iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
6. 9. 2009
17:35 na ČT2

1 2 3 4 5

24 hlasů
3737
zhlédnutí

Cesty víry

Patriarcha Špak

Portrét významné osobnosti Československé církve husitské

21 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Cesty víry - Patriarcha Špak

 • 00:00:22 Emeritní patriarcha,
  bratr Josef Špak,
 • 00:00:24 je osobností sjednocující,
  věrohodnou a moudrou.
 • 00:00:28 Od svého odchodu do důchodu
  se naplno, již dvacet let,
 • 00:00:33 věnuje duchovenské činnosti.
  Zejména je potřebné zmínit
 • 00:00:37 jeho přínos pro rozvíjení
  liturgického života v naší církvi.
 • 00:00:42 Milost našeho pána,
  Ježíše Krista,
 • 00:00:46 ta láska Boží a účastenství
  Ducha Svatého se všemi vámi.
 • 00:01:00 SBOROVÝ ZPĚV
 • 00:01:11 Bratře patriarcho,
  čím je významný
 • 00:01:13 tento ústřední chrám sv.Mikuláše?
 • 00:01:17 Zde jsme v chrámu,
 • 00:01:18 který je zasvěcen Mikuláši,
  biskupovi z Myry.
 • 00:01:22 A významný pro nás je tím,
 • 00:01:24 že jak na nedalekém sloupu
  je umístěná pamětní deska,
 • 00:01:29 tak ukazuje, že 11.ledna
  v roce 1920 zde Karel Farský,
 • 00:01:36 pozdější první patriarcha církve,
 • 00:01:39 prohlásil samostatnou existenci
  Církve československé husitské.
 • 00:01:45 Bratře patriarcho,
 • 00:01:49 kdy jste se stal farářem zde,
 • 00:01:50 v Chrámu sv.Mikuláše
  na Starém Městě?
 • 00:01:54 Na podzim roku 1990.
  To byla doba,
 • 00:01:58 kdy jsem chystal ženitbu.
  Tedy podruhé jsem se chtěl oženit.
 • 00:02:07 A vyjednávali jsme
 • 00:02:08 s bratrem biskupem René Hradským
  svatební obřad.
 • 00:02:11 A při té příležitosti mi nabídl,
  jestli bych nechtěl převzít
 • 00:02:15 službu faráře v Mikulášském kostele
  na Staroměstském náměstí.
 • 00:02:20 Což jsem s radostí přijal.
  A zde jsem vykonával
 • 00:02:23 farářskou službu až do roku 1994,
 • 00:02:27 kdy jsem byl povolán
  do služby biskupa patriarchy.
 • 00:02:33 Co vás vedlo k tomu,
  že jste se rozhodl pro Krista?
 • 00:02:38 No, to se musím vrátit
  hluboko do svého mládí.
 • 00:02:42 Otřesnou zkušeností pro mě,
  jako šestnáctiletého chlapce,
 • 00:02:46 bylo úmrtí mého otce.
  3.ledna 1945.
 • 00:02:51 Kdy na sklonku II.světové války
 • 00:02:57 zůstala maminka s námi,
  se čtyřmi dětmi, sama. Zoufalá.
 • 00:03:00 Tehdy jsem poprvé viděl
  skutečně hluboké lidské zoufalství.
 • 00:03:05 Což mnou otřáslo.
 • 00:03:07 A ten druhý, jakýsi popud k tomu,
  byl pak o sedm let později.
 • 00:03:17 Kdy jsem se dostal
  do Piaristické koleje
 • 00:03:22 ve které byl zřízen
  studentský domov.
 • 00:03:26 A kde mně poskytl
  páter Ambrož Střítezský,
 • 00:03:29 rektor té koleje, příbytek
  do té doby, než odmaturuji.
 • 00:03:35 A s ním jsem prožíval řadu dní
  třeba při práci na zahradě,
 • 00:03:40 nebo po večerech
  při četbě životů svatých.
 • 00:03:45 Při rozhovorech mně otevíral oči,
  což nakonec vedlo k tomu,
 • 00:03:52 že jsem se rozhodl,
  místo abych studoval fyziku,
 • 00:03:55 nebo chemii, což byly
  moje zamilované obory,
 • 00:03:59 nebo muziku na konzervatoři,
  že jsem podal přihlášku
 • 00:04:03 na Československou evangelickou
  bohosloveckou fakultu v Praze.
