iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
24. 4. 2018
20:55 na ČT2

1 2 3 4 5

21 hlasů
10251
zhlédnutí

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných

Případy kriminalizace členů politické opozice během prvního roku existence Charty přiměly disent k zorganizování obrany a solidarity s trestně stíhanými nebo vězněnými. Proto byla v dubnu 1978 založena iniciativa VONS. Ta především pomáhala těm, kteří nepatřili mezi prominentní disidenty.

65 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných

 • 00:00:17 Když s půlnocí dům nebes jest
  bez měsíce beze hvězd,
 • 00:00:27 když s půlnocí dům nebes jest
  bez měsíce beze hvězd,
 • 00:00:36 dvanáctkrát běží jim v svou skrýš
  půlnoční myš,
 • 00:00:45 dvanáctkrát běží jim v svou skrýš
  půlnoční myš.
 • 00:00:54 -Tak budu číst text:
 • 00:00:58 "Od začátku prací na výstavě
 • 00:01:00 jsme s Chartou zacházeli
  jako s múzickým fenoménem.
 • 00:01:05 Mnozí chtějí Chartu pojímat
  jako výhradně politické hnutí,
 • 00:01:09 Charta ale byla především
  hnutím mravním,
 • 00:01:14 a to s múzickými atributy,
 • 00:01:15 včetně uměleckého přínosu
  Magorova undergroundu."
 • 00:01:39 -Já myslím, že jsme to prohráli,
  je to prostě prohraná bitva.
 • 00:01:45 Charta je prohraná bitva.
 • 00:01:51 -Když se otočíte na ten panel,
  který máme za vámi, vidíte nápis:
 • 00:01:57 "Na počátku byla svatba".
 • 00:02:01 V březnu 1968 se odehrál koncert
  v Bojanovicích.
 • 00:02:07 Byl to koncert, který byl soukromý
 • 00:02:09 při příležitosti svatby
  Ivana Martina Jirouse.
 • 00:02:14 -Koupil jsem si Francovku,
  je lacinější, než rum...
 • 00:02:20 -Po tady tom koncertu byla
  skupina 19 hudebníků zatčena
 • 00:02:29 a začal být připravován
  politický proces.
 • 00:02:33 Vystoupila proti tomu teda
  skupina lidí.
 • 00:02:35 Rozhodli se nakonec na několika
  schůzkách,
 • 00:02:38 které se odehrály v prosinci 1976,
  že to bude mít podobu petice.
 • 00:02:44 To prohlášení Charty máte tady.
 • 00:02:47 Toto je vlastně jeden z originálů,
 • 00:02:50 který byl připraven
  v prosinci 1976,
 • 00:02:52 respektive na začátku ledna 1977.
 • 00:02:58 Tady máte seznam všech signatářů
  Charty.
 • 00:03:01 Je to 1900 lidí, kteří podepsali
  Chartu do listopadu 1989.
 • 00:03:10 -Ten svět byl vlastně
  strašně šedivej.
 • 00:03:13 Všichni si dávali pozor na to,
  co mluví
 • 00:03:16 a zdálo se mi, že takhle to
  vlastně přece nemůže bejt.
 • 00:03:20 -Ano. Mně jako různé
  nespravedlnosti v životě trápily.
 • 00:03:27 -Jménem zákona vyzýváme vás
 • 00:03:29 vykliďte horní část Václavského
  náměstí!
 • 00:03:32 Bude proti vám použito vody.
 • 00:03:36 -A hlavně jsem teda po tom
  roce 1968, když přišla ta okupace,
 • 00:03:40 s kterou jsem tak strašně
  hluboce nesouhlasila,
 • 00:03:44 vlastně mě to pudilo
  něco proti tomu dělat.
 • 00:03:51 -Byla jsem zavřená, protože jsem
  působila v takový skupině,
 • 00:03:54 která se jmenovala
  Hnutí revoluční mládeže.
 • 00:03:57 Byli to jediný lidi,
  který jsem potkala,
 • 00:03:59 který byli ochotný a kterejm se
  chtělo do nějakejch protestů
 • 00:04:03 proti tomu, co se děje,
  proti tý začínající normalizaci.
 • 00:04:08 -Já jsem byl zavřenej od prosince,
  od 15. prosince 1969,
 • 00:04:15 a pustili mě po 4 letech,
  protože jsem dostal největší trest.
 • 00:04:20 A to první věznění,
  to bylo daleko těžší,
 • 00:04:23 protože jsem rodinu neměl
  a byl jsem odříznutej.
 • 00:04:27 To jsem měl dojem, že bych taky
  nemusel vyjít z toho kriminálu,
 • 00:04:32 takže jsem shromažďoval
  racionální argumenty,
 • 00:04:34 který mě posilovaly v tom,
  že nebudu nenávidět.
 • 00:04:40 -Já jsem za sebou měla vězení,
  nějakou aktivitu,
 • 00:04:43 a i po tom vězení jsem si pak vzala
  Petra za manžela,
 • 00:04:47 a tak jsme zase něco dělali.
 • 00:04:50 -Byli jsme v takovým opozičním
  oponentním prostředí protestním,
 • 00:04:56 z kterýho vznikla Charta 77.
 • 00:05:06 -Cítila jsem, že to bude důležité,
  a ukázalo se, že to bylo důležité.
 • 00:05:15 -Chartu jsem podepsala
  kvůli tomu,
 • 00:05:17 že vlastně jsem měla konečně
  možnost vyjádřit svůj nesouhlas
 • 00:05:22 a odpor k tomu, co se dělo
  ve společnosti.
 • 00:05:26 -Cítil jsem se tak svobodnej
  při tom podpisu,
 • 00:05:28 a když jsem to rozepisoval,
 • 00:05:30 že jsem měl pocit,
  že je po komunismu.
 • 00:05:33 Já jsem to vždycky chápal
  jako protest proti komunistům.
 • 00:05:36 -Ten život v normalizaci
  mi připadal nedůstojný.
 • 00:05:40 Ve skutečnosti jsme žili v porobě,
 • 00:05:43 takže pro mě to byla občanská
  povinnost tento text podepsat.
 • 00:05:51 Zlu se musí člověk postavit,
 • 00:05:53 ne násilím teda, ale vyznáním
  pravdy, jak to řekl Martin Luther.
 • 00:06:01 -To byl významný krok,
 • 00:06:03 že jsme vytvořili takové
  společenství lidí,
 • 00:06:06 kterých si strašně vážím,
 • 00:06:08 který se dokázali zasazovat
  o lidská práva v podmínkách,
 • 00:06:14 kdy to nebylo jen tak jednoduché.
 • 00:06:19 -To společenství bylo pro nás
 • 00:06:21 hrozně silným zdrojem
  sounáležitostí
 • 00:06:26 a pocitu takové lidské vřelosti.
 • 00:06:48 -Posaďte se, prosím.
 • 00:06:52 Rád bych vysvětlil přítomnost
  přátel z České televize.
 • 00:06:56 Natáčí dokument o Výboru
  na obranu nespravedlivě stíhaných.
 • 00:07:01 Jedním z důležitých členů byl
  i Jakub Trojan, člen našeho sboru.
 • 00:07:14 -My jsme v naší církvi vždycky
  usilovali o to,
 • 00:07:17 aby víra, kterou jsme přijali,
 • 00:07:20 byla smysluplná nejenom pro náš
  nejosobnější život,
 • 00:07:25 ale i pro náš vztah k přátelům,
  ale také ke společnosti a státu.
 • 00:07:33 -Mějte se hezky.
  -Bylo to krásný. Bylo to krásný.
 • 00:07:35 Jan Palach byl členem toho sboru,
  do kterého jsem patřil.
 • 00:07:42 Jeho tvář byla pozoruhodná tím,
  jako by v sobě soustřeďovala
 • 00:07:46 ohromnou dávku vnímavosti,
  citlivosti.
 • 00:07:51 Já jsem kázal zrovna tu neděli
 • 00:07:54 na Blahoslavení čistého srdce,
  neboť oni Boha viděti budou.
 • 00:07:59 No, a on za 2 dny to udělal.
 • 00:08:06 Jednak jsem chápal tu jedinečnost
  toho činu,
 • 00:08:10 že to nebyla sebevražda,
  nýbrž sebeoběť, hluboká výzva.
 • 00:08:16 "Já jsem ochoten položit
  svůj život. Co uděláte vy?"
 • 00:08:22 Výzva, abychom své životy
  naplnili odpovědností
 • 00:08:28 nejenom za svůj osobní život,
  nýbrž že jsme odpovědni za to,
 • 00:08:32 co se děje v národě,
  v politickém životě,
 • 00:08:36 a ten lid v těch ulicích
  to pochopil.
 • 00:08:45 Asi chápete, v jakém rozpoložení
  jsem byl,
 • 00:08:48 když jsem byl pozván k tomu,
 • 00:08:50 abych vykonal tu pohřební
  pobožnost.
 • 00:09:05 -Já se pamatuju na velkou debatu,
  která trvala vlastně několik hodin,
 • 00:09:09 a která byla v Podlesí.
 • 00:09:12 -Toto je na Vysočině, na Podlesí.
  Přemýšleli jsme, jak dál v Chartě.
