iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
15. 3. 2019
14:55 na ČT2

1 2 3 4 5

2 hlasy
2207
zhlédnutí

Sousedé

Čtrnáct barev Vánoc — Svátky Purim a svatého Patrika — Řecký večer ve stylu rebetiko — Ukrajinská Malanka

25 min |

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Sousedé

 • 00:00:19 -Moje nejlepší Malanka byla,
  když jsme chodila do 8. třídy ZŠ.
 • 00:00:23 To byl obrovský zážitek.
 • 00:00:25 Když jsme chodili po vesnici
  a stálo nám toho strašně málo,
 • 00:00:31 tak proč nezajedeme do města.
 • 00:00:34 -Vzpomíná Mariya Gavrylyuk
  na pradávnou ukrajinskou oslavu
 • 00:00:37 nového roku.
 • 00:00:38 Než si ale k Malance řekneme víc,
 • 00:00:40 připomeneme si nadcházející
  židovský svátek Purim
 • 00:00:43 a taky irské oslavy svatého Patrika.
 • 00:00:45 A než ochutnáme řecké rebetiko,
  vydáme se do Brna.
 • 00:00:48 Tam pokřtili knihu 14 barev Vánoc.
 • 00:00:50 Třeba pro vás,
 • 00:00:52 kteří jste si
  jejich oslav dostatečně neužili.
 • 00:01:03 Stalo se tak v historických
  prostorách Dietrichsteinského paláce.
 • 00:01:07 Knihu, která je určená nejen odborné,
  ale i laické veřejnosti,
 • 00:01:11 nám představila její autorka
 • 00:01:12 a přivítala nás v horňáckém kroji.
 • 00:01:15 Je totiž členkou Slováckého krúžku.
 • 00:01:17 Ale nás zajímalo,
  proč 14 barev Vánoc?
 • 00:01:22 -Název je inspirovaný počtem
  národnostních menšin,
 • 00:01:26 protože kniha se věnuje
  vánočnímu a zimnímu období
 • 00:01:31 a svátkůmv nich
  u národnostních menšin v ČR.
 • 00:01:39 Vycházela jsem z metody,
  která pracuje s lidmi,
 • 00:01:44 se vzpomínkami.
 • 00:01:48 Základním způsobem,
  jak jsem získávala informace,
 • 00:01:55 byl rozhovor s lidmi.
 • 00:01:58 ZPĚV
 • 00:02:05 Dělala jsem rozhovor
  s téměř 80 lidmi.
 • 00:02:08 Snažila jsem se,
 • 00:02:10 aby byla každá národnostní menšina
  zastoupena alespoň 5 lidmi,
 • 00:02:17 což se mi ne u všech podařilo.
 • 00:02:21 Původní moje myšlenka byla,
  že tam zveřejním všechny rozhovory,
 • 00:02:26 protože každý člověk má svůj osud,
  jiný pohled,
 • 00:02:31 různý způsob vyjadřování apod.
 • 00:02:33 Potom, co jsem viděla,
  jak jsou rozhovory rozsáhlé,
 • 00:02:37 tak jsem musela tuhle myšlenku
  trošku zúžit.
 • 00:02:41 Nakonec v téhle knize
  jsou ke každé národnosti
 • 00:02:44 vybráni 2 zástupci,
  jedna žena a jeden muž.
 • 00:02:51 3 roky byly strašně krásné,
 • 00:02:54 potkávala jsem se s nejrůznějšími
  lidmi i různými generacemi.
 • 00:02:59 Nejstarší respondent
  byl narozený 1924 a nejmladší 1994.
 • 00:03:05 Mezi nimi bylo 70 let.
 • 00:03:08 Z jejich zážitků bylo vidět,
  jak se svět vyvíjel,
 • 00:03:13 jakým způsobem lidé tento svátek
  slavili v minulosti
 • 00:03:18 a jak ho slaví teď.
 • 00:03:20 Ze spousty respondentů,
  které jsem původně neznala,
 • 00:03:24 se stali přátelé,
  což byla velmi příjemná záležitost.
 • 00:03:31 -Jedním z nich
  byl i Pavlos Charalambidis,
 • 00:03:33 který před válkou v Řecku
  uprchl přes Albánii do Rumunska.
