iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
30. 11. 2018
15:30 na ČT2

1 2 3 4 5

1 hlas
1720
zhlédnutí

Sousedé

Předávání výročních cen Muzea romské kultu — Aliance Francaise Ostrava — Oslava čtvrtstoletí maďarského spolku v Brně — Keltský nový rok

25 min |

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Sousedé

 • 00:00:19 -Se Samhainem se pojí tradice,
  že veškerá stará světla,
 • 00:00:23 ohně se musí uhasit,
  aby nastala chvilka
 • 00:00:26 absolutní temnoty,
 • 00:00:28 protože v dnešní době se snažíme
  temnotu ze svého života
 • 00:00:33 co nejvíce vytěsnit
 • 00:00:35 a přitom je pro nás nesmírně důležitý
  spánek, odpočinek.
 • 00:00:40 -Ale dříve než nás pohltí atmosféra
  tajemné hranice života a smrti,
 • 00:00:45 navštívíme společně oslavu 25. výročí
  založení maďarského spolku v Brně,
 • 00:00:50 trošku ochutnáme
  Francouzský podzim v Ostravě
 • 00:00:53 a to vše ve znamení letošní,
  pro náš národ tolik významné osmičky.
 • 00:01:03 Romové a stát 1918-2018.
 • 00:01:08 Tak se jmenoval večer,
  který se stal součástí
 • 00:01:11 celorepublikových oslav 100. výročí
  založení ČSR.
 • 00:01:14 V krásných prostorách brněnské
  Staré radnice
 • 00:01:17 se tak sešli odborníci i veřejnost,
 • 00:01:20 aby se zamysleli
  nad uplynulým stoletím
 • 00:01:22 v životě romské komunity v Čechách.
 • 00:01:25 -Nemůžeme úplně mluvit
  o romské komunitě,
 • 00:01:28 ale spíše o romských komunitách.
 • 00:01:30 Nikdy u nás Romové nebyli
  jednotný celek,
 • 00:01:33 ale především dnes,
 • 00:01:36 zde žije jiná romská populace
  než před válkou,
 • 00:01:40 protože naši původní,
  historičtí Romové,
 • 00:01:43 byli za 2. světové války vyvražděni
 • 00:01:46 a po válce přicházejí
  v různých obdobích
 • 00:01:50 a migračních vlnách Romové
  ze Slovenska.
 • 00:01:55 Postavení Romů před 100 lety
  a dnes je diametrálně odlišné.
 • 00:02:00 Před 100 lety Romové
  stáli mimo majoritní společnost
 • 00:02:06 a i v rámci legislativy
  byli jako cikáni,
 • 00:02:13 i když to nebyli
  jen etnicky mínění Romové,
 • 00:02:17 ale i lidé žijící tzv. "po cikánsku".
 • 00:02:23 Cikáni byl bohužel vágní pojem,
  byli ze společnosti vyděleni,
 • 00:02:27 a to dneska nemáme.
 • 00:02:30 Dneska Romové bojují s diskriminací,
  segregací a podobnými nešvary,
 • 00:02:38 ale právně rovnoprávnost
  zakotvenou v zákoně mají.
 • 00:02:44 To tehdy tak nebylo.
 • 00:02:46 Je to velký rozdíl,
 • 00:02:48 ale nemůžeme říct,
  že bychom byli spokojení.
 • 00:02:51 Ale na druhou stranu si můžeme říci,
  že postavení Romů je lepší,
 • 00:02:56 než bylo za první republiky.
 • 00:03:06 Dnes večer budeme udílet
  Cenu Muzea romské kultury.
 • 00:03:11 Letos je držitelem
  této ceny David Tišer.
 • 00:03:16 POTLESK
 • 00:03:22 David Tišer je významnou
 • 00:03:24 a výraznou romskou, mladou,
  vzdělanou osobností,
 • 00:03:28 který toho dělá hrozně moc
 • 00:03:30 a v mnoha sférách,
  nejen romské kultury
 • 00:03:34 a propagace romské kultury
  a romského jazyka,
 • 00:03:38 především ale je taky výrazným
  bojovníkem za práva LGBT menšin.
