iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
12. 4. 2019
16:55 na ČT2

1 2 3 4 5

1 hlas
1889
zhlédnutí

Sousedé

Československý svět v Karpatech — Tragické výročí vzplanutí olomoucké synagogy — Setkání se skupinou Bajaga i Instruktori

26 min |

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Sousedé

 • 00:00:18 -Dnešní sousedský magazín
  přinese třeba ohlédnutí
 • 00:00:22 za elektrizujícím vystoupením
 • 00:00:24 legendy jugoslávské rockové scény
  Bajaga i Instruktori.
 • 00:00:28 Připomeneme si smutné výročí
  nacistické okupace,
 • 00:00:31 ale i nejveselejší židovský svátek
  v roce.
 • 00:00:33 Purim.
 • 00:00:34 Nejprve ale zamíříme do Prahy.
 • 00:00:42 Dům národnostních menšin v Praze
 • 00:00:44 se stal místem pomyslného křtu
 • 00:00:46 fotopublikace
  Československý svět v Karpatoch.
 • 00:00:49 Podle jejího autora
  je to jakési muzeum v knize.
 • 00:00:52 Muzeum, které přibližuje
 • 00:00:53 Podkarpatskou Rus
  poloviny minulého století.
 • 00:00:57 SLOVENSKY
  -Myslím, že bylo třeba připomenout
 • 00:01:00 období první republiky
  pozitivní dědictví,
 • 00:01:03 které jsme tam zanechali.
 • 00:01:05 To byl ten důvod,
  proto jsem se do toho pustil.
 • 00:01:08 Kniha má 38 kapitol,
  jsou to jednotlivá města, městečka,
 • 00:01:13 od Užhorodu, Mukačevo
  až do Jasině.
 • 00:01:16 Je to všehochuť.
 • 00:01:19 A je to soustředěné na období
  první republiky.
 • 00:01:22 -Loni jsme oslavovali 100 let
 • 00:01:24 od společného státu Čechoslováků
  a Rusínů.
 • 00:01:27 Oficiální oslavy, které se konaly
  v Čechách a na Slovensku,
 • 00:01:31 tak zapomněly na Rusíny
  a rozhodli jsme se,
 • 00:01:34 že toto výročí nějakým způsobem
  oslavíme ve vlastní režii.
 • 00:01:38 Připravili jsme několik aktivit
  k tomu výročí
 • 00:01:41 a jedna z nich byla knížka.
 • 00:01:43 Sice zhlédla světlo světa
  až na konci února 2019,
 • 00:01:47 ale je to jeden z našich příspěvků
  ke 100 letům.
 • 00:01:51 Kromě 100 let ČSR můžeme dodat
 • 00:01:55 i 100 let připojení
  Podkarpatské Rusi k ČSR.
 • 00:01:58 -Nutno ale dodat,
  aby nás historici nevyplísnili,
 • 00:02:01 že vznik Podkarpatské Rusi
  je spojován až s rokem 1919.
 • 00:02:05 Mezinárodněprávní uznání připojení
  k ČSR
 • 00:02:08 se váže dokonce až k červnu 1920.
 • 00:02:13 -Nejsem Rusín, dokonce jsem se
  narodil v Čechách.
 • 00:02:16 Byla to trošku otázka tabu,
  nemohlo se o tom moc mluvit,
 • 00:02:20 tak mě to zajímalo.
 • 00:02:23 Chtěl jsem poznat 13. komnatu,
  to tajemství.
 • 00:02:26 Dokonce se mi podařilo setkat
  s Eržikou,
 • 00:02:30 což byla manželka Nikola Šuhaje.
 • 00:02:35 Bylo to v roce 1977.
 • 00:02:38 Byly tam i úsměvné příhody.
 • 00:02:40 Např. rotný,
 • 00:02:41 co sloužil u 19. pluku v Mukačevě
  a založil si želví farmu.
