zajímavé, o čem mluvil.
 • 00:01:52 Mluvil
  tak normálně o duchovních věcech,
 • 00:01:54 že jsem si řekl:
  takhle by to mělo být normální.
 • 00:01:58 Ale pak jsem
  na nic dalšího už nemyslel.
 • 00:02:01 Studoval jsem dál,
 • 00:02:03 a protože jsem byl
  zamilovaný do literatury,
 • 00:02:06 tak jsem šel na univerzitu do Brna
  studovat literaturu.
 • 00:02:12 -V r. 1938 začal studovat latinu
  a českou literaturu
 • 00:02:16 na filozofické fakultě v Brně.
 • 00:02:18 Po uzavření českých vysokých škol
  nacisty na podzim 1939
 • 00:02:22 vstoupil 23. září 1940
 • 00:02:26 do jezuitského noviciátu
  v Benešově u Prahy.
 • 00:02:31 Když i tento obsadili nacisté,
 • 00:02:33 pokračoval v letech 1942?1945
 • 00:02:36 ve filozofických studiích
  na Velehradě.
 • 00:02:40 -Pracoval jsem v továrně,
 • 00:02:42 ale přišel za mnou můj kolega
  a povídá:
 • 00:02:45 Že bysme to zkusili u jezuitů?
 • 00:02:47 Tam by se ještě dalo něco dělat!
 • 00:02:49 Jeden ruský duchovní spisovatel
  to vysvětluje takto:
 • 00:02:55 jako kluk rozložil staré budíky.
 • 00:02:58 A nevěděl,
  jak to má dát dohromady.
 • 00:03:01 Tak zkoušel šroubky.
 • 00:03:03 Některý se viklal,
  některý vypadal, že se zlomí,
 • 00:03:06 některý byl na svém místě.
 • 00:03:09 A já jsem zjistil,
  že jsem na svém místě,
 • 00:03:12 tak jsem řekl: Zaplaťpánbůh.
 • 00:03:14 A nikdy toho nelituji.
 • 00:03:15 Protože mně řád
  pomohl vždycky k tomu,
 • 00:03:18 co už dávno leželo
  kdesi v mém srdci.
 • 00:03:23 Co bych byl chtěl
  v životě uskutečnit.
 • 00:03:26 A to bylo moje povolání.
 • 00:03:29 -Na Velehradě složil
  24. září 1942 řeholní sliby.
 • 00:03:35 -Z noviciátu v Benešově
  nás vyhodili Němci,
 • 00:03:38 tak jsem přišel na Velehrad
  a tam jsem zjistil,
 • 00:03:42 že jsou tam
  ty slovanské vztahy atd.,
 • 00:03:46 což později v mém životě
  znamenalo všelicos.
 • 00:03:52 -Příprava byla několikrát
  přerušena nucenou prací
 • 00:03:56 nařízenou nejprve německou,
  pak rumunskou,
 • 00:03:58 a nakonec Sovětskou armádou.
 • 00:04:01 Po skončení studií byl Špidlík
 • 00:04:03 jmenován prefektem
  velehradského gymnázia.
 • 00:04:06 Vyučoval zde češtinu a ruštinu.
 • 00:04:08 V roce 1946 byl poslán
  na studia teologie
 • 00:04:11 do holandského Maastrichtu,
 • 00:04:13 kde 22. srpna 1949
  přijal kněžské svěcení.
 • 00:04:19 -Tak jsem přišel do Holandska,
  a neuměl jsem slovo holandsky.
 • 00:04:23 A rektor mi říká:
  Běž do školy, ať si na to zvykneš.
 • 00:04:30 A byla hebrejština,
  on četl a překládal,
 • 00:04:33 přičemž já jsem nevěděl,
  kdy čte a kdy překládá.
 • 00:04:36 Bylo to všecko pro mě hebrejsky.
 • 00:04:39 Ale celkem brzo to přešlo,
  a já dokončil teologii.
 • 00:04:45 Jenomže mezitím
  se stalo to, co se stalo,
 • 00:04:48 byly zrušeny řády
  a já jsem se nemohl vrátit.
 • 00:04:51 A Holanďané psali do Říma,
  takže jsem nezůstal v Holandsku,
 • 00:04:56 a pak jsem přišel do Itálie.
