iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
10. 8. 2019
na ČT1

1 2 3 4 5

0 hlasů
2173
zhlédnutí

Týden v regionech (Brno)

Zasažený region — Tři minuty z...: Nemojany — Libušín a Maměnka — Léto v disentu: Pavel Barša — Mamut přes Nové Mlýny

26 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Týden v regionech

 • 00:00:00 TÝDEN V REGIONECH
 • 00:00:08 Znojemsko patří
  k nejhůře zasaženým regionům.
 • 00:00:11 Kůrovec zlikvidoval
  statisíce stromů.
 • 00:00:14 Jak se mu bránit?
 • 00:00:16 Točila Lucie Kučerová.
 • 00:00:19 Byl tak zvaně u toho.
 • 00:00:21 Jeho léto před listopadem 1989
  poznamenaly informace
 • 00:00:26 o krvavě potlačeném protestu na
  náměstí Nebeského klidu v Pekingu.
 • 00:00:30 Do sametové revoluce zbývalo
  jen pár měsíců.
 • 00:00:35 Libuším a Maměnka.
 • 00:00:37 Dva skvosty z dílny architekta
  Dušana Jurkoviče
 • 00:00:40 na valašských Pustevnách získávají
  znovu svoji původní podobu.
 • 00:00:52 -Lýkohub borový.
 • 00:00:54 -Taky brouk?
 • 00:00:56 -Taky brouk.
 • 00:00:57 Kůrovec.
 • 00:00:58 -Znojemsko.
 • 00:00:59 Jen málo regionů v zemi zasáhlo
  sucho posledních let citelněji.
 • 00:01:04 Třeba Lesy ČR
  tady ještě před 3 lety
 • 00:01:07 měly nastojato zásobu 780 tisíc
  kubíků smrkového dřeva.
 • 00:01:10 Teď je to 330 tisíc.
 • 00:01:12 Usychají celé části lesa.
 • 00:01:15 Třeba odtud před pár lety
  pro stromy nebyl vidět horizont.
 • 00:01:20 Teď zbývá jen skupina
  suchých borovic.
 • 00:01:22 Václav Lukášek pracuje
  v lesnictví skoro 35 let.
 • 00:01:26 Sucha podle něj přicházela vždy,
  ale tak dlouhá
 • 00:01:29 a intenzivní nepamatuje.
 • 00:01:31 Žíznivé stromy pak decimují
  škůdci.
 • 00:01:34 A kalamita v lesích,
  která zasáhla celé Česko,
 • 00:01:37 tak pokračuje dál.
 • 00:01:39 -Tady ho máte živého.
 • 00:01:41 -Vyschlé dřeviny totiž nemají
  dost vláhy na to,
 • 00:01:44 aby brouka zalily smůlou.
 • 00:01:46 Což je ve zdravém lese jejich
  přirozená a účinná obrana.
 • 00:01:50 -To je larva tesaříka.
 • 00:01:52 -Stále teplejší klima i erozi půdy
  z velkých lánů se snaží
 • 00:01:57 lesníci zmírnit.
 • 00:01:59 Tady nedaleko Suchohrdel třeba
  nově vysazeným větrolamem.
 • 00:02:03 Tisíce stromů a keřů tu rostou
  od loňska na 6 ha.
 • 00:02:06 Dostaly oplocení, zálivku.
 • 00:02:08 I tak jich 40 % nepřežilo,
  místy dokonce 80 %.
 • 00:02:12 -Strom je suchý,
  je vidět i na lomu,
 • 00:02:15 že bude muset být vyměněn.
 • 00:02:17 -Sazenic mají lesy dost
  a s dosadbami vždy počítají.
 • 00:02:21 Tady je ale přece jen míra
  škod překvapila.
 • 00:02:24 Druhy do výsadeb totiž pečlivě
  vybírali.
 • 00:02:27 -Větrolamy mají svoji konstrukci.
