iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
16. 11. 2014
13:50 na ČT2

1 2 3 4 5

5 hlasů
3989
zhlédnutí

Cesty víry

Na počátku byla vražda - Kain a Ábel

Dokumentární rekonstrukce biblického zločinu

25 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Cesty víry - Na počátku byla vražda - Kain a Ábel

 • 00:00:18 Neznámá místa, tajuplné postavy,
  skryté motivy jednání.
 • 00:00:24 Příběhy, o nichž zůstaly
  záznamy na stránkách Bible.
 • 00:00:29 Dělí nás od nich
  hluboká propast v čase
 • 00:00:31 a tisíce kilometrů vzdálenosti.
 • 00:00:35 Proč ale náboženský text
  hovoří o drsném násilí?
 • 00:00:39 Jaký je duchovní význam
  takových popisů v Bibli?
 • 00:00:43 Proč zůstaly zachovány
  v posvátných textech?
 • 00:00:47 Skupina špičkových
  českých odborníků - kriminalista,
 • 00:00:51 teolog a policejní expert
 • 00:00:53 se ve svém volném čase
  těmito otázkami zabývá.
 • 00:00:57 Používají moderní metody,
 • 00:00:59 vytvářejí kriminalistické
  vyšetřovací verze,
 • 00:01:02 analyzují fakta, hledají motivy.
 • 00:01:05 Ukážeme vám strhující příběh
  biblických zločinů
 • 00:01:08 a dech beroucí cestu
  za hledáním pravdy.
 • 00:01:27 Biblická kniha nám
  z hlubin času přináší
 • 00:01:30 zprávu o prapočátcích lidstva.
 • 00:01:33 Je to náboženský příběh
  plný symbolů a odkazů.
 • 00:01:38 A přesto je pohled Bible
  na svět překvapivě realistický.
 • 00:01:42 Podtrhuje to,
  že jako jednu z prvních
 • 00:01:45 dějinných událostí lidstva
  zachycuje zločin.
 • 00:01:48 Jeden muž zabije na poli druhého,
 • 00:01:51 aniž by nám na první pohled
  bylo jasné proč.
 • 00:01:55 Nevíme nic
  o jejich předcházejících životech.
 • 00:01:58 Bible nám ale velmi věcně líčí
  poslední okamžiky před zločinem
 • 00:02:02 a popisuje místo činu.
 • 00:02:05 Z biblického textu víme,
  že najednou vzplál vztek,
 • 00:02:08 padly zábrany a jeden z mužů
  zůstal ležet v krvi na zemi.
 • 00:02:16 Samotný zločin
  je velmi jednoduchý,
 • 00:02:19 zkušeným kriminalistům
  by jeho vyšetření
 • 00:02:21 nezabralo dlouhou dobu.
 • 00:02:23 Je však motiv, který k němu vedl,
  stejně tak jednoduchý?
 • 00:02:28 A jaké důsledky by mohl mít,
  kdybychom ho špatně pochopili?
 • 00:02:43 Plukovník Luboš Valerián
  je elitním policejním důstojníkem,
 • 00:02:47 který má za sebou
  už desítky vyřešených případů.
 • 00:02:50 Biblické zločiny ho jako
  profesionála fascinují.
 • 00:02:54 Jeho kriminalistickýma očima
  se nyní podíváme
 • 00:02:57 na naše místo činu
  a budeme se snažit odhalit
 • 00:03:00 temné pozadí případu Kain a Ábel.
 • 00:03:06 -Na co hledáme odpovědi,
  to by se dalo sumarizovat
 • 00:03:09 tzv. 7 kriminalistickými otázkami:
 • 00:03:12 kdo, co, kdy, kde, čím, jak a proč?
 • 00:03:17 Hledáme odpovědi na tyto otázky,
  samozřejmě je potřeba říci,
 • 00:03:21 že ne vždycky se nám
 • 00:03:23 odpověď na všechny otázky
  podaří najít.
