iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
7. 9. 2019
10:35 na ČT2

1 2 3 4 5

13 hlasů
21467
zhlédnutí

Krásné živé památky 1/16

Východní Čechy

Pevnost Josefov — Kruhová cihelna v Šárovcově Lhotě — Roubenka a škola v Radimi — Pevnost Stachelberg

25 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Krásné živé památky - Východní Čechy

 • 00:00:46 -Pokud se u nás někdo chce něco
  nového dozvědět o naší historii,
 • 00:00:51 není to žádný problém.
 • 00:00:52 Mezi památkami je
  stále co objevovat.
 • 00:00:55 Ale nejlepší je mluvit s lidmi,
  kteří památky milují, opečovávají
 • 00:01:00 a někdy i zachraňují.
 • 00:01:08 Lidé, kteří se do záchrany
  nějaké památky pustí,
 • 00:01:12 jsou často zajímaví sami o sobě.
 • 00:01:14 Není totiž úplně běžné,
 • 00:01:16 že by někdo věnoval čas,
  peníze a energii něčemu,
 • 00:01:20 co mělo spadnout, zaniknout
  nebo dokonce zmizet nadobro.
 • 00:01:24 Už jsem pár takových lidí poznal
  a musím říct,
 • 00:01:28 že si opravdu zaslouží obdiv.
 • 00:01:30 Vojenské pevnosti jsou mezi památkami
  speciální kategorií.
 • 00:01:35 Bývá v nich cítit napětí,
  strach a dobrodružství.
 • 00:01:40 Ale pozor, v žádném případě
  nejsou pouze klučičí záležitostí.
 • 00:01:45 Sami se o tom dnes přesvědčíte.
 • 00:02:07 Dnes se vypravím hned
  do dvou vojenských pevností.
 • 00:02:11 Ale bude toho mnohem více.
 • 00:02:13 Ve staré cihelně v Šárovcově Lhotě
  na Jičínsku se třeba dozvíme,
 • 00:02:18 jak se vyráběly cihly
  v unikátní kruhové peci.
 • 00:02:21 Kousek odtamtud zjistím,
  jak se opravuje stará roubenka.
 • 00:02:26 Pokochám se pohledy
  na nejvyšší české hory
 • 00:02:29 a kouknu se do hlubokého sklepení
  pevnosti Stachelberg.
 • 00:02:45 Dnešní putování začneme
  v pevnosti Josefov.
 • 00:02:49 Pevnost je unikátní
  architektonické dílo,
 • 00:02:52 jehož základní kámen
  byl položen v roce 1780.
 • 00:02:56 Během 10 let spolykalo pevnostní
  staveniště asi 360 milionů cihel.
 • 00:03:02 Vystřídalo se tady 12 tis. dělníků.
 • 00:03:05 Velkolepá stavba ovlivnila
  i místní krajinu,
 • 00:03:08 třeba řeky Labe a Metuje
  byly zregulovány, přehrazeny
 • 00:03:12 a jejich soutok posunut
  o 700 metrů dál po proudu.
 • 00:03:17 Mimořádnou roli na záchraně
  této unikátní památky má
 • 00:03:21 spolek Ochránci památek pevnosti
  Josefov ? Ravelin číslo 14.
 • 00:03:26 Jednou z hlavních postav spolku
  je Milan Libich.
 • 00:03:33 Jak se stane,
 • 00:03:34 že se člověk pustí do opravy
  a záchrany tak velké památky,
 • 00:03:39 jako je josefovská pevnost?
 • 00:03:41 -V každém případě je to
  taková klukovina.
 • 00:03:44 Člověk chce dělat něco
  nejen historického,
 • 00:03:47 aby po něm něco zůstalo,
  ale hlavně něco, co už není,
 • 00:03:50 co zaniklo, co se ztratilo,
  to člověk znovu objeví,
 • 00:03:53 vyroste to ven a může se tím
  pochlubit ostatním.
 • 00:03:57 -Jak vás to napadlo?
