iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
10. 8. 2018
15:45 na ČT2

1 2 3 4 5

0 hlasů
1465
zhlédnutí

Sousedé

Osud památníků sběrných táborů — Nový komponovaný pořad polského folklorního tanečního souboru — 70 let od příjezdu prvních dětských uprchlíků z Řecka

26 min |

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Sousedé

 • 00:00:19 -Pro mě velký vděk,
  že jsem mohl žít v ČR nebo ČSR.
 • 00:00:25 Dostali jsme vzdělání, práci,
 • 00:00:29 jsme plnohodnotnými občany
  s možností realizace.
 • 00:00:35 -Říká jeden z organizátorů akce,
 • 00:00:37 která připomněla hromadný příchodů
  Řeků do ČSR před 70 lety.
 • 00:00:42 Ale ještě než se ponoříme
  do jejich příběhů a vzpomínek,
 • 00:00:46 navštívíme 35. narozeniny
 • 00:00:48 jednoho polského souboru
  v Havířově-Bludovicích
 • 00:00:51 a zjistíme, jaký osud
  budou mít bývalé cikánské tábory
 • 00:00:55 v Letech u Písku
  a v Hodoníně u Kunštátu.
 • 00:01:04 Téma holocaustu
  a koncentračních táborů
 • 00:01:07 nepochybně zaznamenal každý.
 • 00:01:09 Málokdo se však podrobněji zajímá
  i o tzv. romský holocaust.
 • 00:01:13 A to je skutečně velká
  a tmavá skvrna na historii nejen ČR.
 • 00:01:18 Z paměti lidstva
  tedy rozhodně nemůže být vymazána.
 • 00:01:21 Ačkoliv taková snaha
  tu v uplynulých desetiletích byla,
 • 00:01:24 místa, kde Romové umírali,
 • 00:01:25 byla využita k rekreačním
  či zemědělským účelům.
 • 00:01:28 Ale Muzeum romské kultury
 • 00:01:30 se aktivně snaží tyto neblahé
  události připomínat,
 • 00:01:33 třeba pomocí pietních aktů
  nebo budováním památníků.
 • 00:01:38 -Otec říkal, že když přijel
  transport,
 • 00:01:43 v prvních transportech
  byla i jeho rodina.
 • 00:01:50 Nesměli jim nic říct.
 • 00:01:52 Vyptávali se: jak je to tady?
 • 00:01:54 Tatínek říkal, že kdyby naznačil,
  co je, ale nemohl,
 • 00:01:58 protože tam stáli dozorci.
 • 00:02:00 Říkal: tak budete jak my,
 • 00:02:02 budete oblečeni
  jak my a budete pracovat.
 • 00:02:05 Co mohl jiného říct?
 • 00:02:16 -Holocaust Romů je období genocidy
  Romů v době 2. světové války,
 • 00:02:26 kdy docházelo k vyvražďování Romů
  z rasových důvodů.
 • 00:02:32 Tak k tomu došlo
  i v protektorátu Čechy a Morava.
 • 00:02:36 A protože to byl německý protektorát,
 • 00:02:39 tak se uplatnila postupně všechna
  proti-cikánská nařízení,
 • 00:02:43 jaká se s předstihem uplatnila
  v německé říši.
 • 00:02:47 Již od léta 1942
  to byla otevřená rasová politika
 • 00:02:51 proti Cikánům.
 • 00:02:52 Na základě této rasové politiky
  a nové legislativy,
 • 00:02:57 a to byl rozkaz o potírání
  cikánského zlořádu,
 • 00:03:00 byly otevřeny tzv. cikánské tábory
 • 00:03:04 a ty svou podstatnou naplňovaly
  charakter koncentračních táborů.
 • 00:03:11 -V roce 1940 dostal předvolánku
  prvně otec
 • 00:03:16 a toho odvedli sem do Kunštátu,
 • 00:03:20 ale ne do lágru,
  který ještě neexistoval,
 • 00:03:24 teprve vězni zde stavěli baráky.
 • 00:03:28 Mladší muži šli do lomu
  a tam rubali kámen
 • 00:03:35 a tady se stavěla nová střelnice.
