iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
11. 2. 2017
18:28 na ČT24

1 2 3 4 5

0 hlasů
1261
zhlédnutí

Týden v regionech (Čechy)

Rekonstrukce Staroměstské radnice — Kochleární implantace — 3 minuty z...: Horní Malá Úpa — Meteorolog - amatér — Mistryně v parapole — Venkovní kluziště v Praze — Lisovna vinylových desek

25 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Týden v regionech

 • 00:00:01 TÝDEN V REGIONECH
 • 00:00:07 -Dobré dopoledne
  u pořadu Týden v regionech.
 • 00:00:10 Kochleární implantáty
  vracejí lidem sluch.
 • 00:00:13 Byli jsme u pacientky,
 • 00:00:14 která si díky nim může znovu
  užít koncerty vážné hudby.
 • 00:00:18 Uvidíte i reportáž
  o světové šampiónce v parapole.
 • 00:00:21 A navštívíme taky Horní Malou Úpu.
 • 00:00:23 Začínáme ale v metropoli.
 • 00:00:25 Staroměstskou radnici v Praze
  čeká generální oprava.
 • 00:00:28 Jednu z nejoblíbenějších památek
  v hlavním městě
 • 00:00:31 má už během února
  postupně zakrýt lešení.
 • 00:00:33 Od dubna do listopadu
  přijdou turisté o vyhlídku
 • 00:00:37 z radniční věže.
 • 00:00:38 V příštím roce pak odvezou
  celý orloj na několik měsíců
 • 00:00:42 k restaurování.
 • 00:00:44 Turistům se ho bude snažit
  nahradit takzvaný videomapping.
 • 00:00:49 -Staroměstská radnice.
 • 00:00:51 Loni ji navštívilo
  skoro 870 tisíc lidí,
 • 00:00:53 o 70 tisíc lidí víc
  než rok předtím.
 • 00:00:56 Turistů, kteří dovnitř nezavítají
 • 00:00:58 a odbíjení orloje pozorují
  pouze zvenčí,
 • 00:01:00 je ještě mnohem víc.
 • 00:01:02 -Jsme tady na prázdninách.
  Chceme hlavně nakupovat.
 • 00:01:05 Historie nás moc nezajímá,
  ale na tohle jsme se podívali.
 • 00:01:09 -Já jsem tady na služební cestě.
 • 00:01:11 Ještě dnes se vracím domů
  do Ruska.
 • 00:01:13 Měl jsem jen tři minuty,
 • 00:01:15 tak jsem si to sem
  přišel prohlédnout.
 • 00:01:17 -Během následujících 18 měsíců
 • 00:01:19 budou ale muset turisté
  počítat s omezeným provozem.
 • 00:01:22 Radnice projde nejrozsáhlejší
  rekonstrukcí za posledních 30 let.
 • 00:01:26 Dělníci a restaurátoři opraví
  fasády, střechy i samotný orloj.
 • 00:01:30 Jako první přijde na řadu ochoz.
 • 00:01:32 Tady je třeba opravit omítky,
  které jsou poničené nápisy turistů.
 • 00:01:36 Dál je zapotřebí opravit také
  některé uvolněné kameny ve zdivu
 • 00:01:40 a bude tady také nové zábradlí.
 • 00:01:42 Neopakovatelným výhledem na Prahu
 • 00:01:44 se sem každý rok přijde
  pokochat půl milionu lidí.
 • 00:01:46 Zábradlí bude vyšší
  a bezpečnější taky proto,
 • 00:01:49 aby se nemohl opakovat
  incident z ledna minulého roku.
 • 00:01:52 Skokem z věže Staroměstské radnice
  ukončil svůj život mladý muž.
 • 00:01:56 Staroměstská radnice
  byla založena v roce 1338,
 • 00:01:59 za vlády Jana Lucemburského.
 • 00:02:01 Nahoře na věži
  tenkrát sídlil hlásný,
 • 00:02:03 který měl dohlížet
  na bezpečnost ve městě.
 • 00:02:06 V další fázi rekonstrukce
 • 00:02:08 se stavebníci zaměří
  na věžní kapli.
 • 00:02:10 Poslední den druhé světové války,
  8. května 1945,
 • 00:02:14 radnici, jako jedno z center
  protinacistického odboje,
 • 00:02:17 zdemoloval výbuch pumy
  a následný požár.
 • 00:02:20 Na kapli jsou následky
  patrné dodnes.
 • 00:02:22 -Ten arkýř po válce
  opravili z původních kamenů,
 • 00:02:26 které se tu nachází.
 • 00:02:28 V současné době má
  bohužel porušenou statiku.
 • 00:02:30 Vidíme to tady na zdi,
  kdy máme praskliny,
 • 00:02:33 které se táhnou po celé délce
  té zdi, až dolů na podlahu.
 • 00:02:38 -Zdemolované novogotické křídlo
  radnice se, na rozdíl od kaple,
 • 00:02:42 už nikdy obnovit nepodařilo.