 • 00:09:16 -Že by bylo třeba kromě Charty
 • 00:09:19 v jejím rámci udělat takový
  specializovaný pracoviště,
 • 00:09:25 který by se zabývalo obhajobou
  konkrétních lidí.
 • 00:09:33 -Po Chartě těch persekucí
  přibývalo,
 • 00:09:36 včetně lidí, kteří byli obžalováni
  pro přepisování
 • 00:09:42 a rozšiřování znění Charty 77.
 • 00:09:47 Proto jsme to dělali, protože jsme
  třeba někteří už byli tak staří,
 • 00:09:51 že jsme pamatovali i procesy
  z 50. let
 • 00:09:55 s důsledky pro rodiny odsouzených.
 • 00:10:01 -Doktor Tesař mě pozval
  na procházku na Karlák,
 • 00:10:06 a to bylo záměrně,
  aby nás nikdo neslyšel.
 • 00:10:09 A říkal mi: "Co bys tomu řekla,
  kdyby byly výbory nějaký?
 • 00:10:13 Protože my přece nechceme bránit
  jenom lidi, který podepsali Chartu,
 • 00:10:17 my chcem bránit všechny lidi,
 • 00:10:19 který se nějak provinili
  proti režimu!"
 • 00:10:24 -Honza Tesař si nějak víc uvědomil,
 • 00:10:27 že když zavřou někoho,
  kdo je známý,
 • 00:10:30 tak má přirozenou ochranu v tom,
 • 00:10:32 že se o něj začnou rychle zajímat
  západní média,
 • 00:10:35 a že když zavřou někoho
  úplně mladého, bezejmenného,
 • 00:10:38 tak ta odezva přirozená nepřichází
 • 00:10:41 a je třeba nějakým způsobem
  na tom zapracovat.
 • 00:10:45 -Takže jsme se scházeli
  u Luďka Pacovskýho v bytě.
 • 00:10:50 Těch schůzek bylo nejmíň 10,
 • 00:10:53 asi 1 nebo 2 byly taky
  v bytě Václava Bendy.
 • 00:10:58 -V tomhletom místě vznikl Výbor
  na obranu nespravedlivě stíhaných
 • 00:11:01 a tady se teda lidé nakonec
  dohodli, asi 17 lidí,
 • 00:11:04 že chtějí pomáhat těm lidem,
  o kterých si myslí,
 • 00:11:07 že jsou nespravedlivě
  pronásledovaný.
 • 00:11:11 -Bylo to tady, ve vedlejším pokoji.
 • 00:11:14 Seděli jsme tam Havel, Benda,
  já, Medek, Trojan, Petr Uhl,
 • 00:11:26 Vašek Malý, Sekaninová-Čakrtová,
  Jiří Dienstbier, Lis,
 • 00:11:31 samozřejmě Batěk...
  Já si na všechny nevzpomenu.
 • 00:11:39 Pacovský přines za košilí
  už prostě ty papíry,
 • 00:11:43 který shromáždil ten přípravný
  výbor,
 • 00:11:47 a nějak jsme se rozhodli,
  že já budu mít ten archiv,
 • 00:11:51 tak mně to předal zpod tý košile
  do mojí košile.
 • 00:11:57 -Tak jako že bych se jednoho
  krásnýho dne rozhodla,
 • 00:11:58 že teď budu disidentem, to myslím,
  že se neděje nikomu.
 • 00:12:03 -Ona se zúčastňovala těch schůzí
  VONSu,
 • 00:12:06 měla případné poznámky,
  a vůbec se nebála.
 • 00:12:10 Ona byla strašně statečná.
  Tak byla to hezká ženská,
 • 00:12:13 oni si na ni policajti
  moc nedovolovali,
 • 00:12:16 ale pracovala hrozně zaníceně.
 • 00:12:20 -V tý Chartě za rok vznikl Výbor
  na obranu nespravedlivě stíhaných
 • 00:12:23 a to bylo něco, co mně bylo blízký,
 • 00:12:26 protože jednak mám takový
  to sociální cítění,
 • 00:12:28 protože jsem ten psycholog, že jo,
  a jednak mě to opravdu štvalo,
 • 00:12:32 kolik lidí prostě si ten režim
  dovolí zavřít.
 • 00:12:37 -Ona brzo umřela a já jsem se
  o ni v poslední chvíli
 • 00:12:40 se svojí ženou staral. A tak jsem
  u ní byl až do konce.
 • 00:12:52 -Jarmilka Bělíková jezdila
  strašně ráda
 • 00:12:55 do tý Velký nad Veličkou.
 • 00:12:57 Ona tam měla kamarády,
  takový starý učitele,
 • 00:12:59 bezvadný lidi, který jí posílali
  slivovici.
 • 00:13:02 A ona pořád měla tu slivovici
  a pila ji až do poslední chvíle.
 • 00:13:11 -Zaleť sokol ku mojmu milému...
 • 00:13:26 -Steklík mně popisoval vlastně,
  jak Jarmilka se dostala do Prahy.
 • 00:13:29 Tam právě se jí stalo to,
 • 00:13:31 že prostě se zapletla s těmi
  Chartisty a s tím VONSem
 • 00:13:35 a skončila v té base, že jo.
 • 00:13:42 Na této louce je rozptýlený popel
  naší kamarádky Jarmilky Bělíkové,
 • 00:13:48 která to tady milovala, ten kraj.
 • 00:13:53 Rozptylování proběhlo, bych řekl,
  v Jarmilčině režii,
 • 00:13:58 poněvadž tu urnu, kterou přivezl
  Honza Ruml, jsme nemohli otevřít
 • 00:14:03 a v ten moment, když jsme tu urnu
  otevřeli, tak se zvedl vítr
 • 00:14:06 a Korot, malíř,
  Jarmilčin kdysi milenec,
 • 00:14:10 se slzami v očích se rozběhl
  proti větru a chrstl ten popel,
 • 00:14:14 takže celý ten popel přistál
  na něm takhle, jo?
 • 00:14:17 To by se Jarmilce líbilo,
  to musím dodat.
 • 00:14:29 -"Cílem tohoto výboru je sledovat
  případy osob,
 • 00:14:32 které jsou trestně stíhány
  či vězněny
 • 00:14:36 za projevy svého přesvědčení,
 • 00:14:38 nebo které se staly obětmi
  policejní a justiční svévole.
 • 00:14:45 -Budeme s těmito případy
  seznamovat veřejnost i úřady
 • 00:14:48 a podle svých možností pomáhat
  postiženým osobám."
 • 00:15:04 -O existenci VONSu jsem se pořádně
  dozvěděl až po návratu z vězení.
 • 00:15:10 Když mě uvěznili poprvé,
  tak mně bylo 18, jo?
 • 00:15:12 Já jsem celkem od toho jara 77
 • 00:15:15 organizoval různý takový kulturní
  bytový akce,
 • 00:15:20 organizoval jsem nějaký třeba
  i petiční akce,
 • 00:15:23 organizoval jsem nějaký
  přepisování dokumentů.
 • 00:15:27 Tím, že se VONS věnoval
  i teda tomu našemu případu,
 • 00:15:30 v kterým jsem byl souzenej,
  čili i mně,
 • 00:15:32 tak jsem jako cejtil takovej
  docela závazek
 • 00:15:37 vlastně zase jako něco vrátit.
 • 00:15:42 -Ve jménu Otce i Syna i Ducha
  Svatého. -Amen.
 • 00:15:45 -Milost našeho pána, Ježíše Krista,
  láska Otcova
 • 00:15:48 a společenství Svatého Ducha
  ať je s vámi všemi. -I s tebou.
 • 00:15:55 -My jsme se snažili nejenom
  vydávat sdělení,
 • 00:15:57 ale taky pomáhat rodinám
  těch vězněných.
 • 00:16:02 Jednak vznikla nadace Charty 77
  ve Švédsku, která posílala peníze,
 • 00:16:06 a potom pomoc, která asi
  je srozumitelná každýmu,
 • 00:16:10 kdo se někdy dostal do nějaký
  mizerný situace.
 • 00:16:13 Ona pomůže ta prostá solidarita.
 • 00:16:17 -Takovými nejaktivnějšími byli
  Petr Uhl a Václav Benda
 • 00:16:22 a byla to úžasná dvojice.
 • 00:16:25 Jeden velice pravicově orientovaný,
  druhý velice levice orientovaný,
 • 00:16:30 nicméně co se týkalo případu
  nespravedlivě stíhaných,
 • 00:16:34 tak nedal jeden na druhého
  dopustit.
 • 00:16:37 -My jsme se stýkali téměř denně
  celou tu dobu,
 • 00:16:41 tak já jsem prostě se vždycky
  skulil od tý Demínky na Karlák
 • 00:16:45 a za 10 minut jsem byl u něho.
 • 00:16:48 Takže já jsem Václava Bendu
  přesvědčil,
 • 00:16:52 že nemůžeme používat jinejch
  termínů,
 • 00:16:56 než ty, který jsou v trestním řádě
  a příslušných dokumentech,
 • 00:17:01 to znamená, zahájení trestního
  stíhání, obvinění, obžaloba atd.
 • 00:17:07 Že to nebudeme nijak emotivně
  třeba psát,
 • 00:17:10 "nespravedlivé obvinění" nebo tak.
 • 00:17:14 -Do roku 1989 vydal VONS
  celkem 1125 sdělení.
