iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
9. 11. 2019
10:35 na ČT2

1 2 3 4 5

5 hlasů
11624
zhlédnutí

Krásné živé památky 10/16

V Brně

Sokolský stadion v Brně — Destilérka na Pekařské — Neorenesační dům na Starém Brně — Lokomotiva Kriegslok

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Krásné živé památky - V Brně

 • 00:00:22 -Žabovřesky, Slatina,
  Šlapanice, Bosonohy.
 • 00:00:27 Snad žádné jiné město v naší zemi
 • 00:00:30 nemá tak půvabná jména svých čtvrtí,
  jako je tomu v Brně.
 • 00:00:35 Jsem na Kraví hoře v centru Brna
  a za mnou je hrad Špilberk.
 • 00:00:42 Po vzniku samostatného Československa
 • 00:00:45 se město pod hradem roztáhlo
  do krajiny, vzniklo velké Brno
 • 00:00:49 a spolklo vesnice
  těchto krásných jmen.
 • 00:00:53 Současně nastal dosud
  největší vzestup města
 • 00:00:57 a první republika vtiskla
  městu genius loci,
 • 00:01:00 který tu přetrval dodnes.
 • 00:01:06 Z Kraví hory se vydám
  dolů do města
 • 00:01:09 za krásnými památkami
  pod Špilberkem a za těmi,
 • 00:01:12 kteří obětují kus života,
  aby památkám život vrátili.
 • 00:01:20 Brno je sídlem
  s tisíciletou historií.
 • 00:01:24 Patřilo mu postavení
  hlavního města Moravy
 • 00:01:27 a mnozí Brňané to tak
  pociťují dodnes.
 • 00:01:30 Brno leží na soutoku
  řeky Svitavy a Svratky.
 • 00:01:34 Už na první pohled je městem kostelů
  a chrámů s nespočtem památek
 • 00:01:39 z období gotiky, baroka i renesance.
 • 00:01:43 Pozoruhodné je však také
  svými neorenesančními domy
 • 00:01:46 stejně jako perlami funkcionalismu
 • 00:01:49 a stavbami pestrého
  industriálního dědictví.
 • 00:01:54 A především za novodobějšími
  památkami a jejich zachránci
 • 00:01:58 jsem se při pátrání po krásných
  živých památkách do Brna vypravil.
 • 00:02:15 Roku 1922 slavil TJ Sokol
  60. narozeniny.
 • 00:02:21 A tehdy byl v Kounicově ulici
  otevřen sokolský letní stadion.
 • 00:02:27 Později věnovali radní města sokolům
  také původní výstavní pavilon
 • 00:02:32 a vznikla sokolovna na Starém Brně.
 • 00:02:35 Po únoru 1948 komunistický režim
  Sokola zakázal,
 • 00:02:40 vznikly tělovýchovné jednoty
  a funkcionalistický skvost
 • 00:02:44 v centru Brna od té doby
  přes půl století chátrá.
 • 00:02:49 V posledních letech se však
  brněnským sokolům daří
 • 00:02:53 vrátit sokolovně původní krásu.
 • 00:03:01 Teď je to tedy tak, že dáváte budovu
  dohromady, Sokol se znovu rozjel.
 • 00:03:05 Kolik vás je teď členů?
 • 00:03:08 -Navazujeme na prvorepublikovou
  tradici,
 • 00:03:11 že jsme největší jednotou v zemi,
  takže máme 2000 členů.
 • 00:03:16 Postupně stadion dáváme dohromady.
 • 00:03:19 Bylo to opravdu
  ve velmi špatném stavu.
 • 00:03:23 S tím se tady potýkáme
  do značné míry ještě doteď,
 • 00:03:27 protože stadion je
  objemný a ohromný.
 • 00:03:30 Ale snažíme se.
 • 00:03:32 Tady to dětské centrum
  a další prostory jsou důkazem toho,
 • 00:03:36 že se snažíme kvalitu vrátit
 • 00:03:39 a obnovovat některé prvky
  do podoby 30. nebo 20. let,
 • 00:03:44 kdy stadion vznikl.
