iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
25. 10. 2008
18:30 na ČT2

1 2 3 4 5

34 hlasů
3318
zhlédnutí

Kultura.cz

Shakespearovský experiment Slezského divadla v Opavě — Architektura v Paříži — První profilové album Kateřiny Chrobokové

22 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Kultura.cz

 • 00:00:30 U Bezručů zahájili sezonu
  dramatizací románu
 • 00:00:33 židovského spisovatele J. Rotha
  s názvem Job.
 • 00:00:36 Režíruje umělecký šéf divadla
  M. Františák.
 • 00:00:39 Hlavní roli osudem zkoušeného
  učitele Mendela Singra ztvárnil
 • 00:00:43 Norbert Lichý.
 • 00:00:44 Bezruči ve svém dramaturgickém plánu
  počítají ještě např. s Lakomcem,
 • 00:00:49 utopií 1984 a ke slovu se dostane
  také kabaretní zpracování
 • 00:00:53 života Petra Bezruče.
 • 00:00:57 To v Opavě ve Slezském divadle
  se letos bude premiérovat
 • 00:01:00 jen Shakespeare.
 • 00:01:02 Dramaturgický plán obsahuje
  5 jeho her.
 • 00:01:04 Okouzleni architekturou
  z periferií francouzských měst,
 • 00:01:08 mohli být návštěvníci
  stejnojmenné výstavy
 • 00:01:10 ve Slezské galerii.
 • 00:01:11 A v kostele v Ludgeřovicích hrála
  jen pro nás varhanice a cembalistka
 • 00:01:16 Kateřina Chroboková.
 • 00:01:18 Taková je nabídka Kultury.cz
  z Ostravy.
 • 00:01:21 Dobrý den a příjemné sledování.
 • 00:01:28 Premiérou inscenace
  Shakespearovy komedie
 • 00:01:30 Jak se vám líbí zahájily letos
  sezonu ve Slezském divadle v Opavě.
 • 00:01:36 A budou následovat další
  inscenace Shakespearových her,
 • 00:01:39 jako např. Romeo a Julie, Bouře,
  Hamlet a Veselé paničky Windsorské.
 • 00:01:43 Dramaturgie v Opavě letos prostě
  vsadila na Shakespeara
 • 00:01:46 a na konci sezony uvidíme,
  jak na tenhle experiment
 • 00:01:49 budou reagovat činoherci,
  ale hlavně jak ho přijme publikum.
 • 00:01:56 UKÁZKA
 • 00:01:57 Ten nejstarší se pustí do křížku
  s panem Charlesem,
 • 00:02:00 vévodovým zápasníkem,
  načež s ním Charles
 • 00:02:02 ráčí praštit o zem
  a milostivě z něho duši vyrazí.
 • 00:02:06 S projektem Shakespeara vstupujeme
  do sezony 2008/2009
 • 00:02:14 a rozhodli jsme se představit
  divákům to nejlepší z Shakespeara.
 • 00:02:22 Myslím si,
  že je to skvělá příležitost,
 • 00:02:25 jak představit tohoto autora,
  protože můžeme jít napříč žánry
 • 00:02:29 a zajímavými tématy,
  která jsou velmi současná.
 • 00:02:34 UKÁZKA
 • 00:02:36 Pryč, teď tam ráčí ležet všichni
  vedle sebe na hromadě.
 • 00:02:43 Jsem přesvědčen,
  že je to pro diváky atraktivní.
 • 00:02:46 Mají totiž možnost zhlédnout
  podle nás 5 stěžejních děl
 • 00:02:53 W. Shakespeara po sobě v 1 sezoně
  v 5 různých inscenacích
 • 00:02:58 se 4 vyhraněnými režiséry.
 • 00:03:01 Každý to bude dělat jiným způsobem.
 • 00:03:05 Během své profese jsem se
  s ničím podobným nesetkala.
 • 00:03:13 Nápad je to určitě zajímavý,
  alespoň z mého pohledu.
 • 00:03:21 I když možná že u konzervativní
  části publika Opavy to nezafunguje.
 • 00:03:30 UKÁZKA
 • 00:03:32 A kdopak to je?
 • 00:03:34 Jeden pán, co si získal přízeň
  vašeho pana otce.