 • 00:03:39 Poté se vrátil domů,
  byl doma měsíc a opět ho odvedli,
 • 00:03:46 ale to už do Osvětimi.
 • 00:03:49 Maminka s dětmi se dostala
  s mými 3 sourozenci sem do Kunštátu
 • 00:03:55 a odjeli asi v roce 1942.
 • 00:03:58 Vagony s dětmi byly namačkány
  a jely transportem do Osvětimi.
 • 00:04:04 Maminka pocházela z 9 dětí,
  ale vrátila se sama.
 • 00:04:09 Přežila to jediná.
 • 00:04:18 -Co se týká ČR,
  tak mluvíme o 2 táborech,
 • 00:04:21 o tzv. cikánských táborech.
 • 00:04:23 V době svého fungování
  byly nejčastěji označovány
 • 00:04:26 v pramenech termíny cikánské lágry.
 • 00:04:30 První z nich s označením č. 1
  byl v Letech u Písku
 • 00:04:35 a druhý v Hodoníně u Kunštátu.
 • 00:04:38 Musíme si uvědomit,
 • 00:04:40 že Romové byli internováni,
  koncentrováni
 • 00:04:43 a následně vyvražďováni
 • 00:04:46 v mnohem více různých
  táborových zařízeních.
 • 00:04:50 Známá je tímto Osvětim,
  kde velká část Romů,
 • 00:04:54 kteří prošli letským
  a hodonínským táborem,
 • 00:04:58 tak tam byli transportováni
  do tzv. cikánského tábora v Osvětimi.
 • 00:05:11 -Tábory byly budovány v blízkosti
  místa, kde pracovali vězni.
 • 00:05:15 Tábor v Hodoníně u Kunštátu
  i v Letech u Písku
 • 00:05:18 je blízko silnice
  Plzeň-Moravská Ostrava,
 • 00:05:20 kterou vězni budovali.
 • 00:05:21 Bylo to strategicky výhodné místo,
  protože to měli blízko na stavbu
 • 00:05:26 a navíc to místo
  bylo daleko od vesnice,
 • 00:05:29 přitom relativně dostupné.
 • 00:05:32 Toto místo bylo ještě zvláštní tím,
 • 00:05:35 že bylo trochu ukryté,
  tzn., že nebylo úplně na očích.
 • 00:05:40 -I proto bývá holocaust Romů
  nazýván holocaustem,
 • 00:05:43 protože jak Židé,
  tak i Romové za války
 • 00:05:45 trpěli z rasových důvodů.
 • 00:05:47 Byly to rasové zákony,
 • 00:05:48 na základě kterých celá
  likvidační akce Cikánů probíhala.
 • 00:05:53 -Pořád se s tím setkáváme,
  pořád je tam nenávist
 • 00:05:58 a každý si může říkat,
  co chce, ale nenávist tady je.
 • 00:06:02 Je skrytá, nedávají to najevo,
  ale to poznáte,
 • 00:06:07 že rasismus tady existuje stále.
 • 00:06:11 -Ze své praxe ředitelky
  Muzea romské kultury mohu říct,
 • 00:06:14 že skoro denně dostávám
  rasisticky laděné dopisy,
 • 00:06:19 které souvisejí právě
  se správou těchto dvou míst
 • 00:06:22 v Letech a Hodoníně.
 • 00:06:24 Je to jakési varování
  pro současnou společnost.
 • 00:06:30 Varování, aby se podívala
  do minulosti,
 • 00:06:34 co už se někdy dělo
  a k čemu mohly napomoci
 • 00:06:37 i takové myšlenky
  běžného obyvatelstva,
 • 00:06:41 které není dobře informováno.
 • 00:06:44 -Ukazuji to i mým dětem, vnukům,
 • 00:06:48 pracuji s dětmi
  a jim o tom pořád vyprávím,
 • 00:06:52 aby nezapomněly,
  jaká hrůza se děla a doufám,
 • 00:06:56 že to nepostihne naše děti,
  ani do budoucna nikoho.
 • 00:07:00 Je mi líto,
  že ještě někdo dokáže popírat,
 • 00:07:02 že byl holocaust.
 • 00:07:04 To mi je velice líto.