 • 00:03:45 -Poslouchám, děti cvičí,
  chodí cvičit?
 • 00:03:48 -Každý den.
 • 00:03:50 Snažíme se v tomto také navazovat
  na prvorepublikovou tradici.
 • 00:03:54 Tři čtvrtě členů tvoří děti
  a mládež do 18 let,
 • 00:03:58 která je tady nejpočetnější.
 • 00:04:00 -A předpokládám,
  že tady cvičí i nesokolové.
 • 00:04:03 -Cvičí i nesokolové. Stadion denně
  navštíví několik tisíc lidí.
 • 00:04:07 Týdně asi 10 tisíc.
 • 00:04:10 Jsou tady sokolové ? děti, dospělí,
  senioři, věrná garda,
 • 00:04:14 která sem chodí cvičit.
 • 00:04:16 A samozřejmě i veřejnost, nájemci,
  kteří prostory využívají denně.
 • 00:04:21 -To je dobře,
  že to slouží celé společnosti.
 • 00:04:24 -Přesně tak.
 • 00:04:25 -Co bylo nejtěžší při rekonstrukci?
  Co vám dalo největší práci?
 • 00:04:30 -Nejtěžší je vůbec vypořádat se
  s obrovským objemem budovy.
 • 00:04:35 My jsme před pár lety,
 • 00:04:38 když se přirozeně omladilo
  vedení Sokola,
 • 00:04:41 tak jsme začali přemýšlet,
  jak s budovou naložit do budoucna.
 • 00:04:46 Začali jsme tvorbou
  strategických dokumentů.
 • 00:04:50 Vytvořili jsme stavebně-historický
  průzkum stadionu.
 • 00:04:55 Jednak z důvodu, že budova je
  památkově chráněná,
 • 00:04:59 a jednak má za sebou tak
  nesmírně bohaté dějiny,
 • 00:05:05 že to vyžadovalo tvorbu
  stavebně-historického dokumentu,
 • 00:05:09 který nám říkal,
  co všechno je tady cenné.
 • 00:05:12 Obnovili jsme nejdříve
  v roce 2012 venkovní areál,
 • 00:05:16 letní bývalé cvičiště.
 • 00:05:19 V roce 2016 jsme začali uvnitř
  tímto dětským centrem.
 • 00:05:24 Rozhodli jsme se, že začneme tím,
 • 00:05:27 protože děti jsou u nás
  nejdominantnější skupinou
 • 00:05:31 a asi tím nejcennějším,
  co tu máme.
 • 00:05:34 Dále bývalé rozhlasové prostory,
 • 00:05:38 protože od 30. roku sídlil
  brněnský Radiožurnál,
 • 00:05:42 Československý rozhlas.
 • 00:05:44 Následně na to jsme obnovili vstupní
  dvoranu do stadionu,
 • 00:05:48 prostor, kudy se od 30. let
  scházelo do stadionu,
 • 00:05:52 kde se potkávala veřejnost,
 • 00:05:55 která šla do koncertního sálu
  nebo do tělocvičen.
 • 00:05:59 Před námi teď leží další prostory,
  které se tu otevírají do budoucna,
 • 00:06:04 a které jsou pořád prostorově
  velmi výrazné.
 • 00:06:08 Objem toho, co před námi ještě leží,
  ať už koncertní sál, divadelní,
 • 00:06:13 nebo i zázemí pro vrcholový sport,
  tak to je všechno před námi.
 • 00:06:18 -Takže ohromné sny, realizace bude
  asi delší, ale určitě se nedáte.
 • 00:06:24 -Rozhodně.
  Je to téma na celý život.
 • 00:06:27 Musí to mít člověk v srdci,
  aby to tak bral,
 • 00:06:30 aby do toho šel naplno.
 • 00:06:32 -Jak dlouho jsi sokol?
  -Od svých 4 let.
 • 00:06:36 Pamatuji si přesně na den,
 • 00:06:39 kdy mě babička poprvé přivedla
  do této spodní tělocvičny,
 • 00:06:44 kde je dnes sportovní gymnastika,
  a kdy řekla: ?Teď budeš sokol.?