 • 00:05:00 -V r. 1950 doplnil
  svá jezuitská formační studia
 • 00:05:03 v italské Florencii a r. 1951
  se ujal funkce spirituála
 • 00:05:07 v české katolické koleji
  Nepomucenum v Římě.
 • 00:05:13 Na tomto místě vytrval 38 let,
  do r. 1989.
 • 00:05:18 Studia na Orientálním ústavu
  dokončil doktorátem
 • 00:05:22 a specializací ve spiritualitě
  křesťanského Východu.
 • 00:05:26 V r. 1951, kdy již bylo zřejmé,
  že se do vlasti nebude moci vrátit,
 • 00:05:31 byl pozván ke spolupráci
  s vatikánským rozhlasem.
 • 00:05:39 -Po celou dobu, co byl v Římě,
 • 00:05:41 nám dělal do českého vysílání
  vatikánského rozhlasu
 • 00:05:45 tyto páteční pořady.
 • 00:05:48 A to vedle své vědecké,
  profesorské práce,
 • 00:05:51 vedle práce
  spirituála v Nepomucenu.
 • 00:05:55 Představte si, co to znamená.
 • 00:05:59 Světec, no.
 • 00:06:05 -V letech 1951?53,
  kdy pokračoval ve studiích
 • 00:06:09 na Papežském orientálním
  institutu v Římě,
 • 00:06:12 zde roku 1954
  obhájil doktorskou práci
 • 00:06:15 "Úvod do ruské spirituality".
 • 00:06:20 Od r. 1954 vyučoval jako docent
 • 00:06:22 východní a patristickou teologii
  v Římě
 • 00:06:25 na Papežské gregoriánské univerzitě
 • 00:06:28 a v Karmelitánském institutu
  Teresianum.
 • 00:06:34 Hostoval na mnoha evropských
  i světových univerzitách,
 • 00:06:37 mimo jiné v Saint Paul v USA,
  v Indii a v Kinshase v Kongu.
 • 00:06:47 -Skutečně se mi podařilo
  dokázat světu,
 • 00:06:49 že slovanská spiritualita
  má zvláštní ráz
 • 00:06:52 a že je velice důležitá
  pro dnešní svět.
 • 00:06:59 A hlavně pro dnešní Evropu.
 • 00:07:01 Na vyvážení Evropy.
 • 00:07:03 Tzv. "slovanské srdce".
 • 00:07:06 Všecko je postaveno na srdci.
 • 00:07:08 Na nápravě srdce.
 • 00:07:10 A to západní lidé
  často špatně chápou.
 • 00:07:13 Cit je u nich to poslední,
  hlavně musíš rozumem a vůlí.
 • 00:07:22 Slovanské srdce je tedy pro ně
  jen takový sentimentalismus atd.
 • 00:07:27 Říkám, že to je
  vina moderní filozofie,
 • 00:07:30 která to takhle rozdělila.
 • 00:07:33 Ale v Písmu "srdce" znamená,
  že je člověk celý.
 • 00:07:37 Nerozdělený, ale celý.
 • 00:07:41 Tak tedy i věci se mají
  chápat celistvostí života.
 • 00:07:47 To, co není osobně zpracované,
  to vlastně není ani pravdivé.
 • 00:07:58 Na břehu ostrova Krku
 • 00:08:00 jsem hledal
  celých 6 smutných dní,
 • 00:08:02 a moře jsem nenašel.
 • 00:08:06 Viděl jsem ptáka,
  jen jen odlétal..."
 • 00:08:08 A tak dále.
 • 00:08:10 Co to znamená?
 • 00:08:11 Moře, které měl v hlavě,
  neodpovídalo tomu moři,
 • 00:08:14 které viděl očima.
 • 00:08:18 Věčný rozpor mezi ideou
  a viditelnou skutečností.
 • 00:08:23 A Wolker říká:
  až 7. dne jsem našel moře,
 • 00:08:27 v očích námořníků,
 • 00:08:28 kteří budují moře
  a z moře jsou vybudováni.
 • 00:08:34 Jenom lidská osoba dokáže
  spojit věci nespojitelné.
 • 00:08:41 A proto lidská osoba je to,
  co je srdce,
 • 00:08:43 a to je právě proti
  moderní západoevropské mentalitě.
 • 00:08:48 Ta je příliš technická,
  už není schopna udělat syntézu,
 • 00:08:53 má jen encyklopedie.
 • 00:08:56 Všecko vědění je
  rozkouskované do internetu.