 • 00:03:43 Je to první Rom,
  který se za tato práva veřejně pere,
 • 00:03:48 což vyžaduje velkou dávku odvahy.
 • 00:03:51 Hrozně se nám líbí,
 • 00:03:54 jakým způsobem propaguje
  romskou kulturu,
 • 00:03:59 je ředitelem organizace Ara Art,
 • 00:04:02 která pořádá velké koncerty
  k Mezinárodnímu dni Romů,
 • 00:04:06 hraje divadelní představení,
 • 00:04:08 připomínají si holokaust
  formou kulturních uměleckých pásem.
 • 00:04:14 Dělá toho hodně.
 • 00:04:16 ROMSKY
 • 00:04:22 -Teď už budu mluvit česky.
 • 00:04:24 Dobrý večer, děkuji za toto ocenění,
  velmi si ho vážím.
 • 00:04:30 Od té doby, co vím,
  že dostanu ocenění,
 • 00:04:33 přemýšlím, co řeknu.
 • 00:04:35 Nenacházím slova,
  pro mě je to první ocenění,
 • 00:04:39 tak nevím, jak reagovat.
 • 00:04:44 Je to obrovská pocta.
 • 00:04:46 Je to zesílené proto,
  že se věnuji tématu,
 • 00:04:53 které není pozitivně vnímáno.
 • 00:04:58 Pro mě je to neuvěřitelná pocta
  a také doufám,
 • 00:05:03 že to rozvíří vody,
 • 00:05:07 že se o tomto tématu
  bude mluvit více,
 • 00:05:11 že bude více veřejných debat,
  diskuzí
 • 00:05:14 a stane se z toho běžné téma
  v romském společenství.
 • 00:05:23 Moje maminka je stejně nadšená
  jako já,
 • 00:05:26 možná to ještě víc prožívá.
 • 00:05:28 Myslím si, že je hrdá
  a zároveň jsem hrdý na ni,
 • 00:05:35 protože mi pomohla,
  a to je důležité říct.
 • 00:05:39 A toto téma otevřít.
 • 00:05:42 Bez mé rodiny by to nešlo.
 • 00:05:47 -Večer pak pokračoval debatou
  s odborníky na téma
 • 00:05:50 100letého vývoje života Romů
  v Čechách.
 • 00:06:03 Také v Ostravě se připojili
  k oslavám století vzniku ČSR.
 • 00:06:07 Třeba výstavou o zrodu čs. legií
  ve Francii,
 • 00:06:11 bez kterých by se možná dějiny psaly
  úplně jinak.
 • 00:06:14 Výstava byla jen jednou
  z několika akcí,
 • 00:06:16 které do svého programu
  Francouzského podzimu v Ostravě
 • 00:06:20 zařadila zdejší pobočka
  Alliance Francaise.
 • 00:06:23 -Alliance Francaise Ostrava,
 • 00:06:25 která byla znovu založená
  po sametové revoluci,
 • 00:06:28 v roce 1991
 • 00:06:30 a navázali jsme na bohatou činnost
  Alliance Francaise Ostrava
 • 00:06:34 za první republiky.
 • 00:06:36 V ČSR jich bylo tehdy osmdesát,
  dnes je nás pět
 • 00:06:41 a hned v roce 1992 na podzim
  jsme udělali první francouzské dny.
 • 00:06:47 Tehdy se to počítalo na dny,
  teď je to 3týdenní podzim.
 • 00:06:52 -V rámci toho letošního festivalu
  se slavnostně otevřely prostory
 • 00:06:55 nového působiště.
 • 00:06:56 To se totiž přemístilo
  na ulici Československých legii.
 • 00:07:00 Totiž právě s nimi je Francie
  bytostně spojena.
 • 00:07:03 V jeho programu se střídaly koncerty,
  workshopy, vernisáže.
