iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
31. 10. 2010
16:20 na ČT2

1 2 3 4 5

86 hlasů
8179
zhlédnutí

Cesty víry

Zlatá sekyra

Duchovní základy skautingu

22 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Cesty víry - Zlatá sekyra

 • 00:00:35 Budíček!
 • 00:00:39 Začali jsme sem jezdit
  asi před deseti lety.
 • 00:00:43 Já jsem tady po osmé.
 • 00:00:51 Skauting je v první řadě zábava.
  Dělám to strašně rád.
 • 00:00:56 Je skvělé si představit,
  že na začátku jsem byl vlče
 • 00:01:00 a vzhlížel jsem ke svým vedoucím.
  Jak se propracovává výš,
 • 00:01:04 tak je v tom vidět nějaký smysl,
  že je v tom pokračování.
 • 00:01:09 Že skauting není kroužek jako
  nějaké malování,
 • 00:01:13 kam člověk chodí půl roku, rok,
  a pak toho nechá.
 • 00:01:16 Skauting je smysl na celý život.
 • 00:01:19 Příprava na nástup!
  K vlajce hleď!
 • 00:01:25 Vlajku vztyč!
 • 00:01:27 ZPÍVAJÍ
 • 00:01:29 Junáci vzhůru, volá den,
  Luk větrem kývá orosen.
 • 00:01:45 Zahajuji 8. den tábora.
 • 00:02:03 Skauting jako hnutí má určitý
  základ, ze kterého vychází.
 • 00:02:07 Ten základ je duchovní.
  Jedná se o rozměr lidského života,
 • 00:02:12 který se nachází u každého člověka,
  ať už je věřící nebo nevěřící.
 • 00:02:19 Je to rozměr daný tím,
 • 00:02:21 že my lidé se určitým způsobem
  lišíme od zvířat.
 • 00:02:25 Máme rozum a svobodnou vůli.
 • 00:02:28 Jsme zaměřeni k pravdě
  a k mravnímu dobru.
 • 00:02:31 Jsou to hodnoty typicky lidské,
  o které máme v životě usilovat.
 • 00:02:37 Já jsem začal sem chodit pozdě,
  začal jsem ve 13 letech.
 • 00:02:41 Tedy před třemi lety.
  Na táboře jsem podruhé.
 • 00:02:45 Nejvíce mi na tom zaujal kolektiv,
  že všichni drží pohromadě.
 • 00:02:50 Žádné skupinky zvlášť.
 • 00:02:52 Na táboře mi nejvíce baví...
  To je těžký, všechno mě tady baví.
 • 00:02:57 Nahoře bude na kůlu slunce
 • 00:03:00 a od toho povedou čtyři provázky
  dolů do rohů,
 • 00:03:04 ne do rohů, ale na ty plochy,
  a když se zapálí to slunce,
 • 00:03:09 tak to do toho prokape.
  Já myslím, že to stačí.
 • 00:03:13 Každý tábor je typický svou
  celotáborovou hrou.
 • 00:03:17 To je hra, která se hraje
  na etapy a prolíná se táborem.
 • 00:03:21 Dává tomu kouzlo,
  nějaký dějový rámec.
 • 00:03:24 My jsme zvolili dobývání galaxie,
  takže něco hodně moderního,
 • 00:03:29 nebo spíše scifi.
  Ony to mají děti rády.
 • 00:03:32 Dříve jsme dělali něco z fantazie
  nebo do histořična.
 • 00:03:37 Chtěli jsme to změnit.
 • 00:03:39 My chceme letět lodí
  na tu červenou planetu.
 • 00:03:42 Ale vezmi to z Královny.
 • 00:03:44 To bude 8 deuterií
  na tuhle planetu.
 • 00:03:48 Kluci tady lítají
  vesmírnými loděmi v rámci galaxie
 • 00:03:52 a pak se dostávají
  do konkrétních soustav.
 • 00:03:56 A když doletí na nějakou planetu,
 • 00:03:59 tak si na ní mohou zřídit kolonii
  nebo sídlo.
 • 00:04:03 Jde o to objevit celou tu galaxii
  a získat na ní co největší vliv.