 • 00:02:54 -Dokumentární filmu
  Vozidla velmoci
 • 00:02:57 je náš možná nejvýraznější příspěvek.
 • 00:02:59 Ten je také věnovaný
  meziválečné historii.
 • 00:03:02 Jsme rusínský spolek,
  tak historii vidíme z pohledu Rusínů.
 • 00:03:07 Rusíni se setkávají
  na světových kongresech Rusínů
 • 00:03:10 a tam docházelo k tomu,
  že jsme se poznali z různých krajin.
 • 00:03:15 Bylo pak období po roce 1989
  po sametové revoluci.
 • 00:03:19 To bylo období
  opětovného zrodu Rusínů.
 • 00:03:22 Zajímají nás tejná témata.
 • 00:03:25 Meziválečný celek,
  ČSR od Jasině až do Aše,
 • 00:03:30 stále vnímáme
  jako historicky naše území.
 • 00:03:33 Právě tam je kompatibilita,
  náš vztah, přátelství nebo důvod,
 • 00:03:38 abychom vztahy dál rozvíjeli
 • 00:03:41 a posouvali
  mezi rusínskou pospolitost.
 • 00:03:44 Posouvání mezi rusínskou pospolitost
  je důležité,
 • 00:03:47 abychom to dělali v Čechách,
 • 00:03:49 tady v Praze, na Slovensku
  i Podkarpatské Rusi.
 • 00:03:55 -Letos si připomínáme
  nejen smutné výročí
 • 00:04:00 80 let od nacistické okupace,
  ale v řadě míst i 80 let
 • 00:04:06 od vypálení
  či poničení židovských synagog.
 • 00:04:10 Jednou z nich byla
  např. Velká synagoga v Brně.
 • 00:04:13 Nacisté ji zničili
  v noci na 17. března 1939.
 • 00:04:17 Už 2 dny po začátku okupace
  byla jejich moc natolik silná,
 • 00:04:22 že zabránili hasičům požár hasit.
 • 00:04:24 Proto, aby stoupající dým
  viděl Adolf Hitler,
 • 00:04:27 který v ten den do Brna zavítal.
 • 00:04:30 Co je však ještě ostudnější,
  je skutečnost,
 • 00:04:32 že dodnes na místě,
  které stále není zastavěné,
 • 00:04:35 chybí památník
  či jakékoli připomenutí
 • 00:04:37 této události.
 • 00:04:39 Pamětní deska nechybí
  na dalším z míst,
 • 00:04:42 které stihl stejný osud.
 • 00:04:43 Na Palachově náměstí v Olomouci.
 • 00:04:47 -Pamětní deska tam je,
  není přímo na náměstí,
 • 00:04:50 ale je na budově,
  která je na náměstí,
 • 00:04:53 která patří Univerzitě Palackého.
 • 00:04:55 Pamětní deska byla odhalena
  na počátku 90. let,
 • 00:04:58 inicioval to můj děda,
  Miloš Dobrý.
 • 00:05:02 Ale máme ještě jeden plán,
  kdy v dnešní době,
 • 00:05:07 kde stála synagoga,
  je zelený prostor,
 • 00:05:11 kde bychom chtěli zbudovat
  model synagogy.
 • 00:05:14 Aby tam byl nějaký objekt,
  který by připomínal synagogu.
 • 00:05:19 Synagoga kompletně nevyhořela
  jako např. synagogy v Sudetech,
 • 00:05:23 ale byla zapálená,
  hasičům bylo znemožněno hasit,
 • 00:05:27 ale dá se říci,
  že byla jen poškozená
 • 00:05:30 a poté během dalšího roku
  rozebrána, zdemolována.
 • 00:05:34 Spolu s rabínským domem,
  který během požáru nebyl poškozen.
 • 00:05:44 Pro židovskou komunitu
  to znamenal začátek konce.