 • 00:02:30 V hlavním patru se jedná
  o dub letní, dub zimní,
 • 00:02:33 střední patro je lípa, habr,
  plané hrušně, plané jabloně,
 • 00:02:37 a to keřové patro jsou dříny,
  hlohy, svída a další keře.
 • 00:02:41 -Dá se říct, které z nich jsou
  odolné vůči suchu?
 • 00:02:45 -No, odolné vůči suchu by měly
  být všechny.
 • 00:02:48 -Přitom nedaleko odtud
  je vláhy dost.
 • 00:02:51 Lesníci tady před pár lety
  zřídili v lese mokřad.
 • 00:02:55 Voda se v něm drží, i když jsou
  blízká stanoviště vyprahlá.
 • 00:02:59 -Dochází k vývoji obojživelníků,
  slouží jako napáječka
 • 00:03:04 v současném suchém období
  pro zvěř a jako krajinný prvek.
 • 00:03:08 -A tady už Školní lesní podnik
  Masarykův les na hranicích Brna.
 • 00:03:12 I zde se hospodáři pomalu smiřují
  s tím, že jehličnany na těchto
 • 00:03:17 pozemcích v budoucnu neporostou.
 • 00:03:19 Třeba kůrovcového dřeva borovic
  je tady teď tolik a je tak levné,
 • 00:03:24 že se nevyplatí ho kácet.
 • 00:03:26 -Borovice zůstanou stát v lese.
 • 00:03:29 Kůrovec tento porost opustil,
  takže už není nebezpečný.
 • 00:03:33 -Naopak na místě může
  mrtvé dřevo prospět.
 • 00:03:36 Souše podrost zastíní
  a když později padnou na zem,
 • 00:03:40 zadrží vodu.
 • 00:03:41 Časem se také stanou domovem
  jiných lesních společenstev.
 • 00:03:45 -Říkáme tomu mrtvé dřevo,
  které je významnou částí
 • 00:03:49 těch ekosystémů.
 • 00:03:51 -Jehličnany ano, ale teď začaly
  prosychat i duby a buky.
 • 00:03:55 Jedna z odpovědí je v koruně.
 • 00:03:57 Parazitický ochmet stromy vysává
  podobně jako jmelí.
 • 00:04:01 Odborníci tak hledají dřeviny,
  které by suchu odolávaly lépe.
 • 00:04:05 Chystají třeba pokusy
  s dubem rodu cer.
 • 00:04:09 -Ty semenné roky bývají jednou
  za dva až čtyři roky.
 • 00:04:13 -Dub cer se dá poznat podle
  zvláštního obalu budoucích žaludů.
 • 00:04:17 Až dozrají, budou mít 2,5 až 3 cm.
 • 00:04:20 -Tady jsou vidět žaludy,
  které jsou typické tou
 • 00:04:23 ostnitou číškou a na rozdíl
  od ostatních žaludů
 • 00:04:27 od těch domácích druhů dozrávají
  až druhým rokem.
 • 00:04:31 -Několik exemplářů roste
  i v Brně na Hádech.
 • 00:04:34 Doma je tento druh na Balkáně.
 • 00:04:36 -Je odolnější než dub letní
  a zimní, co se týká sucha.
 • 00:04:40 A zatím v našich podmínkách
  vítězí.
 • 00:04:44 -Výzkumníci ze Školního lesního
  podniku se ale chtějí soustředit
 • 00:04:48 i na druhy původní, domácí.
 • 00:04:50 Jak říkají, schopnost mladých
  semenáčů se adaptovat na nové,
 • 00:04:54 sušší klima, je velká.
 • 00:04:56 Nadějí může být i opomíjený
  jeřáb břek.
 • 00:05:21 Jižní Moravu už pět let
  trápí sucha.
 • 00:05:24 A sucha s teplem prý bude stále
  víc a víc a můžeme si za sami,
 • 00:05:29 protože je nám všechno jedno.