 • 00:04:11 Občas se bavím s rodiči nově
  příchozích světlušek,
 • 00:04:15 a je zajímavé, že se mě neptají,
  co je základem skautingu
 • 00:04:20 a k čemu je bude skauting
  vychovávat,
 • 00:04:23 ale řeší to, že dítě týdně bude
  mít 2 hodiny svůj program.
 • 00:04:28 A trvá nějakou dobu,
  než ty dětí pochopí,
 • 00:04:31 že to není koníček.
 • 00:04:33 Podstata je v tom, když to
  vysvětlím jednoduchým způsobem,
 • 00:04:38 když řeknu, že člověk má stránku
  tělesnou, duševní a taky duchovní,
 • 00:04:43 tak skauting je má taky
  všechny tři.
 • 00:04:48 Když dorazíte na konec provázku,
  tak na konci bude šiška
 • 00:04:53 a u šišky poslouchejte,
  jestli uslyšíte nějaký jiný zvuk,
 • 00:04:57 tak se za ním vydejte,
  a tam už budete vědět co dál
 • 00:05:02 a ještě se dozvíte.
 • 00:05:05 INSTRUKTOR DĚLÁ HU, HU.
 • 00:05:12 Co tam bylo za stromy?
 • 00:05:14 Musí to být popořádku,
  nebo různě?
 • 00:05:17 Bylo by to lepší.
 • 00:05:19 -Tak bříza.
  -Počkej, pošeptej mi to.
 • 00:05:27 Vztah k přírodě se nám promítá
  téměř ve všem.
 • 00:05:31 Snažíme se tu přírodu poznávat
  a jakoby s ní žít.
 • 00:05:36 Přespáváme v přírodě,
  rozděláváme oheň
 • 00:05:39 a když jezdíme na výpravy,
  tak často jen s celtou.
 • 00:05:44 Kam člověk dojde, tam dojde,
  udělá si oheň, jídlo.
 • 00:05:48 Půjdete po špagátku
  a na něm budou pytlíky,
 • 00:05:52 ve kterých něco je.
 • 00:05:54 Vždycky to bude nějaká přírodnina.
  Vy tam dovnitř sáhnete,
 • 00:05:59 a prozkoumáte, co by to mohlo být
  a zapamatujete si to.
 • 00:06:03 Na konci si sundáte šátky
  a můžete si to zapsat.
 • 00:06:10 Zaječí pracička.
 • 00:06:17 -Já mám pracku.
  -Pracka je dobrá.
 • 00:06:20 Kdo to poznal?
 • 00:06:22 Já mám hadí kůže
  a sušený listí.
 • 00:06:25 Sušený listí ne.
 • 00:06:26 Bodík si dejte jen
  když to máte z vlastní hlavy.
 • 00:06:30 Ne že to slyšel,
  když to někdo říkal.
 • 00:06:38 Já sám nejsem skaut a ani nemám
  talent pro práci s dětmi.
 • 00:06:43 Ke skautingu mám sympatie
  z několika důvodů.
 • 00:06:47 Je to také křesťansky
  charakterizovaná organizace.
 • 00:06:52 Za časů komunismu byl skauting
  zakázaný, ale když jsem byl malý,
 • 00:06:59 tak jsem chodil
  do podobného oddílu.
 • 00:07:02 Byla to pro mě krásná zkušenost.
 • 00:07:05 Také skauting, ačkoliv není
  náboženskou organizací,
 • 00:07:10 tak v chlapcích a dívkách vychovává
  schopnost sebeovládání,
 • 00:07:16 nasazení pro společnou věc
  a vytváření společenství s druhými.
 • 00:07:21 To není vždy snadná věc.
 • 00:07:33 Nebe, Země, také hoře,
  vyznává tě mocný Bože.
 • 00:07:38 Tu velikou slávu...
 • 00:07:48 Bratři a sestry, scházíme se
  tady v lesní katedrále,
 • 00:07:53 abychom Bohu naslouchali,
  abychom ho chválili.
 • 00:07:57 Když mi bylo asi 12 let,
 • 00:08:00 tak se objevil seriál v televizi
  Arabela a tam byl takový prsten.
 • 00:08:05 Když se s ním otočilo,
  tak jakékoliv přání se splnilo.
