iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
3. 6. 2007
14:15 na ČT1

1 2 3 4 5

16 hlasů
2764
zhlédnutí

Cesty víry

Předávání víry

Děti z náboženství "mučedníky"?

21 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Cesty víry - Předávání víry

 • 00:00:21 Většinou máme obecnou představu,
 • 00:00:24 že nábožensky
  vychováváme dítě v okamžiku,
 • 00:00:27 kdy ho začneme brát do kostela,
 • 00:00:29 kdy se s ním modlíme
  jeho první modlitbičku
 • 00:00:32 nebo když mu před spaním
  čteme z dětské Bible.
 • 00:00:36 Dítě však prožívá
  základní zkušenosti se světem
 • 00:00:38 doslova od svého prvního nádechu.
 • 00:00:40 Každé dítě,
  které se narodí do tohoto světa,
 • 00:00:43 má spoustu potřeb,
 • 00:00:45 které bývají vesměs
  již v zárodku
 • 00:00:46 uspokojeny starostlivými rodiči.
 • 00:00:49 Právě tak mrňousek poznává,
  že je milován.
 • 00:00:52 Což je skutečnost,
  jež je nosným pilířem
 • 00:00:54 životního pocitu nazývaného
  ?základní důvěra?,
 • 00:00:57 který se mnohem později
  může rozšířit
 • 00:01:00 ze vztahu k nejbližším osobám
  i na vztah k Bohu.
 • 00:01:08 My křesťané teď tvoříme
  v naší společnosti
 • 00:01:13 pouze malou subkulturu
  a často podstatně nesrozumitelnou.
 • 00:01:16 Pro zbytek společnosti.
 • 00:01:18 V předmětu náboženství
  může učitel udělat
 • 00:01:22 velmi mnoho proto,
 • 00:01:23 aby tyto předsudky byly odstraněny.
 • 00:01:26 Školství dnes prochází
  vzdělávací reformou,
 • 00:01:30 vytváříme vzdělávací programy
  a v jejich rámci
 • 00:01:33 by škola měla rozvíjet
  multikulturní výchovu.
 • 00:01:37 Tzn. v rámci této výchovy
  se vytváří prostor,
 • 00:01:41 v rámci kterého
  navštěvují předmět ?náboženství?,
 • 00:01:45 kde je na jejich učitelích,
  aby ostatním vysvětlovali,
 • 00:01:48 co znamená např.
  slavit křesťansky Vánoce
 • 00:01:51 nebo co znamená
  slavit křesťansky Velikonoce,
 • 00:01:55 co znamená biblická zpráva
  o stvoření světa,
 • 00:01:58 co to znaemaná ve vźtahu
  ke zprávě o stvoření světa tak,
 • 00:02:03 jak ji podává věda.
 • 00:02:05 Zkrátka to dítě by si z předmětu
  o náboženství
 • 00:02:08 mělo vytvářet
 • 00:02:10 takový sebevědomý
  a emancipovaný postoj
 • 00:02:13 vůči vědeckému pohledu na svět
 • 00:02:15 a mělo by také umět
  o tomto svém postoji
 • 00:02:18 hovořit s ostatními.
 • 00:02:27 Protože ráda maluju,
 • 00:02:29 tak jsem si jednou vzala
  takový obrázek,
 • 00:02:32 a že ten obrázek přemaluji.
 • 00:02:34 A nedařilo se mi to.
 • 00:02:36 Nemohla jsem to nakreslit.
 • 00:02:40 A když už jsem z toho byla
  spíš taková vzteklá,
 • 00:02:45 tak najednou jako bych slyšela,
 • 00:02:47 že mi Bůh právě říká:
  ale takhle ne.
 • 00:02:52 Ty jsi dostala ten dar,
  ale dostala jsi ho ode mě.
 • 00:02:55 A podle toho s ním
  musíš také zacházet.
 • 00:02:58 Nemůžeš takhle.
 • 00:03:00 A když jsem si to
  tak jinak uvědomila,
 • 00:03:03 že člověk má opravdu
 • 00:03:06 přistupovat ke všemu s pokorou,
 • 00:03:09 tak jsem to začala vidět úplně
  jinak
 • 00:03:11 a ten obrázek
  jsem měla namalovaný za 10 minut.