 • 00:02:44 Během minulého století
  sice proběhlo
 • 00:02:46 několik architektonických soutěží
  na dostavbu radnice,
 • 00:02:49 všechny ale skončily
  buď bez vítězů,
 • 00:02:52 nebo se nikdy nerealizovaly.
 • 00:02:53 Opravovat se budou taky
  všechny břidlicové střechy,
 • 00:02:56 kterými zatéká.
 • 00:02:58 -V tuhle chvíli se nacházíme
  nad ochozem.
 • 00:03:01 Nad námi už je jenom patro,
 • 00:03:03 kde jsou zvony
  staroměstského orloje.
 • 00:03:06 Je to vidět i na těch mapách,
  do určitých míst zatéká.
 • 00:03:12 -Nakonec příští rok v únoru
  restaurátoři úplně rozeberou
 • 00:03:16 a k opravám odvezou stroj orloje.
 • 00:03:18 Z kamenné věže zmizí
  tato technická památka
 • 00:03:20 nejméně na čtyři měsíce.
 • 00:03:23 -Bude se odstraňovat
  některá úprava, některá z úprav,
 • 00:03:27 které tady byly udělány
  potom po válce,
 • 00:03:29 například se sem vrátí původní
  pohon s natahovacími koly.
 • 00:03:35 -Staroměstský orloj vznikl
  na počátku 15. století.
 • 00:03:39 Díky Starým pověstem českým
  Aloise Jiráska
 • 00:03:41 se autorství někdy mylně
  připisuje Mistru Hanušovi.
 • 00:03:44 Autorem je ale zřejmě tehdejší
  rektor Univerzity Karlovy
 • 00:03:48 Jan Šindel
 • 00:03:50 a stroj nejspíš sestrojil
  hodinář Mikuláš z Kadaně.
 • 00:03:53 Odbíjení orloje
 • 00:03:55 se v době jeho oprav bude snažit
  nahradit promítání na lešení,
 • 00:03:58 takzvaný videomapping.
 • 00:04:00 Orloj se sem zase vrátí
  v červnu 2018.
 • 00:04:02 Celkem si opravy vyžádají
  48 milionů korun.
 • 00:04:08 -Opravě radnice,
  respektive staroměstského orloje
 • 00:04:11 se budeme věnovat i nadále.
 • 00:04:13 Ve spojení jsme s restaurátorem
  věžních hodin
 • 00:04:16 a orlojníkem, Petrem Skálou,
  dobrý den.
 • 00:04:20 -Dobrý den.
 • 00:04:22 -Radnici čeká největší
  rekonstrukce za posledních 30 let.
 • 00:04:25 Byl ale orloj od toho poničení
  ve druhé světové válce,
 • 00:04:28 jak jsme slyšeli v reportáži,
 • 00:04:30 někdy nějak rozsáhle opravovaný
  nebo demontovaný?
 • 00:04:35 -Od té doby se orloj
  v podstatě jenom udržoval,
 • 00:04:39 restauroval periodicky
  každých 10 let.
 • 00:04:42 Vyčistila se ložiska,
  orloj se rozebíral.
 • 00:04:45 Když nepočítám
  jednu trošku zásadnější změnu,
 • 00:04:48 která nastala v roce 1959,
 • 00:04:51 kdy tam napojili systém
  pohonu čtyřiadvacetníku,
 • 00:04:54 tak orloj od té války
  se de facto nezměnil.
 • 00:04:58 Změny byly sice zde na líci
  orloje v roce 1966, poté 1979,
 • 00:05:03 ale nebyly tak významné.
 • 00:05:06 -Jaké tedy konkrétně teď
  čekají orloj ty opravy?
 • 00:05:12 -Orloj čekají opravy
  jednak uvnitř, to znamená,
 • 00:05:15 budou se týkat mechanismu orloje,
 • 00:05:18 kde se navrátí původní,
  autentický pohon toho stroje,
 • 00:05:21 zmizí ty moderní řetězy,
 • 00:05:23 zmizí ten elektrický
  samonatahovací pohon.
 • 00:05:25 Bude se navracet autentický pohon
  kamennými závažími,
 • 00:05:29 přes konopná lana,
  na dřevěné lanové bubny.
 • 00:05:32 Samozřejmě,
  bude taky ovládán elektricky,
 • 00:05:34 ale nebude to celkem tak patrné.
 • 00:05:37 Všechno to bude skrytě provedeno.
 • 00:05:39 A na líci orloje zůstane,
 • 00:05:42 nebo se odstraní
  mnoho nevhodných úprav,
 • 00:05:45 provedených zde ve 20. století.
 • 00:05:47 Bude to jednak návrat
  původního libreta
 • 00:05:51 nebo významu těch barokních soch,
 • 00:05:54 které jsou po stranách
  kalendária i astrolábu.
 • 00:05:57 Bude se sem navracet
  původní podoba toho astrolábu,
 • 00:06:01 to znamená výrazné oddělení
  obzoru od části nebe,
 • 00:06:05 tak, jak jej známe
  z autentického popisu.
 • 00:06:08 Taková podoba zde byla
  ještě do roku 1911.
 • 00:06:11 Budou se jednoduše odstraňovat
  nevhodné úpravy,
 • 00:06:14 provedené zde na orloji
  ve 20. století.