 • 00:07:06 Nechyběl ani po léta
  osvědčený Bretaňský večer.
 • 00:07:11 -Bretaňský večer se velmi ujal
  a to díky panu Yves Le Guévellouvi,
 • 00:07:16 který se usadil v Ostravě
  a udělal ho velmi dobře.
 • 00:07:20 Je velký vlastenec,
  je to Bretonec na 100 %.
 • 00:07:24 Má vlaječky, udělá prezentaci
  Bretaně,
 • 00:07:27 pak pustí bretaňskou hudbu,
  která je velmi živá
 • 00:07:31 a každého chytne.
 • 00:07:32 A hlavně umí dělat
  skutečné bretaňské galletes,
 • 00:07:37 které nikde jinde v Ostravě
  a ČR nenajdete.
 • 00:07:45 Do dalšího roku bych popřála
 • 00:07:47 co nejvíc frankofilů, studentů
  a osvícených donátorů,
 • 00:07:55 protože bez toho se těžko obejdeme.
 • 00:08:09 -Brno, a jižní Morava vůbec,
 • 00:08:11 byly už od pradávna propojeny
  s historií Uher, tedy Maďarska.
 • 00:08:15 V Brně se i letos setkali ti,
 • 00:08:17 kteří se u nás
  k maďarské národnosti hlásí,
 • 00:08:20 aby si připomněli památku obětí
  revolucí v letech 1848 a 1956.
 • 00:08:26 Vzpomněli ale i jedno
  mnohem radostnější výročí.
 • 00:08:30 -Dovolte mi,
  abych vás srdečně přivítala
 • 00:08:32 na dnešním slavnostním večeru
  pořádaném
 • 00:08:35 u příležitosti 25. výročí
  založení brněnského pobočného spolku
 • 00:08:41 Svazu Maďarů žijících
  v českých zemích.
 • 00:08:49 -Akce začala v odpoledních hodinách
  na Špilberku
 • 00:08:52 u pamětní desky maďarského
  reformátora a literáta
 • 00:08:54 Ference Kazinczyho.
 • 00:09:00 -Špilberk je pro nás velmi důležitý.
 • 00:09:03 Na konci 18. století na Špilberku
  věznili uherské jakobíny.
 • 00:09:08 Jejich cílem byl svrhnout monarchii
  a nastolit
 • 00:09:12 jiný demokratičtější režim.
 • 00:09:14 Byli odhalení
 • 00:09:16 a mnozí z nich dostali trest smrti,
  nebo doživotí.
 • 00:09:19 Mají pamětní desku na hradbách.
 • 00:09:23 Pamětní deska je věnována
  nejznámějšímu z nich.
 • 00:09:28 Zajímavé na jeho životě je,
  že svoje politické ambice
 • 00:09:33 přetavil do literatury
 • 00:09:36 a zreformoval maďarský jazyk
  do dnešní podoby.
 • 00:09:41 Moderní maďarština vznikla
  jeho zásluhou.
 • 00:09:47 Symbolický význam Špilberku
  pro nás spočívá v tom,
 • 00:09:51 že postavy maďarských jakobínů
  a hlavně Ference Kazinczyho
 • 00:09:57 symbolizují boj proti útlaku
  a za svobodu.
 • 00:10:01 Většinou tam chodíme oslavit
  maďarské státní svátky.
 • 00:10:08 Revoluce roku 1848 a 1956.
 • 00:10:27 -Přišel jsem z Prahy,
 • 00:10:29 jsem tam správce far
  maďarské římskokatolické farnosti.
 • 00:10:34 Tady v Brně žije hezká
  maďarská komunita.
 • 00:10:37 V roce 2018 slaví 25. výročí
  vzniku Svazu Maďarů.
 • 00:10:43 Poprosili mě,
  abychom sloužili děkovnou mši svatou.
 • 00:10:49 Jsem velice rád,
  že tady můžu být.