 • 00:06:50 -A bylo to.
  -A bylo to.
 • 00:06:51 SMÍCH
 • 00:06:53 -Nepřehlédnutelnou architektonickou
  dominantou Brna je
 • 00:06:57 katedrála sv. Petra a Pavla
  na vrcholu jménem Petrov
 • 00:07:01 přímo v srdci města.
 • 00:07:03 Současná podobna katedrály
  se dvěma štíhlými věžemi
 • 00:07:07 je výsledkem přestavby chrámu
  do novogotické podoby
 • 00:07:11 počátkem 20. století.
 • 00:07:14 Brněnská katedrála je
  národní kulturní památkou
 • 00:07:17 a rozhodně jednou z nejvýraznějších
  historických staveb na Moravě.
 • 00:07:25 A stejně jako Petrov patří
  k historickému i současnému Brnu
 • 00:07:29 hrad Špilberk.
 • 00:07:31 V brněnském hantecu zvaný Špilas.
 • 00:07:34 Zřejmě nejslavnější etapa historie
  hradu spadá do období 30leté války.
 • 00:07:39 Roku 1645 dokázalo Brno
  se Špilberkem odolat
 • 00:07:45 dobývání mnohonásobnou přesilou
  švédského vojska
 • 00:07:49 vedeného generálem Torstensonem.
 • 00:07:53 Obléhání trvalo 3 měsíce,
  ale Brňané vydrželi.
 • 00:07:57 Obávaným hradem se stal Špilberk
  i díky svému podzemí.
 • 00:08:01 Už v počátku 17. století byla
  pod Špilberkem vybudována
 • 00:08:06 věznice s mučírnami.
 • 00:08:08 Vězňové tady byli často přikováni
  v kobkách, ze kterých nebylo úniku.
 • 00:08:13 V polovině 19. století
  císař František Josef I.
 • 00:08:17 obávanou věznici zrušil
  a přeměnil podzemí na kasárna,
 • 00:08:21 kterými zůstaly dalších 100 let.
 • 00:08:25 Podzemí hradu Špilberku
 • 00:08:27 patří k nejvyhledávanějším
  atrakcím v Brně.
 • 00:08:30 Původní barokní chodby proměnila
  v době Protektorátu německá armáda,
 • 00:08:35 která je využívala zčásti jako
  kasárna, zčásti jako kryt.
 • 00:08:39 Sloužily také nacistické
  tajné policii Gestapu,
 • 00:08:43 které tady mělo jedno
  ze svých brněnských sídel.
 • 00:08:46 Také sem odváželi gestapáci
  nepřátele říše ke krutým výslechům.
 • 00:08:51 Z doby, kdy kasematy
  sloužily wehrmachtu,
 • 00:08:54 se dochovala např. tahle
  telefonní ústředna.
 • 00:09:04 Ještě před vypuknutím
  2. světové války působila v Brně
 • 00:09:08 firma židovské rodiny Deutschových.
 • 00:09:11 Věnovala se především
  výrobě destilátů.
 • 00:09:14 Zchátralou destilérku v Pekařské
  ulici objevili před 3 lety
 • 00:09:18 mladí architekti a od té doby
  oživují tento prostor.
 • 00:09:22 Jedním z nich je Viktor Odstrčilík.
 • 00:09:25 A já jsem se doslechl,
 • 00:09:26 že tady mají dokonce bar
  v kabině vysloužilého výtahu.
 • 00:09:31 Viktore, vy jste tenhle dům
  koupili proč?
 • 00:09:34 Abyste si udělali bar ve výtahu?
 • 00:09:37 -Musím tě opravit,
  my jsme ho nekoupili,
 • 00:09:42 máme ho dlouhodobě
  pronajatý od majitelů.
 • 00:09:45 K nim jsme přišli trochu náhodou,
 • 00:09:48 když jsme hledali prostor pro naši
  architektonickou kancelář,
 • 00:09:52 kde budeme sídlit.
 • 00:09:54 A objevili jsme v tomto vnitrobloku
  tento úžasný prostor.
