iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
25. 10. 2005
21:40 na ČT2

1 2 3 4 5

4 hlasy
10183
zhlédnutí

Portréty

Tomáš kardinál Špidlík

Portrét jezuitského kněze, profesora římských univerzit a slovanofila

15 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Tomáš kardinál Špidlík

 • 00:00:30 "Já jsem se to dozvěděl
  den předtím.
 • 00:00:33 Pak jsem dostal dopis
  od Svatého otce
 • 00:00:36 a v odpovědi jsem docela upřímně
  řekl:
 • 00:00:39 Pro mě jako osobu by to nemělo
  žádný smysl.
 • 00:00:43 Mít v mém věku nějaký úřad
  nebo něco jiného.
 • 00:00:46 Ale velice mu děkuju za to,
  že je to jakési
 • 00:00:50 církevní potvrzení mé práce.
 • 00:00:53 Já jsem se celý život věnoval
  studiu východní spirituality."
 • 00:01:02 "Kardinálu Tomáši Špidlíkovi
  Svatý otec svěřuje
 • 00:01:06 kostel Santa Aghata dei Ghoti."
 • 00:01:14 "Jsem velice rád, že to dobře
  přijali na východě.
 • 00:01:17 Také patriarcha cařihradský,
  který je můj žák, hned psal:
 • 00:01:20 'Jste naším kardinálem.'"
 • 00:01:27 "Já pocházím z Boskovic.
 • 00:01:29 A málo platné, když spím a mám sny,
  tak se začínají v mém věku
 • 00:01:34 často vracet zpátky,
  až do Boskovic.
 • 00:01:38 K těm lidem,
  které jsem tam znal,
 • 00:01:41 k tomu potůčku,
  který tam teče.
 • 00:01:44 Můj otec byl to, co bych nazval
  typ Tolstého.
 • 00:01:48 Pořád měl nějaké ideály,
  které nevyšly.
 • 00:01:52 Matka, ta byla naopak typ
  - dnes bych to tak nazval -
 • 00:01:57 typického slovanského poutníka.
  Který bral ten den tak, jak je.
 • 00:02:03 Vždycky říkala: 'Chvála Pánu Bohu,
  zas jsme ten týden přežili.
 • 00:02:07 Bála jsem se toho, jak to vyjde,
  ale zase to všecko vyšlo.'
 • 00:02:13 My jsme byli to,
  čemu se říká 'chudí'.
 • 00:02:18 To dneska lidé ani neznají -
  být bez podpory, bez všeho.
 • 00:02:22 Ale nikdy jsem neměl pocit,
  že jsme nějací proletáři.
 • 00:02:27 To je tedy můj domov,
  na který si často vzpomínám.
 • 00:02:33 A když si na něj často vzpomínám,
  to znamená, že už jsem starý,
 • 00:02:35 že už se blíží smrt."
 • 00:02:46 "Já jsem byl zamilovaný
  do literatury,
 • 00:02:49 tak jsem šel do Brna na Univerzitu
  studovat latinu a češtinu.
 • 00:02:53 Jenomže pak přišla okupace.
 • 00:02:56 A v jejím druhém roce nás jednou
  v noci přepadlo gestapo.
 • 00:03:02 To bylo právě zavření
  vysokých škol.
 • 00:03:07 V noci začal někdo bouchat
  na dveře,
 • 00:03:11 bydlel jsem ještě se společníkem
  v jedné světnici:
 • 00:03:15 'Geheime Deutsche Staatpolizei!'
 • 00:03:19 Mě měli odvézt do koncentráku.
 • 00:03:22 Ale rozkaz byl do 20 let
  a mně scházel měsíc.
 • 00:03:25 Gestapo byl německy přísné,
  tak mě pustilo domů,
 • 00:03:29 protože mi scházel měsíc.
 • 00:03:32 A teď co dělat.
 • 00:03:35 Školy byly zavřené, tak jsem
  pracoval v továrně
 • 00:03:39 na kávové mlýnky,
  abych nemusel na práci do Německa.
 • 00:03:43 Pak ale můj společník povídal:
 • 00:03:46 'Heleď, u jezuitů je to ještě
