iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
24. 11. 2017
11:40 na ČT :D

1 2 3 4 5

14 hlasů
24290
zhlédnutí

Dračí pohádky

Příběhy draka Balabána

Monika Načeva čte dětem a dráčkům pohádky

9 min | další Děti a mládež »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Dračí pohádky

 • 00:00:08 Milé děti, když se budete
  pozorně dívat kolem sebe,
 • 00:00:13 najdete draky
  na nejrůznějších místech.
 • 00:00:17 V pohádkových knížkách,
  na domech i věžích katedrál,
 • 00:00:21 starých obrazech a erbech.
 • 00:00:24 Dokonce i na starobylých
  lucernách nebo kašnách.
 • 00:00:29 A když se večer setmí, můžete vidět
  hvězdného draka i na noční obloze.
 • 00:00:35 Svět bájných draků
  je starý tisíce let.
 • 00:00:39 Ale draci jsou tu s námi i dnes.
 • 00:00:43 Někteří jsou zlí.
  S těmi bojují stateční rytíři.
 • 00:00:48 Někteří jsou hodní a hlídají
  hluboko v jeskyních staré poklady.
 • 00:00:55 Draci mohou být
  dokonce i našimi přáteli.
 • 00:00:59 A někteří jsou docela malincí,
 • 00:01:01 že byste si je mohli splést
  s ještěrkou.
 • 00:01:06 Tajemný svět draků je tu stále.
 • 00:01:09 Jen nikdy nevíme,
  za kterými dveřmi se skrývá.
 • 00:01:16 Příběhy dračího pokolení
  jsou zapsány v prastaré kronice,
 • 00:01:20 ze které čte dračí babička
 • 00:01:23 pro radost i poučení
  svým vnoučatům a také vám.
 • 00:01:34 Byl jednou jeden drak
  a ten drak se jmenoval Balabán.
 • 00:01:39 Byl to hrozně hodný drak
  a měl rád děti.
 • 00:01:43 Ten drak měl 7 hlav.
  Ty hlavy se jmenovaly:
 • 00:01:47 Albína, Balbína, Calbína,
  Dalbína, Elbína, Efbína a Gebína.
 • 00:01:54 Každá hlava ale byla jiná
  a měly své nápady a vrtochy.
 • 00:01:59 Některá byla hodná, jiná zlobivá.
 • 00:02:02 Hlava Albína občas snědla
  ostatním hlavám svačinu.
 • 00:02:06 Balbína uměla
  výborně počítat a číst.
 • 00:02:10 Calbína byla moc hodná
  a ostatní hlavy ji měly rády.
 • 00:02:15 Dalbína vždycky všechno zapomněla.
 • 00:02:18 Elbína a Efbína byly dvojčata
  a nikdo by je nerozeznal.
 • 00:02:23 Všichni si je pletli. Dokonce
  i ostatní hlavy často nevěděly,
 • 00:02:27 která je která. Hlava Gebína
  zase ráda strašila prodavače.
 • 00:02:34 Když šel drak Balabán
  kolem obchodu, tak tam Gebína
 • 00:02:38 strčila hlavu a houkla:
  Hú! Já jsem drak Balabán.
 • 00:02:43 A pan prodavač
  se většinou tak lek, až sebou sek.
 • 00:02:48 Ale pěkně od začátku.
 • 00:02:51 Habrůvky jsou malá vesnička
  uprostřed hlubokých lesů.
 • 00:02:56 Jednoho dne šel pan Vrána lesem
  domů a našel prapodivné vejce.
 • 00:03:02 Tedy dneska to je pan Vrána.
 • 00:03:05 Tehdy to byl Toník Vránů
  a bylo mu asi 7 let.
 • 00:03:10 Vzal vejce domů
  a ukázal ho tatínkovi.
 • 00:03:14 To je mi ale safra divné vejce.
  divil se tatínek.
 • 00:03:19 No, dej ho pod naši husu.
  Zrovna bude mít mladé.
 • 00:03:25 Druhý den se huse narodila
  4 housata a jeden dráček.
 • 00:03:30 To ještě nikdo nevěděl,
  že je to drak,
 • 00:03:33 a celá vesnice se chodila
  na to divné housátko dívat.
 • 00:03:38 Dráček byl stále maličký.
 • 00:03:40 Tehdy u Vránů ještě nevěděli,
  že draci rostou i stárnou pomalu.
 • 00:03:45 Jednou,
  to už byl z Toníka velký kluk,
 • 00:03:48 si s dráčkem hrál a řekl:
  Housatům si sice jména nedávají,
 • 00:03:54 ale tobě bych měl.
  Jakpak ti mám říkat? zamyslel se.
 • 00:03:59 Já jsem přece drak Balabán,
  řekla hlava Elbína.
 • 00:04:04 Cože? Ty umíš mluvit? povídá Toník.
 • 00:04:09 Všechny umíme mluvit, překřikovaly
  se hlavy jedna přes druhou.
 • 00:04:14 Ale trvalo to ještě drahně let, než
  dráček povyrostl v malého draka.
 • 00:04:19 Měl se dobře
  a celé roky si jenom hrál s dětmi
 • 00:04:23 a potom zase s dětmi těch dětí.