 • 00:09:00 Není ale schopna použít
  celistvosti.
 • 00:09:05 Než se nám zase podaří
  sjednotit to lidské vědomí,
 • 00:09:08 tak se nám svět úplně rozbíjí.
 • 00:09:12 Na neustálé konflikty.
 • 00:09:16 Proto mají Slované jakési poslání,
  ale musí je sami nejdříve objevit.
 • 00:09:22 A možná,
  já nechci být prorokem,
 • 00:09:24 ale Solovjev říkával,
  že nejen člověk, ale i národ
 • 00:09:29 má určitou dobu a určité poslání.
 • 00:09:36 Co dali Židé?
  Víme, Starý zákon.
 • 00:09:39 Co dali Řekové? Dogmata.
 • 00:09:42 Co dali Římané? Právo.
 • 00:09:45 Co dali Němci?
  Morální reformaci atd.
 • 00:09:49 Co dali Slované světu?
 • 00:09:51 Zatím nic.
 • 00:09:53 Protože je nikdo nezná.
 • 00:09:56 Ale on říká:
 • 00:09:57 Možná je to právě proto,
  že jejich doba má teprve přijít.
 • 00:10:01 Byli pokřtěni poslední,
 • 00:10:03 a možná řeknou Evropě
  to poslední slovo.
 • 00:10:06 Aby se zakončila.
 • 00:10:09 -V r. 1961
  byl jmenován profesorem.
 • 00:10:12 Od r. 1990 přednášel
  již jako emeritní profesor
 • 00:10:16 na Papežském orientálním institutu
 • 00:10:18 a od r. 1991 žil a pracoval
  v Centro Aletti v Římě.
 • 00:10:26 V r. 1996
 • 00:10:27 byl Ateliér duchovního umění
  Centra Aletti pověřen
 • 00:10:31 výzdobou papežské kaple
  Redemptoris Mater ve Vatikánu,
 • 00:10:35 přičemž kardinál Špidlík
  a P. Marko Rupnik odpovídali
 • 00:10:38 za teologickou a uměleckou
  koncepci obnovy.
 • 00:10:44 -Duchovní spisovatele musíme hledat
  ne tak v dogmatických traktátech,
 • 00:10:49 ale v umění.
 • 00:10:50 V básních, v malbě,
  a vůbec v umění.
 • 00:10:54 Třeba ve slovanské spiritualitě
  je Dostojevskij
 • 00:10:57 duchovní autor 1. třídy
  a píše romány.
 • 00:11:02 A pak ikony.
 • 00:11:04 Vidíte tady tu?
 • 00:11:06 To je P. Rupnik, když byl mladý.
 • 00:11:08 Když dokončil
  svoje studium na akademii,
 • 00:11:11 tak byl zamilovaný
  do abstraktní malby.
 • 00:11:17 A když na Gregorianě sledoval
  můj kurs o ikonách,
 • 00:11:20 obrátil jsem ho
  na figurativní malbu.
 • 00:11:25 A když jsem mluvil
  v mezinárodním muzeu v Petrohradě,
 • 00:11:29 tak jsem řekl, že žijeme v době,
  kdy je samý obraz.
 • 00:11:34 Televize, všecko se maluje.
 • 00:11:36 Ale lidé neumějí číst obrazy
 • 00:11:38 a umělci neumějí v obrazech
  vyjádřit duchovní věci.
 • 00:11:43 A to je právě v ikonách,
  ve východní slovanské tradici,
 • 00:11:47 kde ikona znamená totéž,
  co slovo, a ještě víc.
 • 00:11:54 A obraz je pro víru
  lepší než slovo. Proč?
 • 00:11:57 Poněvadž víra je tajemství
 • 00:11:59 a obraz zanechává
  víru jako tajemství.
 • 00:12:07 To je P. Rupnik,
  tak si ho hned vyfoťte.
 • 00:12:16 -Ve stejném roce
  vzniklo další Centrum Aletti,
 • 00:12:19 Velehrad Roma v Olomouci,
 • 00:12:21 jehož součástí
  je nakladatelství Refugium,
 • 00:12:24 které se od svého založení
  věnuje také
 • 00:12:27 kompletnímu vydání díla
  Tomáše kardinála Špidlíka.
 • 00:12:30 Vedl duchovni cvičení
  papeže Jana Pavla II.