 • 00:10:55 -Ze Špilberku se účastníci oslav
  přesunuli do kostela sv. Michala
 • 00:10:59 na děkovnou mši,
  kterou odsloužil maďarský
 • 00:11:02 katolický farář Zoltán Balga.
 • 00:11:06 -Když nejde Mohamed k hoře,
  tak musí hora k Mohamedovi.
 • 00:11:11 Maďarské prostředí jsme vytvořili
  tady v Brně.
 • 00:11:16 Na prvním setkání nás bylo dvacet,
  za 4 roky devadesát
 • 00:11:22 a teď máme asi 200 evidovaných členů.
 • 00:11:29 Když jsme založili organizaci,
 • 00:11:31 lidi v tom viděli seberealizaci
  dostat se ke kultuře,
 • 00:11:35 protože nám scházel
  styk s rodnou zemí.
 • 00:11:40 Pro každého
  to byla srdeční záležitost.
 • 00:11:49 Je to možnost potkávat lidi
  z menšiny, většina pochází
 • 00:11:54 z jihu Slovenska.
 • 00:11:56 Studoval jsem vysokou školu,
 • 00:12:00 a jak většina lidí
  z jižního Slovenska tady zůstává,
 • 00:12:04 studuje na brněnských univerzitách,
  tak jsou to lidi,
 • 00:12:08 kteří jsou na stejné
  společenské úrovni jako já,
 • 00:12:11 proto jsou ty zájmy podobné.
 • 00:12:16 Pro děti to znamená,
  že potkávají děti z podobných rodin,
 • 00:12:20 neboť oba rodiče
  jsou maďarské národnosti.
 • 00:12:23 Tam je situace jednodušší,
  protože doma se hovoří maďarsky,
 • 00:12:27 tak se děti automaticky naučí.
 • 00:12:29 Potom své vzdělání
  získávají v češtině.
 • 00:12:33 Dle mého názoru slovní zásoba,
  jak člověk hovoří, jakým jazykem,
 • 00:12:38 to nejvíc ovlivňuje jazyk,
  ve kterém získává své vzdělání.
 • 00:12:43 Docela dlouho mi trvalo,
  abych se naučil plynule česky
 • 00:12:48 a abych se dokázal vyjadřovat
  na stejné úrovni
 • 00:12:51 jako ve své mateřštině.
 • 00:12:54 V případě mých dětí je to naopak.
 • 00:12:57 Doma hovoříme maďarsky,
  ale přesto slovní zásoba je omezená.
 • 00:13:03 Jsou mnohem plynulejší v češtině
  než v maďarštině.
 • 00:13:09 Ale když potřebuji hovořit maďarsky,
  tak se domluví.
 • 00:13:30 -Pocházím z Brna,
 • 00:13:31 tatínka mám slovenského Maďara,
  maminku Češku,
 • 00:13:34 proto jsem se narodil tady.
 • 00:13:36 RYCHLÁ HRA NA KLAVÍR
 • 00:13:46 Vzhledem k tomu,
  že v Budapešti studuji 10. rokem,
 • 00:13:49 tak se to stalo druhým domovem.
 • 00:13:53 Vyhovuje mi,
  že mám dva domovy,
 • 00:13:56 mezi kterými neustále cestuji.
 • 00:13:58 A co se týče jazyka,
  tak jsem vděčný, že ho umím.
 • 00:14:02 Nakolik to Slovanům přijde
 • 00:14:04 jako neuvěřitelně vtipný jazyk,
 • 00:14:06 který se nedá naučit,
  tak když ho člověk umí,
 • 00:14:09 tak cítí krásy jazyka,
  že jeho složitost vyúsťuje
 • 00:14:13 a i to,
  že dokáže vyjádřit spoustu věcí,
 • 00:14:16 které jiné jazyky vyjádřit nedokážou.
 • 00:14:26 Maďarsko pro mě znamená
  hudební velmoc.
 • 00:14:29 Ať už je to po stránce výuky
  na Lisztově akademii,
 • 00:14:32 která je na světové úrovni
 • 00:14:35 nebo skladatelů Liszta
  až po Bartóka atd.