 • 00:03:15 Ale nenechalo mě to spát
  a říkala jsem si:
 • 00:03:18 to nebylo jen tak,
 • 00:03:19 to nebylo jen tím obrázkem,
 • 00:03:21 a věděla jsem,
  že je katechetický kurs,
 • 00:03:25 kde se vzdělávají lidé,
  kteří chtějí učit náboženství.
 • 00:03:42 Tak já už učím skoro 20 roků
 • 00:03:45 a za totality jsem učila
  v rodinách.
 • 00:03:49 Po tom roce 1990
  jsem si udělala katechetický kurs
 • 00:03:53 a začala jsem učit ve škole.
 • 00:03:57 Od té doby vlastně učím
  pořád ve škole tady v Újezdě
 • 00:04:01 a učila jsem i v jiných školách.
 • 00:04:04 Teď tu mám 4 hodiny vyučování,
 • 00:04:06 ale někdy jsem mívala
  třeba 12 a více hodin.
 • 00:04:11 MODLITBA RŮŽENCE.
 • 00:04:20 Naše katechetické centrum
  pořádá už řadu let
 • 00:04:23 vzdělávací kursy pro laiky,
 • 00:04:29 jejichž cílem je jednak
  poskytnout širší veřejnosti
 • 00:04:32 náboženské vzdělání,
 • 00:04:34 a potom také
  vychovat katechety pro farnosti.
 • 00:04:37 Tzn. lidi,
 • 00:04:38 kteří budou třeba
  vyučovat náboženství na farách
 • 00:04:41 anebo třeba dělat
  nějaké jiné činnosti s dětmi,
 • 00:04:45 případně i s dospělými.
 • 00:04:52 Hráz, která existuje
  mezi věřícími a nevěřícími dětmi,
 • 00:04:56 se nazývá předsudek.
 • 00:05:01 V okamžiku,
 • 00:05:02 kdy ty 2 skupiny lidí žijí odděleně
  a neznají způsob života
 • 00:05:07 toho druhého,
 • 00:05:09 tak si mezi sebou vytvářejí
  takovou hráz.
 • 00:05:12 Učitel náboženství nemůže dát
  jednoduchý recept tomu dítěti,
 • 00:05:16 kterému se třeba zasměje
  nějaký kamarád ve třídě,
 • 00:05:20 že chodí do náboženství
  nebo že je pobožné.
 • 00:05:24 Jednoduchý recept
  mu dát nemůže.
 • 00:05:26 Může se ale spolu s ním snažit,
  aby ta atmosféra,
 • 00:05:31 která je plná předsudků v té škole,
  se začala měnit.
 • 00:05:36 My jsme zvyklí hovořit
  o interkulturní výchově v okamžiku,
 • 00:05:40 kdy Evropou otřese
  nějaký teroristický útok
 • 00:05:43 a my za ním vidíme
 • 00:05:45 třeba náboženský fundamentalismus
  islámské skupiny obyvatel.
 • 00:05:50 Ale možná nás ani nenapadne,
 • 00:05:52 že stejný dialog bychom měli vést
  jako věřící a nevěřící,
 • 00:05:57 kde převládající kulturou
  je kultura nekřesťanská.
 • 00:06:08 Ne že by se mi
  vyloženě lidé posmívali,
 • 00:06:11 ale to člověk vycítí,
  že není přijatý od těch ostatních.
 • 00:06:16 Zvlášť jsem to poznala,
 • 00:06:18 když jsem potom začala chodit
  do těch škol.
 • 00:06:21 Viděla jsem tam třeba
  ty pohledy různých učitelů,
 • 00:06:25 i když musím říct,
 • 00:06:27 že se naopak našli ti,
  kteří se začali obracet a viděli,
 • 00:06:31 že to není jen tak,
  ten nepovinný předmět náboženství,
 • 00:06:36 že to není žádná zbytečnost.
 • 00:06:41 Takže někteří se odvrátili,
  někteří se spíš zase přiblížili.
 • 00:06:49 Je to asi v různých oblastech
  různé,
 • 00:06:52 tady v Újezdě si mně moc nestěžují.
 • 00:06:55 Možná občas spíš nějaký kamarád
  občas řekne:
 • 00:06:58 pojď ven
  a nechoď do náboženství,
 • 00:07:01 ale setkala jsem se i s tím,
  že si děti stěžovaly,
 • 00:07:05 že jim nadávají
  nebo se jim posmívají.