 • 00:08:11 Ježíš říká: "Prsten dostanete."
 • 00:08:14 Tak někomu by mohlo připadat,
  že je to něco podobného,
 • 00:08:18 jako s tím sluchátkem,
  nebo s prstenem.
 • 00:08:22 Všichni cítíme, že by to nebyl
  výstižný výklad evangelního slova.
 • 00:08:27 Ježíš to tak asi nemyslel
  a ani to tak nekonal.
 • 00:08:31 -Pane, smiluj se.
  -Pane, smiluj se.
 • 00:08:35 -Kriste, smiluj se.
  -Kriste, smiluj se.
 • 00:08:48 Bože, od Tebe je všechna síla
  a svatost.
 • 00:08:52 Tys ochránce všech,
  kdo v Tebe doufají.
 • 00:09:01 My Češi máme velkou výhodu,
 • 00:09:03 že nejsme dědici takového
  skautingu britského.
 • 00:09:08 Je to taková slitina odkazu
  Roberta Baden Powella
 • 00:09:13 a Ernesta Thompsona Setona.
 • 00:09:18 Setonův odkaz nám přinesl
  větší sepjetí s přírodou,
 • 00:09:22 větší důraz na prožívání
  duchovních témat v přírodě
 • 00:09:27 a v rámci přírody.
  Můj přístup k životu je takový,
 • 00:09:32 že by mi dělalo větší problém
  rozlišovat,
 • 00:09:36 že skautem jsem jen tehdy
  a křesťanem zase jindy
 • 00:09:40 a učitelem filozofie jsem jindy.
  Snažím se to být pořád já
 • 00:09:46 a nějakým způsobem integrovat
  všechny ty stránky
 • 00:09:50 a naplňovat je pořád.
 • 00:10:08 Skauting pro mě znamená to,
  že dává mému životu
 • 00:10:13 a životu rodiny další naplnění.
 • 00:10:16 Chápeme co to je,
  že je to něco víc,
 • 00:10:20 že je to nad námi
  a není to jen to táboření.
 • 00:10:24 Skauting je pro mě
  určitý smysl života.
 • 00:10:29 Jsme na táboře vlčat a světlušek.
  Tady za námi je Zádušný rybník,
 • 00:10:36 který se nám strašně líbil,
  proto jsme toto místo zvolili.
 • 00:10:41 Je tady prostorná louka, hry
  a všechno tady může probíhat tak,
 • 00:10:46 jak bychom chtěli.
 • 00:10:48 Skauting, si myslím, že má
  zásadní vliv na člověka,
 • 00:10:53 pokud ho dokáže přijmout.
  Skauting je výchova lidí,
 • 00:10:58 spíš charakterů lidí k tomu,
  aby byli dobrými lidmi.
 • 00:11:03 A tím se odlišuje od všech
  výchovných hnutí.
 • 00:11:14 Letošní téma celotáborové hry
  je Asterix a Obelix.
 • 00:11:21 Tu hru jsme vytvořili
  podle komiksových předloh.
 • 00:11:26 Snažíme se tomu přiblížit tím,
  že máme kostýmy
 • 00:11:30 a děti spravují vesnice,
  které odolávají Římanům.
 • 00:11:34 Spravují si je tady v poledním
  klidu, když mají čas
 • 00:11:39 a rozšiřují podle toho,
  jak se jim daří v celotáborové hře.
 • 00:11:44 Máme tady hlavní věže a domy
  a rozšiřujeme si to o jeden strom.
 • 00:11:49 Ještě jsem pomáhal donášet klacky
  a donesl jsem jednu studni.
 • 00:11:57 César je pryč a vy máte za úkol
  v Galii najít názvy osad,
 • 00:12:02 které můžete dobýt zpět.
 • 00:12:05 Když najdete nějaký název,
  zapamatujete si ho
 • 00:12:10 a v hlavě ho donesete sem.
  Musíte ho donést správně.
 • 00:12:15 Za úkol mají procvičit si paměť
  a trochu si zasportovat.
 • 00:12:20 Zároveň procvičit mozkové závity
 • 00:12:24 a spojit fyzickou aktivitu
  s psychickou.
 • 00:12:38 Já mám, já nevím, co mám.
  L mám.