 • 00:14:43 -Vždycky jsem vzhlížela
  k brněnské organizaci,
 • 00:14:46 protože tady byla
  ze všech našich pobočních spolků,
 • 00:14:52 nejvíc ze členů tvořila inteligence.
 • 00:14:57 Byli to vysokoškoláci,
  tak trošku jinak uchopili kulturu,
 • 00:15:02 kterou šířili i vůči české
  veřejnosti.
 • 00:15:06 Zaměřovali se na intelektuální
  přednášky z historie, literatury,
 • 00:15:13 kdežto v jiných organizacích
  na zábavu, aby se mluvilo maďarsky,
 • 00:15:18 aby se sledovaly maďarské televizní
  nebo poslouchaly rozhlasové stanice.
 • 00:15:24 Maďaři v Česku budou,
  takže bude třeba,
 • 00:15:29 aby se to předávalo dál
  novým generacím.
 • 00:15:35 Aby se v tom globalizovaném světě
  neztratili.
 • 00:15:41 -Doprovodným jevem globalizace
  je i odcizení.
 • 00:15:45 Když je člověk jen na sítích,
  tak se s lidmi nepotkává.
 • 00:15:50 Vyměňování názorů z očí do očí
  nebo v malé společnosti
 • 00:15:56 je mnohem účinnější
 • 00:15:58 a člověka mnohem víc obohacuje
  než přes Facebook.
 • 00:16:03 To, že patřím do Svazu Maďarů,
  mě obohacuje ještě o jednu generaci.
 • 00:16:15 -Jubilejní 20. ročník
 • 00:16:18 mezinárodního festivalu adventních
  a vánočních zvyků a tradic,
 • 00:16:21 vás bezesporu vtáhne
  do správné atmosféry končícího roku.
 • 00:16:25 Setkat se s ním můžete
  hned na několika místech MS kraje.
 • 00:16:29 Podrobnější informace najdete
  na jeho webu či Facebooku.
 • 00:16:35 V Praze už jistě mají
  všichni příznivci a obdivovatelé
 • 00:16:38 slovenského folkloru
  v patrnosti sobotní večer,
 • 00:16:42 který už tradičně chystají členové
 • 00:16:43 slovenského
  folklorního souboru Limbora.
 • 00:16:46 Spolu se svými hosty
  každoročně dokážou vykouzlit
 • 00:16:49 neopakovatelnou atmosféru plnou
  pokory i svébytného temperamentu.
 • 00:17:00 Podzim a nástup zimy
  je pro většinu z nás
 • 00:17:03 časem jakéhosi zklidnění.
 • 00:17:05 Noc z 31. října na 1. listopadu
  slavili staří Keltové
 • 00:17:08 jako svátek Samain, Samhain
  či Samuinos.
 • 00:17:12 Tedy okamžik přechodu
  mezi létem a zimou,
 • 00:17:15 sluncem a tmou,
 • 00:17:16 živými a mrtvými
  i hojností a hladem.
 • 00:17:19 Postupně se proměnil
  v evropské Dušičky
 • 00:17:22 či americký Halloween.
 • 00:17:24 A že u nás Keltové už nežijí?
 • 00:17:26 Omyl.
 • 00:17:27 Stačí si zajet např. do Nasavrk,
  kde žije kmen Boii.
 • 00:17:32 -Slavíme 4 keltské svátky.
 • 00:17:34 Jedním z významných svátků je
  Samhain, což je keltský nový rok.
 • 00:17:38 Tím pro Kelty začínal,
  právě tou temnou částí,
 • 00:17:43 kdy slunce ubývá,
  je větší zima
 • 00:17:46 a Keltové se připravovali na zimu.
 • 00:17:50 Pobili zvířata,
  která nemohli uživit.
 • 00:17:52 Byla to poslední doba hodů
  a pak už přicházel postní čas,
 • 00:17:58 dokud se sluníčko
  nevyhoupne výš nad obzor.