 • 00:05:31 Pro ty, kteří se bojí, že globální
  oteplování a amorální přístup
 • 00:05:35 k přírodě promění Moravu
  ve středozemní krajinu bez moře,
 • 00:05:39 máme jasný vzkaz.
 • 00:05:41 Všechno jsou to jen aktivistické
  řečičky a mladá Švédka Greta
 • 00:05:45 by měla chodit především do školy
  a dělat domácí úkoly, a neplést se
 • 00:05:50 pod nohy dospělým.
 • 00:05:52 Ale vážně.
 • 00:05:53 Greta je skvělá
  a otevírá klíčová témata.
 • 00:05:56 Ekologie není o sbírání víček
  od plastových nápojů,
 • 00:06:00 musíme zakázat plastové láhve
  a všechno co nám škodí.
 • 00:06:04 Jasně, všechno to bude ještě chvíli
  trvat, kdo by myslel na to,
 • 00:06:08 jestli bude za 50 let na jižní
  Moravě stavět sněhuláka z písku
 • 00:06:13 a místo hub sbírat mandarinky.
 • 00:06:15 Ale zdá se,
  že situace je vážná.
 • 00:06:18 Toto léto nám to potvrzuje.
 • 00:06:20 Možná je čas, aby se starší
  generace učila od té mladší.
 • 00:06:27 Možná má ta Švédka pravdu a možná
  to není skandinávská záležitost,
 • 00:06:33 ale týká se to i nás: tady v Brně,
  Břeclavi, Vyškově nebo Blansku.
 • 00:06:48 Co zajímavého se vejde do 3 minut?
 • 00:06:50 To se každý týden přesvědčujeme
  v jedné obci vylosované z klobouku,
 • 00:06:55 kam vyrážíme nečekáni, nezváni,
  s kamerou.
 • 00:06:58 Nemojany leží na úpatí
  Drahanské vrchoviny,
 • 00:07:03 je to odsud kousek do Vyškova
  i do Moravského krasu.
 • 00:07:08 Jako první nás zaujala dominanta
  kostela na kopci přímo nad obcí.
 • 00:07:13 Jak jsme se ale vzápětí dozvěděli,
  stavba viditelná z širokého okolí
 • 00:07:18 patří do katastru sousední vesnice.
 • 00:07:21 -To nemojanští páni
  kdysi dávno propili.
 • 00:07:24 Jo, to je v kronice.
 • 00:07:26 Ta Liliová hora patří Lulču.
 • 00:07:28 To je celé propité.
 • 00:07:30 -Nemojanští páni údajně
  pozemky Liliové hory
 • 00:07:34 i s kostelem svatého Martina
  z 18. století prohráli v kartách.
 • 00:07:38 Svatostánkem, křížovou cestou
  vedoucí k němu,
 • 00:07:41 i vyhlídkou do krajiny se tak
  dnes může chlubit sousední Luleč.
 • 00:07:47 A nejen tím.
 • 00:07:48 Toto malebné železniční nádraží
  prý také dřív patřilo
 • 00:07:52 do katastru Nemojan
  a obec o něj přišla
 • 00:07:55 kvůli pověstné pijatice.
 • 00:07:58 Historické dohady by možná
  na pravou míru uvedl
 • 00:08:02 zdejší starosta,
  kterého jsme zastihli u školy.
 • 00:08:05 Měl ale napilno a tak nás jen
  nasměroval k další zajímavosti.
 • 00:08:10 Po chvíli hledání jsme objevili
  pramen Bařina,
 • 00:08:17 s čistou a velice dobrou vodou,
  která v horkém letním dni
 • 00:08:22 pěkně osvěží.
 • 00:08:23 Vyvěrá ze země za budovou
  bývalého mlýna.
 • 00:08:27 Nemojany prý dřív na Vyškovsku
  platily za jakousi
 • 00:08:30 mlynářskou velmoc.
 • 00:08:32 Mlýny tu byly svého času
  dokonce tři.