 • 00:03:59 -My jsme chtěli někde začít,
  tak jsme si našli opuštěný objekt,
 • 00:04:02 protože těch tady v Josefově
  v té době bylo hodně.
 • 00:04:05 A začali jsme rozvíjet
  nadšenou činnost.
 • 00:04:08 Měli jsme tam vlastní opevnění,
  snažili jsme se vyčistit chodby.
 • 00:04:12 Taková ta ilegální partička kluků,
  to už je 98. rok.
 • 00:04:16 A tak nějak to postupně
  jede dál a dál,
 • 00:04:19 kdy už jsme z nás museli
  udělat občanské sdružení,
 • 00:04:23 spoustu peněz investovat,
 • 00:04:25 abychom mohli provádět
  některé záchranné práce.
 • 00:04:28 A tím to vyrostlo až do tohoto
  rozměru, který je dnes vidět.
 • 00:04:33 -Co tě tady potěšilo za dobu,
  co tady pracuješ?
 • 00:04:36 -Vždycky nás potěší,
  když se dělají terénní práce,
 • 00:04:40 a my zjistíme, že pod terénem
  zůstalo více, než jsme čekali.
 • 00:04:44 Kus chodby, propojení, to je pak
  paráda, to potěší vždycky.
 • 00:04:47 -Poklad.
  -Přesně tak.
 • 00:04:48 Pro někoho je poklad zlatá mince,
  pro nás je poklad,
 • 00:04:52 když se to odkryje,
  je tam chodba a dá se do ní vlézt.
 • 00:04:55 Je najednou 100 m dlouhá,
  není to jenom ulička.
 • 00:04:57 Tak to je fakt poklad.
 • 00:05:04 -Co všechno jste tady udělali?
 • 00:05:06 -Místo toho, abychom opravovali
  hradby, tak jsme nejdříve uklízeli.
 • 00:05:10 To bylo právě bourání všech staveb,
  které tady neměly co dělat.
 • 00:05:14 -To byly nějaké haly?
 • 00:05:15 -Ocelové haly,
  různé konstrukční prvky,
 • 00:05:18 všechno bylo v havarijním stavu.
 • 00:05:20 -Co považuješ za nejdůležitější
  při takové rekonstrukci?
 • 00:05:24 -Aby to byla zábava,
 • 00:05:26 aby to nebylo jenom
  takové to - musíme rychle vyzdít
 • 00:05:28 50 kubíků zdi
  a udělat dvě klenby.
 • 00:05:31 Jakmile se z toho ztratí zábava
  a sranda, tak to přestane bavit.
 • 00:05:35 Je také důležité,
  aby to viděli lidi,
 • 00:05:37 protože nechceme něco opravit
  a uzavřít to veřejnosti.
 • 00:05:41 Chceme, aby se přišli podívat.
 • 00:05:43 -Co se tady odehrává?
 • 00:05:44 -Jsou to různé typy akcí
  od historických dobových
 • 00:05:48 až po různé soutěže, ať to jsou
  hasiči, sokolové nebo skauti.
 • 00:05:52 Má to svého ducha,
  ať je to jakákoliv akce.
 • 00:05:55 -Sbližuje to lidi.
  -Přesně tak.
 • 00:06:04 -Kromě mnoha akcí souvisejících
  s vojenskou historií
 • 00:06:08 se tady koná metalový festival
  Brutal Assault,
 • 00:06:11 který se stal největší událostí
  posledních let.
 • 00:06:15 Třeba v roce 2017 přijelo
  do Josefova na tenhle festival
 • 00:06:19 rekordních 20 tisíc návštěvníků.
 • 00:06:29 Když se vydáte
  do josefovské pevnosti,
 • 00:06:33 rozhodně nevynechejte
  procházku celým městem,
 • 00:06:36 které je městskou
  památkovou rezervací.
 • 00:06:39 Původně místo zvané Ples získalo
  jméno Josefov až v roce 1793,
 • 00:06:44 kdy bylo na příkaz císaře
  Františka II. přejmenováno
 • 00:06:48 na počest svého zakladatele
  císaře Josefa II.