 • 00:05:47 Věděli už, co se děje kolem nich,
  ale byl to ten den,
 • 00:05:51 kdy německý wehrmacht
  vstoupil do Olomouce.
 • 00:05:54 Ale olomouckou synagogu
  zapálili místní nacisti,
 • 00:05:57 neví se, kdo to byl.
 • 00:05:58 Jestli to byli kolaboranti,
  Němci atd.,
 • 00:06:01 ale byli to určitě místní nacisti,
  kteří synagogu zapálili,
 • 00:06:05 než wehrmacht vešel do města.
 • 00:06:07 -Synagoga tady chybí.
 • 00:06:10 Je to místo,
  kde si připomeneme dům,
 • 00:06:13 ve kterém se modlilo
  několik generací
 • 00:06:18 a takhle podobně
  to bylo
 • 00:06:20 všude jinde po Česku a Moravě.
 • 00:06:23 To je pro současné lidi
  strašně důležité si uvědomit,
 • 00:06:27 nejen že tady byli Židi
  a modlili se,
 • 00:06:31 ale že existuje minulost
 • 00:06:35 a k minulosti mají přistupovat
  jako k něčemu,
 • 00:06:40 co dále nějakým způsobem existuje.
 • 00:06:43 Byť by to bylo v rámci Olomouce,
  Židovská obec v Olomouci,
 • 00:06:48 nebo vzpomínka na ni.
 • 00:06:50 Nebo si uvědomit,
  že svět jde sice dál, mění se atd.,
 • 00:06:56 ale věci v minulosti se nemění,
 • 00:06:59 ty už pořád zůstávají
  jako připomínka.
 • 00:07:05 Tady jsme byli,
  tady stála synagoga,
 • 00:07:08 a je dobře, že tu stála.
 • 00:07:10 Ale kdyby tady stála,
  tak by to bylo lepší.
 • 00:07:13 -Připomínáme si budovu,
  synagogu,
 • 00:07:15 ale především jde o to myslet na
  lidi,
 • 00:07:18 kteří zde žili své poklidné životy
 • 00:07:23 a bohužel z nich byli vytrženi,
  zavraždění.
 • 00:07:27 Moje babička a prababička
  do té synagogy chodily,
 • 00:07:31 k tomu místu mám vztah.
 • 00:07:35 A je důležité
  si to připomínat v dnešní době,
 • 00:07:38 protože jsou určité projevy
  nenávisti, zloby,
 • 00:07:42 které pramení
  ze strachu z neznámého.
 • 00:07:46 Projevuje se to jak antisemitismem,
  tak islámofobií,
 • 00:07:51 anticiganismem a dalšími projevy,
  které u nás existují,
 • 00:07:56 někde ve větší,
  jinde v menší míře.
 • 00:08:00 Problém je v tom,
  že od těchto jednoduchých projevů,
 • 00:08:05 myšlenek, slov,
  se to může dál vyvíjet.
 • 00:08:09 Někam, kam bychom nechtěli,
  aby se vrátilo něco,
 • 00:08:13 co tady už bylo
 • 00:08:14 nebo aby se neděly takové věci
  jako teď na Novém Zélandě,
 • 00:08:18 když byli v mešitě povražděni
  nevinní lidé.
 • 00:08:31 -Podle současného průzkumu EU
 • 00:08:33 až 40 % evropských Židů
  uvažuje o emigraci.
 • 00:08:37 Vlna antisemitismu se zvedá nejen
  tam,
 • 00:08:39 kde přibývá muslimského obyvatelstva,
 • 00:08:42 ale i ve východoevropských zemích,
  zejména v Polsku.
 • 00:08:45 Lidé se ale na Palachově náměstí
  sešli také proto,
 • 00:08:48 aby oslavili nejveselejší
  židovský svátek Purim.
 • 00:08:51 Svátek, který velebí záchranu Židů
  před vyvražděním.