 • 00:07:07 Co ti lidi museli prožít,
  nejen Romové a Židé,
 • 00:07:11 ale všichni,
  kteří tam byli vězněni.
 • 00:07:18 -Právě teď se nacházíme
  kousek od Letů u Písku.
 • 00:07:21 Pokud se budeme bavit
  jen o cikánském táboře,
 • 00:07:24 tak tady bylo asi 1 300 vězňů.
 • 00:07:26 Je nutné říct, že kapacita tábora
  byla asi 200 vězňů,
 • 00:07:29 takže bylo více než 6x překročená.
 • 00:07:31 Lidé neměli dost jídla,
  protože byla válka a byli vězni.
 • 00:07:36 Neměli volnost pohybu
  a byli namačkáni na jedné hromadě.
 • 00:07:39 Muži a ženy byli odděleni,
  potom byl zvláštní tábor,
 • 00:07:42 který byl věnován pouze dětem.
 • 00:07:44 Členové jednotlivých rodin
  byli daleko od sebe,
 • 00:07:47 nemohli spolu komunikovat.
 • 00:07:48 -Do toho vězni včetně dětí
  od 10 let zde museli pracovat,
 • 00:07:53 jak v kamenolomu,
  na stavbě silnice,
 • 00:07:56 v táboře
  nebo dislokovaných pracovištích
 • 00:07:58 u jednotlivých sedláků.
 • 00:08:01 Už v zimních měsících
  roku 1942-1943 vznikly nejen zde,
 • 00:08:05 ale i v Letech, situace
  v táborech byla velmi srovnatelná,
 • 00:08:10 vznikly epidemie nakažlivého
  tyfu břišního i skrvnitého
 • 00:08:14 a lidé začali velmi rychle umírat,
  zejména děti.
 • 00:08:18 -Za námi je památník,
 • 00:08:20 jehož autorem je akademický sochař
  Zdeněk Hůla.
 • 00:08:23 Památník zde byl umístěn v roce 1995.
 • 00:08:26 Je to místo hromadného hrobu,
 • 00:08:29 nejčastěji to byly oběti
  tyfové epidemie,
 • 00:08:32 která na přelomu let 1942-1943
  propukla v letském táboře.
 • 00:08:37 V těchto místech můžeme sledovat
  terénní stopy a prohlubně,
 • 00:08:41 s největší pravděpodobností
 • 00:08:43 v těchto místech
  byly oběti pohřbívány.
 • 00:08:46 Podle dostupné dokumentace
 • 00:08:47 by tady mělo být 120 obětí
  letského tábora,
 • 00:08:50 který je kousek za námi, na místě,
  kde teď stojí už nefunkční,
 • 00:08:55 ale donedávna
  ještě fungující vepřín.
 • 00:09:01 -Naše muzeum sledovalo od momentu,
  kdy vzniklo,
 • 00:09:05 co se děje na obou místech.
 • 00:09:07 Jak v Letech,
  kde existovala prasečí farma,
 • 00:09:10 což bylo do nebe volající,
  tak i v Hodoníně u Kunštátu,
 • 00:09:13 kde fungovalo rekreační zařízení
  pověstně nazvané Žalov.
 • 00:09:18 Přišlo nám to velmi nepatřičné,
  ale rekreanti ani nevěděli,
 • 00:09:22 kde se rekreují
 • 00:09:24 a že 100 m za rekreačním zařízením
  je hromadný hrob,
 • 00:09:27 tak to šlo proti sobě
  a bylo to neudržitelné.
 • 00:09:31 Je to správně,
  že se to podařilo vykoupit.
 • 00:09:40 -Plány jsou takové,
 • 00:09:41 že by v těchto místech měl proběhnout
  archeologických výzkum,
 • 00:09:45 který by odhalil pozůstatky tábora,
  které jsou pod námi.
 • 00:09:50 A také zbourání těchto hal
  a zpietnění tohoto místa.
 • 00:09:57 Idea, na které se shoduje
  nejvíc lidí, je,
 • 00:10:00 že horní část,
  ve které tábor stával,
 • 00:10:05 by měla být pietní zónou
  s krajinnými prvky než stavbami.