 • 00:06:53 Celé město bylo podřízeno
  provozu vojenské posádky,
 • 00:06:57 měšťanské domy a vlastně nic
  nesmělo bránit výhledu apod.
 • 00:07:01 Součástí Jaroměře je
  od roku 1948.
 • 00:07:17 Cestou z Josefova
  za další pozoruhodnou,
 • 00:07:20 tentokrát technickou památkou
  do Šárovcovy Lhoty je možné
 • 00:07:24 se zastavit na výjimečném místě,
  kterému se říká Braunův Betlém.
 • 00:07:30 Areál Nového lesa nazývaný Betlém
  je unikátní barokní
 • 00:07:34 sochařsko-krajinářský experiment,
  který najdete nedaleko Kuksu.
 • 00:07:39 Pro hraběte Františka Antonína Šporka
  jej tady v letech 1718 ? 1732
 • 00:07:46 vytvořil významný barokní sochař
  Matyáš Bernard Braun se svými žáky.
 • 00:07:54 Newyorská nadace pojmenovaná
  Světový památkový fond zařadila
 • 00:07:58 roku 2000 tento světový unikát
 • 00:08:01 na seznam sta nejohroženějších
  památek světa.
 • 00:08:05 O rok později se stal Braunův Betlém
  národní kulturní památkou.
 • 00:08:10 Pohodlně lze celý areál
  prozkoumat
 • 00:08:13 po místní 7 km dlouhé
  okružní naučné stezce,
 • 00:08:17 která začíná v nedalekém Kuksu.
 • 00:08:31 Dalším zastavením je pozoruhodná
  technická památka v Šárovcově Lhotě.
 • 00:08:36 Jedná se o unikátní
  kruhovou cihelnu.
 • 00:08:39 Najdete ji snadno,
 • 00:08:41 protože už z dálky je vidět
  40 metrů vysoký komín.
 • 00:08:45 Ten je přirozenou dominantou vesnice,
  která nemá kostel.
 • 00:08:49 Budova v minulosti patřila hraběti
  Augustu Merveldtovi,
 • 00:08:53 který ji nechal v roce 1921
  postavit podle plánů
 • 00:08:57 Theodora Kleina.
 • 00:08:59 Majitelem i záchráncem cihelny
  v Šárovcově Lhotě je Martin Pour.
 • 00:09:04 Výsledkem jeho snažení by měl
  být technický skanzen
 • 00:09:08 se zaměřením na cihlářství.
 • 00:09:10 Už dnes si lze v autentickém
  prostředí prohlédnout
 • 00:09:14 stálou expozici
  o historii cihlářství,
 • 00:09:17 sbírku starých značených cihel
  a tašek nebo kopie původních výkresů
 • 00:09:23 pro výstavbu cihelny.
 • 00:09:25 Důležité také je,
 • 00:09:28 že tahle památka žije
  nejrůznějšími dobrodružstvími.
 • 00:09:34 Ahoj, tak to je ta tvoje cihelnička?
 • 00:09:37 -Ano, pojď se podívat dále.
  -Malá, skromná.
 • 00:09:41 -Malá chatička.
  -Tady ty cihly vznikaly.
 • 00:09:45 Tohle je co?
 • 00:09:47 -To je původní forma, kterou jsem
  našel tady na půdě domečku,
 • 00:09:51 takže je autentická z této cihelny.
 • 00:09:53 Dřevěná forma se namočila
  do necek, do vody,
 • 00:09:56 a potom se vysypala pískem
  jako bábovka.
 • 00:10:00 -?Naňahňalo? se to tam.
 • 00:10:02 -Pak se tam dala taková hlína,
  která je tady tuhá,
 • 00:10:06 ale byl to takový vlhký jíl,
 • 00:10:08 který se tam ručně nebo nožním
  způsobem ?naňahňal?.
 • 00:10:13 A strunou se seřízla horní hrana
  a vyklopilo se to.
 • 00:10:17 Cihla pak dlouze schnula
  v sušicím patře
 • 00:10:21 někdy čtvrt roku,
  někdy půl roku.