 • 00:04:15 S Josefem Špakem jsem studoval.
 • 00:04:17 A v koleji, kde jsme
  naproti sobě bydleli,
 • 00:04:20 jsme se měli možnost poznat.
  Byla to, taková skupina tří,
 • 00:04:26 čtyř studentů, mezi něž patřil
  i zdejší farář Čmerda,
 • 00:04:30 jsme si vytvořili takovou
  ekleziolu, malou církvičku, s tím,
 • 00:04:37 že si v budoucnu vymezíme
  nějak profesní funkce.
 • 00:04:44 Vždycky se
  s Josefem Špakem počítalo.
 • 00:04:46 Jako s člověkem
  zaměřeným pro praxi.
 • 00:04:57 Já jsem poznal, že kněžství
  znamená velikou službu pro člověka.
 • 00:05:06 A zvlášť, když jsem si uvědomil,
  že ta doba, do které jsme
 • 00:05:09 v té době přicházeli,
  převrat po únoru 1948,
 • 00:05:16 zdůrazňuje potřebu
  duchovního vedení.
 • 00:05:21 A on sám zdůrazňoval, že nejenom
  jeho církev Římsko katolická,
 • 00:05:26 ale i moje Církev československá
  husitská potřebuje mladé kněze.
 • 00:05:32 Novou generaci,
  která by dokázala vnést
 • 00:05:35 evangelium do té současné doby.
 • 00:05:46 Narodil jsem se v Litomyšli.
  A sice v sokolovně.
 • 00:05:50 V jednom z nejkrásnějších,
  moderních baráků v Litomyšli.
 • 00:05:54 Moje maminka tam byla správcovou.
  Tehdy se říkalo sokolnicí.
 • 00:05:58 A můj tatínek ve městě
  sloužil jako policejní strážník.
 • 00:06:05 Tam jsem byl i pokřtěn.
  V římsko katolickém chrámu.
 • 00:06:11 Protože moji rodiče měli u sebe
  tetičku, Františku Pfajfrovou,
 • 00:06:17 která byla přesvědčenou,
  tvrdou katoličkou,
 • 00:06:20 a takže už jedenáct dní
  po mém narození mě nesla ke křtu
 • 00:06:24 a nechala mě pokřtít
  v římskokatolickém kostele.
 • 00:06:27 Moji rodiče s tím souhlasili.
  Co by neudělali pro klid v rodině.
 • 00:06:32 Vaši rodiče vás vedli
  k velkému vztahu
 • 00:06:35 k mistru Janu Husovi? Je to tak?
 • 00:06:38 No, pravděpodobně ano.
  Když se přihlásili za členy
 • 00:06:42 Církve československé,
  která se později stala husitskou.
 • 00:06:47 Přijala v roce 1971
  ten název husitská.
 • 00:06:53 No a tak nás v této úctě k mistru
  Janu Husovi samozřejmě vedli.
 • 00:07:01 Bratře patriarcho, vy jste
  bydleli v Litomyšli v sokolovně.
 • 00:07:05 S celou rodinou.
  A potom se něco stalo.
 • 00:07:08 Vystěhovali vás.
  Jak k tomu došlo?
 • 00:07:12 Vypukl tam požár v místě,
  kde bylo uloženo střelivo.
 • 00:07:15 A samozřejmě prvním z podezřelých,
  že ten požár založil, byl můj otec.
 • 00:07:24 Takže ho zadrželi, vyslýchali ho.
  Jenže měl skálopevné alibi.
 • 00:07:29 A pak se skutečně přihlásil
  jeden z vojínů wermachtu,
 • 00:07:33 že tam odhodil nedopalek cigarety
 • 00:07:36 do dřevité vlny,
  která ten požár způsobila.
 • 00:07:44 Ale přesto přeze-všecko
  jsme byli nuceni
 • 00:07:48 se do čtyřiceti osmi hodin
  ze sokolovny vystěhovat.
 • 00:07:54 Tenkrát jsme byli rozestěhováni
  po různých domácnostech.
 • 00:08:00 A jenom díky tomu,
  že jeden z tatínkových kolegů
 • 00:08:03 měl připravený byt ke stěhování
  a tatínkovi ho přenechal,
 • 00:08:08 tak jsme se nakonec odstěhovali
  na náměstí, do domu číslo 76.
 • 00:08:14 To si pamatuji, takovéhle věci.
  Kde jsme setrvali až do roku 1947.
 • 00:08:28 Tu Husovu teologickou fakultu jsem
  absolvoval v roce 1952.