 • 00:03:40 Jako první jsme zahájili hrou
  Jak se vám líbí,
 • 00:03:43 druhá v pořadí bude
  hra Romeo a Julie,
 • 00:03:48 třetí budou
  Veselé paničky Windsorské.
 • 00:03:52 4. premiéra bude Hamlet
  a na závěr si dovolím udělat hru,
 • 00:03:58 bude to Bouře, kterou chceme
  taky pojmout trochu netradičně.
 • 00:04:06 Při nasazování her jsme vycházeli
  z hereckého souboru
 • 00:04:09 a já jsem přesvědčená o tom,
  že právě pro tyto velké role
 • 00:04:13 herce máme, o čemž se mohou diváci
  i kritici přesvědčit.
 • 00:04:17 UKÁZKA
 • 00:04:19 Dost na tom,
  že jsi dcerou svého otce.
 • 00:04:22 Byla jsem jí,
  když jste mu všechno vzal.
 • 00:04:24 Byla jsem jí,
  když jste ho odtud vyhnal.
 • 00:04:28 Kdo, se rozhodne inscenovat
  Shakespeara,
 • 00:04:30 tak na to musí mít především soubor.
 • 00:04:33 Bývají tam velice silné postavy,
  což bývá oříškem jak pro herce,
 • 00:04:37 tak pro inscenátory, tak pro diváka.
 • 00:04:41 UKÁZKA
 • 00:04:42 Kdo kupuje ty pastviny i stádo?
 • 00:04:45 Ten mladík, co jste ho tu viděli.
  Jenže ten má teď jiné starosti.
 • 00:04:51 Opavské divadlo je třísouborové,
  takže divák má pestrost zaručenou.
 • 00:04:57 Pokud by mu Shakespeare vadil,
  což nepředpokládám,
 • 00:05:02 tak má i operní a baletní soubor,
  takže si myslím,
 • 00:05:07 že si to můžeme dovolit.
 • 00:05:09 Opavský soubor není moc velký
  a Shakespearovy hry vyžadují
 • 00:05:13 poměrně silný soubor.
 • 00:05:16 Jsou tam kolikrát desítky postav.
 • 00:05:19 Tento soubor si vystačí sám,
  já jsem viděla tu první inscenaci.
 • 00:05:23 Hraje tam ale všechno,
  co má ruce a nohy, to je pravda.
 • 00:05:27 Myslím si, že trochu risk to je
  i z hlediska divadla,
 • 00:05:32 ve kterém pracujeme.
 • 00:05:34 Ale myslím si, že je i místo
  pro menší experiment.
 • 00:05:40 Setkávám se teď s velmi
  pozitivními ohlasy i u diváků,
 • 00:05:44 které jsme nejdříve trochu popudili,
  když zjistili,
 • 00:05:48 že chceme uvádět jen 1 autora.
 • 00:05:50 A návštěvnost je velmi dobrá.
 • 00:05:53 Nechci ale předjímat,
  uvidíme na sklonku sezony.
 • 00:05:56 UKÁZKA
 • 00:05:57 Věčně se dívat na miláčka Charlese,
  jak láme kosti svým vyzyvatelům.
 • 00:06:06 Teď jde o to,
  co s tím udělají režiséři.
 • 00:06:10 Mělo by se to lišit,
  ale neměly by to být experimenty.
 • 00:06:17 Musí mít na paměti své publikum,
  které výrazný experiment nepřijme.
 • 00:06:23 Většina Shakespearových her je
  stále aktuální.
 • 00:06:27 Můžete v nich nacházet témata,
  která lidi baví,
 • 00:06:30 která trápí současného člověka.
  V tom je natolik univerzální,
 • 00:06:35 že jsme si dovolili uvést
 • 00:06:37 jeho 5 inscenací.
 • 00:06:40 Co už dát lepšího, než Shakespeara,
  který je věčně živý a nemá styl,
 • 00:06:48 jak říká P. Brook.
 • 00:06:50 A už nemusíme mít strach pozvat
  diváka na cokoliv,
 • 00:06:54 ač mu to třeba tematicky nebude
  příliš hovět.
 • 00:06:57 A kdybych to měl říct hodně drze,
  namyšleně a vulgárně,
 • 00:07:00 tak bych řekl:
  "Co byste ještě chtěli??
 • 00:07:15 Ostravané jako 1. v republice
  mohli vidět stavby,
 • 00:07:18 které vznikají na periferiích
  francouzských měst.