 • 00:03:37 Po letech se setkal se svou rodinou,
  která našla nový domov v Brně.
 • 00:03:41 -Jsem z Řecka, blízko Soluně, 150 km.
 • 00:03:45 Žil jsem tam, když mi bylo 11,5 roků.
 • 00:03:52 40 dní se držel půst.
 • 00:03:55 Když byly Vánoce,
  tak se ráno zabije prase
 • 00:03:59 a jako kluci jsme se těšili
  na močový měchýř,
 • 00:04:04 dělali jsme z něho balon.
 • 00:04:08 Když jsme šli do kostela,
  dával nám kousek chleba
 • 00:04:11 a trochu vína.
 • 00:04:13 Tím pádem jsi mohl jíst,
  co jsi chtěl.
 • 00:04:17 Ale večer starší lidi chodili
  po baráku a zpívali koledy.
 • 00:04:23 A dávalo se každý, co měl,
  sádlo, máslo.
 • 00:04:27 Všichni se sešli u jedné rodiny
  a slavilo se do rána.
 • 00:04:35 Co udělali, to museli sníst.
 • 00:04:41 Roku 1954 jsem přijel do ČSR,
  sestra bydlela v Brně na Vaňkovce.
 • 00:04:49 Byl jsem u ní
  a dělali jsme stromek a dárky.
 • 00:04:53 Ale v Rumunsku,
  když jsme byli v dětském domově,
 • 00:04:57 tak tam taky dělali stromek.
 • 00:05:00 -Řekové se tu pochlubili
  svou Vasilopitou.
 • 00:05:02 To je zvyk, kdy se na Nový rok
  rozkrajuje speciální pita,
 • 00:05:06 obsahující minci pro štěstí.
 • 00:05:10 -U některých národností
  jsem byla překvapená,
 • 00:05:14 protože jsem netušila,
 • 00:05:16 co všechno si přinesli
  ze své původní vlasti
 • 00:05:20 a co tady v rodinném prostředí
  udržují.
 • 00:05:26 Na druhou stranu mě potěšilo,
  že mezi mými respondenty nebyl nikdo,
 • 00:05:32 kdo by řekl,
  že české Vánoce neakceptuje,
 • 00:05:37 nebo je neslaví,
  nelíbí se mu, zavrhuje je.
 • 00:05:42 U pravoslavných respondentů
  jsem dost často zaznamenala,
 • 00:05:50 že začínají slavit na Štědrý den,
  24. prosince
 • 00:05:55 a končí až poslední den
  pravoslavné liturgie,
 • 00:06:01 který je 19. ledna.
 • 00:06:10 Jsem asi kosmopolitní člověk,
  příjmení Polák je zjevné.
 • 00:06:16 Rodina mého manžela částečně pochází
  ze Slovenska
 • 00:06:20 a moje rodina má kořeny
  v německých ostrůvcích na Vyškovsku.
 • 00:06:28 Pravděpodobně pochází z Německa,
 • 00:06:31 z míst,
  odkud utíkali katolíci v době,
 • 00:06:34 kdy tam byla většina protestantů.
 • 00:06:37 Mám obavy, že moc české krve
  se ve mně moc nenajde.
 • 00:06:43 Vánoce slavíme česky,
  nemáme žádné zvláštnosti.
 • 00:06:48 Co všichni máme rádi
  a co jsme schopni,
 • 00:06:53 tak zpíváme koledy,
  a to velmi rádi.
 • 00:06:57 ZPĚV
 • 00:07:06 -I letos si u nás připomeneme
  výročí protihabsburského povstání
 • 00:07:10 z roku 1848
 • 00:07:12 a zároveň státního svátku Maďarska.
 • 00:07:15 Nejprve v 10 hodin
  na Malostranském náměstí v Praze
 • 00:07:18 u pamětní tabule knížete Rákócziho.
 • 00:07:20 Po té ve 14 hodin v Dobřanech u Plzně
  u tabule plukovníka Norberta Ormaye,
 • 00:07:26 jednoho z nejvýznamnějších mučedníků
  revoluce,
 • 00:07:29 který se tu narodil.