 • 00:06:17 Orloj dostane
  více autentickou podobu.
 • 00:06:19 -A co samotní apoštolové,
  ti taky dostanou nový kabát?
 • 00:06:24 -Ne, apoštolové jsou v pořádku.
  Těm nic není.
 • 00:06:27 Samozřejmě,
  bude je potřeba zrestaurovat.
 • 00:06:29 Všechno z orloje,
  co tam dnes je,
 • 00:06:31 se bude stěhovat na dílnu,
 • 00:06:33 všechno se bude opravovat,
  restaurovat.
 • 00:06:35 Nezbude tady téměř nic.
  Budou se dělat i vnitřní omítky.
 • 00:06:39 Ty úpravy budou tak zásadní,
 • 00:06:40 že je orloj prakticky
  od druhé světové války,
 • 00:06:43 respektive od roku 1948
  ještě nezažil.
 • 00:06:46 -Pane Skálo,
  já vám děkuji za rozhovor
 • 00:06:48 a přeji vám hezký zbytek dne.
 • 00:06:54 Uplynulý pracovní týden
  přinesl řadu zajímavých událostí.
 • 00:06:57 Tady jsou.
 • 00:07:00 Německá policie
  na základě evropského zatykače
 • 00:07:02 zadržela bývalého senátora ODS
  Alexandra Nováka.
 • 00:07:06 Podle Českého rozhlasu
  se tak stalo
 • 00:07:08 na letišti
  ve Frankfurtu nad Mohanem poté,
 • 00:07:11 co přiletěl z Ameriky.
 • 00:07:12 Alexandr Novák je posledním
  obviněným v kauze ROP Severozápad,
 • 00:07:16 kterému se obvinění
  nedařilo předat.
 • 00:07:20 Skoro dvě tuny kuřecího masa,
 • 00:07:22 které obsahovalo bakterie
  způsobující salmonelózu,
 • 00:07:25 prodala firma Karapetjan
  v Jablonci nad Nisou.
 • 00:07:28 Maso nabízela jako nebalené
 • 00:07:30 ve své podnikové prodejně
  v centru města.
 • 00:07:32 Celkem přišlo z Polska do Česka
  přes 3,5 tuny kuřecího.
 • 00:07:35 Část z toho se podařila
  veterinární správě
 • 00:07:38 stáhnout z trhu.
 • 00:07:42 První Čech, který se chtěl
  připojit k Islámskému státu,
 • 00:07:45 vypovídal u Krajského soudu
  v Plzni.
 • 00:07:48 Turečtí policisté ho zadrželi
  loni v únoru
 • 00:07:51 na letišti v Istanbulu,
  odkud se chystal odletět
 • 00:07:54 vnitrostátní linkou
  na syrské hranice.
 • 00:07:56 To, že se chtěl dostat do tábora
  bojovníků v Sýrii, nepopřel.
 • 00:08:02 Nadměrná koncentrace chlóru
  znehodnotila pitnou vodu
 • 00:08:05 v Brandýse nad Orlicí.
 • 00:08:07 Porucha na dávkovacím zařízení
  v úpravně vody
 • 00:08:10 způsobila
  pětinásobné překročení normy.
 • 00:08:12 Na problémy upozornili
  sami obyvatelé.
 • 00:08:15 Nikdo přesně neví,
  jak dlouho byla voda závadná.
 • 00:08:19 Zvýšená kriminalita cizinců,
  kteří pracují na Rychnovsku,
 • 00:08:23 byla důvodem kontroly ubytovny
  Orion v Rychnově nad Kněžnou.
 • 00:08:26 Ze stejného důvodu kontrolovali
  policisté v pondělí
 • 00:08:29 také ubytovnu v Plzni.
 • 00:08:31 Zjišťují, zda jsou cizinci
  na území České republiky legálně
 • 00:08:35 a zda mají povolení k zaměstnání.
 • 00:08:37 Zaměřit se ale chtějí
  taky na byty k pronájmu,
 • 00:08:39 kde můžou být lidé,
  kteří jsou v Česku, načerno.
 • 00:08:45 Lékaři kliniky ORL
  Fakultní nemocnice v Hradci Králové
 • 00:08:49 začali provádět
  kochleární implantaci.
 • 00:08:52 Jedná se o operační zákrok,
 • 00:08:54 který vrací neslyšícím
  zpátky jejich sluch.
 • 00:08:57 Redaktorka Věra Hofmanová
  byla u pacientky ve chvíli,
 • 00:09:00 kdy po letech života v naprostém
  tichu znovu uslyšela první zvuky.
 • 00:09:04 -20 let postupně ztrácela sluch,
  až přestala slyšet úplně.
 • 00:09:08 Nepomáhala ani naslouchadla.
 • 00:09:09 Milovnici hudby vrátila do světa
  slyšících až kochleární implantace.
 • 00:09:14 -Hymna, Itálie, no.
  Valentino Rossi.
 • 00:09:18 Já jsem úplně nadšená z toho,
 • 00:09:20 protože to jsem neslyšela,
  já nevím, 15 let.