 • 00:17:20 Ta sdělení byla přejímána
  v zahraničí,
 • 00:17:25 odkud se dostávaly zase nazpátek
  do Československa
 • 00:17:28 prostřednictvím rozhlasových
  stanic,
 • 00:17:30 zejména Rádia svobodná Evropa,
  Hlasu Ameriky, BBC.
 • 00:17:36 -Jestliže někdo je nesvobodný,
  tak i já jsem nesvobodný.
 • 00:17:41 Taky čistě lidská solidarita
  hrála úlohu
 • 00:17:46 a taky snaha zaregistrovat všechny,
 • 00:17:49 kteří jsou vinni tím nespravedlivým
  pronásledováním -
 • 00:17:53 policisté, prokurátoři, soudci.
 • 00:17:57 -Ono to působilo i na tu
  státní moc.
 • 00:18:00 Ovlivňovalo to samozřejmě
  to politické rozhodování
 • 00:18:04 a jsem přesvědčena, kdyby VONS
  vůbec neexistoval,
 • 00:18:08 že mnohé tresty by byly delší,
 • 00:18:10 některá trestní stíhání by se
  nezastavila a pokračovala by
 • 00:18:15 a celkově by to bylo horší.
 • 00:18:22 -Bylo nám jasné, že teda ten výbor
 • 00:18:24 bude asi vystavený většímu
  nebezpečí,
 • 00:18:30 protože jsme počítali s tím,
 • 00:18:33 že dokumentace jednotlivých případů
  porušování lidských práv
 • 00:18:38 upoutá lidskoprávní organizace,
 • 00:18:41 jako Helsinki Watch
  nebo Amnesty International,
 • 00:18:46 to znamená, že bude více dráždit
  ta obecná známost i v zahraničí.
 • 00:18:55 -Já jsem ztratil v lednu 1979
 • 00:18:56 takzvaný státní souhlas k výkonu
  duchovenské činnosti,
 • 00:18:59 vidíš, jak si to ještě pamatuju,
  ten přihlouplý paragraf!
 • 00:19:05 A poté jsem topil s Nikolajem
  Stankovičem
 • 00:19:09 a s Karlem Sidonem,
  zemským rabínem.
 • 00:19:15 A řekl jsem si: Budu pokračovat
  v práci ve VONSu, v Chartě,
 • 00:19:20 ale vedle toho také budu rozvíjet
  svoji duchovenskou činnost.
 • 00:19:24 Bylo pro mě důležité, že jsem mohl
  tajně působit také po bytech,
 • 00:19:29 kde jsem měl jak bohoslužby,
  tak biblické hodiny.
 • 00:19:37 -Tak my jsme bydleli támhle,
  v tý ulici na konci vpravo,
 • 00:19:42 a tam jsme se scházeli.
 • 00:19:45 Bejval tam VONS nebo přicházel
  Karásek a Soukup, tam hráli.
 • 00:19:51 Psali jsme tam samizdaty
  a všechno možný.
 • 00:19:55 No a policajti, který mě sledovali,
  tady měli takzvaný zachytávání.
 • 00:20:00 Tady stálo auto, nebo tady na rohu.
 • 00:20:03 A někdy stáli policajti
  taky tady v lese
 • 00:20:08 a pozorovali tedy, kdy odcházím.
 • 00:20:13 My jsme měli skrýše jednak
  v kůlnách, který jsme si postavili,
 • 00:20:18 tam byly dvojitý zdi pro to,
  aby se tam daly schovat samizdaty,
 • 00:20:24 no a já měl taky archiv VONSu.
 • 00:20:28 Děti byly dost nervózní
  z těch domovních prohlídek.
 • 00:20:33 Ty už poznaly u branky,
 • 00:20:36 když byli estébáci, tak se k nám
  připlížily k posteli
 • 00:20:39 třeba brzo ráno a říkaly:
  "Jsou tady estébáci."
 • 00:20:44 Ten starší z toho měl psychický
  problémy potom, no.
 • 00:20:53 -Vidíte támhle takový okno
  a v tom okně byla kamera,
 • 00:20:56 která mířila zřejmě na dveře
  do našeho bytu.
 • 00:21:00 To je budova soudu
 • 00:21:02 a dokonce ten kabel, který vedl
  od tý kamery, vedl do místnosti,
 • 00:21:05 kde seděl předseda soudu,
  což byl ten pan doktor Kašpar,
 • 00:21:08 který jako byl hlavní soudce
  při tom procesu s VONSem,
 • 00:21:12 který se odehrával teda
  tady naproti.
 • 00:21:15 Všechny ty děti jako věděly
  o co se jedná,
 • 00:21:18 věděly o tom, že tady teda prostě
  bojujeme proti bolševikovi.
 • 00:21:24 A občas to bylo tak, že jako když
  od nás někdo odcházel,
 • 00:21:27 tak aby nenesl nějaký dokumenty,
  tak prostě děti šly napřed
 • 00:21:31 a bylo domluveno, že támhle v parku
  se prostě potkají
 • 00:21:34 a když oni projdou bez problému,
  tak že mu to tam předají.
 • 00:21:41 -Chtěli mě hodit do Vltavy.
 • 00:21:42 Já jsem se takhle vzpírala
  a oni mě táhli, prostě tlačili,
 • 00:21:46 dva chlapi, k tý Vltavě,
  až k břehu.
 • 00:21:51 Tak jsem opravdu dostala strach,
  ale ukrutnej, že mě tam hodí,
 • 00:21:54 protože oni byli všeho schopný.
 • 00:21:57 No, ale naštěstí jsem zase
  se vzmužila a říkala jsem:
 • 00:22:01 "To byste dělal se svou matkou
  taky, todle?"
 • 00:22:05 A on tenkrát řek:
  "Mazejte a jděte pryč!"
 • 00:22:08 Tak jsem prostě odcházela
 • 00:22:10 a snažila jsem se co nejdůstojněji
  odkráčet,
 • 00:22:13 ale takhle se mi klepaly nohy.
  Prostě jsem musela překonat strach.
 • 00:22:19 Já jsem chtěla za všech okolností
  napomoct tomu, aby se změnil režim.
 • 00:22:25 -No samozřejmě, že člověk má
  strach, ale musí ho překonat.
 • 00:22:30 Strach je přirozená obrana
  každýho živýho organismu,
 • 00:22:35 ať se to týká výslechu, ať se to
  týká domovních prohlídek,
 • 00:22:41 kdy se ti hrabou ve všem
 • 00:22:43 a seberou ti prostě spousty věcí,
  na kterých ti záleží,
 • 00:22:47 kdy ti kazí práci,
  na který ti záleží,
 • 00:22:51 kdy ti dají najevo,
 • 00:22:53 že vlastně jako občan ty se chceš
  chovat odpovědně, občansky,
 • 00:22:59 ale jejich odpovědí je,
 • 00:23:01 že tě zbaví všech tvých vlastně
  občanských samozřejmých práv -
 • 00:23:07 mít řidičák, posílat děti do školy,
  vykonávat svoje zaměstnání,
 • 00:23:13 cestovat, mít vůbec cestovní pas.
 • 00:23:19 Chtějí stále v tobě vyvolat
  ten dojem,
 • 00:23:21 že si s tebou můžou dělat
  co chtějí,
 • 00:23:24 a tomuhle se člověk musí
  strašně bránit,
 • 00:23:27 protože to by bylo opravdu
  jako potom žít v neustálém strachu,
 • 00:23:33 že máš co ztratit.
 • 00:23:36 Ale když si řekneš, že konec konců,
  co ti můžou udělat?
 • 00:23:44 -Když zavřeli Pavla, tak to byl
  samozřejmě velikej šok pro mě,
 • 00:23:48 takže já jsem potom hned jela
  do Prahy
 • 00:23:50 a dostala jsem radu, že mám zajít
  k Bendům
 • 00:23:55 a vlastně se tím spojit s VONSem.
 • 00:23:59 Takže jsem tady zazvonila,
  přišel mi otevřít Vašek,
 • 00:24:03 nebudu říkat, jak byl oblečen...
 • 00:24:06 -To všichni vědí, že byl
  v trenýrkách.
 • 00:24:08 -Všichni vědí, že byl v trenýrkách.
 • 00:24:11 A ty jsi tam byla v pozadí,
  jak to tak u tebe bývá.
 • 00:24:14 Ano, a Vašek mě přivítal,
  hned věděl, o koho jde,
 • 00:24:18 věděl, co prostě bylo s Pavlem.
  Řekli jsme si ty potřebný údaje,
 • 00:24:25 který právě oni potřebovali
  do sdělení,
 • 00:24:34 že Pavel je zavřenej údajně
 • 00:24:36 za vázání Dotazníku od Jiřího
  Gruši.
 • 00:24:41 A Jirka Gruša byl zavřenej proto,
  že ho napsal.
 • 00:24:45 Já jsem z toho cejtila úžasnou
  jako oporu,
 • 00:24:48 že můžu prostě přijít někam,
  kde mám spřízněný duše,
 • 00:24:52 kde mi rozuměj, kde nemusím
  nic vysvětlovat
 • 00:24:55 a prostě si rozumíme navzájem.
 • 00:25:02 -Můj syn přinesl velikánskou
  krabici, do toho dal polštář
 • 00:25:09 a na ten polštář jsme položili
  psací stroj.