 • 00:08:34 V říjnu toho roku jsem byl vysvěcen
  biskupem Arnoštem Šimšíkem
 • 00:08:40 na kněze ve společenství
  náboženské obce v Ďáblicích.
 • 00:08:45 Kde jsem v době svých studií
  pomáhal s vedením dětských besídek.
 • 00:08:49 A také samozřejmě
  s úpravou tamější fary.
 • 00:08:55 A potom jsem byl povolán
  biskupem Šimšíkem do Písku.
 • 00:09:00 Jako pomocný duchovní.
  Kde tamější farář byl povolán
 • 00:09:05 na místo tajemníka
  plzeňské diecéze.
 • 00:09:08 A tam jsem sloužil čtyři neděle.
  Slovy čtyři neděle.
 • 00:09:15 V té době jsem dostal pozvání
  od okresního církevního tajemníka,
 • 00:09:20 abych přišel na okresní
  úřad složit slib,
 • 00:09:24 který skládali všichni duchovní.
  A já jsem mezi tím dostal
 • 00:09:30 povolávací rozkaz
  k nástupu vojenské služby
 • 00:09:33 do Vyškova na Moravě.
  Takže jsem se telefonicky
 • 00:09:36 panu tajemníkovi omluvil,
 • 00:09:38 že tam nemohu se dostavit
  ke složení slibu.
 • 00:09:43 Vícekrát už ho
  na mně nikdo nežádal.
 • 00:09:46 Nikdy jsem slib státu neskládal.
  No a nastoupil jsem službu
 • 00:09:51 ve Vyškově na Moravě
  u těžkých dělostřelců,
 • 00:09:54 kde jsem byl cvičen
 • 00:09:56 v poddůstojnické škole
  jako radista.
 • 00:10:00 A potom, v roce 1953,
  jsme se 24.prosince s Toničkou
 • 00:10:06 domluvili a dostavili se na místní
  národní výbor v Ďáblicích.
 • 00:10:13 A tam jsme byli úředně oddáni.
  A 25.prosince, na Hod Boží vánoční
 • 00:10:20 nám sloužil Svátost manželství
  bratr Otto Rotrle.
 • 00:10:29 V roce 1954 jsem skončil
  vojenskou službu a byl jsem povolán
 • 00:10:35 biskupem do Suchého Vrbného,
  což je předměstí Českých Budějovic.
 • 00:10:41 V tom Suchém Vrbném
  jsme získali jako příbytek
 • 00:10:45 jednu jedinou místnost.
  Protože bratr farář Štěpánek
 • 00:10:49 neměl rodinu, byl tam sám.
  Takže tam jsme bydleli
 • 00:10:54 už když se nám narodila
  první dcera Daniela.
 • 00:11:02 No a tehdy jsem využil akce,
 • 00:11:08 kterou nastartoval
  president Antonín Novotný.
 • 00:11:13 Že vyřeší bytovou otázku
  v Československé republice
 • 00:11:17 během dvou let a že každý,
  kdo má pozemek a kdo má peníze,
 • 00:11:21 může stavět. Že dostane velice
  lacino projekt na rodinný domek.
 • 00:11:27 Tak tehdy jsem se poradil
  s právníkem ústřední rady,
 • 00:11:31 doktorem Čálkem,
  jak by se to dalo zařídit.
 • 00:11:35 A on mně dal tuto radu.
  Uzavři s Radou starších povolení
 • 00:11:41 práva stavby na církevním
  pozemku na 99 let bezplatně.
 • 00:11:49 Od náboženské obce
  si vypůjči peníze a ulož si je
 • 00:11:54 na vkladní knížku.
  A potom se rozhodněte pro některý
 • 00:11:59 z těch projektů a ten si kupte.
 • 00:12:02 Právnicky se to nedá napadnout,
  ale politicky tě to zničí.
 • 00:12:13 Což jsem tedy udělal.
 • 00:12:14 No a samozřejmě ještě jsem
 • 00:12:16 s náboženskou obcí
  podepsal smlouvu,
 • 00:12:19 že jestliže jí nebudu schopen
  vrátit ten dluh, 110 tisíc,
 • 00:12:25 které mně tedy dali,
  že souhlasím s tím,
 • 00:12:28 aby ta novostavba
  přešla do majetku církve.
 • 00:12:31 Což se také stalo.
 • 00:12:34 Bratře patriarcho,
  co pro vás znamenal rok 1968?