 • 00:08:35 Jeden z nich, na rozdíl od tohoto,
  dnes zdaleka nechátrá.
 • 00:08:40 -Mlýn Chobot?
 • 00:08:41 -Tady vidíte tu tabulku?
 • 00:08:43 Tam jsou chatky, koně tam chovají.
 • 00:08:46 -Kolchoz tam měl kdysi prasata.
 • 00:08:49 A teď se jeďte podívat,
  jak je to tam vyšpendlený.
 • 00:08:58 -Areál mlýna pod rybníkem
  dnes slouží rekreaci
 • 00:09:01 a společenským akcím.
 • 00:09:03 K mlýnu vždy patřilo hospodářství
  a to tady platí i v současnosti.
 • 00:09:08 Vlastně má spíš podobu malé zoo.
 • 00:09:10 Kromě ovcí, muflonů, lam nebo celé
  řady ptáků chovají hlavně koně.
 • 00:09:18 -Tady je jeden kůň
  a vzadu jsou další.
 • 00:09:22 Když půjdete kolem rybníka,
  tak je uvidíte.
 • 00:09:26 -A kolik jich máte?
 • 00:09:28 -24.
 • 00:09:35 Ráno nakrmit, vypustit, udělat
  hnoje, údržbu co tady tak je,
 • 00:09:40 a večer zas pozavírat.
 • 00:09:43 Nachodím tak 30 kiláků denně.
 • 00:09:49 -Ve stáji si tady dokonce léčí
  zranění koňská celebrita,
 • 00:09:53 která se nedávno objevila
  v historickém filmu
 • 00:09:56 o našem prvním prezidentu
  Masarykovi.
 • 00:10:04 Vlevo beznaděj,
  vpravo radostné očekávání.
 • 00:10:07 Dva zcela rozdílné pocity jsou
  z těchto záběrů zřejmé.
 • 00:10:11 Časově je od sebe dělí 5,5 roku.
 • 00:10:14 Libušín, zdobná stavba
  na beskydském vrcholu Pustevny,
 • 00:10:18 stál třikrát na pokraji záhuby.
 • 00:10:21 Po válce, na konci 80. let,
  a pak 3. března 2014,
 • 00:10:24 v den ničivého požáru.
 • 00:10:27 Konec se nikdy nekonal,
  naštěstí.
 • 00:10:30 Libušín nenechali padnout lidi,
  kteří na jeho záchranu poslali
 • 00:10:34 10 z potřebných 100 milionů korun,
  a s nimi šikovní řemeslníci.
 • 00:10:39 -Co architekt nakreslí,
  tak my to dáme jedna ku jedné,
 • 00:10:43 jestli to souhlasí.
 • 00:10:45 -Je to delikátní práce.
 • 00:10:46 Třeba tyto malby na zdi
  od Mikoláše Alše
 • 00:10:49 jsou zpátky v interiéru.
 • 00:10:51 V původní barevnosti, tak jako
  v den otevření před 120 lety,
 • 00:10:56 na začátku srpna 1899.
 • 00:10:58 Zpět jsou zbojníci Jánošík nebo
  Juráš, nebo třeba Portáš Stavinoha.
 • 00:11:03 -Restaurátor šel do těch
  nejmenších detailů,
 • 00:11:06 byla to veliká práce.
 • 00:11:08 Mnohaměsíční.
 • 00:11:10 -Skloubit staré s novým,
  to je největší výzva Libušína.
 • 00:11:14 Libušín má vypadat jako v době své
  největší slávy, tak jak ho viděl
 • 00:11:18 architekt Dušan Jurkovič, zároveň
  ale musí vyhovět 21. století.
 • 00:11:23 Proto v jídelně bude plynový
  samozhášecí systém,
 • 00:11:27 aby se ohnivá tragédie
  nemohla opakovat.
 • 00:11:30 Byli jsme u prvního testu,
  ze stavby nemohlo uniknout
 • 00:11:33 vůbec nic.
 • 00:11:35 Čas kvapí.