 • 00:25:14 A teď za mnou byly samý deky
  navěšený, co jsme měli doma,
 • 00:25:18 aby to tlumilo.
 • 00:25:21 Tak jsem psala třeba až do rána.
 • 00:25:27 -S tím jsme, myslím, počítali
  všichni.
 • 00:25:31 Že můžeme být zavření kvůli
  Chartě nebo kvůli VONSu.
 • 00:25:35 -Čili místo Výboru na obranu
  nespravedlivě stíhaných
 • 00:25:40 jsme byli Výbor nespravedlivě
  stíhaných.
 • 00:25:44 -Fregata se ta restaurace
  jmenovala.
 • 00:25:46 Pak se říkalo: "Už nikdy více
  Fregata!"
 • 00:25:49 Tam jsme nějak se sešli
  skoro všichni,
 • 00:25:51 co byli druhý den vytaženi
  z postele,
 • 00:25:54 a pak to probuzení bylo
  o to tvrdší.
 • 00:26:11 -Vylomili mi dveře,
  protože jsem je nechtěl pustit.
 • 00:26:14 -Oni ty dveře vyvrátili, že jo,
  prostě vtrhli sem.
 • 00:26:16 Bylo jich tady strašná spousta.
 • 00:26:19 -Přišli asi v 5 hodin ráno,
  byla domovní prohlídka,
 • 00:26:21 a pak mě odvezli na Ruzyň.
 • 00:26:23 -A nakonec na nás byla uvalena
  teda vazba.
 • 00:26:27 -Tak tentokrát jsem tušila
 • 00:26:30 podle toho usnesení k té domovní
  prohlídce, že se nevrátí.
 • 00:26:41 -A jednou takhle jsem psala,
  a pak jsem to roznášela.
 • 00:26:46 Když jsem přišla k Uhlům,
  tak tam stála šestsettrojka
 • 00:26:49 a byli tam policajti.
 • 00:26:52 Když jsem přišla na Karlák,
  tak jsem viděla,
 • 00:26:54 že u Bendů stojí policejní auto.
 • 00:26:56 "A jéje!", jsem si říkala,
  "sbíraj určitě VONS."
 • 00:27:01 Já měla plnou tašku věcí.
 • 00:27:02 Tak jsem se sebrala,
  jela jsem k Jiřině Šiklový,
 • 00:27:04 řekla jsem: "Všechno tohle
  prosím tě musíš roznosit
 • 00:27:07 a já jdu domů a jdu se připravit
  na vězení."
 • 00:27:13 -Já si vzpomínám, že jsem měla
  takovej intenzivní pocit,
 • 00:27:15 že posledních 10 lidí,
  kterým o něco v této zemi jde,
 • 00:27:18 tak ty prostě zavírají.
 • 00:27:24 -My tady vidíme tu původní desítku,
 • 00:27:26 které se říkalo Pražská desítka,
  podle toho počtu.
 • 00:27:29 Před soud nakonec předstoupila
  šestice z nich -
 • 00:27:32 Václav Havel, Otka Bednářová,
  Petr Uhl a Václav Benda,
 • 00:27:38 Dana Němcová, Jiří Dienstbier.
 • 00:27:41 Ladislav Lis, Václav Malý,
  Jiří Němec a Jarmila Bělíková
 • 00:27:46 měli být případně souzeni
  v nějakém dalším procesu.
 • 00:27:51 -Nic jsem nepřiznal,
  o nikom jsem nemluvil.
 • 00:27:54 Má jediná odpověď byla:
  "Odmítám vypovídat."
 • 00:27:58 -Při tom výslechu jsem se prostě
  usmívala a koukala jsem z okna
 • 00:28:02 a ten vyšetřovatel říkal:
  "Co se smějete pořád?"
 • 00:28:05 A já jsem říkala:
  "No, procházím se v lese."
 • 00:28:07 A on říkal: "Vy jste se
  zbláznila?!"
 • 00:28:10 A já jsem říkala: "Ne, ale
  neposlouchám vás.
 • 00:28:13 Mně je to jedno, co povídáte."
 • 00:28:17 -Tak jsem okamžitě reagoval tak,
 • 00:28:19 že jsem chtěl vytvořit další
  skupinu
 • 00:28:23 a museli jsme pokračovat za ty,
  kteří byli v base.
 • 00:28:29 -Oni doufali, že tím tu opozici
  rozbijou.
 • 00:28:33 Vyvstal pocit, že se ty lidi musej
  nahradit, jo,
 • 00:28:36 že nesmíme ukázat, že se bojíme.
 • 00:28:40 -Že nás to nevedlo k tomu,
  že bychom sbalili kufry.
 • 00:28:46 -To byla spontánní myšlenka
  nás všech,
 • 00:28:47 kteří jsme ještě byli na svobodě,
 • 00:28:49 že musíme doplnit ty členy
  toho VONSu.
 • 00:28:54 -Tak jsem byl moc rád,
 • 00:28:55 když potom k těm Rumlům přišlo
  12 novejch lidí, který se nebáli,
 • 00:29:00 a pokračovali jsme dál.
 • 00:29:10 -My jsme šli s Petruškou vedle
  do pokoje, napsali jsme to sdělení.
 • 00:29:15 Bylo to podruhý, co jsem
  s Petruškou takhle psal
 • 00:29:17 takovejhle důležitej text.
 • 00:29:20 Ten první byl, když se upálil
  Jan Palach.
 • 00:29:23 Ten Palach nám dal skutečně náboj.
 • 00:29:28 -Když jsme byli ve výběhu,
  tak na železných vratech,
 • 00:29:31 na které nebylo vidět z té galerie,
  odkud nás hlídali,
 • 00:29:37 tak byl dlouhý seznam lidí,
 • 00:29:40 kteří nově vstoupili do VONSu
  po našem zatčení.
 • 00:29:44 To byla báječná věc!
  Báječná zpráva.
 • 00:29:50 -Když byl Václav Havel ve vazbě,
  tak mu zemřel otec
 • 00:29:53 a kupodivu jej pustili na pohřeb.
 • 00:29:57 Já jsem tam byl mezi těma
  kondolujícíma,
 • 00:29:59 a když jsem se k němu přiblížil,
  tak jsem ho objal
 • 00:30:02 a jako že mu kondoluju
  a pošeptal jsem mu:
 • 00:30:06 "VONS má dalších 12 členů."
 • 00:30:08 A Vašek takhle pokejval hlavou
  a já jsem šel dál.
 • 00:30:12 -Karel Freund, Zina Freundová,
  Zbyněk Hejda, Martin Hybler,
 • 00:30:16 Jan Litomiský, Michal Macenauer,
  Pavel Roubal, Jan Ruml,
 • 00:30:21 Andrej Stankovič, Petruška
  Šustrová, Zdeněk Vokatý,
 • 00:30:26 no a krátce poté teda
  bez zveřejnění svých jmen
 • 00:30:29 Svatopluk Karásek a teda já.
 • 00:30:39 -Tak tohleto je vlastně soudní spis
 • 00:30:42 k procesu s členy Výboru na obranu
  nespravedlivě stíhaných.
 • 00:30:46 Soud s členy VONSu patřil
  mezi nejznámější politické procesy
 • 00:30:51 za celé období komunistického
  režimu.
 • 00:30:54 Tak, tady je vyšetřovací spis,
  což je vlastně spis,
 • 00:30:58 který připravila
  Správa vyšetřování StB.
 • 00:31:03 Je velmi rozsáhlý, 28 svazků.
 • 00:31:05 Pro normalizaci je to skutečně
  velmi významný politický proces
 • 00:31:09 a patřil také k nejsledovanějším
  ve světě.
 • 00:31:20 NĚMECKY PŘEDVOLÁVÁ ODSOUZENÉ
 • 00:31:34 -Z odporu proti socialistickému
  státnímu zřízení republiky
 • 00:31:38 a se záměrem podporovat
 • 00:31:39 antikomunistickou zahraniční
  propagandu
 • 00:31:42 a v úmyslu vyvolávat
  mezi obyvatelstvem republiky
 • 00:31:46 nepřátelství proti socialistickému
  státnímu zřízení republiky
 • 00:31:50 založili nelegální organizaci
 • 00:31:53 Výbor na obranu nespravedlivě
  stíhaných VONS.
 • 00:31:57 -Já jsem si začala dělat poznámky,
  když to řízení začalo.
 • 00:32:03 -Anna Šabatová,
  manželka Petr Uhla.
 • 00:32:07 Žádám o povolení, abych si mohla
  dělat poznámky.
 • 00:32:10 -Dělat poznámky při líčení
  se nepovoluje.
 • 00:32:12 Považujte to za varování.
 • 00:32:14 Při opětném porušení jednacího řádu
  můžete být vyloučena z jednání.
 • 00:32:19 -Myslím ale, že u veřejného procesu
  mám právo si dělat poznámky.
 • 00:32:23 -My se poradíme.
 • 00:32:28 -Což byla fatální chyba
 • 00:32:30 se v tuto chvíli domáhat
  toho práva.
 • 00:32:39 Odvezli mě do Bartolomějské
 • 00:32:41 a tam jsem strávila zbytek
  toho procesu.
 • 00:32:45 -My, co jsme byli příbuzní,
  jsme mohli být v té soudní síni,
 • 00:32:50 tak jsme se potom večer sešli.