 • 00:07:12 Posmívají se mi hodně
  děti ve třídě,
 • 00:07:15 různě dělají, že se modlí
  nebo že půjdou do kostela
 • 00:07:19 a přitom to není pravda.
 • 00:07:22 Mrzí to potom člověka.
 • 00:07:25 Už se mi stalo,
  že se mi posmívali ve škole.
 • 00:07:28 Posmívali se tam třeba
  jiným klukům,
 • 00:07:31 jiným klukům,
  kteří tam třeba chodí do kostela.
 • 00:07:35 Ale já jsem měl na toto
  docela štěstí,
 • 00:07:37 že patřím do takové
  silnější party v té třídě,
 • 00:07:41 takže mně se toto ani moc nestalo.
 • 00:07:48 My máme ve třídě
  tak dobrou komunitu,
 • 00:07:51 že mě berou takového, jaký jsem.
 • 00:07:53 A nějak mne nezařazují
  mezi ty horší.
 • 00:07:56 Berou mě takového, jaký jsem.
 • 00:07:58 Nestalo se mi to ještě.
 • 00:08:05 Dítě už v okamžiku,
  kdy přichází na svět,
 • 00:08:08 si s sebou přináší
  takový zárodek toho,
 • 00:08:12 že jednou bude toužit po hodnotách,
  které přesahují jeho život.
 • 00:08:17 A rozvíjet tento zárodek,
 • 00:08:19 to je opravdu úkolem prostředí,
  ve kterém se to dítě pohybuje.
 • 00:08:25 Já rozlišuji
  2 typy náboženské výchovy:
 • 00:08:28 náboženskou výchovu
  v tom nejširším slova smyslu,
 • 00:08:31 a té se podrobuje dítě v rodině
  prostě tím,
 • 00:08:35 jak ho rodiče uvádějí
  do velkých duchovních zkušeností,
 • 00:08:39 jako je třeba
  úžas nad krásou světa
 • 00:08:41 nebo smysl pro to druhému odpustit.
 • 00:08:44 Nebo smysl pro krásu maličkostí,
  které nás obklopují.
 • 00:08:50 A to je náboženská výchova
  v tom nejširším smyslu slova.
 • 00:08:54 Současně ale také v rodině
 • 00:08:57 je dítě také
  uváděno do křesťanství.
 • 00:09:01 A to tím,
  že rodiče chodí do kostela,
 • 00:09:04 že se rodiče modlí a dítě se
  účastní
 • 00:09:06 těchto aktivit,
 • 00:09:08 tak tím je uváděno
  do světa křesťanství.
 • 00:09:11 No ale ruku v ruce s tím
  musí postupovat
 • 00:09:14 i takové záměrné uvádění
  do světa víry.
 • 00:09:17 A navíc, dítě také potřebuje
  v rámci toho uvádění
 • 00:09:21 být konfrontováno
  s dětmi stejného věku,
 • 00:09:24 které sdílejí jeho otázky
  a sdílejí jeho pochybnosti.
 • 00:09:28 Proto si myslím,
 • 00:09:30 že předmět ?náboženství?
  je pro děti smysluplný
 • 00:09:34 a je také nesmírně důležitý.
 • 00:09:36 Rodina může dát velmi mnoho
  v náboženství
 • 00:09:39 a náboženském rozvoji,
  v osobnosti toho dítěte.
 • 00:09:42 Ale nemůže dát všechno.
 • 00:09:48 Tak někdy je to předávání
  dost složité,
 • 00:09:51 protože v těch třídách jsou děti,
 • 00:09:53 které jsou z našich rodin,
  z křesťanských,
 • 00:09:57 chodí každou neděli do kostela,
 • 00:09:59 a jsou také děti,
 • 00:10:01 které se k tomu dostaly
  třeba jediné skrze kamarády.
 • 00:10:05 A proto já se snažím
  vždycky vycházet
 • 00:10:07 od přirozených věcí,
 • 00:10:09 které mají děti kolem sebe,
 • 00:10:12 které dobře znají,
  třeba přírodu apod.,
 • 00:10:15 a potom přicházíme
  k těm nadpřirozeným věcem.
 • 00:10:20 ZPĚV.
 • 00:10:33 Někdy mám takové dilema,
  ač optimistka,
 • 00:10:36 jestli to, co dělám,
  je zbytečnost.
 • 00:10:44 Protože si říkám:
 • 00:10:45 já jim tady
  jednou za týden něco říkám,
 • 00:10:49 a vím, že tak nežiji,
  že ta rodina tak nefunguje.