 • 00:12:41 Ne, ty máš U jako vyšitý.
 • 00:12:44 Já jsem začínal v Junáku jako dítě,
  když mi bylo 10 nebo 12 let.
 • 00:12:50 Postupně jsem prošel vývojem
  a stal jsem se vedoucím,
 • 00:12:55 který vymýšlí čas těch her.
  Tu práci si mezi sebou dělíme.
 • 00:13:01 Skauting pro mě znamená
  přátelství a zážitky.
 • 00:13:08 Dobrou náladu a dobrý pocit
  z toho, co s těmi lidmi dělá.
 • 00:13:14 Vlajková četo, sejmi vlajku.
 • 00:13:16 ZPÍVAJÍ HYMNU
 • 00:13:26 Ty sliby by měly být pro světlušky
  a vlčata prvním mezníkem v životě
 • 00:13:32 jak ve skautském tak i v osobním.
 • 00:13:35 Nevím, jestli někdy v životě
  zažijí něco, co je takové,
 • 00:13:40 že musí něco slíbit někomu
  a na něco.
 • 00:13:45 Myslím si, že je to takový přelom
  v životě toho malého člověka.
 • 00:13:52 Slibuji, že se vynasnažím být
  poslušným vlčetem mé smečce,
 • 00:13:57 se kterou budu vyhledávat
  tu nejvyšší pravdu a lásku.
 • 00:14:02 Každý den vykonám dobrý skutek
  a k tomu mi dopomáhej Bůh.
 • 00:14:07 Jestli mě skautský slib oslovuje?
  Zrovna dneska ano.
 • 00:14:11 V celém životě je to takový šum
  na tom pozadí,
 • 00:14:15 kdy si člověk říká, že jednou
  něco slíbil a měl by to dodržovat.
 • 00:14:21 I když je člověk někdy od toho dál
  a někdy zase blíž,
 • 00:14:25 tak v takových okamžicích,
  který má nastat teď,
 • 00:14:29 kdy budou moji svěřenci slibovat,
  byť o slib níže,
 • 00:14:33 světluškovský a vlčácký,
  tak se to vrací
 • 00:14:37 a říkám si to s nimi.
  Člověk si to promítne
 • 00:14:40 a udělá takové jednoroční
  zpytování svědomí.
 • 00:14:44 Budíček! Vstávat!
 • 00:14:46 Všichni povinně na rozcvičku
  a v pláštěnkách.
 • 00:14:59 Tak po ránu se takhle pěkně
  protáhnete na té posteli,
 • 00:15:04 aby se vám protáhly svaly,
  které jsou po noci stažený.
 • 00:15:37 ZPÍVAJÍ
 • 00:15:42 Jen tři kříže z bílého kamení
  někdo do písku poskládal
 • 00:15:48 V očích slzy měl
  a v ruce znamení,
 • 00:15:52 lodní deník co sám do něj psal.
 • 00:16:08 Skauting v každém období
  co přináší vždycky,
 • 00:16:12 to jsou ideály a hodnoty trvalé,
  také kompenzoval to,
 • 00:16:17 co ta doba dávala stranou.
 • 00:16:19 Dnes si myslím, že je to
  protipól konzumu,
 • 00:16:23 možná té uspěchané době,
  možná odklonu od přírody
 • 00:16:27 a možná vztahu mezi lidmi.
 • 00:16:30 Lanové aktivity děláme nejvíce
  pro světlušky a pro vlčata.
 • 00:16:35 Hlavním atributem je hra
  a oni to vidí jako hru.
 • 00:16:40 My to vidíme jako cvičení,
  jako něco, kde cvičí koordinaci,
 • 00:16:45 sebeovládání, rovnováhu
  a také důvěru.
 • 00:16:48 Někdo je jistí,
  někdo jim jde pomoct,
 • 00:16:52 někdy se jistí sami navzájem.
 • 00:16:55 Je to všechno v nízké výšce,
  tak se nemůže nic stát.
 • 00:16:59 Jde o to, že při skotačení a hraní,
  které je jejich přirozeností,
 • 00:17:04 si vyzkouší o kousek dál posunout
  svoje hranice.
 • 00:17:08 Duchovní základ skautingu pro mě
  představují skautské ideály,
 • 00:17:13 skautský slib, hesla a zákony.