 • 00:07:30 Výstava Stretnutie II přináší výběr
 • 00:07:33 z tvorby členů
  Spolku výtvarníků Slovenska,
 • 00:07:36 který si právě připomněl
  25. výročí založení.
 • 00:07:40 Až do 27. března si v galerii
  Slovenského institutu
 • 00:07:43 na náměstí Republiky v Praze
 • 00:07:45 můžete prohlédnout práce
  27 malířů a sochařů.
 • 00:07:54 Purim.
 • 00:07:55 Jeden z nejoblíbenějších
  a nejveselejších židovských svátků.
 • 00:07:59 Podle židovského kalendáře
  se slaví 14. Adaru,
 • 00:08:02 což letos připadá na 21. března.
 • 00:08:04 V tomto období neplatí většina zákazů
  týkajících se alkoholu
 • 00:08:08 a jiných neřestných pošetilostí.
 • 00:08:11 Je připomínkou historické události
  popsané v knize
 • 00:08:14 Ester - Megilat Ester.
 • 00:08:16 Popisuje smrtelné nebezpečí pro Židy,
  které chtěl Haman,
 • 00:08:19 rádce perského krále Achašveroše,
  zničit.
 • 00:08:22 Aby zjistil nejpříhodnější den
  pro svůj záměr,
 • 00:08:25 metal losy.
 • 00:08:26 Z akkadského puru vznikl dnešní název
  svátku Purim.
 • 00:08:29 Záměr mu však díky chytrosti
 • 00:08:31 královny Ester
  a jejího strýce Mordechaje nevyšel,
 • 00:08:35 a sám Haman skončil na šibenici.
 • 00:08:37 Tolik příběh.
 • 00:08:38 A jak se tento svátek slaví?
 • 00:08:41 -Jsou čtyři zvyklosti
  na svátek Purim,
 • 00:08:44 kdy čteme tento příběh v synagogách.
 • 00:08:46 Potom se pořádá hostina
  a posílá se jídlo a pití lidem,
 • 00:08:50 kteří ho potřebují.
 • 00:08:52 Také se dávají dary chudým.
 • 00:08:55 Na svátek Purim je zvykem
  se převlékat do maškarního
 • 00:08:59 a během čtení svitku
  se vyvolávají jména,
 • 00:09:05 např. Haman
  a bouchá se do stolu atd.
 • 00:09:09 Během maškarního se pije alkohol,
 • 00:09:12 aby člověk nerozeznal mezi Hamanem,
  což je zlo,
 • 00:09:16 a Oddechem, dobrem.
 • 00:09:20 Přijdou děti a ostatní v maškarním
  a užijí svátek.
 • 00:09:24 Lidé ocení,
  že to je výjimečná událost.
 • 00:09:29 A děti si ten svátek pamatují,
  protože je úplně jiný než ostatní.
 • 00:09:34 Je to jeden z nejveselejších svátků
  v celém židovském kalendáři.
 • 00:09:38 -Podobně stejně bláznivá
  je i oslava irského světce Patrika,
 • 00:09:42 která proběhne o několik dní dříve -
  17. března.
 • 00:09:45 Někdy se tomuto dni říká
  zelený svátek.
 • 00:09:48 A ne náhodou.
 • 00:09:49 Symbolem svatého pastýře,
  který přinesl do Irska křesťanství,
 • 00:09:53 je zelený čtyřlístek.
 • 00:09:54 A tak se lidé v tento den
  oblékají do zelené barvy,
 • 00:09:58 pojídají zelené pokrmy
  a pochopitelně je prolévají,
 • 00:10:01 a to hojně - zelenými nápoji.
 • 00:10:03 Výjimkou je jen tmavé irské pivo.
 • 00:10:06 Svátek se díky migrantům
  v minulém a předminulém století
 • 00:10:10 rozšířil i za oceán,
 • 00:10:11 do Ameriky a Austrálie.
 • 00:10:13 Své příznivce má ale prakticky
  v celé Evropě.
 • 00:10:27 Prostory taverny v porubském zámečku,
 • 00:10:30 hudební seskupení Rebetiko z Ostravy
  a Quaraba z Prahy.