 • 00:09:22 -Marie Novotná
 • 00:09:24 patří v královéhradecké
  fakultní nemocnici
 • 00:09:27 k prvním pacientům
  s kochleárním implantátem.
 • 00:09:29 Lékaři ho voperovali pod kůži,
  za ušní boltec.
 • 00:09:32 Svazek elektrod z něj vede
  do vnitřního ucha pacientky,
 • 00:09:35 kde jeho impulsy nahradily
  nefunkční vláskové buňky.
 • 00:09:38 Člověk pak znovu vnímá
  sluchový vjem.
 • 00:09:40 -Po té implantaci
  s odstupem několika měsíců
 • 00:09:43 se na kůži, za ucho,
  nastaví řečový procesor.
 • 00:09:47 -Jde o mikrofon, který převede
  zvuk na elektrický potenciál.
 • 00:09:50 Pacientům se zprvu zdá,
 • 00:09:52 že slyší nepřirozené,
  počítačem vytvořené zvuky.
 • 00:09:55 -Oni jak postupně ztráceli sluch,
 • 00:09:58 tak ztratili pojem
  o vysokých kmitočtech, o výškách,
 • 00:10:01 které my slyšíme.
 • 00:10:08 -Pořád tam mám něco,
  co tam nemá být při koncertu,
 • 00:10:12 ale senzace úplná.
 • 00:10:15 -Ona si zvykne na to,
  jak ty zvuky doopravdy znějí,
 • 00:10:19 ne jak zněly s tím omezeným
  frekvenčním spektrem sluchadla.
 • 00:10:24 -Před kochleární implantací
 • 00:10:27 podstupuje pacient
  sérii vyšetření:
 • 00:10:29 neurologické, logopedické,
  psychologické, oční,
 • 00:10:32 často i genetické.
 • 00:10:34 Vlastní operační zákrok
  pak hradí zdravotní pojišťovny.
 • 00:10:37 -To, co případně si pacient
  pak doplácí,
 • 00:10:40 je výměna řečového procesoru,
 • 00:10:43 který má nějakou životnost,
  kolem 10 let.
 • 00:10:46 -Marie Novotná o úspěchu operace
  nepochybovala,
 • 00:10:48 už k Vánocům si nadělila
  lístky na koncert.
 • 00:10:51 -Na Dagmar Peckovou,
  do kostela ve Vysokém Mýtě.
 • 00:10:57 Takže už se hrozně těším.
 • 00:10:59 -Fakultní nemocnice
  v Hradci Králové
 • 00:11:01 se po Praze, Brně a Ostravě
  stává čtvrtým místem u nás,
 • 00:11:04 kde se kochleární implantace
  provádí.
 • 00:11:07 V Česku ročně podstoupí
  zákrok na 100 pacientů,
 • 00:11:09 v Hradci Králové letos pomohou
  zhruba 10 neslyšícím.
 • 00:11:15 -A co nás čeká
  v následujících minutách?
 • 00:11:17 Poznáte Zdeňka Weinhauera,
  nadšence,
 • 00:11:20 jehož hlavní zálibou
  je každodenní zápis o tom,
 • 00:11:22 jaké bylo počasí.
 • 00:11:25 Zavítáme taky do lisovny
  vinylových desek,
 • 00:11:27 které získávají zpátky
  svou někdejší popularitu.
 • 00:11:31 A ukážeme,
  kde se dá v Praze bruslit.
 • 00:11:34 Reportáž z venkovních
  ledních ploch
 • 00:11:37 natočila Natálie Forsterová
  na svůj mobilní telefon.
 • 00:11:52 -Jiná místa, jiné regiony,
  jiné zvyky, jiné zajímavosti.
 • 00:11:55 Každý týden vyjíždíme k vám.
  Tentokrát na Horní Malou Úpu.
 • 00:12:01 Malá Úpa je jedno z nejmalebnějších
  lyžařských středisek v Krkonoších.
 • 00:12:05 Sjezdovek tu sice mají
  jenom šest kilometrů,
 • 00:12:08 další ale nechtějí.
 • 00:12:10 To, proč sem lidi tak rádi jezdí,
  je právě ten klid.
 • 00:12:18 1050 metrů nad mořem.
 • 00:12:21 Katastr obce ale sahá
  až na vrchol Sněžky.
 • 00:12:23 Trvale tu žije asi 130 obyvatel.
 • 00:12:25 Vybaveni jsou ale
  jako menší město,
 • 00:12:27 mají vlastní galerii, pekárnu,
  a dokonce i pivovar.
 • 00:12:30 -My jsme se snažili
  do Malé Úpy přivést něco jiného,
 • 00:12:33 než je jenom lyžování a turistika.
 • 00:12:36 Máme ambice, abychom měli
  otevřeno 365 dní v roce.
 • 00:12:39 Chtěli bychom, aby ten turista,
  který sem přijde,
 • 00:12:42 přijde sem v dubnu,
  kdy bude pršet, foukat,
 • 00:12:45 tak aby tu šanci měl,
  aby se tady mohl ubytovat,
 • 00:12:47 aby si mohl dát dobré pivo
  a jídlo.