 • 00:03:27 -Zopakujme si tedy
 • 00:03:28 těchto 7 základních
  kriminalistických otázek:
 • 00:03:43 Jestliže vezmeme
  tento biblický příběh,
 • 00:03:46 který je určitým způsobem
  jaksi popsán
 • 00:03:48 a vycházíme z toho,
  jak tedy popsán je,
 • 00:03:52 tak nález mrtvoly
  je určitým zásadním zlomem
 • 00:03:57 v úmyslném vyšetřování.
 • 00:04:04 Zcela jistě
  se tam odehrál nějaký děj,
 • 00:04:06 který zanechal určité stopy.
 • 00:04:09 Mohou to být
  jednak stopy v okolí,
 • 00:04:11 jednak na těle, na mrtvole atd.
 • 00:04:17 Takže zcela jistě
  alfa a omega ohledání místa činu,
 • 00:04:21 to je velmi důležitý úkon,
 • 00:04:23 který nazýváme
  jako ?neodkladný?,
 • 00:04:25 mnohdy neopakovatelný.
 • 00:04:27 A v tomto případě
  by bezesporu přinesl
 • 00:04:30 celou řadu informací,
 • 00:04:32 které by v konečné podobě
  vedly ke zjištění vraha.
 • 00:04:37 -Známe tedy odpověď
  na otázku co?
 • 00:04:39 A ta odpověď zní: Vražda.
 • 00:04:44 -Samozřejmě se zabýváme
  i osobností oběti, poškozeného.
 • 00:04:48 Důležití jsou i svědci událostí.
 • 00:04:50 Ne vždy je
  u násilné trestné činnosti
 • 00:04:53 svědků přehršel.
 • 00:04:58 -Dále zjišťujeme odpověď
  na otázku ?kdo?.
 • 00:05:01 Adama a Evu, první lidi,
  o kterých se píše v Bibli,
 • 00:05:05 už k výslechu nedostaneme.
 • 00:05:07 Na základě biblického textu
  se ale pokusíme
 • 00:05:11 jejich výpovědi rekonstruovat.
 • 00:05:16 -Vraceli jsme se domů...
 • 00:05:18 Domů z práce,
  když vtom jsme uviděli,
 • 00:05:21 jak někdo leží dole...
 • 00:05:22 Dole pod strání.
 • 00:05:24 Ležel.
 • 00:05:27 Rozběhli jsme se tam s Adamem.
 • 00:05:29 Já měla takové divné tušení.
 • 00:05:33 A když jsem přiběhla blíž,
 • 00:05:35 ležel tam náš mladší syn
  a byl...to bylo strašné.
 • 00:05:50 Já...
 • 00:05:54 Víte, on...
 • 00:05:56 On byl předtím s bratrem
  obětovat Hospodinu...
 • 00:06:00 Tam nebyl žádný důvod, aby..
 • 00:06:06 -Mrtvolu jsem poznal hned
  a hned mi bylo jasné,
 • 00:06:09 kdo to mohl udělat.
 • 00:06:11 Náš syn Kain.
 • 00:06:16 -Výpovědi Adama a Evy
  nám potvrdili totožnost oběti.
 • 00:06:20 A máme také hlavního podezřelého.
 • 00:06:24 Otázka ?kdo? je tedy zodpovězena.
 • 00:06:29 Stále nám ale chybí informace
  o vražedné zbrani.
 • 00:06:33 Tu na základě ohledání
  místa činu a oběti určují
 • 00:06:36 specialisté ? technici a lékaři.
 • 00:06:39 Naše vyšetřování však vedeme
  na základě textu.
 • 00:06:42 Proto i náš specialista musí mít
  jinou kvalifikaci.
 • 00:06:46 Doktor Adam Mackerle
  je špičkovým odborníkem
 • 00:06:50 na Starý zákon a hebrejštinu.
 • 00:06:53 Dokáže v textu Bible najít to,
  co kriminalisté potřebují?
