iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
20. 5. 2017
11:05 na ČT24

1 2 3 4 5

0 hlasů
777
zhlédnutí

Kultura +

Jak rozehřát studený chrám barvami — Vycházejí Krylovy prózy zkraje 70. let — Michal Hrůza dvacet let na cestě českou hudbou — Bílá zvířata jsou velmi často hluchá

26 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Kultura +

 • 00:00:19 KULTURA+
 • 00:00:22 Vítejte při sledování
  pořadu KULTURA+.
 • 00:00:24 Témata dnešního dílu nám diktovalo
  konečně vlídnější počasí.
 • 00:00:29 Zdraví vás Petr Vizina.
 • 00:00:32 Bílá zvířata
  jsou velmi často hluchá,
 • 00:00:35 upozorňuje titulem své novinky
  prozaička Ivana Myšková.
 • 00:00:41 Michal Hrůza dvacet let
  na cestě českou hudbou.
 • 00:00:44 Civilní hitmaker vydává
  nové album.
 • 00:00:49 Jak rozehřát studený chrám
  barvami.
 • 00:00:52 Srážku umění a posvátného
  prostoru zachytila kniha
 • 00:00:56 Přímluva za současnost.
 • 00:00:59 Vůbec poprvé vycházejí
  Krylovy prózy zkraje 70. let.,
 • 00:01:03 z doby, kdy se zabydloval
  v mnichovském exilu
 • 00:01:07 a nahrál desku žalmů.
 • 00:01:15 Může vést současné umění rozhovor
  s barokním nebo gotickým kostelem?
 • 00:01:20 A o čem se spolu baví?
 • 00:01:22 Otázka pro architekta
  Norberta Schmidta.
 • 00:01:25 -Dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:01:27 -Tady vidíme ukázku toho,
  oč vám jde.
 • 00:01:30 To není kostelní ozdoba,
  trs barevných balonků.
 • 00:01:34 -Ne, ne,
  je to taková drzá intervence
 • 00:01:37 do živého sakrálního prostoru.
 • 00:01:39 A navíc ještě od umělce,
  který bydlí tisíce kilometrů
 • 00:01:42 tady od našeho středoevropského
  kontextu.
 • 00:01:46 -V Jižní Koreji?
  -V Jižní Koreji.
 • 00:01:48 -Vy tomu říkáte intervence,
  to je spíše z lékařského slovníku.
 • 00:01:53 To nejste nezvaní hosté.
 • 00:01:58 -Nebo intervence
  Varšavské smlouvy,
 • 00:02:00 v současném umění
  se to normálně používá
 • 00:02:03 jako terminus technicus
  pro přítomnost současného umění
 • 00:02:06 do prostoru.
 • 00:02:08 A ten smysl je v tom,
  že ten prostor změní,
 • 00:02:11 vnese tam nějaký náboj,
  nějaký podnět,
 • 00:02:13 nějakou ideu,
  nějakou jinou atmosféru.
 • 00:02:15 -Jakou ideu nebo atmosféru
  vnesly tyto balonky...
 • 00:02:19 Tam je potřeba říci,
 • 00:02:21 že kostel tady není
  jen jako kulisa,
 • 00:02:23 ale je to živý kostel,
  kam se normálně chodí.
 • 00:02:26 -Každý týden ho navštíví
  asi tisíc lidí
 • 00:02:29 na kázání a bohoslužby.
 • 00:02:31 -Návštěvníci galerií.
  -Přesně tak.
 • 00:02:33 -Tak jakou ideu tam přinesly
  tyto balonky?
 • 00:02:36 -Jedno slovo: radost.
 • 00:02:38 "Beautiful, beautiful life"
  se to jmenovalo.
 • 00:02:41 Byla to taková erupce radosti
  nad hlavním oltářem,
 • 00:02:44 nad hlavní oltářní menzou,
  podle mě krásná byla,
 • 00:02:48 a všichni to hned pochopili,
  taková ta vitalita,
 • 00:02:51 která nám nějak unikla.
 • 00:02:53 Když se člověk dívá
  na barokní umění,
 • 00:02:55 kterého je ten kostel plný,
  když se dívá na tordované sloupy,
 • 00:02:59 tak to najednou velice rezonovalo
  právě s balonky,
 • 00:03:02 které umělec nechal dovézt
  právě až z Jižní Koreji.