 • 00:10:33 To jsou asi základní informace
  o večeru plném emocí
 • 00:10:36 a řecké hudby ve stylu rebetiko.
 • 00:10:39 A co si pod pojmem rebetiko
  představit?
 • 00:10:42 -Je to nejpravdivější druh hudby,
  se kterým jsem se
 • 00:10:46 v dospělosti setkal.
 • 00:10:48 Přestože vznikl
  před více než 100 lety,
 • 00:10:51 popisuje různé životní události,
 • 00:10:53 hovoří o lásce, chudobě,
 • 00:10:56 problémech lidí.
 • 00:10:59 Vychází z těžkého období,
  ve kterém hudba rebetiko vznikla.
 • 00:11:10 -S určitou nadsázkou se rebetiko
  dá přirovnat k americkému blues.
 • 00:11:15 Jeho vznik je spojován
  s odsunutými maloasijskými Řeky.
 • 00:11:18 Řecko-turecký konflikt
  v letech 1919-1922
 • 00:11:22 doprovázející rozpad Osmanské říše
  po 1. světové válce
 • 00:11:26 přinesl i národnostní čistky.
 • 00:11:29 Díky nim zaniklo 3 tisíce let staré
  osídlení Kappadokie a Pontu.
 • 00:11:33 Odtud název pontští Řekové.
 • 00:11:35 Historikové odhadují,
 • 00:11:37 že se z těchto oblastí
  muselo vystěhovat
 • 00:11:39 přibližně 1,5 milionů
  maloasijských Řeků.
 • 00:11:42 A ti nebyli v Řecku přijímáni
  zrovna s otevřenou náručí.
 • 00:11:49 -A společně s podsvětím přístavů
  a přístavních lokálů
 • 00:11:54 a všech zbídačených lidí,
  se kterými měli uprchlíci kontakt,
 • 00:11:59 došlo k propojení východních
  a západních hudebních vlivů.
 • 00:12:03 A zrodilo se rebetiko,
  které dodnes slaví hudební úspěchy.
 • 00:12:10 -My, kteří tady žijeme,
  už je to třeba druhá generace,
 • 00:12:16 což je můj strýc Vangelis,
  který založil kapelu Rebetiko
 • 00:12:21 nebo třetí generace,
  což jsem já,
 • 00:12:24 tak cítím podobné emoce a pocity
  jako lidé,
 • 00:12:32 kteří zpívali první Rebetiko písně.
 • 00:12:37 Chybí nám naše vlast, Řecko.
 • 00:12:42 To, co potom oslovuje posluchače,
  tak není profesionalita podání,
 • 00:12:52 protože jsem nestudovala zpěv,
  ale to, že zpíváme něco,
 • 00:12:58 co se nás dotýká a čemu věříme.
 • 00:13:02 Myslím si, že to stejné platí
  i pro písně Rebetiko.
 • 00:13:06 Když zpíváte o tom,
  že vám chybí někdo,
 • 00:13:10 kdo žije daleko
  nebo že vám chybí váš domov,
 • 00:13:14 tak to znáte moc dobře
  z vlastní zkušenosti
 • 00:13:17 a můžete to lépe vyjádřit.
 • 00:13:20 ZPĚV V ŘEČTINĚ
 • 00:13:39 -A jak vznikla kapela Quaraba?
 • 00:13:41 A proč hraje zrovna v Čechách?
 • 00:13:45 -Kapela vznikla přibližně
  před 6 lety.
 • 00:13:48 Začali jsme v malých prostorech
  v Praze,
 • 00:13:51 v různých lokálech,
  kde nám dali možnost si zahrát.
 • 00:13:55 Pak přišli lidé
  a objevili nás.
 • 00:13:59 Mluvil jsem o rebetiku,
 • 00:14:03 snažil jsem se popsat,
  o čem hudba je.
 • 00:14:07 Přestože zvuk je pro evropské
  posluchače trošičku komplikovaný,
 • 00:14:12 je to evropská hudba.
 • 00:14:14 A hrajeme rebetiko s inklinací
  k původním nahrávkám.