 • 00:12:39 Co jste prožíval?
 • 00:12:41 No, dostalo se mi pozvání
  účastnit se mezinárodního
 • 00:12:46 semináře v Meinz-Kastelu,
  který vedl Simanovský.
 • 00:12:54 Byl to seminář pro práci církve
  v městské a průmyslové společnosti.
 • 00:13:00 UIM, já neumím anglicky,
  Urban and Industry Mission.
 • 00:13:07 Tam jsem odjel.
  Ten seminář měl trvat půl roku.
 • 00:13:13 V roce 1969 stopla naše vláda
  všechny zahraniční pobyty.
 • 00:13:20 Každý občan, který se nevrátil
  do 20.prosince do vlasti
 • 00:13:24 byl považován za utečence.
  Já jsem se vrátil poslušně.
 • 00:13:31 Ale nerad. Protože jsme
  předpokládali s manželkou,
 • 00:13:36 že strávíme v té vánoční pauze
  vánoce v Západním Německu.
 • 00:13:43 Vrátil jsem se, ale nevěděl
  to krajský církevní tajemník,
 • 00:13:48 který předpokládal,
  že se prostě nevrátím.
 • 00:13:54 A vzal mi státní souhlas
  k výkonu duchovenské služby.
 • 00:13:58 Já jsem se vrátil a pochopitelně
  jsem o tom zákazu nevěděl.
 • 00:14:03 Ten jsem dostal až 4.ledna poštou.
 • 00:14:07 Takže jsem celé vánoční svátky
  a novoroční svátky sloužil
 • 00:14:10 klidně své náboženské obci
  v Suchém Vrbném.
 • 00:14:14 On mně ho musel potom,
  když to vyšlo najevo,
 • 00:14:18 že jsem se vrátil, on mně musel
  ten státní souhlas vrátit.
 • 00:14:22 To byl druhý vroubek, který jsem
  u církevního tajemníka měl.
 • 00:14:29 Já jsem však věděl,
  že mě milý Pánbůh neopustí
 • 00:14:34 a připomínal jsem si svůj
  oblíbený žalm dvacátý třetí.
 • 00:14:40 Hospodin je můj pastýř.
 • 00:14:45 Co si o tom všem
  myslela Rada starších?
 • 00:14:47 Jak se k tomu postavila?
 • 00:14:49 Tak mně poradili,
  abych rezignoval na službu faráře.
 • 00:14:53 A přijal místo, které mně najdou.
 • 00:14:55 Abych zůstal ve městě,
  kde mě všichni znají.
 • 00:14:59 A já jsem s tím souhlasil.
 • 00:15:02 Opatřili mně místo
  v závodě Škoda, ve slévárně.
 • 00:15:07 Tam jsem nastoupil
  jako mísič formovacích hmot.
 • 00:15:12 A občasně mně opatřili byt.
  Podnikový byt 3+1,
 • 00:15:16 abych se mohl vystěhovat
  z farní budovy.
 • 00:15:22 Rok 1989 byl pro vás
  velmi přelomovým rokem.
 • 00:15:26 Co jste prožíval?
 • 00:15:30 Rok 1989 byl skutečně
  přelomovým rokem v mém životě.
 • 00:15:37 14.ledna zemřela
  moje žena Antonie ve věku 55 let.
 • 00:15:46 V květnu zemřela
  moje maminka Františka
 • 00:15:50 ve věku nedožitých 80 let.
 • 00:15:53 10.července jsem
  po patnáctileté práci ve slévárně
 • 00:15:59 odcházel do starobního důchodu.
  A po Sametové revoluci,
 • 00:16:04 v listopadu téhož roku,
  mě povolal biskup
 • 00:16:09 plzeňské diecéze Milan Sedlinský,
  znovu do služby faráře
 • 00:16:14 v Husově sboru
  v Českých Budějovicích.
 • 00:16:19 Bratře profesore,
  co je charakteristické
 • 00:16:22 pro volbu a patriarchát
  Josefa Špaka?
 • 00:16:27 Josef Špak byl zvolen
  patriarchou v roce 1994.
 • 00:16:32 A ta volba,
  tak jak to v církvi bývá,
 • 00:16:35 měla určitý symbolický charakter.
  Hledala se z těch tří osob,
 • 00:16:39 které byly kandidovány, osoba,
  která by ozřejmila něco nového.
 • 00:16:45 A to nové bylo, že církev má lidi,
  kteří stáli stranou minulého dění.