 • 00:03:06 -Čili jestli tomu dobře rozumím,
  tak přinášíte cosi živého,
 • 00:03:10 současného do prostoru,
  který je přeci jen odkazem na to,
 • 00:03:14 co bývalo.
 • 00:03:15 -Právě nejen to,
 • 00:03:17 kostel je základní existenciální
  prostor naší kultury,
 • 00:03:22 a vždy jde o to,
  aby to nebyla jen ta památka,
 • 00:03:25 aby to nebylo jen muzeum,
  aby se do kostela,
 • 00:03:27 vždycky to tak bylo,
  vnášela současnost,
 • 00:03:30 současný život,
  je to funkční prostor.
 • 00:03:33 -Co to udělá s uměním?
  Jak ho ovlivní kostel?
 • 00:03:35 Tady zase vidíme namalované tváře,
  co to udělá s tím,
 • 00:03:40 jak vy říkáte,
  sakrálním prostorem,
 • 00:03:42 pro nás laiky s kostelem.
 • 00:03:44 -Jasně, s kostelem
  nebo s historickým kontextem,
 • 00:03:47 tohle je barokní refektář,
 • 00:03:49 vnese do něj určitou
  současnou vrstvu, jinou vrstvu.
 • 00:03:52 Je to něco podobného,
  když barokní umělci intervenovali,
 • 00:03:56 chcete-li, do gotických chrámů,
 • 00:03:58 když vstupovali
  svým současným výrazem
 • 00:04:00 do starého gotického prostoru.
 • 00:04:02 My neděláme nic jiného,
  než že přidáváme dočasně
 • 00:04:05 určitou současnou vrstvu.
 • 00:04:07 -A jaké jsou reakce?
 • 00:04:09 Přeci jen by člověk řekl,
  přijdu do kostela,
 • 00:04:12 tam visí trsy barevných balonků.
 • 00:04:14 -Reakce už jsou dobré,
  já myslím,
 • 00:04:16 že v našem kostele
  už si lidé zvykli.
 • 00:04:19 -To je studentská farnost
  u Salvátora,
 • 00:04:21 to zas předpokládá...
 • 00:04:23 -Ale je třeba říci,
 • 00:04:25 že na začátku to nebylo
  tak jednoduché,
 • 00:04:27 samozřejmě se ozývaly hlasy,
  že to je blasfemie,
 • 00:04:30 že se to nesluší a tak dále.
 • 00:04:32 Ale je to právě o tom,
  jak moc známe naši historii,
 • 00:04:35 jak moc známe a víme,
 • 00:04:38 že třeba v dějinách
  ten kostel nebyl takto strnulý,
 • 00:04:41 jak ho známe za posledních
  200, 100 let.
 • 00:04:43 -Takže váš argument je:
 • 00:04:45 "My nejsme první,
  to tady bývalo."
 • 00:04:47 -Jezuité takové jezuitské
  divadlo dělali běžně.
 • 00:04:50 -My tady vidíme dílo
  Stanislava Kolíbala,
 • 00:04:52 a to je pocta jeho příteli,
  který už nežije.
 • 00:04:55 Na tom díle se dá docela dobře
  demonstrovat to setkání toho,
 • 00:05:00 co patří do kostela,
  a co je zvnějšku.
 • 00:05:05 -Byla to věc, která vznikla
  pro Salvátor vůbec poprvé
 • 00:05:11 v dějinách těch instalací,
  které jsme tam dělali.
 • 00:05:14 -To byla původně kresba, že?
 • 00:05:16 -To byla původně kresba,
  z bílých kreseb ze 70. let
 • 00:05:20 a on ji věnoval
  Zdeňku Bonaventurovi Boušemu,
 • 00:05:22 což byl františkánský kněz,
  opravdový radikál,
 • 00:05:25 teolog, pro kterého tato kresba
  znázorňovala ztroskotanost života
 • 00:05:30 nebo nedokončenost života.
 • 00:05:31 -Jeho vlastního života?
  -Jeho vlastního života.
 • 00:05:35 Vlastně vůbec pak obecně života
  jako takového.