 • 00:09:58 Řekli jsme si,
  že chceme s ním něco udělat.
 • 00:10:02 Bar ve výtahu už pak byla
  taková třešnička na dortu.
 • 00:10:06 Snažili jsme se mezitím
  vymyslet program,
 • 00:10:09 který by tuto starou budovu oživil
 • 00:10:12 a umožnil, aby budova fungovala
  pro lidi, kteří v ní pracují,
 • 00:10:17 pro lidi zvenku.
 • 00:10:19 A aby i ekonomicky nám
  umožnila nějaké investice,
 • 00:10:22 které do ní vložíme,
  a potom následně je splácet zpátky.
 • 00:10:26 -V jakém to bylo stavu,
  když jste se na to vrhli?
 • 00:10:29 -Bylo to ve stavu,
 • 00:10:31 kdy dům fungoval v této zadní části
  jen jako skladovací prostor.
 • 00:10:36 Nebyl uzpůsobený k tomu,
  aby se tu fungovalo celoročně,
 • 00:10:42 aby tu mohly být třeba kanceláře,
  které tady provozujeme.
 • 00:10:47 Tím pádem bylo potřeba udělat
  značné množství úprav a oprav.
 • 00:10:52 Technicky je stavba v pořádku,
  ale nebyla uzpůsobena na provoz,
 • 00:11:01 který jsme potřebovali.
 • 00:11:03 -Já jsem se ptal na stav,
  protože koukám,
 • 00:11:06 že trámy jsou asi původní.
 • 00:11:08 -Ano.
 • 00:11:09 -Vy se to snažíte opravovat
  nějak postaru?
 • 00:11:11 Najímáte si na to nějaké odborníky,
  konzultujete to?
 • 00:11:16 -Je to tak, že se snažíme zachovat
  co nejvíce genius loci,
 • 00:11:21 techniku staveb tak,
  jak byla budova postavena.
 • 00:11:27 Je velmi specifická tím,
  že je to opravdu bývalý lihovar.
 • 00:11:31 Má různé velikosti, prostor,
  některé jsou nízké, některé vysoké.
 • 00:11:41 Specifikem je to, že má všechny
  podlahy vyspárované,
 • 00:11:44 takže s tím máme největší zábavu.
 • 00:11:46 -Když se jim to vylilo, tak aby...
  -Přesně tak.
 • 00:11:50 Navíc tady není téměř
  žádný pravý úhel,
 • 00:11:53 takže se s tím pracuje
  poměrně zajímavě.
 • 00:11:56 Ale snažíme se držet
  původní charakter
 • 00:12:00 a doplňujeme ho o nové prvky.
 • 00:12:04 Tím, že jsme architekti,
  tak si s tím docela rádi vyhrajeme.
 • 00:12:09 -Já jsem slyšel,
 • 00:12:10 že tu prý byl na návštěvě
  potomek původních majitelů.
 • 00:12:14 -Je to tak.
 • 00:12:15 Je to vnuk původního zakladatele,
  jmenuje se Peter Deutsch.
 • 00:12:21 Byl to pro nás velmi silný zážitek,
  protože o historii,
 • 00:12:28 o které jsme vždy slyšeli, četli,
  s někým se bavili,
 • 00:12:32 tak najednou se tady zhmotnila
  v podobě tohoto potomka rodiny,
 • 00:12:36 který nám vykládal o tom,
  jak tady fungovala jeho rodina.
 • 00:12:46 -Co tady děláte pro veřejnost?
 • 00:12:49 -My se snažíme veřejnost zapojovat
  v určitých segmentech.
 • 00:12:53 Chceme, aby za určitých podmínek
  během dne nebo večera
 • 00:13:00 mohli přijít na nějaké akce,
 • 00:13:03 které pořádáme buď v rámci dvora,
  nebo pak ve vnitřních prostorách,
 • 00:13:08 kde máme nějaký společenský prostor,
  kde jsou autorská čtení,
 • 00:13:14 menší koncerty, přednášky,
  propojujeme to i se vzděláváním.