  "Tento záznam je pořízen
 • 00:32:54 podle paměti jednotlivých
  účastníků,
 • 00:32:55 zejména Jana Bednáře,
  Jiřího Bednáře,
 • 00:32:57 Zuzany Dienstbierové
  a Pavly Němcové
 • 00:33:00 a je určen pro příbuzné a přátele
  obžalovaných."
 • 00:33:04 Není tu uveden Ivan Havel,
 • 00:33:08 ačkoliv on vlastně si toho
  pamatoval nejvíc.
 • 00:33:12 -Určitě to nebylo míněno,
  jako že z toho bude nějaký divadlo.
 • 00:33:15 Jako já jsem se snažil zapsat
  protokol z toho procesu.
 • 00:33:23 -Uskutečnily se 2 představení
  scénické rekonstrukce procesu.
 • 00:33:27 Pavel Tigrid zajistil francouzské
  vydání, respektive překlad,
 • 00:33:32 který potom byl použit
  pro tu scénickou rekonstrukci,
 • 00:33:36 -v níž hrála Simone Signoretová
  moji matku
 • 00:33:41 a Yves Montand tam hrál
  někoho z těch odsouzených.
 • 00:33:47 -Simone Signoretová a Yves Montand
  se v minulosti angažovali
 • 00:33:52 na podporu disidentských hnutí
  v sovětském bloku.
 • 00:33:58 Německá verze se uskutečnila
  2 měsíce po tom pražském rozsudku
 • 00:34:03 a odehrála se v Mnichově.
 • 00:34:08 -Oni se dopustili ovšem
  gigantický chyby,
 • 00:34:11 protože kdyby nás totiž zavřeli
  za Chartu,
 • 00:34:15 tak to přece jenom nikdo nevěděl,
 • 00:34:17 jestli je to politika
  nebo co to je,
 • 00:34:19 ale zavřít nás za obranu
  nespravedlivě stíhaných,
 • 00:34:23 to mělo jak doma ten význam,
 • 00:34:26 že jenom během naší vazby
  opět stovky lidí podepsaly Chartu,
 • 00:34:31 ale hlavně oni ještě nás zavřeli
  tak, aby tam byli všichni,
 • 00:34:37 od bejvalejch komunistů, pravičáků,
  spisovatelů, trockistů,
 • 00:34:41 všechno dohromady,
 • 00:34:44 takže tím pádem se za nás postavili
  všichni - papež,
 • 00:34:49 generální tajemníci komunistické
  strany Itálie a Francie,
 • 00:34:53 Mitterrand, Thatcherová, opět
  celé široké spektrum, teda zvenku.
 • 00:35:03 -Když byl ten proces, tak přijeli
  lidé z Francie a nabídli nám,
 • 00:35:08 že bychom se jakožto VONS
 • 00:35:10 mohli stát Ligou mezinárodní
  federace pro lidská práva,
 • 00:35:14 takže jsme byli vlastně jako
  jediná východoevropská organizace
 • 00:35:17 začleněná do mezinárodní významné
  organizace lidskoprávní,
 • 00:35:21 která dodnes existuje.
 • 00:35:28 -NĚMECKY VYZÝVÁ K VÝPOVĚDI
 • 00:35:33 -Řekl bych, že tyto nesrovnalosti
  vysvětluje atmosféra,
 • 00:35:35 ve které se vyšetřování odbývalo.
 • 00:35:38 V místnosti vyšetřovatele visely
  dva obrazy Stalina,
 • 00:35:41 k jehož odkazu se vyšetřovatel
  hrdě hlásil.
 • 00:35:46 V takové situaci se těžko diskutuje
  o lidských právech.
 • 00:35:50 -Ten vrchol toho procesu byl
  až v tom závěru,
 • 00:35:53 kdy byly ty závěrečné řeči.
 • 00:35:58 -Obviněný, máte právo se vyjádřit
  k podstatě obžaloby.
 • 00:36:04 -Nemíním se vyjadřovat k tomu,
  čemu vy říkáte obžaloba.
 • 00:36:08 Necítím se vinen, a proto nemám
  potřebu se hájit.
 • 00:36:13 -"Mrzí mě, že Československo
 • 00:36:15 je dnes pravděpodobně jediná země
  v Evropě,
 • 00:36:18 kde se takový proces ještě
  může konat.
 • 00:36:22 Nejsem nacionalista,
  ale tuto zemi mám rád
 • 00:36:25 a není mi lhostejný její osud
  a chci zde žít."
 • 00:36:31 -Pane Uhl, soud neslouží k diskusi,
 • 00:36:32 ale je tady proto, aby posoudil
  vaši trestnou činnost!
 • 00:36:37 -Já vás vůbec za soud, který by mě
  mohl soudit, nepovažuju.
 • 00:36:41 Vím, že vy, pane předsedo,
  nic posuzovat nebudete,
 • 00:36:45 o tom je už rozhodnuto
  na jiných místech.
 • 00:36:51 -No to se tedy vůbec už nemusíte
  vyjadřovat,
 • 00:36:53 když nás nepovažujete za soud.
 • 00:36:56 -Ano, je to zbytečné.
 • 00:37:00 -Tak je to vlastně dokumentární
  divadlo, což je zvláštní žánr.
 • 00:37:05 Ale v tomto smyslu tady bylo
  apelativní,
 • 00:37:08 že prostě lidi to berou vážně,
  i když vědí, že to je divadlo.
 • 00:37:16 -Chtěla bych se zmínit o motivaci,
 • 00:37:18 která mne přivedla k činnosti
  ve VONSu.
 • 00:37:21 V 60. letech jsem měla možnost
 • 00:37:23 účastnit se jako novinářka
  rehabilitačních procesů.
 • 00:37:26 -Paní Bednářová, to soud přece
  nezajímá! Mluvte k věci!
 • 00:37:30 -Já jsem ve VONSu byla právě proto,
 • 00:37:36 že jsem poznala zrůdnost rozsudků,
  které vedly i k popravám
 • 00:37:43 a naplněním mého života se stala
  snaha zabránit tomu,
 • 00:37:50 aby se už nic podobného nemohlo
  nikdy opakovat.
 • 00:37:55 Já prostě nemůžu žít jinak,
  i kdyby mě to mělo stát cokoli.
 • 00:38:02 -Úžasnou řeč tam měl samozřejmě
  Václav Havel.
 • 00:38:06 -Já bych rád, aby i moji
  spoluobčané z toho pochopili,
 • 00:38:11 že nejenom nechovám nepřátelství
  ke své vlasti,
 • 00:38:15 ale dokonce stále ještě věřím
  ve spravedlnost,
 • 00:38:18 za kterou se angažoval,
  a i bez nás bude angažovat,
 • 00:38:22 Výbor na obranu nespravedlivě
  stíhaných VONS.
 • 00:38:29 -Je to stanovisko Otty Bednářové
  k obžalobě.
 • 00:38:31 Je to skutečně mimořádné svědectví
  o statečnosti této ženy.
 • 00:38:39 "Považuji obžalobu
  za vykonstruovanou a nesmyslnou.
 • 00:38:41 Proto jsem podepsala Chartu 77,
 • 00:38:43 aby se nemohly opakovat tragické
  omyly 50. let.
 • 00:38:47 Obžaloba, kterou držím v ruce,
  je smutným důkazem toho,
 • 00:38:50 jak se u nás postupuje
  proti zastáncům lidských práv.
 • 00:38:59 -"Založili nelegální organizaci
 • 00:39:01 Výbor na obranu nespravedlivě
  stíhaných VONS
 • 00:39:05 a vyhotovili postupně
  velké množství písemností,
 • 00:39:09 v nichž hrubým způsobem
 • 00:39:11 pomocí vymyšlených nebo záměrně
  zkreslených údajů
 • 00:39:15 byly hrubě napadány bezpečnostní
  orgány, prokuratura, soudy,
 • 00:39:20 sbor nápravné výchovy.
 • 00:39:22 Tyto písemnosti rozšiřovali v ČSSR
  a dávali je k dispozici
 • 00:39:27 i zahraničním antikomunistickým
  centrálám,
 • 00:39:29 které jich využily k útokům
  proti nám
 • 00:39:33 v západním a emigrantském tisku
 • 00:39:35 a v relacích různých štvavých
  vysílačů typu Svobodná Evropa."
 • 00:39:44 -Pustili mě až za 2 dny,
  když už byly rozsudky vyneseny,
 • 00:39:49 a vím, že jsem šla k Ivě Hyblerové
 • 00:39:52 a tam jsem se dozvěděla,
  že Petr dostal 5 let.
 • 00:39:57 -Nás tři, teda Benda, Dienstbier
  a Havel a mě,
 • 00:40:03 odváželi jednou eskortou
  přes Olomouc.
 • 00:40:06 My jsme tam přespali ve vazbě,
  a když jsme vyšli ven,
 • 00:40:09 tak jsem viděl, že moji tři přátelé
  se vezou dál autobusem nespoutaný,
 • 00:40:15 zatímco mě na Mírov roburem,
  na medvěda.
 • 00:40:19 Já nevím, jestli víte,
  co je medvěd.
 • 00:40:21 To je takový zařízení, takovej pás,
 • 00:40:23 a máte želízka, který se samy
  utahujou ještě.
 • 00:40:28 A já jsem je teda potom viděl
  až po propuštění z výkonu trestu.