  otevřené, že bysme to tam zkusili?
 • 00:03:53 Za týden se mi to rozleželo
  v hlavě, tak jsem přišel,
 • 00:03:57 že bych to u těch jezuitů zkusil."
 • 00:04:05 "Je to vůbec mužné a šlechetné,
  aby člověk vstoupil do řádu
 • 00:04:11 jen tak náhodou?
 • 00:04:15 Já na to odpovídám:
  Život je plný náhod.
 • 00:04:20 Celá otázka je,
  jak se k tomu člověk postaví.
 • 00:04:24 Já jsem si říkal, že to zkusím.
 • 00:04:28 A když jsem to zkusil, zjistil
  jsem, že jsem tady na svém místě."
 • 00:04:40 "S Římem jsem se spřátelil,
  už jsem tady 53 let.
 • 00:04:44 A když se mě někdo ptá,
  jestli je to těžké, říkám:
 • 00:04:48 Ne, to je jak manželství:
 • 00:04:50 Prvních 30 let je trochu obtížných.
  Potom už to jde všecko."
 • 00:04:58 "Tamten kostel vzadu,
  to je Sixtinská kaple.
 • 00:05:02 A tady je ten balkon, kde se říká
  'Habemus papam'."
 • 00:05:10 "Když jsem se dal do studia
  východní a slovanské spirituality,
 • 00:05:16 zjistil jsem, že my Češi to máme
  trochu obtížné:
 • 00:05:22 Srdce je slovanské a hlava byla
  vždycky studovaná v Německu.
 • 00:05:28 A tak pak z toho někdy vzniká
  neuvěřitelná hádavost.
 • 00:05:33 Ve skutečnosti je ale formální
  základ to slovanské,
 • 00:05:39 ten slovanský poutník.
 • 00:05:42 Když jsem napsal, že srdce je
  hlavní věc v duchovním životě,
 • 00:05:47 tehdejší cenzor v Římě
  to nechtěl pustit.
 • 00:05:51 Říkal: 'To je sentimentalismus
  slovanský!
 • 00:05:55 Víra je v rozumu, osvěcuje rozum.'
 • 00:06:00 Ale časem jsem vysvětlil,
  co to srdce doopravdy znamená.
 • 00:06:05 Že to není jenom sentimentalismus,
  že to znamená celistvost
 • 00:06:09 celého člověka a celistvé chápání,
  nejenom částečné atd.
 • 00:06:14 A pak se to stalo už tak známým,
  že ta kniha, která kdysi
 • 00:06:19 nemohla vyjít, teď vyšla
  ve Vatikáně v italském překladu.
 • 00:06:24 A sekretář Svatého oficia
  ji prezentoval veřejnosti.
 • 00:06:30 Takže už se nemusíte bát,
  je to katolická kniha."
 • 00:06:35 "Toto je ateliér umělců mozaikářů.
  Pater Rupnik je umělec.
 • 00:06:42 A slavným se stal takto:
 • 00:06:46 Víte, že ve Vatikáně je Sixtinská
  kaple.
 • 00:06:49 A to je kaple Vatikánu, tam se také
  volí papež atd.
 • 00:06:53 Jenomže se nemůže používat,
  protože jsou tam pořád turisté.
 • 00:06:58 Tak byla zařízena pro soukromé věci
  místnost,
 • 00:07:02 kde byl oltář a křížová cesta,
  aby to byla prozatímní kaple.
 • 00:07:08 Tak vznikla idea,
  jestli by se nedala upravit tak,
 • 00:07:13 aby to byla skutečná kaple.
 • 00:07:15 Tak vznikla kaple
  'Redemptoris Mater'
 • 00:07:18 a stala se slavnou po celém světě.
  Proč? Ocenili to i na východě:
 • 00:07:25 Mnoho lidí totiž dnes napodobí
  ikony, ale napodobuje je otrocky.
 • 00:07:29 Člověk se může inspirovat ikonami,
  ale musí zůstat umělcem své doby.
 • 00:07:36 A to se právě pateru Rupnikovi
  podařilo.
 • 00:07:39 Svatý otec chtěl,
  aby kaple byla zasvěcena