 • 00:07:21 Architektura, to je pro Francouze
  hra a dobrodružství.
 • 00:07:24 Výstavu z názvem Extra-muros
  uvedla Slezská galerie.
 • 00:07:28 Fascinující podívaná vás opět
  přesvědčí,
 • 00:07:30 že fantazie ani v architektuře nemá
  hranice.
 • 00:07:53 Právě teď ve Francii,
  ale i kdekoliv na světě,
 • 00:07:56 se dnešní architekti při navrhování
  budov snaží myslet mnohem více
 • 00:08:00 na jejich obyvatele, na lidi,
  kteří v těch budovách budou žít.
 • 00:08:05 Po válce bylo hlavním zájmem
  postavit budovy, domy, byty
 • 00:08:15 příliš velké pro lidi a bydlení.
 • 00:08:24 A druhou tendencí pak je,
  že architekti při navrhování budov
 • 00:08:28 se snaží myslet na životní podmínky
  a snaží se dodržovat určitá kritéria
 • 00:08:33 a ta stálá rozvíjet.
 • 00:08:34 A v podstatě navrhují
  ekologické bydlení.
 • 00:08:53 Ve Francii nebydlím už asi 5 let,
  ale pokaždé,
 • 00:08:56 když se vrátím na prázdniny,
  tak vidím, jak přibývají časopisy,
 • 00:09:00 které se zabývají
  ekologickým bydlením
 • 00:09:02 a navrhováním těchto domů.
 • 00:09:13 Výstava Extra-muros ukazuje
  realizace a projekty
 • 00:09:22 moderní architektury
  za posledních 50 let.
 • 00:09:27 Nejsou to jen velkolepé projekty
  staveb.
 • 00:09:29 Je to něco mnohem menšího
  a často potřebnějšího.
 • 00:09:32 A možná i něco zvláštnějšího.
 • 00:09:34 Moderní architektura
  je všude kolem nás
 • 00:09:37 a je velmi užitečná.
 • 00:09:53 Některé projekty
  nejsou úplně obvyklé.
 • 00:10:00 Některé jsou takovými imaginárními
  projekty.
 • 00:10:05 Ač jsou pak postavené,
  nejsou pro běžné užívání,
 • 00:10:08 jako třeba bazén plovoucí
  ve velké plastikové bublině.
 • 00:10:13 Když pustíme takový bazén po řece,
  tak to není úplně běžná věc.
 • 00:10:41 Slyšel jsem o té debatě
  o národní knihovně v Praze,
 • 00:10:45 o budově od Kaplického.
 • 00:10:47 My jsme měli takové polemiky
  třeba v 70. letech
 • 00:10:50 např. kvůli Muzeu moderního umění
  v Paříži.
 • 00:10:54 A taky o pyramidě v Louvru.
 • 00:11:07 Hodně lidí o tom tehdy mluvilo,
  teď už jsme si na to zvykli,
 • 00:11:10 takže se staví moderní
  a atypické budovy
 • 00:11:13 na historických místech.
 • 00:11:26 Architektura zabírá
  stále více a více místa
 • 00:11:30 v našich každodenních životech.
 • 00:11:32 Lidé by se o architekturu měli
  více zajímat.
 • 00:11:35 Je totiž pravda,
  že městská architektura
 • 00:11:37 je nezbytnou součástí
  lidské komunikace.
 • 00:11:54 Dětství prožila v Olomouci,
  dospívání v Havířově.
 • 00:11:58 Letos jí v Belgii vyšlo
  její první profilové CD.
 • 00:12:02 A tam také spolupracuje
  se souborem Anima Eterna.
 • 00:12:06 Varhanice K. Chroboková
  je žákyní věhlasných pedagogů,
 • 00:12:09 jako jsou J. Christensen
  z basilejské Scholy Cantorum
 • 00:12:13 a cembalistka M. B. Willi.
 • 00:12:16 K. Chroboková vystudovala také
  Janáčkovu konzervatoř
 • 00:12:19 a teď studuje postgraduál
  na brněnské JAMU.
 • 00:12:23 Tahle mladá dáma je nepřehlédnutelná
  díky svému talentu i půvabu
 • 00:12:27 a poznáte ji i podle toho,
  že za sebou neustále táhne
 • 00:12:31 červený kufr na kolečkách.
 • 00:12:40 Když řeknu, že jsem varhanice,
  hodně lidí je překvapeno,
 • 00:12:47 spíš mě totiž typují na zpěvačku
  nebo herečku.