 • 00:11:37 Práce na zevnějšku Libušína
  musí řemeslníci stihnout
 • 00:11:40 do začátku zimy, na počasí
  v horách se nedá spoléhat
 • 00:11:44 ani uprostřed léta.
 • 00:11:46 Jakýkoliv výkyv počasí mění
  pečlivě připravené plány.
 • 00:11:50 -Včera pršelo,
  tak nemohou natírat,
 • 00:11:53 protože je to lehce navlhlé.
 • 00:11:55 -To na sousední Maměnce
  takový problém nehrozí,
 • 00:11:59 okrasné ornamenty tu kryje stříška.
 • 00:12:02 Obě legendární budou barevně
  sladěny a důstojně připomenou
 • 00:12:06 Dušana Jurkoviče, kterému se
  ne nadarmo říkalo básník dřeva.
 • 00:12:10 Elitní řemeslníci už mají
  k cíli opravdu blízko.
 • 00:12:14 V zimě dopracují interiér
  a na jaře, s novou sezónou,
 • 00:12:17 obě legendární útulny
  znovu přivítají turisty.
 • 00:12:21 Tak, jako před 120 lety.
 • 00:12:33 -V těch 80. letech, když jsme něco
  dělali, muziku a tyhle věci,
 • 00:12:38 tak to nemělo být bráno
  jako odboj, ale jako způsob,
 • 00:12:42 jak si najít nějaký prostor
  svobody a způsob života,
 • 00:12:48 kde se budem cítit sami sebou.
 • 00:12:58 -Chladný Palachův týden -
  tiché jaro, a pak léto,
 • 00:13:02 o kterém nikdo nevěděl,
  že je tím posledním.
 • 00:13:05 Horký vzduch června 1989
  prořízlo Několik vět.
 • 00:13:09 Petici, sepsali signatáři Charty 77
  a sílu ji dodaly hlavně
 • 00:13:13 podpisy lidí,
  od kterých to málokdo čekal.
 • 00:13:18 -Řekněme paní Zagorová.
 • 00:13:20 Je to milá holka.
 • 00:13:22 Ale ona už tři roky po sobě
  bere 600 tisíc každý rok.
 • 00:13:26 -Hana Zagorová, Rudolf Hrušínský,
  Zdeněk Svěrák, Jan Čenský
 • 00:13:30 a mnoho dalších.
 • 00:13:32 Petice Několik vět postavila
  most mezi disidenty
 • 00:13:35 a tzv. šedou zónou - obyčejnými
  lidmi, kteří sebrali odvahu.
 • 00:13:40 Tak začalo poslední léto
  v totalitě, a o něm tu budou
 • 00:13:44 až do konce prázdnin vyprávět ti,
  kteří reálný socialismus
 • 00:13:48 rozkládali odsud, z Moravy.
 • 00:14:03 Brno roku 1984: Pavel Barša
  úspěšně dostudoval filozofii
 • 00:14:07 a stal se nočním hlídačem.
 • 00:14:10 Kdyby chtěl svůj obor
  přednášet na univerzitě,
 • 00:14:13 musel by totiž vstoupit
  do komunistické strany.
 • 00:14:17 A to nechtěl.
 • 00:14:18 Místo toho se věnoval hudbě,
  která totalitní režim provokovala.
 • 00:14:24 -No já jsem basák.
 • 00:14:26 S těma basovýma strunama to jde
  jednodušeji než s těmahle.
 • 00:14:33 Ta první formace, to se jmenovalo
  Odvážní bobříci, to jsme hráli
 • 00:14:38 1981 - 1982, ale potom jsme
  s tím Bobrem a Martinem Dohnalem
 • 00:14:45 dali dohromady jinou kapelu
  Pro pocit jistoty,
 • 00:14:51 který hrál na klavír, a s tím jsme
  potom hráli až do konce 80. let.