 • 00:17:16 Vnímám je v úzké spojitosti
  pro sebe osobně s vírou,
 • 00:17:20 s křesťanstvím a s ideály,
  na kterých skauting stojí,
 • 00:17:24 jako je rytířství a filozofie
  spojená s láskou k přírodě.
 • 00:17:34 Otvíráme kroniku
  Ekumenické lesní školy,
 • 00:17:38 která začíná v r. 1946
  a pokračuje s těmi přestávkami,
 • 00:17:43 kdy byla skautská organizace
  u nás zakázaná,
 • 00:17:47 tak po těch obdobích pokračuje.
 • 00:17:52 Ekumenická lesní škola má svoje
  počátky v r. 1946.
 • 00:17:57 Počátky se blízce váží
  se dvěmi jmény,
 • 00:18:00 s bratrem Lonem, občanským jménem
  Janem Remišerem
 • 00:18:05 a s bratrem Merkurem,
  Milošem Blažkem.
 • 00:18:09 Tito dva pánové, bratři skauti,
  rozvíjeli myšlenku,
 • 00:18:14 uspořádat křesťanské vzdělávání
  vedoucím oddílů.
 • 00:18:23 Tato sekera je historická, památná.
 • 00:18:26 Ta nás provází od první lesní školy
  v r. 1946 až do roku 2010.
 • 00:18:43 Když se zadíváte na to topůrko,
  tak si tam přečtete všechna data
 • 00:18:50 konání Ekumenické lesní školy.
  Sekyra se zatíná první den
 • 00:18:56 a zůstane tam až do posledního dne
  na znamení,
 • 00:19:01 že jsme ve službě pořád.
 • 00:19:18 Já bratři přicházím ze severu
  a přináším tomuto ohni sílu.
 • 00:19:23 Já bratři přicházím z východu
  a přináším tomuto ohni krásu.
 • 00:19:27 Já bratři přicházím z jihu
  a přináším tomuto ohni pravdu.
 • 00:19:31 Já bratři přicházím ze západu
  a přináším vám lásku.
 • 00:19:35 ZPÍVAJÍ
 • 00:19:37 Sluníčko blankytem pílí,
  před námi pouť vede k cíli,
 • 00:19:42 junáci vzhůru, volá den,
  junáci vzhůru, volá den.
 • 00:19:54 Proč skládat nějaký slib?
 • 00:19:56 Přece dobře jednat máme stejně,
  ať to slibujeme, nebo neslibujeme.
 • 00:20:02 V situaci, kdy to bude opravdu
  těžké ten slib zachovat,
 • 00:20:06 kdy bude velmi těžké
  se zachovat správně,
 • 00:20:10 ta skutečnost, že my jsme něco
  slíbili, nám může pomoct.
 • 00:20:14 Chtěl bych říct, že Jindra mě
  mile překvapil během roku,
 • 00:20:19 když za mnou přišel
  a požádal mě,
 • 00:20:22 jestli by mohl skládat
  skautský slib.
 • 00:20:25 Chtěl bych ho poprosit,
  aby přistoupil k vlajce.
 • 00:20:29 Slibuji na svou čest,
  jak dovedu nejlépe,
 • 00:20:33 sloužit nejvyšší pravdě a lásce
  věrně v každé době.
 • 00:20:37 Plnit povinnosti vlastní
  a zachovávat zákony skautské,
 • 00:20:41 duší i tělem být připraven
  sloužit vlasti i bližnímu.
 • 00:20:45 Tady ti připnu tvůj
  slibový odznak.
 • 00:21:03 Já si beru takový ten první bod
  sloužit pravdě a lásce.
 • 00:21:08 Já nejsem přímo křesťan.
  Normálně se to bere tak,
 • 00:21:13 že je pod tím Bůh,
 • 00:21:15 ale já pod tím vnímám ty ideály,
  morálku a etiku.
 • 00:21:20 Abych se za každý čin nestyděl.
 • 00:21:23 Abych dělal všechno tak,
  jak to cítím.
 • 00:21:27 To je pro mě nejdůležitější.
 • 00:21:33 Titulky: Méhešová Iva,
  Česká televize, 2010

Související