 • 00:18:06 -Celou akci připravuje spolek Boii,
  který sídlí v Nasavrkách.
 • 00:18:11 Celý koncept je zastřešen
  projektem Země Keltů.
 • 00:18:19 -Kousek od Nasavrk existovalo
  jedno pravěké sídlo,
 • 00:18:23 keltské opidum,
 • 00:18:25 kde pravděpodobně žilo
  kolem 2 tisíc obyvatel.
 • 00:18:28 Rozhodli jsme se tady udělat
  rekonstrukci keltského sídla, města
 • 00:18:33 a trošku tradice související
  s našimi předky připomenout.
 • 00:18:50 -Oslavy máme už tradiční,
  i program je neměnný.
 • 00:18:55 Na uctění památky našich předků
  chodíme v lampionovém průvodu,
 • 00:19:00 kde přinášíme světlo
  do našeho sídla, opida.
 • 00:19:06 Vyráběli jsme hlavně lampiony
  a lucerničky,
 • 00:19:09 ale Samhain je také čas strašidel
  a duchů,
 • 00:19:13 tak jsme se snažili strašidly
  trochu stát,
 • 00:19:18 nebo se zamaskovat,
  aby nás nepoznala a neuškodila nám.
 • 00:19:22 Vyráběli jsme různé masky,
  všelijak jsme se malovali.
 • 00:19:26 Abychom strašidlům přiznali,
  co jejich jest,
 • 00:19:30 tak jsme vyráběli strašidla
  z různých přírodnin,
 • 00:19:33 hlavně děti, abychom měli kolem sebe
  veselé strašidláky.
 • 00:19:55 -Lidé už ze své podstaty
  jsou soupeřiví,
 • 00:19:58 a tak soutěž o nejhezčí
  a nejnápaditější strašidýlko,
 • 00:20:01 přinesla, hlavně těm nejmenším,
  nezapomenutelný zážitek.
 • 00:20:07 -Letošní novinkou
  bylo promítání keltského filmu,
 • 00:20:10 který nese název Allar.
 • 00:20:13 Natáčel se loni
  v těchto samhainových dnech.
 • 00:20:25 Příběh, o kterém film vypráví,
  je zaměřen na svátek Samhain a na to,
 • 00:20:33 jak ho slavili naši keltští předkové.
 • 00:20:36 To je jedna z věcí,
  kterou tady mohli návštěvníci vidět,
 • 00:20:40 a doufáme, že z filmu načerpali
  mnoho inspirace.
 • 00:20:44 -Těším se na lampionový průvod,
 • 00:20:46 protože bude procházet
  krásnými, tajemnými místy,
 • 00:20:50 kde jsme připravili
 • 00:20:51 několik hraných scének
  pro účastníky průvodu.
 • 00:20:54 Budou mít možnost
  se s některými zvyky setkat.
 • 00:21:02 Setkají se tam s bohy,
  uvítá je tam Cernunnos,
 • 00:21:07 setkají se také s pohřebním rituálem.
 • 00:21:10 V tomto období připadá největší moc
  na bohyni Morrigan,
 • 00:21:13 která se může zjevovat
 • 00:21:15 jako stará babice
  nebo jako kráska, panna.
 • 00:21:19 Také souvisí s vojenskými výpravami
  s požehnáním zbraní a jejich čištění.
 • 00:21:25 Je to bohyně, která se taky dotýká
  smrti a znovuzrození.
 • 00:21:34 Důležité je pro nás,
 • 00:21:36 aby všichni účastníci
  oslav svátku Samhainu
 • 00:21:39 dokázali nasát tu správnou atmosféru.
 • 00:21:42 Je to atmosféra tajemství,
  kterou musí doplnit i správné počasí,
 • 00:21:47 trošičku mlhavé, deštivé počasí,
 • 00:21:51 aby se všichni mohli
  vnitřně uklidnit,
 • 00:21:54 stáhnout do sebe
  a přemýšlet o tom,
 • 00:21:56 odkud pochází a kam směřují.