 • 00:05:38 -Čili to kolo je dokonalý tvar
 • 00:05:40 a ten čtverec nedokončený,
  ztroskotaný?
 • 00:05:42 -No, něco, co vlastně nemůžete
  dodělat,
 • 00:05:44 vždycky vše nemůžete dodělat.
 • 00:05:46 Vždy vám zůstane
  něco nedokončeného,
 • 00:05:48 něco, kam nedosáhnete.
 • 00:05:50 Ještě tato forma,
  Stanislav Kolíbal instaloval
 • 00:05:54 tento červený reliéf
  před hlavní oltář
 • 00:05:56 barokního Dientzenhofera
  a on je sklopený, on padá.
 • 00:05:59 Je to vlastně takový kvazi retábl,
  náboženský obraz,
 • 00:06:05 který nikdy nedosáhne
  svého původního místa určení
 • 00:06:11 nebo místa, kde by mohl viset
  rovně, normálně.
 • 00:06:14 Je to to velké Kolíbalovské téma
  lability a nestálosti, nejistoty,
 • 00:06:20 které rezonuje i s tím
  Zdeňkem Bonaventurou Boušem.
 • 00:06:24 -Čili přinášíte nejen radost,
  ale jsou to i příběhy lidí,
 • 00:06:27 kteří kostelem procházejí
  a jak v něm žijí.
 • 00:06:30 -Přesně tak,
  umění si vlastně může hrát
 • 00:06:33 s ambivalencí pocitů,
  ambivalencí atmosfér
 • 00:06:36 a může vlastně radikálně měnit
  vyznění kostela,
 • 00:06:39 třeba v rámci liturgické doby
  nebo v rámci slavnosti.
 • 00:06:43 -Tak já vám přeji příjemnou hru,
  ať ta hra nese výsledky,
 • 00:06:47 které chcete.
 • 00:06:48 -Děkuji za návštěvu.
  -Děkuji, na shledanou.
 • 00:06:56 -Karel Kryl,
  pro jedny dnes prorocká postava
 • 00:06:59 pro svou skepsi nad vývojem
  po roce 1989.
 • 00:07:02 A nejspíš pro všechny
  výjimečný písničkář.
 • 00:07:05 Teď se Kryl prvně představuje
  jako spisovatel,
 • 00:07:08 jeho prozaické texty sebral
  editor Jan Šulc.
 • 00:07:11 -Dobrý den, pane Šulci.
  -Dobrý den.
 • 00:07:13 -To jsou texty zkraje 70. let,
 • 00:07:15 kdy byl Karel Kryl
  nováčkem v exilu v Mnichově,
 • 00:07:19 co jste se vy sám o Krylovi
  dozvěděl z prozaických textů?
 • 00:07:23 -Tak, ony jsou zejména
  z počátku 70. let,
 • 00:07:27 ale ne všechny,
  jsou tam i z konce 70. let,
 • 00:07:30 dokonce jeden je
  z počátku 80. let,
 • 00:07:32 ale jsou tam tři povídky,
  které jsou z roku 1957,
 • 00:07:36 které psal ještě tady,
  když mu bylo 23 let.
 • 00:07:39 Dozvěděl jsem se,
  že i jako prozaik
 • 00:07:42 byl velmi nadaný.
 • 00:07:44 A že ten jazyk, který užíval,
  který známe z jeho textů,
 • 00:07:48 ten je mimořádný.
 • 00:07:51 On měl skutečně obrovský cit
  pro češtinu a používal řadu tvarů,
 • 00:07:55 které třeba dnes považujeme
  za knižní nebo archaické,
 • 00:07:58 ale on jim dával životnost,
 • 00:08:00 takže i v tom jazyce
  je hodnota té jeho prózy.
 • 00:08:03 -Prózy, které psal v exilu,
  to je, řekněme, gró té knihy.
 • 00:08:08 Jak snášel exil,
  jak snášel tu svoji situaci?
 • 00:08:12 Hlavní, centrální próza
  se jmenuje Člověk,
 • 00:08:14 napsal ji v exilu,
  ale týká se toho,
 • 00:08:17 co zažil v Československu.
 • 00:08:19 Je to způsob,
  jak se vyrovnával s tím exilem?