 • 00:08:54 A je jakousi metaforou
  optimistické budoucnosti
 • 00:08:57 pro židovský národ.
 • 00:08:59 -Mám dvě vzpomínky,
  z nichž jedna to podpírá,
 • 00:09:04 že si připomínáme veselí
  jako svoje vítězství,
 • 00:09:08 které by mělo pokračovat,
 • 00:09:10 ale také vyhlazení rodinného tábora
  v Auschwitzu,
 • 00:09:16 kdy během jedné noci
  bylo spáleno přes 3 tisíce lidí.
 • 00:09:23 A bylo to na Purim.
 • 00:09:25 Ti lotři se v tom vyznali
  a vybrali si tento den předem.
 • 00:09:31 Pro ně to musel být
  obrovský triumf,
 • 00:09:34 že právě v tu noc
  nad Židy zvítězili.
 • 00:09:41 Druhá věc je příjemnější,
  v tu dobu jsem byl v Izraeli,
 • 00:09:46 v době první války,
  a ta vyvrcholila právě na Purim.
 • 00:09:52 Skončila na Purim
  a všichni jsme tam měli radost.
 • 00:09:56 A všichni si to uvědomovali.
 • 00:09:59 -Kdo si tento příběh přečetl,
  jako želva musí brečet.
 • 00:10:04 A kdo ho teď uslyší,
  sotva ho kdo utiší.
 • 00:10:10 -Součástí purimových oslav
  je i purimšpíl.
 • 00:10:13 Nechyběl ani zde.
 • 00:10:15 -Se studenty Centra
  judaistických studií
 • 00:10:18 pravidelně každý rok
  připravujeme purimšpíl,
 • 00:10:21 což je satirická hra,
 • 00:10:23 která se snaží veselou notou
  převyprávět Esteřin svitek,
 • 00:10:28 který popisuje události,
  které se vztahují k Purimu.
 • 00:10:32 Autorem hry je jidiš spisovatel
  Icik Manger,
 • 00:10:36 a vznikla ve 20. až 30. letech
  20. století.
 • 00:10:41 Achašveroš, velký král,
  co neteklo, nechlastal.
 • 00:10:48 Text je stejný,
  ale hra je to pokaždé úplně jiná.
 • 00:10:52 Hodně improvizujeme.
 • 00:10:54 Musíme se přizpůsobit také našim
  velmi amatérským schopnostem,
 • 00:10:58 takže je to pokaždé něco jiného.
 • 00:11:01 Ale základní příběh o královně Ester,
  králi Achašverošovi
 • 00:11:05 a zlém Hamanovi,
 • 00:11:06 který se snažil vyhladit
  židovský národ,
 • 00:11:09 tak je pořád jeden a ten samý.
 • 00:11:11 -A jak oslavuje Purim
  vrchní zemský rabín?
 • 00:11:15 -Jak člověk stárne,
  tak už nedodrží základní příkaz,
 • 00:11:22 kromě čtení Megily atd.,
  opít se,
 • 00:11:26 až nerozezná mezi buď požehnán -
  Mordechain, a buď proklet, Haman.
 • 00:11:32 To je nepřítel Židů.
 • 00:11:34 Už se tolik raději neopiju.
 • 00:11:37 Ale stejně to vím.
 • 00:11:58 -Až do 28. dubna si můžete užít
  25. ročník festivalu Bonjour Brno.
 • 00:12:04 Čtvrtstoletí tohoto svátku
  frankofonní kultury
 • 00:12:07 můžete oslavit návštěvou
  desítky hudebních, filmových,
 • 00:12:10 divadelních i cirkusových
  představení.
 • 00:12:13 A jistě nebude chybět ani to,
  co dělá Francii Francií,
 • 00:12:16 dobré jídlo a pití.
 • 00:12:20 8. května uctíme také památku
  maďarských vojáků,
 • 00:12:23 kteří padli na konci 2. světové války
  v Jižních Čechách
 • 00:12:27 v boji proti nacistům.