 • 00:40:34 -Byli jsme společenství.
  Nás pořád někdo navštěvoval,
 • 00:40:37 lidi na nás, jako přátelé z Charty,
  byli velmi hodní.
 • 00:40:43 -Já jsem se zachraňoval
  v tom druhým vězení
 • 00:40:46 vazbou na svoji ženu a 2 děti
 • 00:40:49 a díky jednomu psychologovi
  na Mírově,
 • 00:40:52 kterej mně říkal informace,
  jak to reflektuje svět,
 • 00:40:56 protože jako psycholog věděl,
  že to potřebuju.
 • 00:41:00 -Tehdy to bylo tak, že návštěvy
  byly jednou za půl roku,
 • 00:41:04 teda v té druhé nápravně-výchovné
  skupině,
 • 00:41:07 do které byl Petr zařazen.
 • 00:41:09 Takže za 5 let my jsme ho viděli
  devětkrát,
 • 00:41:11 devětkrát jsme za ním cestovali
 • 00:41:13 a devětkrát jsme ho mohli
  na hodinu navštívit.
 • 00:41:17 To nebylo jenom 5 let,
  on měl za sebou už 4 roky předtím,
 • 00:41:21 takže on dohromady 9 let, no.
 • 00:41:24 -9 let pouze.
 • 00:41:28 -Je to silnej člověk, no.
 • 00:41:32 -Já jsem najednou slyšela
  svýho syna hlas: "Mami!", jo?
 • 00:41:37 A to jsem poznala po hlase,
  že to je on.
 • 00:41:40 A tak jsem se sebrala a mazala jsem
  rychle na koupelnu
 • 00:41:43 a teď z okna jsem viděla,
  že tam stojí můj syn a Ivan Kyncl.
 • 00:41:48 Tak jsem jim mávala a dělala jsem,
  ať jdou pryč,
 • 00:41:51 protože jsem se strašně bála,
  aby je tam policajti nechytli.
 • 00:42:01 Mám nemocnou slinivku
 • 00:42:03 a musím dostávat určitý léky
  a musím jíst taky dietně,
 • 00:42:08 ale já jsem tam nedostávala
  tu dietní stravu a pracovala jsem.
 • 00:42:15 A musela jsem ráno v 6 vstávat
  a jít do šicárny
 • 00:42:20 a tam spravovat prádlo vězeňský
  a teprve odpoledne mě pustili.
 • 00:42:32 Já jsem totiž nejedla to,
  co mi dávali.
 • 00:42:35 Já jsem byla děsně vyčerpaná.
 • 00:42:42 -Spolu s bratrem Jiřím jsme dělali
  různé akce na to,
 • 00:42:49 abychom zveřejnili ten případ.
 • 00:42:53 Já, když jsem byl třeba
 • 00:42:54 několikrát taky samozřejmě
  v té době i zavíraný,
 • 00:42:56 a když jsem mluvil s těmi
  svými estébáky, říkal jsem:
 • 00:42:59 "Podívejte se, moje matka
  byla odsouzená
 • 00:43:01 za podvracení republiky na 3 roky
  do vězení,
 • 00:43:03 ale nebyla odsouzená k trestu
  smrti."
 • 00:43:06 Pak ji nakonec pustili
  ze zdravotních důvodů,
 • 00:43:09 a když ji pustili, tak prostě měla
  47 kilo,
 • 00:43:12 byla prostě jako ty lidi,
  co přišli z koncentráku,
 • 00:43:15 takže si myslím, že tam skutečně
  o život šlo.
 • 00:43:21 -Tak v tomhletom kufru máme
  všechny věci,
 • 00:43:23 který si manžel přivezl
  z kriminálu.
 • 00:43:26 A tohle jsou všechno pohledy,
  který tam různě dostával od přátel.
 • 00:43:29 Třeba tohle je Tereza Kohoutová,
 • 00:43:32 tohle je od Ziny,
  tohle je od Ottky.
 • 00:43:36 Já jsem mu tam vždycky posílala
  obrázky dětí.
 • 00:43:39 "Když si na mě stěžujete,
  tak napište tátovi",
 • 00:43:41 aby byl pořád pocit,
  že ten tatínek existuje.
 • 00:43:46 Tak tohle jsou fotografie našich
  5 dětí.
 • 00:43:48 Když byl manžel zavřený,
 • 00:43:50 chtěl, abychom poslali
  něco takovýho radostnýho.
 • 00:44:03 -Tady je záznam o domovní
  prohlídce, usnesení a protokol.
 • 00:44:07 Domovní prohlídka je opravdu
  hnusná věc.
 • 00:44:11 "Prohlídkou v 5:20 započato.
 • 00:44:17 Zalepená obálka s adresou
  Mrs. Margaret Thatcher,
 • 00:44:22 10 Downing Street, Londýn, Anglie.
 • 00:44:25 Odesílatel: Petruška Šustrová,
  Kolínská 13."
 • 00:44:28 My jsme se přestěhovali
  do vedlejšího domu,
 • 00:44:31 a protože ti nabyvatelé toho bytu
  tam našli odposlouchávací zařízení,
 • 00:44:38 a protože to odposlouchávací
  zařízení bylo Made in UK,
 • 00:44:41 tak jsem napsala dopis Margaret
  Thatcherové a požádala jsem ji,
 • 00:44:47 aby neprodávali odposlouchávací
  zařízení do Československa,
 • 00:44:52 protože to dávaj takovejm lidem,
  jako jsem já.
 • 00:44:58 -Tak jsem jezdil po strašně
  moc případech,
 • 00:45:01 po celý Moravě, na Slovensko,
  získat nějaký dokumenty,
 • 00:45:06 stačilo, já nevím, obžaloba
  nebo rozsudek
 • 00:45:09 nebo usnesení o zahájení
  trestního stíhání,
 • 00:45:12 no a na základě toho se potom
  to sdělení VONSu dalo napsat.
 • 00:45:16 My jsme zveřejňovali
  takový jména prokurátorů
 • 00:45:18 a že nejenom my neseme riziko
  svými jmény,
 • 00:45:22 ale že i represivní orgány,
  tam musej bejt uvedeni jménem.
 • 00:45:28 -Jednak existoval v Anglii
  Palach Press,
 • 00:45:32 kterej to okamžitě překládal
  do angličtiny a rozšiřoval,
 • 00:45:36 a jednak působil ve Vídni
  Ivan Medek, to asi diváci znají.
 • 00:45:41 Ivan Medek - Hlas Ameriky Vídeň.
 • 00:45:46 -This is the Voice of America.
 • 00:45:49 The following program is
  to Czechoslovakia.
 • 00:45:54 -Medek, Vídeň. Dobrý den.
 • 00:45:57 Dobrý den. Já budu mít dneska
  asi 5 minut. Jsou to 2 zprávy.
 • 00:46:02 -Musím říct, že pro šíření
  informací o Chartě
 • 00:46:06 ty zahraniční rozhlasový vysílačky
  udělaly nejvíc,
 • 00:46:10 opravdu jednoznačně nejvíc.
 • 00:46:15 -Já si myslím, že jsem byl uvězněn
  tadyhle v té krajní řadě, 3. patro.
 • 00:46:19 Jedna, dva, tři.
 • 00:46:22 Tak tady jsem v roce 1981 seděl,
 • 00:46:24 to byla takzvaná rozřazovací
  chodba,
 • 00:46:27 kde jsem seděl já, Jiří Hájek,
  Jiřina Šiklová, můj otec
 • 00:46:32 a celá řada těch lidí,
  kteří byli tehdy zatčeni,
 • 00:46:36 a zůstalo nás tady 8 nakonec.
 • 00:46:39 Olga Havlová tady seděla.
 • 00:46:43 To byla takzvaná kauza Kamion,
  kdy sem vlastně z Francie přijížděl
 • 00:46:49 takovej Peugeot narvanej
  literaturou,
 • 00:46:52 rozmnožovacími stroji a nějakými
  penězi,
 • 00:46:55 a oni o něm policajti věděli,
  protože jsme měli sebou udavače,
 • 00:46:59 a čekali na něj, na ten kamion,
  na hranicích v Dolním Dvořišti.
 • 00:47:04 No, a samozřejmě ho okamžitě
  rozpárali
 • 00:47:06 a z toho se začaly sypat
  všechny ty věci.
 • 00:47:09 No, tak nás zavřeli asi dvacet
  tehdy.
 • 00:47:12 Prostě osm lidí nás tady nechali
  rok ve vyšetřovací vazbě.
 • 00:47:18 Já jsem věděl, že jsem obviněnej
 • 00:47:21 z trestnýho činu podvrácení
  republiky na 3-10 let,
 • 00:47:24 a že mě to jako velmi zasáhlo.
 • 00:47:30 Pustili nás bez soudu,
 • 00:47:31 protože byl tehdy obrovskej
  mezinárodní tlak,
 • 00:47:34 hlavně z Anglie od Thatcherový
 • 00:47:36 a z Ameriky od senátora
  Edwarda Kennedyho.
 • 00:47:39 No, a když nás po roce propustili,
 • 00:47:41 tak jsem pak potkal v metru
  na Dejvický
 • 00:47:44 Oldu Hromádku, chartistu,
 • 00:47:46 který když mě viděl, tak prostě
  rozpřáh ruce,
 • 00:47:50 z těch rukou mu vypadla taška
 • 00:47:52 a z té tašky se na ty dlaždice
  tam vysypalo asi dvacet Svědectví,
 • 00:47:57 a já jsem si říkal: "Ježíšmarja,
  už to zase začíná!"