 • 00:08:22 -Ten nápad napsat román,
  to měl být rozsáhlý román,
 • 00:08:26 pochází patrně z roku 1972,
  tedy z té doby,
 • 00:08:29 kdy první zájem o jeho písně
  a zejména o dvě exilová alba
 • 00:08:34 už v podstatě dozníval,
  on potřeboval nějak v sobě uzavřít
 • 00:08:39 nebo si připomenout a zpracovat
  to období,
 • 00:08:44 které pro něj bylo formativní,
  tzn. období z Teplic.
 • 00:08:48 V době, kdy pracoval v Teplicích
  v porcelánce
 • 00:08:52 a kdy také vlastně začal
  písničkařit,
 • 00:08:55 tam na zámku s divadélkem,
  kde vystupoval, recitoval Villona,
 • 00:09:00 zpíval první písničky,
  k tomu se v románu vrací.
 • 00:09:03 -Tím člověkem on tedy myslel
  sám sebe
 • 00:09:07 a on tam vlastně uzavírá to,
  kým v tu chvíli je,
 • 00:09:12 rozumím tomu dobře?
 • 00:09:14 -On tam vystupuje
  pod cizím jménem,
 • 00:09:18 jiným než Člověk,
  ale samozřejmě hovoří o hrdinovi
 • 00:09:22 jako o Člověku s velkým Č.
 • 00:09:25 Proto se tam všude objevuje rozdíl
  mezi člověk, jednotlivý člověk,
 • 00:09:30 a Člověk s velkým Č,
  což je ten hlavní hrdina.
 • 00:09:33 Ovšem právě ten smysl
  je v zobecnění,
 • 00:09:36 protože on střídá rovinu Teplic,
  kde byl mladý,
 • 00:09:40 to bylo ještě před vojnou,
  a počátku exilu už z Mnichova,
 • 00:09:43 čili tam jsou vysloveně střihy,
  kde on konfrontuje
 • 00:09:47 a je to vlastně obecná situace
  člověka v exilu.
 • 00:09:51 Čili tam byla snaha
  o to zobecnění.
 • 00:09:54 -Jak podle vás exil snášel?
 • 00:09:57 Je toto způsob,
  jak se z toho vypsat,
 • 00:10:00 z toho, že vlastně vaši fanoušci,
 • 00:10:03 kteří vám nejvíce rozumějí
  a mají vás za ikonu,
 • 00:10:06 tak najednou jsou
  za železnými dráty.
 • 00:10:09 -Já si myslím,
  že to období je 20 let.
 • 00:10:12 A že ho patrně snášel,
  já mohu pouze odhadovat,
 • 00:10:16 že ho snášel v každém období
  trochu jinak.
 • 00:10:19 -A když se bavíme o té próze
  Člověk, jak je to tam zachyceno?
 • 00:10:23 -To si myslím, že bylo jedno
  z hodně těžkých období.
 • 00:10:28 Já si myslím, že on začal prózu
  psát právě proto,
 • 00:10:31 že cítil, že jako písničkář
  nemá publikum.
 • 00:10:35 Jenomže on to publikum si začal
  postupně budovat,
 • 00:10:38 našel ho ve Spojených státech,
  v Kanadě, v Austrálii
 • 00:10:41 a začal jezdit a celá ta 80. léta
  už jsou jiná.
 • 00:10:44 Tam už to publikum má,
  ale tehdy ho asi neměl,
 • 00:10:47 a proto se soustředil
  na takto velkou dlouhou práci.
 • 00:10:51 -Čili to je také popis,
  řekněme, těžké hodiny Karla Kryla,
 • 00:10:55 já jsem přemýšlel
  o dnešních čtenářích,
 • 00:10:58 kteří si budou číst ty prózy.
 • 00:11:00 Myslíte, že někdo,
  komu je dnes třeba 25 nebo 30 let,
 • 00:11:04 bude vědět,
  kdo to je Gusta Fučíková třeba?
 • 00:11:07 -Já si myslím, že určitě ano,
 • 00:11:09 protože to je próza
  pro mladé lidi.
 • 00:11:12 To je próza o 16, 17letých lidech
  v 60. letech,
 • 00:11:16 a to je,
  jako kdyby to žili dnes.
 • 00:11:20 A ta próza evokuje úžasně
  atmosféru 60. let.