 • 00:10:55 Je mi z toho někdy smutno,
 • 00:10:58 ale vím, že to jinak nejde,
 • 00:11:00 a vždycky si říkám:
 • 00:11:02 když aspoň to semínko
  do toho dítěte zaseju,
 • 00:11:06 když si bude pamatovat
  jednu nějakou hezkou věc,
 • 00:11:10 z té hodiny, tak věřím,
 • 00:11:13 že ji dokážu uplatnit,
 • 00:11:15 když mu třeba bude jednou ?ouvej?.
 • 00:11:25 Mám takový pocit,
  že čím ta společnost je bohatší
 • 00:11:29 a lidé se mají lépe,
  tak ta víra upadá.
 • 00:11:35 Protože potom si najdou
  vlastně zábavu
 • 00:11:38 a najednou nemusí do kostela,
 • 00:11:40 protože jedou do Brna
  do obchodních center nakupovat.
 • 00:11:44 A najednou na Pána Boha
  nemají čas
 • 00:11:47 a utíkají, utíkají, utíkají,
 • 00:11:49 ale tak, jak o tom
  hovořila Maruška,
 • 00:11:52 tak si vždycky říkáme
  ten náš příklad:
 • 00:11:55 to je to největší a nejhlubší,
  co těm lidem můžeme dát.
 • 00:12:02 ?Když se doslechla o Ježíšovi,
 • 00:12:05 přišla zezadu v zástupu
  a dotkla se jeho šatu.
 • 00:12:08 Říkala si totiž:
  dotknu - li se aspoň jeho šatu,
 • 00:12:12 budu zachráněna!?
 • 00:12:14 Chodím do náboženství proto,
  že mě to baví,
 • 00:12:17 a jsem na to zvědavá.
 • 00:12:19 No chodili tam i moji rodiče
  a učili mě tam i rodiče,
 • 00:12:23 chodím do kostela,
  takže chodím i do náboženství.
 • 00:12:27 Nevím, mě to baví.
 • 00:12:29 Není to pro mě ztráta času,
  aspoň se dozvím něco,
 • 00:12:34 co se stalo v minulosti.
 • 00:12:37 Já jsem ctěla chodit sem
  do náboženství
 • 00:12:40 a rodiče mě v tom jen podporovali.
 • 00:12:43 Já chodím proto, že mě to baví,
 • 00:12:46 a protože chci chodit proto,
  abych něco věděla.
 • 00:12:49 Chodím už od 1. třídy
  a chodím taky do kostela.
 • 00:12:57 Já mám pocit,
  že spousta lidí bere Boha
 • 00:13:00 jako pojistku.
 • 00:13:03 Jako pojistku na něco.
 • 00:13:07 Tzn. necháme dítě pokřtít,
  uděláme si takový hezký den.
 • 00:13:14 Dítě bude chodit do náboženství,
  ty první 3 roky,
 • 00:13:18 protože ve 3. třídě
  se připravujeme na to přijímání,
 • 00:13:23 to je potřeba,
 • 00:13:25 protože jinak
  by se na nás zlobila třeba babička,
 • 00:13:29 takže takovouto pojistku.
 • 00:13:32 Takováta zadní vrátka.
 • 00:13:34 Ale mně připadá,
 • 00:13:35 že celkově dnešním lidem
  chybí smysl pro zodpovědnost.
 • 00:13:39 Co jsme tomu Bou slíbili?
 • 00:13:41 Nějak zapomínáme.
 • 00:13:46 To, že ty děti někam vedeme,
  a teď jim řekneme:
 • 00:13:50 už nemá smysl
  chodit dál do náboženství,
 • 00:13:53 i když vím od spousty dětí,
  které za mnou přijdou a řeknou:
 • 00:13:58 paní učitelko,
  my bychom do náboženství chodili,
 • 00:14:02 ale naši říkali, že už to není
  potřeba.
 • 00:14:05 Taže ty děti nemají doma zázemí,
  které by měly mít.
 • 00:14:08 A ty děti, které mají zázemí,
  ty samozřejmě vydrží a chodí.
 • 00:14:12 A není to pro ně problém.
 • 00:14:14 Řekla bych,
  že je to pro ně samozřejmost
 • 00:14:17 a je to součást jejich života.