 • 00:10:23 -Takhle dlouho?
 • 00:10:29 Kdy tě napadlo,
  že si koupíš cihelnu?
 • 00:10:32 -Historie byla jednoduchá.
 • 00:10:34 Já jsem tady pro obec projektoval
  a objekt se mi líbil,
 • 00:10:38 takže jsem přišel za starostou,
  jestli náhodou není na prodej.
 • 00:10:43 A ejhle, za dva tři roky mi zavolal,
  že JZD to prodává,
 • 00:10:47 protože se má objekt
  rozebrat na materiál.
 • 00:10:50 Místní říkali,
  že nemají kostel ani věž,
 • 00:10:52 ale mají komín,
  a mají to jako dominantu obce.
 • 00:10:56 Tak jsem se rozhodl,
  proč si nekoupit chatičku v cihelně.
 • 00:11:00 -Nelitoval si toho někdy?
 • 00:11:01 -Já ne, určitě litovali ti,
  kteří mi tady pomáhali,
 • 00:11:05 nebo možná doma.
 • 00:11:06 Ale já to mám opravdu jako chatičku,
  chodím sem relaxovat,
 • 00:11:10 aktivně si odpočinout.
 • 00:11:12 Takže já jsem toho nelitoval,
  mě to baví.
 • 00:11:15 -Takže je to trochu sbližování lidí
  tady z vesnice a okolí?
 • 00:11:19 -Já si myslím, že jo.
 • 00:11:21 Ono to bylo už před válkou,
  byl to ústřední prostor obce.
 • 00:11:25 Tady je malá náves a byly tu různé
  dražby dobytka a setkávání lidí.
 • 00:11:29 To se tady odehrává i teď.
 • 00:11:31 Byli tady rodáci, různé slavnosti,
  tak si myslím,
 • 00:11:34 že tady to funguje
  i na sbližování vesnice.
 • 00:11:37 -Ty tu taky promítáš, že jo?
 • 00:11:40 -Já tady dělám různé akce.
 • 00:11:42 Teď mám 3 malé děti,
  takže je to trochu omezené,
 • 00:11:45 ale byly tady odborné workshopy.
 • 00:11:47 I pro děti tady děláme
  strašidelnou pohádkovou cihelnu.
 • 00:11:51 Dělaly se tady různé akce,
  takže to funguje.
 • 00:11:54 -Nemáš náhodou tady trochu
  rozdělaného, že bych vyrobil?
 • 00:11:58 -Můžu ti rozdělat, ale musíš si
  nejdříve nakopat do hliníku.
 • 00:12:01 -Aha.
 • 00:12:02 -Tady si nejdříve každý nakope
  a potom vyrábí.
 • 00:12:05 -No dobře, máš štěstí, nezůstane ti
  tady po mně takový nějaký zbytek.
 • 00:12:09 -To jsou výtvory
  docentů a profesorů,
 • 00:12:12 kteří tady byli na workshopu,
 • 00:12:14 a vidíš,
  že není sranda vyrobit cihlu.
 • 00:12:16 Dříve jim to trvalo
  možná desítky vteřin
 • 00:12:19 a toto je výplod za 1,5 hodiny
  práce minimálně.
 • 00:12:25 -A jaké máš další plány?
 • 00:12:28 Chceš to úplně doopravit,
  máš nějaký časový horizont,
 • 00:12:31 dokdy bys to chtěl dát,
  nebo se ti to líbí tak, jak to je?
 • 00:12:35 Mně se to líbí, abych byl upřímný.
 • 00:12:37 -Já se snažím,
  aby autenticita tady zůstala,
 • 00:12:40 aby omšelé bylo omšelým,
 • 00:12:42 aby atmosféra místa
  byla opravdu zachovaná.
 • 00:12:45 Chtěl bych z toho udělat
  technický skanzen,
 • 00:12:48 aby tady byla ukázka cihlářství,
  starých technologií
 • 00:12:51 a byl tady prostor
  pro různé další akce.
 • 00:12:59 -To je nějaký sklípek tady?