 • 00:07:42 Panně Marii jako Vykupitelce.
 • 00:07:45 Takže na hlavní stěně je
  Panna Maria sedící na trůně.
 • 00:07:49 A okolo jsou vždycky 3 světci u
  jednoho stolu:
 • 00:07:53 2 z východu a 1 ze západu,
  třeba 3 mniši, 3 knížata.
 • 00:07:58 Tam jsem dal taky sv. Václava.
 • 00:08:01 Je to církev jako obraz
  Nejsvětější Trojice."
 • 00:08:10 "Svatý otec často užívá výrazu,
 • 00:08:12 že je třeba dýchat
  oběma stranami plic.
 • 00:08:15 Že slovanská mentalita doplňuje
  velmi vážně v jedné věci
 • 00:08:19 tu mentalitu západní."
 • 00:08:25 "Kde to vlastně jsme?
 • 00:08:27 Tady v Římě se najednou
  octneme uprostřed ikon atd.
 • 00:08:31 To je kostel, který patří koleji
  s názvem Russicum.
 • 00:08:37 Byla založena roku 1929,
  protože se někteří lidé
 • 00:08:43 chtěli připravovat pro Rusko.
 • 00:08:46 Říkali: 'Až padne komunismus,
  nikdo tam nebude,
 • 00:08:50 tak aby byli připraveni
  nějací kněží.
 • 00:08:53 Tento kostel byl kostelem
  svatého Antonína Poustevníka.
 • 00:08:57 A když založili ruskou kolej,
  upravili to tak,
 • 00:09:01 aby to bylo v ruském stylu.
  Aby tu byl ikonostas a ikony
 • 00:09:06 a aby se tu mohla sloužit liturgie
  ve východním slovanském obřadu."
 • 00:09:13 "Naše evropská spiritualita
  a civilizace posledních století
 • 00:09:17 je celá technická.
 • 00:09:19 Vychází z idejí a chce je vtěsnat
  do skutečnosti.
 • 00:09:24 A to vlastně není přirozené.
 • 00:09:28 Musí se vyjít z osoby.
  A každá osoba je neopakovatelná.
 • 00:09:33 Možná řeknete:
 • 00:09:34 'Ale když je věc osobní,
  tak jsi individualista.'
 • 00:09:37 Na to já odpovídám:
 • 00:09:39 Ty nejsi individualista,
  když jsi osobní.
 • 00:09:42 Individuum je osamocené, kdežto
  osoba vzniká vztahem k druhému:
 • 00:09:46 Otec je otec, když má syna.
  Učitel je učitel, když má žáky.
 • 00:09:51 Tak osoba vzniká vztahem. Vztahem
  vzniká také hodnota věci.
 • 00:09:56 Když vezmu například květinku,
  tak co to je?
 • 00:09:59 No, květinka, tak ji zahoď,
  co je ti potom.
 • 00:10:02 Ale když ji děvče dostane
  od svého zamilovaného mládence,
 • 00:10:06 tak si ji vloží
  do modlitební knížky.
 • 00:10:09 Tím vztahem se to stalo hodnotou.
 • 00:10:13 Naše vědomosti se staly
  encyklopedistickými:
 • 00:10:18 Toto je toto a toto je toto.
  A přesně a nepleť to.
 • 00:10:23 A když se mi to nelíbí - potom ti
  nic není, to musí být objektivní.
 • 00:10:29 To jsou všecko mrtvé věci.
 • 00:10:31 A Solovjov se vždycky ptal,
  jak překonat ten encyklopedismus.
 • 00:10:38 Dneska by se řeklo 'internetismus'.
 • 00:10:44 Jak to překonat?
 • 00:10:46 Udělat nějaký racionální systém,
  to nejde.
 • 00:10:50 Solovjov, který o tom stále
  přemýšlel, ke konci života řekl:
 • 00:10:55 'Našel jsem způsob,
  a to je krása.'"
 • 00:11:05 "Krása, to znamená vidět
  druhé v jednom.
 • 00:11:08 Proč je uhlí škaredé
  a diamant krásný?
 • 00:11:12 Vždyť je to chemicky stejná věc.
 • 00:11:16 Ale když se dívám na uhlí, tak