 • 00:06:58 Tedy odpovědi
  na otázky ?čím? a ?jak??
 • 00:07:02 Odhalí jeho analýza
  originálního textu indicie
 • 00:07:05 vedoucí k vražedné zbrani?
 • 00:07:08 A obsahuje snad hebrejský jazyk
 • 00:07:10 nějaký tajný kód,
  který nám v pátrání pomůže?
 • 00:07:16 -V prvé řadě si musíme uvědomit
 • 00:07:21 rozdíl mezi fikčním příběhem
  a příběhem,
 • 00:07:24 který představuje
  nějakou skutečnou reálnou událost.
 • 00:07:28 Pokud máme před sebou příběh,
 • 00:07:30 převypravující
  nějakou reálnou událost,
 • 00:07:32 tak si můžeme dovolit
  rekonstruovat tu událost,
 • 00:07:36 která je za textem.
 • 00:07:37 A kterou text potom ztvárňuje.
 • 00:07:39 Máme před sebou fikční text,
 • 00:07:42 takže jsme odkázáni
  pouze na to, co nám říká autor.
 • 00:07:45 A většinou to, co říká autor,
  tak je důležité a co neříká,
 • 00:07:50 co zamlčuje, důležité nebývá.
 • 00:07:52 -Během hledání odpovědí
 • 00:07:53 na otázky
  ?jak? a ?čím? jsme zjistili
 • 00:07:57 i fakta ohledně místa a času,
 • 00:08:00 tedy odpovědi na otázky
  ?kdy? a ?kde??
 • 00:08:03 Náš příběh ale nemůžeme
  jasně časově ani místně určit,
 • 00:08:07 protože se jedná o fikční příběh.
 • 00:08:09 Můžeme i přesto zjistit
  odpovědi na otázky ?jak? a ?čím??
 • 00:08:13 To znamená
  stanovit vražednou zbraň?
 • 00:08:19 -Vražedná zbraň
  v případě Kaina zmíněna není,
 • 00:08:23 takže je pouze na čtenáři,
  co si tam domyslí.
 • 00:08:26 Co tou vražednou zbraní
  asi tak mohlo být?
 • 00:08:29 Záleží na tom,
  jestli ta vražda byla úmyslná
 • 00:08:32 a připravovaná,
 • 00:08:34 nebo jestli byla
  spáchána v afektu.
 • 00:08:36 Pokud byla připravovaná,
 • 00:08:38 tak se na to Kain nachystal
  a přemýšlel,
 • 00:08:41 jaký vražedný nástroj
  by asi nejlépe použil.
 • 00:08:44 V tom případě
  můžeme počítat s nějakým nástrojem,
 • 00:08:48 s nožem, motykou, rýčem,
  byl to rolník,
 • 00:08:51 takže něco ze zemědělství.
 • 00:08:53 Jestliže to byla naopak
  vražda spáchaná v afektu,
 • 00:08:57 potom vzal Kain to,
  co měl po ruce.
 • 00:08:59 Což mohl být
  opět nějaký nástroj,
 • 00:09:02 který měl při sobě,
  mohl to být kámen,
 • 00:09:04 mohl to být kus dřeva,
  mohla to být větev...
 • 00:09:14 Do hry také může vstoupit
  ještě etymologie
 • 00:09:17 nebo význam
  samotného slova ?Kain?,
 • 00:09:19 což v hebrejštině a aramejštině
 • 00:09:21 směřuje do oblasti
  zpracování železa.
 • 00:09:24 Ve Starém zákoně se toto slovo
  objevuje také ve významu oštěpu.
 • 00:09:29 A to by mohlo předznamenávat
  také povahu Kaina.
 • 00:09:34 Stejně jako v hebrejštině ?Ábel?,
  řecky ?hevel?,
 • 00:09:38 což znamená ?vánek?, ?opar?,
  tedy něco pomíjivého.
 • 00:09:41 Něco, co nevydrží.
 • 00:09:43 Je to tentýž termín,
 • 00:09:45 který je v knize Kazatel
  použit pro marnost.