 • 00:10:14 V dolní části areálu
  by mělo být návštěvnické centrum,
 • 00:10:19 které by návštěvníkům
 • 00:10:21 mohlo zprostředkovat historii
  tohoto místa a osudy lidí,
 • 00:10:26 kteří tímto táborem prošli.
 • 00:10:40 -Mám děti a taky mám veliké obavy,
  jak to bude do budoucna,
 • 00:10:47 jaká bude politická garnitura,
 • 00:10:49 jestli nás ochrání
  před nenávistnými úvahami.
 • 00:10:53 To je téma,
  které se mě osobně dotýká.
 • 00:10:58 Věříme, že zařízení
  bude sloužit celé veřejnosti,
 • 00:11:01 že to nebude jen pro Romy,
  ale pro celou veřejnost,
 • 00:11:06 která díky tomu si bude moci
  uvědomit, jak šly české dějiny.
 • 00:11:12 A že dějiny nebyly jen dějinami
  Čechů, ale i dějinami menšin,
 • 00:11:18 kteří s Čechy žily.
 • 00:11:19 -To bych si přála do budoucna,
  aby to bylo zachované
 • 00:11:23 a aby sem chodili mladí ze škol
  a navštěvovali tady semináře.
 • 00:11:29 Aby věděli, co se dělo
  a toto místo nezaniklo.
 • 00:11:47 -V letošním roce si můžeme
  společně připomenout
 • 00:11:49 75. výročí hromadného transportu Romů
  z tábora v Hodoníně u Kunštátu
 • 00:11:55 do koncentračního tábora v Osvětimi.
 • 00:11:57 Akce začne na Žalově v 11 hodin,
 • 00:12:00 na místě hromadných hrobů
  bývalého tzv. cikánského tábora.
 • 00:12:05 Bližší informace najdete
  např. na webu
 • 00:12:08 Muzea romské kultury v Brně.
 • 00:12:13 Pokud jste nikdy nezažili atmosféru
 • 00:12:15 charvátských hodů zvaných Kiritof,
  neváhejte.
 • 00:12:18 Máte příležitost
  v Jevišovce na Drnholecku,
 • 00:12:21 tedy jedné z vesnic,
 • 00:12:22 kterou téměř po 5 století
  moravští Charváti obývali.
 • 00:12:26 Ochutnáte místní speciality
  i charvátský folklor
 • 00:12:29 a rozluštíte,
  proč je jejich symbolem kozel.
 • 00:12:39 Tanec, zpěv a láska k tradicím.
 • 00:12:41 To je charakteristické
  pro polskou menšinu žijící u nás.
 • 00:12:44 Proto také nový komponovaný pořad
 • 00:12:46 folklorního tanečního souboru
  Bledowice
 • 00:12:48 přilákal stovky diváků
  z celého Těšínska.
 • 00:12:51 Soubor působí při místní organizaci
 • 00:12:53 Polského kulturně osvětového svazu
  v Havířově-Bludovicích.
 • 00:13:16 -Soubor si ke svému výročí
  nadělil těžké
 • 00:13:18 a spíše opomíjené téma války
  a utrpení,
 • 00:13:21 které s sebou vždycky přinášela.
 • 00:13:25 ZPĚV POLŠTINĚ
 • 00:13:52 -Loučení, strach o milované,
  zoufalství i úleva,
 • 00:13:55 to všechno se uchovalo v místních
  lidových písních a tancích.
 • 00:13:59 Na jevišti je předvedlo
  na 80 tanečníků a zpěváků
 • 00:14:02 několika generací,
 • 00:14:03 bývalých i současných členů
  souboru Bledowice.
 • 00:14:54 -Představení pobavilo,
 • 00:14:56 ale určitě taky inspirovalo
  k zamyšlení,
 • 00:14:58 protože moudrost ukrytá
  v lidových písních,
 • 00:15:00 platí i dnes.
 • 00:15:03 POTLESK
 • 00:15:24 Ostrava - město,
  které má hned několik přívlastků,
 • 00:15:27 ocelová, černá, paradoxně i zelená.
 • 00:15:29 Opětovně se ale stala i městem,
 • 00:15:31 kde si řecká menšina
  připomínala historii
 • 00:15:34 svého masového příchodu
  do naší vlasti.