  je to jenom uhlí, je to škaredé.
 • 00:11:20 Ale když se dívám na diamant,
  tak v tom vidím paprsky slunce.
 • 00:11:24 To znamená krásné je to,
  v čem vidím něco dalšího, vyššího.
 • 00:11:30 Samozřejmě nejkrásnější je Kristus.
  Proč?
 • 00:11:36 'Kdo vidí mě, vidí Otce.'"
 • 00:11:41 "Lidé už nemají důvěru k nějakým
  institucím a k nějakým idejím.
 • 00:11:47 Protože každou chvilku se nějaké
  ideje hlásají.
 • 00:11:51 Ale hledají člověka,
  kterému mohou důvěřovat.
 • 00:11:55 Co se událo při smrti
  papeže Jana Pavla II.,
 • 00:11:59 ten veliký nával lidí, to je zjev.
  To je biblický zjev.
 • 00:12:06 Takže vždycky, když církev něco
  ztratí, tak získává něco nového.
 • 00:12:12 A to nové je vždycky duchovnější.
 • 00:12:15 Když jsem dával duchovní cvičení,
  tak jsem se také nasmáli.
 • 00:12:20 Protože já jsem vždycky nějak
  zažertoval.
 • 00:12:23 Jeden starý kardinál,
  který vždycky usíná,
 • 00:12:26 vžydky, když jsem udělal
  nějaký žert, zamával.
 • 00:12:29 Já říkám: Žert je něco
  velice důležitého.
 • 00:12:33 Ten je vážnější než všecka vážnost.
  Víte proč?
 • 00:12:37 Protože my jsme v nebezpečí
  částečnou věc absolutizovat.
 • 00:12:42 Proto totalitární režimy
  nesnášejí žerty.
 • 00:12:47 A kdo si z toho udělá žert, tak...
  Žert to totiž trošku redukuje.
 • 00:12:54 Říká se, že víra užívá rozumu.
  Samozřejmě, člověk je rozumný.
 • 00:12:58 Ale já jsem to obrátil.
  Já říkám:
 • 00:13:01 Rozum potřebuje víru,
  aby se zařadil do života.
 • 00:13:05 A zase jsem se vrátil
  k Dostojevskému.
 • 00:13:08 Dostojevský říká,
  že vědecký člověk je jako někdo,
 • 00:13:12 kdo si staví zámek ze skla.
  Z křišťálu, kde je všecko jasné.
 • 00:13:17 A co není jasné, to se vyhodí
  ven do příkopy.
 • 00:13:21 Tedy kolem musí být všecko
  jasné a zřetelné.
 • 00:13:24 A když tam jde bydlet,
  tak je nadšený.
 • 00:13:28 Něco tak krásného mu ta církev
  nikdy nedala.
 • 00:13:31 A jde tam bydlet a zjistí,
  že tam není láska a svoboda,
 • 00:13:35 protože ty 2 věci
  nebudou nikdy jasné.
 • 00:13:38 Tedy v tom vědeckém křišťálovém
  paláci,
 • 00:13:42 v tzv. vědeckém světovém názoru,
 • 00:13:45 tam patří víra,
  aby tomu dala život.
 • 00:13:48 Ale proč jsem se stal kardinálem?
 • 00:13:51 Tedy, u mě uznali jako hodnotu
  tu východní spiritualitu.
 • 00:13:56 Také jsem potřeboval nějaký
  svůj kostel.
 • 00:13:59 Nevím ani, kdo to rozhodl,
  ale přišel jsem sem,
 • 00:14:03 do kostela Agatha dei Ghoti.
 • 00:14:06 A musel jsem mít také znak
  a ten si je třeba vyvolit.
 • 00:14:10 Jaký si vyvolit znak?
 • 00:14:14 Tak jsem si říkal, když jsem tak
  dlouho psal o důležitosti srdce,
 • 00:14:17 dám si do znaku srdce.
 • 00:14:19 A musí tam být nějaký nápis -
  tak je tam latinsky
 • 00:14:23 'Ex toto corde' - 'Z celého srdce'.
 • 00:14:26 Člověk má vlastně žít
  z celého srdce,
 • 00:14:29 sloužit Pánu Bohu a lidem."
 • 00:14:34 Skryté titulky:
  Marie Kopecká
 • 00:14:42 .

Související