 • 00:14:22 Právě ta situace
  je mnohdy složitá v tom,
 • 00:14:25 že rodiče posílají děti do
  náboženství
 • 00:14:28 jenom kvůli tomu,
  aby byly nějak vychované.
 • 00:14:32 Ono to náboženství vlastně
  neublíží.
 • 00:14:34 Je to určitý předmět etiky,
  dobrého chování,
 • 00:14:37 oni jim tam nic špatného neřeknou,
  tak ať si to absolvují.
 • 00:14:43 Ale v té rodině
  chybí ten osobní vztah k Bohu.
 • 00:14:48 Jak rodičů, tak těch dětí.
 • 00:14:51 My se můžeme snažit k tomu
  nějak navodit tu 1 hodinu týdně,
 • 00:14:55 ale oni k tomu musí dorůst sami.
 • 00:15:03 V r. 1990
  a v těch následujících letech
 • 00:15:06 bylo hodně dětí,
 • 00:15:08 protože si myslím,
  že bylo ve společnosti
 • 00:15:10 takové nadšení,
 • 00:15:12 takže jsme mívali přes 120 dětí
  tady na škole.
 • 00:15:16 Teď se ten počet snížil pod 100,
  ubývá dětí,
 • 00:15:19 ale ubylo i toho nadšení.
 • 00:15:31 Ze zkoumání toho,
 • 00:15:32 kým by měl učitel náboženství
  pro své žáky být, tak z toho
 • 00:15:37 vyplývá to,
 • 00:15:38 že to klade nesmírné nároky
  na jeho profesionalitu.
 • 00:15:41 Učitel náboženství musí být opravdu
  výborným způsobem vzdělaný člověk,
 • 00:15:44 jak v teologických vědách,
 • 00:15:46 tak ve vědách psychologických
  a pedagogických.
 • 00:15:50 Na druhé straně je to veliký nárok
 • 00:15:53 na jeho osobní postoj
  křesťanské víry,
 • 00:15:56 jak v životě soukromém,
  tak v životě veřejném.
 • 00:16:01 A tyhlety 2 nároky skloubit
  a spojit
 • 00:16:04 je opravdu nesmírně obtížné.
 • 00:16:08 My máme opravdu
  velmi dobrou zkušenost se studenty,
 • 00:16:11 kteří studují obor
 • 00:16:13 ?Učitelství, náboženství a etika?
  na našší teologické fakultě.
 • 00:16:17 A máme už také mnohé zkušenosti
  s tím,
 • 00:16:19 jak se uplatňují v praxi.
 • 00:16:22 Jsou takoví,
  kteří skutečně už léta pracují
 • 00:16:24 jako obětaví učitelé náboženství,
 • 00:16:26 jsou takoví, ktří s nadšením
  vstoupí do té práce,
 • 00:16:29 ale po několika letech
  odcházejí i s troškou té hořkosti,
 • 00:16:33 protože si nebyli schopni
  pomocí této vysoce náročné práce
 • 00:16:37 vydělat na chléb náš vezdejší.
 • 00:16:40 A jsou takoví,
 • 00:16:42 kteří vůbec do procesu
  té náboženské výchovy
 • 00:16:45 jako profesionálové nevstoupí
 • 00:16:47 a uplatní se ve společnosti
  někde úplně jinde.
 • 00:16:54 Proč to náboženství učím?
 • 00:16:56 Chci předávat dětem Boží lásku.
 • 00:17:00 A snažím se to dělat tak,
 • 00:17:02 že si s nimi vytvořím pěkný vztah.
 • 00:17:05 A na tom vztahu stavíme
  společenství
 • 00:17:08 a vlastně i to předávání víry.
 • 00:17:15 Chci jim také Boha ukázat
  jako živou osobu
 • 00:17:18 a nejen jako abstraktní pojem.
 • 00:17:21 Aby chápali, že Bůh je někdo,
 • 00:17:24 někdo živý, kdo je má rád,
 • 00:17:27 kdo jim pomáhá,
 • 00:17:29 kdo je jim nablízku,
 • 00:17:33 komu se můžou se vším svěřit.
 • 00:17:38 A tak si myslím,
  že se v nich může rodit živá víra,
 • 00:17:42 která jim vydrží i po celý život.
 • 00:17:50 Někteří lidé, a říkají,
  že v Boha nevěří,
 • 00:17:54 tak najedno začnou
  do toho náboženství ty děti dávat.