 • 00:13:19 Vždy je to takový doplněk k hlavní
  náplni, což jsou pracovní místa.
 • 00:13:26 -Co vás tady nejvíce překvapilo?
 • 00:13:29 Našli jste tu něco
  pro vás nevídaného?
 • 00:13:31 -Nás překvapily vnitřní rozvody,
  které tady byly,
 • 00:13:37 které jsou konstruované
  ze skleněných trubek.
 • 00:13:43 -Takový lihovod.
  -Přesně tak.
 • 00:13:45 -Je vymyšlen systém spojování,
  měli i zakřivené kusy.
 • 00:13:52 Jak jsme se na to dívali,
  tak to kolikrát vypadalo,
 • 00:13:56 že zahnuli trubku
 • 00:13:59 přesně podle potřeby úhlu
  třeba styku dvou stěn,
 • 00:14:03 než aby vysekávali stěnu.
 • 00:14:06 Uměli si s tím vyhrát.
 • 00:14:08 -To bylo po celé budově.
 • 00:14:10 -To bylo po celé budově,
 • 00:14:12 protože jsme objevili
  i průrazy kulaté,
 • 00:14:15 kterými tyto trubky vedly
  skrz všechna patra budovy.
 • 00:14:19 -Takové stoupačky.
 • 00:14:21 -Přesně tak,
  takové lihové stoupačky.
 • 00:14:28 -To je bar.
  -To je bar.
 • 00:14:34 Takhle.
  -A je to!
 • 00:14:38 -Nejmenší bar ve střední Evropě.
 • 00:14:44 -Pokud v destilérce na Pekařské mají
  nejmenší bar ve střední Evropě,
 • 00:14:49 v České ulici mají zase hotel,
  který patří v Evropě k nejužším.
 • 00:14:54 Jeho parcela má šířku pouze 8 m,
 • 00:14:57 takže jeho prostor se z ulice
  zařezává do okolní zástavby.
 • 00:15:01 Je to vskutku stavba
  čistá jako břitva.
 • 00:15:05 V Brně najdeme dva
  funkcionalistické skvosty
 • 00:15:09 prohlášené za národní
  kulturní památku.
 • 00:15:13 Slavnou vilu Tugendhat
  a tenhle neméně slavný hotel Avion.
 • 00:15:18 Zatímco vila je už dávno
  v původním stavu
 • 00:15:22 a láká milovníky architektury
  z celého světa,
 • 00:15:25 hotel Avion na své první
  hosty právě čeká.
 • 00:15:29 Ještě před pár lety chátral,
 • 00:15:32 až se jeho rekonstrukce ujal
  nový majitel Stanislav Berousek.
 • 00:15:37 Hotel je dílem architekta
  Bohuslava Fuchse.
 • 00:15:41 Vznikl přestavbou bývalého hostince
 • 00:15:44 a v České ulici stojí
  od 30. let minulého století.
 • 00:16:25 Hotel Avion se hostů jistě dočká.
 • 00:16:28 Ovšem obytný dům postavený
  v neorenesančním slohu
 • 00:16:32 v ulici Jana Uhra na Starém Brně
  má své obyvatele už dávno.
 • 00:16:37 Bydlí tady historička
 • 00:16:39 a také ředitelka brněnské filharmonie
  Marie Kučerová.
 • 00:16:47 Já bych vás poprosil o stručnou
  historii vašeho krásného domu.
 • 00:16:51 -Co se nám podařilo zjistit,
  tak že je to dům z roku 1885,
 • 00:16:55 takže 130 let stará nádherná
  neorenesanční budova.
 • 00:16:59 Tento dům je z dílny jednoho
 • 00:17:01 hodně slavného brněnského-německého
  architekta Germana Wanderleyho,
 • 00:17:06 který má na svém kontě spoustu
  veřejných i činžovních domů.
 • 00:17:10 -Když jste tento dům koupili,
  v jakém byl stavu?
 • 00:17:14 -Stav byl docela příšerný
  před cca 20 lety,
 • 00:17:16 kdy jsme ho dostali.
 • 00:17:17 -To byl socialistický stav.
