iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
17. 11. 2017
19:45 na ČT :D

1 2 3 4 5

6 hlasů
5515
zhlédnutí

Dračí pohádky

Drak sedmihlavec

Monika Načeva čte dětem a dráčkům pohádky

10 min | další Děti a mládež »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Dračí pohádky

 • 00:00:08 Milé děti, když se budete
  pozorně dívat kolem sebe,
 • 00:00:12 najdete draky
  na nejrůznějších místech.
 • 00:00:17 V pohádkových knížkách,
  na domech i věžích katedrál,
 • 00:00:21 starých obrazech a erbech.
 • 00:00:24 Dokonce i na starobylých
  lucernách nebo kašnách.
 • 00:00:29 A když se večer setmí, můžete vidět
  hvězdného draka i na noční obloze.
 • 00:00:36 Svět bájných draků
  je starý tisíce let.
 • 00:00:39 Ale draci jsou tu s námi i dnes.
 • 00:00:43 Někteří jsou zlí.
  S těmi bojují stateční rytíři.
 • 00:00:48 Někteří jsou hodní a hlídají
  hluboko v jeskyních staré poklady.
 • 00:00:55 Draci mohou být
  dokonce i našimi přáteli.
 • 00:00:58 A někteří jsou docela malincí,
 • 00:01:01 že byste si je mohli splést
  s ještěrkou.
 • 00:01:06 Tajemný svět draků je tu stále.
 • 00:01:09 Jen nikdy nevíme,
  za kterými dveřmi se skrývá.
 • 00:01:15 Příběhy dračího pokolení
  jsou zapsány v prastaré kronice,
 • 00:01:20 ze které čte dračí babička
 • 00:01:24 pro radost i poučení
  svým vnoučatům a také vám.
 • 00:01:34 Umřel jedné ženě muž a ona zůstala
  se synkem Jankem sama.
 • 00:01:39 Janek ležel nejradši doma
  na staré peci.
 • 00:01:43 Mámu už to Jankovo
  povalování na peci mrzelo,
 • 00:01:46 a tak jednou povídá: Janku, seber
  se a jdi též jednou zkusit svět!
 • 00:01:53 Janek se obrátil na peci a řekl:
  Mámo, já do toho světa nepůjdu.
 • 00:01:59 Tam není taková pec. A mámu,
  jako jsi ty, už vůbec nenajdu.
 • 00:02:04 Ani tam buchty nepečou.
 • 00:02:07 Taková řeč dělala mámě dobře,
  ale řekla:
 • 00:02:11 Janku, jestli do toho světa půjdeš,
  napeču ti plný ranec buchet.
 • 00:02:17 Janek řekl: Mámo, tak to bych šel.
 • 00:02:20 Máma napekla kopec buchet,
  Janek se rozloučil s mámou
 • 00:02:25 a vijó do světa.
  Svět byl velikánský
 • 00:02:30 a Janek se v něm musel
  pořádně točit a těžké pytle nosit,
 • 00:02:34 když chtěl jíst a žít.
  Netrvalo dlouho
 • 00:02:39 a svět proměnil pecivála
  v mládence nad mládence.
 • 00:02:43 Už se světem protloukal 3 roky
 • 00:02:46 a najednou ne a ne zavadit
  o nějakou práci.
 • 00:02:50 Tak se Janek za ní pustil
  přes velikánský les.
 • 00:02:56 Čtvrtého dne došel k chaloupce.
  Zaklepal na dveře
 • 00:03:00 a otevřela mu stařenka.
  Hned se ho zeptala:
 • 00:03:03 Odkud jsi přišel,
  kdo jsi a co tu chceš?
 • 00:03:07 Janek odpověděl: Milá stařenko,
  o službě pro mě byste nevěděla?
 • 00:03:13 Stařenka: Jestli chceš, zůstaň
  u mne. Mám stádo koz a 6 koní.
 • 00:03:19 Budeš je pást, poklízet a krmit.
  Budeš u mne sloužit 3 roky
 • 00:03:24 za jídlo a šaty. Když mi od každého
  koně odchováš hříbátko,
 • 00:03:30 až půjdeš odtud,
  můžeš si jednoho koně vzít.
 • 00:03:34 Janek se hned pustil do roboty.
 • 00:03:37 Seno na zimu sušil,
  z mléka dělal máslo a sýr.
 • 00:03:42 A tak sloužil u stařenky
  už téměř 3 roky.
 • 00:03:46 Pásl teď 6 koní a 12 hříbátek.
 • 00:03:51 Jednou sedí Janek na pastvině
  a kde se vzaly, tu se vzaly,
 • 00:03:57 3 víly stojí před ním.
  A hned ho vyzvaly:
 • 00:04:01 Pojď s námi tancovat!
 • 00:04:04 I co by nešel? Tančil po pastvině
  kolem lesa a zas nazpátek.
 • 00:04:10 Byly to hodné víly
  a ta první povídá:
 • 00:04:14 Tvá služba dochází.
  Nezůstávej ve službě déle.
 • 00:04:19 Ve světě na tebe čeká jiná práce.
 • 00:04:22 A druhá víla pokračovala:
  Budeš se bít s drakem.
 • 00:04:27 Tady máš zlatý pás. Dokud ho budeš
  mít na sobě, nikdo tě nepřemůže.
 • 00:04:34 A třetí řekla:
  Až ti stařenka bude dávat koně,
 • 00:04:39 vyber si nejhubenějšího vraníka,