 • 00:14:28 -Rebetiko je nadčasové,
  není to něco,
 • 00:14:31 co je zaseknuté
  někde přes 100-150 lety,
 • 00:14:35 ale může se dál rozvíjet.
 • 00:14:38 Třeba momenty,
  v každé písni se s tím setkáte,
 • 00:14:44 že muzikanti dávají slovo
  jeden druhému
 • 00:14:50 a improvizuje a hraje
  na svůj nástroj tak silně,
 • 00:14:55 vyjadřuje svůj pocit.
 • 00:14:58 A to samé jsou momenty,
 • 00:15:01 kdy zase zpěvák může vyjádřit
  svým hlasem pocity.
 • 00:15:19 Jsem moc ráda,
  že vznikla naše autorská píseň,
 • 00:15:24 která je v duchu rebetika,
  je se všemi nástroji,
 • 00:15:28 ale je to postavené na mém textu.
 • 00:15:34 -Janis přišel do Prahy
  teprve nedávno,
 • 00:15:36 a tak nás zajímalo,
 • 00:15:37 jestli znal historii řecké menšiny
  v Čechách.
 • 00:15:42 -Velmi krásná otázka.
 • 00:15:43 Nevěděl jsem nic.
 • 00:15:45 Až když jsem přijel sem,
  dozvěděl jsem se,
 • 00:15:48 že je tady tak velká řecká komunita.
 • 00:15:51 Bohužel ve školních učebnicích
  nic takového popisováno nebylo.
 • 00:15:55 Byla to zároveň radost,
  ale i smutek,
 • 00:15:59 protože i moji předkové
  byli uprchlíci.
 • 00:16:02 Jsem také daleko od své vlasti,
  rozumím tomu.
 • 00:16:06 Nevím, jaké byly podmínky tehdy,
  ale předpokládám,
 • 00:16:09 že mnohem těžší.
 • 00:16:11 Češi mě přijímají velmi vřele,
  když jim říkám, že jsem Řek.
 • 00:16:16 Přestože mám tuto vizáž.
 • 00:16:19 A je fajn tady představit
  i tuto část řecké kultury.
 • 00:16:23 Jsem si jistý,
  že Češi ji pochopí,
 • 00:16:26 a když budou rebetiko
  slyšet častěji,
 • 00:16:29 přijmou i zvuk,
 • 00:16:30 který je pro ně
  přece jen hodně východní.
 • 00:16:46 -Sofia se ovšem kromě rebetika
  zabývá i řeckou hudbou jiných žánrů.
 • 00:16:52 -Je to pro mě velice zajímavé,
 • 00:16:54 že můžu dělat jinou hudbu s Rebetikem
  a jiné písně zpívat v Chorodia.
 • 00:17:01 Ale obojí má něco společného,
  a to je úcta k řecké tradici.
 • 00:17:07 A je to i stesk po domově,
  po Řecku,
 • 00:17:13 který se odráží v textech,
  jak už v tradičních písních,
 • 00:17:19 které zpíváme s děvčaty,
  tak i v Rebetiku,
 • 00:17:26 kde to jsou často písně
  obyčejných lidí,
 • 00:17:30 kteří museli opustit
  svůj původní domov.
 • 00:17:34 Mnohokrát se tam objevuje nostalgie
  po domově
 • 00:17:37 a každodenní trápení, starosti,
  ale 90 % písní je o lásce.
 • 00:17:47 -Janis už u nás žije nějakou dobu,
  tak nám to nedalo
 • 00:17:51 a zeptali jsme se,
  jak bojuje s češtinou.
 • 00:17:55 -Nejlepší slovo...
  -Ve vesmíru...
 • 00:17:57 -Je zmrzlina.
 • 00:18:01 Moje první slovo tady je zmrzlina.
 • 00:18:05 Všichni lidi říkají pivo,
  ale pro mě je nejlepší zmrzlina.
 • 00:18:10 Nejlepší české slovo.
 • 00:18:24 -Pražské kulturní centrum Novodvorská
  opět ožilo.
 • 00:18:27 Tentokrát byla nejčastěji slyšet
  ukrajinština.
 • 00:18:30 A není divu.
 • 00:18:31 Sešli se tu Ukrajinci nejen z Prahy,
  ale i mnoha jiných měst
 • 00:18:35 na tradiční oslavě.