  -Stav před zhroucením, bych řekla.
 • 00:17:22 -Když jste udělali, co jste museli,
  tak jste se pustili do fasády,
 • 00:17:25 kterou jste, předpokládám,
  také chtěli mít krásnou.
 • 00:17:27 -Fasádu jsme samozřejmě potřebovali,
  protože vypadala strašně.
 • 00:17:30 Zbytky původního stavu
  lze vidět na přízemním soklu,
 • 00:17:33 který ještě čeká na opravu.
 • 00:17:35 Možná, že je dobře, že jsme čekali
  tak dlouho a šetřili si poctivě,
 • 00:17:39 protože jsme se dopracovali
  k osvícenému památkáři,
 • 00:17:43 který nám poradil, co s tím dále,
 • 00:17:46 jaké jsou možnosti opravy takové
  krásné historické fasády.
 • 00:17:49 -A jaké jsou ty možnosti?
 • 00:17:51 -No, když se rozhlédnete kolem,
  tak možnosti jsou různé.
 • 00:17:55 Více či méně složité.
 • 00:17:57 -A co je to pravé ořechové?
 • 00:18:00 -Pravé ořechové je technologie
 • 00:18:02 a metoda opravy fasád těchto
  historických domů
 • 00:18:06 pomocí tzv. románského
  nebo římského cementu.
 • 00:18:09 -Římský cement?
 • 00:18:11 To není, předpokládám, cement,
  který se přiveze z Říma.
 • 00:18:14 -Kdysi něco takového používali
  Římané, tak asi to pochází odtud.
 • 00:18:18 Já nejsem ani technolog,
  ani památkář,
 • 00:18:20 takže vám to řeknu jen velmi laicky,
  ale je to materiál,
 • 00:18:24 který se těží v nějakých lomech,
 • 00:18:26 a je to směs vápence s nějakými
  příměsemi, myslím, že slínu.
 • 00:18:30 To má dva efekty.
 • 00:18:32 První efekt je ten, že materiál,
  ta směs je velmi extrémně odolná.
 • 00:18:36 Je to materiál, kterým původně byly
  dekorovány všechny historické domy
 • 00:18:41 ve střední Evropě.
 • 00:18:42 Kdybyste dloubli do jakékoliv
  přetřené fasády v Praze, Brně,
 • 00:18:47 ve Vídni nebo Budapešti,
 • 00:18:49 tak pod tím dole najdete
  římský cement.
 • 00:18:51 Druhou vlastnost má,
  že je přirozeně barevný.
 • 00:18:55 To, co na fasádě vidíte, není barva,
  ale je to barva původního materiálu.
 • 00:18:59 -Takže by to nemělo vyblednout.
 • 00:19:02 -Takže to nebledne
  a je to nesmírně živé.
 • 00:19:04 Reaguje to třeba na vlhkost
  nebo na sucho,
 • 00:19:07 takže to lehce tmavne,
  lehce světlá,
 • 00:19:09 je to taková živá věc.
 • 00:19:11 -Máte barák chameleon.
 • 00:19:12 -U nás jsme možná
  první průkopníci v Brně,
 • 00:19:15 nejsem si jistá, ale možné to je.
 • 00:19:17 Potřebujete památkáře,
  který vám poradí,
 • 00:19:19 že tady se to zrovna hodí.
 • 00:19:21 A potřebujete řemeslníky,
  což jsou v podstatě restaurátoři.
 • 00:19:31 -Brno není jenom městem živých
  památek ukrytých v architektuře.
 • 00:19:36 Teď si prohlédneme krásný stroj.
 • 00:19:40 Zatím je mašina mrtvá,
  ale už pomalu ožívá.
 • 00:19:44 V bývalém depu dolního nádraží
  přechovává část své sbírky
 • 00:19:48 milovník a zachránce železniční
  historie Jiří Kotas.
 • 00:19:54 Nejnovějším přírůstkem sbírky je tu
  lokomotiva Kriegslok zvaná Němka.
 • 00:20:01 Když si koupíš mašinku,
  tak jak si jedeš pro mašinku?