 • 00:12:50 -Vaříme piva jak spodně kvašená,
  tedy ležáky,
 • 00:12:52 tak svrchně kvašená,
  to znamená různé typy "ejlů".
 • 00:12:56 My jsme za jednu směnu
  tady schopni vystavit
 • 00:12:59 3000 litrů mladiny,
  v podstatě 6000 piv.
 • 00:13:01 -V hospodě se příjemně zapomíná.
 • 00:13:04 Naopak rozpomenout se
  na historii obce,
 • 00:13:06 založené německými dřevaři
  v polovině 16. století,
 • 00:13:09 nám pomůžou o dům dál,
  v místním infocentru.
 • 00:13:12 Co je tady na Malé Úpě zajímavého?
  Kam posíláte turisty?
 • 00:13:16 -Například ke kostelu
  sv. Petra a Pavla,
 • 00:13:19 kde vlastně bylo dříve
  centrum obce,
 • 00:13:22 nebo na Sněžku, z Malé Úpy
  je to nejjednodušší cesta,
 • 00:13:26 nejmenší převýšení,
 • 00:13:28 protože odsud vycházíte
  z 1000 metrů nad mořem.
 • 00:13:31 -Když tudy v roce 1779
  projížděl Josef II.,
 • 00:13:33 už tehdy ho překvapilo,
 • 00:13:35 že takhle odlehlá obec
  může tolik prosperovat.
 • 00:13:38 Místní mu za příslib
  nového kostela prozradili,
 • 00:13:40 že se živí hlavně pašováním,
  císař slovo dodržel.
 • 00:13:43 Kostel postavil, přidal školu
  a kasárna finanční stráže.
 • 00:13:47 Z ubikací celníků
  je galerie a obecní úřad.
 • 00:13:50 Škola, i když v jiném domě,
  fungovala ještě nedávno.
 • 00:13:53 Dětí ale bylo málo
 • 00:13:55 a náklady byly příliš vysoké,
  takže skončila
 • 00:13:57 a proměnila se ve vigvam jednoho
  svérázného horského kmene.
 • 00:14:00 Martin Věchet,
 • 00:14:02 zakladatel a pořadatel slavného
  trutnovského Open Air Festivalu.
 • 00:14:06 Toho času stavebník.
 • 00:14:08 Pane Věchete, do čeho
  jste se to tady pustil?
 • 00:14:10 -Zateplujeme vigvam.
 • 00:14:12 Jsme v horách,
  kde je všechno drsnější trošku.
 • 00:14:15 Vigvamy je třeba zateplovat.
 • 00:14:17 -Vy jste si kus tohoto festivalu
  přivezl s sebou i sem na hory?
 • 00:14:21 -Dneska tomu říkáme
  "malý festival" na Malé Úpě.
 • 00:14:23 Začala to Garage.
 • 00:14:25 Byla to krásný večírek,
  do ranních hodin.
 • 00:14:28 A za týden Visací zámek.
 • 00:14:30 Trošku jako tady nadzvedneme
  ty pokličky Krakonošovy.
 • 00:14:33 -1050 výškových metrů
  a stejně tolik důvodů,
 • 00:14:37 proč na Malou Úpu vyrazit.
 • 00:14:38 Podle řady průvodců
 • 00:14:40 je právě tohle jedna z posledních
  tradičních horských vesnic,
 • 00:14:44 které v Krkonoších ještě zbyly.
 • 00:14:48 -Teplota vzduchu, síla větru
  a meteorologický tlak.
 • 00:14:52 Většinu z nás tyto údaje
  zajímají pouze proto,
 • 00:14:54 abychom věděli, co na sebe,
 • 00:14:57 nebo jestli je vhodný čas
  třeba na výlet.
 • 00:14:59 Ovšem Zdeněk Weinhauer
  z Meziměstí na Broumovsku
 • 00:15:02 si takové údaje poctivě zapisuje,
  začal s tím už v roce 1979.
 • 00:15:08 -Ze dveří domku na svou zahradu
 • 00:15:10 míří Zdeněk Weinhauer
  každý den třikrát.
 • 00:15:13 Ráno, v poledne a večer.
 • 00:15:15 Pokaždé s papírem,
 • 00:15:17 na který zaznamenává
  základní meteorologické údaje.
 • 00:15:20 Třeba teplotu si přitom
  ověřuje na třech různých místech.
 • 00:15:24 -Na všech třech teploměrech
  máme dnes v poledne -6 stupňů.
 • 00:15:28 -Statistiku,
  doplněnou o nejrůznější poznámky,
 • 00:15:31 si poctivě zakládá.
 • 00:15:33 Dnů, kdy zápisy chybí,
  je za 38 let minimum.
 • 00:15:36 -Hluchá místa
  jsou jen o dovolených.
 • 00:15:39 Jinak mně to někdo zapisoval,
 • 00:15:41 když jsem byl na dva,
  na tři dny, nebo někde,
 • 00:15:44 ale jinak tedy vynecháno nic.
 • 00:15:46 Ať mrzne, nebo je vedro,
  skutečně přesně zapisované.