 • 00:13:01 -To je vypalovací pec.
  -Pec? Tohle je pec?
 • 00:13:05 -Tohle je pec,
  kde se vypalovaly cihly.
 • 00:13:07 Celý tento prostor se takhle zarovnal
  předsušenými cihlami
 • 00:13:11 a těmito otvory nad tebou se sypal
  jemný uhelný prach nebo jemné uhlí.
 • 00:13:16 A tady probíhalo opačné hoření,
 • 00:13:19 tady ty díry u noh jsou
  odtahy do komína.
 • 00:13:22 Topilo se uhelným prachem.
 • 00:13:26 -Ono to doutnalo, nebo hořelo?
  -Tady to hořelo.
 • 00:13:29 Intenzivně se vypalovaly cihly,
  jeden den tady bylo až 900 stupňů.
 • 00:13:34 -A tady bylo co?
  -Tak tady je to zajímavé.
 • 00:13:38 -Co tě tady nejvíce potěšilo
  a co potrápilo?
 • 00:13:41 -Potrápilo... Vždycky se něco najde,
  ale potěší mě asi vždycky,
 • 00:13:46 když se to líbí dětem.
 • 00:13:48 Ony přijdou, jančí tady,
  všichni koukají do mobilu,
 • 00:13:52 což je v dnešní době běžné,
  to mě teda strašně rmoutí.
 • 00:13:56 Ale když vidím,
  že po 10 až 15 minutách,
 • 00:13:58 když se jim tady snažím něco říct
  a řeknu jim pár zajímavostí,
 • 00:14:03 tak mobily najednou schovají
  a dalších 40 minut poslouchají.
 • 00:14:07 Takže to mě docela těší, že přebiju
  občas i technologii 21. století.
 • 00:14:13 -Kdybychom v Šárovcově Lhotě
  vylezli na komín,
 • 00:14:16 možná bychom dohlédli
  do naší další zastávky,
 • 00:14:20 do vesnice Radim kousek od Jičína.
 • 00:14:23 Podíváme se tady
  na několik krásných roubenek,
 • 00:14:27 které jsou opravené
  hlavně díky chalupářům.
 • 00:14:30 Třeba v Radimi-Studeňanech je
 • 00:14:32 několik opravdových skvostů
  lidové architektury.
 • 00:14:36 Žilo tady hodně bohatých statkářů,
 • 00:14:39 proto jsou některé roubenky
  a roubené statky opravdu výstavní.
 • 00:14:45 Radimská část Studeňany je dnes
  slavná díky malíři Josefu Váchalovi,
 • 00:14:50 který tady žil se svou družkou
  výtvarnici Annou Mackovou
 • 00:14:54 od začátku II. světové války
  až do své smrti v roce 1969.
 • 00:14:59 Dnes tady má malé muzeum.
 • 00:15:07 Roubenky ale nezachraňují
  jen chalupáři.
 • 00:15:10 Třeba v Radimi u Jičína
  je to i obec.
 • 00:15:14 Především starostka Zdeňka Brixová,
 • 00:15:17 která staré stavby miluje
  a dává jim nový život.
 • 00:15:21 Proč jste se pustili do opravy
  domečku, který byl skoro na odpis?
 • 00:15:27 -Mě tohle místo vždycky lákalo.
 • 00:15:32 Také jsem tušila,
  že tento dům má nesmírnou hodnotu.
 • 00:15:37 Prostě jsem měla představu,
  že hodnota by se měla zachovat,
 • 00:15:42 aby další generace měly ponětí
  o tom, jak se dříve žilo.
 • 00:15:49 -A ten domeček byl spadlý celý
  nebo jenom část?
 • 00:15:52 -Ne, jenom část.
 • 00:15:54 Tahle úplně stará část,
  co je původní,
 • 00:15:57 ta byla jakž takž zachovalá.
 • 00:16:00 -Původní vydrželo a to nové spadlo.
  -Ta přistavěná spadla úplně.
 • 00:16:06 -A proč je ten domeček památkou?
 • 00:16:11 -Typ tohoto domu
  se na vesnici nestavěl.