 • 00:11:26 Tam je vlastně nezáměrně zachycena
  atmosféra 60. let
 • 00:11:29 a je to všechno o mladých lidech,
  o jejich vztazích,
 • 00:11:32 o zamilovávání,
  o různých zklamáních,
 • 00:11:35 o cestě k umění,
  o cestě k divadlu,
 • 00:11:39 o cestě k recitaci,
 • 00:11:41 je tam spousta citátů
  z Villonových básní,
 • 00:11:45 takže tu prózu mohou číst
  15, 16letí lidé
 • 00:11:47 úplně bez problému.
 • 00:11:49 -Plus Gustu Fučíkovou si dohledají
  někde ve slovníku.-Tak.
 • 00:11:52 -Prozaika Karla Kryla
  nám představil Jan Šulc,
 • 00:11:55 já vám děkuji.
 • 00:11:56 -Já také děkuji, na shledanou.
 • 00:12:03 -V rubrice KLIK přinášíme události
  tohoto týdne.
 • 00:12:06 Nemusíte je hledat v archivu,
 • 00:12:08 klikněte si na facebookovou
  stránku KULTURY+.
 • 00:13:03 Dvacet let na cestě
  za českým hitem
 • 00:13:06 je zpěvák a textař Michal Hrůza.
 • 00:13:08 Neokázalý hitmaker slaví deskou
  nazvanou Sám se sebou.
 • 00:13:12 Tady je klip k jedné z písní,
  kde se zpívá:
 • 00:13:15 "Padesátka v pohádkovém kraji,
  nemusím být první, kamarádi."
 • 00:13:41 ZPĚV: Na chvíli se proměním,
  dnes stane se to, vím.
 • 00:13:47 Jak to stihnu, netuším.
  Mám velký tajemství.
 • 00:13:52 Ve svý stopě poběžím,
  jsem namazaný stroj.
 • 00:13:58 Se svým tělem poletím,
  do cíle za obzor.
 • 00:14:08 -Michal Hrůza hostem KULTURY+.
 • 00:14:10 -Dobrý den, Michale.
  -Dobrý den.
 • 00:14:12 -Jste soutěživý?
 • 00:14:14 Viděli jsme klip,
  Jizerská padesátka, bílá stopa.
 • 00:14:17 -Ano, ano.
 • 00:14:19 Částečně jsem soutěživý,
  částečně nejsem soutěživý,
 • 00:14:23 což je logický,
  když jsem částečně soutěživý,
 • 00:14:26 že taky musím být tou druhou
  částí nesoutěživý.
 • 00:14:28 -Já jsem si vás vzal
  do mého pořadu,
 • 00:14:31 že se chci podívat zblízka
  na popovou hvězdu.
 • 00:14:33 A zdá se mi, že vaše tajemství je,
  že máte v sobě hodně protikladů.
 • 00:14:38 Vy jste civilní popová hvězda,
  soutěživý, nesoutěživý.
 • 00:14:42 Trochu Chytrá horákyně.
 • 00:14:44 Jste 20 let na scéně,
  jak jste si to představoval,
 • 00:14:47 když jste začal?
 • 00:14:49 -Já jsem asi tenkrát,
  ani teď vlastně neuvažuju
 • 00:14:53 v rozmezí času,
  ale spíše v rozmezí toho,
 • 00:14:56 že co má člověk v sobě
  nebo čím je poctěn,
 • 00:14:59 že se stává jakousi mediální
  hlásnou troubou,
 • 00:15:03 to znamená, že jaké má pocity
  a co vidí,
 • 00:15:06 tak může prostřednictvím hudby,
  potažmo textů vyjádřit.
 • 00:15:10 -A co teď,
  po těch 20 letech hlásíte zrovna?
 • 00:15:13 Třeba tou deskou Sám se sebou.
 • 00:15:15 -Já se snažím pořád být takový,
  jaký cítím,
 • 00:15:19 to znamená to, co cítím,
  čili pravdivě se nebojím přiznat.
 • 00:15:23 Třeba když mi bylo 20 let,
  tak jsem se zamiloval
 • 00:15:26 do nějaké holky platonicky,
  tak jsem napsal písničku pro ni...
 • 00:15:30 -Dobře, 20 let vám není.
  -A jo, vlastně.