 • 00:15:50 -K tomu, aby se takhle
  intenzivně zajímal o počasí,
 • 00:15:53 ho přitom inspiroval jeho otec.
 • 00:15:55 -Sledoval počasí venku.
 • 00:15:57 Jak bude, jestli může posekat
  trávu na sušení a podobně.
 • 00:16:00 A jestli může jít druhý den
  do včel.
 • 00:16:02 Do nich se chodí
  za pěkného počasí.
 • 00:16:05 A v zimě zase sledoval, jak mrzne,
  jaké bude druhý den počasí.
 • 00:16:09 Protože coby mašinfíra na páře
  musel vědět, jak roztopit kotel,
 • 00:16:14 jestli nebude zamrzat to potrubí
  a podobně.
 • 00:16:16 -Zdeněk Weinhauer si dlouhá léta
  nechával naměřené údaje
 • 00:16:20 pouze pro sebe.
 • 00:16:22 Nedávno je ale začal zveřejňovat
  v místní cukrárně.
 • 00:16:24 Vyvěšuje tam záznamy
  staré 30 let.
 • 00:16:27 -Když přijdou nějací turisti,
  tak ti se o to zajímají dost.
 • 00:16:30 Sednou, studují to.
 • 00:16:32 Třeba sem jezdí cyklisté
  z Náchoda
 • 00:16:34 a ti se pravidelně koukají.
 • 00:16:36 -Občas na to mrknu.
  Porovnám, jak je dneska.
 • 00:16:39 Jéé, tenkrát bylo tolik sněhu
  a tak dále,
 • 00:16:42 takže to srovnáme, jak to
  bylo tenkrát a jak je dneska.
 • 00:16:46 -Přestože jde
  o amatérsky naměřené údaje,
 • 00:16:49 několikrát už si je
  vyžádali zástupci pojišťoven.
 • 00:16:53 Kvůli nahlášeným
  pojistným událostem.
 • 00:16:56 -Se na mě někteří lidé
  obrátili s tím,
 • 00:16:58 že třeba jim to rozbilo okno,
  vytopilo sklep,
 • 00:17:02 sebralo prádlo z balkónu,
  tašky na střeše.
 • 00:17:05 Tak to se mnou
  pojišťovna konzultovala,
 • 00:17:08 jestli v tu dobu vůbec byl vítr,
  nebo padaly kroupy.
 • 00:17:11 A pomohlo to těm lidem.
 • 00:17:13 -V pondělí Zdeněk Weinhauer
  oslaví 70. narozeniny.
 • 00:17:17 Se zapisováním údajů o počasí
  chce ještě nějaký čas pokračovat.
 • 00:17:25 -Daniela Pecinová z Plzně
  vždycky věřila,
 • 00:17:27 že se dá plnohodnotně a aktivně
  žít a sportovat i s handicapem.
 • 00:17:31 V 17 letech přišla
  kvůli nemoci o nohu.
 • 00:17:34 Teď se tato mladá, nadšená
  sportovkyně může pochlubit
 • 00:17:37 titulem mistryně světa
  v parapole.
 • 00:17:49 -Taneční klub v centru Plzně
 • 00:17:52 je pro Danielu Pecinovou
  vlastně druhým domovem.
 • 00:17:54 Než ho ale objevila,
  chvíli to trvalo.
 • 00:17:56 Jako nadšená sportovkyně se pohybu
  nechtěla vzdát ani po nemoci.
 • 00:18:00 Nejdřív zkusila zumbu.
  Ta ji ale úplně nenadchla.
 • 00:18:03 -Rok po léčbě, po druhé léčbě,
 • 00:18:05 protože jsem pak
  ještě měla recidivu,
 • 00:18:08 tak jsem se jela podívat
  za kamarádkou na lekci,
 • 00:18:10 protože dojížděla sem do Plzně.
 • 00:18:12 Zaujalo mě to
  a nechala jsem se vyhecovat,
 • 00:18:15 abych si zkusila udělat
  nějaký silový prvek na té tyči.
 • 00:18:18 No, a chytlo mě to.
 • 00:18:20 Když přijdu do studia,
  tak napřed se musím zahřát,
 • 00:18:23 vlastně zahřát ty svaly,
  abych je potom mohla protáhnout.
 • 00:18:26 -Daniela tu trénuje třikrát týdně.
 • 00:18:28 Protože jsou prvky u tyče
  fyzicky náročné,
 • 00:18:31 doplňuje přípravu
  pod odborným vedením
 • 00:18:33 i posilováním a gymnastikou.
 • 00:18:35 -Ještě mi protáhni záda,
  ať se uvolníš,
 • 00:18:38 ať můžeme jít na ty triky.
 • 00:18:40 Pracuje se s ní skvěle,
  možná naopak ne,
 • 00:18:43 že by jí člověk musel tahat
  do toho studia na tréninky,
 • 00:18:46 ale musí jí říkat,
  kdy má taky odpočívat,
 • 00:18:49 protože by trénovala pořád.
 • 00:18:59 -Mladá sportovkyně je už
  mistryní republiky v parapole.
 • 00:19:02 Ve stejné disciplíně
  je i světovou šampiónkou.