 • 00:16:15 Tyto domy s podsíní
  se stavěly ve městech.
 • 00:16:19 Na vesnici to takhle
  dříve prostě nevypadalo.
 • 00:16:22 Dříve byla hlavní místnost
  a k tomu ty chlévy.
 • 00:16:27 A tady jsou dva vchody, podsíň,
  a to si myslím, že je prostě unikát.
 • 00:16:35 -Takže se dá říct, že domeček je
  teď uvnitř takový, jaký býval.
 • 00:16:40 -Částečně ano.
 • 00:16:41 Tahle stará část je úplně,
  jak bývala.
 • 00:16:45 Jsou tam i původní dlaždice, půdovky,
 • 00:16:48 spousta věcí je
  původních a opravených.
 • 00:16:52 Holt je to už staré a materiál je
  unavený, musí se různě ošetřovat.
 • 00:16:58 Třeba nám tam teď začala růst houba,
  takže si s tím musíme nějak poradit.
 • 00:17:04 Nese to problémy,
  ale pořád si myslím,
 • 00:17:07 že to stojí za to a jsem ráda,
  že to takhle dopadlo.
 • 00:17:17 -Domeček jste nádherně opravili
  a teď to máte jako chaloupku,
 • 00:17:21 sem se dojdete podívat,
  radovat se...
 • 00:17:24 Nebo k čemu ten domeček slouží?
 • 00:17:26 -Slouží nám jako knihovna
  a občas si tady uděláme i besedy.
 • 00:17:31 -Teď už je to součást
  společenského života tady u vás.
 • 00:17:35 -Já si myslím, že ano.
 • 00:17:37 -Krásných roubených staveb
  je tady několik.
 • 00:17:41 Opravdu zdejších roubenek
  tady myslí vážně,
 • 00:17:44 nedávno třeba obec koupila
  chátrající budovu staré školy.
 • 00:17:48 -To je škola, která je z roku 1784.
 • 00:17:53 -Tahle krásná škola
  je už vaše obecní
 • 00:17:56 a teď se dáte do rekonstrukce.
 • 00:17:59 -Ano, to jsem taky moc ráda,
  že to takhle dopadlo.
 • 00:18:03 I když jsem měla
  původně celkem obavy,
 • 00:18:05 jestli vůbec můžu říct zastupitelstvu,
 • 00:18:09 že bychom ji mohli koupit,
 • 00:18:11 protože jsem čekala
  jednoznačnou odpověď,
 • 00:18:14 že Brixová se zbláznila,
 • 00:18:16 že v žádném případě další ruinu
  už kupovat nebudeme.
 • 00:18:20 Ale přece jen od starších občanů jsem
  i slyšela hlasy, že říkali:
 • 00:18:26 ?No to by bylo prima,
  kdyby obec školu koupila.?
 • 00:18:30 -Teď už máte zkušenosti s domečkem,
  tak už to půjde, ne?
 • 00:18:34 -Já si myslím, že to půjde.
 • 00:18:37 A člověk, když je přesvědčený o tom,
  že to půjde, tak si myslím,
 • 00:18:41 že to vždycky jde.
 • 00:18:43 -Mým dalším, pro dnešek
  už posledním cílem budou Krkonoše.
 • 00:18:47 Cestou z Radimi je přitom možné
  si udělat pár zastávek
 • 00:18:50 a pokochat se pohledy
  na hřebeny nejvyšších českých hor.
 • 00:18:54 V některých místech je vidět
 • 00:18:56 celý hřeben od západu
  až po vrchol Černé hory.
 • 00:18:59 Ještě kousek
  a budu je mít jako na dlani.
 • 00:19:03 A sice tady na dřevěné rozhledně
  Eliška na návrší Stachelbergu.
 • 00:19:07 Rozhledna pojmenovaná
  podle česko-polské královny Elišky
 • 00:19:11 tady stojí od roku 2014.
 • 00:19:14 Vyhlídková plošina je
  ve výšce 20 m
 • 00:19:17 a vede na ní 104 schodů.