 • 00:17:58 A jako důvod vidím ten,
  že sami ti rodiče cítí,
 • 00:18:02 že ty děti potřebují
  nějakou etickou výchovu.
 • 00:18:09 Že tady je něco, nějaký článek,
 • 00:18:13 který ta společnost
  těm dětem dnes nedává,
 • 00:18:16 v tom vzdělání.
 • 00:18:18 Což je to náboženství,
  etická výchova.
 • 00:18:21 Nejednou se mi stalo,
 • 00:18:22 že právě s těmi staršími dětmi
  úplně utečeme od tématu
 • 00:18:27 a dostaneme se většinou
  třeba k sexuální výchově.
 • 00:18:32 Která je samozřejmě zajímá.
 • 00:18:34 Takže si s nimi o tom
  třeba otevřeně vykládám
 • 00:18:38 a pak se mi taky třeba stane,
 • 00:18:40 že jdu třeba po chodbě
  a děti na mě křičí:
 • 00:18:43 paní učitelko, budeme mít
  místo náboženství
 • 00:18:45 dneska sexuální výchovu?
 • 00:18:47 Tak to je vždycky takové legrační.
 • 00:18:50 Ale ty děti to potřebují slyšet
  a já si vždycky říkám:
 • 00:18:54 a kde jinde by to měly slyšet?
 • 00:18:56 Protože všude jinde se to dozví
  hrubě.
 • 00:19:00 Škaredě.
 • 00:19:03 A většinou jim není vysvětlen
  vztah.
 • 00:19:06 Většinou se učí,
 • 00:19:08 jakým způsobem se rozmnožují
 • 00:19:10 a jaké jsou všechny možné ochrany
  a prostředky,
 • 00:19:14 ale nikdo jim neřekne,
 • 00:19:16 jaký by k sobě měly mít
  nejdříve vztah.
 • 00:19:30 Že má smysl uvádět
  křesťanské hodnoty do života,
 • 00:19:33 jsem si naposledy uvědomila
 • 00:19:35 při práci s dálkovými studenty
  na naší fakultě,
 • 00:19:39 když jsme se pomocí bibliodramatu
  snažili hlouběji porozumět
 • 00:19:43 některým biblickým textům.
 • 00:19:45 A když jsme potom dělali
  takové zpětné promýšlení, té práce,
 • 00:19:50 tak jeden z jejích účastníků řekl:
 • 00:19:53 já jsem si dnes dopoledne
  velmi uvědomil,
 • 00:19:56 že náš křesťanský Bůh je Bůh,
 • 00:20:00 který změnu umožňuje
  a který změnu nabízí.
 • 00:20:04 On mi tím vlastně připomněl,
 • 00:20:06 jak křesťanské hodnoty
 • 00:20:08 mohou hluboce a dobře
  ovlivňovat lidský život.
 • 00:20:12 Křesťanství dává nádherné ideály
  životu člověka
 • 00:20:17 a žít podle těch ideálů znamená
  žít opravdu hlouběji
 • 00:20:21 a žít život krásně.
 • 00:20:24 A proč bychom neměli
  přát naší zemi
 • 00:20:27 tu nejlepší budoucnost?
 • 00:20:29 Čili budoucnost,
 • 00:20:30 ve které lidé budou prožívat
  svou budoucnost hluboce
 • 00:20:33 a budou ji prožívat krásně.
 • 00:20:36 ?Neboj se, jen věř.
 • 00:20:38 A nedovolil nikomu,
  aby šel s ním."
 • 00:20:42 Nejde tedy jen o to,
  co se děti o Bohu dozví,
 • 00:20:44 ale i o to,
 • 00:20:46 zda budou připraveny
  utvářet podle této víry
 • 00:20:48 i svůj život.
 • 00:20:49 Víra je tedy děj,
 • 00:20:51 který se odehrává
  mezi člověkem a Bohem.
 • 00:20:54 Někdy je to děj velmi dramatický,
  jindy harmonický,
 • 00:20:57 občas rozjitřený lidským tápáním.
 • 00:21:00 Ale vždy je plný nových objevů.
 • 00:21:04 Splnili jste to, co jste měli,
  takže můžete jít.
 • 00:21:07 Takže s Pánem Bohem!
 • 00:21:09 S Pánem Bohem!
 • 00:21:17 Skryté titulky:
  Hana Svanovská
 • 00:21:33 .

Související