 • 00:15:36 Připomněli si tu už 70. výročí
  příjezdu prvních transportů
 • 00:15:40 z válčícího Řecka,
  které přivážely hlavně děti a raněné.
 • 00:15:44 První vlaky s nimi přijely
  na mikulovské nádraží
 • 00:15:47 v dubnu roku 1948.
 • 00:15:50 Útočiště v tehdejším ČSR
  jich tehdy našlo zhruba 12 tisíc.
 • 00:15:55 Jedním z nich
  byl i Nikolaos Tsametis.
 • 00:16:00 -Tady je moje vesnice.
 • 00:16:03 Je tady šipka a ukazuje na kolečko,
  kde vesnice je.
 • 00:16:08 Na mapě spolupracoval někdo,
  kdo bydlel v moji vesnici,
 • 00:16:15 nebo poblíž,
  jinak to není možné.
 • 00:16:20 Partyzáni nás posbíralii s rodiči
  na základě toho,
 • 00:16:23 že naši rodiče byli u partyzánů,
  maminka i tatínek.
 • 00:16:29 Tatínek zrovna
  v březnu padl v občanské válce.
 • 00:16:37 Posbírali nás a šli jsme 80-100 km
  do Albánie, k albánským hranicím.
 • 00:16:49 Pamatuji si, že jsem přes jeden potok
  ztratil botu.
 • 00:16:53 Měl jsem gumové boty, nazouváky.
 • 00:16:56 To si pamatuji,
  že jsem ztratil.
 • 00:17:00 Tu jednu bosky,
 • 00:17:02 byli jsme zvyklí na vesnici bosky
  chodit pořád.
 • 00:17:08 Začátkem srpna nás naložili
  do nákladních aut do Jugoslávie,
 • 00:17:14 protože v Albánii nejezdil vlak.
 • 00:17:18 A vlakem do dobytčích vagónů,
  ustlaných slámou
 • 00:17:23 a odvezli nás do Rumunska.
 • 00:17:30 V Rumunsku jsem byl
  v dětském domově.
 • 00:17:36 -V Rumunsku Nikos strávil 6 let.
 • 00:17:38 Jeho zraněnou matku zatím propašovali
 • 00:17:40 lodí přes Gibraltar, La Manche
  a Severní moře do Štětína.
 • 00:17:44 Odtamtud pak do ČSR,
 • 00:17:46 konkrétně do malé vesničky
  Hlinka na Osoblažsku.
 • 00:17:49 Nikose za ní přepravil Červený kříž
  začátkem srpna roku 1954.
 • 00:18:06 -Jak jsem přijel,
  tak si pamatuji hned první okamžik,
 • 00:18:13 pláč a objímání, tak řekla:
  ty budeš hladový.
 • 00:18:18 Udělala mi jídlo,
  vzala ze zahrádky cibuli, ukrojila,
 • 00:18:24 na pánev, na oleji.
 • 00:18:27 Dala domácí sýr,
  pak vzala domácí vajíčka,
 • 00:18:33 našlehala, osmažila
  a to jsem si dal.
 • 00:18:40 Posypala zelenou cibulkou
  a to bylo první, na co nezapomenu.
 • 00:18:46 Tu vůni cítím dodnes.
 • 00:19:03 ZPĚV V ŘEČTINĚ
 • 00:20:06 -Součástí celých našich oslav
  jsou i sportovní akce,
 • 00:20:10 které probíhaly dopoledne.
 • 00:20:12 Jsou součástí,
  protože se jedná o setkání generací.
 • 00:20:16 Ve sportu, jakým je kopaná,
  hraje druhá a třetí generace,
 • 00:20:21 šachy, tavli hrají i ti starší
  a my máme možnost se setkat,
 • 00:20:27 pobavit se, zaradovat se
  a nějakým způsobem být spolu.
 • 00:20:31 Letos jsme nově zařadili
  turnaj v tenise,
 • 00:20:36 to byla novinka.
 • 00:20:42 -Hraje se jedna z variant,
  hrálo se to i mezinárodně,
 • 00:20:47 je i mistrovství světa,
  tady se to kdysi nazývalo vrhcáby.
 • 00:20:53 Hrálo se to tu ve středověku
  a na jihu Řecka tomu říkají tavli.