 • 00:15:09 Trošku politizovat jsme se
  začali až tom roce 1986,
 • 00:15:14 když zavřeli Jazzovou sekci,
  což byla taková organizace,
 • 00:15:18 která podporovala alternativní
  kapely, jako jsme byli my.
 • 00:15:23 A začala se organizovat nějaká
  podpisovka na jejich podporu.
 • 00:15:30 A v té době jsme se začali
  zajímat víc, protože jsme chtěli
 • 00:15:34 sbírat ty podpisy,
  ale nevěděli jsme, jak na to.
 • 00:15:40 Takže jsme kontaktovali
  brněnský disidenty.
 • 00:15:51 A v té době jsme potkali
  Pospíchala, Mullera, Šabatu
 • 00:15:56 a víc jsme se s nima začali bavit,
  Petr Pospíchal nám vysvětloval,
 • 00:16:01 jak se to má dělat,
  že za to někdo musí ručit.
 • 00:16:10 Tak tím jsme se dostali do kontaktu
  s těma lidma a od té doby jsme byli
 • 00:16:15 politizovanějí, protože jsme měli
  pocit, že to ten režim dělat neměl,
 • 00:16:20 že neměl zavírat organizaci,
  která v podstatě
 • 00:16:24 jen dělala kulturní činnost.
 • 00:16:48 Já jsem se sem nastěhoval v roce
  1984, hned jak jsem skončil školu,
 • 00:16:54 tady jsme udělali zkušebnu
  a až do těch 90. let,
 • 00:16:59 kdy jsem přestal hrát,
  jsme tady zkoušeli.
 • 00:17:03 Tady byl klavír, s Martinem
  Dohnalem jsme tady zkoušeli.
 • 00:17:08 Tady zničil jeden klavír.
 • 00:17:16 Léto 1989, to byla zajímavá doba.
 • 00:17:20 Oscilovalo to mezi velkými
  nadějemi, Několik vět,
 • 00:17:24 a velkými strachy.
 • 00:17:28 Hodně jsme žili tím,
  co se děje jinde.
 • 00:17:33 Takže Náměstí nebeského klidu,
  to krvavé potlačení v Číně,
 • 00:17:39 to nás začalo strašit.
 • 00:17:45 Báli jsme se, co když náhodou
  to udělají tady komunisti.
 • 00:17:49 Zároveň bylo Několik vět,
  což bylo skvělý,
 • 00:17:53 protože jak to podepsala
  ta Zagorová,
 • 00:17:58 tak to začali podepisovat
  mainstreamový herci a zpěváci,
 • 00:18:04 to bylo hrozně nadějný.
 • 00:18:12 -My se vám v tuto chvíli hlásíme
  z Brna z generální stávky
 • 00:18:16 a zdravíme všechny diváky
  prvního programu.
 • 00:18:21 -Já jsem v podstatě patřil k těm
  loajalistům nového režimu
 • 00:18:27 až do roku 1992, kdy volby
  vyhrál Václav Klaus.
 • 00:18:35 Ale ani potom jsem nepatřil
  ke kritikům novýho režimu.
 • 00:18:42 Že ten přechod se zvládl
  přesně tak, jak měl.
 • 00:18:46 Politicky.
 • 00:18:48 Co mě osobně ale překvapilo
  nepříjemně,
 • 00:18:51 ale s čím jsem se smířil,
  protože jsem demokrat,
 • 00:18:55 tak bylo to, jak ta společnost
  strašně rychle skočila
 • 00:18:59 po tom spotřebním způsobu života,
  po tom kapitalismu
 • 00:19:04 v nejhorším slova smyslu.
 • 00:19:06 Najednou se ty peníze staly
  tím hlavním měřítkem hodnoty.
 • 00:19:11 Ale tomu mohl těžko zabránit
  nějaký politik.
 • 00:19:15 To bylo tím nastavením lidí.
 • 00:19:37 -Od roku 2006 je Pavel Barša
  profesorem politologie
 • 00:19:41 na Karlově univerzitě.