 • 00:18:37 Malanka v ukrajinské tradici je
  oslava starého nového roku.
 • 00:18:42 Je odvozená od slova svatá Melánie,
  což byla žena,
 • 00:18:49 která činila dobro
  a pomáhala lidem.
 • 00:18:54 Podle druhé tradice byla Melánie,
  která oslavovala příchod jara.
 • 00:19:00 Ne úplně by to sedělo
  s novým rokem,
 • 00:19:02 ale pokud se zamyslíme,
  tak známky jara už tam byly.
 • 00:19:07 Starý nový rok pro Ukrajince
  je Malanka, Melanka, Melánie.
 • 00:19:14 Podle tradice se slaví
  od pohanských dob,
 • 00:19:18 nevíme to přesně,
 • 00:19:20 ale v současné ukrajinské tradici
  přinejmenším od 19. století,
 • 00:19:25 kdy si lidé začali uvědomovat
 • 00:19:29 svou příslušnost k nějakému národu,
  národnosti.
 • 00:19:36 -Historici tvrdí,
  že příběh,
 • 00:19:38 který se traduje
  z pohanských dob vypráví o Mylance,
 • 00:19:41 od slova milovaná,
 • 00:19:42 která byla patronkou veškeré flóry
  a jara.
 • 00:19:45 Stejně jako v mýtu
  o Hádesovi a Persefoně
 • 00:19:47 toužil po Mylance zlý strýc,
 • 00:19:49 který ji unesl do své podsvětní říše,
  a tím zapříčinil,
 • 00:19:53 že příroda zemřela či usnula.
 • 00:19:55 Až po jejím vysvobození
  začala zeleň opět rašit
 • 00:19:58 a ten okamžik slaví Ukrajinci
  jako Malanku,
 • 00:20:01 příchod jara.
 • 00:20:02 Ačkoli připadá na 13. leden
  našeho kalendáře.
 • 00:20:05 A jak na tradiční oslavy vzpomínají
  hosté tohoto večera?
 • 00:20:10 -Pro děti to je obrovský zážitek.
 • 00:20:13 Když je Štědrý den,
 • 00:20:14 je večeře s rodinou
  a potom jdou koledovat.
 • 00:20:18 Koledují
  a dostávají za to zaplaceno.
 • 00:20:21 Strašně se na to těší
  a stejně na Malanku.
 • 00:20:25 Když jdou děti koledovat,
  dostanou za to sladkosti nebo ovoce,
 • 00:20:30 a potom dostanou zaplacenou.
 • 00:20:33 Na rozdíl od Štědrého dne,
  na Malanku,
 • 00:20:37 co vydělali, co se týče peněz,
  tak se vždycky dělili napůl.
 • 00:20:43 Půlka jde na charitu
  a půlka jim zůstane.
 • 00:20:47 Nejlepší Malanka pro mě byla,
  když jsme chodila do 8. třídy ZŠ.
 • 00:20:52 To byl obrovský zážitek.
 • 00:20:54 Když jsme chodili po vesnici
 • 00:20:57 a stálo nám toho strašně málo,
  tak proč nezajedeme do města.
 • 00:21:02 Nikomu jsme nic neřekli
  a odjeli do města.
 • 00:21:05 Tam jsme vydělali
  pěkný balík peněz,
 • 00:21:08 pro nás to byl velký zážitek
  a potom jsme dostali vynadáno.
 • 00:21:13 Proto si to dodnes pamatuju.
 • 00:21:16 -Koledování
  ale k pražské Malance nepatří.
 • 00:21:19 Tady se ujala jiná podoba oslavy.
 • 00:21:22 -Večer je velmi tradiční, především
  v Praze a ČR.
 • 00:21:27 Pokud bych vzpomněl povídání
  našich předků,
 • 00:21:31 kteří zde žili od konce 40. let,
  to byla druhá vlna migrace v ČR,
 • 00:21:38 především v ČSR,
 • 00:21:41 tak tehdy oslavy nemohly být činěny.