 • 00:19:05 Titul si přivezla loni
  z italské Florencie.
 • 00:19:20 -Takhle jsem se po vystoupení
  ještě nikdy necítila,
 • 00:19:23 opravdu, aplaus ve stoje,
  všichni uplakaní dojetím.
 • 00:19:26 Byla to nádhera.
 • 00:19:28 Je to nakažlivé potom,
  zamilovat se do toho sportu.
 • 00:19:31 -Kromě cvičení pomáhá Daniela
  také na recepci tanečního studia.
 • 00:19:35 A handicapovaným často radí,
  jak žít naplno.
 • 00:19:38 Myslíš, že bys byla
  takhle sportovně aktivní,
 • 00:19:41 kdybys neměla ten handicap,
  co si myslíš?
 • 00:19:43 -Já jsem přesvědčená o tom, že ne.
 • 00:19:46 Určitě ne, vždyť já si
  dodneška dělám legraci,
 • 00:19:49 že prostě se dvěma nohama
  bych na tu tyč nevlezla.
 • 00:19:51 Já jsem měla problémy
  i na základce se šplhem.
 • 00:19:54 Takže opravdu je to ironie.
 • 00:19:56 -Letos má Daniela před sebou
  lyžování handicapovaných,
 • 00:19:59 které proběhne v březnu
  v Peci pod Sněžkou,
 • 00:20:02 a pak samozřejmě obhajobu mistryně
  České republiky v parapole.
 • 00:20:09 -Lidé v hlavním městě mají
  letos možnost zabruslit si
 • 00:20:12 nejen na krytých stadionech,
  ale také na venkovních kluzištích.
 • 00:20:16 Některá mají vstup zdarma,
  jiná za pár desítek korun.
 • 00:20:21 -Letos poprvé je kluziště
  na Vítězném náměstí v Praze 6.
 • 00:20:24 Bruslí se tady
  od 9 hodin do 21 hodin
 • 00:20:26 a vstup je bezplatný.
 • 00:20:28 Žáci pražské základní školy,
  Tomáš a Petr, mají prázdniny
 • 00:20:32 a na zdejší led chodí každý den.
 • 00:20:34 -Včera, jak bylo vedro,
  tak to bylo maličko natáté,
 • 00:20:37 ale dneska super úplně.
 • 00:20:38 -Jo, dneska je to moc dobré.
 • 00:20:40 -Půjčení bruslí tady stojí
  70 korun na hodinu
 • 00:20:43 a k dispozici je i školička
  bruslení a občerstvení.
 • 00:20:46 Zařízení na výrobu ledu
  a mantinely koupila radnice
 • 00:20:49 za 1 milion a 900 tisíc korun.
 • 00:20:51 Podle vedení Prahy 6
 • 00:20:53 se letos kluziště tady
  na Vítězném náměstí osvědčilo
 • 00:20:56 a plánuje ho vybudovat
  i příští rok.
 • 00:20:58 -Chystáme tady i různé
  doprovodné kulturní akce,
 • 00:21:01 nejbližší bude na Valentýna,
 • 00:21:03 kdy bude bruslení 14. února
  tady speciálně seznamovací,
 • 00:21:06 a potom bude ještě maškarní
  bruslení 18. února.
 • 00:21:09 -Zimní sporty bez ohledu na počasí
  si mohou Pražané užít
 • 00:21:12 také na běžkařské dráze
  v Chuchli.
 • 00:21:14 Vstupné je tady zdarma
 • 00:21:16 a k dispozici je návštěvníkům
  i půjčovna.
 • 00:21:18 -A sílu do toho!
  Tak, nohy u sebe.
 • 00:21:21 Letos si myslím,
  že ten okruh je úplně nejlepší,
 • 00:21:24 má 700 metrů délky.
 • 00:21:25 Máme 1,5 metru vysoký umělý sníh,
 • 00:21:28 který by nám měl vydržet,
  pokud se nestane nic extrémního,
 • 00:21:31 velké teplo a nějaký velký déšť,
 • 00:21:34 tak by nám měl vydržet
  až do půlky března.
 • 00:21:39 -V našem pořadu máte možnost
 • 00:21:41 každý týden soutěžit
  o nejlepší video,
 • 00:21:44 zaslané pomocí aplikace iReportér.
 • 00:21:47 Tentokrát získalo nejvíc hlasů
  video Pavla Janečka. Gratulujme.
 • 00:21:50 A startujeme další soutěžní kolo.
 • 00:21:53 Pro výherce máme
  opět reflexní sadu,
 • 00:21:55 pro bezpečné natáčení.
 • 00:21:57 Hlasovat můžete
  na těchto facebookových profilech
 • 00:22:00 nebo na e-mailu
  soutezireporter@ceskatelevize.cz.
 • 00:22:04 A to pro některé
  z následujících videí.
 • 00:22:11 Těžbu dřeva, kterou teď,
  v době vegetačního klidu,
 • 00:22:14 provádí těžká mechanizace
  v jednom z lesů
 • 00:22:17 poblíž Třebařova na Svitavsku,
  natočil Petr Gartner.