 • 00:19:20 Z ochozu jsou vidět Jestřebí hory,
  Libavské sedlo, Vraní hory,
 • 00:19:24 Orlické hory, Zvičina nebo
  východní část Krkonoš Rýchory.
 • 00:19:32 Tohle je pevnost Stachelberg,
 • 00:19:34 jedna z nejzajímavějších
  česko-polských,
 • 00:19:37 dříve česko-německých hranic.
 • 00:19:39 My se tam podíváme, ale pozor.
 • 00:19:42 Sejdeme hlouběji,
  než by se odtud mohlo zdát.
 • 00:19:53 Pevnost Stachelberg,
 • 00:19:55 pro kterou se používal také
  český název Ježová hora,
 • 00:19:59 je největší dělostřeleckou
  tvrzí v Čechách
 • 00:20:02 a byla v letech 1937 až 1938
  budována jako součást
 • 00:20:08 stálého československého opevnění.
 • 00:20:12 Jedná se o jeden ze tří
  největších pěchotních srubů
 • 00:20:15 československé pevnostní výstavby.
 • 00:20:18 Tvrz je unikátní z několika důvodů,
 • 00:20:22 především kvůli mimořádnému
  podzemnímu labyrintu.
 • 00:20:28 O tvrz pečuje spolek Stachelberg.
 • 00:20:31 Jak se taková tvrz zachraňuje,
 • 00:20:34 si budu povídat
  s Miroslavem Kejzlarem.
 • 00:20:38 Ahoj, já jsem Mirek.
  -Zdar, ahoj!
 • 00:20:42 Takže můžeme.
  -Jdeme na to.
 • 00:20:47 Taková velká pevnost,
  není to velké sousto?
 • 00:20:51 -Ze začátku jsme si taky mysleli,
  že to může být velké sousto,
 • 00:20:55 ale když si člověk uvědomí,
  že už to děláme přes 30 let,
 • 00:20:59 tak ono se tady pracovalo postupně.
 • 00:21:02 Kousek po kousku jsme zprovozňovali
  jednu část nejdříve na povrchu,
 • 00:21:07 to bylo začátkem 90. let.
 • 00:21:09 A někdy kolem roku 2000 jsme se
  dostali do podzemí,
 • 00:21:13 a to jsme zase zpřístupňovali
  kousek po kousku.
 • 00:21:17 My jsme třeba na podzemí
  pracovali 16 let,
 • 00:21:20 než jsme ho uvedli do stavu,
  ve kterém je dnes,
 • 00:21:24 kdy jsme schopni provést tam
  návštěvníky zhruba ? km trasou,
 • 00:21:29 jak se to podzemí někdy na jaře
  a v létě 1938 budovalo.
 • 00:21:34 Tohle je originální bednění ze září
  1938, tohle je tzv. kancelářský sál.
 • 00:21:43 Tady bylo velitelství dělové věže.
 • 00:21:46 -To mu závidím, že tady měl kancl.
 • 00:21:53 -Původně nás bylo 6,
  sešli jsme se tady v roce 1987.
 • 00:21:57 Několik z nás už zemřelo věkem.
  -Udřený.
 • 00:22:01 -Odešlo věkem... Ale přibyli další.
 • 00:22:04 Tahali jsme to od roku 1987
  zhruba do roku 2005
 • 00:22:09 a pak skutečně nastoupila generace,
  kterou jsme si ale vychovali.
 • 00:22:13 -To je bezva, že jste je neudřeli,
  že neřekli: ?A rychle odsaď.?
 • 00:22:17 -Ale jo. Byla řada kluků,
  kteří sem přišli,
 • 00:22:21 pracovali tady několik let
  a zrovna to bylo v kritické době,
 • 00:22:25 kdy se zpřístupňovalo podzemí.
 • 00:22:27 A to bylo neustále krumpáč, lopata,
  bahno, bláto, voda a stále dokola.
 • 00:22:32 No a nevydrželi to a odešli.
 • 00:22:35 -Co na pevnosti považuješ
  za nejdůležitější a nejvzácnější?