 • 00:09:48 Pro pomíjivost.
 • 00:09:49 Takže v obou jménech
 • 00:09:50 může být předznamenán
  protagonistů tohoto příběhu.
 • 00:10:05 -Vražednou zbraní tak mohl být
  jakýkoliv zemědělský nástroj.
 • 00:10:11 6 ze 7 kriminalistických otázek
  jsme už zodpověděli.
 • 00:10:17 Velkou neznámou
  nám ale stále zůstává motiv.
 • 00:10:21 Tedy otázka ?proč??
 • 00:10:43 -Ten motiv je důležitý
  z kriminalistického pohledu
 • 00:10:46 pro stanovení
  kriminalistických verzí,
 • 00:10:49 které by měly zahrnovat
  všechny možné motivy
 • 00:10:52 a všechny možné pachatele.
 • 00:10:54 Kriminalistické verze
  se prošetřují souhrnně,
 • 00:10:58 ale i samostatně, tak,
  aby zůstala jedna reálná.
 • 00:11:04 -Stanovme si i my nyní
  kriminalistické verze.
 • 00:11:08 Co se muselo stát tak strašného,
 • 00:11:10 aby to člověka Kaina
  dohnalo k bratrovraždě?
 • 00:11:14 Je skutečně všechno tak,
  jak vypadá?
 • 00:11:18 Nebo se biblický autor
  snaží něco skrývat?
 • 00:11:24 V prastarém textu čteme, že:
 • 00:11:26 "po jisté době přinesl Kain
  Hospodinu obětní dar z plodin země.
 • 00:11:43 Také Ábel přinesl oběť
 • 00:11:44 ze svých prvorozených ovcí
  a z jejich tuku.?
 • 00:11:59 Jak ale souvisí
  tato oběť s vraždou?
 • 00:12:06 Bible nás informuje,
  že Ábelovu oběť Hospodin přijal,
 • 00:12:11 ovšem na Kainův
  obětní dar neshlédl.
 • 00:12:17 Evidentně se oba dva snažili
  přinést to nejlepší,
 • 00:12:21 přesto však jeden zůstává
  odmítnutý a ponížený.
 • 00:12:34 -Důvodem, proč Bůh odmítl
  Kainovu oběť
 • 00:12:36 a přijal oběť Ábelovu,
  může být vícero.
 • 00:12:40 Autor se k tomu nijak nevyjadřuje,
 • 00:12:42 takže záleží pouze na čtenáři,
  jaké důvody si do toho promítne.
 • 00:12:47 První z důvodů
  může být ten,
 • 00:12:49 že Kain někde technicky pochybil.
 • 00:12:51 Částečně by tomu mohla
  nahrávat i poznámka autora,
 • 00:12:55 že zatímco Ábel
  přinášel z prvotin svého stáda,
 • 00:12:58 tak Kain přinesl pouze z plodů,
  z toho, co vypěstoval.
 • 00:13:02 Od toho je už jen
  malý krůček k tomu říct,
 • 00:13:05 že Bůh je svévolný,
  že si dělá co chce,
 • 00:13:08 bez nějakého rozumného důvodu.
 • 00:13:10 Nebo lidověji řečeno,
  je to Boží kapric.
 • 00:13:14 Bůh si rozmyslí:
  tak, teď budu preferovat Ábela
 • 00:13:18 a zrovna dneska se mi nelíbí Kain.
 • 00:13:20 Není to
  úplně neobvyklá interpretace,
 • 00:13:23 můžeme se s ní
  v dějinách setkat častěji,
 • 00:13:26 ale popravdě řečeno,
  neodpovídá kontextu.
 • 00:13:29 My prostě jenom nevíme,
  jaký důvod vedl Boha k tomu,
 • 00:13:33 že v tomto případě
  Ábela preferoval a Kaina odmítl.
 • 00:13:44 -Spouštěcí událostí,
  tedy motivem vraždy,
 • 00:13:47 je nepřijetí Kainovy oběti.