 • 00:12:52 Lidé mají jinou představu
  o varhanících.
 • 00:12:59 Když se řekne varhaník,
  někdo, kdo hraje starou hudbu,
 • 00:13:03 tak se většině představí právě
  seriozní hudebník a badatel,
 • 00:13:10 prostě deset dioptrií
  a pytel na hlavě.
 • 00:13:19 A já tyhle atributy nesplňuji.
 • 00:13:23 K varhanám jsem se dostala náhodou,
  protože jsem se hlásila na klavír.
 • 00:13:31 Abych to měla trochu ztížené,
  tak se v ročnících objevují
 • 00:13:39 hodně silné osobnosti.
 • 00:13:42 V mém ročníku byl třeba M. Kasík
  a jiní výborní klavíristé.
 • 00:13:49 Dostala jsem nabídku,
  ať se zkusím přihlásit na varhany.
 • 00:13:54 A to byl v mém životě zásadní krok.
 • 00:14:00 Studium na konzervatoři mám spojené
  se svým dospíváním.
 • 00:14:11 Byla jsem rebel, takže jsem do 18
  skoro neposlouchala klasiku.
 • 00:14:17 Pak jsem ale právě kolem 18 let
  vyjela na stáž do Švýcarska.
 • 00:14:28 Těsně předtím přišel zlom
  a já propadla klasice.
 • 00:14:39 Hudba mě zcela pohltila
  a dodnes mě to strašně baví
 • 00:14:44 a naplňuje.
 • 00:14:48 Od počátku studia v zahraničí,
  což bylo před 10 lety.
 • 00:14:55 Od té doby jsem jednou nohou
  v Evropě.
 • 00:15:01 Teď momentálně je to Švýcarsko.
 • 00:15:05 Holandsko a Belgie jsou kolébkou
  renesance, staré hudby.
 • 00:15:12 Tam se toho člověk spoustu naučí.
 • 00:15:16 Pro mě jako varhanici
  je to podstatné,
 • 00:15:19 protože jsou tam
  úžasné barokní nástroje
 • 00:15:22 a taky spousta projektů.
 • 00:15:29 Pořád s sebou tahám
  svůj červený kufr,
 • 00:15:33 v němž si stále nosím svoje věci.
 • 00:15:38 Jsem třeba i 3 týdny
  někde na cestách,
 • 00:15:42 takže si ani nestačím doma
  vyměnit oblečení.
 • 00:15:47 Vždycky je musím u někde vyprat
  a jedu dál.
 • 00:15:51 Zásadní jsou noty a boty,
  to řekne každý varhaník.
 • 00:15:57 Máme speciální varhanní boty.
 • 00:16:01 Většinou mi to vyjde
  a boty i noty mám.
 • 00:16:04 Jednou se mi ale stalo,
  že jsem si boty zapomněla,
 • 00:16:07 tehdy mi je půjčili v obchodě.
 • 00:16:11 Zrovna jsem si totiž koupila
  krásné nové boty,
 • 00:16:14 takže jsem si nechtěla koupit další.
 • 00:16:16 Půjčili mi je
  a já je po koncertě vrátila.
 • 00:16:20 Mým guru se stal R. Smits,
  u kterého jsem studovala v Belgii.
 • 00:16:27 Je to varhaník a cembalista,
  který mě zásadně ovlivnil,
 • 00:16:35 protože je to nadšený muzikant
  s čistou duší.
 • 00:16:41 Když studujete u takové osobnosti,
  nemůžete pak být jiný.
 • 00:16:48 Musíte jít stejnou cestou.
 • 00:16:51 Nejen tady, ale i v Holandsku
  tento nástroj pro mnohé znamená
 • 00:16:56 duchovní hudbu.
 • 00:16:58 Nebo nudnou varhanní liturgickou
  hudbu.
 • 00:17:06 Ale my máme spoustu skladeb,
  které jsou ve zcela jiném duchu.
 • 00:17:12 Chceme tak inspirovat
  mladé skladatele k tomu,
 • 00:17:16 aby pro varhany psali
  netradičním způsobem.
 • 00:17:27 Když chcete hrát první ligu
  a dostat se co nejvýše,
 • 00:17:36 je to na úkor všeho.
 • 00:17:41 Musíte tomu podřídit úplně všechno.