 • 00:21:00 Učili jsme se od rodičů,
  kteří si to přinesli s sebou z Řecka.
 • 00:21:07 -Na to, kolik nás tady je,
  tak zřejmě pocit,
 • 00:21:11 co Řek, to sportovec,
  bude oprávněný.
 • 00:21:15 ZPĚV V ŘEČTINĚ
 • 00:21:39 -Hlavním posláním
  je připomenutí epochy,
 • 00:21:42 kdy do tehdejšího ČSR
  v první fázi tady přišly malé děti,
 • 00:21:48 v druhé fázi přišli invalidé
 • 00:21:51 a v poslední fázi přišli utečenci
  občanské války z Řecka.
 • 00:21:56 Jeli do prostředí,
 • 00:21:58 které vůbec neznali, nevěděli,
  kam jedou.
 • 00:22:02 Musíme to říct, naše generace
  je povinná toho zdůraznit,
 • 00:22:07 protože jsem se už narodil v ČR,
 • 00:22:11 že tato země nás přijala
  s otevřenou náručí.
 • 00:22:15 Tito těžce zkoušení lidé,
  utečenci z Řecka,
 • 00:22:20 kteří byli vyhnání,
  našli tady svůj ostrov klidu, pomoci
 • 00:22:27 a kolikrát to byla otázka
  záchrany lidského života.
 • 00:22:31 Tahle země jim poskytla všechno,
  stravu, lékařskou péči, bydlení.
 • 00:22:37 V dalších fázích jim dala možnost
  vzdělání
 • 00:22:41 a sebeučení
  v minoritní společnosti ČSR.
 • 00:22:46 ZPĚV V ŘEČTINĚ
 • 00:22:55 -Ostrava má tradici, vzpomínám si,
 • 00:22:57 že můj první festival byl v roce
  1961, který jsem v této budově zažil,
 • 00:23:02 tak to je to historie.
 • 00:23:04 Od té doby se to traduje.
 • 00:23:06 Tím, že v Ostravě byla největší
  komunita severomoravského kraje,
 • 00:23:11 tak se to tady nejlépe organizovalo,
 • 00:23:14 propracovalo,
  i pomoc státu byla nejlepší.
 • 00:23:18 Pro mě velký vděk,
  že jsem mohl žít v ČR nebo ČSR.
 • 00:23:24 Dostali jsme vzdělání, práci,
 • 00:23:27 jsme plnohodnotnými občany
  s možností realizace.
 • 00:23:33 To je to, co v nás
  a ve mně nechává velkou přízeň
 • 00:23:39 a radost z toho,
  že můžu v Česku žít.
 • 00:23:43 -Ostravská slavnost
  nebyla jedinou příležitostí,
 • 00:23:46 kterou si řecká komunita
  žijící v Česku
 • 00:23:48 toto výročí připomněla.
 • 00:23:49 Ale byla jakýmsi vyvrcholením.
 • 00:24:33 -Důležité bylo připomenout to,
  že nejen my Řekové,
 • 00:24:37 kteří žijeme v ČR,
  ale spousta těch,
 • 00:24:40 kteří z jakýchkoliv důvodů odešli
  odtud a tito lidé pochopili,
 • 00:24:46 že nostalgie, vděk,
  krásné dětství, které prožili,
 • 00:24:52 kdy zažili
  i své první dětské lásky,
 • 00:24:55 i jiné potom,
  tak je to táhne jako magnet zpátky.
 • 00:24:59 Rádi přijedou,
 • 00:25:02 aby s námi tento svátek
  důstojně oslavili.
 • 00:25:08 -Přemýšlel jsem, co 70. výročí
  pro mě znamená,
 • 00:25:12 tak vím,
  že to jsou dvě slova.
 • 00:25:14 Je to připomenutí a velké poděkování
  československému lidu.
 • 00:25:20 Co jsme zažívali, mí potomci,
 • 00:25:24 mí synové věděli,
  proč jsme tady.
 • 00:25:27 Co bylo příčinou odchodu z Řecka.
 • 00:25:32 Poděkování českému lidu, národu.
 • 00:25:54 Skryté titulky: Lucie Richterová
  Česká televize, 2018

Související