 • 00:16:53 Jeho předchůdcem
  byl Vratislav Štěpánek.
 • 00:16:58 Biskup brněnský
  s velkými zkušenostmi
 • 00:17:01 organizačními a mezinárodními.
 • 00:17:05 Snažil se v té revoluční euforii
  najít pro církev cestu vyváženou.
 • 00:17:12 A skutečně se mu to podařilo.
  Jeho patriarchát, přechodný,
 • 00:17:16 krátký, tříletý
  byl pro církev požehnáním.
 • 00:17:22 A pro něj to znamenalo
  velké osobní zatížení.
 • 00:17:26 Mohl byste nám vyložit
  dobové souvislosti?
 • 00:17:29 Každá osobnost je totiž zasazena
  do určitého dobového kontextu.
 • 00:17:35 Ta doba kolem roku 1994,
  kdy byl Josef Špak zvolen,
 • 00:17:39 byla už koncem
  té euforie devadesátých let,
 • 00:17:44 kdy se hledaly cesty.
 • 00:17:46 Kdy byla blízká cesta
  třeba k presidentovi.
 • 00:17:49 Jako děkan jsem byl poradcem
  kanceláře presidenta republiky
 • 00:17:53 pro otázky církevní a humanitní.
 • 00:17:56 Právě tak i do Strakovy
  akademie bylo blízko.
 • 00:18:00 Doba 1994 byla jiná.
  Hledaly se globální cesty
 • 00:18:04 vstupu České republiky do NATO,
  do evropského společenství.
 • 00:18:11 A tak do jisté míry hrálo roli
  odlišování od té doby minulé.
 • 00:18:18 Zatímco předtím
  byl důraz na smíření.
 • 00:18:21 První vláda byla
  Vláda národního smíření.
 • 00:18:24 Hledalo se odlišení.
  A do té doby přišel právě
 • 00:18:28 patriarchát Josefa Špaka,
 • 00:18:31 kde musel hledat
  pro církev výraznou cestu,
 • 00:18:35 která souvisí s jeho tradicí,
  ale přináší něco nového.
 • 00:18:40 Bratr patriarcha Špak
  je mně právě blízký.
 • 00:18:43 Právě svým kněžstvím,
  které je opravdu společenskotvorné
 • 00:18:47 v současné postmoderní době,
  kdy vlastně ta společnost
 • 00:18:52 se odděluje od svých duchovních,
  kulturních a historických kořenů.
 • 00:19:00 A tady není žádná jiná berlička,
  nebo nic přirozeného,
 • 00:19:06 čím se současnému člověku,
  který touží po Bohu, po spáse,
 • 00:19:10 po dobrém životě, po smysluplném
  životě, než právě kněžství,
 • 00:19:17 které je součástí
  obecného kněžství církve.
 • 00:19:20 Přichází patriarcha Špak,
  dnes kněz Špak, ve svém sboru
 • 00:19:24 k mnoha a mnoha lidem.
  A prozradím na bratra Josefa,
 • 00:19:29 že také rád zpívá a dobře zpívá.
  A jeho láska k hudbě
 • 00:19:33 i mně je blízká, protože právě
  v hudbě máme blíže k Bohu.
 • 00:19:40 ZPĚV
 • 00:20:06 Bůh dal bratru Špakovi
  dostatek sil a zdraví,
 • 00:20:10 aby mohl následovat Pána Ježíše
  a vést věřící i v požehnaném věku.
 • 00:20:14 To je velký boží dar.
  Bratr Špak patří
 • 00:20:16 k významným osobnostem
  Církve československé husitské.
 • 00:20:20 Oceňuji na něm jeho
  nezměrnou pokoru a skromnost.
 • 00:20:34 Po skončení mé patriarchační
  služby, po krátkém intermezzu
 • 00:20:38 v jednom z odborů ústřední rady,
  sloužím teď zde, ve Strašnicích.
 • 00:20:46 V této náboženské obci,
  která má sídlo na tom hřbitově.
 • 00:20:53 Jako farář i ve svých
  osmdesáti letech.
 • 00:21:05 Jsem přesvědčen,
  že i v tom postmoderním světě
 • 00:21:10 zvěst evangelia má svou moc,
  která pomůže této společnosti
 • 00:21:17 najít šťastnou cestu
  do budoucnosti.
 • 00:21:22 Skryté titulky
  Martina Vrbská
 • 00:21:23 .

Související