 • 00:12:28 Nejprve v Kolodějích nad Lužnicí
  blízko Týna nad Vltavou
 • 00:12:32 a poté ve Zlaté Koruně.
 • 00:12:34 Maďarským kulturním programem
  pak celá vzpomínková akce
 • 00:12:37 vyvrcholí v Klášteře Zlatá Koruna.
 • 00:12:42 Vernisáž výstavy děl
  rusínského malíře Jurije Firjaka
 • 00:12:46 je připravena na středu 15. května
  od 17. hodin
 • 00:12:50 v galerii Domu národnostních menšin
  v Praze.
 • 00:12:53 Výstavu samotnou
  si pak můžete prohlédnout
 • 00:12:55 až do konce května.
 • 00:13:10 Jako první jarní vlaštovku
  můžeme označit koncert
 • 00:13:13 s podtitulem Česko-srbská noc,
  který připravil spolek Luka Praha.
 • 00:13:18 Jejich pomyslným sídlem
  je restaurace v centru Prahy,
 • 00:13:21 která už dlouhá léta
  spojuje jugoslávskou
 • 00:13:24 a českou kulturu.
 • 00:13:26 -Tady se scházíme a zažíváme
  balkánskou atmosféru, ochutnáváme
 • 00:13:32 dobré víno, jídlo a snažíme se českým
  přátelům ukázat, co jsme.
 • 00:13:42 -Kdo jsou ale hlavní protagonisté
  plánovaného večera?
 • 00:13:48 -Myslím, že česko-srbská provázanost
  bude dneska hlavním posláním.
 • 00:13:53 Koncert Bajaga i Instruktori
  připravujeme po 2 letech.
 • 00:13:58 Osvědčilo se to jako výborná kapela,
  která spojuje Česko a Srbsko.
 • 00:14:06 Úvodní kapela bude Silver Spoons,
 • 00:14:08 která je velmi mladá,
  dynamická a známá kapela.
 • 00:14:13 Provázanost s Bajaga i Instruktori,
 • 00:14:16 že jeden z členů kapely
  je původem Srb,
 • 00:14:20 zpěvák je Angličan.
 • 00:14:22 Provázanost v rámci cizinců
  žijících v ČR tam je.
 • 00:14:29 -I když se počasí moc nepřálo,
 • 00:14:31 vzal nás Momčilo Bajagic
  na krátkou procházku.
 • 00:16:03 -Ale zpět k organizátorům.
 • 00:16:05 Kdo je Luka Praha?
 • 00:16:08 -Spolek Luka Praha
  je spolek srbské menšiny žijící v ČR.
 • 00:16:14 Byl založen před zhruba 10 lety.
 • 00:16:18 Celá vlna kulturních událostí
  začala v roce 2009,
 • 00:16:22 kde na koncertě Gorana Bregoviče
  na Staroměstském náměstí
 • 00:16:26 se zúčastnilo víc než 50 tisíc
  diváků.
 • 00:16:29 RYTMICKÁ HUDBA
 • 00:16:37 Cíl byl u lidí,
  kteří jsou začátkem 90. let
 • 00:16:41 v rámci uprchlické krize
  z bývalé Jugoslávie
 • 00:16:44 a začátek války v Jugoslávii,
  kteří se přestěhovali do ČR,
 • 00:16:48 do Prahy,
 • 00:16:49 a to bylo velké poděkování
  českému národu za vřelé přivítání.
 • 00:16:57 Pak na základě požadavku magistrátu,
  ten chtěl,
 • 00:17:00 abychom udělali festival,
  který se koná na Vltavě
 • 00:17:05 mezi Mostem Legií a Karlovým mostem,
 • 00:17:08 a to se poprvé stalo v roce 2010.
 • 00:17:12 RYTMICKÁ HUDBA
 • 00:17:20 V roce 2019 připravujeme
  další festivaly.