 • 00:12:33 a římské vatikánské kurie.
 • 00:12:36 21. října 2003
  byl Janem Pavlem II. jmenován
 • 00:12:39 21. kardinálem
  českých a moravských diecézí
 • 00:12:42 a stal se jeho zpovědníkem.
 • 00:12:47 -Otec Špidlík dostal vzkaz
  ze státního sekretariátu,
 • 00:12:51 aby se dostavil ke Svatému otci,
  tedy Janu Pavlu II.
 • 00:12:56 Ten ho už čekal, a když došel,
  tak mu jen oznámil,
 • 00:12:59 že ho chce jmenovat kardinálem.
 • 00:13:08 Otec Špidlík
  se zatvářil překvapeně a říká:
 • 00:13:15 Co je v Polsku nic?
 • 00:13:19 Wojtyla přemýšlel a přemýšlel,
  pak už to Špidlík nevydržel
 • 00:13:23 a sám říká: To je přece
  polovina slivovice pro 2 Poláky!
 • 00:13:29 A Svatý otec vybuchl smíchy.
 • 00:13:34 -O tom, že kardinál Špidlík
 • 00:13:36 je uznávanou osobností
  celého církevního světa
 • 00:13:39 svědčí i to,
  že volbu nového papeže
 • 00:13:42 zahajoval proslovem právě on.
 • 00:13:44 Kardinálské kolegium
  jej vybralo,
 • 00:13:46 aby 18. dubna 2005
  v Sixtinské kapli
 • 00:13:49 pronesl poslední promluvu
  ke konkláve před volbou papeže,
 • 00:13:53 v níž byl nakonec zvolen
  Benedikt XVI.
 • 00:13:57 Tomáš Špidlík patřil
 • 00:13:59 ke špičkovým teologům
  katolické církve,
 • 00:14:01 a v rámci katolické hierarchie
  mimo Českou republiku
 • 00:14:05 byl nejvýše postaveným Čechem.
 • 00:14:08 -Špidlík je
  velikou osobností Tovaryšstva.
 • 00:14:11 A dosáhl proslulosti i ve světě.
 • 00:14:15 Stal se dokonce
  jednou z osobností roku v "Times".
 • 00:14:26 -Hovořil legendární jezuita
  Josef Koláček,
 • 00:14:29 který zemřel
  10 dní po svých 90tinách
 • 00:14:31 v průběhu vzniku tohoto dokumentu.
 • 00:14:34 I v rámci celoživotního pobytu
  mimo Českou republiku
 • 00:14:37 se Tomáš Špidlík
  vždy hlásil k českým kořenům,
 • 00:14:40 a z tohoto hlediska
  důstojně reprezentoval
 • 00:14:43 dobré jméno
  České republiky ve světě.
 • 00:14:46 Přes prioritně teologické zaměření
 • 00:14:48 má životní dílo Tomáše Špidlíka,
 • 00:14:50 vztahy mezi západními
  a východními křesťanskými církvemi,
 • 00:14:54 ekumenický ráz.
 • 00:14:57 -Špidlík ve všech promluvách
  zdůrazňoval princip srdce.
 • 00:15:01 Říkal, že to je princip
  vnímání "východního".
 • 00:15:04 Člověk, který měl vystudovanou
  klasickou scholastickou teologii
 • 00:15:08 byl schopný komentovat věci
 • 00:15:10 z hlediska
  klasické západní teologie
 • 00:15:13 a její schopnosti argumentovat,
 • 00:15:16 ale nezapomínal
  na 2. důležitý prvek,
 • 00:15:19 typický pro slovanský svět,
  jak zdůrazňoval,
 • 00:15:22 princip vnímání skrze srdce,
  pocit, emoci,
 • 00:15:26 která jde někdy
  hlouběji než racionalita.
 • 00:15:32 Ale protože měl
  dobré základy v obojím,
 • 00:15:35 dokázal vytvořit
  harmonii a symbiózu.
 • 00:15:39 A v tom je specifický.
 • 00:15:41 Takže ideálem
  jezuitského profesora,
 • 00:15:43 který se zaobírá Východem,
 • 00:15:45 je mít západní myšlení, hlavu,
  a východní srdce.
 • 00:15:49 A toto Špidlík
  jistým způsobem reprezentuje.
 • 00:15:52 -V r. 1993 jej
  Společnost byzantských studií
 • 00:15:55 v Sankt Petěrburgu
  jmenovala svým čestným členem.