 • 00:20:05 Když si koupím rohlík,
  tak si ho odnesu v tašce,
 • 00:20:08 ale tohle je trochu těžší.
 • 00:20:09 -Je to složitější.
  -Kolik váží?
 • 00:20:12 -Celkově ve službě
  má mašina 150 tun.
 • 00:20:15 Když je prázdná,
  tak je to něco kolem 110 tun.
 • 00:20:18 -A jak si ji jdeš koupit?
 • 00:20:20 -Nejdříve jsem ji musel koupit,
  to je jasné.
 • 00:20:22 Tak jsem se domluvil,
  udělali jsme kupní smlouvu,
 • 00:20:25 já jsem to zaplatil.
 • 00:20:26 To jsou takové banální věci.
 • 00:20:28 Pak nastala fáze dostat to sem.
 • 00:20:30 Štěstí bylo, že v té době už byla
  uklizena v Bratislavě,
 • 00:20:34 tam už byla od roku 2006 deponovaná.
 • 00:20:38 Pak jsem musel vzít 60 kg oleje.
  -Trošku to máznout.
 • 00:20:44 -Trošku to máznout.
 • 00:20:46 Opravdu jsem s podivem
  promazal 60 nebo 70 kg oleje,
 • 00:20:49 než jsme mašinu
  připravili na převoz.
 • 00:20:52 Půjčil jsem si na to lokomotivu,
 • 00:20:54 tehdy jsem ještě neměl
  svoji vlastní dieslovou mašinu,
 • 00:20:57 se kterou bych mohl zajet
  až na Slovensko.
 • 00:20:59 -Takže aby sis mohl koupit mašinu,
  musíš mít mašinu...
 • 00:21:02 -Jasně, to je jedno s druhým,
  to je jako vojsko,
 • 00:21:04 to zaměstná samo sebe.
 • 00:21:06 Takže jsem si s druhou dieslovou
  lokomotivou pro to dojel.
 • 00:21:09 Stanovili jsme si podmínky
  pro přepravu,
 • 00:21:11 do odbočky 20 km/h
  a maximální rychlost 50 km/h.
 • 00:21:14 A takhle jsme jeli
  z Bratislavy do Brna.
 • 00:21:17 -A tady to začalo.
  Tady jste ji prohlídli.
 • 00:21:20 Děláš to sám, nebo je vás více?
 • 00:21:22 -Je nás více.
  -Parta bláznů.
 • 00:21:24 -Dá se říct. Snažím se do toho
  vnášet nějakého ducha.
 • 00:21:28 Kolem mě jsou lidé, které to baví,
  kteří o to mají zájem.
 • 00:21:32 Jsou tady lidi, kteří mají
  odbornosti, které já nemám.
 • 00:21:35 Já třeba neumím svařovat,
 • 00:21:37 na to jsou tady kluci,
  kteří to umí.
 • 00:21:40 -A bylo by ti smutno taky u toho.
 • 00:21:42 -No tak sám dělat
  tyto věci je nemožné.
 • 00:21:44 Čeho se dotkneš, to má 20 kg.
  Tady končí sranda.
 • 00:21:48 To by se člověk zbláznil a udřel.
 • 00:21:50 Začali jsme to postupně obcházet
  okolo a říkali jsme si,
 • 00:21:54 z které strany do toho jít.
 • 00:21:56 Já jsem měl tehdy nápad,
  že uděláme to, co je jednodušší,
 • 00:22:01 uděláme tendr.
 • 00:22:04 Během ? roku tento tendr
  vyšel z dílen.
 • 00:22:09 Rozsah opravy byl úplně monstrózní
  oproti tomu, co jsme si mysleli.
 • 00:22:15 Chceme pokračovat dále s lokomotivou.
 • 00:22:19 -Díly si vyrábíte?
 • 00:22:21 Sháníte je po internetu
 • 00:22:23 nebo se znáte s kluky,
  kteří to dělají jinde?
 • 00:22:26 -Je fakt, že tady chyběly
  relativní drobnosti,
 • 00:22:30 jako jsou třeba hubice do napáječů,
  stavoznaky apod.