 • 00:17:27 RYTMICKÁ HUDBA
 • 00:17:33 -Takže spolek Luka Praha
  pořádá jen koncerty?
 • 00:17:37 -Nejen koncerty,
  ale i výstavy, vydavatelskou činnost,
 • 00:17:41 v rámci edice už vydalo 11 knížek.
 • 00:17:45 Většina z nich je jak v češtině,
  tak srbštině.
 • 00:17:49 Připravujeme další věci.
 • 00:17:51 Bod č. 1 je festival na Vltavě,
  výstavy Dny nového sadu v Praze,
 • 00:18:00 které se budou konat v květnu.
 • 00:18:03 Dny Bělehradu V Praze,
 • 00:18:05 Dny Prahy v Bělehradě.
 • 00:18:07 Je spousta událostí,
 • 00:18:09 které jsme dělali
  za posledních 10 let.
 • 00:18:13 -Teď ale už musíme rychle do Roxy,
 • 00:18:16 protože tam vrcholí příprava
  na koncert.
 • 00:18:18 Bude opravdu propojením Česka
  a Jugoslávie?
 • 00:18:21 -Určitě, je tam srbský
  legendární zpěvák v Praze,
 • 00:18:25 v legendárním klubu.
 • 00:18:27 Uvidíme, kdo bude v publiku,
  ale čekám,
 • 00:18:29 že tam bude mix lidí,
  jsme česká kapela.
 • 00:18:32 Takhle je to celé pojaté,
  jako česko-jugoslávská noc.
 • 00:18:37 Pojali jsme to trošku víc rockově,
 • 00:18:40 protože Bajaga je taky víc rockový,
 • 00:18:42 publiku to nebude vadit,
  ani je to nepřekvapí.
 • 00:18:55 Bajaga byl můj idol,
  když jsem byl malý.
 • 00:18:58 Mám jednu fotku,
  když tady byl v roce 1994-1995,
 • 00:19:02 bylo to myslím v klubu Radost,
  jsem tam vedle něj na gauči,
 • 00:19:06 mám ji doma zarámovanou.
 • 00:19:09 20 let poté budeme jeho předkapela.
 • 00:19:12 Pro mě velký dětský sen.
 • 00:19:16 ROCKOVÁ HUDBA
 • 00:21:16 -Pro mě domov jsou lidi.
 • 00:21:18 Nikdy jsem se moc nevázal k místu,
 • 00:21:21 ale spíš jsem se vázal k lidem
  a ke kultuře.
 • 00:21:25 Dneska bych řekl, že jsem Pražák,
 • 00:21:30 ale v chování a vnímání věcí
  jsem Balkánec.
 • 00:21:41 Ale jsem taky Čech,
 • 00:21:44 protože tady žiju skoro 20 let
  a především jsem Pražák.
 • 00:22:41 -Nenarodil jsem se tady,
  manželka je Češka,
 • 00:22:44 v ČR jsem už 10 let.
 • 00:22:48 Tak jsem se dostal do ČR,
  nějakou dobu jsem bydlel na Moravě,
 • 00:22:53 teď jsem v Praze
 • 00:22:55 a aktivně jsem se zapojil
  do aktivit Luky Praha.
 • 00:23:00 POMALÁ HUDBA
 • 00:23:07 Poslouchám je odmalička,
  na té kapele jsem vyrůstal.
 • 00:23:11 Když jsem včera celé odpoledne
  strávil s Momčilem a kapelou,
 • 00:23:16 tak to pro mě byla
  srdeční záležitost.
 • 00:23:20 Už je to srdcovka.
 • 00:23:23 POMALÁ HUDBA
 • 00:23:41 -Co máme tedy společného
  a v čem se podobáme?
 • 00:25:38 POTLESK
 • 00:25:41 Skryté titulky: Lucie Richterová
  Česká televize, 2019

Související