 • 00:13:50 Ale proč vlastně Kaina tak ranilo,
 • 00:13:52 že jeho oběť nebyla přijata
  a Ábelova ano?
 • 00:13:56 Stanovit
  různé kriminalistické verze
 • 00:13:58 našeho pátrání nám pomůže,
 • 00:14:00 pokud hlouběji pronikneme
  do rodinných tajemství a vztahů.
 • 00:14:07 -Víte, to je složité.
 • 00:14:10 Kain...Kain byl můj prvorozený syn.
 • 00:14:15 Vnímala jsem ho
  jako naplnění slibu,
 • 00:14:17 který nám Hospodin
  dal poté, co nás vyhnal z ráje.
 • 00:14:22 Že vše bude zase v pořádku.
 • 00:14:25 Že se vrátí ráj,
  o který jsme přišli.
 • 00:14:28 Že to bude můj syn,
  který zase zruší zlo.
 • 00:14:32 Přece kdo jiný než Kain
  to měl být?
 • 00:14:36 Když se mi narodil,
  věděla jsem,
 • 00:14:39 že jsem v něm znovu
  získala Hospodina.
 • 00:14:43 To matka pozná.
 • 00:14:46 -Kain byl pracovitý,
  dobrý chlap.
 • 00:14:50 Učil jsem ho všechno,
  všechno, co jsem věděl.
 • 00:14:53 Uměl každou práci,
  uměl za ni vzít.
 • 00:14:55 Dařilo se mu.
 • 00:14:57 No a ta oběť...
 • 00:15:01 Hovořil o ní,
  připravoval se na ni.
 • 00:15:05 Ale jeho bratr Ábel,
  ten byl takový...
 • 00:15:11 Byl jiný, nevýrazný.
 • 00:15:14 Nemastný, neslaný.
 • 00:15:17 A taky nebyl zemědělec
  jako já nebo Kain, ale pastýř.
 • 00:15:21 Samozřejmě oba
  chtěli dát to nejlepší, co měli.
 • 00:15:26 Kain na 100%.
 • 00:15:27 A Ábel určitě taky.
 • 00:15:33 -Z výpovědí vyplývají
  zajímavé souvislosti.
 • 00:15:36 Rodiče do Kaina
  vkládali veškeré naděje,
 • 00:15:39 dávali mu přednost před Ábelem.
 • 00:15:42 Kain tedy očekával,
  že i Bůh toto vyvolení potvrdí.
 • 00:15:45 Když se tak nestalo,
 • 00:15:47 byla to pro něho rána
  a na Ábela žárlil.
 • 00:15:51 1. vyšetřovací verzí je,
 • 00:15:53 že motivem vraždy
  bylo zklamání a závist.
 • 00:15:56 Je Kainovo zklamání
  polehčující okolností?
 • 00:16:00 Bůh motivy své volby
  nevysvětlil,
 • 00:16:02 a tím dal prostor
  pro různé výklady.
 • 00:16:06 A tak je zde
  i 2. vyšetřovací verze.
 • 00:16:09 Např. slavný romantický básník
  lord Gordon Byron viděl v zabití
 • 00:16:14 Ábela symbol ozbrojeného odporu,
  vzpoury proti bezpráví.
 • 00:16:19 Kain nám podle něho
  vybojoval svobodu.
 • 00:16:22 A podobně to viděl i William Blake
  a básník Charles Baudelaire.
 • 00:16:27 Nakonec i slavný nositel
  Nobelovy ceny za literaturu
 • 00:16:31 José Samarago tvrdí,
 • 00:16:32 že bratrovraždu nepřímo
  zapřičinil sám Hospodin.
 • 00:16:44 -Máme-li být
  aspoň trošku vědecky korektní,
 • 00:16:47 je potřeba vnímat ten text
  tak, jak je napsaný.
 • 00:16:50 A vnímat důrazy tam,
  kde je chtěl autor mít.