 • 00:22:39 -Tento bunkr, to je rarita.
 • 00:22:41 To je jeden ze 3 největších
  pěchotních srubů ve státě.
 • 00:22:46 My jsme jediná pevnost,
 • 00:22:47 která návštěvníkům umožňuje přístup
  do nevybetonovaných prostor.
 • 00:22:52 Díky tomu jsme raritní s tím,
 • 00:22:54 že právě ukazujeme
  něco podstatně jiného.
 • 00:22:57 -To je celé vystřílené?
 • 00:22:59 -Ano, tohle bylo kompletně
  celé vystřílené.
 • 00:23:02 A postupovalo se dále
  v trhacích pracích.
 • 00:23:05 -To je konec?
  -Za pár metrů by to končilo.
 • 00:23:08 Tady je krásně vidět
  od začátku výlomových prací
 • 00:23:12 přes tesařské práce až po betonáře.
 • 00:23:15 -A teď se koukneme na druhou stranu.
 • 00:23:20 V jakém stavu jste pevnost převzali?
 • 00:23:22 -Ona sloužila od poloviny 60. let
  jako skladiště odpadních jedů.
 • 00:23:27 Celkově jich tady bylo 130 tun.
 • 00:23:30 Koncem roku 1990 jsme měli
  bunkr zhruba vyčištěný
 • 00:23:33 a pak přišly sanační práce.
 • 00:23:36 -Doba jedu skončila...
 • 00:23:38 -Doba jedu skončila
  a začala doba zpřístupňování.
 • 00:23:41 Nové betonové podlahy,
  omítky, všechno tak,
 • 00:23:45 abychom asanaci provedli tak,
  aby se to líbilo hygienikům,
 • 00:23:49 abychom sem mohli s návštěvníky.
 • 00:23:54 -Jak je podzemí dlouhé?
 • 00:23:56 -Stachelberg je jedna z 5 největších
  dělostřeleckých pevností
 • 00:24:00 v evropském a dalo by se říct
  i v celosvětovém měřítku.
 • 00:24:04 Je to obrovská pevnost.
 • 00:24:06 Pod námi v hloubce 30 ? 50 m
  pod povrchem je
 • 00:24:10 3,5 km chodeb a sálů.
 • 00:24:11 -Já se ptal na metry
  a ono je to na kilometry.
 • 00:24:15 -Ano, takže je to skutečně
  obrovská pevnost.
 • 00:24:17 My jsme z toho do dneška
  zpřístupnili zhruba 0,75 km.
 • 00:24:21 -Jsi rád, že ses do toho dal,
  že jsi to dělal?
 • 00:24:25 -Stoprocentně.
 • 00:24:26 Musím říct, že člověk má fakt
  dobrý pocit, když se na to dívá.
 • 00:24:33 -Podzemí Stachelbergu
  představuje svým rozsahem
 • 00:24:36 naprosto unikátní systém.
 • 00:24:38 Jedná se celkem o 3,5 km
  podzemních chodeb a sálů
 • 00:24:42 v hloubce 25 až 60 m pod povrchem.
 • 00:24:46 Je možné si prohlédnout
  také expozice o čs. opevnění,
 • 00:24:51 vyzbrojené lehké pevnůstky
  nebo obnovené zákopy z r. 1938.
 • 00:24:59 Důležitou součástí jsou modely
  pevnostních objektů a zbraní.
 • 00:25:10 Navštívili jsme dvě pevnosti,
  každá je jiná,
 • 00:25:14 ale obě jsou zajímavé
  nejen svými expozicemi,
 • 00:25:17 ale také lidmi,
  kteří o ně pečují.
 • 00:25:20 Ono být takovým Donem Quijotem
  má asi svoje kouzlo.
 • 00:25:24 Alespoň na všech lidech,
  se kterými jsem dnes hovořil,
 • 00:25:28 je vidět, že jejich život má smysl.
 • 00:25:33 A já jim za jejich práci moc děkuji.
 • 00:25:37 Skryté titulky: Lucie Nápravníková
  Česká televize, 2019

Související