  co má na hlavě bílou hvězdu.
 • 00:04:45 A pak se víly ztratily.
 • 00:04:48 Posledního dne
  stařenka Jankovi nabízela,
 • 00:04:51 že u ní může sloužit další 3 roky.
  Janek ale nechtěl déle zůstávat.
 • 00:04:58 Za poctivou službu
  si mohl vybrat jednoho z koní.
 • 00:05:02 Vybral si vraníka s bílou hvězdou
  na čele, jak mu víly poradily.
 • 00:05:08 Vybral sis nejlepšího koně,
  Hvězdáka,
 • 00:05:12 řekla stařenka a přinesla Jankovi
  krásné rytířské šaty.
 • 00:05:17 Janek poděkoval stařence,
  rozloučil se s ní
 • 00:05:21 a jel a jel,
  až přijel do královského města.
 • 00:05:26 Celé město i s královským palácem
  bylo potažené černým suknem.
 • 00:05:33 Janek se zastavil v jedné hospodě,
  poručil si jídlo a pití
 • 00:05:37 a ptá se hospodského:
  Propána, co se to u vás děje?
 • 00:05:43 A tak se Janek dověděl, jak se
  ve skalách za městem usadil drak
 • 00:05:48 o sedmi hlavách a týden co týden
  si vymínil jednu lidskou oběť.
 • 00:05:54 A nakonec si poručil k obědu
  královskou dceru.
 • 00:05:59 Mnoho rytířů
  proti té potvoře vyjelo,
 • 00:06:02 ale zatočila s nimi
  po dračím zákonu.
 • 00:06:06 Teď už se na sedmihlavce
  žádný neodváží.
 • 00:06:10 Ledaže by se našel nějaký Janek.
 • 00:06:14 Janek se sebral, jel do královského
  paláce a hned ke králi.
 • 00:06:18 Pane králi, půjdu se sedmihlavcem
  bojovat a vaši dceru vysvobodím.
 • 00:06:24 Pak si Janek vybral v královské
  zbrojnici velký bohatýrský meč
 • 00:06:30 a druhý den časně zrána
  vzhůru za město k těm skalám.
 • 00:06:35 Cestou k němu Hvězdák
  obrátí hlavu a povídá:
 • 00:06:40 Poslouchej Janku, až bude zle,
  pusť mě na draka zezadu.
 • 00:06:46 A jeli dál.
  Přijedou tam, drak ještě spal.
 • 00:06:52 Tak Janek: Sedmilavče, vstávej!
  Budu s tebou bojovat!
 • 00:06:58 Drak se převalil na bok
  a potom se ozvalo:
 • 00:07:03 Pověz mi, co jsi vykonal, jestli
  stojí za to s tebou bojovat.
 • 00:07:09 Janek řekl: Snědl jsem 5 tisíc
  buchet, ale to už je dávno.
 • 00:07:13 Hoho, zahuhlal sedmihlavec,
  s takovým jsem dosud nezápasil.
 • 00:07:21 A vyvalil se z jeskyně.
  Než mohl drak otevřít tlamu,
 • 00:07:26 Janek prásk tím mečem
  a jedna hlava ležela na zemi.
 • 00:07:31 Drak se hrozně rozlítil
  a svých 6 hlav poslal na Janka.
 • 00:07:38 Synek nevěděl, kam skočit,
  kam dřív mečem švihnout.
 • 00:07:42 Tak honem z koně dolů.
  A kůň skok za draka.
 • 00:07:46 A zezadu prásk,
  kopyty do té obludy.
 • 00:07:51 Měla ještě 6 hlav, tak poslala
  3 hlavy dozadu na Hvězdáka
 • 00:07:57 a 3 dopředu na Janka.
 • 00:07:59 Ti ustupovali
  a ty hlavy vijó za nimi.
 • 00:08:04 Neudrželo je drakovo břicho,
  napínalo se, napínalo,
 • 00:08:08 najednou krach!
  Ze sedmihlavce byly dvě polovice.
 • 00:08:14 Sám se roztrhl!
 • 00:08:18 Ve městě zatím před polednem
  princeznu do kočáru posadili
 • 00:08:22 a už ji vezou do těch skal.
  Princezna pláče a dívá se vzhůru.
 • 00:08:29 A co nevidí!
  Nahoře na skále stojí rytíř,
 • 00:08:33 vedle něho vraný kůň.
  Před jeskyní žádná obluda.
 • 00:08:38 Místo ní tam leží
  kopec masa a kostí.
 • 00:08:42 Jedni se smáli,
  druzí plakali, třetí skákali
 • 00:08:46 a všichni se hrnuli za tím
  drakobijcem, aby mu poděkovali.
 • 00:08:52 První tam byl král s princeznou.
  Král řekl:
 • 00:08:55 Rytíři, řekni mi, co chceš,
  a všecko dostaneš.
 • 00:08:59 Nic jiného nechci
  než vaši dceru za ženu, řekl Janek.
 • 00:09:04 Potom se vrátili do města
  a začali chystat svatbu.
 • 00:09:09 Ale když se sjeli všichni hosté,
  ženich povídá:
 • 00:09:14 A vesele nebude,
  když nepozvete moji mámu.
 • 00:09:19 Tak zapřáhli 4 koně do kočáru
  a jeli pro matku toho drakobijce.
 • 00:09:24 Máma byl ráda.
  To štěstí synkovi přála
 • 00:09:29 a ze srdce
  jim k té svatbě požehnala.
 • 00:09:42 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2017

Související