 • 00:22:00 -Tou cestou nechoďte!
 • 00:22:03 Tam je jenom zatracení.
 • 00:22:07 -Se Samhainem se pojí tradice,
  že veškerá stará světla, ohně,
 • 00:22:12 se musí uhasit,
  aby nastala
 • 00:22:15 chvilka absolutní temnoty,
 • 00:22:18 protože v dnešní době se snažíme
  temnotu ze svého života
 • 00:22:22 co nejvíce vytěsnit
 • 00:22:24 a přitom je pro nás nesmírně
  důležitý spánek, odpočinek.
 • 00:22:28 Šance si to v sobě všechno srovnat,
  abychom zase mohli vykročit dál.
 • 00:22:33 Právě proto se symbolicky
  o Samhainu zhasínají všechny ohně
 • 00:22:37 a potom se vykřeše oheň nový
  a u něj se sejde celý kmen,
 • 00:22:42 aby mohl Samhain oslavit.
 • 00:22:45 Nejen se svými žijícími blízkými,
  ale i se všemi předky,
 • 00:22:50 bez kterých bychom
  tady vůbec nebyli.
 • 00:22:53 První Samhain jsme slavili
  v roce 2007,
 • 00:22:56 letos je to 12. ročník
  a každého jsem se účastnila.
 • 00:23:04 Nám spojení s předky, duchy,
  temnotou opravdu chybí.
 • 00:23:11 Dnes žijeme ve světě plném počítačů,
  mobilů,
 • 00:23:17 strašlivé rychlosti
  všeho nesmírného množství informací.
 • 00:23:22 A třeba tady,
  když jdeme průvodem,
 • 00:23:26 kde si můžeme svítit
  jen malými svíčkami nebo lampionky,
 • 00:23:31 taky už nám moc nepřeje počasí.
 • 00:23:34 Kolem Dušiček,
  i dneska je vidět mlha, mrholí,
 • 00:23:37 většinou nám ještě fučí,
 • 00:23:39 tak člověk skoro bojuje o svůj život,
  existenci.
 • 00:23:44 Potom zážitek,
  kdy v naprosté bídě, utrpení,
 • 00:23:52 kdy stojí účastníci
  zmrzlí kolem hranice a čekají,
 • 00:23:58 jestli se podaří,
  nebo nepodaří oheň vykřesat,
 • 00:24:01 a pak najednou plameny zablikotají
  a světlo zazáří,
 • 00:24:06 teplo se rozšíří,
 • 00:24:07 tak je to nesmírně obohacující
  zážitek
 • 00:24:11 a člověk to od počítače nezažije.
 • 00:24:18 -Užívám si atmosféru, tajemno.
 • 00:24:21 Je to určitý okamžik zklidnění
  uvnitř sebe sama.
 • 00:24:25 -Z keltských tradic
  se nám mnoho nedochovalo,
 • 00:24:27 křesťanství toho spoustu překrylo,
 • 00:24:30 ale některé prvky
  se zachovaly dodnes.
 • 00:24:34 S přáním k novému keltskému roku,
  abychom se zvládli s temnotou
 • 00:24:41 v sobě smířit,
  prožít ji a přežít ji,
 • 00:24:45 abychom na jaře se za pár měsíců
  všichni sešli u dalšího ohně.
 • 00:24:51 U svátku, který tvoří protiklad
  Samhainu, u Beltainu,
 • 00:24:56 kdy se oslavuje život,
  radost z toho,
 • 00:24:59 že příroda obrazila,
  všechno kvete, rodí se mláďata.
 • 00:25:04 Žijme i v temnotě
  a hlavně přežijme
 • 00:25:08 a vraťme se zpátky do světla,
  ať můžeme růst,
 • 00:25:11 budovat a tvořit.
 • 00:25:13 Ať celý náš,
  nejen keltský svět, může vzkvétat.
 • 00:25:18 Skryté titulky: Lucie Richterová
  Česká televize, 2018

Související