 • 00:15:59 V dubnu 1994, u příležitosti
  vydání "Ruské myšlenky",
 • 00:16:03 získal medaili a čestné občanství
  města Troyers.
 • 00:16:08 Byly mu uděleny
  čestné doktoráty
 • 00:16:10 Univerzity Karlovy Praha,
  Univerzity Palackého Olomouc
 • 00:16:14 a univerzity v Kluži v Rumunsku.
 • 00:16:16 V r. 1998 převzal z rukou
  prezidenta České republiky
 • 00:16:20 Řád Tomáše Garrigua Masaryka.
 • 00:16:23 V r. 1999 získal od Svatého stolce
  čestné ocenění
 • 00:16:26 "Pro ecclesia et pontifice"
 • 00:16:30 a v r. 2003 od Institutu
  ekumenických studií v Bari
 • 00:16:33 cenu sv. Mikuláše za ekumenismus.
 • 00:16:37 V r. 2003 získal
  od italského prezidenta Ciampiho
 • 00:16:41 Zlatou medaili
  za kulturu a umění,
 • 00:16:43 jedno z nejvyšších
  italských vyznamenání.
 • 00:16:48 Tomáš kardinál Špidlík
  zemřel v pátek 16. dubna 2010
 • 00:16:52 v 9 hodin večer po delší nemoci
 • 00:16:54 v kruhu
  svých přátel a spolupracovníků.
 • 00:17:04 30. dubna 2010 byl pohřben
  v bazilice na Velehradě.
 • 00:17:10 P. Špidlík se stavěl proti
  tzv. křesťanskému marxismu,
 • 00:17:13 tedy představě, že zbudujeme-li
  církev s dokonalými lidmi
 • 00:17:17 a fungujícími strukturami,
  přijde Boží království.
 • 00:17:21 To je pro něj
  popření Kristova kříže,
 • 00:17:24 skryté síly nového života,
  který rozpučí i tam,
 • 00:17:27 kde už zavládla smrt.
 • 00:17:29 Tomáš Špidlík považoval
  za velkou mystičku svou matku,
 • 00:17:33 a to proto,
  že nepřerušila modlitbu růžence
 • 00:17:36 ani při krmení slepic.
 • 00:17:37 Mezi jednotlivými zdrávasy
  jim házela zrní
 • 00:17:40 a stačila ještě
  každou pěkně oslovit.
 • 00:17:43 vše se tak pro ni stávalo
  součástí rozhovoru s Bohem.
 • 00:17:46 Ono ignaciánské
  " vidět Boha ve všech věcech"
 • 00:17:49 si tak pozdější jezuita
  přinesl již z domova.
 • 00:17:53 Studium tradice na římském
  Papežském orientálním institutu
 • 00:17:57 pak jen potvrdilo,
  že pravá mystika je všude tam,
 • 00:18:00 kde se v modlitbě zdravý rozum
  spojí s čistým srdcem.
 • 00:18:05 -Byl to člověk nesmírně tolerantní,
 • 00:18:07 který měl schopnost vést dialog
  i s lidmi nevěřícími,
 • 00:18:11 nikdo se necítil vyloučen
  z okruhu jeho přátel,
 • 00:18:14 kdo o jeho přátelství stál,
  tak on ho dovedl brát,
 • 00:18:18 ale přátelství i dávat.
 • 00:18:20 A já musím říct,
 • 00:18:21 že teprve postupně
  v plné šíři doceňuji
 • 00:18:24 jeho úžasné
  dynamické teologické myšlení
 • 00:18:29 a dnes rozumím mnoha věcem,
  které učil, víc,
 • 00:18:34 než když jsem u něj
  seděl jako student.
 • 00:18:38 Teď, když to mám učit sám,
 • 00:18:40 to mohu rozpracovat
  zcela novým způsobem
 • 00:18:42 a musím říct, že to byl člověk,
  řečeno dnešním pojmem,
 • 00:18:46 nesmírně progresivní.
 • 00:18:52 -Lidová zbožnost
  i výstup po hřebenech Ducha
 • 00:18:55 musejí zůstat zasazeny do života.
 • 00:18:58 Život je pro něj
 • 00:18:59 první a poslední
  kritérium pravdy o Bohu,
 • 00:19:02 jenž se zjevuje v reálném,
  ne ve virtuálním světě.