 • 00:19:43 Hudbě už se věnuje spíš svátečně.
 • 00:19:46 O politice ale přemýšlet
  asi nikdy nepřestane.
 • 00:20:03 IReportér se díky vám stal nedílnou
  součástí našeho vysílání.
 • 00:20:08 Každý den nám posíláte desítky
  zajímavostí z okolí.
 • 00:20:12 Jste to vy, kdo bývá
  na místě dění jako první.
 • 00:20:16 Týden v regionech vašima očima.
 • 00:20:19 Pavel Jelínek je o těchto
  prázdninách jedním
 • 00:20:23 z nejaktivnějších ireportérů.
 • 00:20:25 A tak si pojďme ukázat,
  jaké záběry nám poslal
 • 00:20:28 v tomto týdnu.
 • 00:20:34 Ještě z minulého víkendu
  jsou ty z MOTO GP.
 • 00:20:49 Byl se taky podívat na brněnskou
  hvězdárnu a nejen na zdejší
 • 00:20:54 lunární modul.
 • 00:20:58 Zavítal taky na koupaliště
  pod Kraví horou.
 • 00:21:05 Z níž nám zprostředkoval pohled
  na hrad Špilberk.
 • 00:21:13 Odtud vyrazil do Otevřené zahrady,
  vzdělávacího centra
 • 00:21:17 Nadace partnerství.
 • 00:21:26 A na svém výletě nedaleko Mutěnic
  se zastavil ve vinařské vesničce
 • 00:21:31 Pod Dubňanskou horou.
 • 00:21:39 Ireportéři pro nás také
  zaznamenali pokračující žně.
 • 00:21:45 Jako třeba Miroslav Zoubek
  v Rozseči u Kunštátu.
 • 00:21:53 Lubor Zoufal v Babí u Náchoda.
 • 00:21:59 Nebo Martin Sedlák
  na Drahanské vrchovině.
 • 00:22:11 Dva turnaje natáčeli třeba
  David Šutera,
 • 00:22:15 který vyrazil na šermířský
  turnaj na plumlovský zámek.
 • 00:22:26 A na druhý ročník Vavřinecké lávky
  zase Andrea Nováková.
 • 00:22:36 Do Beskyd se vydal Jiří Kuchta.
 • 00:22:44 Na jezerský gulášový kotlík
  František Krpenský.
 • 00:23:00 A na slušovické dostihy
  Marián Čellár.
 • 00:23:12 Dvě videa jsou taky ze zahraničí.
 • 00:23:15 To první od Petra Klepáče
  z Plitvických jezer.
 • 00:23:24 A druhé od Jiřího Nevole z pozdního
  rána na ostrově Cres v Chorvatsku.
 • 00:23:37 Naši soutěž vyhrál za minulý
  týden Marek Studýnka
 • 00:23:42 se záběry z hodů
  v Nových Hvězdlicích.
 • 00:23:57 A i dnes pro vás máme
  připravená tři videa.
 • 00:24:02 První je od Jana Doležalíka.
 • 00:24:05 Byl se podívat na parkovou
  železnici v Drážďanech.
 • 00:24:16 Stezka v oblacích na Pustevnách
  je od Zdeňka Svištíka.
 • 00:24:30 A Pavel Jelínek zprostředkoval
  záběry na horolezeckou stěnu
 • 00:24:36 v Brně.
 • 00:24:42 Informace kde hlasovat
  jsou stále stejné.
 • 00:24:45 Buď na webu ČT a pořadu
  Týden v regionech Brno,
 • 00:24:48 napište na mailovou adresu
 • 00:24:53 nebo hlasujte na Facebooku.
 • 00:24:55 Hlasovací brány se uzavřou
  ve čtvrtek o půlnoci.
 • 00:24:59 Vítěze vyhlásíme zase v sobotu.
 • 00:25:01 A získá jednu z cen ČT.
 • 00:25:58 Skryté titulky:
  K. Schwarzová, ČT 2019