 • 00:16:54 Autor pomíjí vražednou zbraň,
 • 00:16:56 motivace, které vedly Boha k tomu
  odmítnout jednu oběť
 • 00:17:00 a přijmout oběť druhou,
 • 00:17:02 na druhé straně se autor
  zastavuje v okamžiku,
 • 00:17:05 kdy se Kain rozhněvá
  a doslova poklesne jeho tvář.
 • 00:17:10 Autor začíná popisovat
  Kainovy emoce,
 • 00:17:12 způsobené danou situací.
 • 00:17:14 A v tomto okamžiku
  přináší autor také zprávu o tom,
 • 00:17:18 co Bůh Kainovi řekl.
 • 00:17:19 Bůh se na Kaina obrací
  a říká mu:
 • 00:17:22 jestliže budeš
  jednat a smýšlet dobře,
 • 00:17:24 tak budeš přijat.
 • 00:17:26 Jestliže však nebudeš
  jednat a smýšlet dobře,
 • 00:17:29 v tom případě se hřích
  usadí u tvých dveří
 • 00:17:32 a ty mu máš vládnout.
 • 00:17:36 Ten hebrejský text
  je poněkud nejasný,
 • 00:17:38 obtížně interpretovatelný,
 • 00:17:40 nicméně vede
  přibližně tímto směrem.
 • 00:17:43 A skoro rozhovor
  mezi Bohem a Kainem
 • 00:17:46 je zaměřený na Kainovy emoce.
 • 00:17:49 A právě tady dochází
  ke Kainovu pochybení, zlomu,
 • 00:17:52 který potom
  vede k bratrovraždě.
 • 00:17:55 Kain nedokáže
  zvládnout své emoce,
 • 00:17:57 nedokáže se zastavit,
  zamyslet a přijmout situaci tak,
 • 00:18:01 že ji nechápe, že jí nerozumí,
 • 00:18:03 nerozumí Božím pohnutkám,
  ale bere věci do vlastních rukou.
 • 00:18:08 A pod vlivem emocí čili v afektu
  jde a zabije svého bratra.
 • 00:18:12 -Na základě.faktů v Bibli
  se proto spíše přikláníme
 • 00:18:16 k 1. vyšetřovací verzi:
 • 00:18:18 vražda za závisti,
  zklamání a zloby.
 • 00:18:22 Chybí nám ale ještě
  doznání a rekonstrukce činu,
 • 00:18:26 což tuto verzi
  může definitivně potvrdit.
 • 00:18:31 -Snadno se soudí člověk,
  když u toho nebyl.
 • 00:18:36 Nedovedete si představit
  to ponížení,
 • 00:18:38 které jsem zažíval.
 • 00:18:40 Já se tak snažil,
  já chtěl dělat všechno dobře.
 • 00:18:44 A zatím Hospodin tu moji oběť,
  která mi dala tolik práce,
 • 00:18:48 tak nepřijal!
 • 00:18:49 A zatím Ábel, ten vánek,
  ten přelud, ten nikdo!
 • 00:18:57 Jeho oběť přijal,
 • 00:18:59 byla tak snadná,
  měl to tak jednoduché!
 • 00:19:02 A já jsem chtěl ještě
  všechno změnit,
 • 00:19:04 udělat něco jinak!
 • 00:19:06 A ono nic,
  vůbec nic nefungovalo!
 • 00:19:09 Ábel si mě ani nevšímal.
 • 00:19:19 Ležel jsem potlučený dole
  a teprve tehdy si mě bratr všiml.
 • 00:19:23 Jak já jsem ho nesnášel!
 • 00:19:26 A v tu chvíli
  ke mně promluvil Hospodin.
 • 00:19:29 Nebudeš-li konat dobro,
  hřích se uvelebí u Tvých dveří
 • 00:19:32 a bude po tobě dychtit.
 • 00:19:34 Ty však máš nad tím vládnout.
 • 00:19:36 A víte, co mi řekl Ábel?