 • 00:19:06 -Význam kardinála Špidlíka
  je právě v tom,
 • 00:19:09 že upozornil na teologii srdce.
 • 00:19:11 Jakoby člověk potřeboval
  také intuitivně,
 • 00:19:14 citově vniknout do pravd víry,
 • 00:19:16 prožívat je,
  a to ho postupně mění.
 • 00:19:19 Pravdy víry nedokážeme
  transformovat jinak,
 • 00:19:22 než že je z rozumu
  dostaneme do srdce.
 • 00:19:24 Co je v srdci,
  to nás postupně mění.
 • 00:19:27 A to on zdůrazňoval:
  poklady srdce mění člověka.
 • 00:19:30 Mít poklady v srdci znamená
  postupně měnit svůj život.
 • 00:19:35 -Skutečnost je tedy Boží,
  chimérami operuje ďábel.
 • 00:19:41 Pravda je proto vždy osobní,
  konkrétní a živá.
 • 00:19:44 Tuto personalistickou gnoseologii,
  tedy osobní lidské poznání,
 • 00:19:49 jeho vznik, proces a předmět,
 • 00:19:51 Špidlík neobjevil
  jen u ruských autorů,
 • 00:19:53 ale nacházel ji právě
  i v české kultuře,
 • 00:19:56 zejména
  v poezii a lidových písních.
 • 00:20:01 Neudivuje tedy,
 • 00:20:03 že jmenování otce Špidlíka
  kardinálem
 • 00:20:05 přijalo mnoho ortodoxních,
  pravoslavných,
 • 00:20:08 v Rusku, Rumunsku,
  a dokonce i v Řecku,
 • 00:20:10 se zadostiučiněním a radostí,
 • 00:20:12 jakou má rodina, když je poctěn
  jeden z jejích členů.
 • 00:20:17 Stal se pro mnohé teologem
  nerozdělené
 • 00:20:19 katolicko-ortodoxní církve.
 • 00:20:22 Oblíbil si ruského pravoslavného
  režiséra Andreje Tarkovského,
 • 00:20:26 v jehož tvorbě viděl
  vyznání víry v život věčný
 • 00:20:29 jako ve věčnou paměť v Bohu.
 • 00:20:32 Život je jen jeden, a to věčný,
  a vírou se do něj vstupuje už dnes.
 • 00:20:38 Pověstný Špidlíkův humor
  byl lékem proti všem herezím,
 • 00:20:42 a to i u jeho pohádek a bajek.
 • 00:20:44 Příznačné pro pohádky obecně bývá
  magické vidění světa kolem nás.
 • 00:20:49 Rytíř mluví s koněm,
  chlapec se psem,
 • 00:20:53 děvčátko s kotětem
  či kytkou v sadu.
 • 00:20:56 Pro Špidlíka to však není magie,
  ale dětská intuice pravdy.
 • 00:21:00 Bůh nás oslovuje vším,
  co stvořil.
 • 00:21:03 Kdo však je schopen
  slyšet Boží slovo ve stvoření
 • 00:21:06 a také na ně odpovědět než ten,
  kdo má čisté srdce dítěte?
 • 00:21:13 Dostáváme se tak k srdci Špidlíkovy
  spirituální teologie,
 • 00:21:17 a tou je právě srdce.
 • 00:21:19 Špidlík byl však
  ve své době obviňován
 • 00:21:22 ze slovanského sentimentalismu.
 • 00:21:24 Na straně srdce ale stála
  jak samotná Bible,
 • 00:21:27 tak i tradice křesťanského
  ortodoxního
 • 00:21:30 i řeckokatolického Východu.
 • 00:21:32 Špidlík však přesvědčivě doložil,
 • 00:21:34 že cit u slovanských autorů
  není protikladem rozumu,
 • 00:21:38 ale projevem celistvosti člověka.
 • 00:21:40 Svět dnes potřebuje Slovany.
 • 00:21:42 Slovansky "pravda" je "istina"
  ze sanskrtského "astmi".
 • 00:21:47 Tedy něco, co dýchá
 • 00:21:48 a co je neoddělitelné
  od živé osoby.
 • 00:21:51 K tomu, aby investoval
  tolik energie
 • 00:21:53 do studia ruské spirituality
  nevedla Špidlíka
 • 00:21:56 snaha oprášit
  zašlý panslavismus,
 • 00:21:59 ale intuice intelektuálnosti,
 • 00:22:01 přínosu slovanské spirituality
  pro dnešní Evropu.