 • 00:48:02 -Infoch byl bulletin Charty,
 • 00:48:05 který začal vycházet
  už v roce 1978.
 • 00:48:09 Bylo to dělaný tak, aby vlastně
  byly systematické informace
 • 00:48:14 jak o všech dokumentech Charty
 • 00:48:17 a všechna sdělení Výboru na obranu
  nespravedlivě stíhaných.
 • 00:48:21 Hlavní osobou byl Petr
  a to před tím, než ho zavřeli,
 • 00:48:27 a místo Petr Uhl, Anglická 8,
 • 00:48:29 tak se tam psalo: Anna Šabatová,
  Anglická 8.
 • 00:48:35 -Tohle je moje vinohradská trasa,
 • 00:48:38 kde jsem roznášela přátelům
  dokumenty Charty
 • 00:48:41 a sdělení a Infochy.
 • 00:48:45 Tady bydlela Petruška Šustrová,
  v Kolínské 15.
 • 00:48:56 A tady, na Vinohradský 69,
 • 00:48:58 bydlela mluvčí Charty
  Hana Marvanová.
 • 00:49:07 Začala jsem se starat o Infoch,
  informace o Chartě 77.
 • 00:49:12 To dělal Petr Uhl a Anna Šabatová.
 • 00:49:16 Tady bydlela Hanka Šabatová
  a Petr Uhl, v Anglické 8.
 • 00:49:26 Tohle je slavná adresa: Ječná 7,
  kde bydlela rodina Němcových,
 • 00:49:31 a kde se scházeli chartisté
  a underground.
 • 00:49:40 Když jsme chodili po Praze,
 • 00:49:42 tak jsme většinou s sebou měli
 • 00:49:44 nějaký rezervní cigarety
  pro případ, že nás zavřou,
 • 00:49:47 kartáček na zuby, pastu.
 • 00:49:50 To jsem nebyla jenom já,
 • 00:49:52 která nosila tenhle balíček
  první pomoci.
 • 00:49:56 Tady má trasa končila -
  Karlovo náměstí 18,
 • 00:49:59 kde bydlela a bydlí
  rodina Bendových,
 • 00:50:02 a kde byl mimochodem založen
  i VONS.
 • 00:50:06 -A jak jste žili,
  abyste neživořili?
 • 00:50:08 -Z platu uklízečky za 500 korun
  měsíčně.
 • 00:50:12 Je to opravdu tak, že člověk má to,
  co nezbytně potřebuje,
 • 00:50:16 a že někdo ještě vyšší,
  než jsou vrchnosti, nad ním bdí
 • 00:50:23 a nikdy jsme neměli hlad
  nebo takový jako nedostatek.
 • 00:50:28 Nikdy jsme neměli přebytek,
 • 00:50:30 ale měli jsme tolik, že jsme se
  mohli dokonce i dělit.
 • 00:50:35 Jakub, Pavla, Jana, Veronika,
  David, Markéta, Ondřej.
 • 00:50:44 Já jsem to dělala pro ty děti,
  kvůli těm dětem.
 • 00:50:47 Vzpomínala jsem si na svoje
  dětství,
 • 00:50:50 kdy právě bylo nepochopitelné,
 • 00:50:53 jak můžou dospělí nechat dospět
  věci tak daleko,
 • 00:50:57 že pak jimi vládne strach.
  A strach je strašný vládce.
 • 00:51:05 Nechtěla jsem, aby moje děti
  vyrůstaly do takové doby
 • 00:51:09 a žily v takovém světě.
 • 00:51:12 Takže to byl asi ten hlavní motiv,
  prostě že to tak není možný nechat,
 • 00:51:17 že nemůže člověk být lhostejný,
  byť se to třeba neděje zrovna jemu
 • 00:51:23 a ví, že kdyby držel hubu a krok,
 • 00:51:25 tak může nějakým způsobem existovat
  sám pro sebe.
 • 00:51:30 Ale nejsme na světě sami pro sebe!
 • 00:51:36 -Tak mě zatkli na výroční schůzi
  JZD v Dolní Cerekvi.
 • 00:51:48 Hlavní důvod byl formálně,
 • 00:51:50 že jsem shromažďoval a rozšiřoval
  nepřátelskou literaturu.
 • 00:51:58 Člověk někdy samozřejmě cítí
  odpor nebo vztek, že jo,
 • 00:52:05 ale já jsem si vždycky připomínal
  ty biblické texty,
 • 00:52:10 že máme i bezpráví snášet trpělivě.
 • 00:52:17 Rozsudek jménem republiky:
  "Obžalovaný Ing. Jan Litomiský
 • 00:52:23 odsuzuje se k trestu odnětí svobody
  na 3 roky."
 • 00:52:35 "Na Litomiského podporu proběhla
 • 00:52:37 řetězová hladovka 13 francouzských
  občanů,
 • 00:52:42 Jaroslava Hutky a jeho manželky
  v kostele Saint-Merri v Paříži
 • 00:52:48 s cílem upozornit na Litomiského
  osud
 • 00:52:51 a dalších politických vězňů
  v Československu."
 • 00:52:58 Věděl jsem, že všecko, co prožívám,
  že to není zbytečné,
 • 00:53:03 že to vyvolává solidaritu,
 • 00:53:05 a že je tu spousta lidí,
  kteří jsou ochotni mi pomáhat.
 • 00:53:15 Ten ochranný dohled trval 2 roky
  po propuštění z vězení
 • 00:53:21 a musel jsem čtyřikrát týdně jezdit
  do Pelhřimova
 • 00:53:25 se hlásit na policejní stanici.
 • 00:53:31 To je moje farnost v evangelickém
  kostele v Opatově.
 • 00:53:36 Do tohoto kostela tedy patřím.
 • 00:53:41 Sem jsem nesměl chodit v době
  ochranného dohledu,
 • 00:53:43 pravděpodobně proto, že to je
  už za hranicemi okresu Pelhřimov
 • 00:53:49 a estébáci by prostě nesnesli,
 • 00:53:51 abych chodil do kostela
  do jiného okresu.
 • 00:53:56 Tady na tom sloupu měli estébáci
  kameru,
 • 00:53:59 která mířila přímo na vchod
  a sledovala každého,
 • 00:54:03 kdo přichází nebo odchází z domu.
 • 00:54:09 Tak tady jsou dopisy z Japonska.
 • 00:54:14 Tady to je celý napsaný
  v japonštině.
 • 00:54:21 "Vážený pane Litomiský,
  vy jste musel stát za pravdou,
 • 00:54:24 bojovat pro pravdu, a proto vás
  považuji za vynikajícího člověka.
 • 00:54:29 Budu vám stále psát,
  dokud nebudete na svobodě.
 • 00:54:33 Chtěl bych bojovat proti komunismu.
 • 00:54:37 Přeji vám, abyste neztratil naději
  a vůli k životu.
 • 00:54:42 Váš přítel v Japonsku.
 • 00:54:50 -Tady jsem bydlela v roce 1981,
  když mě přepadli v noci estébáci.
 • 00:55:00 Vzbudil mě zvonek,
  někdy asi ve 2 ráno.
 • 00:55:02 Tak jsem se teda zeptala,
  kdo tam je,
 • 00:55:04 a bylo mi řečeno, že tam je Magor.
 • 00:55:09 Tady tyhlety dveře jsem otevřela
 • 00:55:11 a estébáci na mě skočili
  a začali mě mlátit.
 • 00:55:16 Skočil po mně chlap,
  zacpal mi pusu,
 • 00:55:19 takže jsem nestačila
  ani vykřiknout, a vlítli tam další.
 • 00:55:24 A začalo to tak, že mě odvlekli
  ke dveřím, ke kuchyni,
 • 00:55:27 chytli mě za vlasy a mlátili mně
  hlavou o futro těch dveří.
 • 00:55:35 Pak mě povalili.
 • 00:55:36 Já jsem byla v noční košili
  a tu košili ze mě strhali.
 • 00:55:41 Potom tam bylo takový jako,
  nechci o tom mluvit,
 • 00:55:44 o tom sexuálním nějakým násilí.
 • 00:55:48 Pak mně prostě příšerně ostříhali
  nějak vlasy a polili voňavkou.
 • 00:55:57 Já jsem ležela na zemi,
  cejtila jsem, že je průvan,
 • 00:56:00 to znamená, že byly otevřený dveře
  na chodbu do bytu,
 • 00:56:04 a tak jsem se zvedla, a myslím,
  že jsem zvracela taky.
 • 00:56:11 To mě fotografoval Vlasta Třešňák.
 • 00:56:14 Já jsem měla na stehně perfektní
  otisk boty estébácký,
 • 00:56:19 jak do mě kopali.
 • 00:56:23 A já jsem si říkala:
  "Tak možná, že umřu, no."
 • 00:56:26 A říkala jsem si prostě:
 • 00:56:27 "No, tak asi umřu, no.
  Tak umřu, no."
 • 00:56:39 -Největší krize Charty i VONSu
  byla v roce 1981,
 • 00:56:45 kdy vrcholila činnost Solidarnosci
  v Polsku
 • 00:56:49 a opravdu ty represe byly velké.