 • 00:15:33 -Jste ročník 1971,
  čím se zabývá chlap,
 • 00:15:37 který se narodil v tomto roce,
  ten klip se jmenuje Padesátka,
 • 00:15:42 to už trošku vypadá,
 • 00:15:44 že si projektujete
  svoji budoucnost.
 • 00:15:47 -No ono to spíše souviselo s tím
  legendárním během na běžkách,
 • 00:15:51 Jizerskou padesátkou,
  kterou jsem měl to štěstí
 • 00:15:54 několikrát uběhnout.
 • 00:15:57 Nezávodil jsem na čas,
  šlo mi o to,
 • 00:15:59 abych ji vůbec uběhl,
  a to se mi podařilo,
 • 00:16:02 tuším čtyřikrát.
 • 00:16:04 Jednou jsem běžel pětadvacítku
  jako odpočinek a je to skvělý.
 • 00:16:07 A když se potom točil ten film,
  tak jsem byl osloven,
 • 00:16:10 jestli bych to nechtěl zkusit.
 • 00:16:13 A mně se strašně chtělo
  právě kvůli tomu,
 • 00:16:16 že už jsem znal ten pocit,
  jaké to je,
 • 00:16:19 když člověk uběhne tu padesátku.
 • 00:16:21 Nakonec se točilo v Krkonoších,
  protože nebyl sníh v Jizerkách.
 • 00:16:24 Tak jsem akorát musel
  trošku předělat text,
 • 00:16:27 kde se vyskytovala ta Jizerská.
 • 00:16:29 Ale tím, že se to točilo
  v Krkonoších,
 • 00:16:31 tak je to hloupé,
  používat Jizerská,
 • 00:16:34 když to byla Krkonošská.
 • 00:16:35 Ale ta vlastně neexistuje.
 • 00:16:37 -A Michale, máte před sebou teď
  nějakou takovouhle padesátku?
 • 00:16:41 Něco, co si chcete zkusit,
  co chcete být?
 • 00:16:43 -Doufám, že tu padesátku
  mám také před sebou.
 • 00:16:46 A co se týče závodu,
  sliboval jsem si,
 • 00:16:51 že bych ji zkusil
  ještě zaběhnout.
 • 00:16:55 -Počkejte,
  to není sportovní magazín.
 • 00:16:58 -Jestli máte před sebou něco?
  -To je přece kulturní magazín.
 • 00:17:03 -No jasně, ale jste popová hvězda,
  tak máte před sebou mít něco,
 • 00:17:06 máte závodit s někým?
 • 00:17:09 -Hudba není závod.
  -A co je pro vás hudba?
 • 00:17:12 -Hudba je vlastně forma mluvy,
  jazyka, komunikace.
 • 00:17:17 A to, že kolega z té či oné strany
  v hudbě mluví jiným směrem
 • 00:17:22 nebo jinak, je naprosto v pořádku,
  protože tím je svět barevný
 • 00:17:26 a tím se stává to spektrum širší,
  a to je pro všechny dobře.
 • 00:17:31 -Takže jste přejícná
  popová hvězda.
 • 00:17:33 Michale, já vám děkuji
  a teď vám předávám
 • 00:17:36 toto podium KULTURY+,
  abyste s námi tady mluvil
 • 00:17:39 svou hudbou.
 • 00:17:40 -Díky.
  -Taky.
 • 00:17:46 ZPĚV: Já se krásně mám.
  Vím, že nejsem sám.
 • 00:17:57 Od té chvíle, co tě znám,
  láska přišla k nám.
 • 00:18:09 Jsem rád, že už nehoním
  stála černým údolím, ou jé.
 • 00:18:20 Hned jak svý koně napojím,
  vrátím se za tebou, hou, hou, jé.
 • 00:18:29 Já se krásně mám.
  Vím, že nejsem sám.
 • 00:18:59 -A teď několik osobních tipů.
 • 00:19:02 Ve sbírkách Petra Hrušky
  se už dvacet let
 • 00:19:05 objevuje postava jeho syna Adama.
 • 00:19:08 Jako by v nich vedl
  paralelní život.
 • 00:19:10 Otec Hruška Adamův příběh
  doplnil o nové básně
 • 00:19:13 a vydal pod titulem Nevlastní.