 • 00:22:25 Mláďata divokých prasat
  ve volné přírodě
 • 00:22:28 nám poslala Martina Šejnová.
 • 00:22:30 Záběry malých prasátek
  i s rodiči divočáky
 • 00:22:33 jsou z lesa na Písecku.
 • 00:22:38 A Petr Kubík se vydal
  na náchodský zimní stadion,
 • 00:22:41 kde se konalo mistrovství České
  republiky v krasobruslení žactva.
 • 00:22:51 -Váš mobil se stává vstupenkou
  na televizní obrazovky.
 • 00:22:56 Stáhněte si zdarma
  aplikaci iReportér.
 • 00:22:59 Natáčejte videa a sdílejte to,
  co se děje kolem vás.
 • 00:23:03 Ta nejlepší videa
  ukážeme ve vysílání.
 • 00:23:06 Tvořte s námi zpravodajství.
 • 00:23:09 Staňte se iReportérem
  České televize.
 • 00:23:14 -Česko patří mezi největší výrobce
  gramofonových desek na světě.
 • 00:23:18 Vinyl je už tradičně spojen
  s Loděnicí u Berouna.
 • 00:23:21 Právě odtud pochází
  zhruba pětina světové produkce.
 • 00:23:25 Lisovaly se tu třeba desky
  pro Rolling Stones nebo U2.
 • 00:23:28 Posluchači kouzlo gramofonové
  desky znovu objevili
 • 00:23:31 zhruba před sedmi lety.
 • 00:23:33 Do té doby
  výroba i poptávka klesaly,
 • 00:23:36 protože zákazníci
  chtěli víc cédéčka.
 • 00:23:38 Jenže zvuk vinylu je natolik
  kvalitní a věrohodný,
 • 00:23:41 že se teď vyrábí znovu
  a ve velkém.
 • 00:23:46 -Cesta ke gramofonové desce
  začíná tady, ve studiu.
 • 00:23:49 Nahrávka se digitalizuje
 • 00:23:52 a pak se zvukové vlny
  vyryjí do čisté měděné desky.
 • 00:23:54 Zjednodušeně, zvuk převedený
  na elektrický signál
 • 00:23:58 tady dostává obrazovou podobu.
 • 00:24:00 -Tato záznamová hlava převádí
  ten elektrický signál na vibrace
 • 00:24:04 a diamantový nůž,
  který je na ní připojený,
 • 00:24:06 vytváří drážky.
 • 00:24:08 Nesmí dojít k tomu,
  aby ty drážky se například dotkly,
 • 00:24:11 aby se prořízly navzájem do sebe.
 • 00:24:13 -Měděný nosič posetý drážkami
  zvukové stopy by hrál,
 • 00:24:16 stejně jako gramofonová deska,
  jenže je to jen pozitivní obraz.
 • 00:24:20 Měděný vzor tak putuje dál
  do výroby,
 • 00:24:22 kde se obalí vrstvou niklu.
 • 00:24:24 -Vkládá se to
  do niklsulfamátové lázně,
 • 00:24:27 kde vlastně proces
  je nastaven zhruba na hodinu,
 • 00:24:30 po hodině se vám udělá srostlice.
 • 00:24:36 -Po oddělení této poniklované desky
  vzniká matrice,
 • 00:24:39 až podle ní se lisuje
  celá série gramofonových desek.
 • 00:24:42 Po připevnění na stroj
  se může začít.
 • 00:24:48 Vinylová hmota vypadá
  tak trochu jako puk.
 • 00:24:50 Gramofonová deska
  je z ní za pár vteřin.
 • 00:24:53 Stačí jen stlačit a oříznout.
  Zájem posluchačů je obrovský.
 • 00:24:57 -Meziročně jsme zvedli výrobu
  z 18 na 24 milionů desek
 • 00:25:00 a v letošním roce opět
  očekáváme nárůst výroby.
 • 00:25:03 -Vylisováním desky
  ale práce nekončí.
 • 00:25:05 Každou z nové série musí
  přehrát zvuková kontrola.
 • 00:25:08 Tito lidé poslouchají i to,
  co se jim nelíbí.
 • 00:25:10 Chybu najdou
  i několikrát za směnu.
 • 00:25:13 -Teď jsem slyšel nějakou
  akustickou vadu na té desce,
 • 00:25:16 tak musím vlastně zjistit,
  co to je,
 • 00:25:18 jestli je to
  buď jenom nějaká špína,
 • 00:25:21 nebo je to nějaká vada
  na té matrici.
 • 00:25:26 Tady to mám,
  je to vada na té matrici.
 • 00:25:28 -V tomto případě se musí
  celý proces opakovat.
 • 00:25:31 Chyba je už na prvotním masteru.
 • 00:25:33 Znovu se tak vše vrátí
  na začátek, do studia,
 • 00:25:36 kde diamantový hrot vyryje
  do měděné desky nahrávku,
 • 00:25:39 tentokrát už bezchybně.
 • 00:25:44 -Z Týdne v regionech
  je to všechno.
 • 00:25:46 Přeji vám hezký zbytek víkendu
  a těším se na viděnou za 14 dní.
 • 00:25:50 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2017