 • 00:19:38 Možná kdybys
  trochu víc důvěřoval...
 • 00:19:41 Trochu? Já a trochu?
 • 00:19:42 Já, který dělal
  všechno naplno, trochu?
 • 00:19:45 Trochu?
 • 00:19:49 -Připomeňme si,
  že jsme měli 2 vyšetřovací verze:
 • 00:19:52 Kain jako žárlivec,
  který nepřeje bratrovi úspěch
 • 00:19:56 a Kain jako hrdina boje
  za lidskou emancipaci.
 • 00:19:59 Kainovo doznání potvrzuje,
 • 00:20:01 že motivem
  byla naprosto obyčejná závist.
 • 00:20:05 Podplukovník Josef Chaloupka
 • 00:20:07 je dokumentaristou
  Kriminalistického ústavu.
 • 00:20:11 Jeho hlavními pracovními nástroji
  jsou kamera,
 • 00:20:14 počítač se střihovým programem
 • 00:20:16 a databáze archivu
  vyřešených a nevyřešených případů.
 • 00:20:23 -Motiv závisti
  je známým motivem pro vraždu.
 • 00:20:26 I mezi sourozenci.
 • 00:20:27 i když mezi nimi
  fungují silné sociální vazby,
 • 00:20:31 frustrace z vlastní nedoceněnosti,
 • 00:20:33 vztek a pomsta
  za vlastní neúspěch,
 • 00:20:36 možná i dlouhodobě potlačované,
  vedou k tomu,
 • 00:20:39 že se v člověku
  jednoho dne něco zlomí
 • 00:20:41 a udělá čin, kterého by se
  za jiných okolností nedopustil.
 • 00:20:46 Ale důsledky
  jsou devastující a nevratné.
 • 00:20:49 -Dávné zločiny minulosti
  působí tajemně.
 • 00:20:51 Střízlivý pohled na fakta
  však pod nánosem romantiky
 • 00:20:55 a střetu s nadpozemskými silami
 • 00:20:57 nachází něco mnohem obyčejnějšího
  a uvěřitelnějšího.
 • 00:21:01 Kain zabíjí Ábela,
  protože mu závidí
 • 00:21:04 a nemůže snést jeho úspěch,
 • 00:21:06 který si podle všeho
  zaslouží jen on sám.
 • 00:21:08 A policejní praxe ukazuje,
 • 00:21:10 že tento příběh
  se opakuje stále a stále.
 • 00:21:16 -V archivech nalézáme
 • 00:21:17 podobné případy
  pokusů o bratrovraždu,
 • 00:21:20 kde motivem byla závist.
 • 00:21:22 starší a neúspěšný bratr
  záviděl svému mladšímu bratrovi,
 • 00:21:26 že má v pořádku rodinu,
  že má auto, majetek,
 • 00:21:29 takže se mu daří.
 • 00:21:30 I když
  nebyl žádný milionář,
 • 00:21:32 žil normální život na vesnici,
 • 00:21:34 ale byl narozdíl od svého bratra
  snaživý a pracovitý.
 • 00:21:38 Starší bratr jednou
  svého úspěšnějšího bratra navštívil
 • 00:21:42 a při rozhovoru na dvoře
  najednou vytáhl zbraň
 • 00:21:45 a začal po něm střílet.
 • 00:21:47 Zraněnému bratrovi
  se podařilo uniknout
 • 00:21:50 s několika průstřely.
 • 00:21:51 Jenže střelec se pak vrátil,
 • 00:21:53 začal demolovat auto
  a další majetek svého bratra.
 • 00:21:57 Motivem v tomto případě
  naštěstí jen pokusu o bratrovraždu
 • 00:22:01 byla závist a zloba
  pramenící z vlastní neúspěšnosti.
 • 00:22:05 -Je potřeba říct,
  že ať je motivace jakákoli,
 • 00:22:08 žádná vražda není omluvitelná.
 • 00:22:12 Takže zcela jistě
  nemá nikdo právo
 • 00:22:15 lidský život druhému vzít.