 • 00:22:35 To jsou takové armaturní záležitosti.
 • 00:22:38 A ono to mezi lidmi
  kupodivu ještě je.
 • 00:22:40 Jak parní lokomotivy
  odcházely do šrotu,
 • 00:22:43 tak spousta nadšenců to sbíralo
  a nosili to domů
 • 00:22:48 a měli to jako relikvii.
 • 00:22:51 ?Hele, na té mašině jsem jezdil
  a mám z ní stavoznak.?
 • 00:22:55 Dnes, jak lidé odcházejí,
  už jsou staří, umírají a tak různě,
 • 00:22:59 tak to po nich zůstává.
 • 00:23:01 Dneska je internet mocná čarodějka,
 • 00:23:03 na různých dražbách je
  ledacos dnes možné koupit.
 • 00:23:07 I díky mému synkovi,
  který je v tomto velice aktivní.
 • 00:23:11 Ten mi dokázal v tomto velmi pomoci
  a sehnat spoustu věcí,
 • 00:23:15 o kterých jsem si myslel,
  že už nemám šanci,
 • 00:23:17 že je budeme muset vyrábět.
 • 00:23:19 -A jaké máš plány? Co budeš
  s mašinkami dělat, až budou běhat?
 • 00:23:23 -My už fungujeme řádově
  skoro 20 let,
 • 00:23:25 takže já s lokomotivami jezdím,
  děláme nostalgické vlaky.
 • 00:23:29 Jezdíme na pracovních vlacích
  s lokomotivami,
 • 00:23:32 abychom si taky něco přivydělali.
 • 00:23:35 Tato oblast renovace
  historických vozidel je...
 • 00:23:39 To se nikdy nevrátí.
 • 00:23:41 To jsou velké výdaje na začátku
  a po kapkách se to vrací zpátky,
 • 00:23:44 ale mezitím se něco pokazí,
  takže to je nekonečný příběh.
 • 00:23:47 -Investice je větší
  než případný příjem.
 • 00:23:49 -Musí to člověk dělat
  ne prvoplánově,
 • 00:23:51 protože to je nějaký byznys.
  To není byznys. To je hobby.
 • 00:23:55 Musí to člověk dělat,
  protože to chce.
 • 00:24:10 -Co to máš za nádherný prapor,
  Michale?
 • 00:24:13 -Prapor Sokola Brno 1 z roku 1929.
  -To je originál?
 • 00:24:17 -To je restaurovaný originál,
  takže velmi vzácný.
 • 00:24:22 Navíc je to kulturní památka.
 • 00:24:24 Vztahuje se bezprostředně
  k tomu areálu sokolského stadionu,
 • 00:24:28 protože v roce 1929,
 • 00:24:30 když naši předchůdci vybudovali
  stadion, toužebnou sokolovnu,
 • 00:24:34 tak se tehdy sestry rozhodly
  věnovat sokolům ještě prapor.
 • 00:24:40 Oslovily brněnského architekta
  Bohumila Babánka,
 • 00:24:43 který vytvořil návrh pro prapor.
 • 00:24:46 Nejagilnější sestrou v tvorbě
  praporu byla Luisa Šílená,
 • 00:24:51 brněnská sokolka, mecenáška,
 • 00:24:53 která věnovala 20 tis. Kčs
  pro realizaci praporu.
 • 00:24:58 Při otevření stadionu byl zároveň
  tento unikátní kousek představen
 • 00:25:04 a jednotě věnován.
 • 00:25:07 Za komunistů byl schovávaný
  tady v bytě stadionu,
 • 00:25:11 v bytě bývalého sokolníka,
  správce stadionu.
 • 00:25:14 A přečkal u něho až do revoluce,
  kdy ho opět věnoval zase Sokolu.
 • 00:25:27 -Loučím se s Brnem,
  do kterého vás zvu na návštěvu.
 • 00:25:32 Těší se na vás krásné živé památky
  a jejich zachránci.
 • 00:25:38 Skryté titulky: Lucie Nápravníková
  Česká televize, 2019

Související