 • 00:22:05 Rodí se nová Evropa
 • 00:22:07 a slovanské národy se hlásí
  k vlastní roli.
 • 00:22:10 V tomto procesu
  podle prorockých slov
 • 00:22:12 ruského myslitele Solovjova
 • 00:22:14 Slované byli pokřtěni
  a začleněni
 • 00:22:16 do evropského prostředí
  až nakonec,
 • 00:22:19 jako bibličtí dělníci
  poslední hodiny.
 • 00:22:21 Měli by tedy říci závěrečné slovo
  v jeho celkovém utváření.
 • 00:22:26 Tomáš Špidlík objevil,
 • 00:22:27 že i život
  má pravidlo kontrapunktu.
 • 00:22:31 V hudbě je kontrapunkt tím,
  čím kontrast ve výtvarném umění.
 • 00:22:37 Je nutný, aby vzniklo
  inspirující umělecké dílo,
 • 00:22:40 a ne kýč, který unudí.
 • 00:22:42 Podle tohoto
  Špidlíkova oblíbeného pravidla
 • 00:22:45 se poslední musí sladit s těmi,
 • 00:22:47 kteří dostali křest
  od prvních apoštolů.
 • 00:22:51 -Kdybychom chtěli hledat
 • 00:22:53 nejstarší kořeny
  Špidlíkova přístupu,
 • 00:22:56 myslím, že se tu projevil
  jistý genius loci.
 • 00:23:00 Špidlík je Moravan
  a jistým způsobem se v něm zrcadlí
 • 00:23:03 to, co stálo
  při začátcích křesťanstva u nás.
 • 00:23:07 Tedy rozměr Cyrila a Metoděje.
 • 00:23:10 Byli to muži Východu,
  kteří byli spojeni se Západem
 • 00:23:14 a pracovali pro dobro Slovanů.
 • 00:23:18 Kontinuita duchovna se tu
  projevila očividným způsobem.
 • 00:23:26 Dokonce se Špidlíkovo dílo
 • 00:23:28 mohlo rozvíjet
  v delším časovém horizontu
 • 00:23:31 a je dnes vnímáno mnohem šířeji
  než tehdy,
 • 00:23:35 které bylo ohraničené časově,
  tedy dílo Cyrila a Metoděje.
 • 00:23:41 To, co odevzdává,
 • 00:23:43 odevzdává v novém kontextu
  přelomu 2. a 3. tisíciletí
 • 00:23:47 v kontextu světa,
  který vyšel ze 2. světové války,
 • 00:23:52 z kontextu nacismu, fašismu
  a komunismu
 • 00:23:54 a teď prochází
  sekularizací postmoderního období.
 • 00:24:00 A tady je Špidlík tím,
 • 00:24:01 čím byli Cyril a Metoděj
  v 9. století.
 • 00:24:07 Může být někým podobným
 • 00:24:09 pro slovanské národy
  na přelomu 2. a 3. tisíciletí.
 • 00:24:13 -Pravidlo kontrapunktu života
 • 00:24:15 objevil otec Špidlík
  i v duchovním životě.
 • 00:24:18 Proto jeho spiritualita
  není suchým moralismem,
 • 00:24:21 ale uměním žít z inspirace ducha,
 • 00:24:23 který mluví svěžím slovem
  i do našich dnů,
 • 00:24:26 řekl a napsal o Špidlíkovi
 • 00:24:28 jeho pokračovatel
  jezuita Richard Čemus.
 • 00:24:32 -Slovo "anděl" má zvláštní význam.
 • 00:24:35 Jsou to vlastně ti,
 • 00:24:37 kteří dělají to,
  k čemu je Bůh posílá.
 • 00:24:40 A já chci být tam,
  kam mě Bůh posílá.
 • 00:24:43 Tam, kde mě neposílá,
  tam já nechodím.
 • 00:24:46 Takže vždycky když mě
  někam zvou, tak jim říkám:
 • 00:24:49 To je vaše vina, ne moje vina.
 • 00:24:52 Když jste si mě pozvali,
  tak vám to říkám.
 • 00:24:56 Skryté titulky: Hana Svanovská,
  Česká televize 2019
 • 00:25:26 .

Související