 • 00:22:20 -Dobře vím,
  že jsem to zavinila tím,
 • 00:22:23 že jsem Kaina před jeho bratrem
  protěžovala.
 • 00:22:26 Bylo to Hospodinovo rozhodnutí,
  že Kain nemá být tím,
 • 00:22:30 kdo bude přinášet oběti.
 • 00:22:32 Ale já to chtěla jinak.
 • 00:22:37 -U běžného kriminálního případu
 • 00:22:39 bychom v tomto místě
  vyšetřování skončili.
 • 00:22:42 Předmětem našeho zkoumání
  je ale vražda biblická
 • 00:22:45 a nám zbývá
  ještě udělat poslední krok.
 • 00:22:48 Zjistit, jaký je
  duchovní význam tohoto zločinu.
 • 00:22:53 -V prvních kapitolách
  Knihy Genesis je velmi zajímavé to,
 • 00:22:57 že Bůh netrestá,
  ale Bůh napravuje situaci,
 • 00:23:00 kterou člověk poškodil
  nebo zničil.
 • 00:23:03 Toho se týká
  známé a slavné Kainovo znamení.
 • 00:23:06 Kainovo znamení
  není označení vraha tak,
 • 00:23:09 aby každý, kdo potká Kaina,
  hned viděl: hle, to je vrah,
 • 00:23:13 dejme si na něho pozor.
 • 00:23:14 Úplně naopak.
 • 00:23:16 Kain je potrestán tím,
  že nemůže zůstat doma,
 • 00:23:19 musí odejít do vyhnanství,
  do země Nód,
 • 00:23:22 přočemž slovo Nód v hebrejštině
  odkazuje na bloudění,
 • 00:23:25 putování bez cíle a vyhnanství.
 • 00:23:28 A Kain se bojí,
  že to je břímě, trest,
 • 00:23:32 který není unesitelný,
  který nemůže unést.
 • 00:23:36 A Bůh mu vychází vstříc
  právě tím,
 • 00:23:38 že mu dává Kainovo znamení,
  čili označuje ho a říká,
 • 00:23:42 že kdokoliv potká Kaina,
 • 00:23:45 tak by ho
  znamení mělo zastavit,
 • 00:23:48 aby Kaina nezabil.
 • 00:23:50 A pokud Kaina zabije,
 • 00:23:52 tak ho Bůh
  7meronásobně potrestá.
 • 00:23:55 Takže Kainovo znamení
  je paradoxně znamením milosti,
 • 00:23:58 znamením Boží ochrany pro vraha.
 • 00:24:02 A je to z toho důvodu,
  že Bůh nechce,
 • 00:24:05 aby se násilí, které Kain spáchal,
  šířilo dál.
 • 00:24:09 Kain zabil Ábela
 • 00:24:10 a tím pádem se cítí
  někdo volný k tomu,
 • 00:24:13 aby zabil Kaina.
 • 00:24:15 Kain zabil Ábela,
  ale tady násilí musí končit
 • 00:24:18 a Bůh dává toto znamení
  právě proto, aby tot zaručil.
 • 00:24:24 -Tajuplný biblický text končí
  Kainovým odsouzením a vyhnáním.
 • 00:24:30 Děsivý příběh bratrovraždy
  ze závisti ale nevrcholí
 • 00:24:34 přísným trestem.
 • 00:24:36 Kain se ožení, zakládá města,
  plodí potomky.
 • 00:24:39 Ale temná biblická formulace,
  že odešel od tváře Hospodinovy,
 • 00:24:44 nás nenechává na pochybách,
  že žil navždy poznamenaný zločinem,
 • 00:24:48 který spáchal.
 • 00:24:50 A že snaha člověka vykládat si
  svobodu jako nezávislost na Bohu
 • 00:24:54 je vražedná.
 • 00:25:02 Skryté titulky: Hana Svanovská,
  Česká televize 2014
 • 00:25:44 .

Související