 • 00:19:17 Zestárli jsme. Překvapuje nás to?
 • 00:19:20 ptá se soubor Farma v jeskyni
  v představení nazvaném
 • 00:19:24 Navždy spolu.
 • 00:19:25 Příběh dvou kamarádek na telefonu
  uvádí příští týden pražský DOX.
 • 00:19:30 Oslavil teprve 26. narozeniny
  a přitom nerozumí
 • 00:19:34 generaci youtuberů
  a ujíždí mu vlak.
 • 00:19:38 Písničkář, který si říká Pokáč,
  natočil videoklip
 • 00:19:41 k novému albu
  a vyprodává pražské kluby.
 • 00:19:44 ZPĚV: Právě mi odbilo 26,
  to zbejvá ještě let, žádnej stres.
 • 00:19:50 Pořád se cejtím jako v pubertě,
  a to jsem víc jak čtvrtstoletí
 • 00:19:53 na světě...
 • 00:20:00 -Existují situace nebo myšlenky,
  kterým se člověk
 • 00:20:03 obvykle vyhne
  nebo je taktně zamlčí.
 • 00:20:06 Právě ty ve své povídkové novince
  nazvané Bílá zvířata
 • 00:20:09 jsou velmi často hluchá
  zkoumá spisovatelka Ivana Myšková.
 • 00:20:13 -Ivano, vítej.
  -Děkuji, dobrý den.
 • 00:20:15 -Nepletu se, když říkám,
  že zkoumáš situace,
 • 00:20:18 které jsou pro mnoho lidí
  trapné nebo nepatřičné?
 • 00:20:22 -Myslím, že jsi to vyjádřil
  velmi přesně, o to mi jde,
 • 00:20:28 zkoumat tyhle situace,
  protože co jiného
 • 00:20:35 vlastně má dělat literatura?
 • 00:20:38 Literatura má být co nejblíž
  životu a tomu,
 • 00:20:42 co prožíváme.
 • 00:20:45 A to zamlčování,
  to vede k hrozným věcem,
 • 00:20:50 k nemocem, ke konfliktům.
 • 00:20:54 Prostě v tom je strašně moc
  zlého a špatného.
 • 00:20:58 -Tenhle hněv a zamlčování,
  já se tak někdy úplně cítím,
 • 00:21:02 jako by mi tak knížka říkala,
  jací by lidé mohli být,
 • 00:21:06 jaké by mohly být jejich vztahy
  a jejich život,
 • 00:21:08 kdyby si přiznávali ty věci,
  jak je cítí nebo vidí,
 • 00:21:13 rozumím tomu takhle?
 • 00:21:15 Čili je to také
  kniha psaná z hněvu?
 • 00:21:18 -Kniha trošku z hněvu
  na lidské pokrytectví,
 • 00:21:25 které nás provází i tam,
  kde bychom ty masky
 • 00:21:30 měli mít sundané.
 • 00:21:32 -A není to třeba jen ostych?
 • 00:21:35 -Je to také ostych,
  je to výchova,
 • 00:21:38 je to nějaký pocit nepatřičnosti.
 • 00:21:43 -Té naší situaci,
  jak tady my dva spolu sedíme,
 • 00:21:47 se podobá jedna
  téměř formanovská
 • 00:21:50 Hoří, má panenko scéna
  z tvé knihy,
 • 00:21:53 kdy děvče sedí
  s dobrovolným hasičem.
 • 00:21:56 On přichází od tomboly s výhrou
  a to děvče si s ním
 • 00:22:00 připravuje rozhovor,
  aby toho hasiče bavil.
 • 00:22:04 A říká: "Zeptám se na to,
  jestli hasičské bály a svatby
 • 00:22:07 jsou také tak dobré,
  jestli někdo zahynul
 • 00:22:10 při požáru a tak."
 • 00:22:12 A on přijde a ta dívka říká:
  "Ne, ne, já se ho zeptám
 • 00:22:15 na jizvy, ty jsou přece důležité."
 • 00:22:18 Existuje svět,
  ve kterém se dá zeptat jednoduše:
 • 00:22:21 "Tak jaké máte jizvy z dětství?"
 • 00:22:24 To přeci není normální otázka.
  Nebo je?