 • 00:04:26 Poprvé se vyznamenal,
  když zachránil malou Aničku,
 • 00:04:30 která spadla do rybníka.
  Bylo to zrovna v březnu,
 • 00:04:36 tály ledy a voda byla moc studená.
  Anička ještě neuměla plavat.
 • 00:04:41 Balabán na nic nečekal,
  pověsil se za ocásek na vrbu,
 • 00:04:47 která se od nepaměti
  nakláněla nad rybník,
 • 00:04:51 hlava Albína se nadechla
  a šup pod vodu.
 • 00:04:56 Chytla Aničku za límec
  a vytáhla ji ven.
 • 00:05:00 Podala ji dál Balbíně,
  Balbína Calbíně a ta Dalbíně.
 • 00:05:06 Jenomže ta zapomněla,
  co má dělat, a jenom Aničku,
 • 00:05:10 ze které kapala voda,
  držela ve vzduchu.
 • 00:05:14 Teprve když na ni Gebína
  houkla to svoje hů,
 • 00:05:18 předala ji dál Elbíně s Efbínou,
  které ji postavily na břeh.
 • 00:05:24 Byla strašná zima a Gebína proto
  kolem Aničky začala plivat oheň,
 • 00:05:30 aby ji zahřála. Ale jenom
  tak trošku, aby ji nespálila.
 • 00:05:35 Ostatní hlavy zase kolem dělaly
  horký vzduch. Fuí!
 • 00:05:41 Najednou bylo kolem Aničky takové
  teplo, že se rozehřál sníh
 • 00:05:46 a na trávě rozkvetly jarní kytičky.
 • 00:05:51 Balabán se naoko
  na Aničku zlobil a mračil.
 • 00:05:55 To se dělá,
  hrát si sama tak blízko vody?
 • 00:06:00 Co kdybych si nevšiml,
  že jsi tam spadla?
 • 00:06:04 Anička musela slíbit,
  že už to neudělá.
 • 00:06:08 Potom ji drak Balabán
  posadil mezi Elbínu a Efbínu,
 • 00:06:12 mávl křídly a odnesl ji domů.
 • 00:06:16 Jenomže v Habrůvkách
  se nic neutají,
 • 00:06:19 a tak se zpráva o Aniččině záchraně
  roznesla ještě ten večer
 • 00:06:24 od domu k domu. Všichni draka
  chválili a nosili mu pamlsky.
 • 00:06:30 Nejvíc jich snědla
  samozřejmě Albína.
 • 00:06:34 Ostatní hlavy se na ni zlobily.
 • 00:06:36 Ty se cpeš a nás všechny
  z toho bude bolet břicho.
 • 00:06:40 Nech nám něco na zítra,
  dorážely na ni.
 • 00:06:44 Vtom ale vrzla vrátka od stodoly
  a malý Toník Vránů
 • 00:06:48 přinesl 7 hrnků s čajem.
  Ty vám posílá tatínek, hlásil.
 • 00:06:54 A prý taky, že bys měl mít,
  Balabáne, už vlastní domek.
 • 00:06:58 Že prý se nesluší, když 30 let
  bydlíš u nás ve stodole.
 • 00:07:04 Drak se zamyslel a hlava Calbína
  povídá: Nám je tu hezky.
 • 00:07:12 Jenomže vtom
  se ostatní hlavy začaly hádat.
 • 00:07:16 Nakonec se ale dohodly,
  že něco vymyslí.
 • 00:07:21 Ráno povídá Balbína: Žádný drak
  přece ještě nikdy nebydlel v domku.
 • 00:07:28 Draci vždycky bydlí ve sluji.
  Co je to sluje? ptala se Dalbína.
 • 00:07:34 Říká se sluj, nikoliv sluje a je to
  velká jeskyně, vysvětluje Gebína.
 • 00:07:42 My o jedné víme,
  hlásily Elbína s Efbínou.
 • 00:07:46 Je v lese za vesnicí
  v té černé skále.
 • 00:07:49 Ale asi je moc malá.
  Musely bychom si ji zvětšit.
 • 00:07:53 Tak se toho rána Balabán rozhodl,
  že si z jeskyně ve skále
 • 00:07:58 udělá dračí domeček
  a před ním zahrádku.
 • 00:08:06 To je dobře,
  že Balabán zachránil Aničku.
 • 00:08:12 Já mám také velkou radost,
  že jsou světě i hodní dráčci.
 • 00:08:16 Zrovna minule jsme si četli pohádku
  o 3 zlých dracích,
 • 00:08:20 kteří chtěli sežrat princezny.
  Ale myslím, že v poslední době
 • 00:08:25 už se draci polepšili, Ostatně
  i mě jednou chtěl sežrat drak.
 • 00:08:32 -Babi, ty jsi princezna?
  -No ano, jsem.
 • 00:08:36 Ale ten drak si vlastně
  na mně vůbec nepochutnal.
 • 00:08:41 Ona se totiž stala
  taková kouzelná věc.
 • 00:08:46 Ten drak,
  váš dědeček se do mě moc zamiloval.
 • 00:08:50 A já do něho. Ale museli jsme
  odletět z toho království.
 • 00:08:56 Co kdyby se tam někde objevil
  rytíř, který by ho chtěl zabít?
 • 00:09:04 Naštěstí všechno dobře dopadlo.
 • 00:09:17 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2017

Související