  A to se u mě stalo.
 • 00:17:48 Je to hodně na úkor osobního života.
 • 00:17:52 Jedině tak může člověk
  něčeho dosáhnout.
 • 00:17:58 UKÁZKA
 • 00:17:59 -Nekdákej tady jako slepice.
  -Ty jsi sebou nějaká jistá.
 • 00:18:05 To si piš, brouku.
 • 00:18:06 -Jsem dnes večer volný?
  -To ti taky radím.
 • 00:18:10 -V sedm u řeky.
  -Já tě zvu na večeři.
 • 00:18:15 Najíst se můžu doma.
  Tebe chci opíchat.
 • 00:18:20 A zjistit,
  jestli pod tou kovbojskou parádou
 • 00:18:23 vůbec něco máš.
 • 00:18:25 Klidně zas budu dřepět nahoře
  v ložnici.
 • 00:18:28 Pamatuješ?! Tehdá po svatbě?
 • 00:18:34 Šest hodin večer, léto,
  sluníčko pražilo jak v poledne
 • 00:18:38 a já musela být nahoře s dětmi,
  protože ty ses s ní nesnesla
 • 00:18:42 ve stejné kuchyni.
 • 00:18:48 -Pojď do kůlny.
  -Počkej.
 • 00:18:51 -Já musím být za hodinku zpátky.
  -Tak běž, jestli máš nervy.
 • 00:18:57 Ale, zase jsme jízliví?
 • 00:18:59 Proč se musíme pokaždé zmítat
  v kůlně?
 • 00:19:04 -A tak proč sem teda pořád chodíš?
  -Chodím sem odjakživa.
 • 00:19:14 Díky své rozhlasové práci chodím
  na koncerty poměrně často.
 • 00:19:19 Z čeho jsem měla poslední dobou
  největší radost byl koncert
 • 00:19:22 nevidomé pěvkyně a studentky práv
  Pavly Čechoňové,
 • 00:19:26 která pro své spolužáky v kostele
  sv. Václava,
 • 00:19:29 spolužáky z Múzické školy
  v Mariánských Horách,
 • 00:19:33 udělala báječný koncert.
 • 00:19:35 Sama jej zorganizovala
  a také sama odzpívala.
 • 00:19:39 Výtěžek poslala
  právě svým spolužákům.
 • 00:19:42 Podobnou radost z organizování
  a z toho, připravit lidem potěšení,
 • 00:19:47 cítím z manželů Františkových.
 • 00:19:51 Ti tady organizují
  Svatováclavský hudební festival,
 • 00:19:54 který právě vrcholí.
  A v rámci jednoho z těch koncertů
 • 00:19:58 jsem si uvědomila,
 • 00:19:59 že Ostrava nemá
  profesionální pěvecký sbor.
 • 00:20:03 Byť je tu
  výborná Janáčkova konzervatoř,
 • 00:20:05 fakulta umění, studují tam zpěváci,
  kteří by tyto řady jistě zaplnili.
 • 00:20:11 Ostravský filharmonický sbor skončil
  při Janáčkově filharmonii
 • 00:20:15 někdy začátkem 80. let.
 • 00:20:17 Ostrava by si
  profesionální čtyřicítku
 • 00:20:21 profesionálních zpěváků zasloužila.
 • 00:20:25 Možná, že to je jedna z výzev
  pro město Ostravu,
 • 00:20:30 která kandiduje jako hlavní město
  evropské kultury 2015.
 • 00:20:39 Ostravský antikvariát a Fiducia
  slaví 10. let
 • 00:20:43 a za tu dekádu si vydobyla
  jednu z nejprestižnějších postavení
 • 00:20:47 mezi ostravskými kulturními centry.
 • 00:20:49 Najdete tady fotografickou galerii,
  galerii zaměřenou na malbu,
 • 00:20:54 antikvariát.
 • 00:20:55 Jsou tady také odborné přednášky
  a diskuze
 • 00:21:00 a je to místo, kde se schází ti,
  kteří se kultuře aktivně věnují.
 • 00:21:06 Nenechte si nás ujít příště,
  protože se zblízka podíváme na to,
 • 00:21:10 jak vznikalo nové logo Ostravy.
 • 00:21:13 Mějte se hezky a žijte kulturně.
 • 00:21:26 Skryté titulky: Kristina Staškivová,
  Česká televize, 2008

Související