 • 00:21:44 Až ke konci 50. let,
 • 00:21:47 kdy si Sbor svatého Vladimíra,
  který dodnes existuje,
 • 00:21:52 zpívá ve sboru svatého Klimenta
  v Karlově ulici,
 • 00:21:57 začal organizovat staré nové roky.
 • 00:22:00 Tehdy to vypadalo jinak,
  protože bylo dovoleno sborově zpívat
 • 00:22:05 a scházet se tak,
  jak si umíme představit,
 • 00:22:08 že to asi mohlo vypadat
  koncem 50. let.
 • 00:22:11 Tradice se udržela až do 80. let,
  přibližně podobně.
 • 00:22:18 V roce 1989, když Ukrajinci založili
  při Občanském fóru novou organizaci,
 • 00:22:27 začali mít nové Malanky.
 • 00:22:29 Pak už byli veselejší v tom,
 • 00:22:32 že začali zvát svoje kolegy
  z ukrajinské diaspory z jiných zemí
 • 00:22:38 a i z Ukrajiny.
 • 00:22:40 To už bylo možné.
 • 00:22:41 To je naše novodobá tradice.
 • 00:22:44 To děláme v únoru,
  protože v lednu nestíháme.
 • 00:22:52 -Dnes chceme ukázat říkanku,
  kterou bude vyprávět kluk
 • 00:22:56 a je to říkanka o jazyku.
 • 00:22:58 Chceme ukázat,
  jak je to v ukrajinštině důležité.
 • 00:23:05 Dneska máme s jazykem
  trošku problémy,
 • 00:23:08 proto se snažíme tady nezapomínat
  a snažíme se upozorňovat,
 • 00:23:13 že jazyk musíme pořád studovat.
 • 00:23:18 Těším se na to, že děti,
  které žijí v ČR,
 • 00:23:22 které tady asi i zůstanou,
  ale dorozumí se babičkami, dědečkem
 • 00:23:29 a budou vědět,
  co to je Ukrajina.
 • 00:23:33 Snažím se tady zachovat jazyk
  a kulturu.
 • 00:23:41 -Pro mě to znamená 20 let účasti
  na Malankách, možná více.
 • 00:23:46 Těším se na to,
  protože vždycky potkám nové lidi,
 • 00:23:51 nejen z Prahy.
 • 00:23:53 Jsme rádi, že přijíždějí přátelé
  z různých měst,
 • 00:23:56 ukrajinských skupin.
 • 00:23:58 Dnes tu máme Mladou Boleslav,
  Plzeňáky, ale i přátelez Chomutova.
 • 00:24:05 Znamená to pro mě sejít se
  1x za rok s lidmi,
 • 00:24:08 se kterými se jinak nesejdeme.
 • 00:24:11 -Přijela jsem z Chomutova,
 • 00:24:13 jsem zástupce ukrajinského
  občanského sdružení,
 • 00:24:18 kde se snažíme udržovat
  ukrajinské tradice, zvyky.
 • 00:24:22 Stesk po domově se občas objevuje,
 • 00:24:27 snažím se každý rok jezdit
  na Ukrajinu.
 • 00:24:30 Domov vždycky bude domov,
  na Ukrajinu nikdy nezapomeneme,
 • 00:24:35 proto i děláme takové setkání,
  jako Dny ukrajinské kultury,
 • 00:24:39 kde se snažíme ukázat,
  že naši lidé umí překrásně zpívat,
 • 00:24:43 velice dobře vařit.
 • 00:24:45 A to je potřeba,
  aby naše kultura nezanikla.
 • 00:24:51 -A co popřát do dalších let?
 • 00:24:53 -Ať nám to vydrží,
  ať nám vydrží nadšení,
 • 00:24:56 dostupnost sálů v Praze,
  to není tak jednoduché.
 • 00:25:00 A hlavně nadšení lidí.
 • 00:25:02 Bez nich to nebudeme dělat.
 • 00:25:04 Těšíme se nejen na tanec,
  ale na povídání,
 • 00:25:07 které probíhá nejen v sále,
  ale i v okolí.
 • 00:25:11 Pro nás je to sraz Ukrajinců v ČR.
 • 00:25:23 Skryté titulky: Lucie Richterová
  Česká televize, 2019

Související