 • 00:56:53 Jezdil jsem na soudy a zpracovávali
  jsme také sdělení,
 • 00:56:56 no a především také člověk
  povzbuzoval lidi,
 • 00:56:59 příbuzné těch zavřených,
 • 00:57:02 a jezdili jsme na procesy,
  to stálo poměrně dost času.
 • 00:57:09 Přišel za mnou Miloš Rejchrt,
  což byl jeden z mluvčích v r. 1980,
 • 00:57:14 jestli bych nevzal tuto službu
  mluvčího za křesťany.
 • 00:57:19 Ale estébáci se to nějakým způsobem
  dozvěděli,
 • 00:57:22 asi z odposlechu nebo odkud,
 • 00:57:24 no tak jsem byl zavřen
  při nějaké příležitosti na 48,
 • 00:57:29 na Bartolomějské,
 • 00:57:31 a tam jsem tedy dostal
  pořádnou nakládačku.
 • 00:57:34 No, ponížení a vztek, ale potom,
  když jsem vyšel
 • 00:57:39 a fakt jsem byl docela zbitej dost,
 • 00:57:41 protože mě tady bolely žebra,
  tekla mi z nosu krev,
 • 00:57:44 ale říkal jsem si: "Já nemohu
  přece zůstávat
 • 00:57:47 jenom v nějakém vzteku
  nebo nenávisti!",
 • 00:57:49 takže přiznávám, že jsem měl
  nenávist vůči těm estébákům,
 • 00:57:54 ale postupně jsem se od toho
  osvobodil,
 • 00:57:57 protože člověk nemůže žít
  pořád z něčeho jako negativního.
 • 00:58:14 -To bylo v rámci oficiální akce
  ministerstva vnitra,
 • 00:58:18 která se nazývala Asanace.
 • 00:58:20 A to byla právě nátlaková skupina
  těchhle estébáků,
 • 00:58:24 který se snažili nepohodlný lidi
  vyštvat ven.
 • 00:58:30 My jsme počítali s tím,
  že nás zavřou, jo,
 • 00:58:33 ale já jsem si uvědomila,
 • 00:58:34 že jsem asi nepočítala nikdy s tím,
  že by mě chtěl někdo zabít, jo?
 • 00:58:38 Takže potom jsme se rozhodli
  ještě s Jiřím Bednářem,
 • 00:58:43 že odjedeme.
 • 00:58:46 Mám vlastně dodneška ten pocit
  viny a zrady,
 • 00:58:49 že tady nechávám lidi v tom,
  co se tady děje,
 • 00:58:54 a to byl hroznej pocit.
 • 00:59:00 Tam bylo opravdu strašně moc lidí,
 • 00:59:02 já nevím, třeba 50, 100, 150,
  nevím.
 • 00:59:06 A ten moment, když se ten vlak
  rozjel,
 • 00:59:08 tak všichni ty lidi zvedli ruku
  a začali mávat, jo?
 • 00:59:12 A to byl takovej les rukou,
  to bylo prostě hrozný.
 • 00:59:16 A ještě si pamatuju,
  že Ottka Bednářová,
 • 00:59:19 maminka teda Jirky a Honzy
  a maminka Ivy Hyblerový,
 • 00:59:24 tak se za tím vlakem rozběhly, jo,
  a ten vlak jel do tunelu.
 • 00:59:30 To bylo hrozný! Hrozný!
 • 00:59:40 -Odjeli jsme v únoru 1981,
 • 00:59:43 to byla ta akce Asanace,
  kterou podnikalo StB.
 • 00:59:50 A když tedy vyhrožovali,
  že se něco dětem stane,
 • 00:59:53 tak to byla asi ta poslední kapka.
 • 00:59:58 Samozřejmě jsem odjížděl
  velice nerad,
 • 01:00:00 už jenom proto, že jsem tady
  nechal kamarády,
 • 01:00:03 kteří potřebovali pomoc.
 • 01:00:06 Ta země mě eminentně zajímala
  jako moje vlast, že,
 • 01:00:10 jak vypadá a za co jsem
  bojoval tady.
 • 01:00:17 No, a pak si člověk říkal,
 • 01:00:18 že už nikdy neuvidí své příbuzné,
  známé, kamarády.
 • 01:00:25 -Já si myslím, že to nejdůležitější
  z Charty 77 je to,
 • 01:00:29 že je možné se domluvit
 • 01:00:31 a společně vystoupit proti
  nespravedlnosti.
 • 01:00:34 To si myslím, že by byla věc,
 • 01:00:36 na kterou byste si mohli
  vzpomenout,
 • 01:00:38 když se vám něco podobného
  bude dít.
 • 01:00:40 A taky je to věc, která nám
  připomíná,
 • 01:00:43 že základem toho lidského
  společenství
 • 01:00:46 může být ta vzájemná
  solidarita a pomoc.
 • 01:00:50 -A v této chvíli už slyšíme
  fanfáry ze Smetanovy Libuše.
 • 01:00:54 Přichází prezident republiky.
 • 01:00:59 -Já jsem dostala oznámení,
 • 01:01:02 že budu vyznamenána na Hradě
  Řádem Masaryka
 • 01:01:06 a já jsem hned napsala dopis
  panu prezidentovi,
 • 01:01:12 že si to nezasloužím,
  protože jsem dál v tý straně,
 • 01:01:16 a že si to nemůžu odpustit.
 • 01:01:19 A vzápětí mně pak volal pan Medek,
  že si to musím teda vzít.
 • 01:01:25 Já jsem říkala: "Nezlobte se,
  ale já tam u toho nechci bejt."
 • 01:01:29 No, a řekla jsem svýmu
  synovi Jiřímu,
 • 01:01:31 aby tam místo mě to teda převzal.
 • 01:01:38 Dostala jsem tento řád od Havla,
  takže moc děkuju.
 • 01:01:43 Ale sama jsem měla pocit,
  že si ho nezasloužím.
 • 01:01:49 -Řád Tomáše Garrigua Masaryka
  Ottě Bednářové
 • 01:01:52 za vynikající zásluhy
  o demokracii...
 • 01:01:55 -Rozhlasová a televizní novinářka
  Otta Bednářová
 • 01:01:57 patří mezi první signatáře
  Charty 77
 • 01:01:59 a zakladatele Výboru na obranu
  nespravedlivě stíhaných.
 • 01:02:02 Řád přebírá její syn Jiří Bendář.
 • 01:02:07 -Vidíme teďko, jak se řadě lidí
  jeví snadný cokoli říct,
 • 01:02:11 jak je laciný cokoli říct,
 • 01:02:14 ale taky víme, že dokud se za to
  nemůže ten člověk nějak zaručit,
 • 01:02:17 tak to nemá vlastně vůbec
  žádnou hodnotu.
 • 01:02:20 Myslím, že se během toho období
  Charty 77 podařilo vlastně ukázat,
 • 01:02:27 že tady mohou být slova,
  která jsou míněna vážně,
 • 01:02:30 protože za ně někdo ručí,
 • 01:02:32 a protože někdo taky za ně
  vlastně sedí ve vězení.
 • 01:02:37 -My jsme to dělali nejenom
  z přesvědčení
 • 01:02:39 a kvůli tomu, co jsme vždycky
  tvrdili,
 • 01:02:41 že nezáleží na tom, čeho docílíme,
 • 01:02:43 ale že děláme něco, co považujeme
  za správný.
 • 01:02:47 -Já jsem byl vychovávanej
  nějakým způsobem,
 • 01:02:49 spíš v povinnostech, než v právech,
  ale když někdo ty práva porušoval,
 • 01:02:54 tak jsem byl vychovávanej,
  že se to nemá nechat bejt.
 • 01:03:02 -Zůstal nám ten odpor k manipulaci,
 • 01:03:05 nedůvěra tomu vyprovokovanému
  strachu,
 • 01:03:10 který vždycky lidi spíš uvádí
  do většího nebezpečí
 • 01:03:14 pod ochranou někoho, kdo potom
  té ochrany může zneužít natolik,
 • 01:03:19 že tady máme totalitu
  a budeme se divit.
 • 01:03:24 -Lidé si na tu svobodu už zvykli
  jako na nějaký požitek,
 • 01:03:28 na který mají automaticky nárok,
  ale...
 • 01:03:32 -Demokracie nezůstane sama od sebe.
 • 01:03:35 Demokracie se musí bránit furt.
 • 01:03:40 -Takže se může stát, že v honbě
  za materiálními požitky
 • 01:03:44 můžeme tu svobodu zase ztratit.
 • 01:03:48 -Protože totalita je nezmar.
 • 01:03:53 -Jakmile se lež stává pravidlem,
 • 01:03:55 lidem to přestává vadit,
  že jim někdo lže,
 • 01:03:58 no tak to musí se zase určitá
  část lidí proti tomu postavit.
 • 01:04:04 -Pravda je duchovní moc,
  které se otevíráme.
 • 01:04:08 Poznáte pravdu
  a pravda vás osvobodí.
 • 01:04:13 A to jsem z toho Ježíšova evangelia
  přijal,
 • 01:04:15 že nás to zavazuje nejenom
  žít slušný osobní život,
 • 01:04:19 ale starat se také o veřejné věci.
 • 01:04:26 Skryté titulky: Vlasta Malíková
  Česká televize 2018

Související