 • 00:22:28 -No, v té knížce je,
  ale já bych si přála, aby byla.
 • 00:22:34 -Tak to zkusíme.
 • 00:22:36 Ivano, jaké máš jizvy z dětství
  a jak se zobrazují v té tvé knize?
 • 00:22:41 Mně by to přišlo velmi intimní,
  ptát se.
 • 00:22:44 -Ale proč? Ony se pořád někde
  rozevírají, tak to přiznám.
 • 00:22:54 Ano, měla jsem celé dětství
  veliký komplexy z toho,
 • 00:23:00 jak vypadám, že jsem pomalá,
  že ostatním nestačím,
 • 00:23:06 že neumím matematiku a fyziku
  a jsem špatná v tělocviku.
 • 00:23:12 -Čili ta dívka čekala,
  že ten hasič takhle bude reagovat?
 • 00:23:17 -Když jsem byl malý...
  -Nemusí tak od začátku.
 • 00:23:21 Ale myslím, že by se leccos
  zjednodušilo v lidské komunikaci.
 • 00:23:26 -Kdybychom se ptali na jizvy?
 • 00:23:29 -Kdybychom se ptali na jizvy,
  hned jsme si to řekli,
 • 00:23:32 hned si to vyložili,
  jak se věci mají.
 • 00:23:35 A podle toho potom s tím
  psychologickým profilem,
 • 00:23:39 s tou anamnézou
  s tím člověk jednali.
 • 00:23:42 Já jsem si říkala svého času,
  že bych mohla mít
 • 00:23:45 takhle pověšenou cedulku na krku
  "jednejte se mnou tak a tak,
 • 00:23:51 protože jsem takhle divná",
  a tím bych předešla
 • 00:23:55 mnoha nedorozuměním.
 • 00:23:58 -Je tohle ten důvod,
  proč tvá literatura oslovuje
 • 00:24:02 možná tvé vrstevníky?
 • 00:24:05 Velmi často jsou to dívky,
  že ony tam najednou vidí,
 • 00:24:09 že za ně někdo najednou vyslovil
  ty situace,
 • 00:24:12 ve kterých se člověk nachází,
  není mu lehko,
 • 00:24:15 tím to sám pro sebe promýšlí,
  tím ještě získá takový pocit,
 • 00:24:18 že je pomalý v tom,
  že by to neměl řešit,
 • 00:24:21 protože normálně
  to nikdo neřeší navenek?
 • 00:24:23 Máš tuto zpětnou vazbu od čtenářů?
 • 00:24:25 -Mám, myslím,
  že mám pár takových duší.
 • 00:24:31 Většinou tedy ženských,
  protože muži se třeba
 • 00:24:36 pomaleji otevírají
  v té komunikaci.
 • 00:24:42 -O jizvách v rozhovoru.
 • 00:24:45 -V těch jizvách,
  jizvy hned neukazují.
 • 00:24:48 Kdežto ty ženy to hned odhrnou
  a hned řeknou, co a jak.
 • 00:24:53 A nebojí se vlastně i nějakého,
  dejme tomu, ztrapnění
 • 00:24:58 nebo té nepatřičnosti.
 • 00:25:00 Takže mám takové ženy,
  které mi darem svěří,
 • 00:25:07 co je trápí.
 • 00:25:10 A malinko i působím možná
  jako tak psychoterapeuticky,
 • 00:25:16 dejme tomu,
  ale jako naprostý amatér.
 • 00:25:21 Píšeme si, mám ráda,
  když se rozvine nějaký kontakt
 • 00:25:25 třeba přes e-mail nebo chat.
 • 00:25:27 Ale tím k tomu nikoho nevyzývám,
  protože nejde zase odpovědět
 • 00:25:32 na všechno.
 • 00:25:34 -Tak já tvé knize přeji úspěch
  nejen terapeutický,
 • 00:25:37 ale hlavně literární,
  protože to je v první řadě
 • 00:25:39 literární událost.
 • 00:25:41 -A díky, že jsi přišla.
  -Já děkuji za pozvání.
 • 00:25:49 -To je pro dnešek vše.
 • 00:25:51 Příště se na vás těší
  Tereza Willoughby, na viděnou.
 • 00:25:58 Skryté titulky: Dominika Bukovská
  Česká televize, 2017

Související